ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006"

Transkript

1 Den første GPS navigeringsløsningen fr Symbian S60 Smartphne Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 ROUTE 66: Bedre enn de fleste! Cpyright ROUTE 66. Alle rettigheter frbehldt. ROUTE 66 g ROUTE 66 lgen er registrerte varemerker. Data cpyright NAVTEQ B.V. VIKTIG Å MERKE SEG: Det er ikke lv å kpiere, lagre i en databank g elektrnisk, mekanisk, ved hjelp av kpiering, på lydpptaksapparater eller på nen annen måte kpiere denne infrmasjnen uten ettertrykkelig skriftig gdkjennelse fra ROUTE 66. Symbian, Symbian OS g andre merker sm kan asssieres med Symbian er alle varemerker til Symbian Ltd. Alle andre merker er eiendm av deres respektive eiere. Infrmasjnen i dette dkumentet kan bli endret uten frvarsel.

2 Innhldsfrtegnelse Intrduksjn...3 Smart phne spesifikasjner...3 Starte bruk...3 Prdukt aktivering...4 Installere andre gegrafiske kart g stemmeinstruksjner på minnekrtet...7 Frmatere minnekrtet...8 Beskrivelse av menyene...8 Vise et kart...8 Start...10 Planlegg en rute...12 Tilføye rutepunkt...13 Velg...14 GPS infrmasjn...15 TMC infrmasjn...15 Rute beskrivelse...16 Tegnfrklaring...16 Innstillinger...17 Kundehjelp...19 Lisensavtale...19 Juridisk Infrmasjn

3 Intrduksjn ROUTE 66 Mbile 7 frvandler din Symbian-mbiltelefn på et øyeblikk til et kraftig navigasjnssystem med en presisjn på husnummernivå! Etter en krt g enkel installasjn blir du guidet av stegvise stemmeinstruksjnerg anvisninger på skjermen fra din nåværende psisjn til ditt ønskede mål. Du kan legge til et valgfritt antall punkter til din rute sm du velger fra dine persnlige kntakter, dine favritter g dine seneste destinasjner. Om du misser en sving, beregner ROUTE 66 Mbile 7 umiddelbart m din rute. Du kan autmatiskt laste ned aktuell trafikkinfrmasjn frå websiden fr ROUTE 66 via GPRS* till din mbiltelefn, selv når du befinner dig i bilen. Denne kntinuerlige GRATIS-tjenesten hjelper dig via dynamisk ruteberegning å undvike kø, veiarbeid g ulykker (i A/B/CH/D/DK/E/F/GB/I/N/NL/S). Hva mer finnes? Du kan vise kartet i nattfarger fr å kunne hlde øynene på veien uten å frstyrres selv når du kjører på natten, eller fra fugleperspektiv fr å se den slik du kunne m du kunne fly sm en fugl. Fruten alt dette kan du navigere til en av de mange interessepunktene sm htell, restauranter g bensinstasjner. Du kan til g med ringe pp dem direkte fr å f.eks. bke eller spørre m htellrm innen du kmmer! Fr å sammenfatte det hele er ROUTE 66 Mbile 7 en nødvendighet fr alle sm leter etter et prisgunstig, fleksibelt g kraftig navigasjnssystem! * vennligst ta kntakt med din nettperatør fr mer infrmasjn m GPRS g raming Smart phne spesifikasjner Din Symbian smart phne må ha følgende spesifikasjner: Ledig plass fr et ekstra minnekrt Bluetth trådløs teknlgi Symbian S60 plattfrm v2.0 eller høyere Alternativ: en GPRS frbindelse til å laste ned ppdatert trafikkinfrmasjn Fr en ppdatert liste med kmpatible smart phnes, se på websiden vår: Ikke kmpatibel fr Symbian UIQ g Micrsft Mbile Starte bruk ROUTE 66/Nkia wireless GPS mdule Nkia Multimedia Car Kit Fr å ta ROUTE 66 Mbile 7 i bruk må du følge følgende punkter: Steg 1: Lade batteriet til Bluetth GPS mttakeren 1. Før du kan ta Bluetth GPS mttakeren i bruk, må batteriet lades helt pp. Fr å gjøre dette, må du kble laderen til strøminntaket på GPS mttakeren g plugge den i sigarettenneren i bilen. Steg 2: Skru på Bluetth GPS mttakeren Steg 3: Plasser minnekrt i din smart phne g sett på ROUTE 66 Mbile 7 Fr å ta ROUTE 66 Mbile 7 i bruk må du følge følgende punkter: Steg 1: Installasjn av GPS-mdulen 1. Bruk klebebåndet på bunnen av GPS-mttakeren til å mntere GPS-mttakeren på et sted der det er gd utsikt til himmelen, fr eksempel på øvre side av dashbrdet. Mnter GPS-mttakeren slik at versiden peker mt himmelen. 2. Etter å ha mntert GPS-mttakeren, kble den til handsfree-enheten på multimediebilsettet CK 20W. GPS-mttakerkntakten er angitt med GPS-symblet på handsfree-enheten. Se illustrasjnen under. 1. Plasser minnekrt i din smart phne. Se i bruksanvisningen til din smart phne hvrdan minnekrt skal plasseres. 2. Skru på din smart phne g sett på ROUTE 66 Mbile 7. 3

4 Steg 4: Aktivere ROUTE 66 Mbile 7 1. Dersm det er første gangen du setter på ROUTE 66 Mbile 7 blir du autmatisk bedt m å aktivere prduktet. Se nedenfr hvrdan prduktet skal aktiveres. Du finner din "Prduktnøkkel" på ett av følgende steder: inni DVD-bksen din; inni CD-krystallesken, bak CD-en; på Hurtigstartveiledningen. Steg 5: Starte navigering 1. Velg Start i Alternativer menyen, fyll inn en tekst sm innehlder infrmasjn m adressen dit du vil reise, trykk på Alternativer g velg Søk, g velg din destinasjn fra listen med søkeresultater, trykk på Alternativer g velg Navigere til. 2. Når du har valgt Naviger til, vil smart phne autmatisk lete etter Bluetth apparater i nærheten av deg. Velg Bluetth GPS mttakeren g still den inn sm Standard GPS mttaker. Steg 2: Slå på bilsettet Steg 3: Plasser minnekrt i din smart phne g sett på ROUTE 66 Mbile 7 1. Plasser minnekrt i din smart phne. Se i bruksanvisningen til din smart phne hvrdan minnekrt skal plasseres. Merk at med CDen g minnekrtleseren kan du gså installere ROUTE 66 Mbile 7 på et annet minnekrt. 2. Skru på din smart phne g sett på ROUTE 66 Mbile 7. Steg 4: Aktivere ROUTE 66 Mbile 7 1. Dersm det er første gangen du setter på ROUTE 66 Mbile 7 blir du autmatisk bedt m å aktivere prduktet. Se nedenfr hvrdan prduktet skal aktiveres. Du finner Prduktnøkkelen på baksiden av CD-mslaget. Steg 5: Starte navigering 1. Velg Start i Alternativer menyen, fyll inn en tekst sm innehlder infrmasjn m adressen dit du vil reise, trykk på Alternativer g velg Søk, g velg din destinasjn fra listen med søkeresultater, trykk på Alternativer g velg Navigere til. 2. Når du har valgt Naviger til, vil smart phne autmatisk lete etter Bluetth apparater i nærheten av deg. Velg bilsettet (sm vises sm Nkia CK- 20W ) g still det inn sm standard GPS-mttaker. Hvis bilsettet ikke tidligere har vært tilkblet, må du legge inn kden Prdukt aktivering Før du kan begynne å bruke "ROUTE 66 Mbile 7, må du først aktivere prduktet. Fr å gjøre dette, må du gå til Applikasjner vinduet, bevege jysticken pp eller ned g til venstre eller høyre fr å velge Mbile 7, trykk deretter på Alternat. g velg Åpne. Hermed har du åpnet Prdukt aktivering vinduet. 4

5 Du kan nå trykke på Alternat. g velge: Innstillinger fr å velge språk til brukergrensesnittet g taleanvisninger. Du kan gå til Språk fr å endre språket g til Kart fr å velge kartet sm du vil aktivere. Etter du har gjrt dette, trykker du på Tilbake. Aktivere via SMS > fr å åpne vinduet hvr du må føre inn Prduktnøkkelen. Før inn Prduktnøkkelen (8 tegn) sm du finner på Hjelpekrtet. Legg merke til at prduktnøkkelen ikke skiller mellm stre g små bkstaver. Dersm du ikke ønsker å bli infrmert m nye ROUTE 66 prdukter g gratis ppdateringer, beveg da jysticken nedver g trykk den inn fr å fjerne denne valgmuligheten. Trykk deretter på Aktivere. Det vil vises en melding fr å bekrefte at Prduktnøkkelen din var sendt via Shrt Message Service (SMS) til ROUTE 66 Prdukt Aktiveringsserveren. 5

6 Avhengig av din fysiske pphldsplass g nettverkleverandøren din, vil tiden mellm sending av Prduktnøkkelen til ROUTE 66 Prdukt Aktiveringsserveren g mttak av Aktiveringsnøkkelen kunne ta pptil 15 minutter! I denne periden vil følgende vindu vises: Når du mttar en SMS med Aktiveringsnøkkelen, vil følgende Juridisk infrmasjn vises: Vennligst les denne Juridisk infrmasjn nøye g trykk på OK fr å bekrefte at du gdtar infrmasjnen. Du vil deretter bli spurt m du ønsker å se denne Juridisk infrmasjn neste gang du åpner ROUTE 66 Mbile 7 : 6

7 Trykk OK fr å hppe ver Juridisk infrmasjn neste gang du åpner ROUTE 66 Mbile 7. Etter at du har gjrt dette, kmmer det pp en splash screen (midlertidig skjerm mens du venter på hvedsiden) g du vil samtidig høre teksten Velkmmen til ROUTE 66!. Hermed er prduktaktiveringen avrundet. Viktig: vennligst merk deg at de følgende restriksjnene gjelder fr bruken av Prduktnøkkelen: Du kan bruke den samme Prduktnøkkelen på den samme smart phne med bruk av frskjellige Sim-krt så mange ganger du vil. Du kan bruke den samme Prduktnøkkelen på en annen smart phne med et annet Sim-krt kun én uke etter den første aktiveringen. Du kan bruke den samme Prduktnøkkelen på en tredje smart phne med et annet Sim-krt kun én måned etter den første aktiveringen. Det anbefales på det sterkeste å ikke slette SMS en sm innehlder Aktiveringsnøkkelen slik at du kan bruke den samme Aktiveringsnøkkelen en annen gang igjen. Installere andre gegrafiske kart g stemmeinstruksjner på minnekrtet Du kan (m)installere navigasjnsprgramvaren, gegrafiske kart g stemmeinstruksjner fra vedlagte CD(er) på minnekrtet. Når du bruker installasjns-cd(ene) fr første gang, må du begynne med å frmatere minnekrtet ditt manuelt (dette er frklart under Frmatere minnekrtet nedenfr). Hvis du allerede har fullført en installasjn med CD(ene), kan du gå direkte videre til stegene under. 1. Kble minnekrtleseren g -skriveren til USB-prten på datamaskinen, sett deretter minnekrtet inn i minnekrtleseren g -skriveren g sett så CDen inn i CD-stasjnen. 2. Installasjnen skal starte autmatisk. Hvis den ikke gjør det, kjør setup.exe fra CD(ene). 3. Velg språket du vil ha installasjnen utført i, f. eks. "Nrsk", g klikk Neste. 4. Klikk Neste fr å gå videre. 5. Velg stasjnen filene skal installeres på. Klikk Neste fr å gå videre. 6. Les lisensavtalen nøye, velg det første alternativet g klikk Neste fr å gå videre. Hvis det / de gegrafiske kartet / kartene g stemmeinstruksjnene allerede er installert på minnekrtet ditt, velg det relevante alternativet g klikk Neste fr å gå videre: Endre fr å velge nye kmpnenter du vil installere eller ppheve valget av de kmpnentene du vil fjerne (se steg 7 til 10 under). Reparere fr å installere på nytt de kmpnentene sm allerede er blitt installert (se steg 7 til 10 under). Fjerne fr å fjerne de installerte kmpnentene (se steg 10 under). 7. Velg språket fr stemmeinstruksjnene (f. eks. "Nrsk") du vil installere på minnekrtet. Merk: Standardspråket er identisk med installasjnsspråket. Klikk Neste fr å gå videre. 7

8 8. Velg det / de gegrafiske kartet / kartene du vil installere på minnekrtet (f. eks. "Skandinavia"). Klikk Neste fr å gå videre. 9. Klikk Installer fr å begynne å installere det / de gegrafiske kartet / kartene g stemmeinstruksjnene på minnekrtet. (Fr prdukter med flere enn én CD: vær ppmerksm på at du ikke nødvendigvis blir bedt m alle CDene under installasjnsprsessen. Dette avhenger av kartet / kartene du har valgt fr installasjn i steg 8). 10. Klikk Fullfør fr å fullføre installasjns- / vedlikehldsprsessen. Det / de gegrafiske kartet / kartene g stemmeinstruksjnene er nå installert på minnekrtet g kan brukes til navigering. Frmatere minnekrtet Frmatering av minnekrtet maksimerer den ledige plassen på krtet g ptimaliserer hastigheten ved lesing g skriving av filer fra / til minnekrtet. Advarsel: En frmatering sletter ALLE data på minnekrtet. Vær ppmerksm på at ROUTE 66 Mbile 7 alltid kan gjenpprettes på minnekrtet med CD(ene), men du bør kanskje likevel ta sikkerhetskpier av andre data (f. eks. ftgrafier eller MP3er) du har lagret på dette krtet. 1. Sett inn minnekrtet i minnekrtleseren g -skriveren. 2. Kble minnekrtleseren g -skriveren til en USB-prt på PCen. 3. Åpne (dbbeltklikk) Min datamaskin på PCen. Minnekrtet kmmer nå frem i delen Enheter med flyttbare lagringsmedier sm Flyttbar disk. Frsikre deg m at dette er det riktige minnekrtet (f. eks. ved å kble fra minnekrtleseren g -skriveren g sjekke at disken frsvinner fra listen, g deretter kble til leseren / skriveren igjen). 4. Klikk med høyre museknapp på den identifiserte flyttbare disken g velg "Frmater..." Velg FAT (ikke FAT32 ) under "Filsystem" g klikk Start. Les innhldet i advarselen nøye. Hvis du er enig, klikk OK. Minnekrtet blir frmatert g ALLE data på det blir slettet! 5. Dialgbksen Frmatering fullført kmmer frem etter 10 sekunder. Klikk OK g deretter Lukk. Beskrivelse av menyene Nedenfr finner du en beskrivelse av menyene til ROUTE 66 Mbile 7. Vise et kart Når du viser skjermen Vise et kart, kan du trykke Alternat. g velge: 1 Start* (trykk 1) fr å begynne å søke etter adresse, adressepunkt, favritt, kntakt eller nylig destinasjn sm frskjellige perasjner kan utføres på (se Start). * Velg dette alternativet dersm du vil begynne navigering med din Bluetth GPS mttaker til en destinasjn uten nen rutepunkter underveis. Planlegg en rute** fr å definere en liste ver rutepunkt sm kan brukes til å navigere, eller fr å beregne en rute (se Planlegg en rute). ** Velg dette alternativet: 1. dersm du vil beregne en rute kun fr å få en beskrivelse av ruten. Mens du gjør dette, trenger ikke Bluetth GPS mttakeren å være tilkblet din smart phne. 2. dersm du vil navigere med din Bluetth GPS mttaker underveis på en rute sm består av flere rutepunkter. Interessepunkt > fr å angi hvilke kategrier av interessepunkt du vil vise på kartet. rundt markør fr å søke etter interessepunkt sm hteller, restauranter eller bensinstasjner rundt gjeldende psisjn fr markøren på kartet. rundt GPS psisjn fr å søke etter interessepunkt sm hteller, restauranter eller bensinstasjner rundt gjeldende GPS-psisjn. rundt avgang fr å søke etter interessepunkt sm hteller, restauranter eller bensinstasjner rundt avgangspunktet fr ruten. rundt destinasjn fr å søke etter interessepunkt sm hteller, restauranter eller bensinstasjner rundt destinasjnen fr ruten. Zm > 8

9 til GPS psisjn fr å zme til gjeldende GPS-psisjn (bare aktivert hvis en GPSmttaker er kblet til mbiltelefnen). til hele kartet fr å vise hele kartet. til rute fr å zme til ruten (bare aktivert hvis en rute er beregnet). til avgang fr å zme til avgangspunktet fr ruten (bare aktivert hvis en rute er beregnet). til destinasjn fr å zme til destinasjnspunktet (bare aktivert hvis en rute er beregnet eller ved navigering). * inn (trykk *) fr å zme inn på kartet. # ut (trykk #) fr å zme ut på kartet. Vis > 2 Rutepiler (trykk 2) fr å vise rutepilene. 3 GPS infrmasjn (trykk 3) fr å vise GPS-infrmasjnen (bare aktivert hvis en GPSmttaker er kblet til, se GPS infrmasjn). 4 TMC infrmasjn (trykk 4) fr å vise listen ver trafikkmeldinger (se TMC infrmasjn). Rute beskrivelse fr å vise listen ver kjøreretninger (bare aktivert hvis en rute er beregnet, se Rute beskrivelse). Tegnfrklaring fr å vise listen ver frskjellige kartelementer g fargene (se Tegnfrklaring). Om Mbile fr å vise infrmasjn m pphavsrett g versjnsnummer. Innstillinger fr å tilpasse prgrammet (se Innstillinger). Tips: Når du trykker på styrespaken, vises det enkelte snarveier. Her er de: Naviger til markør fr å navigere til gjeldende psisjn fr markøren på kartet. Legg markør > fr å legge til gjeldende psisjn fr markøren på kartet i favritter eller rutepunkt. Infrmasjn fr å vise en etikett med infrmasjn m et bestemt element på kartet. Innstillinger fr å tilpasse prgrammet (se Innstillinger). 5 Nrmal/Full skjerm (trykk 5) fr å veksle mellm full skjerm g nrmal skjerm. Nrmal skjerm Full skjerm 6 2D/3D perspektiv (trykk 6) fr å veksle mellm 2D- g 3D-perspektiv. 7 Dagfarger/Nattfarger (trykk 7) fr å vise kartet i nattfarger eller dagfarger. 8 Oppdater TMC (trykk 8) fr å ppdatere listen ver trafikkmeldinger via en GPRS-frbindelse. 9 Lyd på/av (trykk 9) fr å veksle mellm lyd på g lyd av. 0 Seneste instruksj. (trykk 0) fr å gjenta den siste taleinstruksjnen. 9

10 Start Når du viser skjermen Start, kan du trykke Alternat. g velge: Lkasjner > Søk fr å søke etter en adresse eller et interessepunkt (bare aktivert hvis du har skrevet inn minst t tegn). Naviger til fr å navigere til det valgte elementet i listen. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Legg til favritter fr å legge til det valgte elementet i listen i favritter. Rute type > fr å velge rutetypen (avhengig av prduktet du har kjøpt kan det hende at nen av disse rutetypene ikke er tilgjengelige med prduktet ditt). 1. Hurtigste/Bil fr å angi den hurtigste ruten med bil sm rutetypen. 2. Krteste/Bil fr å angi den krteste ruten med bil sm rutetypen. 3. Hurtigste/Lastebil fr å angi den hurtigste ruten med lastebil sm rutetypen. 4. Krteste/Lastebil fr å angi den krteste ruten med lastebil sm rutetypen. 5. Ftgjenger fr å angi ruten fr ftgjengere sm rutetypen. Hjelp. Favritter > Naviger til fr å navigere til det valgte elementet i listen. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Endre navn fr å endre navn på det valgte elementet i listen. Flyt pp fr å flytte det valgte elementet én psisjn pp i listen. Flyt ned fr å flytte det valgte elementet én psisjn ned i listen. Slett fr å slette det valgte elementet fra listen. Slett alle fr å slette alle elementene i listen. 10

11 Rute type > fr å velge rutetypen (avhengig av prduktet du har kjøpt kan det hende at nen av disse rutetypene ikke er tilgjengelige med prduktet ditt). 1. Hurtigste/Bil fr å angi den hurtigste ruten med bil sm rutetypen. 2. Krteste/Bil fr å angi den krteste ruten med bil sm rutetypen. 3. Hurtigste/Lastebil fr å angi den hurtigste ruten med lastebil sm rutetypen. 4. Krteste/Lastebil fr å angi den krteste ruten med lastebil sm rutetypen. 5. Ftgjenger fr å angi ruten fr ftgjengere sm rutetypen. Hjelp. Histrie > Naviger til fr å navigere til det valgte elementet i listen. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Legg til favritter fr å legge til det valgte elementet i listen i favritter. Slett fr å slette det valgte elementet fra listen. Slett alle fr å slette alle elementene i listen. Rute type > fr å velge rutetypen (avhengig av prduktet du har kjøpt kan det hende at nen av disse rutetypene ikke er tilgjengelige med prduktet ditt). 1. Hurtigste/Bil fr å angi den hurtigste ruten med bil sm rutetypen. 2. Krteste/Bil fr å angi den krteste ruten med bil sm rutetypen. 3. Hurtigste/Lastebil fr å angi den hurtigste ruten med lastebil sm rutetypen. 4. Krteste/Lastebil fr å angi den krteste ruten med lastebil sm rutetypen. 5. Ftgjenger fr å angi ruten fr ftgjengere sm rutetypen. Hjelp. Kntakter > Finn adresse fr å slå pp adressen til en kntakt. Hjelp. 11

12 Planlegg en rute Merknad: Velg dette alternativet: 1. dersm du vil beregne en rute kun fr å få en rutebeskrivelse. Mens du gjør dette, trenger ikke Bluetth GPS mttakeren din å være tilkblet til din smart phne. 2. dersm du vil navigere med din Bluetth GPS mttaker underveis på en rute sm består av flere rutepunkter. Tips: Velg Start dersm du vil begynne navigering med din Bluetth GPS mttaker til en destinasjn uten nen rutepunkter underveis. Når du viser skjermen Planlegg en rute, kan du trykke Alternat. g velge: Tilføye rutepunkt fr å søke etter adresse, interessepunkt, favritt, kntakt eller nylig destinasjn (se Tilføye rutepunkt) g tilføye sm rutepunkt. Beregne fr å beregne ruten mellm rutepunktene (bare aktivert hvis minst t rutepunkt er definert). Rute type > fr å velge rutetypen (avhengig av prduktet du har kjøpt kan det hende at nen av disse rutetypene ikke er tilgjengelige med prduktet ditt). 1. Hurtigste/Bil fr å angi den hurtigste ruten med bil sm rutetypen. 2. Krteste/Bil fr å angi den krteste ruten med bil sm rutetypen. 3. Hurtigste/Lastebil fr å angi den hurtigste ruten med lastebil sm rutetypen. 4. Krteste/Lastebil fr å angi den krteste ruten med lastebil sm rutetypen. 5. Ftgjenger fr å angi ruten fr ftgjengere sm rutetypen. Flyt pp fr å flytte det valgte elementet én psisjn pp i listen. Flyt ned fr å flytte det valgte elementet én psisjn ned i listen. Slett fr å slette det valgte elementet fra listen. Slett alle fr å slette alle elementene i listen. Lagre rute fr å lagre rutepunktene fr ruten fr senere bruk. Åpne rute fr å åpne en rute du har lagret tidligere. Hjelp. Tips: Når du trykker på styrespaken, vises det enkelte snarveier. Her er de: 12

13 Tilføye rutepunkt fr å søke etter adresse, interessepunkt, favritt, kntakt eller nylig destinasjn (se Tilføye rutepunkt) g tilføye sm rutepunkt. Beregne fr å beregne ruten mellm rutepunktene (bare aktivert hvis minst t rutepunkt er definert). Tilføye rutepunkt Når du viser skjermen Tilføye rutepunkt, kan du trykke Alternat. g velge: Lkasjner > Søk fr å søke etter en adresse eller et interessepunkt (bare aktivert hvis du har skrevet inn minst t tegn). Tilføye sm rutepunkt fr å tilføye det valgte elementet sm rutepunkt. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Legg til favritter fr å legge til det valgte elementet i listen i favritter. Hjelp. Favritter > Tilføye sm rutepunkt fr å tilføye det valgte elementet sm rutepunkt. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Endre navn fr å endre navn på det valgte elementet i listen. Flyt pp fr å flytte det valgte elementet én psisjn pp i listen. Flyt ned fr å flytte det valgte elementet én psisjn ned i listen. Slett fr å slette det valgte elementet fra listen. Slett alle fr å slette alle elementene i listen. Hjelp. 13

14 Histrie > Tilføye sm rutepunkt fr å tilføye det valgte elementet sm rutepunkt. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). Legg til favritter fr å legge til det valgte elementet i listen i favritter. Slett fr å slette det valgte elementet fra listen. Slett alle fr å slette alle elementene i listen. Hjelp. Kntakter > Finn adresse fr å slå pp adressen til en kntakt. Hjelp. Velg Når du viser skjermen Velg g du har valgt radiusen der du vil søke etter valgte kategrier av interessepunkt, kan du trykke Alternat. g velge: Naviger til fr å navigere til det valgte elementet i listen. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Ring fr direkte å slå telefnnummeret fr det valgte elementet i listen (bare aktivert hvis et telefnnummer er tilgjengelig). 14

15 Legg til favritter fr å legge til det valgte elementet i listen i favritter. Tilføye sm rutepunkt fr å tilføye det valgte elementet sm rutepunkt. Hjelp. GPS infrmasjn Når du viser skjermen GPS-infrmasjn, kan du vervåke GPS-data sm gegrafiske krdinater, antall synlige satellitter, kjørehastighet, kjøreretning, høyde, dat g tid. TMC infrmasjn Når du viser skjermen TMC Infrmasjn, kan du Alternat. g velge: 8 Oppdater TMC fr å ppdatere listen ver trafikkmeldinger via en GPRS-frbindelse. Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. 15

16 Slett alle fr å slette alle trafikkmeldinger g fr å beregne ruten på nytt. Hjelp. Trafikkinfrmasjn er tilgjengelig fr enkelte land g enkelte prdukter. Rute beskrivelse Når du viser skjermen Rute beskrivelse, kan du Alternat. g velge: Vis på kartet fr å vise det valgte elementet i listen på kartet. Hjelp. Tegnfrklaring Når du viser skjermen Tegnfrklaring, kan du velge: Steder/Symbler fr å vise hvrdan byer g veinumre vises på kartet. Veier fr å vise hvrdan ulike veityper vises på kartet. 16

17 Områder/GPS fr å vise hvrdan mråder g piler vises på kartet. Ikner fr å vise hvrdan interessepunkt vises på kartet. Innstillinger Når du viser skjermen Innstillinger, kan du velge: Allment > Full skjerm fr å vise prgrammet på hele skjermen (På/Av). Bakgrunnslys fr å velge når bakgrunnslyset på skjermen skal slås på (Alltid på/under navigasjn/alltid av). Vlume fr å justere vlumet på taleinstruksjnene. Anrp/Navigering fr å knfigurere måten taleinstruksjnene skal fungere under en telefnsamtale. Dempet navigering: Taleinstruksjnene blir avspilt i bakgrunnen under en telefnsamtale. Utligne: Taleinstruksjnene blir avspilt med samme styrke sm telefnsamtalen. Bipp: Taleinstruksjnene blir erstattet av et krt bipp under en telefnsamtale. Stille: Taleinstruksjnene blit ikke avspilt under en telefnsamtale. Språk fr å velge språket fr brukergrensesnittet g taleinstruksjner. Enheter fr å velge avstandsenhetene (Kilmeter/Miles). 17

18 Kart > Nattfarger fr å vise kartet i nattfarger (På/Av). Vis favritter fr å vise favrittene på kartet (På/Av). Interessepunkt fr å angi hvilke kategrier av interessepunkt du vil vise på kartet. Rter kart fr å rtere kartet i den retningen du kjører under navigering (På/Av). 3D perspektiv fr å vise kartet i 3D-perspektiv (På/Av). Perspektiv vinkel fr å justere vinkelen sm kartet vises under i 3D-perspektiv. Kart fr å velge hvilket kart du vil bruke. Navigere > Rute type fr å velge rutetypen (Hurtigste/Bil, Krteste/Bil, Hurtigste/Lastebil, Krteste/Lastebil, Ftgjenger). (avhengig av prduktet du har kjøpt kan det hende at nen av disse rutetypene ikke er tilgjengelige med prduktet ditt). TMC intervall fr å velge ppdateringsintervallet fr trafikkmeldingene (Aldri, 10/20/30 minutter). Standard GPS fr å velge standard GPS-mttaker. Standard GPRS fr å velge standard GPRS-frbindelse (N default GPRS/gprs 01/gprs 02/gprs 03/gprs 04). Unngå mtrveier fr å unngå mtrveier ved beregning av en rute (På/Av). Unngå tll veier fr å unngå tllveier ved beregning av en rute (På/Av). Unngå ferger fr å unngå ferger ved beregning av en rute (På/Av). Autmatisk zming fr å zme autmatisk inn på kartet nær veikryss under navigering (På/Av). Alarmhastighet fr å angi hastigheten sm skal utløse varslet m at du kjører fr frt. Alarm type fr å velge alarmtypen sm skal varsle deg når du kjører fr frt (Akustisk alarm/synlig alarm/begge). 18

19 Hastighet > fr å justere hastighetene på frskjellige veityper fr å gjenspeile din persnlige kjørestil. Kundehjelp Dersm du har spørsmål m bruken av ROUTE 66 Mbile 7, vennligst send en e-pstmelding til Du kan gså ta en titt på ROUTE 66 websiden (http://www.66.cm/) fra tid til annen fr å hlde deg ppdatert m gratis ppdateringer g våre siste tilbud. Lisensavtale Dette er en juridisk avtale mellm deg sm sluttbruker g ROUTE 66 Gegraphic Infrmatin BV, Ridderkerk, Nederland ("ROUTE 66"). HVIS DU IKKE GODTAR BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, RETURNERER DU OMGÅENDE CD- ROM/DISKETT ELLER DEN NEDLASTEDE PAKKEN OG MASKINVAREN MED TILHØRENDE DELER FORUTSATT AT DET IKKE ER TATT I BRUK - TIL ANSKAFFELSESSTEDET. HVIS DU ALLEREDE HAR BETALT FOR PROGRAMVAREN OG/ELLER MASKINVAREN, VIL ROUTE 66 ELLER DEN AUTORISERTE FORHANDLEREN DER DU KJØPTE PROGRAMVAREN OG/ELLER MASKINVAREN, BETALE TILBAKE ANSKAFFELSESBELØPET. DU MÅ KUNNE FOREVISE KVITTERING. VED Å BRYTE FORSEGLINGEN PÅ CD-ROM/DISKETT, VED Å TRYKKE PÅ KNAPPEN "GODTA" FOR NEDLASTING ELLER VED Å TA I BRUK PROGRAMVAREN OG/ELLER MASKINVAREN GODTAR DU VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. DU ERKLÆRER OG GARANTERER AT DU HAR RETT OG MYNDIGHET TIL Å INNGÅ DENNE AVTALEN OG AT DU IKKE ER MINDREÅRIG. HVIS IKKE, HAR DU IKKE LOV TIL Å TA I BRUK PROGRAMVAREN OG/ELLER MASKINVAREN. Nederlandsk rett legges til grunn fr lisensavtalen g Arndissementsrechtbank [distriktsretten] i Rtterdam er eneste kmpetente dmstl fr behandling av tvister mellm partene når det gjelder bruk av prgramvare g/eller maskinvare. De frente nasjners knvensjn m internasjnale løsørekjøp kmmer ikke til anvendelse når det gjelder denne lisensen. 19

20 1) LISENS: Denne ROUTE 66 lisensavtalen ( lisens") gir deg rett til å bruke dataprgramvaren ROUTE 66 g de digitale (kart)pplysningene i den tilhørende pakken, anskaffet under denne lisensen, på datamaskin. Betingelsen er at prgrammene bare er installert på én (1) datamaskin m gangen g at prgrammene bare brukes i kmbinasjn med ett (1) navigasjnssystem. Denne lisensen er ikke eksklusiv g kan ikke verføres til andre. Lisensen innebærer ingen rettigheter til framtidige ppgraderinger eller nye versjner av prgramvaren. Bruk av eventuelle ppgraderinger eller nye versjner av prgramvaren bestemmes av denne lisensen g kan innebære ekstra kstnader. 2) OPPHAVSRETT: Opphavsrett g andre åndsverkrettigheter eller eiendmsrett til prgramvare g maskinvare tilhører ROUTE 66 eller leverandører til ROUTE 66. Du har lv til enten (a) å ta en kpi av prgramvaren sm reservekpi eller arkivkpi, eller (b) å verføre prgramvaren til et enkelt medium, frutsatt at du tar vare på riginalen sm reservekpi eller arkivkpi. Du har ikke lv til å ta kpi av prduktdkumentasjn eller trykt materiale sm hører til prgramvaren. Du kan kun stå sm eier av datamediet, ikke av prgramvaren. 3) ØVRIGE BEGRENSNINGER: Utleie, utlån, ffentlig framvisning g utsending av prgramvaren er frbudt. Du har ikke lv til helt eller delvis å endre prgramvaren, analysere ved hjelp av reverse engineering eller dekmpilere eller demntere. Du har heller ikke rett til å utvikle prdukter sm er avledet fra prgramvaren. Hvis du ønsker infrmasjn sm er nødvendig fr at prgramvaren skal virke sammen med tredje parts prgrammer, kan du ta kntakt med ROUTE 66 via Det er eksplisitt frbudt å laste ned digitale kart g prgrammer fra prgramvaren, eller å verføre disse til et annet datamedium eller datamaskin. 4) KONFIDENSIALITET: Du erkjenner g aksepterer at utvikling av ROUTE 66 maskinvare g prgramvare har kstet mye tid g penger, er knfidensiell g er bedriftshemmelighet tilhørende ROUTE 66. Du vil behandle prgramvaren strengt frtrlig g ikke gi nen tilgang til eller skaffe nen infrmasjn m prgramvaren. Dersm du likevel gir nen (ulvlig) adgang til maskinvare g/eller prgramvare, garanterer du at denne persnen gdtar betingelsene sm hører til denne lisensen g du fritar ROUTE 66 g anerkjente leverandører fr alt ansvar i tilfelle et krav fra denne persnen. BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING FOR FABRIKANTEN: 1) Du kan først bruke prgramvaren g maskinvaren etter at du har lest medfølgende instruksjner. Hvis du støter på prblemer under bruk av prgramvaren g maskinvaren, slår du pp i instruksjnene fr å kntrllere at du bruker prduktene på krrekt måte. 2) Bruk av prgram g maskinvare i et navigasjnssystem innebærer at det kan frekmme beregningsfeil sm skyldes lkale frhld g/eller ufullstendige pplysninger. ROUTE 66 kan ikke garantere at ROUTE 66- prduktet g databæreren virker feilfritt. 3) ROUTE 66 garanterer at maskinvaren er fritt fr fabrikasjnsfeil eller materialfeil enten (a) i en peride på ett (1) år etter anskaffelsesdat fr maskinvaren, eller (b) i en peride sm varer til du unnlater å verhlde en eller flere vilkår i denne lisensavtalen ("garantiperide"). I garantiperiden vil maskinvaren repareres eller byttes ut slik ROUTE 66 bestemmer ("begrenset garanti"), uten at det medfører utgifter til deler eller arbeid fr deg. Denne garantien dekker bare prmpt bytte av datamediet. Hvis maskinvaren er reparert eller byttet ut i løpet av garantiperiden, vil garantiperiden frfalle fem (5) måneder etter dat fr bytte eller reparasjn. Denne begrensede garantien gjelder ikke fr nrmal slitasje, hvis maskinvaren er åpnet eller reparert av andre enn de sm er autrisert av ROUTE 66, g retten til reparasjn eller bytte av hele eller deler av maskinvaren gjelder ikke hvis skaden har ppstått sm følge av feilaktig bruk, fuktighet, væsker, nærhet til eller at det har blitt utsatt fr varme g ulykke, misbruk, manglende ppfølging av instruksjnene sm hører til prgramvaren g/eller maskinvaren, uaktsmhet eller feil anvendelse. Den begrensede garantien gjelder ikke fr fysisk skade på huset rundt maskinvaren. 4) ROUTE 66 vil bare reparere eller bytte maskinvaren. Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier, eksplisitt eller implisitt, inkludert eventuell implisert garanti eller betingelse m salgbarhet eller egnethet fr visse bruksmråder eller frmål g/eller eventuell implisert garanti eller vilkår m ingen vertredelse. Verken ROUTE 66 eller nen anerkjent leverandør til ROUTE 66 vil på nen sm helst måte påta seg ansvar i frhld til deg, g du fraskriver deg hermed ethvert krav m gdtgjørelse fr direkte, indirekte, øknmisk, spesiell, kmmersiell, tilfeldig g mralsk skade eller følgeskade, sm fr eksempel (men ikke begrenset til), øknmiske tap, manglende inntekter, datatap, skade sm skyldes frsinkelse eller manglende realisering av antatte besparelser (sm følge av eller i frbindelse med bruk av eller 20

21 prestasjnene til prgramvaren eller maskinvaren, heller ikke hvis ROUTE 66 eller anerkjente leverandører skulle være seg bevisst mulighetene fr slik skade). Denne begrensningen er ment å gjelde g gjelder uansett m slik skade kreves, verifiseres eller behandles i retten, eller krav settes fram sm bare gjelder skadevldende frhld (inklusiv frsømmelse) av kntrakten eller annen garanti eller en hvilken sm helst lv eller frm fr rettsfrdring. ROUTE 66 sitt ansvar verfr deg eller en eventuell tredje part sm legger fram krav på dine vegne, vil aldri verstige anskaffelsesbeløpet fr maskinvare g/eller prgramvare. Denne begrensede garantien g ansvarsbegrensningen utelukker ikke ROUTE 66 sitt ansvar fr død eller persnskade sm er frårsaket av skjødesløshet fra ROUTE 66 sin side, g begrenser ikke dette ansvaret på rettsmråder der slik ansvarsfraskrivelse ikke tillates. 5) Denne begrensede garantien g ansvarsbegrensningen kan ikke verføres til andre. 6) Fra denne begrensede garantien g ansvarsbegrensningen kan du avlede spesifikke juridiske rettigheter. Du kan gså ha andre rettigheter, sm varierer fra land til land. Nen land tillater ikke fraskrivelse eller begrensning av skadegdtgjørelse. Hvis denne begrensede garantien g ansvarsbegrensningen skulle vise seg å være ugyldig elle ikke kan gjennmføres, betyr ikke det at hele den begrensede garantien g ansvarsbegrensningen ikke gjelder, men den begrensede garantien g ansvarsbegrensningen skal tlkes sm m den ikke innehldt de aktuelle ugyldige eller umulig gjennmførbare vilkårene, g hver parts rettigheter g plikter skal tlkes g håndheves sm sådan. Juridisk Infrmasjn 1. Psisjnsmåling med en GPS mttaker bør ikke brukes til nøyaktig psisjnsmåling. Stl derfr aldri bare på psisjnsmåling utført av GPS-mttakeren. 2. Alle digitale kartpplysninger er til en viss grad unøyaktige g ufullstendige. Du bør derfr aldri stle bare på de kartpplysninger sm fremkmmer via dette prduktet. 3. Du samtykker i at persnlige pplysninger sm du gir ved å anvende dette prduktet kan brukes til å fremskaffe dette prduktets tjenester fr deg g at disse persnlige pplysninger kan verføres utenfr EU. 4. Dersm du bruker maskinvare g prgramvare slik sm dette prduktet i et kjøretøy, så er det ditt eget ansvar å plassere g bruke disse hjelpemidlene på en slik måte at det de ikke frårsaker ulykker, persnlig skade eller skade på annen manns eiendm, eller på nen måte hindrer sikten din. Du, brukeren av dette prduktet, er til alle tider ansvarlig fr ansvarlig kjøring. Under kjøring skal hendene hldes på rattet g skal øynene være rettet på veien. Ikke betjen dette prduktet under kjøring, men parker først kjøretøyet. ROUTE 66 OG ALLE HENNES LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALT ANSVAR FOR ET HVERT BRUK AV DETTE PRODUKTET SOM KAN FORÅRSAKE ULYKKER, SKADE ELLER LOVBRUDD. 21

Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 7 SYMBIAN S60

Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 7 SYMBIAN S60 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ROUTE 66 MOBILE 7 SYMBIAN S60. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale ( avtalen ) mellm deg g Micrsft Crpratin (eller et av dets tilknyttede selskaper,

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

Victor Reader Stratus 12 M

Victor Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Victr Reader Stratus 12 M Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0711 Victr Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Kmme

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 5

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 5 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 5 GPal Navigatr Versjn 5 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1: INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen... 1 Innhld på CD/DVDen.... 1 Systemfrutsetninger... 3 Knvensjner i denne håndbka...

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE

HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE Generelle betingelser Denne begrensede HP-garantien fr maskinvare gir deg, kunden, uttrykkelige rettigheter fra HP, prdusenten. Vennligst

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3

Detaljer

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Brukerveiledning _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon 1 Versjon 1.0 Juni 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Alcatel-Lucent OmniTuch 8002/8012 DeskPhne OmniPCX Office Rich Cmmunicatin Editin Brukerhåndbk 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Innføring Takk fr at du valgte en Alcatel-Lucent-telefn i 80x2-serien. Hvrdan du

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker Art.-nr. : FMR 100 SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3

Detaljer

Brukerveiledning - kortversjon

Brukerveiledning - kortversjon Brukerveiledning - krtversjn innvaphne Operatr V9 / V10 OVERSIKT Innkmmende anrp i sentralens ventekø Innkmmende anrp til peratør Utgående anrp fra peratør Søkefelt Parkerte anrp Overførte anrp (ennå ikke

Detaljer

Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 7 WMS

Din bruksanvisning ROUTE 66 MOBILE 7 WMS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0214 STREAM Brukerhåndbk Om VICTOR READER STREAM HumanWare

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Rm System fr Micrsft Lync BRUKERVEILEDNING FOR MODELLENE SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 AND SRS-LYNC-XL SOM BRUKES I SMART BOARD 8055i-G5-, 8065i-G5- OG 8084i-G4-

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbking (GTSVE093) BRUKSANVISNING - 2011 Brukerveiledning GTS Webbking (GTSVE093) Utarbeidet av 24.08.2011 Antall sider: 15 Side : 2 av 15 Utarbeidet av : Dat : 24.08.2011 Innhld 1 Innledning 3 2

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning Termstat mdul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader,

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0213 STREAM Brukerhåndbk 1 rev. 20-20130213 STREAM

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Elektronisk kubekort Brukerveiledning ver Elektronisk kubekort. Brukerveiledning. Norsk

Elektronisk kubekort Brukerveiledning ver Elektronisk kubekort. Brukerveiledning. Norsk Elektrnisk kubekrt Brukerveiledning Nrsk Versjn 1.02 Mars 2016 Elektrnisk kubekrt Brukerveiledning Innhld: 1. Innledning... 1 2. Pålgging... 1 3. Registrering av bigårdsplasser, kuber g drnninger.... 1

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19 Bdø, 1.mars 2013 Innhld Bedriftsjurnal... 2 EDI (elektrnisk samhandling)... 3 Innkalling... 4 Jurnal... 4 NOIS-rapprtering... 5 NPR-rapprtering... 5 Oppfølging... 7

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radi håndsender 2-kanal Art.-nr. : HS2 RF Radi håndsender 4-kanal Art.-nr. : HS4 RF Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere.

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk Hurtigtaster i Windws (hentet fra Din Side) WIN WIN + F1 WIN + E WIN + F WIN + M WIN+SHIFT+M WIN + D WIN + L WIN + U WIN + Q WIN+CTRL+F WIN + R WIN + TAB WIN + BREAK CTRL+WIN+F Meny F1 F2 F5 F7 F10 F11

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

INF1410: Innføring i LTspice

INF1410: Innføring i LTspice INF1410: Innføring i LTspice LTspice er en gratis SPICE simulatr sm lages av Linear Technlgy. Den er enkel å ta i bruk g kan anvendes fr å simulere de fleste elektrniske kretser. Den har ganske mange muligheter

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 MÅLARK fr 1.trinn Namn: I dag har eg øvd på å: dat dat dat Dette greier eg åleine den: Lgge på maskina Bruke tastatur Skrive rd g setningar

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installasjonsveiledning Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Versjon 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil Retningslinjer fr Nrsk medisinstudentfrenings grafiske prfil Vedtatt: 24.05.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Skal revideres innen: 24.05.2017 Bindende fr: Freningen sm helhet Innhld -

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapprtering, prsesspesifikke meldingsvalideringer Versjn 1.5 05.02.2016 Endringslgg... 1 1. Meldinger i BRS Måleverdirapprtering... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Prsesspesifikke

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

FRAMNES DISKGOLFBANE

FRAMNES DISKGOLFBANE FRAMNES DISKGOLFBANE Innhld Oversiktskart 3 Hl 1.. 4 Hl 2.. 5 Hl 3.. 6 Hl 4.. 7 Hl 5.. 8 Hl 6.. 9 Hl 7.. 10 Hl 8.. 11 Hl 9.. 12 Hl 10. 13 Hl 11. 14 Hl 12. 15 Hl 13. 16 Hl 14. 17 Hl 15. 18 Sikkerhetsregler..

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4330-00 NO

Brukerhåndbok NPD4330-00 NO NPD4330-00 NO Opphavsrett g varemerker Opphavsrett g varemerker Ingen deler av denne publikasjnen kan reprduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller verføres i nen frm eller på nen måte, det være seg

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy Page 1 f 16 APM GUI Bruksanvisning fr IP adresse verktøy Page 2 f 16 1. Bakgrunn... 3 2. Beskrivelse... 4 2.1 Grensesnitt... 4 2.2 Brukeradministrasjn... 4 2.3 Funksjnalitet... 4 2.3.1 Innlgging:... 4

Detaljer