Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4"

Transkript

1 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4

2 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3 g varselhenvisninger...4 Viktige infrmasjner...4 Varemerke...5 Cpyright g garanti...5 KAPITTEL 2. MANUELL INSTALLASJON OG OPPSTARTING... 6 Første ppstarting...6 Nyinstallasjn g ppdatering av prgramvaren...7 Overføre kartmateriale g spesialmåldata til minnekrtet...8 Overføre data til det interne minnet på navigasjnsapparatet...9 KAPITTEL 3. INSTALLASJON OG OPPSTARTING VIA GOPAL ASSISTANT.. 11 Installasjn av GPal Assistant-prgramvare...11 Brukerverflaten til GPal Assistant...12 Innstille brukerspråk...13 Manuelle aksjner fr datautveksling...14 Aksjner via Cntent Imprt Wizard...15 Overføring g visning av GPS-spr...16 Funksjner fr apparatfrvaltning...16 Endre apparatnavn...17 Frmatere det interne minnekrt...17 Kjøpe i GPal-Shp-Prtal...18 KAPITTEL 4. GRUNNLAG FOR BETJENINGEN Betjening i menyvisningen...19 Betjening i kartvisningen...20 KAPITTEL 5. TILPASSE INNSTILLINGENE i

3 Prgramvarehåndbk Grunnleggende innstillinger fr bruken...22 Lydstyrke-innstillinger...23 Bildeskjerminnstillinger...23 Energipsjner...23 Funksjnen Aut-Off...24 FM-Transmitter...25 Tilbakestille fabrikkinnstillingerer...25 Spesifiserte innstillinger fr navigasjnsprgramvaren...25 Tilpasse rutepsjner...26 Tilpasse visningen...27 Tilpasse språkinnstillinger...29 Tilpasse innstillinger av enheten...29 Tilpasse prgraminnstillinger...30 Tilpasse Quick-meny-innstillinger...32 KAPITTEL 6. BETJENING AV GOPAL -NAVIGASJONSPROGRAMVARE Manuell innlegging av målinfrmasjner...34 Legge inn mål-krdinater...37 Lage favritter under målinnleggingen...37 Innlegging av hjemmeadresse under målinnlegging...38 Manuell innlegging på kartvisningen...38 Tilpasse rutepsjner...39 Legge til videre mål...39 Starte ruteberegning...40 Velge spesialmål...40 Frvalte favritter...41 Lage en ny favritt...41 Slette favritter...42 Gi favritter nytt navn...42 Endre rute...42 Legge inn Startpsisjn...42 Legge til et mål...43 Bearbeide innleggene i tur-listen...43 Optimalisere rute...43 Lagre g laste inn en tur...43 Starte tur-beregning...44 Infrmasjner til ruten...44 Veibekrivelse...45 Trafikkfrhld...45 Sperre ruten...46 Gå til...46 Rutesimulasjn...46 Starte g vise målføring...47 Kmpassvisning...49 Pilvisning...50 Tripinf...50 ii

4 GPal Navigatr 4 Kapittel 1. Intrduksjn Velkmsthilsen Hjertelig velkmmen g mange takk fr at du har bestemt deg fr vårt mbile navigasjnssystem. Mens den grunnleggende betjening av ditt navigasjnsapparat samt ekstra prgrammer (sm MP3 Player, Picture Viewer bla.) er beskrevet i apparatets vedlagte brukerveiledning, behandles følgende temaer i denne håndbka: Installasjn g ppstarting av prgramvaren Betjening av navigasjnsprgramvaren (hurtig innføring g utførlig beskrivelse) Teknisk støtte fr en feilfri drift Fruten denne versjnen av håndbka finner du på CD/DVDen en krt intrduksjn hvr du i løpet av få skritt kan ppstarte ditt navigasjnssystem. I tillegg får du via hjelpefunksjnen til ditt navigasjnssystem infrmasjner m viktige brukerskritt g funksjner. Prgramvaren fr ditt mbile navigasjnsapparat er undelagt en stadig utviklingsprsess g kan ppdateres med gratis eller gebyrpliktige ppdateringer (Updates). Infrmasjnene i denne håndbka henviser kun til funksjnsmfanget på det tidspunkt du har fått utlevert ditt navigasjnssystem. Såfremt prgramvaren g/eller maskinvaren frandres senere g/eller ppdateres, kan infrmasjnene her avvike fra de skrittene sm beskriver betjeningen. I dette tilfelle kan du på Medin-Websiden (www.medin.de/dwnlads) under Supprt søke etter en aktuell versjn av denne håndbka sm dkumenterer endringene i betjeningen. Legg merke til at prdusenten prinsipielt fraskriver seg ethvert ansvar fr tap eller skader sm kan ppstå sm følge av angivelser eller e- ventuelle feilinfrmasjner i denne håndbka. Innhld på CD/DVDen. På CD/DVDen sm medfølger i leveringen, finner du alle nødvendige prgramvarepakker fr å kunne bruke ditt navigasjnssystem samt installasjnsfiler fr ekstra prgrammer sm du kan velge å installere i minnet på ditt navigasjnsapparat eller på din Windws-PC. Når du setter inn CD/DVDen i stasjnen på din PC, åpner det seg autmatisk en installasjnsveiviser sm hjelper deg med installasjnen: Følg ganske enkelt veiledningene på bildeskjermen fr autmatisk å kunne installere de valgte filer. Hvis installasjnsveiviseren på CD/DVDen ikke autmatisk starter, kan du imidlertid gså manuelt installere de nødvendige filer. I det følgende får du vite hvilke kmpnenter sm er på CD/DVDen g i hvilken frtegnelse på det eksterne minnekrtet eller i flash-minnet på ditt navigasjnsapparat disse må være lagret fr å kunne garantere en feilfri drift. 1

5 Intrduksjn Element Beskrivelse Målfrtegnelse ActiveSync Adbe I denne mappen finner du installasjnsfilene fr synkrnisasjnsprgramvaren Micrsft ActiveSync. Denne prgramvaren brukes fr å synkrnisere ditt navigasjnsapparat med en Windws PC. I denne mappen finner du installasjnsfilene fr Adbe Acrbat Reader. Denne prgramvaren tillater deg å åpne den digitale PDF-versjnen i denne håndbka på en Windws PC. APD I denne mappen finner du filene fr GPal Assistant. Assistant Installatin Manuals POI TSD AUTORUN lesmeg.txt Setup Assistant I denne mappen finner du installasjnsfilene fr GPal Assistant. I denne mappen finner du installasjnsfilene fr din navigasjnsprgramvare. I denne mappen finner du PDF-versjnene av denne håndbka på ulike språk. I denne mappen finner du filer sm ditt navigasjnssystem trenger fr å kunne identifisere spesialmål (Pints f Interest). I denne mappen finner du språkregistreringsfilene sm du trenger fr å legge inn språk fr målfiler. Denne Setup infrmasjnen/prgrammet sørger fr at installasjnsveiviseren, sm hjelper deg med installasjnen av prgramvarekmpnentene, autmatisk starter etter innsetting av CD/DVDen. I denne tekstfilen finner du viktige infrmasjner m innhldet på denne CD/DVDen samt installasjnen av ulike prgrammer på CD/DVDen på landets språk. Dette prgrammet starter autmatisk etter at du har satt inn CD/DVDen g hjelper deg med installasjnen av prgramvarekmpnentene. Dette prgrammet må (manuelt eller ved hjelp av installasjnsveiviseren) installeres i frtegnelsen Prgrammer på din PC. Dette prgrammet må (manuelt eller ved hjelp av installasjnsveiviseren) installeres i frtegnelsen Prgrammer på din PC. Disse filene brukes kun fr installasjnen av GPal Assistant på din PC g må ikke kpieres manuelt. Disse filene brukes kun fr installasjnen av GPal Assistant på din PC g må ikke kpieres manuelt. Disse filene må (manuelt eller ved hjelp av GPal Assistant) installeres i frtegnelsen My Flash Disk > INSTALL på det eksterne minnekrtet eller i flash-minnet på ditt navigasjnsapparat. Disse filene kan du installere (manuelt eller ved hjelp av installasjnsveiviseren) i frtegnelsen Prgrammer > Medin GPal Assistant > Manuals på din PC. Disse filene må du installere (manuelt eller ved hjelp av GPal Assistant) i frtegnelsen MapRegins (kartreginer) på det eksterne minnekrtet eller i flash-minnet på ditt navigasjnsapparat. Disse filene må du installere (manuelt eller ved hjelp av GPal Assistant) i frtegnelsen MapRegins (kartreginer) på det eksterne minnekrtet eller i flash-minnet på ditt navigasjnsapparat. Denne filen må ikke kpieres Denne filen må ikke kpieres Denne filen må ikke kpieres Alt etter versjn g utstyr på ditt navigasjnssystem er det mulig at nen av de vennevnte mapper g datafiler ikke innehlder data/ekstra data på CD/DVDen sm freligger. Nærmere infrmasjner m dataene sm er lagret på den medfølgende CD/DVDen, finner du i Readme-filen på CD/DVDen. 2

6 Intrduksjn Ved leveringen av ditt navigasjnssystem er ulike kmpnenter sm perativsystem g navigasjnsprgramvare allerede frinnstallert på ditt navigasjnsapparat g/eller minnekrtet sm er med i leveringen: Du kan altså starte pp ditt navigasjnssystem like etter at du har pakket det ut uten ekstra installasjner. Riktignk vil vi gjerne anbefale at du installerer ekstraprgrammer sm GPal Assistant eller gså Adbe Acrbat Reader på din PC fr å kunne få tilsvarende funksjnalitet. Dessuten kan det på grunn av en feilfunksjn være nødvendig at du en gang til må installere ulike prgramvarekmpnenter på nytt senere fr ditt navigasjnssystem. Denne prsedyren beskrives i Kapittel 2, Manuell installasjn g ppstarting g Kapittel 3, Installasjn g ppstarting via GPal Assistant. Systemfrutsetninger Ditt mbile navigasjnssystem kan frbindes med en vanlig Windws-Persnal-Cmputer fr å (etter-) installere prgramdata sm navigasjnsprgramvare, ekstra kartmateriale bla.. Fr en feilfri funksjn må din PC ppfylle følgende systemfrutsetninger. Operativsystemer sm understøttes Windws 2000 fra SP4, Windws XP & Vista TM Maskinvare-spesifikasjner til aktuell datamaskingenerasjn, minst 128 RAM, min. en fri USB- 1.1-prt Nødvendig ekstra prgramvare Micrsft ActiveSync (kun Windws 2000/XP) fr bruk sm mbilt apparat med din PC, GPal Assistant fr autmatisk dataverføring mellm navigasjnsapparat g PC (ved behv). Hvis du arbeider med perativsystemet Micrsft Windws Vista TM, trenger ikke Active- Sync - kmmunikasjnsprgramvare. De nødvendige systemfiler fr dataverføringen er allerede ved levering av ditt perativsystem integrert i Windws Vista TM. Tilkble ditt apparat med den medfølgende USB-kabelen til din PC: Etter at ditt navigasjnsapparat gjenkjennes sm nytt apparat, installeres autmatisk de nødvendige drivere. Etter vellykket installasjn er ditt nye apparat ppført i Windws-Utfrsker-versikten i registeret Bærbare apparater. Hvis du har lagret ekstra filer på ditt navigasjnsapparat, passer du på at det ved dataverføringen må være tilstrekkelig kapasitet til stede. Hvis dette ikke er tilfelle, fjerner du unødvendige filer. Hvis din PC ppfyller disse spesifikasjner, kan du frbinde ditt navigasjnsapparat ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen til en fri USB-prt på PCen fr å utveksle data. Infrmasjner angående dette finner du i Kapittel 2, Manuell installasjn g ppstarting g Kapittel 3, Installasjn g ppstarting via GPal Assistant. Knvensjner i denne håndbka Betjeningen av ditt navigasjnssystem rienterer seg direkte til brukerveiledningen i en brukerprgramvare fr en PC. Det betyr at innlegg i prgramvaren kan presenteres visuelt på bildeskjermen g utføres derfra. Ulikt er derimt selve betjeningen: Mens du utfører en funksjn på din PC ved å klikke med musen, kan du velge å betjene navigasjnsprgramvaren med stiften sm er med i leveringen eller direkte ved å legge inn manuelt på den berøringsømfintlige bildeskjermen (Tuchscreen) på ditt navigasjnsapparat. Fr etterfølgende beskrivelser gjelder derfr følgende: Når du legger inn med musen på din PC, bruker vi begrepet "klikke/klikke på" Angående innlegg sm du utfører med stiften eller en finger på på navigasjnsapparatets Tuchscreen, bruker vi begrepet "taste/taste på". På ulike steder i denne håndbka tar vi hensyn til innlegginger innenfr et brukerprgram eller en stiangivelse på ditt PC/minnekrt. I de etterfølgende beskrivelser dkumenteres disse henvisningene på følgende måte: 3

7 Intrduksjn Innlegging fra prgramvaren (sm taster, menyinnlegging eller påskrifter fr markeringsfelt) vises med fet skrift. Spesifiserte funksjner g prgrammer i ditt navigasjnssystem (f. eks. MP3 Player bla..) eller PC (f. eks. Windws Utfrsker bla..) vises med kursiv skrift. Angivelser til frtegnelser g minnestier (på det eksterne SD-krtet eller flash-minnet på ditt navigasjnsapparat) vises med kursiv skrift. Infrmasjnene i denne håndbka dkumenterer betjeningen av navigasjnsprgramvaren, frklarer den grafiske behandlingen på bildeskjermen til ditt navigasjnsapparat g ppfører de tilgjengelige valgpsjner fr enkelte funksjner. Fr etterfølgende beskrivelser gjelder derfr følgende: Beskrivelser sm mtaler utførelse av en funksjn, ppføres numerisk g definerer derfr rekkefølgen til de enkelte arbeidsskritt. Beskrivelser sm henviser til ulike elementer i et prgramvarevindu.l., ppføres gså numerisk, imidlertid med farge. Beskrivelser sm ppfører ulike likeverdige psjner (sm i dette tilfellet), er kjennetegnet med pptellingstegn. g varselhenvisninger På ulike steder i denne håndbka gir vi deg praktiske tips eller henviser til mstendigheter sm kan frstyrre en feilfri bruk av ditt navigasjnssystem. Disse avsnittene er i de etterfølgende beskrivelser kjennetegnet på følgende måte. Med dette symblet vil vi gjøre deg ppmerksm på funksjner g kjennetegn sm effektiviserer din arbeidsgang g sm gjør det lettere å betjene ditt navigasjnssystem. Anmerkning Med dette symblet vil vi gjøre deg ppmerksm på viktige funksjner g kjennetegn sm er avgjørende fr bruken av ditt navigasjnssystem. Vi ber deg m å følge alle henvisningene fr å unngå feilfunksjner ved betjeningsfeil eller feile innlegginger. Viktige infrmasjner I det følgende finner du viktige infrmasjner m bruken av ditt navigasjnssystem. På egnet sted gjentas disse infrmasjner i frm av anmerkninger g henvisninger i denne håndbka. Ut fra sikkerhetsgrunner må sjåføren ikke selv legge inn data under kjøringen: Legg inn data før kjøringen begynner. Hvis du vil endre dine innlegg under kjøringen, stpper du ditt kjøretøy på et egnet sted (parkeringsplass.l.). Kjøretøyvinduer i termglass eller vinduer sm er dempet med metall innskrenker GPS-mttaket kraftig. Ofte er det en spesiell utsparing g bak denne kan du plassere navigasjnsapparatet. Hvis dette ikke er tilfelle, må du mntere en kurant GPS-antenne utenfr passasjerrmmet (f. eks. på kjøretøytaket). Navigasjnssystemets anvisninger er anbefalinger: I ethvert tilfelle må du legge merke til tysk veitrafikklv. Legg merke til at ditt navigasjnsapparat må mtta et gyldig GPS-signal fr å kunne gjennmføre en beregning av ruten fra den aktuelle psisjn. Legg merke til at du må innstille ditt navigasjnsapparat etter den lkale tidssnen fr ved fremtidige ruteberegninger å kunne beregne riktig ankmsttid. Du kan gså finne din aktuelle psisjn på kartet uten målangivelse. Hvis tilgjengelig, vises så navnet på gaten/veien hvr du befinner deg fr øyeblikket. 4

8 Intrduksjn Legg merke til at freløpige lkale endringer g/eller restriksjner i tysk veitrafikklv (f. eks. tillatt maksimalhastighet) ikke kan tas hensyn til i ruteplanleggingen: Innrett deg under alle mstendigheter etter veitrafikkskilt g/eller den lkale veitrafikkdirigeringen. Legg merke til at kartmaterialet er ajurført til tidspunket fr levering. Prdusenten kan imidlertid ikke frsikre at infrmasjnene i kartmaterialet er abslutt frpliktende g heller ikke frsikre at disse stemmer verens med den virkelige veiføring g/eller veiskilting. Varemerke Alle merker- g varemerker sm er nevnt g eventuelt beskyttet gjennm tredjemann i håndbka er underlagt uinnskrenket bestemmelsene i den til enhver tid gyldige varemerkerett g eierrettighetene til registrert eier. Alle her navngitte varemerker, handelsnavn eller firmanavn er eller kan være varemerker eller registrerte varemerker til aktuell eier. Alle rettigheter, sm ikke uttrykkelig her er garantert, frbehldes. En mangel på en eksplisitt merking av de varemerker sm er brukt i denne håndbka, kan ikke u- telukkes, slik at et navn fra tredjemanns rettigheter er fri. Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista TM samt ActiveSync er varemerker i Micrsft Crpratin. Acrbat g Acrbat Reader er varemerker i Adbe Systems Incrprated. Cpyright g garanti Cpyright 2008 Versjn 4 Alle rettigheter frbehldes. Alle angivelser i denne håndbka kan uten frhåndskunngjøring endres g prdusenten har ingen frpliktelser i frbindelse med dette. Prdusenten fraskriver seg ethvert ansvar fr tap eller skader sm ppstår sm følge av angivelser eller eventuelle feilinfrmasjner i denne håndbka. Vi er til enhver tid takknemlig fr henvisninger til feil eller frslag til frbedringer fr i fremtiden å kunne tilby deg enda bedre prdukter. Denne håndbka må ikke uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra prdusenten reprduseres helt eller i deler til et eller annet frmål, heller ikke lagres på et elektrnisk medium eller i annen frm verføres elektrnisk, elektrisk, mekanisk, ptisk, kjemisk, ved ftkpi eller audipptak. 5

9 GPal Navigatr 4 Kapittel 2. Manuell installasjn g ppstarting Når navigasjnsapparatet leveres, er perativsystemet Windws CE allerede installert på ditt navigasjnsapparat. Dessuten er allerede eventuelle første prgramvarekmpnenter sm navigasjnsprgramvare eller kartmateriale fr ulike land (versjnsavhengig) frinstallert på apparatet eller det medfølgende minnekrt. Hvis dette ikke er tilfelle, må du først installere navigasjnsprgramvaren samt kartmaterialet sm er nødvendig fr ruteplanleggingen før du kan ta ditt navigasjnssystem i bruk. Hvis du fretar en ppdatering g vil installere en navigasjnsprgramvare sm du senere har ervervet eller ekstra kart- hhv. spesialmåldata på ditt navigasjnsapparat, må du fjerne enkelte eller alle installerte data på ditt apparat fr å kunne installere den nye prgramvaren sm du har fått. Følgende data kan brukeren installere manuelt: Navigasjnsprgramvare GPal Navigatr Kartmateriale i frm av PSF-filer Spesialmåldata (POI-data) i frm av PSF-data Språkregistreringsdata i frm av TSD-data Selv m en manuell installasjn er mulig, vil vi anbefale at du gjennmfører verføring g ppdatering av prgramvarekmpnenter på ditt navigasjnssystem med prgramvaren GPal Assistant sm er med i leveringen g sm du kan installere på din PC. Installasjnen g datautvekslingen via GPal Assistant beskrives i neste kapittel. Den manuelle verføringen av prgramvarekmpnenter fra CD/DVDen til ditt mbile navigasjnsapparat skjer i Windws Utfrsker på din PC. Velg en av de 2 følgende metder fr å utveksle data mellm ditt navigasjnssystem g din PC: Når du har installert prgramvaren Micrsft ActiveSync fra CD/DVDen, kan du tilkble ditt navigasjnsapparat via den medleverte USB-kabelen direkte til en USB-prt på din PC fr å synkrnisere de ønskede data. I dette tilfelle har du direkte tilgang til det interne flash-minnet på ditt navigasjnsapparat. Hvis din PC har et krtleseapparat, kan du sette inn det medleverte eksterne minnekrtet direkte der g flytte dataene manuelt i fil-utfrsker. I dette tilfelle har du ingen direkte tilgang til det interne flash-minnet på ditt navigasjnsapparat. Første ppstarting Alt etter ditt navigasjnssystems versjn ble den nødvendige prgramvaren fr bruken eventuelt ikke frinstallert på ditt navigasjnsapparat, men befinner seg på det vedlagte minnekrtet: En tilsvarende merknad finner du i Readme-filen samt på pakningen til navigasjnsapparatet. I dette tilfelle må du freta en prgramvareinstallasjn fr å kunne ta ditt navigasjnssystem i bruk. Du går fram på følgende måte fr å gjennmføre installasjnen: 1. Ta minnekrtet frsiktig ut av pakningen. Pass på at kntaktene ikke må bli berørt eller tilsmusset: I mtsatt fall er en dataverføring eventuelt ikke lenger mulig. 2. Før minnekrtet inn i MMC/SD-krt-innstikkplassen på ditt navigasjnsapparat inntil du hører at krtet griper fast. 3. Du innkbler navigasjnsapparatet, idet du trykker inn-/utkbleren på apparatet (se apparatethåndbka). 6

10 Manuell installasjn g ppstarting Installasjnen av de nødvendige prgramvarekmpnentene skjer nå autmatisk. Såfremt du innkbler ditt navigasjnsapparat uten at du har satt inn det vedlagte minnekrtet, viser navigasjnsssystemet følgende skjermbilde. Sett inn minnekrtet i ditt apparat g tast på knappen fr å innlede den autmatiske installasjnen. Etter avslutningen av installasjnen vises startskjermbildet til ditt navgasjnssysem hvr du her kan få tilgang til de ulike funksjner sm navigasjn eller MP3 Player bla. Nyinstallasjn g ppdatering av prgramvaren Ved behv kan du fjerne alle eller enkelte brukerdata sm navigasjnsprgramvare eller kartmateriale vekk fra minnet på ditt navigasjnsapparat (se gså apparathåndbka). Det er fr eksempel nødvendig fr å kunne installere en aktuell versjn av GPal -Navigatr-prgramvare sm du på et senere tidspunkt har kjøpt. Prgramvaren fr nyinstallasjn/ppdatering befinner seg i mappen Installatin på CD/DVDen g kan ved hjelp av minnekrtet sm er med i leveringen, verføres til navigasjnsapparatet Du går fram på følgende måte fr å installere navigasjnsprgramvaren manuelt på det eksterne minnekrtet: 1. Såfremt dette ikke allerede har skjedd, tar du minnekrtet frsiktig ut av pakningen g fører det inn i krtleseapparatet (internt eller eksternt) på din PC: Du hører at krtet griper seg fast g innhldet på krtet vises i et nytt vindu til Windws Utfrsker. 2. Åpne CD/DVD-stasjnen på din PC g sett CD/DVDen inn. Såfremt installasjnsveiviseren til CD/DVDen autmatisk starter, avslutter du denne.. 3. Åpne frtegnelsen på din CD/DVD-stasjn g veksle der til frtegnelsen Installatin. 4. Kpier alle mapper g filer i denne frtegnelsen. 5. Veksle til frtegnelsesvinduet fr det eksterne minnekrtet g lim der inn de kpierte innhld. 7

11 Manuell installasjn g ppstarting Fr å installere prgramvaren sm er kpiert til ditt minnekrt, følger du de beskrevne skrittene i avsnittet Første ppstarting. Anmerkning Før du kan installere den nye prgramvaren på ditt navigasjnsapparat, må du fjerne de gamle prgramvarekmpnentene. Infrmasjner angående dette finner du i brukerveiledningen til ditt navigasjnsapparat. Overføre kartmateriale g spesialmåldata til minnekrtet Uavhengig av navigasjnsprgramvaren kan du gså installere ekstra kart- g spesialmålmateriale på ditt apparat eller erstatte eksisterende data med aktuelt materiale fra en CD/DVD sm du senere har kjøpt. Ditt navigasjnsapparat kan riktignk kun autmatisk lese inn disse data, hvis de er henlagt i frtegnelsen MapRegins på minnekrtet. Du går fram på følgende måte fr å verføre kartmateriale g spesialmåldata til minnekrtet: 1. Før minnekrtet inn i krtleseapparatet (internt eller eksternt) på din PC: Du hører at at krtet griper fast g innhldet på krtet vises i et nytt vindu i Windws Utfrsker. 2. Åpne CD/DVD-stasjnen på din PC g sett CD/DVDen inn. Såfremt installasjnsveiviseren til CD/DVDen autmatisk starter, avslutter du denne.. 3. Åpne frtegnelsen på din CD/DVD-stasjn g veksle der til frtegnelsen MapRegins. 4. Kpier her alle ønskede data med filendelsen.psf: Filnavnene viser hvilken regin kartdataene henviser til. 5. Veksle til frtegnelsesvinduet fr det eksterne minnekrtet g pprett her en ny mappe med betegnelsen MapRegins. 6. Lim nå alle kpierte filer inn i denne mappen. Gå fram på følgende måte fr i tillegg å kpiere ekstra spesialmåldata fra den innsatte CD/DVDen til minnekrtet: 1. Åpne mappen POI i frtegnelsen på din CD/DVD-stasjn 2. Kpier de ønskede filer (f. eks. htel.de.psf.l.). 3. Veksle til frtegnelsesvinduet MapRegins på det eksterne minnekrtet g lim inn de kpierte innhld der. Fr å installere det kpierte kartmateriale på minnekrtet g/eller spesialmåldataene til ditt navigasjnsapparat, følger du de beskrevne skritt i avsnittet Første ppstarting. Anmerkning Før du kan installere de nye kart- g/eller spesialmåldataene til ditt navigasjnsapparat, må du fjerne (delvis) de gamle dataene. Infrmasjner angående dette finner du i brukerveiledningen til ditt navigasjnsapparat. Legg dessuten merke til at verføringen av data til minnekrtet g/eller det interne minnet til ditt navigasjnsapparat (se neste avsnitt) kun så er mulig, hvis det der er tilstrekkelig fri minneplass. Under visse mstendigheter må du slette unødvendige data fr å frigi minneplass 8

12 Manuell installasjn g ppstarting Overføre data til det interne minnet på navigasjnsapparatet Ditt mbile navigasjnsapparat har et internt, ikke flyktig minne sm befinner seg i mappen My Flash Disk. Du kan bruke dette minnet fr å verføre navigasjnsprgramvare, kartmateriale g/eller språkregistreringsdata til ditt navigasjnsapparat g deretter installere. Frutsetning fr dette er riktignk at du har installert prgramvaren (sm er på den medleverte CD/DVDen) Micrsft ActiveSync på frhånd etter valg manuelt eller via installasjnsveiviseren på CD/DVDen til din PC. Dessuten må ditt navigasjnsapparat via den medleverte USB-kabelen være frbundet med PCen. I den følgende beskrivelsen går vi ut fra at Micrsft ActiveSync allerede er blitt installert. Gå fram på følgende måte fr å kpiere installasjnsdataene fr din navigasjnsprgramvare til det interne minnet på ditt navigasjnsapparat. 1. Du frbinder ditt navigasjnssystem via USB-kabelen med din PC. 2. Etter at ditt navigasjnsapparat er blitt gjenkjent, viser din PC dialgbksen Nytt Partnerskap: Fr å sammenligne eksisterende data mellm ditt navigasjnsapparat g PCen, velger du psjnen Ja. Fr å påmelde navigasjnsapparatet sm gjest på din PC, velger du psjnen Nei (anbefalt). Klikk deretter på knappen Videre. 3. Velg innlegget Mbilt apparat i din Windws Utfrsker g veksle til frtegnelsen My Flash Disk. 4. Klikk med den høyre musetasten i frtegnelsen g velg i kntekstmenyen innlegget Ny Mappe: Gi den nypprettede mappen navnet INSTALL g avslutt innlegget med innskrivingstasten. 5. Veksle til frtegnelsen Installatin på CD/DVD-stasjnen g kpier alle filene g mappene dette registeret. 6. Veksle til frtegnelsen Mbilt apparat > My Flash Disk > INSTALL g lim de kpierte innhld inn der. Gå fram på følgende måte fr gså å kpiere kartmateriale til det interne minnet på ditt navigasjnsapparat: 1. Veksle til frtegnelsen MapRegins på din CD/DVD-stasjn g kpier her alle ønskede data med filendelsen. psf : Filnavnene viser hvilken regin sm kartdataene henviser til.. 2. Velg innlegget Mbilt apparat i din Windws Utfrsker g veksle til frtegnelsen My Flash Disk. 3. Klikk med den høyre musetasten i frtegnelsen g velg i kntekstmenyen innlegget Ny Mappe : Gi den nypprettede mappen navnet MapRegins g avslutt innlegget med innskrivingstasten. 4. Lim nå alle kpierte filer inn i denne mappen. Såfremt din navigasjnsprgramvare ved en gebyrpliktig ppdatering er utvidet med spesialmåldata eller egenskapen "Språkinnlegging", må de tilhørende dataene verføres til det interne minnet på ditt navigasjnsapparat: Den respektive funksjn står først etter autmatisk installasjn av dataene til dispsisjn. Gå fram på følgende måte fr å kpiere spesialmåldata g/eller språkregistreringsdata til det interne minnet på ditt navigasjnsapparat. 1. Fr å verføre spesialmåldata, veksler du til frtegnelsen POI på din CD/DVD-stasjn g kpierer de ønskede PSF-filene (f. eks. htel.de.psf). 2. Veksle til frtegnelsen Mbilt apparat > My Flash Disk > MapRegins g lim de kpierte innhld inn der. 3. Fr å verføre språkregistreringsdata, veksler du til frtegnelsen TSD på din CD/DVD-stasjn g kpierer her din landsspesifiserte mappe: I mappen Germany TSD befinner seg fr eksempel språkregistreringsdataene fr det tyskspråklige mrådet. Ved behv kan du naturligvis gså kpiere språkregistreringsdataene /-mappene fr andre land fr å installere disse på ditt navigasjnsapparat. 9

13 Manuell installasjn g ppstarting Veksle til frtegnelsen Mbilt apparat > My Flash Disk > MapRegins g lim de kpierte innhld inn der. 10

14 GPal Navigatr 4 Kapittel 3. Installasjn g ppstarting via GPal Assistant Fruten den manuelle installasjnen er det mulig å verføre de nødvendige data via prgramvaren GPal Assistant fra CD/DVDen til ditt mbile navigasjnsapparat: GPal Assistant er et spesielt verktøy sm gjør kmmunikasjnen mellm ditt navigasjnsapparat g PCen lettere g frenkler verføringen av utvalgte data betydelig. Dessuten kan du kun ved hjelp av GPal Assistant - verføre til PCen GPS-sprdata sm du har innspilt med ditt navigasjnsapparat fr å sikre dem der eller utveksle med andre brukere. Fr å kunne bruke GPal Assistant, må du først installere det på din PC. Selv m en manuell installasjn g verføring av data er mulig til ditt navigasjnsapparat, vil vi gjerne anbefale deg frtrinnsvis å freta alle installasjner via prgramvaren GPal Assistant. Installasjn av GPal Assistant-prgramvare Hvis du setter inn CD/DVDen sm er med i leveringen inn i PC stasjnen, åpner det seg autmatisk en Setup Assistant sm hjelper deg med installasjn av ulike prgramvarekmpnenter på PCen. Du går fram på følgende måte fr å installere GPal Assistant på din PC: 1. Åpne CD/DVD-stasjnen på din PC g sett inn den medfølgende CD/DVDen. Etter at CD/DVDen er innlest, starter autmatisk Setup Assistanten: Følg de videre anvisninger på bildeskjermen. 2. I dialgbksen Velge kmpnenter klikker du nå på markeringsfeltet Medin GPal Assistant (liten hake innsatt) fr å velge ut GPal Assistant fr installasjnen: Ved behv kan du nå klikke på videre markeringsfelt fr med dette skritt å installere ekstra prgramvarekmpnenter (f.eks. Medin GPal Navigatr, Micrsft ActiveSync, håndbøker etc). Etter å ha valgt ut de ønskede markeringsfelt, klikker du nå på knappen Videre. 3. I dette dialgvinduet må du angi minnestien fr installasjnen: Du velger standard eller velg en individuell sti g klikk på Videre. 4. I dette dialgvinduet kan du individuelt gi mappen et nytt navn (ikke anbefalt): Klikk på knappen Installere fr å velge standard g installere de utvalgte prgramvarekmpnenter på din PC. GPal Assistant installeres i prgramfrtegnelsen på din PC g står direkte etter installasjnen til dispsisjn: Såfremt du på et senere tidspunkt ikke lenger trenger GPal Assistant, kan du etter eget valg via kntrllfeltet Systemstyring > Prgramvare eller via kmmanden Deinstallere i prgramfrtegnelsen Start > Alle prgrammer > Medin GPal Assistant fjerne den fra ditt system. Fr kmmunikasjn g dataverføring med GPal Assistant må Micrsft ActiveSync være installert på PCen: Installasjnen kan likeledes utføres via Setup Assistanten på CD/DVDen. Dessuten må navigasjnsapparatet være frbundet med PCen via USB. ActiveSync muss må kun installeres fr bruk under Windws 2000 SP4 eller Windws XP. I Windws Vista TM er prgramvarekmpnentene sm er nødvendig fr datautvekslingen allerede integrert.. 11

15 Installasjn g ppstarting via GPal Assistant Brukerverflaten til GPal Assistant Etter vellykket installasjn starter du GPal Assistant via innlegget Medin GPal Assistant i mappen Start > Alle prgrammer > Medin GPal Assistant. Overflaten til GPal Assistant er ppdelt på følgende mråder: Menyliste Via menylisten kan du betjene alle grunnfunksjner til prgramvaren. Menyene er strukturert på følgende måte: Datafil Via innlegget Avslutte kan du lukke den GPal Assistant. Aksjner Via innlegget Imprtere data til bibliteket starter du Cntent Imprt Wizard sm hjelper deg med verføringen av nye innhld til bibliteket i din GPal Assistant (se Aksjner via Cntent Imprt Wizard). Via innlegget Kntrller nå m det er prgramaktualiseringer kan du la GPal Assistant autmatisk søke i Internett etter aktuell prgramvare fr ditt navigasjnssystem. Via innlegget Kntrllere innhldsppdateringer nå kan du la GPal Assistant autmatisk søke etter aktuelle innhld fr de infrmasjner sm er i bibliteket. Via innlegget Skifte brukerspråk kan du i språkinnlegginger skifte til ønsket språk på brukerverflaten i GPal Assistant. Anmerkning Legg merke til at nytt valgt brukerspråk først er aktivt etter en ny ppstarting av GPal Assistant. Innstillinger Via markeringsfeltet Ved prgramstart kntrller m det er prgramaktualiseringer fastlegger du at GPal Assistant autmatisk etter start søker i Internett etter aktuell prgramvare fr ditt navigasjnssystem. Den aktuelle innstilling blir lagret g ved neste prgramstart igjen lastet inn. Via markeringsfeltet Kntrller innhldsaktualisering ved prgramstart fastlegger du at G- 12

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Brukerveiledning _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon 1 Versjon 1.0 Juni 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Versjon 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker.

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer