ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006"

Transkript

1 Den første GPS navigeringsløsningen fr Symbian S60 Smartphne Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 ROUTE 66: Bedre enn de fleste! Cpyright ROUTE 66. Alle rettigheter frbehldt. ROUTE 66 g ROUTE 66 lgen er registrerte varemerker. Data cpyright NAVTEQ B.V. VIKTIG Å MERKE SEG: Det er ikke lv å kpiere, lagre i en databank g elektrnisk, mekanisk, ved hjelp av kpiering, på lydpptaksapparater eller på nen annen måte kpiere denne infrmasjnen uten ettertrykkelig skriftig gdkjennelse fra ROUTE 66. Symbian, Symbian OS g andre merker sm kan asssieres med Symbian er alle varemerker til Symbian Ltd. Alle andre merker er eiendm av deres respektive eiere. Infrmasjnen i dette dkumentet kan bli endret uten frvarsel.

2 Innhldsfrtegnelse Intrduksjn...3 Smart phne spesifikasjner...3 Starte bruk...3 Prdukt aktivering...4 Installere andre gegrafiske kart g stemmeinstruksjner på minnekrtet...7 Frmatere minnekrtet...8 Beskrivelse av menyene...8 Vise et kart...8 Start...10 Planlegg en rute...12 Tilføye rutepunkt...13 Velg...14 GPS infrmasjn...15 TMC infrmasjn...15 Rute beskrivelse...16 Tegnfrklaring...16 Innstillinger...17 Kundehjelp...19 Lisensavtale...19 Juridisk Infrmasjn

3 Intrduksjn ROUTE 66 Mbile 7 frvandler din Symbian-mbiltelefn på et øyeblikk til et kraftig navigasjnssystem med en presisjn på husnummernivå! Etter en krt g enkel installasjn blir du guidet av stegvise stemmeinstruksjnerg anvisninger på skjermen fra din nåværende psisjn til ditt ønskede mål. Du kan legge til et valgfritt antall punkter til din rute sm du velger fra dine persnlige kntakter, dine favritter g dine seneste destinasjner. Om du misser en sving, beregner ROUTE 66 Mbile 7 umiddelbart m din rute. Du kan autmatiskt laste ned aktuell trafikkinfrmasjn frå websiden fr ROUTE 66 via GPRS* till din mbiltelefn, selv når du befinner dig i bilen. Denne kntinuerlige GRATIS-tjenesten hjelper dig via dynamisk ruteberegning å undvike kø, veiarbeid g ulykker (i A/B/CH/D/DK/E/F/GB/I/N/NL/S). Hva mer finnes? Du kan vise kartet i nattfarger fr å kunne hlde øynene på veien uten å frstyrres selv når du kjører på natten, eller fra fugleperspektiv fr å se den slik du kunne m du kunne fly sm en fugl. Fruten alt dette kan du navigere til en av de mange interessepunktene sm htell, restauranter g bensinstasjner. Du kan til g med ringe pp dem direkte fr å f.eks. bke eller spørre m htellrm innen du kmmer! Fr å sammenfatte det hele er ROUTE 66 Mbile 7 en nødvendighet fr alle sm leter etter et prisgunstig, fleksibelt g kraftig navigasjnssystem! * vennligst ta kntakt med din nettperatør fr mer infrmasjn m GPRS g raming Smart phne spesifikasjner Din Symbian smart phne må ha følgende spesifikasjner: Ledig plass fr et ekstra minnekrt Bluetth trådløs teknlgi Symbian S60 plattfrm v2.0 eller høyere Alternativ: en GPRS frbindelse til å laste ned ppdatert trafikkinfrmasjn Fr en ppdatert liste med kmpatible smart phnes, se på websiden vår: Ikke kmpatibel fr Symbian UIQ g Micrsft Mbile Starte bruk ROUTE 66/Nkia wireless GPS mdule Nkia Multimedia Car Kit Fr å ta ROUTE 66 Mbile 7 i bruk må du følge følgende punkter: Steg 1: Lade batteriet til Bluetth GPS mttakeren 1. Før du kan ta Bluetth GPS mttakeren i bruk, må batteriet lades helt pp. Fr å gjøre dette, må du kble laderen til strøminntaket på GPS mttakeren g plugge den i sigarettenneren i bilen. Steg 2: Skru på Bluetth GPS mttakeren Steg 3: Plasser minnekrt i din smart phne g sett på ROUTE 66 Mbile 7 Fr å ta ROUTE 66 Mbile 7 i bruk må du følge følgende punkter: Steg 1: Installasjn av GPS-mdulen 1. Bruk klebebåndet på bunnen av GPS-mttakeren til å mntere GPS-mttakeren på et sted der det er gd utsikt til himmelen, fr eksempel på øvre side av dashbrdet. Mnter GPS-mttakeren slik at versiden peker mt himmelen. 2. Etter å ha mntert GPS-mttakeren, kble den til handsfree-enheten på multimediebilsettet CK 20W. GPS-mttakerkntakten er angitt med GPS-symblet på handsfree-enheten. Se illustrasjnen under. 1. Plasser minnekrt i din smart phne. Se i bruksanvisningen til din smart phne hvrdan minnekrt skal plasseres. 2. Skru på din smart phne g sett på ROUTE 66 Mbile 7. 3

4 Steg 4: Aktivere ROUTE 66 Mbile 7 1. Dersm det er første gangen du setter på ROUTE 66 Mbile 7 blir du autmatisk bedt m å aktivere prduktet. Se nedenfr hvrdan prduktet skal aktiveres. Du finner din "Prduktnøkkel" på ett av følgende steder: inni DVD-bksen din; inni CD-krystallesken, bak CD-en; på Hurtigstartveiledningen. Steg 5: Starte navigering 1. Velg Start i Alternativer menyen, fyll inn en tekst sm innehlder infrmasjn m adressen dit du vil reise, trykk på Alternativer g velg Søk, g velg din destinasjn fra listen med søkeresultater, trykk på Alternativer g velg Navigere til. 2. Når du har valgt Naviger til, vil smart phne autmatisk lete etter Bluetth apparater i nærheten av deg. Velg Bluetth GPS mttakeren g still den inn sm Standard GPS mttaker. Steg 2: Slå på bilsettet Steg 3: Plasser minnekrt i din smart phne g sett på ROUTE 66 Mbile 7 1. Plasser minnekrt i din smart phne. Se i bruksanvisningen til din smart phne hvrdan minnekrt skal plasseres. Merk at med CDen g minnekrtleseren kan du gså installere ROUTE 66 Mbile 7 på et annet minnekrt. 2. Skru på din smart phne g sett på ROUTE 66 Mbile 7. Steg 4: Aktivere ROUTE 66 Mbile 7 1. Dersm det er første gangen du setter på ROUTE 66 Mbile 7 blir du autmatisk bedt m å aktivere prduktet. Se nedenfr hvrdan prduktet skal aktiveres. Du finner Prduktnøkkelen på baksiden av CD-mslaget. Steg 5: Starte navigering 1. Velg Start i Alternativer menyen, fyll inn en tekst sm innehlder infrmasjn m adressen dit du vil reise, trykk på Alternativer g velg Søk, g velg din destinasjn fra listen med søkeresultater, trykk på Alternativer g velg Navigere til. 2. Når du har valgt Naviger til, vil smart phne autmatisk lete etter Bluetth apparater i nærheten av deg. Velg bilsettet (sm vises sm Nkia CK- 20W ) g still det inn sm standard GPS-mttaker. Hvis bilsettet ikke tidligere har vært tilkblet, må du legge inn kden Prdukt aktivering Før du kan begynne å bruke "ROUTE 66 Mbile 7, må du først aktivere prduktet. Fr å gjøre dette, må du gå til Applikasjner vinduet, bevege jysticken pp eller ned g til venstre eller høyre fr å velge Mbile 7, trykk deretter på Alternat. g velg Åpne. Hermed har du åpnet Prdukt aktivering vinduet. 4

5 Du kan nå trykke på Alternat. g velge: Innstillinger fr å velge språk til brukergrensesnittet g taleanvisninger. Du kan gå til Språk fr å endre språket g til Kart fr å velge kartet sm du vil aktivere. Etter du har gjrt dette, trykker du på Tilbake. Aktivere via SMS > fr å åpne vinduet hvr du må føre inn Prduktnøkkelen. Før inn Prduktnøkkelen (8 tegn) sm du finner på Hjelpekrtet. Legg merke til at prduktnøkkelen ikke skiller mellm stre g små bkstaver. Dersm du ikke ønsker å bli infrmert m nye ROUTE 66 prdukter g gratis ppdateringer, beveg da jysticken nedver g trykk den inn fr å fjerne denne valgmuligheten. Trykk deretter på Aktivere. Det vil vises en melding fr å bekrefte at Prduktnøkkelen din var sendt via Shrt Message Service (SMS) til ROUTE 66 Prdukt Aktiveringsserveren. 5

6 Avhengig av din fysiske pphldsplass g nettverkleverandøren din, vil tiden mellm sending av Prduktnøkkelen til ROUTE 66 Prdukt Aktiveringsserveren g mttak av Aktiveringsnøkkelen kunne ta pptil 15 minutter! I denne periden vil følgende vindu vises: Når du mttar en SMS med Aktiveringsnøkkelen, vil følgende Juridisk infrmasjn vises: Vennligst les denne Juridisk infrmasjn nøye g trykk på OK fr å bekrefte at du gdtar infrmasjnen. Du vil deretter bli spurt m du ønsker å se denne Juridisk infrmasjn neste gang du åpner ROUTE 66 Mbile 7 : 6

7 Trykk OK fr å hppe ver Juridisk infrmasjn neste gang du åpner ROUTE 66 Mbile 7. Etter at du har gjrt dette, kmmer det pp en splash screen (midlertidig skjerm mens du venter på hvedsiden) g du vil samtidig høre teksten Velkmmen til ROUTE 66!. Hermed er prduktaktiveringen avrundet. Viktig: vennligst merk deg at de følgende restriksjnene gjelder fr bruken av Prduktnøkkelen: Du kan bruke den samme Prduktnøkkelen på den samme smart phne med bruk av frskjellige Sim-krt så mange ganger du vil. Du kan bruke den samme Prduktnøkkelen på en annen smart phne med et annet Sim-krt kun én uke etter den første aktiveringen. Du kan bruke den samme Prduktnøkkelen på en tredje smart phne med et annet Sim-krt kun én måned etter den første aktiveringen. Det anbefales på det sterkeste å ikke slette SMS en sm innehlder Aktiveringsnøkkelen slik at du kan bruke den samme Aktiveringsnøkkelen en annen gang igjen. Installere andre gegrafiske kart g stemmeinstruksjner på minnekrtet Du kan (m)installere navigasjnsprgramvaren, gegrafiske kart g stemmeinstruksjner fra vedlagte CD(er) på minnekrtet. Når du bruker installasjns-cd(ene) fr første gang, må du begynne med å frmatere minnekrtet ditt manuelt (dette er frklart under Frmatere minnekrtet nedenfr). Hvis du allerede har fullført en installasjn med CD(ene), kan du gå direkte videre til stegene under. 1. Kble minnekrtleseren g -skriveren til USB-prten på datamaskinen, sett deretter minnekrtet inn i minnekrtleseren g -skriveren g sett så CDen inn i CD-stasjnen. 2. Installasjnen skal starte autmatisk. Hvis den ikke gjør det, kjør setup.exe fra CD(ene). 3. Velg språket du vil ha installasjnen utført i, f. eks. "Nrsk", g klikk Neste. 4. Klikk Neste fr å gå videre. 5. Velg stasjnen filene skal installeres på. Klikk Neste fr å gå videre. 6. Les lisensavtalen nøye, velg det første alternativet g klikk Neste fr å gå videre. Hvis det / de gegrafiske kartet / kartene g stemmeinstruksjnene allerede er installert på minnekrtet ditt, velg det relevante alternativet g klikk Neste fr å gå videre: Endre fr å velge nye kmpnenter du vil installere eller ppheve valget av de kmpnentene du vil fjerne (se steg 7 til 10 under). Reparere fr å installere på nytt de kmpnentene sm allerede er blitt installert (se steg 7 til 10 under). Fjerne fr å fjerne de installerte kmpnentene (se steg 10 under). 7. Velg språket fr stemmeinstruksjnene (f. eks. "Nrsk") du vil installere på minnekrtet. Merk: Standardspråket er identisk med installasjnsspråket. Klikk Neste fr å gå videre. 7

8 8. Velg det / de gegrafiske kartet / kartene du vil installere på minnekrtet (f. eks. "Skandinavia"). Klikk Neste fr å gå videre. 9. Klikk Installer fr å begynne å installere det / de gegrafiske kartet / kartene g stemmeinstruksjnene på minnekrtet. (Fr prdukter med flere enn én CD: vær ppmerksm på at du ikke nødvendigvis blir bedt m alle CDene under installasjnsprsessen. Dette avhenger av kartet / kartene du har valgt fr installasjn i steg 8). 10. Klikk Fullfør fr å fullføre installasjns- / vedlikehldsprsessen. Det / de gegrafiske kartet / kartene g stemmeinstruksjnene er nå installert på minnekrtet g kan brukes til navigering. Frmatere minnekrtet Frmatering av minnekrtet maksimerer den ledige plassen på krtet g ptimaliserer hastigheten ved lesing g skriving av filer fra / til minnekrtet. Advarsel: En frmatering sletter ALLE data på minnekrtet. Vær ppmerksm på at ROUTE 66 Mbile 7 alltid kan gjenpprettes på minnekrtet med CD(ene), men du bør kanskje likevel ta sikkerhetskpier av andre data (f. eks. ftgrafier eller MP3er) du har lagret på dette krtet. 1. Sett inn minnekrtet i minnekrtleseren g -skriveren. 2. Kble minnekrtleseren g -skriveren til en USB-prt på PCen. 3. Åpne (dbbeltklikk) Min datamaskin på PCen. Minnekrtet kmmer nå frem i delen Enheter med flyttbare lagringsmedier sm Flyttbar disk. Frsikre deg m at dette er det riktige minnekrtet (f. eks. ved å kble fra minnekrtleseren g -skriveren g sjekke at disken frsvinner fra listen, g deretter kble til leseren / skriveren igjen). 4. Klikk med høyre museknapp på den identifiserte flyttbare disken g velg "Frmater..." Velg FAT (ikke FAT32 ) under "Filsystem" g klikk Start. Les innhldet i advarselen nøye. Hvis du er enig, klikk OK. Minnekrtet blir frmatert g ALLE data på det blir slettet! 5. Dialgbksen Frmatering fullført kmmer frem etter 10 sekunder. Klikk OK g deretter Lukk. Beskrivelse av menyene Nedenfr finner du en beskrivelse av menyene til ROUTE 66 Mbile 7. Vise et kart Når du viser skjermen Vise et kart, kan du trykke Alternat. g velge: 1 Start* (trykk 1) fr å begynne å søke etter adresse, adressepunkt, favritt, kntakt eller nylig destinasjn sm frskjellige perasjner kan utføres på (se Start). * Velg dette alternativet dersm du vil begynne navigering med din Bluetth GPS mttaker til en destinasjn uten nen rutepunkter underveis. Planlegg en rute** fr å definere en liste ver rutepunkt sm kan brukes til å navigere, eller fr å beregne en rute (se Planlegg en rute). ** Velg dette alternativet: 1. dersm du vil beregne en rute kun fr å få en beskrivelse av ruten. Mens du gjør dette, trenger ikke Bluetth GPS mttakeren å være tilkblet din smart phne. 2. dersm du vil navigere med din Bluetth GPS mttaker underveis på en rute sm består av flere rutepunkter. Interessepunkt > fr å angi hvilke kategrier av interessepunkt du vil vise på kartet. rundt markør fr å søke etter interessepunkt sm hteller, restauranter eller bensinstasjner rundt gjeldende psisjn fr markøren på kartet. rundt GPS psisjn fr å søke etter interessepunkt sm hteller, restauranter eller bensinstasjner rundt gjeldende GPS-psisjn. rundt avgang fr å søke etter interessepunkt sm hteller, restauranter eller bensinstasjner rundt avgangspunktet fr ruten. rundt destinasjn fr å søke etter interessepunkt sm hteller, restauranter eller bensinstasjner rundt destinasjnen fr ruten. Zm > 8

9 til GPS psisjn fr å zme til gjeldende GPS-psisjn (bare aktivert hvis en GPSmttaker er kblet til mbiltelefnen). til hele kartet fr å vise hele kartet. til rute fr å zme til ruten (bare aktivert hvis en rute er beregnet). til avgang fr å zme til avgangspunktet fr ruten (bare aktivert hvis en rute er beregnet). til destinasjn fr å zme til destinasjnspunktet (bare aktivert hvis en rute er beregnet eller ved navigering). * inn (trykk *) fr å zme inn på kartet. # ut (trykk #) fr å zme ut på kartet. Vis > 2 Rutepiler (trykk 2) fr å vise rutepilene. 3 GPS infrmasjn (trykk 3) fr å vise GPS-infrmasjnen (bare aktivert hvis en GPSmttaker er kblet til, se GPS infrmasjn). 4 TMC infrmasjn (trykk 4) fr å vise listen ver trafikkmeldinger (se TMC infrmasjn). Rute beskrivelse fr å vise listen ver kjøreretninger (bare aktivert hvis en rute er beregnet, se Rute beskrivelse). Tegnfrklaring fr å vise listen ver frskjellige kartelementer g fargene (se Tegnfrklaring). Om Mbile fr å vise infrmasjn m pphavsrett g versjnsnummer. Innstillinger fr å tilpasse prgrammet (se Innstillinger). Tips: Når du trykker på styrespaken, vises det enkelte snarveier. Her er de: Naviger til markør fr å navigere til gjeldende psisjn fr markøren på kartet. Legg markør > fr å legge til gjeldende psisjn fr markøren på kartet i favritter eller rutepunkt. Infrmasjn fr å vise en etikett med infrmasjn m et bestemt element på kartet. Innstillinger fr å tilpasse prgrammet (se Innstillinger). 5 Nrmal/Full skjerm (trykk 5) fr å veksle mellm full skjerm g nrmal skjerm. Nrmal skjerm Full skjerm 6 2D/3D perspektiv (trykk 6) fr å veksle mellm 2D- g 3D-perspektiv. 7 Dagfarger/Nattfarger (trykk 7) fr å vise kartet i nattfarger eller dagfarger. 8 Oppdater TMC (trykk 8) fr å ppdatere listen ver trafikkmeldinger via en GPRS-frbindelse. 9 Lyd på/av (trykk 9) fr å veksle mellm lyd på g lyd av. 0 Seneste instruksj. (trykk 0) fr å gjenta den siste taleinstruksjnen. 9

10 Start Når du viser skjermen Start, kan du trykke Alternat. g velge: Lkasjner > Søk fr å søke etter en adresse eller et interessepunkt (bare aktivert hvis du har skrevet inn minst t tegn). Naviger til fr å navigere til det valgte elementet i listen. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Legg til favritter fr å legge til det valgte elementet i listen i favritter. Rute type > fr å velge rutetypen (avhengig av prduktet du har kjøpt kan det hende at nen av disse rutetypene ikke er tilgjengelige med prduktet ditt). 1. Hurtigste/Bil fr å angi den hurtigste ruten med bil sm rutetypen. 2. Krteste/Bil fr å angi den krteste ruten med bil sm rutetypen. 3. Hurtigste/Lastebil fr å angi den hurtigste ruten med lastebil sm rutetypen. 4. Krteste/Lastebil fr å angi den krteste ruten med lastebil sm rutetypen. 5. Ftgjenger fr å angi ruten fr ftgjengere sm rutetypen. Hjelp. Favritter > Naviger til fr å navigere til det valgte elementet i listen. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Endre navn fr å endre navn på det valgte elementet i listen. Flyt pp fr å flytte det valgte elementet én psisjn pp i listen. Flyt ned fr å flytte det valgte elementet én psisjn ned i listen. Slett fr å slette det valgte elementet fra listen. Slett alle fr å slette alle elementene i listen. 10

11 Rute type > fr å velge rutetypen (avhengig av prduktet du har kjøpt kan det hende at nen av disse rutetypene ikke er tilgjengelige med prduktet ditt). 1. Hurtigste/Bil fr å angi den hurtigste ruten med bil sm rutetypen. 2. Krteste/Bil fr å angi den krteste ruten med bil sm rutetypen. 3. Hurtigste/Lastebil fr å angi den hurtigste ruten med lastebil sm rutetypen. 4. Krteste/Lastebil fr å angi den krteste ruten med lastebil sm rutetypen. 5. Ftgjenger fr å angi ruten fr ftgjengere sm rutetypen. Hjelp. Histrie > Naviger til fr å navigere til det valgte elementet i listen. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Legg til favritter fr å legge til det valgte elementet i listen i favritter. Slett fr å slette det valgte elementet fra listen. Slett alle fr å slette alle elementene i listen. Rute type > fr å velge rutetypen (avhengig av prduktet du har kjøpt kan det hende at nen av disse rutetypene ikke er tilgjengelige med prduktet ditt). 1. Hurtigste/Bil fr å angi den hurtigste ruten med bil sm rutetypen. 2. Krteste/Bil fr å angi den krteste ruten med bil sm rutetypen. 3. Hurtigste/Lastebil fr å angi den hurtigste ruten med lastebil sm rutetypen. 4. Krteste/Lastebil fr å angi den krteste ruten med lastebil sm rutetypen. 5. Ftgjenger fr å angi ruten fr ftgjengere sm rutetypen. Hjelp. Kntakter > Finn adresse fr å slå pp adressen til en kntakt. Hjelp. 11

12 Planlegg en rute Merknad: Velg dette alternativet: 1. dersm du vil beregne en rute kun fr å få en rutebeskrivelse. Mens du gjør dette, trenger ikke Bluetth GPS mttakeren din å være tilkblet til din smart phne. 2. dersm du vil navigere med din Bluetth GPS mttaker underveis på en rute sm består av flere rutepunkter. Tips: Velg Start dersm du vil begynne navigering med din Bluetth GPS mttaker til en destinasjn uten nen rutepunkter underveis. Når du viser skjermen Planlegg en rute, kan du trykke Alternat. g velge: Tilføye rutepunkt fr å søke etter adresse, interessepunkt, favritt, kntakt eller nylig destinasjn (se Tilføye rutepunkt) g tilføye sm rutepunkt. Beregne fr å beregne ruten mellm rutepunktene (bare aktivert hvis minst t rutepunkt er definert). Rute type > fr å velge rutetypen (avhengig av prduktet du har kjøpt kan det hende at nen av disse rutetypene ikke er tilgjengelige med prduktet ditt). 1. Hurtigste/Bil fr å angi den hurtigste ruten med bil sm rutetypen. 2. Krteste/Bil fr å angi den krteste ruten med bil sm rutetypen. 3. Hurtigste/Lastebil fr å angi den hurtigste ruten med lastebil sm rutetypen. 4. Krteste/Lastebil fr å angi den krteste ruten med lastebil sm rutetypen. 5. Ftgjenger fr å angi ruten fr ftgjengere sm rutetypen. Flyt pp fr å flytte det valgte elementet én psisjn pp i listen. Flyt ned fr å flytte det valgte elementet én psisjn ned i listen. Slett fr å slette det valgte elementet fra listen. Slett alle fr å slette alle elementene i listen. Lagre rute fr å lagre rutepunktene fr ruten fr senere bruk. Åpne rute fr å åpne en rute du har lagret tidligere. Hjelp. Tips: Når du trykker på styrespaken, vises det enkelte snarveier. Her er de: 12

13 Tilføye rutepunkt fr å søke etter adresse, interessepunkt, favritt, kntakt eller nylig destinasjn (se Tilføye rutepunkt) g tilføye sm rutepunkt. Beregne fr å beregne ruten mellm rutepunktene (bare aktivert hvis minst t rutepunkt er definert). Tilføye rutepunkt Når du viser skjermen Tilføye rutepunkt, kan du trykke Alternat. g velge: Lkasjner > Søk fr å søke etter en adresse eller et interessepunkt (bare aktivert hvis du har skrevet inn minst t tegn). Tilføye sm rutepunkt fr å tilføye det valgte elementet sm rutepunkt. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Legg til favritter fr å legge til det valgte elementet i listen i favritter. Hjelp. Favritter > Tilføye sm rutepunkt fr å tilføye det valgte elementet sm rutepunkt. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Endre navn fr å endre navn på det valgte elementet i listen. Flyt pp fr å flytte det valgte elementet én psisjn pp i listen. Flyt ned fr å flytte det valgte elementet én psisjn ned i listen. Slett fr å slette det valgte elementet fra listen. Slett alle fr å slette alle elementene i listen. Hjelp. 13

14 Histrie > Tilføye sm rutepunkt fr å tilføye det valgte elementet sm rutepunkt. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Legg til favritter fr å legge til det valgte elementet i listen i favritter. Slett fr å slette det valgte elementet fra listen. Slett alle fr å slette alle elementene i listen. Hjelp. Kntakter > Finn adresse fr å slå pp adressen til en kntakt. Hjelp. Velg Når du viser skjermen Velg g du har valgt radiusen der du vil søke etter valgte kategrier av interessepunkt, kan du trykke Alternat. g velge: Naviger til fr å navigere til det valgte elementet i listen. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). 14

15 Legg til favritter fr å legge til det valgte elementet i listen i favritter. Tilføye sm rutepunkt fr å tilføye det valgte elementet sm rutepunkt. Hjelp. GPS infrmasjn Når du viser skjermen GPS-infrmasjn, kan du vervåke GPS-data sm gegrafiske krdinater, antall synlige satellitter, kjørehastighet, kjøreretning, høyde, dat g tid. TMC infrmasjn Når du viser skjermen TMC Infrmasjn, kan du Alternat. g velge: 8 Oppdater TMC fr å ppdatere listen ver trafikkmeldinger via en GPRS-frbindelse. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. 15

16 Slett alle fr å slette alle trafikkmeldinger g fr å beregne ruten på nytt. Hjelp. Trafikkinfrmasjn er tilgjengelig fr enkelte land g enkelte prdukter. Rute beskrivelse Når du viser skjermen Rute beskrivelse, kan du Alternat. g velge: Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Hjelp. Tegnfrklaring Når du viser skjermen Tegnfrklaring, kan du velge: Steder/Symbler fr å vise hvrdan byer g veinumre vises på kartet. Veier fr å vise hvrdan ulike veityper vises på kartet. 16

17 Områder/GPS fr å vise hvrdan mråder g piler vises på kartet. Ikner fr å vise hvrdan interessepunkt vises på kartet. Innstillinger Når du viser skjermen Innstillinger, kan du velge: Allment > Full skjerm fr å vise prgrammet på hele skjermen (På/Av). Bakgrunnslys fr å velge når bakgrunnslyset på skjermen skal slås på (Alltid på/under navigasjn/alltid av). Vlume fr å justere vlumet på taleinstruksjnene. Anrp/Navigering fr å knfigurere måten taleinstruksjnene skal fungere under en telefnsamtale. Dempet navigering: Taleinstruksjnene blir avspilt i bakgrunnen under en telefnsamtale. Utligne: Taleinstruksjnene blir avspilt med samme styrke sm telefnsamtalen. Bipp: Taleinstruksjnene blir erstattet av et krt bipp under en telefnsamtale. Stille: Taleinstruksjnene blit ikke avspilt under en telefnsamtale. Språk fr å velge språket fr brukergrensesnittet g taleinstruksjner. Enheter fr å velge avstandsenhetene (Kilmeter/Miles). 17

18 Kart > Nattfarger fr å vise kartet i nattfarger (På/Av). Vis favritter fr å vise favrittene på kartet (På/Av). Interessepunkt fr å angi hvilke kategrier av interessepunkt du vil vise på kartet. Rter kart fr å rtere kartet i den retningen du kjører under navigering (På/Av). 3D perspektiv fr å vise kartet i 3D-perspektiv (På/Av). Perspektiv vinkel fr å justere vinkelen sm kartet vises under i 3D-perspektiv. Kart fr å velge hvilket kart du vil bruke. Navigere > Rute type fr å velge rutetypen (Hurtigste/Bil, Krteste/Bil, Hurtigste/Lastebil, Krteste/Lastebil, Ftgjenger). (avhengig av prduktet du har kjøpt kan det hende at nen av disse rutetypene ikke er tilgjengelige med prduktet ditt). TMC intervall fr å velge ppdateringsintervallet fr trafikkmeldingene (Aldri, 10/20/30 minutter). Standard GPS fr å velge standard GPS-mttaker. Standard GPRS fr å velge standard GPRS-frbindelse (N default GPRS/gprs 01/gprs 02/gprs 03/gprs 04). Unngå mtrveier fr å unngå mtrveier ved beregning av en rute (På/Av). Unngå tll veier fr å unngå tllveier ved beregning av en rute (På/Av). Unngå ferger fr å unngå ferger ved beregning av en rute (På/Av). Autmatisk zming fr å zme autmatisk inn på kartet nær veikryss under navigering (På/Av). Alarmhastighet fr å angi hastigheten sm skal utløse varslet m at du kjører fr frt. Alarm type fr å velge alarmtypen sm skal varsle deg når du kjører fr frt (Akustisk alarm/synlig alarm/begge). 18

19 Hastighet > fr å justere hastighetene på frskjellige veityper fr å gjenspeile din persnlige kjørestil. Kundehjelp Dersm du har spørsmål m bruken av ROUTE 66 Mbile 7, vennligst send en e-pstmelding til Du kan gså ta en titt på ROUTE 66 websiden (http://www.66.cm/) fra tid til annen fr å hlde deg ppdatert m gratis ppdateringer g våre siste tilbud. Lisensavtale Dette er en juridisk avtale mellm deg sm sluttbruker g ROUTE 66 Gegraphic Infrmatin BV, Ridderkerk, Nederland ("ROUTE 66"). HVIS DU IKKE GODTAR BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, RETURNERER DU OMGÅENDE CD- ROM/DISKETT ELLER DEN NEDLASTEDE PAKKEN OG MASKINVAREN MED TILHØRENDE DELER FORUTSATT AT DET IKKE ER TATT I BRUK - TIL ANSKAFFELSESSTEDET. HVIS DU ALLEREDE HAR BETALT FOR PROGRAMVAREN OG/ELLER MASKINVAREN, VIL ROUTE 66 ELLER DEN AUTORISERTE FORHANDLEREN DER DU KJØPTE PROGRAMVAREN OG/ELLER MASKINVAREN, BETALE TILBAKE ANSKAFFELSESBELØPET. DU MÅ KUNNE FOREVISE KVITTERING. VED Å BRYTE FORSEGLINGEN PÅ CD-ROM/DISKETT, VED Å TRYKKE PÅ KNAPPEN "GODTA" FOR NEDLASTING ELLER VED Å TA I BRUK PROGRAMVAREN OG/ELLER MASKINVAREN GODTAR DU VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. DU ERKLÆRER OG GARANTERER AT DU HAR RETT OG MYNDIGHET TIL Å INNGÅ DENNE AVTALEN OG AT DU IKKE ER MINDREÅRIG. HVIS IKKE, HAR DU IKKE LOV TIL Å TA I BRUK PROGRAMVAREN OG/ELLER MASKINVAREN. Nederlandsk rett legges til grunn fr lisensavtalen g Arndissementsrechtbank [distriktsretten] i Rtterdam er eneste kmpetente dmstl fr behandling av tvister mellm partene når det gjelder bruk av prgramvare g/eller maskinvare. De frente nasjners knvensjn m internasjnale løsørekjøp kmmer ikke til anvendelse når det gjelder denne lisensen. 19

20 1) LISENS: Denne ROUTE 66 lisensavtalen ( lisens") gir deg rett til å bruke dataprgramvaren ROUTE 66 g de digitale (kart)pplysningene i den tilhørende pakken, anskaffet under denne lisensen, på datamaskin. Betingelsen er at prgrammene bare er installert på én (1) datamaskin m gangen g at prgrammene bare brukes i kmbinasjn med ett (1) navigasjnssystem. Denne lisensen er ikke eksklusiv g kan ikke verføres til andre. Lisensen innebærer ingen rettigheter til framtidige ppgraderinger eller nye versjner av prgramvaren. Bruk av eventuelle ppgraderinger eller nye versjner av prgramvaren bestemmes av denne lisensen g kan innebære ekstra kstnader. 2) OPPHAVSRETT: Opphavsrett g andre åndsverkrettigheter eller eiendmsrett til prgramvare g maskinvare tilhører ROUTE 66 eller leverandører til ROUTE 66. Du har lv til enten (a) å ta en kpi av prgramvaren sm reservekpi eller arkivkpi, eller (b) å verføre prgramvaren til et enkelt medium, frutsatt at du tar vare på riginalen sm reservekpi eller arkivkpi. Du har ikke lv til å ta kpi av prduktdkumentasjn eller trykt materiale sm hører til prgramvaren. Du kan kun stå sm eier av datamediet, ikke av prgramvaren. 3) ØVRIGE BEGRENSNINGER: Utleie, utlån, ffentlig framvisning g utsending av prgramvaren er frbudt. Du har ikke lv til helt eller delvis å endre prgramvaren, analysere ved hjelp av reverse engineering eller dekmpilere eller demntere. Du har heller ikke rett til å utvikle prdukter sm er avledet fra prgramvaren. Hvis du ønsker infrmasjn sm er nødvendig fr at prgramvaren skal virke sammen med tredje parts prgrammer, kan du ta kntakt med ROUTE 66 via Det er eksplisitt frbudt å laste ned digitale kart g prgrammer fra prgramvaren, eller å verføre disse til et annet datamedium eller datamaskin. 4) KONFIDENSIALITET: Du erkjenner g aksepterer at utvikling av ROUTE 66 maskinvare g prgramvare har kstet mye tid g penger, er knfidensiell g er bedriftshemmelighet tilhørende ROUTE 66. Du vil behandle prgramvaren strengt frtrlig g ikke gi nen tilgang til eller skaffe nen infrmasjn m prgramvaren. Dersm du likevel gir nen (ulvlig) adgang til maskinvare g/eller prgramvare, garanterer du at denne persnen gdtar betingelsene sm hører til denne lisensen g du fritar ROUTE 66 g anerkjente leverandører fr alt ansvar i tilfelle et krav fra denne persnen. BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING FOR FABRIKANTEN: 1) Du kan først bruke prgramvaren g maskinvaren etter at du har lest medfølgende instruksjner. Hvis du støter på prblemer under bruk av prgramvaren g maskinvaren, slår du pp i instruksjnene fr å kntrllere at du bruker prduktene på krrekt måte. 2) Bruk av prgram g maskinvare i et navigasjnssystem innebærer at det kan frekmme beregningsfeil sm skyldes lkale frhld g/eller ufullstendige pplysninger. ROUTE 66 kan ikke garantere at ROUTE 66- prduktet g databæreren virker feilfritt. 3) ROUTE 66 garanterer at maskinvaren er fritt fr fabrikasjnsfeil eller materialfeil enten (a) i en peride på ett (1) år etter anskaffelsesdat fr maskinvaren, eller (b) i en peride sm varer til du unnlater å verhlde en eller flere vilkår i denne lisensavtalen ("garantiperide"). I garantiperiden vil maskinvaren repareres eller byttes ut slik ROUTE 66 bestemmer ("begrenset garanti"), uten at det medfører utgifter til deler eller arbeid fr deg. Denne garantien dekker bare prmpt bytte av datamediet. Hvis maskinvaren er reparert eller byttet ut i løpet av garantiperiden, vil garantiperiden frfalle fem (5) måneder etter dat fr bytte eller reparasjn. Denne begrensede garantien gjelder ikke fr nrmal slitasje, hvis maskinvaren er åpnet eller reparert av andre enn de sm er autrisert av ROUTE 66, g retten til reparasjn eller bytte av hele eller deler av maskinvaren gjelder ikke hvis skaden har ppstått sm følge av feilaktig bruk, fuktighet, væsker, nærhet til eller at det har blitt utsatt fr varme g ulykke, misbruk, manglende ppfølging av instruksjnene sm hører til prgramvaren g/eller maskinvaren, uaktsmhet eller feil anvendelse. Den begrensede garantien gjelder ikke fr fysisk skade på huset rundt maskinvaren. 4) ROUTE 66 vil bare reparere eller bytte maskinvaren. Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier, eksplisitt eller implisitt, inkludert eventuell implisert garanti eller betingelse m salgbarhet eller egnethet fr visse bruksmråder eller frmål g/eller eventuell implisert garanti eller vilkår m ingen vertredelse. Verken ROUTE 66 eller nen anerkjent leverandør til ROUTE 66 vil på nen sm helst måte påta seg ansvar i frhld til deg, g du fraskriver deg hermed ethvert krav m gdtgjørelse fr direkte, indirekte, øknmisk, spesiell, kmmersiell, tilfeldig g mralsk skade eller følgeskade, sm fr eksempel (men ikke begrenset til), øknmiske tap, manglende inntekter, datatap, skade sm skyldes frsinkelse eller manglende realisering av antatte besparelser (sm følge av eller i frbindelse med bruk av eller 20

21 prestasjnene til prgramvaren eller maskinvaren, heller ikke hvis ROUTE 66 eller anerkjente leverandører skulle være seg bevisst mulighetene fr slik skade). Denne begrensningen er ment å gjelde g gjelder uansett m slik skade kreves, verifiseres eller behandles i retten, eller krav settes fram sm bare gjelder skadevldende frhld (inklusiv frsømmelse) av kntrakten eller annen garanti eller en hvilken sm helst lv eller frm fr rettsfrdring. ROUTE 66 sitt ansvar verfr deg eller en eventuell tredje part sm legger fram krav på dine vegne, vil aldri verstige anskaffelsesbeløpet fr maskinvare g/eller prgramvare. Denne begrensede garantien g ansvarsbegrensningen utelukker ikke ROUTE 66 sitt ansvar fr død eller persnskade sm er frårsaket av skjødesløshet fra ROUTE 66 sin side, g begrenser ikke dette ansvaret på rettsmråder der slik ansvarsfraskrivelse ikke tillates. 5) Denne begrensede garantien g ansvarsbegrensningen kan ikke verføres til andre. 6) Fra denne begrensede garantien g ansvarsbegrensningen kan du avlede spesifikke juridiske rettigheter. Du kan gså ha andre rettigheter, sm varierer fra land til land. Nen land tillater ikke fraskrivelse eller begrensning av skadegdtgjørelse. Hvis denne begrensede garantien g ansvarsbegrensningen skulle vise seg å være ugyldig elle ikke kan gjennmføres, betyr ikke det at hele den begrensede garantien g ansvarsbegrensningen ikke gjelder, men den begrensede garantien g ansvarsbegrensningen skal tlkes sm m den ikke innehldt de aktuelle ugyldige eller umulig gjennmførbare vilkårene, g hver parts rettigheter g plikter skal tlkes g håndheves sm sådan. Juridisk Infrmasjn 1. Psisjnsmåling med en GPS mttaker bør ikke brukes til nøyaktig psisjnsmåling. Stl derfr aldri bare på psisjnsmåling utført av GPS-mttakeren. 2. Alle digitale kartpplysninger er til en viss grad unøyaktige g ufullstendige. Du bør derfr aldri stle bare på de kartpplysninger sm fremkmmer via dette prduktet. 3. Du samtykker i at persnlige pplysninger sm du gir ved å anvende dette prduktet kan brukes til å fremskaffe dette prduktets tjenester fr deg g at disse persnlige pplysninger kan verføres utenfr EU. 4. Dersm du bruker maskinvare g prgramvare slik sm dette prduktet i et kjøretøy, så er det ditt eget ansvar å plassere g bruke disse hjelpemidlene på en slik måte at det de ikke frårsaker ulykker, persnlig skade eller skade på annen manns eiendm, eller på nen måte hindrer sikten din. Du, brukeren av dette prduktet, er til alle tider ansvarlig fr ansvarlig kjøring. Under kjøring skal hendene hldes på rattet g skal øynene være rettet på veien. Ikke betjen dette prduktet under kjøring, men parker først kjøretøyet. ROUTE 66 OG ALLE HENNES LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALT ANSVAR FOR ET HVERT BRUK AV DETTE PRODUKTET SOM KAN FORÅRSAKE ULYKKER, SKADE ELLER LOVBRUDD. 21

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Brukerveiledning _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon 1 Versjon 1.0 Juni 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Versjon 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker.

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning. Windows Mobile

Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning. Windows Mobile SAMSUNG Brukerveiledning LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning Windows Mobile 1 Copyright 1993-2009 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning

SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning SAMSUNG LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt Brukerveiledning 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. MERKNAD OG ANSVARSFRASKRIVELSE: Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4330-00 NO

Brukerhåndbok NPD4330-00 NO NPD4330-00 NO Opphavsrett g varemerker Opphavsrett g varemerker Ingen deler av denne publikasjnen kan reprduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller verføres i nen frm eller på nen måte, det være seg

Detaljer

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER INGEN KJØP ELLER BETALINGER KREVES FOR Å DELTA ELLER Å VINNE. KJØP VIL IKKE ØKE VINNERSJANSENE. UGYLDIG HVIS FORBUDT. VED Å DELTA GIR DELTAKEREN

Detaljer

Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS http://no.yourpdfguides.com/dref/2343393

Din bruksanvisning ROUTE 66 MAPS http://no.yourpdfguides.com/dref/2343393 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ROUTE 66 MAPS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ROUTE 66 MAPS i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp B Ditt produktkodekort

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide Innhold Komme i gang 4 Start TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT... 4 GPS-mottak... 4 Planlegge en rute 5 Planlegge en rute... 5 Ruteoppsummering...

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Utgave 2.0. April 2008

Utgave 2.0. April 2008 Utgave 2.0 April 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker. Data copyright NAVTEQ B.V. VIKTIG MERKNAD: Ingen del av denne utgivelsen

Detaljer

Din bruksanvisning NAV N GO IGO 8 http://no.yourpdfguides.com/dref/3214271

Din bruksanvisning NAV N GO IGO 8 http://no.yourpdfguides.com/dref/3214271 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAV N GO IGO 8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAV N GO IGO 8 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring

Detaljer