Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4"

Transkript

1 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4

2 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3 g varselhenvisninger...4 Viktige infrmasjner...4 Varemerke...5 Cpyright g garanti...5 KAPITTEL 2. MANUELL INSTALLASJON OG OPPSTARTING... 6 Første ppstarting...6 Nyinstallasjn g ppdatering av prgramvaren...7 Overføre kartmateriale g spesialmåldata til minnekrtet...8 Overføre data til det interne minnet på navigasjnsapparatet...9 KAPITTEL 3. INSTALLASJON OG OPPSTARTING VIA GOPAL ASSISTANT.. 11 Installasjn av GPal Assistant-prgramvare...11 Brukerverflaten til GPal Assistant...12 Innstille brukerspråk...13 Manuelle aksjner fr datautveksling...14 Aksjner via Cntent Imprt Wizard...15 Overføring g visning av GPS-spr...16 Funksjner fr apparatfrvaltning...16 Endre apparatnavn...17 Frmatere det interne minnekrt...17 Kjøpe i GPal-Shp-Prtal...18 KAPITTEL 4. GRUNNLAG FOR BETJENINGEN Betjening i menyvisningen...19 Betjening i kartvisningen...20 KAPITTEL 5. TILPASSE INNSTILLINGENE i

3 Prgramvarehåndbk Grunnleggende innstillinger fr bruken...22 Lydstyrke-innstillinger...23 Bildeskjerminnstillinger...23 Energipsjner...23 Funksjnen Aut-Off...24 FM-Transmitter...25 Tilbakestille fabrikkinnstillingerer...25 Spesifiserte innstillinger fr navigasjnsprgramvaren...25 Tilpasse rutepsjner...26 Tilpasse visningen...27 Tilpasse språkinnstillinger...29 Tilpasse innstillinger av enheten...29 Tilpasse prgraminnstillinger...30 Tilpasse Quick-meny-innstillinger...32 KAPITTEL 6. BETJENING AV GOPAL -NAVIGASJONSPROGRAMVARE Manuell innlegging av målinfrmasjner...34 Legge inn mål-krdinater...37 Lage favritter under målinnleggingen...37 Innlegging av hjemmeadresse under målinnlegging...38 Manuell innlegging på kartvisningen...38 Tilpasse rutepsjner...39 Legge til videre mål...39 Starte ruteberegning...40 Velge spesialmål...40 Frvalte favritter...41 Lage en ny favritt...41 Slette favritter...42 Gi favritter nytt navn...42 Endre rute...42 Legge inn Startpsisjn...42 Legge til et mål...43 Bearbeide innleggene i tur-listen...43 Optimalisere rute...43 Lagre g laste inn en tur...43 Starte tur-beregning...44 Infrmasjner til ruten...44 Veibekrivelse...45 Trafikkfrhld...45 Sperre ruten...46 Gå til...46 Rutesimulasjn...46 Starte g vise målføring...47 Kmpassvisning...49 Pilvisning...50 Tripinf...50 ii

4 GPal Navigatr 4 Kapittel 1. Intrduksjn Velkmsthilsen Hjertelig velkmmen g mange takk fr at du har bestemt deg fr vårt mbile navigasjnssystem. Mens den grunnleggende betjening av ditt navigasjnsapparat samt ekstra prgrammer (sm MP3 Player, Picture Viewer bla.) er beskrevet i apparatets vedlagte brukerveiledning, behandles følgende temaer i denne håndbka: Installasjn g ppstarting av prgramvaren Betjening av navigasjnsprgramvaren (hurtig innføring g utførlig beskrivelse) Teknisk støtte fr en feilfri drift Fruten denne versjnen av håndbka finner du på CD/DVDen en krt intrduksjn hvr du i løpet av få skritt kan ppstarte ditt navigasjnssystem. I tillegg får du via hjelpefunksjnen til ditt navigasjnssystem infrmasjner m viktige brukerskritt g funksjner. Prgramvaren fr ditt mbile navigasjnsapparat er undelagt en stadig utviklingsprsess g kan ppdateres med gratis eller gebyrpliktige ppdateringer (Updates). Infrmasjnene i denne håndbka henviser kun til funksjnsmfanget på det tidspunkt du har fått utlevert ditt navigasjnssystem. Såfremt prgramvaren g/eller maskinvaren frandres senere g/eller ppdateres, kan infrmasjnene her avvike fra de skrittene sm beskriver betjeningen. I dette tilfelle kan du på Medin-Websiden (www.medin.de/dwnlads) under Supprt søke etter en aktuell versjn av denne håndbka sm dkumenterer endringene i betjeningen. Legg merke til at prdusenten prinsipielt fraskriver seg ethvert ansvar fr tap eller skader sm kan ppstå sm følge av angivelser eller e- ventuelle feilinfrmasjner i denne håndbka. Innhld på CD/DVDen. På CD/DVDen sm medfølger i leveringen, finner du alle nødvendige prgramvarepakker fr å kunne bruke ditt navigasjnssystem samt installasjnsfiler fr ekstra prgrammer sm du kan velge å installere i minnet på ditt navigasjnsapparat eller på din Windws-PC. Når du setter inn CD/DVDen i stasjnen på din PC, åpner det seg autmatisk en installasjnsveiviser sm hjelper deg med installasjnen: Følg ganske enkelt veiledningene på bildeskjermen fr autmatisk å kunne installere de valgte filer. Hvis installasjnsveiviseren på CD/DVDen ikke autmatisk starter, kan du imidlertid gså manuelt installere de nødvendige filer. I det følgende får du vite hvilke kmpnenter sm er på CD/DVDen g i hvilken frtegnelse på det eksterne minnekrtet eller i flash-minnet på ditt navigasjnsapparat disse må være lagret fr å kunne garantere en feilfri drift. 1

5 Intrduksjn Element Beskrivelse Målfrtegnelse ActiveSync Adbe I denne mappen finner du installasjnsfilene fr synkrnisasjnsprgramvaren Micrsft ActiveSync. Denne prgramvaren brukes fr å synkrnisere ditt navigasjnsapparat med en Windws PC. I denne mappen finner du installasjnsfilene fr Adbe Acrbat Reader. Denne prgramvaren tillater deg å åpne den digitale PDF-versjnen i denne håndbka på en Windws PC. APD I denne mappen finner du filene fr GPal Assistant. Assistant Installatin Manuals POI TSD AUTORUN lesmeg.txt Setup Assistant I denne mappen finner du installasjnsfilene fr GPal Assistant. I denne mappen finner du installasjnsfilene fr din navigasjnsprgramvare. I denne mappen finner du PDF-versjnene av denne håndbka på ulike språk. I denne mappen finner du filer sm ditt navigasjnssystem trenger fr å kunne identifisere spesialmål (Pints f Interest). I denne mappen finner du språkregistreringsfilene sm du trenger fr å legge inn språk fr målfiler. Denne Setup infrmasjnen/prgrammet sørger fr at installasjnsveiviseren, sm hjelper deg med installasjnen av prgramvarekmpnentene, autmatisk starter etter innsetting av CD/DVDen. I denne tekstfilen finner du viktige infrmasjner m innhldet på denne CD/DVDen samt installasjnen av ulike prgrammer på CD/DVDen på landets språk. Dette prgrammet starter autmatisk etter at du har satt inn CD/DVDen g hjelper deg med installasjnen av prgramvarekmpnentene. Dette prgrammet må (manuelt eller ved hjelp av installasjnsveiviseren) installeres i frtegnelsen Prgrammer på din PC. Dette prgrammet må (manuelt eller ved hjelp av installasjnsveiviseren) installeres i frtegnelsen Prgrammer på din PC. Disse filene brukes kun fr installasjnen av GPal Assistant på din PC g må ikke kpieres manuelt. Disse filene brukes kun fr installasjnen av GPal Assistant på din PC g må ikke kpieres manuelt. Disse filene må (manuelt eller ved hjelp av GPal Assistant) installeres i frtegnelsen My Flash Disk > INSTALL på det eksterne minnekrtet eller i flash-minnet på ditt navigasjnsapparat. Disse filene kan du installere (manuelt eller ved hjelp av installasjnsveiviseren) i frtegnelsen Prgrammer > Medin GPal Assistant > Manuals på din PC. Disse filene må du installere (manuelt eller ved hjelp av GPal Assistant) i frtegnelsen MapRegins (kartreginer) på det eksterne minnekrtet eller i flash-minnet på ditt navigasjnsapparat. Disse filene må du installere (manuelt eller ved hjelp av GPal Assistant) i frtegnelsen MapRegins (kartreginer) på det eksterne minnekrtet eller i flash-minnet på ditt navigasjnsapparat. Denne filen må ikke kpieres Denne filen må ikke kpieres Denne filen må ikke kpieres Alt etter versjn g utstyr på ditt navigasjnssystem er det mulig at nen av de vennevnte mapper g datafiler ikke innehlder data/ekstra data på CD/DVDen sm freligger. Nærmere infrmasjner m dataene sm er lagret på den medfølgende CD/DVDen, finner du i Readme-filen på CD/DVDen. 2

6 Intrduksjn Ved leveringen av ditt navigasjnssystem er ulike kmpnenter sm perativsystem g navigasjnsprgramvare allerede frinnstallert på ditt navigasjnsapparat g/eller minnekrtet sm er med i leveringen: Du kan altså starte pp ditt navigasjnssystem like etter at du har pakket det ut uten ekstra installasjner. Riktignk vil vi gjerne anbefale at du installerer ekstraprgrammer sm GPal Assistant eller gså Adbe Acrbat Reader på din PC fr å kunne få tilsvarende funksjnalitet. Dessuten kan det på grunn av en feilfunksjn være nødvendig at du en gang til må installere ulike prgramvarekmpnenter på nytt senere fr ditt navigasjnssystem. Denne prsedyren beskrives i Kapittel 2, Manuell installasjn g ppstarting g Kapittel 3, Installasjn g ppstarting via GPal Assistant. Systemfrutsetninger Ditt mbile navigasjnssystem kan frbindes med en vanlig Windws-Persnal-Cmputer fr å (etter-) installere prgramdata sm navigasjnsprgramvare, ekstra kartmateriale bla.. Fr en feilfri funksjn må din PC ppfylle følgende systemfrutsetninger. Operativsystemer sm understøttes Windws 2000 fra SP4, Windws XP & Vista TM Maskinvare-spesifikasjner til aktuell datamaskingenerasjn, minst 128 RAM, min. en fri USB- 1.1-prt Nødvendig ekstra prgramvare Micrsft ActiveSync (kun Windws 2000/XP) fr bruk sm mbilt apparat med din PC, GPal Assistant fr autmatisk dataverføring mellm navigasjnsapparat g PC (ved behv). Hvis du arbeider med perativsystemet Micrsft Windws Vista TM, trenger ikke Active- Sync - kmmunikasjnsprgramvare. De nødvendige systemfiler fr dataverføringen er allerede ved levering av ditt perativsystem integrert i Windws Vista TM. Tilkble ditt apparat med den medfølgende USB-kabelen til din PC: Etter at ditt navigasjnsapparat gjenkjennes sm nytt apparat, installeres autmatisk de nødvendige drivere. Etter vellykket installasjn er ditt nye apparat ppført i Windws-Utfrsker-versikten i registeret Bærbare apparater. Hvis du har lagret ekstra filer på ditt navigasjnsapparat, passer du på at det ved dataverføringen må være tilstrekkelig kapasitet til stede. Hvis dette ikke er tilfelle, fjerner du unødvendige filer. Hvis din PC ppfyller disse spesifikasjner, kan du frbinde ditt navigasjnsapparat ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen til en fri USB-prt på PCen fr å utveksle data. Infrmasjner angående dette finner du i Kapittel 2, Manuell installasjn g ppstarting g Kapittel 3, Installasjn g ppstarting via GPal Assistant. Knvensjner i denne håndbka Betjeningen av ditt navigasjnssystem rienterer seg direkte til brukerveiledningen i en brukerprgramvare fr en PC. Det betyr at innlegg i prgramvaren kan presenteres visuelt på bildeskjermen g utføres derfra. Ulikt er derimt selve betjeningen: Mens du utfører en funksjn på din PC ved å klikke med musen, kan du velge å betjene navigasjnsprgramvaren med stiften sm er med i leveringen eller direkte ved å legge inn manuelt på den berøringsømfintlige bildeskjermen (Tuchscreen) på ditt navigasjnsapparat. Fr etterfølgende beskrivelser gjelder derfr følgende: Når du legger inn med musen på din PC, bruker vi begrepet "klikke/klikke på" Angående innlegg sm du utfører med stiften eller en finger på på navigasjnsapparatets Tuchscreen, bruker vi begrepet "taste/taste på". På ulike steder i denne håndbka tar vi hensyn til innlegginger innenfr et brukerprgram eller en stiangivelse på ditt PC/minnekrt. I de etterfølgende beskrivelser dkumenteres disse henvisningene på følgende måte: 3

7 Intrduksjn Innlegging fra prgramvaren (sm taster, menyinnlegging eller påskrifter fr markeringsfelt) vises med fet skrift. Spesifiserte funksjner g prgrammer i ditt navigasjnssystem (f. eks. MP3 Player bla..) eller PC (f. eks. Windws Utfrsker bla..) vises med kursiv skrift. Angivelser til frtegnelser g minnestier (på det eksterne SD-krtet eller flash-minnet på ditt navigasjnsapparat) vises med kursiv skrift. Infrmasjnene i denne håndbka dkumenterer betjeningen av navigasjnsprgramvaren, frklarer den grafiske behandlingen på bildeskjermen til ditt navigasjnsapparat g ppfører de tilgjengelige valgpsjner fr enkelte funksjner. Fr etterfølgende beskrivelser gjelder derfr følgende: Beskrivelser sm mtaler utførelse av en funksjn, ppføres numerisk g definerer derfr rekkefølgen til de enkelte arbeidsskritt. Beskrivelser sm henviser til ulike elementer i et prgramvarevindu.l., ppføres gså numerisk, imidlertid med farge. Beskrivelser sm ppfører ulike likeverdige psjner (sm i dette tilfellet), er kjennetegnet med pptellingstegn. g varselhenvisninger På ulike steder i denne håndbka gir vi deg praktiske tips eller henviser til mstendigheter sm kan frstyrre en feilfri bruk av ditt navigasjnssystem. Disse avsnittene er i de etterfølgende beskrivelser kjennetegnet på følgende måte. Med dette symblet vil vi gjøre deg ppmerksm på funksjner g kjennetegn sm effektiviserer din arbeidsgang g sm gjør det lettere å betjene ditt navigasjnssystem. Anmerkning Med dette symblet vil vi gjøre deg ppmerksm på viktige funksjner g kjennetegn sm er avgjørende fr bruken av ditt navigasjnssystem. Vi ber deg m å følge alle henvisningene fr å unngå feilfunksjner ved betjeningsfeil eller feile innlegginger. Viktige infrmasjner I det følgende finner du viktige infrmasjner m bruken av ditt navigasjnssystem. På egnet sted gjentas disse infrmasjner i frm av anmerkninger g henvisninger i denne håndbka. Ut fra sikkerhetsgrunner må sjåføren ikke selv legge inn data under kjøringen: Legg inn data før kjøringen begynner. Hvis du vil endre dine innlegg under kjøringen, stpper du ditt kjøretøy på et egnet sted (parkeringsplass.l.). Kjøretøyvinduer i termglass eller vinduer sm er dempet med metall innskrenker GPS-mttaket kraftig. Ofte er det en spesiell utsparing g bak denne kan du plassere navigasjnsapparatet. Hvis dette ikke er tilfelle, må du mntere en kurant GPS-antenne utenfr passasjerrmmet (f. eks. på kjøretøytaket). Navigasjnssystemets anvisninger er anbefalinger: I ethvert tilfelle må du legge merke til tysk veitrafikklv. Legg merke til at ditt navigasjnsapparat må mtta et gyldig GPS-signal fr å kunne gjennmføre en beregning av ruten fra den aktuelle psisjn. Legg merke til at du må innstille ditt navigasjnsapparat etter den lkale tidssnen fr ved fremtidige ruteberegninger å kunne beregne riktig ankmsttid. Du kan gså finne din aktuelle psisjn på kartet uten målangivelse. Hvis tilgjengelig, vises så navnet på gaten/veien hvr du befinner deg fr øyeblikket. 4

8 Intrduksjn Legg merke til at freløpige lkale endringer g/eller restriksjner i tysk veitrafikklv (f. eks. tillatt maksimalhastighet) ikke kan tas hensyn til i ruteplanleggingen: Innrett deg under alle mstendigheter etter veitrafikkskilt g/eller den lkale veitrafikkdirigeringen. Legg merke til at kartmaterialet er ajurført til tidspunket fr levering. Prdusenten kan imidlertid ikke frsikre at infrmasjnene i kartmaterialet er abslutt frpliktende g heller ikke frsikre at disse stemmer verens med den virkelige veiføring g/eller veiskilting. Varemerke Alle merker- g varemerker sm er nevnt g eventuelt beskyttet gjennm tredjemann i håndbka er underlagt uinnskrenket bestemmelsene i den til enhver tid gyldige varemerkerett g eierrettighetene til registrert eier. Alle her navngitte varemerker, handelsnavn eller firmanavn er eller kan være varemerker eller registrerte varemerker til aktuell eier. Alle rettigheter, sm ikke uttrykkelig her er garantert, frbehldes. En mangel på en eksplisitt merking av de varemerker sm er brukt i denne håndbka, kan ikke u- telukkes, slik at et navn fra tredjemanns rettigheter er fri. Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista TM samt ActiveSync er varemerker i Micrsft Crpratin. Acrbat g Acrbat Reader er varemerker i Adbe Systems Incrprated. Cpyright g garanti Cpyright 2008 Versjn 4 Alle rettigheter frbehldes. Alle angivelser i denne håndbka kan uten frhåndskunngjøring endres g prdusenten har ingen frpliktelser i frbindelse med dette. Prdusenten fraskriver seg ethvert ansvar fr tap eller skader sm ppstår sm følge av angivelser eller eventuelle feilinfrmasjner i denne håndbka. Vi er til enhver tid takknemlig fr henvisninger til feil eller frslag til frbedringer fr i fremtiden å kunne tilby deg enda bedre prdukter. Denne håndbka må ikke uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra prdusenten reprduseres helt eller i deler til et eller annet frmål, heller ikke lagres på et elektrnisk medium eller i annen frm verføres elektrnisk, elektrisk, mekanisk, ptisk, kjemisk, ved ftkpi eller audipptak. 5

9 GPal Navigatr 4 Kapittel 2. Manuell installasjn g ppstarting Når navigasjnsapparatet leveres, er perativsystemet Windws CE allerede installert på ditt navigasjnsapparat. Dessuten er allerede eventuelle første prgramvarekmpnenter sm navigasjnsprgramvare eller kartmateriale fr ulike land (versjnsavhengig) frinstallert på apparatet eller det medfølgende minnekrt. Hvis dette ikke er tilfelle, må du først installere navigasjnsprgramvaren samt kartmaterialet sm er nødvendig fr ruteplanleggingen før du kan ta ditt navigasjnssystem i bruk. Hvis du fretar en ppdatering g vil installere en navigasjnsprgramvare sm du senere har ervervet eller ekstra kart- hhv. spesialmåldata på ditt navigasjnsapparat, må du fjerne enkelte eller alle installerte data på ditt apparat fr å kunne installere den nye prgramvaren sm du har fått. Følgende data kan brukeren installere manuelt: Navigasjnsprgramvare GPal Navigatr Kartmateriale i frm av PSF-filer Spesialmåldata (POI-data) i frm av PSF-data Språkregistreringsdata i frm av TSD-data Selv m en manuell installasjn er mulig, vil vi anbefale at du gjennmfører verføring g ppdatering av prgramvarekmpnenter på ditt navigasjnssystem med prgramvaren GPal Assistant sm er med i leveringen g sm du kan installere på din PC. Installasjnen g datautvekslingen via GPal Assistant beskrives i neste kapittel. Den manuelle verføringen av prgramvarekmpnenter fra CD/DVDen til ditt mbile navigasjnsapparat skjer i Windws Utfrsker på din PC. Velg en av de 2 følgende metder fr å utveksle data mellm ditt navigasjnssystem g din PC: Når du har installert prgramvaren Micrsft ActiveSync fra CD/DVDen, kan du tilkble ditt navigasjnsapparat via den medleverte USB-kabelen direkte til en USB-prt på din PC fr å synkrnisere de ønskede data. I dette tilfelle har du direkte tilgang til det interne flash-minnet på ditt navigasjnsapparat. Hvis din PC har et krtleseapparat, kan du sette inn det medleverte eksterne minnekrtet direkte der g flytte dataene manuelt i fil-utfrsker. I dette tilfelle har du ingen direkte tilgang til det interne flash-minnet på ditt navigasjnsapparat. Første ppstarting Alt etter ditt navigasjnssystems versjn ble den nødvendige prgramvaren fr bruken eventuelt ikke frinstallert på ditt navigasjnsapparat, men befinner seg på det vedlagte minnekrtet: En tilsvarende merknad finner du i Readme-filen samt på pakningen til navigasjnsapparatet. I dette tilfelle må du freta en prgramvareinstallasjn fr å kunne ta ditt navigasjnssystem i bruk. Du går fram på følgende måte fr å gjennmføre installasjnen: 1. Ta minnekrtet frsiktig ut av pakningen. Pass på at kntaktene ikke må bli berørt eller tilsmusset: I mtsatt fall er en dataverføring eventuelt ikke lenger mulig. 2. Før minnekrtet inn i MMC/SD-krt-innstikkplassen på ditt navigasjnsapparat inntil du hører at krtet griper fast. 3. Du innkbler navigasjnsapparatet, idet du trykker inn-/utkbleren på apparatet (se apparatethåndbka). 6

10 Manuell installasjn g ppstarting Installasjnen av de nødvendige prgramvarekmpnentene skjer nå autmatisk. Såfremt du innkbler ditt navigasjnsapparat uten at du har satt inn det vedlagte minnekrtet, viser navigasjnsssystemet følgende skjermbilde. Sett inn minnekrtet i ditt apparat g tast på knappen fr å innlede den autmatiske installasjnen. Etter avslutningen av installasjnen vises startskjermbildet til ditt navgasjnssysem hvr du her kan få tilgang til de ulike funksjner sm navigasjn eller MP3 Player bla. Nyinstallasjn g ppdatering av prgramvaren Ved behv kan du fjerne alle eller enkelte brukerdata sm navigasjnsprgramvare eller kartmateriale vekk fra minnet på ditt navigasjnsapparat (se gså apparathåndbka). Det er fr eksempel nødvendig fr å kunne installere en aktuell versjn av GPal -Navigatr-prgramvare sm du på et senere tidspunkt har kjøpt. Prgramvaren fr nyinstallasjn/ppdatering befinner seg i mappen Installatin på CD/DVDen g kan ved hjelp av minnekrtet sm er med i leveringen, verføres til navigasjnsapparatet Du går fram på følgende måte fr å installere navigasjnsprgramvaren manuelt på det eksterne minnekrtet: 1. Såfremt dette ikke allerede har skjedd, tar du minnekrtet frsiktig ut av pakningen g fører det inn i krtleseapparatet (internt eller eksternt) på din PC: Du hører at krtet griper seg fast g innhldet på krtet vises i et nytt vindu til Windws Utfrsker. 2. Åpne CD/DVD-stasjnen på din PC g sett CD/DVDen inn. Såfremt installasjnsveiviseren til CD/DVDen autmatisk starter, avslutter du denne.. 3. Åpne frtegnelsen på din CD/DVD-stasjn g veksle der til frtegnelsen Installatin. 4. Kpier alle mapper g filer i denne frtegnelsen. 5. Veksle til frtegnelsesvinduet fr det eksterne minnekrtet g lim der inn de kpierte innhld. 7

11 Manuell installasjn g ppstarting Fr å installere prgramvaren sm er kpiert til ditt minnekrt, følger du de beskrevne skrittene i avsnittet Første ppstarting. Anmerkning Før du kan installere den nye prgramvaren på ditt navigasjnsapparat, må du fjerne de gamle prgramvarekmpnentene. Infrmasjner angående dette finner du i brukerveiledningen til ditt navigasjnsapparat. Overføre kartmateriale g spesialmåldata til minnekrtet Uavhengig av navigasjnsprgramvaren kan du gså installere ekstra kart- g spesialmålmateriale på ditt apparat eller erstatte eksisterende data med aktuelt materiale fra en CD/DVD sm du senere har kjøpt. Ditt navigasjnsapparat kan riktignk kun autmatisk lese inn disse data, hvis de er henlagt i frtegnelsen MapRegins på minnekrtet. Du går fram på følgende måte fr å verføre kartmateriale g spesialmåldata til minnekrtet: 1. Før minnekrtet inn i krtleseapparatet (internt eller eksternt) på din PC: Du hører at at krtet griper fast g innhldet på krtet vises i et nytt vindu i Windws Utfrsker. 2. Åpne CD/DVD-stasjnen på din PC g sett CD/DVDen inn. Såfremt installasjnsveiviseren til CD/DVDen autmatisk starter, avslutter du denne.. 3. Åpne frtegnelsen på din CD/DVD-stasjn g veksle der til frtegnelsen MapRegins. 4. Kpier her alle ønskede data med filendelsen.psf: Filnavnene viser hvilken regin kartdataene henviser til. 5. Veksle til frtegnelsesvinduet fr det eksterne minnekrtet g pprett her en ny mappe med betegnelsen MapRegins. 6. Lim nå alle kpierte filer inn i denne mappen. Gå fram på følgende måte fr i tillegg å kpiere ekstra spesialmåldata fra den innsatte CD/DVDen til minnekrtet: 1. Åpne mappen POI i frtegnelsen på din CD/DVD-stasjn 2. Kpier de ønskede filer (f. eks. htel.de.psf.l.). 3. Veksle til frtegnelsesvinduet MapRegins på det eksterne minnekrtet g lim inn de kpierte innhld der. Fr å installere det kpierte kartmateriale på minnekrtet g/eller spesialmåldataene til ditt navigasjnsapparat, følger du de beskrevne skritt i avsnittet Første ppstarting. Anmerkning Før du kan installere de nye kart- g/eller spesialmåldataene til ditt navigasjnsapparat, må du fjerne (delvis) de gamle dataene. Infrmasjner angående dette finner du i brukerveiledningen til ditt navigasjnsapparat. Legg dessuten merke til at verføringen av data til minnekrtet g/eller det interne minnet til ditt navigasjnsapparat (se neste avsnitt) kun så er mulig, hvis det der er tilstrekkelig fri minneplass. Under visse mstendigheter må du slette unødvendige data fr å frigi minneplass 8

12 Manuell installasjn g ppstarting Overføre data til det interne minnet på navigasjnsapparatet Ditt mbile navigasjnsapparat har et internt, ikke flyktig minne sm befinner seg i mappen My Flash Disk. Du kan bruke dette minnet fr å verføre navigasjnsprgramvare, kartmateriale g/eller språkregistreringsdata til ditt navigasjnsapparat g deretter installere. Frutsetning fr dette er riktignk at du har installert prgramvaren (sm er på den medleverte CD/DVDen) Micrsft ActiveSync på frhånd etter valg manuelt eller via installasjnsveiviseren på CD/DVDen til din PC. Dessuten må ditt navigasjnsapparat via den medleverte USB-kabelen være frbundet med PCen. I den følgende beskrivelsen går vi ut fra at Micrsft ActiveSync allerede er blitt installert. Gå fram på følgende måte fr å kpiere installasjnsdataene fr din navigasjnsprgramvare til det interne minnet på ditt navigasjnsapparat. 1. Du frbinder ditt navigasjnssystem via USB-kabelen med din PC. 2. Etter at ditt navigasjnsapparat er blitt gjenkjent, viser din PC dialgbksen Nytt Partnerskap: Fr å sammenligne eksisterende data mellm ditt navigasjnsapparat g PCen, velger du psjnen Ja. Fr å påmelde navigasjnsapparatet sm gjest på din PC, velger du psjnen Nei (anbefalt). Klikk deretter på knappen Videre. 3. Velg innlegget Mbilt apparat i din Windws Utfrsker g veksle til frtegnelsen My Flash Disk. 4. Klikk med den høyre musetasten i frtegnelsen g velg i kntekstmenyen innlegget Ny Mappe: Gi den nypprettede mappen navnet INSTALL g avslutt innlegget med innskrivingstasten. 5. Veksle til frtegnelsen Installatin på CD/DVD-stasjnen g kpier alle filene g mappene dette registeret. 6. Veksle til frtegnelsen Mbilt apparat > My Flash Disk > INSTALL g lim de kpierte innhld inn der. Gå fram på følgende måte fr gså å kpiere kartmateriale til det interne minnet på ditt navigasjnsapparat: 1. Veksle til frtegnelsen MapRegins på din CD/DVD-stasjn g kpier her alle ønskede data med filendelsen. psf : Filnavnene viser hvilken regin sm kartdataene henviser til.. 2. Velg innlegget Mbilt apparat i din Windws Utfrsker g veksle til frtegnelsen My Flash Disk. 3. Klikk med den høyre musetasten i frtegnelsen g velg i kntekstmenyen innlegget Ny Mappe : Gi den nypprettede mappen navnet MapRegins g avslutt innlegget med innskrivingstasten. 4. Lim nå alle kpierte filer inn i denne mappen. Såfremt din navigasjnsprgramvare ved en gebyrpliktig ppdatering er utvidet med spesialmåldata eller egenskapen "Språkinnlegging", må de tilhørende dataene verføres til det interne minnet på ditt navigasjnsapparat: Den respektive funksjn står først etter autmatisk installasjn av dataene til dispsisjn. Gå fram på følgende måte fr å kpiere spesialmåldata g/eller språkregistreringsdata til det interne minnet på ditt navigasjnsapparat. 1. Fr å verføre spesialmåldata, veksler du til frtegnelsen POI på din CD/DVD-stasjn g kpierer de ønskede PSF-filene (f. eks. htel.de.psf). 2. Veksle til frtegnelsen Mbilt apparat > My Flash Disk > MapRegins g lim de kpierte innhld inn der. 3. Fr å verføre språkregistreringsdata, veksler du til frtegnelsen TSD på din CD/DVD-stasjn g kpierer her din landsspesifiserte mappe: I mappen Germany TSD befinner seg fr eksempel språkregistreringsdataene fr det tyskspråklige mrådet. Ved behv kan du naturligvis gså kpiere språkregistreringsdataene /-mappene fr andre land fr å installere disse på ditt navigasjnsapparat. 9

13 Manuell installasjn g ppstarting Veksle til frtegnelsen Mbilt apparat > My Flash Disk > MapRegins g lim de kpierte innhld inn der. 10

14 GPal Navigatr 4 Kapittel 3. Installasjn g ppstarting via GPal Assistant Fruten den manuelle installasjnen er det mulig å verføre de nødvendige data via prgramvaren GPal Assistant fra CD/DVDen til ditt mbile navigasjnsapparat: GPal Assistant er et spesielt verktøy sm gjør kmmunikasjnen mellm ditt navigasjnsapparat g PCen lettere g frenkler verføringen av utvalgte data betydelig. Dessuten kan du kun ved hjelp av GPal Assistant - verføre til PCen GPS-sprdata sm du har innspilt med ditt navigasjnsapparat fr å sikre dem der eller utveksle med andre brukere. Fr å kunne bruke GPal Assistant, må du først installere det på din PC. Selv m en manuell installasjn g verføring av data er mulig til ditt navigasjnsapparat, vil vi gjerne anbefale deg frtrinnsvis å freta alle installasjner via prgramvaren GPal Assistant. Installasjn av GPal Assistant-prgramvare Hvis du setter inn CD/DVDen sm er med i leveringen inn i PC stasjnen, åpner det seg autmatisk en Setup Assistant sm hjelper deg med installasjn av ulike prgramvarekmpnenter på PCen. Du går fram på følgende måte fr å installere GPal Assistant på din PC: 1. Åpne CD/DVD-stasjnen på din PC g sett inn den medfølgende CD/DVDen. Etter at CD/DVDen er innlest, starter autmatisk Setup Assistanten: Følg de videre anvisninger på bildeskjermen. 2. I dialgbksen Velge kmpnenter klikker du nå på markeringsfeltet Medin GPal Assistant (liten hake innsatt) fr å velge ut GPal Assistant fr installasjnen: Ved behv kan du nå klikke på videre markeringsfelt fr med dette skritt å installere ekstra prgramvarekmpnenter (f.eks. Medin GPal Navigatr, Micrsft ActiveSync, håndbøker etc). Etter å ha valgt ut de ønskede markeringsfelt, klikker du nå på knappen Videre. 3. I dette dialgvinduet må du angi minnestien fr installasjnen: Du velger standard eller velg en individuell sti g klikk på Videre. 4. I dette dialgvinduet kan du individuelt gi mappen et nytt navn (ikke anbefalt): Klikk på knappen Installere fr å velge standard g installere de utvalgte prgramvarekmpnenter på din PC. GPal Assistant installeres i prgramfrtegnelsen på din PC g står direkte etter installasjnen til dispsisjn: Såfremt du på et senere tidspunkt ikke lenger trenger GPal Assistant, kan du etter eget valg via kntrllfeltet Systemstyring > Prgramvare eller via kmmanden Deinstallere i prgramfrtegnelsen Start > Alle prgrammer > Medin GPal Assistant fjerne den fra ditt system. Fr kmmunikasjn g dataverføring med GPal Assistant må Micrsft ActiveSync være installert på PCen: Installasjnen kan likeledes utføres via Setup Assistanten på CD/DVDen. Dessuten må navigasjnsapparatet være frbundet med PCen via USB. ActiveSync muss må kun installeres fr bruk under Windws 2000 SP4 eller Windws XP. I Windws Vista TM er prgramvarekmpnentene sm er nødvendig fr datautvekslingen allerede integrert.. 11

15 Installasjn g ppstarting via GPal Assistant Brukerverflaten til GPal Assistant Etter vellykket installasjn starter du GPal Assistant via innlegget Medin GPal Assistant i mappen Start > Alle prgrammer > Medin GPal Assistant. Overflaten til GPal Assistant er ppdelt på følgende mråder: Menyliste Via menylisten kan du betjene alle grunnfunksjner til prgramvaren. Menyene er strukturert på følgende måte: Datafil Via innlegget Avslutte kan du lukke den GPal Assistant. Aksjner Via innlegget Imprtere data til bibliteket starter du Cntent Imprt Wizard sm hjelper deg med verføringen av nye innhld til bibliteket i din GPal Assistant (se Aksjner via Cntent Imprt Wizard). Via innlegget Kntrller nå m det er prgramaktualiseringer kan du la GPal Assistant autmatisk søke i Internett etter aktuell prgramvare fr ditt navigasjnssystem. Via innlegget Kntrllere innhldsppdateringer nå kan du la GPal Assistant autmatisk søke etter aktuelle innhld fr de infrmasjner sm er i bibliteket. Via innlegget Skifte brukerspråk kan du i språkinnlegginger skifte til ønsket språk på brukerverflaten i GPal Assistant. Anmerkning Legg merke til at nytt valgt brukerspråk først er aktivt etter en ny ppstarting av GPal Assistant. Innstillinger Via markeringsfeltet Ved prgramstart kntrller m det er prgramaktualiseringer fastlegger du at GPal Assistant autmatisk etter start søker i Internett etter aktuell prgramvare fr ditt navigasjnssystem. Den aktuelle innstilling blir lagret g ved neste prgramstart igjen lastet inn. Via markeringsfeltet Kntrller innhldsaktualisering ved prgramstart fastlegger du at G- 12

16 Installasjn g ppstarting via GPal Assistant Pal Assistant etter start autmatisk søker i Internett etter aktuelle innhld fr ditt navigasjnssystem. Den aktuelle innstilling blir lagret g ved neste prgramstart igjen lastet inn. Via markeringsfeltet Ved prgramstart kntrller m det er prgramaktualiseringer fastlegger du at GPal Assistant etter start autmatisk søker i Internett etter aktuell prgramvare fr ditt navigasjnssystem. Hjelp Via innlegget Prgraminfrmasjner åpner du dialgbksen med samme navn, sm innhlder infrmasjnene fr den aktuelle versjnen til GPal Assistant samt lisensrettslige henvisninger. Biblitek, Shp, datautvalg g apparatinfrmasjn Det sentrale mrådet til GPal Assistant brukes fr frvaltning av prgramvare- g innhldsdata fr ditt navigasjnssystem samt tilkplede apparater. Biblitek Via innleggene i bibliteket velger du ut spesifiserte kategrier fr å verføre disse data til ditt navigasjnsapparat eller herfra imprtere til PCen. Det er et utvalg med kategriene kartdata, GPS-spr, spesialmål, språkregistrering, prgramvare g nedlasting-status. Shp Via Shp har du direkte tilgang til frskjellige ekstraprdukter sm kartmateriale, POI-datapakker bla., sm du kan kjøpe direkte i GPal-Shp-Prtal g via GPal Assistant verføre disse til ditt navigasjnsapparat. Apparater Her kan du velge ut et tilkblet navigasjnsapparat, vise spesifiserte infrmasjner g gi apparatet nytt navn. Datautvelgings-mråde Dette mrådet tilpasses dynamisk til den valgte psjnen. Hvis du velger ut en kategri i bibliteket, får du her de tilgjengelige data til utvalg. Hvis du velger psjnen Apparater, vises her apparat-infrmasjnene. Stasjnsmråde På dette mrådet frvalter du minneplassen til det interne flash-minnet eller det innsatte minnekrtet fr det valgte navigasjnsapparat eller et minnekrt sm er innsatt i et krtleseapparat tilkblet PCen. Fruten å kunne velge et målminne fr imprt/eksprtfunksjnene kan du ved behv frmatere de eksterne minnemråder (SD-krt i navigasjns- eller krtleseapparatet). I stasjnsmrådet til GPal Assistant gjenkjennes gså eksterne USB-sticks sm du tilkbler til din PC. Tilsvarende kan du velge ut disse stasjnene gså via vindusmenyen Valgt stasjn g ved behv frmatere. Innstille brukerspråk Under installasjnen innstilles brukersrpåket i GPal Assistant til språkinnstillingen fr din datamaskin. Ved behv har du imidlertid mulighet til å skifte brukerspråk i GPal Assistant uavhengig av datamaskinens innstilling. Gå frem på følgende måte fr å endre brukerspråk: 1. Åpne GPal Assistant via innlegget med samme navn i menyen Start > Alle prgrammer > Medin GPal Assistant. 2. Åpne menyen Innstillinger g still muspekeren på innlegget Skifte brukerspråk: Deretter vises et menyvindu. 13

17 Installasjn g ppstarting via GPal Assistant 3. I menyvinduet er det aktive brukerspråk kjennetegnet med et tilhørende markeringsfelt. Klikk på markeringsfeltet ønsket språk fr å velge dette språk. Menyen Innstillinger blir deretter lukket. Det nye brukerspråk er nå valgt, imidlertid ennå ikke aktivt. Fr å aktivere brukerspråk, må du først starte GPal Assistant på nytt. Manuelle aksjner fr datautveksling Via kategriene i bibliteket g den grafiske visningen i datautvelgings-mrådet kan du velge ut spesifiserte infrmasjner fr å verføre disse til det interne flash-minnet på navigasjnsapparatet eller til det innsatte minnekrtet eller herfra imprtere til PCen. Etter valg av en kategri i bibliteket vises de tilgjengelige psjner umiddelbart i datautvelgings-mrådet g kan der utvelges med musen. Følgende aksjner kan utføres: Via kategrien... Kartdata Spesialmål Språkregistrering Prgramvare Nedlasting-status... velger du i datautvelgings-mrådet... de tilgjengelige reginer på CD/DVDen fr autmatisk å verføre de til ditt navigasjnssystem. de tilgjengelige spesialmåldata på CD/DVDen fr autmatisk å verføre de til ditt navigasjnssystem.. de tilgjengelige språkregistreringsdata på CD/DVDen fr autmatisk å verføre de til ditt navigasjnssystem. den landsspesifikke installasjnsfilen på CD/DVDen fr autmatisk å installere prgramvaren på ditt navigasjnsapparat. velge ekstra datapakker sm du hittil har kjøpt i GPal-Shp-Prtal fr verføring til ditt navigasjnsapparat. Fr den følgende beskrivelsen går vi ut fra at GPal Assistant g alle nødvendige kart- g spesialmåldata ved hjelp av Setup Assistanten er blitt installert fra CD/DVDen til den interne harddisken på din PC. Du går fram på følgende måte fr å velge data manuelt g verføre til ditt mbile navigasjnsapparat: 1. Åpne GPal Assistant via innlegget med samme navn i menyen Start > Alle prgrammer > Medin GPal Assistant. 2. Velg den ønskede kategri i Bibliteket: Visningen i datautvelgings-mrådet tilpasses autmatisk den valgte kategri. 3. Velg de ønskede data Kartdata Klikk med venstre musetasten på den ønskede regin i kartvisningen: Det tilhørende vindu viser hvilken regin det dreier seg m g hvr mye minneplass sm trengs fr kartdataene. Utvalgte reginer blir vist grønn, ikke valgte reginer gul. Fr å tilbakekalle et utvalg, klikker du igjen på reginen: Reginen blir igjen vist gul g er ikke utvalgt fr dataverføringen. Spesialmål Klikk med den venstre musetasten på markeringsfeltet ved siden av det ønskede spesialmål-innlegg (liten hake innsatt): I den tilhørende linjen vises infrmasjner m tilbyder, versjnsnummer, antall datasatser, minnestørrelse g, såfremt inntastet, en beskrivelse. Fr å tilbakekalle et utvalg, klikker du markeringsfeltet på nytt (liten hake ikke innsatt): Innlegget er ikke lenger utvalgt fr dataverføringen. Språkregistrering Klikk med den venstre musetasten på markeringsfeltet ved siden av innlegget fr de ønskede språkregistreringsdata (liten hake innsatt): I den tilhørende linjen vises infrmasjner m versjnsnummer, minnestørrelse g, såfremt inntastet, en beskrivelse. Fr å tilbakekalle et utvalg, klikker du markeringsfeltet på nytt (liten hake ikke innsatt): Innlegget er ikke lenger utvalgt fr dataverføringen. 14

18 Installasjn g ppstarting via GPal Assistant Prgramvare Klikk med den venstre musetasten på markeringsfeltet ved siden av innlegget fr den landsspesifiserte installasjnsfilen (liten hake innsatt): I den tilhørende linjen vises infrmasjner m tilbyder, versjnsnummer, minnestørrelse g en filbeskrivelse. Fr å tilbakekalle et utvalg, klikker du markeringsfeltet på nytt (liten hake ikke innsatt): Innlegget er ikke lenger utvalgt fr dataverføringen. 4. Velg via Vindusmenyen Valgt stasjn det ønskede minnemålet i stasjnsmrådet. Den tilgjengelige g nødvendige kapasitet vises i avsnittet Lagringsplass: Tilgjengelig Denne kapasiteten er tilgjengelig på den valgte stasjn g vises grafisk via minnebjelken. Ved hjelp av en fargekde vises med hvilke data minneplassen er belagt. Følgende datatyper gjenkjennes: Kartdata, Audi, Spesialmål, Vide, Prgramvare g Annet innhld.. Anmerkning Den minneplassen sm er belagt nå i den valgte stasjnen vises ved hjelp av markeringer på minnebjelkene. Hvis du velger en datapakke i bibliteket, viser minnebjelkene, hvr mye minneplass sm er effektivt belagt etter installering av denne datapakken. Slik kan du kntrllere m det er nk minneplass tilgjengelig fr installasjnen. Behøves Denne kapasiteten er nødvendig fr å installere de utvalgte dataene i bibliteket på stasjnen. Belagt Denne kapasiteten er reservert på den valgte stasjn. 5. Klikk på knappen Synkrnisere. GPal Assistant gjennmfører nå en dataavstemming mellm de valgte innlegg i Bibliteket g den valgte stasjn: Datasatsene installeres dermed på den valgte stasjn. Aksjner via Cntent Imprt Wizard Fruten den manuelle synkrnisasjnen tilbyr GPal Assistant dessuten muligheten til å verføre dataene i bibliteket gså autmatisk via Cntent Imprt Wizard. Også i dette tilfelle kan du målrettet velge datapakker sm så installeres på din PC. Du går fram på følgende måte fr å - verføre data ved hjelp av Cntent Imprt Wizard: 1. Velg innlegget Imprtere data til bibliteket i menyen Aksjner i menylisten til GPal Assistant. Deretter åpnes dialgbksen Cntent Imprt Wizard: Klikk på knappen Videre. 2. Cntent Imprt Wizard søker nå autmatisk etter nye innhld g viser disse autmatisk i mrådet Innhld sm er funnet. Såfremt du manuelt vil angi en bestemt kildefrtegnelse, klikker du på knappen Gjennmsøke: I den tilhørende dialgbksen angir du nå frtegnelsen hvr dataene befinner seg g klikker på knappen Open. De intepreterbare data vises nå i mrådet Innhld sm er funnet. 3. Klikk med den venstre musetasten på markeringsfeltet ved siden av det ønskede datainnlegg (liten hake innsatt): I den tilhørende linjen vises infrmasjner m datatype, -navn, tilgjengelig samt allerede eksisterende versjn. Fr å tilbakekalle et utvalg, klikker du på nytt markeringsfeltet (liten hake ikke innsatt): Innlegget er ikke lenger utvalgt fr dataverføringen. Klikk på knappen Videre. 4. Imprten blir nå gjennmført g dkumenteres i fremskrittsbjelken fr den aktuelle fil g det ttale fremskritt. Når dataverføringen er avsluttet, klikker du på knappen Gjøre ferdig fr å lukke Cntent Imprt Wizard. De utvalgte data er tilgjengelig like etter verføringen i den respektive kategri til bibliteket. 15

19 Installasjn g ppstarting via GPal Assistant Overføring g visning av GPS-spr GPal Assistant gir deg mulighet til å sikre egne innspilte GPS-spr (f. eks. sist kjørte rute) via synkrnisasjnsprsessen på datamaskinen. Deretter kan GPal Assistant vise de GPS-spr sm er lagret på datamaskinen i kartservicen Ggle Maps TM eller verføre til Ggle-Earth TM - kmpatibelt KML-frmat. Gå fram på følgende måte fr å verføre GPS-spr fra ditt navigasjnsapparat til datamaskinen g fr visning i Ggle Maps TM : 1. Såfremt du ikke allerede har gjrt dette, åpner du GPal Assistant via innlegget med samme navn i menyen Start > Alle prgrammer > Medin GPal Assistant. 2. Klikk på knappen Synkrnisere i stasjnsmrådet til GPal Assistant. Deretter åpnes dialgen Synkrnisering. 3. Velg innlegget Imprtere innspilte GPS-spr g klikk på knappen Synkrnisere: GPS-sprene verføres nå til datamaskinen. Anmerkning Legg merke til at GPS-sprene på navigasjnsapparatet slettes etter at de er blitt - verført til datamaskinen. 4. Veksle til bibliteket i GPal Assistant g velg der kategrien GPS-spr: GPS-sprene (*.gpx) sm er lagret på datamaskinen vises nå i det nedre segmentet i mrådet fr datautvelging. 5. Klikk på ønsket GPS-sprinnlegg fr å velge det ut: Det tilhørende GPS-spr vises deretter innenfr et Ggle-Maps TM -megnskart i det øvre segment i mrådet fr datautvelging. Visningen kan du nå selv tilpasse via de tilgjengelige funksjner fr Ggle Maps TM (øke/redusere zm, flytte utsnitt, aktivere kart-/satelitt-/hybrid-visning). Anmerkning Visningen av GPS-spr i Ggle-Maps TM -kartservice står kun til dispsisjn, når datamaskinen er frbundet med Internett. Ved behv kan du slette GPS-sprene sm er lagret på datamaskinen, flytte dem til et annet lagringssted eller knvertere til Ggle-Earth TM -kmpatibelt KML-frmat. Du går fram på følgende måte: 1. Veksle til kategrien Biblitek > GPS-spr fr å vise vinduet fr GPS-spr sm er lagret på datamaskinen. 2. Klikk på knappen Slette fil, sm er tilrdnet ønsket GPS-sprinnlegg: GPS-sprfilen (*.gpx) slettes ugjenkallelig fra din datamaskin. 3. Klikk på knappen Lagre under: Deretter åpnes dialgen Velge målmappe. 4. Velg ønsket lagringssted i segmentet Velge målmappe. Ved behv kan du via knappen Ny frtegnelse pprette g navngi en ny målmappe. I innleggingsfeltet Langt filnavn har du muligheten til å navngi GPS-spr på nytt. I menyvinduet Filtype kan du dessuten velge mellm psjnene Gpx filer (*.gpx) g Kml filer (*.kml): Velg GPX-filfrmat fr å utveksle sprdataene med andre brukere. Derimt velger du KML-filfrmat fr å åpne g vise GPS-sprene i den separate applikasjnen Ggle Earth TM. 5. Klikk på knappen OK: GPS-sprene lagres med valgt navn g filfrmat i den angitte frtegnelsen. Funksjner fr apparatfrvaltning I mrådet Apparater g stasjnsmrådet tilbyr GPal Assistant tilgang til det aktuelt tilkplede navigasjnsapparat: Prinsipielt er det ikke mulig å tilkble flere navigasjnsapparater parallelt til din 16

20 Installasjn g ppstarting via GPal Assistant PC. Riktignk kan du frbinde navigasjnsapparater etter hverandre med PCen fr eksempelvis å sikre de der lagrede GPS-sprdata på PCen. GPal Assistant lagrer ID-ene fr alle navigasjnsapparater sm er blitt tilkblet til PCen g lister disse pp i innlegget Apparater. Det aktuelt tilkblede navigasjnsapparat er i denne frbindelse kjennetegnet med en grønn knapp. Hvis du velger ut det tilkblede navigasjnsapparat i innlegget Apparater, vises i datautvelgingsmrådet følgende infrmasjner fr dette apparat: Navn Her vises det aktuelle navn på apparatet. Du kan til enhver tid gi apparatet nytt navn (se nedenfr). Apparat -ID Her vises identifikasjnsnummeret fr apparatmaskinvaren. Installert navigasjnsprgramvare Her vises hvilken navigasjnsprgramvare sm aktuelt er installert på apparatet.. Sist synkrnisert Her vises, når dataene på PCen g navigasjnsapparatet sist ble synkrnisert. Endre apparatnavn Ved levering har ditt navigasjnsapparat fått et standardnavn sm stammer fra prduktbetegnelsen. Du kan til enhver tid endre dette navnet g erstatte navnet med et brukerdefinert navn sm så benyttes ved påmeldingen til din PC. Du går fram på følgende måte fr å gi ditt navigasjnsapparat nytt navn: 1. Velg det tilkblede navigasjnsapparat i innlegget Apparater. 2. Klikk med den venstre musetasten på knappen Gi apparat nytt navn. 3. Legg inn det ønskede navn i dialgbksen Gi apparat nytt navn g avslutt innlegget med OK. Det endrede navn vertas g tildeles fremtidig autmatisk navigasjnsapparatet ved hver påmelding i GPal Assistant på denne PCen. Anmerkning Legg merke til at det her dreier seg m et brukerdefinert navn sm ikke selv verføres til apparatet: Hvis du tilkpler navigasjnsapparatet til en annen PC, melder det seg der med det pprinnelige navn sm var ved utleveringen.. Frmatere det interne minnekrt I stasjnmrådet tilbyr GPal Assistant deg muligheten til å frmatere et eksternt minnekrt i MMC/SD-krt-innstikkplassen på ditt navigasjnsapparat eller et krtleseapparat eller en USBstick sm er tilkblet PCen. Frmatering av et minnekrt sm er innsatt i navigasjnsapparatet er imidlertid kun nå mulig, hvis det tilkblede navigasjnsapparat er blitt gjenkjent sm aktuelt apparat. Såfremt du skifter navigasjnsapparat under bruken av GPal Assistant, må du derfr først aktivere det tilkblede apparat. Du går fram på følgende måte: 1. Velg det tilkblede g kjennetegnede apparat med den grønne knappen på mrådet Apparater. 2. Klikk med den venstre musetasten på knappen Veksle til apparat: Hvis denne knappen ikke er tilgjengelig, ble det tilkplede apparat allerede gjenkjent sm aktivt apparat. Etter at navigasjnsapparatet er blitt gjenkjent sm aktuelt tilkblet apparat, går du fram sm følger fr å frmatere det innsatte minnekrtet: 17

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 5

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 5 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 5 GPal Navigatr Versjn 5 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1: INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen... 1 Innhld på CD/DVDen.... 1 Systemfrutsetninger... 3 Knvensjner i denne håndbka...

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4 GoPal Navigator Versjon 4 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkomsthilsen...1 Innhold på CD/DVDen....1 Systemforutsetninger...3 Konvensjoner

Detaljer

Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4 Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4 - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hilsning... 4 1.2 Innholdet på CD/DVD-en... 4 1.3 Systemforutsetninger... 6 1.4 Konvensjoner i denne håndboken...

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning Termstat mdul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader,

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker Art.-nr. : FMR 100 SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0214 STREAM Brukerhåndbk Om VICTOR READER STREAM HumanWare

Detaljer

Victor Reader Stratus 12 M

Victor Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Victr Reader Stratus 12 M Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0711 Victr Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Kmme

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Februar 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 MÅLARK fr 1.trinn Namn: I dag har eg øvd på å: dat dat dat Dette greier eg åleine den: Lgge på maskina Bruke tastatur Skrive rd g setningar

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0213 STREAM Brukerhåndbk 1 rev. 20-20130213 STREAM

Detaljer

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk Hurtigtaster i Windws (hentet fra Din Side) WIN WIN + F1 WIN + E WIN + F WIN + M WIN+SHIFT+M WIN + D WIN + L WIN + U WIN + Q WIN+CTRL+F WIN + R WIN + TAB WIN + BREAK CTRL+WIN+F Meny F1 F2 F5 F7 F10 F11

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET

INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET INTEGRASJON MOT KOMTEK RENOVASJON FOR EKSTERNE SYSTEMER - OVERORDNET Side 1 av 6 Gjelder fra januar 2011, versjn 1.0 INNHOLD VIEWS FOR INTEGRASJON MOT KOMTEK 3 FORUTSETNINGER FOR INSTALLASJON AV VIEWS

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbking (GTSVE093) BRUKSANVISNING - 2011 Brukerveiledning GTS Webbking (GTSVE093) Utarbeidet av 24.08.2011 Antall sider: 15 Side : 2 av 15 Utarbeidet av : Dat : 24.08.2011 Innhld 1 Innledning 3 2

Detaljer

ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006

ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 Den første GPS navigeringsløsningen fr Symbian S60 Smartphne Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 ROUTE 66: Bedre enn de fleste! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter frbehldt. ROUTE 66 g ROUTE

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port Art.-nr. : FM GATE 1 ZSNA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

INF1410: Innføring i LTspice

INF1410: Innføring i LTspice INF1410: Innføring i LTspice LTspice er en gratis SPICE simulatr sm lages av Linear Technlgy. Den er enkel å ta i bruk g kan anvendes fr å simulere de fleste elektrniske kretser. Den har ganske mange muligheter

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. enet radi grensesnitt, stikkntakt Art.-nr. : FMGATE1ZSNA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g tilkbling av elektriske apparater må kun gjennmføres av elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader,

Detaljer

Elektronisk kubekort Brukerveiledning ver Elektronisk kubekort. Brukerveiledning. Norsk

Elektronisk kubekort Brukerveiledning ver Elektronisk kubekort. Brukerveiledning. Norsk Elektrnisk kubekrt Brukerveiledning Nrsk Versjn 1.02 Mars 2016 Elektrnisk kubekrt Brukerveiledning Innhld: 1. Innledning... 1 2. Pålgging... 1 3. Registrering av bigårdsplasser, kuber g drnninger.... 1

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Rm System fr Micrsft Lync BRUKERVEILEDNING FOR MODELLENE SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 AND SRS-LYNC-XL SOM BRUKES I SMART BOARD 8055i-G5-, 8065i-G5- OG 8084i-G4-

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Brukerveiledning Nokas Cash Portal

Brukerveiledning Nokas Cash Portal Brukerveiledning Nkas Cash Prtal Registrere ppgjør Bestille veksel Bestille rekvisita https://cashprtal.nkas.n/ 1 Førstegangs pålgging E-pst vil bli sendt til din e-pst adresse. E-psten innehlder brukernavn

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

SMART Notebook 15.1 samarbeidsprogramvare

SMART Notebook 15.1 samarbeidsprogramvare SMART Ntebk 15.1 samarbeidsprgramvare BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS-OPERATIVSYSTEMER Prduktregistrering Hvis du registrerer SMART-prduktet ditt, melder vi fra til deg m nye funksjner g prgramvareppgraderinger.

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radi håndsender 2-kanal Art.-nr. : HS2 RF Radi håndsender 4-kanal Art.-nr. : HS4 RF Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS Tjenestebeskrivelse fr NHN-EDI med psjn FTPS Fr sending g mttak av stre meldinger Versjnskntrll: Dkumentstatus Versjn Status Ansvarlig Dat 1.15 Gdkjent Trnd Utne Larsen 08.12.09 1 Innhld 1 Innhld 2 2 Generelt

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs mfrmer, vergangsstøpsel Best.-nr. : 5323 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g tilkbling av elektriske apparater må kun gjennmføres av elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning Vedlegg 1 Kravspesifikasjn Leie av lkaler fr ikt backup-løsning 1 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Frmål med anskaffelsen... 3 1.2 Oppbygging av kravspesifikasjnen... 3 1.3 Instruksjner fr utleierens besvarelse...

Detaljer

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 1 f 39 1 GENERELL INFORMASJON 3 1.1 DEFINISJONER BRUKT I DETTE DOKUMENT 3 1.2 FORKORTELSER 3 1.3 SYSTEMPARAMETER 3 1.4 PARTNERINFORMASJON 3 1.5 UTVEKSLINGSLOGG

Detaljer

1) Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. 3) Hvor mye Cache har maskinen? Hvilken oppgave har Cache i maskinen?

1) Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. 3) Hvor mye Cache har maskinen? Hvilken oppgave har Cache i maskinen? Labppgave Skrevet av: Eirik B. Rangjrd, Henrik Standal, Eilif Jhansen g Trbjørn Jnassen. Del 1 BIOS 1) Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. CPU mdell: Intel (R) Pentium

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

Utførte og gjenstående utvikling samt innkomne ønsker i godkjenningsmodulen til FS7.5 (oppdatering siden siste møte)

Utførte og gjenstående utvikling samt innkomne ønsker i godkjenningsmodulen til FS7.5 (oppdatering siden siste møte) Felles studentsystem Telefn: 22852738 USIT, Universitetet i Osl Telefax: 22852970 Pstbks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.ui.n 0316 Osl URL: www.fs.usit.ui.n FS-14-001 18.2.2014 AMH Sist endret:

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Hvordan installere Adobe Digital Editions?

Hvordan installere Adobe Digital Editions? Hvordan installere Adobe Digital Editions? Denne prosedyren forutsetter at du allerede har Adobe Flash Player installert på din maskin. Dersom du ikke har det, kan programmet lastes ned gratis fra Adobes

Detaljer

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 Würth Online World Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 1. Installasjon av WOW!-programmet 2. Registrering av WOW!-programmet 3. Installasjon av drivere for WOW! Snooper og ADP-boks 4. Innstilling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs diagnsetester Best.-nr. : 5304 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g tilkbling av elektriske apparater må kun gjennmføres av elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale ( avtalen ) mellm deg g Micrsft Crpratin (eller et av dets tilknyttede selskaper,

Detaljer

Ny time - kontakt etter utskriving (0414)

Ny time - kontakt etter utskriving (0414) Ny time - kntakt etter utskriving (0414) Kategri: Infrmasjnsteknlgi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatrisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Versjn: Prsedyre Dk. eier: Øygunn Kallevik Dk. ansvarlig: Øygunn

Detaljer

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.61 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA. Telefon: +1-937-233-8921

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Retningslinjer og praktisk info vedrørende bruk av klinisk MR

Retningslinjer og praktisk info vedrørende bruk av klinisk MR MR Cre Retningslinjer g praktisk inf vedrørende Gdkjent av: Dkument 1 av 6 MR prtkll g beskrivelse av MR prtkll til radigrafene: MR prtkll med aktuelle MR-sekvenser sm skal benyttes i studien settes pp

Detaljer

Brukerhåndbok. ACC Mobile 3 Preview appen for Android

Brukerhåndbok. ACC Mobile 3 Preview appen for Android Brukerhåndbk ACC Mbile 3 Preview appen fr Andrid 2017, AvigilnCrpratin. Med enerett. AVIGILON, lgen AVIGILONAVIGILON CONTROL CENTER g ACC er varemerker sm tilhører Avigiln Crpratin. Andre navn eller lger

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI-programvare for grafiske enheter Installasjonsanvisninger for TI-programvare for grafiske enheter Lokaliseringsanvisninger TI-83 Plus

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.66 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr Rammeavtale fr kjøp av AV- g møtermsutstyr Kundens spesifikasjn av leveranser på rammeavtalen R Bilag 1 til Rammeavtalen Innhldsfrtegnelse 1 Innledning... 3 2 Kundens frmål g bakgrunn fr anskaffelsen...

Detaljer

Brukerveiledning - kortversjon

Brukerveiledning - kortversjon Brukerveiledning - krtversjn innvaphne Operatr V9 / V10 OVERSIKT Innkmmende anrp i sentralens ventekø Innkmmende anrp til peratør Utgående anrp fra peratør Søkefelt Parkerte anrp Overførte anrp (ennå ikke

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stavanger øyeblikkelig hjelp

Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stavanger øyeblikkelig hjelp Saksgang Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnpphld Stavanger øyeblikkelig hjelp Øyeblikkelig hjelp døgnpphld- ØHD er bydekkende. Stkka sykehjem har ni plasser fr øyeblikkelig hjelp

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer