SMART Room System for Microsoft Lync

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMART Room System for Microsoft Lync"

Transkript

1 SMART Rm System fr Micrsft Lync BRUKERVEILEDNING FOR MODELLENE SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 AND SRS-LYNC-XL SOM BRUKES I SMART BOARD 8055i-G5-, 8065i-G5- OG 8084i-G4- FLATPANELER

2 Prduktregistrering Hvis du registrerer SMART-prduktet ditt, melder vi fra til deg m nye funksjner g prgramvareppgraderinger. Registrer på Internett hs smarttech.cm/registratin. FCC-advarsel Dette utstyret er testet g funnet å verhlde grensene fr en digital enhet av klasse A, i henhld til kapittel 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal gi rimelig beskyttelse mt skadelig frstyrrelse når utstyret brukes i kmmersielle mgivelser. Dette utstyret genererer, bruker g kan utstråle radifrekvensenergi, g hvis det ikke installeres g brukes i henhld til prdusentens anvisninger, kan det frårsake skadelig frstyrrelse på radikmmunikasjn. Bruk av dette utstyret i bligmråder kan sannsynligvis frårsake skadelig frstyrrelse, g i slike tilfeller må brukeren krrigere frstyrrelsen fr egen regning. Merknad m varemerker SMART Rm System, SMART Bard, SMART Meeting Pr, SMART Ink, DViT, smarttech, SMART-lgen g alle SMART-slagrd er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technlgies ULC i USA g/eller andre land. Micrsft, Windws, Lync, Outlk, PwerPint g Office 365 er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Micrsft Crpratin i USA g/eller andre land. HDMI g alle tilsvarende varemerker g lger er et registrert varemerke tilhørende HDMI Licensing LLC. Alle andre tredjepartsprdukter g firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Merknad m pphavsrett SMART Technlgies ULC. Med enerett. Uten skriftlig frhåndstillatelse fra SMART Technlgies ULC er det ulvlig å kpiere denne utgivelsen helt eller delvis, skrive den m, lagre den i et hentesystem eller versette den til andre språk. Infrmasjnen i denne håndbken kan endres uten varsel g er ikke bindende fr SMART. Dette prduktet g/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter. 04/2015

3 Viktig infrmasjn ADVARSEL Manglende etterfølgelse av installasjnsanvisningene vedlagt rmsystemet kan medføre persn- g prduktskader sm muligens ikke dekkes av garantien. Kntrller at installasjnen verhlder lkale bygnings- g elektrisitetsstandarder. Rmsystemets kmpnenter skal ikke åpnes eller demnteres. Du kan bli utsatt fr elektrisk sjkk fra høyspenningen inni innkapslingen. Åpning av innkapslingen vil gså annullere garantien. Stå ikke (eller la barn stå) på en stl fr å berøre verflaten til rmsystemet. Mnter heller rmsystemet i egnet høyde. Fr å redusere risiken fr brann g elektrisk støt, må ikke rmsystemet utsettes fr regn eller fuktighet. Hvis rmsystemet har deler sm må skiftes ut, må du påse at serviceteknikeren bruker reservedeler sm er spesifisert av SMART Technlgies eller deler med samme egenskaper sm de riginale. Påse at eventuelle kabler sm er strukket ver gulvet til rmsystemet er rdentlig buntet sammen g merket fr å unngå snublefare. Stikk ikke gjenstander inn i kabinettventilasjnshullene, da de kan berøre farlige spenningspunkter g medføre elektrisk sjkk, brann eller prduktskader sm muligens ikke dekkes av garantien. Sett ikke tunge gjenstander på strømkabelen. Skader på strømkabelen kan medføre elektrisk sjkk, brann eller prduktskader sm muligens ikke dekkes av garantien Bruk kun frlengelseledninger g stikkntakter sm er anbefalt å bruke sammen med rmsystemets plariserte kntakt. Bruk strømkablene sm følger med rmsystemet. Kntakt din frhandler m strømkabel ikke følger med. Bruk kun strømkabler sm samsvarer med uttakets vekselstrømspenning, g sm verhlder landets sikkerhetsstandarder. Hvis glasset er knust, må du ikke røre den flytende krystallen. Glasskår må behandles varsmt når de kastes fr å unngå skader. Du må ikke flytte eller mntere de interaktive flatpanelene ved å feste et tau eller en vaier i håndtakene. De interaktive flatpanelene er tunge g svikt i tau, vaier eller håndtak kan føre til persnskader. Bruk mnteringsutstyr levert av SMART eller utstyr sm er laget fr å støtte vekten av rmsystemet på en hensiktsmessig måte. i

4 VIKTIG INFORMASJON Kble alle strømkabler til rmsystemet fra vegguttaket g få hjelp fra kvalifiserte fagpersner når følgende skjer: Strømkabelen eller pluggen er skadet Væske søles på nen av rmsystemets kmpnenter Gjenstander faller inn i nen av rmsystemets kmpnenter Nen av kmpnentene mistes Strukturelle skader, f.eks. sprekkdannelser, har ppstått Rmsystemet er uberegnelig når du følger bruksanvisningene ii

5 Innhld Viktig infrmasjn i Kapittel 1: Velkmmen 1 Om denne veiledningen 2 Om rmsystemet 2 Ressurser fr brukere 8 Ressurser fr andre 9 Kapittel 2: Planlegge g utføre møter 11 Planlegge møter 11 Starte møter 12 Administrere møter ved bruk av knsllen 13 Avslutte møter 16 Kapittel 3: Innspille ntater 17 Kapittel 4: Kble til datamaskiner 19 Kble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av videtilkblingsselen 19 Kble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprgramvare 20 Kble til en rmdatamaskin 21 Bruke SMART Rm System USB-bridge 21 Kapittel 5: Feilsøking 25 Bilag A: Støtte brukere med spesielle behv 27 Bilag B: Miljøverhldelse fr maskinvare 29 Gjenvinning av elektrisk g elektrnisk utstyr g batterireguleringer (WEEE g batteridirektiv) 29 Batterier 29 Mer infrmasjn 29 Indeks 31 iii

6

7 Kapittel 1 Velkmmen Om denne veiledningen 2 Om rmsystemet 2 Funksjner 2 Integrering med Lync 2 Enkel ppstart 2 Autmatisk deling av vide g lyd 2 Samarbeid 3 Nærværssansing 3 Kmpnenter 3 Interaktive SMART Bard-flatpaneler 4 Lync-enhet 4 Knsll 4 Kamera 5 Brdmikrfner g lydprsessr 5 Høyttalere 5 Videtilkblingssele 5 SMART Rm System USB-bridge 5 Tilbehør 6 Ekstra brdmikrfner 6 Veggstativsett 6 Sammenligne rmstørrelser 6 Ressurser fr brukere 8 Brdveiledning 8 Opplæring 8 Opplæring 9 Støttesenter g kunnskapsbase 9 Ressurser fr andre 9 Ressurser fr beslutnignstakere 9 Ressurser fr installatører 9 Ressurser fr administratrer 10 Dette kapittelet gir deg en innføring i SMART Rm System fr Micrsft Lync g denne veiledningen. 1

8 KAPITTEL 1 VELKOMMEN Om denne veiledningen Denne veiledningen intrduserer deg til nøkkelfunksjner g kmpnenter i SMART Rm System g frklarer hvrdan du bruker disse funksjnene g kmpnentene under Lync-møter. Denne veiledningen er beregnet på persner sm bruker rmsystemet. Annen dkumentasjn g ressurser er tilgjengelig fr de sm installerer g administrerer rmsystemet. Om rmsystemet SMART Rm System innehlder ett eller t interaktive SMART Bard -flatpaneler, en Lyncenhet, en brdknsll, et HD-kamera, mikrfner, høyttalere g kabler fr bruk med en valgfri datamaskin. Ved bruk av den installerte Lync Rm System-prgramvaren, kan du starte et møte g kble deg til andre deltakere eller møterm med ett enkelt trykk på knsllen eller de interaktive flatpanelene. Du kan skrive eller tegne på de interaktive flatpanelene ved å bruke tavlefunksjnen, eller kble til en valgfri datamaskin fr å dele datamaskinskjermen g filer med andre deltakere g møterm i sanntid. Funksjner SMART Rm System inkluderer følgende funksjner: Integrering med Lync Rmsystemet integrerer med din rganisasjns eksisterende Lync-infrastruktur g gjør det mulig fr at du kan planlegge møter, bli med i møter eksternt g dele Micrsft PwerPint filer ved bruk av Lync-klientprgramvaren sm allerede er installert på datamaskinen din. Enkel ppstart Når rmsystemet slås på, viser knsllen g de interaktive flatpanelene møtermmets tidsskjema, inkludert når møtermmet er reservert g når det er ledig. Du kan starte et planlagt møte ved å trykke på møtets felt i tidsskjemaet på enten knsllen eller de interaktive flatpanelene. Du kan gså starte ad hc-møter eller tavleøkter med et enkelt trykk på knsllen eller de interaktive flatpanelene. Autmatisk deling av vide g lyd Når du starter eller blir med i møter, deler rmsystemet vide g lyd autmatisk uten at du må stille inn ne manuelt. Rmsystemet har et HD-kamera, mikrfner g høyttalere, så du kan se g høre eksterne deltakere. 2

9 KAPITTEL 1 VELKOMMEN Samarbeid Ved å bruke Lync Rm System-prgramvarens tavlefunksjn, kan du skrive eller tegne ntater på de interaktive flatpanelene g dele det autmatisk med eksterne deltakere. Du kan gså skrive eller tegne ver PwerPint-filer sm kmmer vedlagt det planlagte møtet, samt kble til en bærbar datamaskin eller en rmdatamaskin fr å samhandle med datamaskinskjermene. Nærværssansing De interaktive flatpanelene har nærværssensrer på rammen sm sanser persner pp til 5 meter unna g autmatisk slår rmsystemet på. Hvis rmmet ikke brukes i en gitt tidsperide, vender rmsystemet tilbake til ventemdus. Kmpnenter Rmsystemet inkluderer følgende hvedkmpnenter: Delenr. Beskrivelse Rmstørrelser SBID 8055i-G5 Interaktivt SMART Bard 8055i-flatpanel Ekstra lite Mellmstrt med dble paneler (x2) SBID 8065i-G5 SBID 8084i-G4 Interaktivt SMART Bard 8065i-G5- flatpanel Interaktivt SMART Bard 8084i-G4- flatpanel Liten Strt (x2) Middels Ekstra strt (x2) AM70-L Lync-enhet Alle CP311 Knsll Alle CAM301 Kamera Alle MIC500 Brdmikrfner Alle MIX500 Lydprsessr Alle CSR500 Høyttalere Alle Videtilkblingssele Alle SRS-USB-bridge SMART Rm System USB-bridge Alle NOTATER Denne veiledningen gir et innblikk i rmsystemene sm bruker interaktive SMART Bard 8055i-G5-, 8065i-G5- g 8084i-G4-flatpaneler. Fr mer infrmasjn m rmsystemene sm bruker interaktive SMART Bard 8055i- eller 8070i-G4-flatpaneler, se SMART Rm System fr Lyncs knfigurasjns- g vedlikehldsveiledning (smarttech.cm/kb/170450). Andre, mindre viktige kmpnenter beskrives på andre steder i veiledningen. 3

10 KAPITTEL 1 VELKOMMEN Interaktive SMART Bard-flatpaneler Interaktive SMART Bard-flatpaneler bruker SMARTs egenutviklede DViT -teknlgi (Digital Visin Tuch) på en 16:9 LCD-skjerm med e-led-baklys. Med DViT-teknlgien kan du gjøre følgende: Samhandle med innhld ved å trykke på det med fingrene Skriv med digitalt blekk ved hjelp av fingrene eller en av de vedlagte pennene Viske brt digitalt blekk ved bruk av hendene, håndflatene eller det medfølgende viskelæret I løpet av et møte kan de interaktive flatpanelene vise vide, delte PwerPint-filer g vide fra valgfrie datamaskiner sm er tilkblet. I tillegg kan du bruke tavlefunksjnen til å ta pp g dele ntater. Fr infrmasjn m hvilken interaktiv flatpanelmdell sm inkluderes med rmsystemet ditt g frskjellene mellm disse mdellene, se Sammenligne rmstørrelser på side 6. MERKNAD USB-kntakten nederste i venstre hjørne av det interaktive SMART Bard 8055i-G5- g 8065i-G5-flatpanelet fungerer ikke i rmsystemer. Lync-enhet Lync-enheten inkluderer Lync Rm System-prgramvaren samt SMART Prduct Drivers. Du kan bruke Lync Rm System-prgramvaren til å starte, bli med i g administrere møter g kble til andre via rganisasjnens Lync-infrastruktur. SMART Prduct Drivers muliggjør berøringsfunksjnene fr de interaktive flatpanelene g drift av rmsystemets kmpnenter. I rmsystemer sm bruker interaktive SMART Bard 8055i-G5- g 8065i-G5-flatpaneler er Lync-enheten installert i en innkapsling mntert på veggen bak det venstre interaktive flatpanelet. I rmsystemer sm bruker interaktive SMART Bard 8084i-G4-flatpaneler er Lync-enheten installert i et spr på bunnen av det venstre interaktive flatpanelet. Knsll Knsllen er rmsystemets primære skjerm. Du kan bruke den til å få tilgang til g styre funksjnene i Lync Rm System-prgramvaren under møter. Knsllen er vanligvis plassert på møtermsbrdet. I likhet med de interaktive flatpanelene har knsllen en 16:9 LCD-skjerm med berøringsteknlgi, g du kan samhandle med knapper g andre kntrller ved å trykke på dem. 4

11 KAPITTEL 1 VELKOMMEN Kamera HD-kameraet spiller inn vide av rmmet autmatisk i løpet av møter. Du kan stppe videen midlertidig eller lukke kameraet fr å hlde møtet privat. I de fleste møterm sørger digital panrering, helling g zming (DPTZ) g kameraets 109 synsfelt fr at alle møtedeltakerne er synlige uansett hvr de befinner seg i møtermmet. I rm med ett interaktivt flatpanel, er kameraet installert på tppen av det interaktive flatpanelet. I rm med t interaktive flatpaneler, er kameraet installert mellm de interaktive flatpanelene. Brdmikrfner g lydprsessr Brdmikrfnene spiller av lyd autmatisk i løpet av møter. Du kan dempe mikrfnene midlertidig fr å hlde ne privat. Rmsystemet kmmer med t brdmikrfner. Organisasjnen din kan kjøpe ekstra brdmikrfner (se Ekstra brdmikrfner på neste side). Høyttalere Høyttalerne verfører lyd fra eksterne deltakere i løpet av et møte. Rmsystemets lydbehandlingsfunksjner eliminerer ekk g lydfeedback. Høyttalerne er mntert på hver side av de interaktive flatpanelene. Videtilkblingssele Når du kbler videtilkblingsselens HDMI -kabel eller VGA-kabel til en datamaskin g videre til en skjerm, vises datamaskinens vide på et interaktivt flatpanel g deles med eksterne deltakere. Kntaktene fr videtilkblingsselens er vanligvis plassert på møtermsbrdet. SMART Rm System USB-bridge Ved kmbinering av videtilkblingsselen g SMART Rm System USB-bridge kan du kble bærbare datamaskiner eller en rmdatamaskin til rmsystemet. Hvis du gså kbler SMART Rm System USB-bridge til datamaskinen, kan du samhandle med datamaskinen ved å berøre verflaten på det interaktive flatpanelet. SMART Rm System USB-bridge kntakt er vanligvis plassert på møtermsbrdet. Fr ytterligere infrmasjn, se Bruke SMART Rm System USB-bridge på side 21. 5

12 KAPITTEL 1 VELKOMMEN Tilbehør Valgfritt tilbehør fr SMART Rm System inkluderer følgende: Ekstra brdmikrfner Veggstativsett MERKNAD Fr tilbehørsdelenumre g bestillingsinfrmasjn, se spesifikasjnene (se Ressurser fr beslutnignstakere på side 9). Ekstra brdmikrfner Rmsystemet kmmer med t brdmikrfner. Ved behv kan rganisasjnen din kjøpe g kble til pp til tre ekstra brdmikrfner til hvert av rmsystemene slik at dere ttalt kan ha pp til fem brdmikrfner. Veggstativsett Veggstativsettet inkluderer et veggstativ fr hvert interaktivt flatpanel i rmsystemet g en ledningsbane. Veggstativet verfører ne av vekten fra veggen til gulvet g kreves fr vegger av metall sm ikke kan støtte hele vekten til det interaktive flatpanelet. Ledningsbanen dekker til ledninger sm går ver gulvet fra de interaktive flatpanelene til møtermsbrdet. Sammenligne rmstørrelser SMART Rm System kmmer i seks størrelser. Denne delen beskriver hvedfrskjellene blant disse størrelsene. Ekstra lite rm (SRS-LYNC-XS) Tilsiktet bruk: Skjermtype: Skjermstørrelse (diagnalt): Valgfritt veggstativsett: Ekstra små møterm (ca. fire persner) 9 m² Ett interaktivt SMART Bard 8055i-G5-flatpanel 54 1/2" WSK-SINGLE 6

13 KAPITTEL 1 VELKOMMEN Lite rm (SRS-LYNC-S-G5) Tilsiktet bruk: Skjermtype: Skjermstørrelse (diagnalt): Valgfritt veggstativsett: Små møterm (ca. seks persner) 14 m² På interaktivt SMART Bard 8065i-G5-flatpanel 163,9 cm WSK-SINGLE Medium rm (SRS-LYNC-M) Tilsiktet bruk: Skjermtype: Skjermstørrelse (diagnalt): Valgfritt veggstativsett: Mellmstre møterm (ca. 12 persner) 19 m² Ett interaktivt SMART Bard 8084i-G4-flatpanel 84" WSK-SINGLE Mellmstrt rm med dble paneler (SRS-LYNC-M-DUAL) Tilsiktet bruk: Skjermtype: Skjermstørrelse (diagnalt): Valgfritt veggstativsett: Mellmstre møterm (ca. 12 persner) 19 m² T interaktive SMART Bard 8055i-G5-flatpaneler /2" WSK-DUAL 7

14 KAPITTEL 1 VELKOMMEN Stre rm (SRS-LYNC-L-G5) Tilsiktet bruk: Stre møterm (ca. 16 persner) Skjermtype: Skjermstørrelse (diagnalt): Valgfritt veggstativsett: 28 m² T interaktive SMART Bard 8065i-G5-flatpaneler /2" WSK-DUAL Ekstra stre rm (SRS-LYNC-XL) Tilsiktet bruk: Skjermtype: Skjermstørrelse (diagnalt): Valgfritt veggstativsett: Ekstra stre møterm (ca. 20 persner) 37 m² T interaktive SMART Bard 8084i-G4-flatpaneler 2 84" WSK-DUAL MERKNAD Andre, mindre frskjeller beskrives gjennm hele denne veiledningen. Ressurser fr brukere I tillegg til denne veiledningen, vil SMART gjøre andre ressurser tilgjengelig fr SMART Rm System-brukere. Brdveiledning Rmsystemet kmmer med en brdveiledning sm du kan legge på møtermsbrdet fr å hjelpe brukerne av rmsystemet. Brdveiledningen inkluderer grunnleggende infrmasjn m bruken av rmsystemet. Opplæring Lync Meeting Rm-prgramvaren inkluderer et pplæringsprgram sm frklarer hvrdan du bruker prgramvaren. Du åpner pplæringsprgrammet ved å trykke på Åpne pplæringknappen på de interaktive flatpanelene. 8

15 KAPITTEL 1 VELKOMMEN Opplæring Opplæringsnettstedet fr SMART (smarttech.cm/trainingfrbusiness) inkluderer et bredt utvalg av pplæringsmateriale sm du kan lese når du lære hvrdan man bruker rmsystemet. Støttesenter g kunnskapsbase Støttesenteretsmarttech.cm/supprt) innehlder et dkumentbiblitek, inkludert denne guiden g en kunnskapsbase sm du kan søke etter løsninger fr prblemer du har med rmsystemet. Ressurser fr andre SMART tilbyr ressurser fr beslutningstakere, installatører, brukere g administratrer av SMART Rm System. Ressurser fr beslutnignstakere Beslutningstakere kan se i nettsiden til SMART Rm System (smarttech.cm/smartrm) fr generell infrmasjn m rmsystemer g spesifikasjner fr detaljert infrmasjn m spesifikke prdukter. Prdukt SMART Rm System fr Lync fr ekstra små rm SMART Rm System fr Lync fr små rm SMART Rm System fr Lync fr mellmstre rm SMART Rm System fr Lync fr mellmstre rm med dble paneler SMART Rm System fr Lync fr stre rm SMART Rm System fr Lync fr ekstra stre rm SMARTs veggstativsett fr interaktive SMART Bard-flatpaneler Spesifikasjner smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ Ressurser fr installatører Installatører kan lese i installasjnveiledningene sm kmmer vedlagt med rmsystemet ved installering av prduktet. PDF-versjner av installasjnsveiledningene er tilgjengelige fr nedlasting. Prdukt SMART Rm System fr Lync fr ekstra små rm SMART Rm System fr Lync fr små rm SMART Rm System fr Lync fr mellmstre rm Installasjnsanvisninger smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/

16 KAPITTEL 1 VELKOMMEN Prdukt SMART Rm System fr Lync fr mellmstre rm med dble paneler SMART Rm System fr Lync fr stre rm SMART Rm System fr Lync fr ekstra stre rm SMARTs veggstativsett fr interaktive SMART Bard-flatpaneler SMARTs ledningsbane fr SMART Rm Systemer Oppgraderingssett fr brdmikrfn fr SMART Rm System fr Lync Installasjnsanvisninger smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ smarttech.cm/kb/ Ressurser fr administratrer Rmsystem-administratrer kan se Knfigurasjnsveiledningen fr SMART Rm System sm km med rmsystemet fr å hjelpe med frberedelsene før installasjnen g deretter fr å stille det inn etter installasjnen. Hvis administratrene ikke lenger har denne veiledningen, kan de laste ned en PDF-versjn fra smarttech.cm/kb/ Etter installering g knfigurasjn, kan administratrene gså se i SMART Rm System fr Lyncs administratrveiledning (smarttech.cm/kb/170819) fr mer infrmasjn m administrering g vedlikehld av rmsystemet. 10

17 Kapittel 2 Planlegge g utføre møter Planlegge møter 11 Starte møter 12 Administrere møter ved bruk av knsllen 13 Avslutte møter 16 Dette kapittelet innehlder en versikt ver planlegging g det å hlde møter ved bruk av SMART Rm System g Lync Rm System-prgramvaren. Planlegge møter Med Micrsft Outlk på datamaskinen kan du planlegge Lync-møter g bestille SMART Rm System sm en ressurs. Slik planlegger du et nytt Lync-møte: 1. Start Outlk, g klikk deretter på Kalender. 2. Klikk på Hjem, g klikk deretter på Nytt Lync-møte. MERKNAD Hvis du har en eldre versjn av Lync-prgramvare, vil denne knappen hete Nytt elektrnisk møte. Et nytt Lync-møte åpnes. 3. Velg en dat g et klkkeslett fr møtet, skriv inn et emne g detaljer, g legg deretter til deltakere g rmressursen. 4. Hvis aktuelt, kan du endre møtealternativene: a. Klikk på Alternativer fr møte. Dialgbksen Alternativer fr Lync-møte vises. b. Endre møtealternativene. MERKNAD Kntrllene i denne dialgbksen varierer avhengig av hvrdan rganisasjnen din har knfigurert Lync Server. 11

18 KAPITTEL 2 PLANLEGGE OG UTFØRE MØTER c. Klikk OK. 5. Send møteinvitasjner til deltakere g ressurser. Slik knverterer du et eksisterende møte til et Lync-møte: 1. Start Outlk, g klikk deretter på Kalender. 2. Finn møtet i kalenderen, g dbbeltklikk det. Møtet åpnes. 3. Klikk på Avtale, g klikk deretter på Lync-møte. MERKNAD Hvis du har en eldre versjn av Lync-prgramvare, vil denne knappen hete Nettmøte. 4. Legg til rmsystemet sm en ressurs. 5. Send møteppdateringen til deltakere g ressurser. Starte møter Rmsystemets interaktive flatpaneler har t nærværssensrer på rammene sm sanser persner pp til 5 meter unna. Når sensrene sanser persner i rmmet, slår rmsystemet seg på. Hvis nærværssensrene er deaktivert, kan du slå rmsystemet på manuelt ved å trykke på knappen Standby (interaktive SMART Bard 8055i-G5- g 8065i-G5-flatpaneler) eller knappen Strøm/ventemdus (interaktive SMART Bard 8084i-G4-flatpaneler) på det fremre kntrllpanelet på hvert interaktivt flatpanel. Når rmsystemet slås på, viser de interaktive flatpanelene g knsllen rmsystemets tidsskjema sm et sett med firkanter: Når rmsystemet er reservert fr et møte, vises møtedetaljene g Bli med i firkanten. Når rmsystemet er tilgjengelig, vises Ledig i firkanten. MERKNAD Hvis rmsystemets tidsskjema ikke vises eller ppdateres på riktig måte, kan det ha ppstått et prblem med tilkblingen mellm Lync Rm System-prgramvaren g Micrsft Exchange-serveren (se Feilsøking på side 25). Du kan bli med i et planlagt møte når rmsystemet er reservert, eller du kan pprette et ad hc-møte når rmsystemet er ledig. 12

19 KAPITTEL 2 PLANLEGGE OG UTFØRE MØTER Slik blir du med i et planlagt møte: 1. Trykk på firkanten til møtet på enten de interaktive flatpanelene eller knsllen. MERKNAD Tidsskjemaet viser kun møter der rmsystemet har blitt lagt til sm en ressurs. TIPS Hvis du inkluderte rmsystemet sm en kilde, men stilte ikke inn møte til et Lync-møte, trykk Jeg glemte å lage dette sm et Lync-møte,g deretter trykk Send g start møte fr å stille møtet m til et Lync-møte g sende deltagerne en invitasjn (Lync Rm System-prgramvare g nyere). 2. Hvis møtet er privat, skriver du inn innlggingsadresse, brukernavn g passrd i tekstbksene, g deretter klikker du på Bli med. Knsllen viser et sett med faner fr å administrere møtet (se Administrere møter ved bruk av knsllen nedenfr). De interaktive flatpanelene viser videer fra pp til fem tilkblede deltakere i et galleri. Slik ppretter du et ad hc-møte: 1. Trykk på Møt nå på knsllen. 2. Legg deltakere til i møtet. 3. Trykk på Start møte. Knsllen viser et sett med faner fr å administrere møtet (se Administrere møter ved bruk av knsllen nedenfr). De interaktive flatpanelene viser videer fra tilkblede deltakere i et galleri. TIPS Hvis Lync-infrastrukturen støtter tilkbling via POTS, kan du trykke på Talltastatur g bruke talltastaturet til å ringe en persn sm bruker rmsystemet. Fr å knvertere taleanrpet til et videmøte, trykk på Start Vide g deretter Inviter flere persner. Administrere møter ved bruk av knsllen Knsllen lar deg administrere møtet g funksjnene i rmsystemet. Hvis du planla et møte, vil du vanligvis sitte fran g betjene knsllen i løpet av møtet. 13

20 KAPITTEL 2 PLANLEGGE OG UTFØRE MØTER I løpet av møtet kan du vise g bruke følgende faner på knsllen: Kategri Innhld Handlinger Innhld Deltakere Navnet på deltakeren sm presenterer nå g innhldet sm er lastet pp til møtet, inkludert PwerPint-filer g tavleøkter En liste ver deltakerne i møtet MERKNAD Ingen deltakerliste vises dersm det finnes mer enn 30 deltakere i møtet. Trykk på et innhldselement, g klikk deretter på Start presentasjn fr å presentere elementet. Trykk på Avslutt presentasjn når du er ferdig. Trykk på en deltakers navn g velg deretter ønsket alternativ fra menyen: Slå deltakerens lyd av g på Fest deltakerens vide til galleriet slik at den alltid er synlig Lås eller lås pp rampelyset på deltakeren Fjern deltakeren fra møtet Trykk på Inviter flere persner fr å invitere flere deltakere. Trykk på Demp publikum fr å slå av lyden fr alle deltakere brtsett fra fr deltakeren sm presenterer nå. 14

21 KAPITTEL 2 PLANLEGGE OG UTFØRE MØTER Kategri Innhld Handlinger Visning Visningsalternativer fr rmsystemets interaktive flatpaneler Velg ett av følgende alternativene hvis du bruker et rmsystem med ett interaktivt flatspanel: Galleri g innhld fr å vise galleriet g delt innhld Galleri fr å bare vise galleriet Presentasjn fr å bare vise delt innhld Fredragshlder fr å bare vise fredragshlderens vide Fredragshlder g innhld fr å vise fredragshlderens vide g delt innhld Velg ett av følgende alternativer hvis du bruker et rmsystem med t interaktive flatpaneler: Galleri g innhld fr å vise galleriet på ett interaktivt flatpanel g delt innhld på det andre interaktive flatpanelet Fredragshlder fr å vise fredragshlderens vide på ett interaktivt flatpanel g delt innhld på det andre interaktive flatpanelet Gallerivisning fr å vise galleriet på begge interaktive flatpaneler Aktiver Frhåndsvis fr å vise vide fra rmsystemkameraet. Direktemeldinger Direktemeldinger (DM-er) sm deles under møtet Trykk på inndatafeltet g bruk deretter skjermtastaturet til å skrive en direktemelding. Deltakere i møtet kan se alle direktemeldinger. I tillegg til fanene har knsllen en verktøylinje med følgende knapper: Knapp Stpp vide Sett samtalen på vent Demp rm Høyttaler av Rmvlum Framgangsmåte Stpper møtermmets vide. Stpper møtets vide g demper lyden. Demper mikrfnene i møtermmet. Demper høyttalerne i møtermmet. Flytt glidebryteren fr å justere vlumet. 15

22 KAPITTEL 2 PLANLEGGE OG UTFØRE MØTER Knapp Talltastatur Ny tavle Send tavle i e- pst Frlat møte Framgangsmåte Viser et numerisk tastatur fr å bruke Lync Rm System-prgramvarens funksjner (hvis Lync-infrastrukturen støtter POTS-br). Opprett en ny tavlefil. Send tavlefilen i e-pst Frakbler rmsystemet fra Lync-møtet (se Avslutte møter nedenfr). Avslutte møter På slutten av møtet, trykk Frlat møtet på å knsllen fr å kble rmsystemet fra Lync-møtet. Lync-møtet avsluttes når alle deltakerne har frlatt møtet. 16

23 Kapittel 3 Innspille ntater Brukere kan skrive i, tegne i g viske ut digitalt blekk i en tavlefil med det interaktive flatpanelets penner g viskelær. De kan gså bruker fingrene til å skrive eller tegne digitalt blekk g nevene eller håndflatene til å viske det ut. I tillegg til å skrive, tegne g viske brt digitalt blekk, kan brukere flytte digitalt blekk g andre bjekter i tavlefilen g pprette flere tavlefiler. Slik åpner du en tavlefil når du er i et møte: 1. Trykk på Ny tavle på knsllen eller på et av de interaktive flatpanelene. 2. Skriv eller tegn med digitalt blekk. NOTATER Eksterne deltakere ser tavleøkten i sanntid g kan legge til sine egne digitale blekkntater. Eksterne deltakere sm bruker smarttelefner eller andre mbile enheter til å kble seg til møtet kan ikke vise tavleøkter, på grunn av begrensninger i Lyncklientprgramvaren når det gjelder slike enheter. 3. Trykk på Send tavle i e-pst når du er ferdig fr å sende tavlefilen via e-pst. Slik åpner du en tavlefil når du ikke er i et møte: 1. Trykk på Start tavle på knsllen eller ett av de interaktive flatpanelene. 2. Skriv eller tegn med digitalt blekk. 3. Trykk på Send tavle i e-pst når du er ferdig fr å sende tavlefilen via e-pst. 17

24

25 Kapittel 4 Kble til datamaskiner Kble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av videtilkblingsselen 19 Kble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprgramvare 20 Kble til en rmdatamaskin 21 Bruke SMART Rm System USB-bridge 21 Installere prgramvare fr SMART Rm System USB-bridge 22 Kble en datamaskin til ved å bruke SMART Rm System USB-bridge 22 Orientere berøring 23 Du kan kble den bærbare gjestedatamaskinen eller en rmdatamaskin til rmsystemet g dele datamaskinens skjerm under et møte. NOTATER Du kan kun dele datamaskinens skjer, ikke lyd. Eksterne deltakere sm bruker smarttelefner eller andre mbile enheter til å kble seg til møtet kan ikke vise delte datamaskinskjermer, på grunn av begrensninger i Lyncklientprgramvaren når det gjelder slike enheter. Kble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av videtilkblingsselen Hvis videtilkblingsselen ikke er kblet til en rmdatamaskin (se Kble til en rmdatamaskin på side 21), kan du bruke selen til å kble til den bærbare datamaskinen din g dele skjermen. MERKNAD Sjermene til enheter sm er HDCP-kmpatible (High Definitin Cntent Prtectin) kan ikke deles. Slik deler du en skjerm på en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av videtilkblingsselen: 1. Kble den bærbare gjestedatamaskinen til rmsystemet ved bruk av videtilkblingsselens HDMI-kabel eller VGA-kabel. 2. Hvis knsllen ber deg m å dele skjermen, trykker du på Ja. 19

26 KAPITTEL 4 KOBLE TIL DATAMASKINER 3. Kble fra videtilkblingsselens HDMI-kabel eller VGA-kabel fra den bærbare datamaskinen når du er ferdig. Kble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprgramvare Du kan gså dele skjermene på bærbare datamaskiner ved å bli med i et møte ved hjelp av Lync-klientprgramvare på den bærbare datamaskinen. Hvis du deler en PwerPint-fil under et Lync-møte, kan andre brukere skrive på den delte PwerPint-filen. Slik kbler man til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprgramvare 1. Bli med i møte på en bærbar gjestedatamaskinen ved bruk av Lync-klientprgramvare. 2. Hvis du er persnlig til stede i møtet, trykker du på Ja når du blir bedt m å bekrefte at du er i møtermmet. ELLER Hvis du deltar i møtet fra et annet sted, trykker du på Nei når du blir bedt m å bekrefte at du er i møtermmet. Slik skriver eller tegner du på en delt PwerPint-fil: 1. Kble til en bærbar gjestedatamaskin sm frklart i Slik kbler man til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprgramvare ppe. 2. Klikk på Presentasjn, velg PwerPintg del deretter PwerPint-filen. MERKNAD Du kan skrive eller tegne på PwerPint-filen kun når du deler en bestemt fil, ikke mens du dele PwerPint-prgrammet. 3. Klikk på Innhld, g velg deretter Overta sm presenterer (på knsllen). ELLER Trykk på mduslinjen (pp- eller nedpil), g trykk deretter på Ja når du blir bedt m å ta ver sm presentatør (på interaktive flatpaneler). 4. Trykk på mduslinjen, trykk på Nter, g deretter kan du skrive eller tegne ved hjelp av fingeren eller en av pennene til det interaktive flatpanelet. 5. Trykk på Avslutt presentasjn på den bærbare gjestedatamaskinen når du er ferdig. 20

27 KAPITTEL 4 KOBLE TIL DATAMASKINER Kble til en rmdatamaskin Før du kan kble til en rmdatamaskin til rmsystemet, må en administratr først aktivere Rm PC View-funksjnen sm beskrevet i SMART Rm System fr Lync administratrs veiledning (se Ressurser fr administratrer på side 10). Du kan deretter dele skjermen til rmdatamaskinen ved å trykke på de aktuelle kntrllene på knsllen. MERKNAD Rm PC View-funksjnen er kun tilgjengelig i versjner g nyere av Lync Rm System-prgramvaren. Slik deler du skjermen til rmdatamaskinen når du er i et møte: 1. Kntrller at rmdatamaskinen er kblet til rmsystemet g at rmdatamaskinens videprt er aktiv. 2. Trykk på Innhld på knsllen. 3. Trykk på Skrivebrd/Enhet, g trykk deretter på Start presentasjn. Skjermen til rmdatamaskinen vises på et av de interaktive flatpanelene. 4. Trykk på Skrivebrd/Enhet, g trykk deretter på Avslutt presentasjn når du er ferdig. Slik deler du skjermen til rmdatamaskinen når du ikke er i et møte: 1. Kntrller at rmdatamaskinen er kblet til rmsystemet via videtilkblingsselens HDMIkabel eller VGA-kabel. 2. Trykk på Rm PC View på knsllen. Skjermen til rmdatamaskinen vises på et av de interaktive flatpanelene. 3. Trykk på Rm PC View når du er ferdig. Bruke SMART Rm System USB-bridge SMART Rm System USB-bridge er en inkludert kmpnent i rmsystemet (se SMART Rm System USB-bridge på side 5). Ved kmbinering av videtilkblingsselen g SMART Rm System USB-bridge kan du kble dine bærbare datamaskiner eller en rmdatamaskin til rmsystemet. Hvis du gså kbler SMART Rm System USB-bridge til datamaskinen, kan du samhandle med datamaskinen ved å berøre verflaten på det interaktive flatpanelet. MERKNAD SMART Rm System USB-bridge krever Lync Rm System-prgramvare eller nyere. 21

28 KAPITTEL 4 KOBLE TIL DATAMASKINER Installere prgramvare fr SMART Rm System USB-bridge SMART anbefaler at du installerer de siste versjnene av SMART Meeting Pr PEprgramvare, SMART Ink g SMART-prduktdrivere på alle datamaskinene du vil kble til SMART-rmsystemet ved hjelp av SMART Rm System USB-bridge. Med denne prgramvaren kan du dra full nytte av funksjnene til det interaktive flatpanelet: Du kan samhandle med prgrammer ved å berøre dem g skrive eller tegne i digitalt blekk ver innhldet. VIKTIG Hvis du bruker en Mac-datamaskin, må du installere SMART-prduktdrivere fr å kunne bruke datamaskinen med SMART Rm System USB-bridge. Slik laster du ned g installerer de siste versjnene av SMART-prgramvaren: 1. Gå til smarttech.cm/dwnlads. 2. Klikk på Velg en versjn under SMART Meeting Pr PE (Persnal Editin)-prgramvaren, g velg deretter den siste versjnen av perativsystemet ditt. 3. Klikk på Last ned, g lagre deretter installasjnspakken til et midlertidig sted på datamaskinen. 4. Dbbeltklikk på installasjnsprgrammet. 5. Følg anvisningene på skjermen fr å installere SMART-prgramvaren. VIKTIG Hvis du har en Mac-datamaskin, må du først laste ned g installere den siste versjnen av SMART Prduct Drivers. Repeter steg 1 til 5 g klikk på Velg en versjn under SMART Prduct Drivers i steg 2. Kble en datamaskin til ved å bruke SMART Rm System USBbridge Etter installering av SMART-prgramvare på datamaskinen din, kan du kble datamaskinen til rmsystemet til ved hjelp av SMART Rm System USB-bridge. Prsedyren fr å gjøre dette, avhenger av m Rm PC View-funksjnen er aktivert (se Kble til en rmdatamaskin på frrige side). Slik kbler man en datamaskin til når Rm PC View er deaktivert 1. Kble datamaskinen til rmsystemet ved bruk av videtilkblingsselens HDMI-kabel eller VGA-kabel g SMART Rm System USB-bridge. 2. Hvis knsllen ber deg m å dele skjermen, trykker du på Ja. 3. Orienter berøring ved behv (se Orientere berøring på neste side). 22

29 KAPITTEL 4 KOBLE TIL DATAMASKINER 4. Samhandle med datamaskinen ved å berøre det interaktive flatpanelet. 5. Kble fra videtilkblingsselens HDMI-kabel eller VGA-kabel g SMART Rm System USB-bridge fra den bærbare datamaskinen når du er ferdig. Slik kbler man en datamaskin til når Rm PC View er aktivert g du er i et møte 1. Kble datamaskinen til rmsystemet ved bruk av videtilkblingsselens HDMI-kabel eller VGA-kabel g SMART Rm System USB-bridge. 2. Trykk på Innhld på knsllen. 3. Trykk på Skrivebrd/Enhet, g trykk deretter på Start presentasjn. 4. Orienter berøring ved behv (se Orientere berøring nedenfr). 5. Samhandle med datamaskinen ved å berøre det interaktive flatpanelet. 6. Trykk på Skrivebrd/Enhet, g trykk deretter på Avslutt presentasjn når du er ferdig. Slik kbler man en datamaskin til når Rm PC View er aktivert g du er ikke i et møte 1. Kble datamaskinen til rmsystemet ved bruk av videtilkblingsselens HDMI-kabel eller VGA-kabel g SMART Rm System USB-bridge. 2. Trykk på Rm PC View på knsllen. 3. Orienter berøring ved behv (se Orientere berøring nedenfr). 4. Samhandle med datamaskinen ved å berøre det interaktive flatpanelet. 5. Trykk på Rm PC View når du er ferdig. Orientere berøring Du må rientere berøring på alle datamaskinene du kbler til rmsystemet ved hjelp av SMART Rm System USB-bridge. Fremgangsmåten fr å rientere berøring varierer avhengig av m SMART-prduktdrivere er installert på datamaskinen. Det kan hende du må gjenta rienteringsprsedyren senere hvis berøringen ikke lenger er nøyaktig. Det kan frekmme hvis du endrer ppløsningen på datamaskinen eller kbler en annen datamaskin til rmsystemet. Slik rienterer du berøring når SMART-prduktdrivere er installert: 1. Kntrller at datamaskinen er kblet til rmsystemet. 2. Trykk på SMART Bard-iknet i meldingsmrådet (Windws perativsystemer) eller Mac menybar (Mac OS perativsystemprgramvare) g velg deretter Orienter. Orienteringsskjermen vises på skjermen til det interaktive flatpanelet. 23

30 KAPITTEL 4 KOBLE TIL DATAMASKINER NOTATER Hvis du kbler til en datamaskin sm er knfigurert til å duplisere skrivebrdet på flere skjermer, vises rienteringsskjermen på både skjermen til det interaktive flatpanelet g på skjermen til datamaskinen. Hvis du kbler til en datamaskin sm er knfigurert til å utvide skrivebrdet på tvers av flere skjermer g rienteringsskjermen vises på datamaskinens skjerm i stedet fr på skjermen til det interaktive flatpanelet, trykker du på mellmrmsknappen frem til rienteringsskjermen vises på skjermen til det interaktive flatpanelet. 3. Følg anvisningene på skjermen fr å rientere berøring. Slik rienterer du berøring når SMART-prduktdrivere ikke er installert (kun Windwsperativsystemer) MERKNAD Denne fremgangsmåten varierer avhengig av versjnen av Windws-perativsystem du bruker, samt systempreferansene. 1. Kntrller at datamaskinen er kblet til rmsystemet. 2. Åpne Kntrllpanel. 3. Klikk på Maskinvare g lyd, g trykk deretter på Tablet PC-innstillinger. Dialgbksen Nettbrett-innstillinger vises. 4. Velg den aktuelle skjermen i nedtrekklisten fr Skjerm, g trykk deretter på Kalibrer. Dialgbksen Kalibrer skjermer fr penne- eller berøringsinndata vises. 5. Trykk på Berøringsinndata. Skjermbildet Orientering vises. 6. Følg anvisningene på skjermen fr å rientere berøring. 24

31 Kapittel 5 Feilsøking I de aller fleste situasjner vil rmsystemet være skrudd på eller vil skrus på autmatisk når du entrer rmmet. Hvis rmsystemet i sin helhet eller nen av kmpnentene ikke er påslått eller kjører sm frventet, bør du kntakte en administratr fr videre assistanse. Administratren kan se i kapittelet fr feilsøking i SMART System fr Lync-administratrs veiledning fr mer infrmasjn på feilsøking av rmsystemet (se Ressurser fr administratrer på side 10). Følgende tabell beskriver prblemer sm kan kmme til syne ved bruk av rmsystemet g løsningene fr disse prblemene: Prblem Lync Rm System-prgramvaren ikke vises på knsllen g de interaktive flatpanelene, eller kalenderen indikerer at rmmet er ledig i 24 timer når du vet at det finnes reserverte møter. Kameraet er på, men den tar ikke pp. Eksterne deltakere hører ikke lyd fra rmmet. Du hører lyd fra de eksterne deltagerne, men den er frvrengt, eller det er feedback. Du hører ikke lyd fra de eksterne deltagerne. Du kan ikke skrive eller tegne i digitalt blekk ver en PwerPint-fil. Løsning Det er et prblem med tilkblingen mellm rmsystemet g Micrsft Exchange-server hs rganisasjnen din. Kntakt din administratr fr videre assistanse. Åpne tilsløringslukkeren. (Tilsløringslukkeren er markert med en rød prikk fr å indikere at den er lukket.) Sjekk at mikrfnene ikke er dempet. Lydsystemene til en eller flere eksterne deltakere frårsaker frvrengt lyd eller feedback. Demp lyden til én ekstern deltaker m gangen helt til du identifiserer hvilke eksterne deltakere sm har prblematiske lydsystemer. Be slike eksterne deltakere m å feilsøke lydsystemene sine. Skru pp lyden ved å bruke knsllen (se Administrere møter ved bruk av knsllen på side 13). Sørg fr at du deler PwerPint-filen (g ikke skjermen, del av skjermen eller PwerPint-prgrammet) g at legitimasjnen er stilt inn slik at enten du eller alle kan skrive eller tegne ver filen. 25

32 KAPITTEL 5 FEILSØKING Prblem Videinnlesingen fra en tilkblet bærbar gjestedatamaskin eller rmdatamaskin ikke vises på de interaktive flatpanelene. Løsning Gjør følgende: Sørg fr at HDMI-kabelen eller VGA-kabelen fra videtilkblingsselen er riktig kblet til datamaskinen. Sørg fr at enheten du kbler til rmsystemet ikke bruker HDCP. Fr bærbare gjestedatamaskiner: Sørg fr at den eksterne skjermkntakten fr den bærbare datamaskinen er aktivert. MERKNAD Avhengig av den bærbare datamaskinen kan det hende at den eksterne skjermkntakten aktiveres autmatisk, eller ved å trykke på en tast på tastaturet. Se dkumentasjnen fr den bærbare datamaskinen fr mer infrmasjn. Hvis knsllen ber deg m å dele skjermen din med alle andre i møtet, trykker du på Ja. Fr rmdatamaskiner: Sørg fr at Rm PC View-funksjnen er aktivert (se Kble til en rmdatamaskin på side 21). På knsllen trykker du på Innhld, Start presentasjn g deretter Start presentasjn (hvis du er i et møte) eller Rm PC View (hvis du ikke er i et møte). Berøring fungerer ikke fr en tilkblet bærbar gjestedatamaskin eller rmdatamaskin. Gjør følgende: Kntrller at SMART Rm System USB-bridge er riktig kblet til datamaskinen. Kntrller at all nødvendig prgramvare er installert på datamaskinen (se Installere prgramvare fr SMART Rm System USB-bridge på side 22). Orienter berøring (se Orientere berøring på side 23). MERKNAD Kmmer du ver et prblem sm ikke finnes i tabellen ver, se i feilsøkingsavgjørelsestreet fr SMART Rm System fr Micrsft Lync g andre feilsøkingsressurser i SMARTs kunnskapsbase (se Støttesenter g kunnskapsbase på side 9). 26

33 Bilag A Støtte brukere med spesielle behv Lync Rm System-prgramvaren inkluderer følgende funksjner fr å støtte brukere med spesielle behv: Høykntrasttemaer Skjermleser Skjermfrstørring Slik bruker du et høykntrasttema: 1. Trykk på Alternativer på knsllen. 2. Trykk på Mørkt tema fr å bruke et høykntrasttema med lys tekst g grafikk på en mørk bakgrunn. ELLER Trykk på Lyst tema fr å bruke et høykntrasttema med mørk tekst g grafikk på en lys bakgrunn. Lync Rm System-prgramvaren vises med det valgte temaet. NOTATER Enkelte funksjner, inkludert tilgjengelighet på blekkfarger, ppfører seg annerledes når du bruker et tema med høy kntrast. Gå tilbake til standard tema ved å trykke på Alternativer på knsllen, g trykk deretter på Standardtema. Slik bruker du skjermleseren 1. Kntrller at høyttalerne er riktig tilkblet g at de fungerer sm de skal. 2. Trykk på Alternativer på knsllen, g trykk deretter på Start skjermleser. Dialgbksen Micrsft Skjermleser vises. 27

34 BILAG A STØTTE BRUKERE MED SPESIELLE BEHOV 3. Still inn kntrllene i dialgbksen Micrsft Skjermleser. TIPS Fr mer infrmasjn m kntrllene i dialgbksen Micrsft Skjermleser, trykk på Hurtighjelp. 4. Bruk skjermleseren til å lese av teksten på skjermen. Slik bruker du skjermfrstørringsprgrammet 1. Trykk på Alternativer på knsllen, g trykk deretter på Start Frstørrelsesprgram. Verktøylinjen Frstørring vises. 2. Still inn kntrllene i verktøylinjen Frstørring. TIPS Fr mer infrmasjn m kntrllene i verktøylinjen Frstørring, trykk Hjelp. 3. Bruk skjermfrstørringsprgrammet til å frstørre tekst g grafikk på skjermen. 28

35 Bilag B Miljøverhldelse fr maskinvare SMART Technlgies støtter glbale tiltak fr å sørge fr at elektrnisk utstyr tilvirkes, selges g kasseres på en trygg g miljøvennlig måte. Gjenvinning av elektrisk g elektrnisk utstyr g batterireguleringer (WEEE g batteridirektiv) Elektriske g elektrniske utstyr g batterier innehlder stffer sm kan være skadelig fr miljø g mennesker. Symblet med et krs ver en søppelkurv på hjul indikerer at prduktene skal gjenvinnes hs gjeldende gjenvinningsanlegg g ikke skal behandles sm vanlig avfall. Batterier Fjernkntrllene fr de interaktive SMART Bard 8084i-G4-flatpanelene bruker batterier av type 1,5v AAA. Batterier må resirkuleres eller avhendes på en egnet måte. Mer infrmasjn Se smarttech.cm/cmpliance fr mer infrmasjn. 29

36

37 Indeks A G ad hc-møter 13 administrere med knsll 13 anrp 13 B bærbar gjestedatamaskin Se: bærbare datamaskiner bærbare datamaskiner 5, 19, 26, Se gså: rmdatamaskiner batterier 29 berøringspaneler Se: interaktive flatpaneler blekk 20 D datamaskiner Se: bærbare datamaskiner deltakere, møte 14 digitalt blekk 20 direktemelding 15 dkumentasjn 8 DViT-teknlgi 4 E e-pst 17 ekstra lite rm 6 ekstra stre rm 8 F galleri av deltakere 15 H HDCP 19, 21 HDMI 5, 26 høykntrasttemaer 27 høyttalere lyddemping 15 m 5 I K interaktive flatpaneler 4 interaktive SMART Bardflatpaneler Se: interaktive flatpaneler kalender 12 kameraer 5 kmmentarer 20 knsller m 4 Knsller administrere møter med 13 kundestøtte 9 kunnskapsbase 9 L feilsøke 25 frstørrer Se: skjermfrstørring ledningsbaner 6 leser Se: skjermleser lukkere, kamera 5 lyd, deling 2 lydløs 15 31

38 INDEKS lydprsessr 5 Lync-enheter 4 Lync infrastruktur 2 Lync Rm System-prgramvare bruke 11 m 2 M media, aktivere i PwerPint-filer 20 mellmstre rm 7 Micrsft Lync-enheter Se: Lync-enheter Micrsft Lync Rm Systemprgramvare Se: Lync Rm N System-prgramvare Micrsft Outlk 11 Micrsft PwerPint 20 mikrfner kble til flere 6 m 5 skru på lydløs 15 Miscrsft PwerPint 3 møter 13 avslutte 16 knvertere eksisterende møter til Lyncmøter 12 planlegge 11 presentere innhld i løpet av 19 presentere innhld under 17 starte 12 nærværssensrer m 3 slå på rmsystemet med 12 O pplæring 8-9 ppstart 2 Outlk Se: Micrsft Outlk P panrere, vippe g zme digitalt 5 persnvern 5 R rmdatamaskiner 5, 21, 26, Se gså: bærbare datamaskiner rmsystemer 6 bruke 11 funksjner i 2 kmpnenter i 3 m 2 sammenligne 6 slå på 12 S samarbeid 3 skjermer interaktive flatpaneler Se: interaktive flatpaneler knsller Se: knsller skjermfrstørring 28 skjermleser 27 skjermtastatur 15 skrive 20 små rm 7 SMART Rm System USB-br installere prgramvare fr 22 kble en rmdatamaskin til 21 m 5 rientere berøring 23 SMART Rm Systems Se: rmsystemer spesielle behv 27 starte pp 12 stre møter 14 stre rm 8 synsfelt 5 T talltastatur 13, 16 tastatur Se: skjermtastatur tavlefunksjner 3, 17 tegne 20 telefnfunksjner 13, 16 temaer 27 32

39 INDEKS tilbehør 6 tilbehør fr 6 tilgjengelighet 27 U USB-br Se: SMART Rm System USBbr USB-stikkntakt 4 V veggstativsett 6 VGA 5, 26 videer 2, 15, Se gså: kameraer videtilkblingssele 5 vlume 15 W WEEE g batteridirektiv 29 33

40

41

42 SMART TECHNOLOGIES smarttech.cm/supprt smarttech.cm/supprt/entsupprt

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync KONFIGURASJONS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING FOR MODELLER SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L OG SRS-LYNC-XL Produktregistrering Hvis du registrerer

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync Konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning For modeller SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M og SRS-LYNC-L Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi

Detaljer

SMART Notebook 15.1 samarbeidsprogramvare

SMART Notebook 15.1 samarbeidsprogramvare SMART Ntebk 15.1 samarbeidsprgramvare BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS-OPERATIVSYSTEMER Prduktregistrering Hvis du registrerer SMART-prduktet ditt, melder vi fra til deg m nye funksjner g prgramvareppgraderinger.

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

SMART Document Camera 450. Brukerveiledning

SMART Document Camera 450. Brukerveiledning SMART Dcument Camera 450 Brukerveiledning Prduktregistrering Hvis du registrerer SMART-prduktet ditt, melder vi fra til deg m nye funksjner g prgramvareppgraderinger. Registrer deg på nettet på smarttech.cm/registratin.

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Alcatel-Lucent OmniTuch 8002/8012 DeskPhne OmniPCX Office Rich Cmmunicatin Editin Brukerhåndbk 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Innføring Takk fr at du valgte en Alcatel-Lucent-telefn i 80x2-serien. Hvrdan du

Detaljer

Interaktivt SMART Board 8055i- og 8055i-SMP-

Interaktivt SMART Board 8055i- og 8055i-SMP- Interaktivt SMART Board 8055i- og 8055i-SMP- -flatpanel Installasjonshåndbok Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger.

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning Termstat mdul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader,

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Brukerveiledning

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Brukerveiledning SMART Ink Mac OS X operativsystem Brukerveilednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til de om nye funksjoner o proramvareoppraderiner. Reistrer de på nettet på smarttech.com/reistration.

Detaljer

SMART Ink. Mac OS X operativsystemprogramvare. Brukerveiledning

SMART Ink. Mac OS X operativsystemprogramvare. Brukerveiledning SMART Ink Mac OS X operativsystemproramvare Brukerveilednin Merknad om varemerker SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, SMART-looen o alle SMART-slaord er varemerker eller reistrerte varemerker

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync ADMINISTRATORS VEILEDNING FOR MODELLENE SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L OG SRS-LYNC-XL SOM BRUKES I SMART BOARD 8055i-G5, 8070i-G4

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 5

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 5 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 5 GPal Navigatr Versjn 5 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1: INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen... 1 Innhld på CD/DVDen.... 1 Systemfrutsetninger... 3 Knvensjner i denne håndbka...

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync ADMINISTRATORS VEILEDNING FOR MODELLENE SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 AND SRS-LYNC-XL SOM BRUKES I SMART BOARD 8055i-G5-, 8065i-G5-

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Victor Reader Stratus 12 M

Victor Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Victr Reader Stratus 12 M Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0711 Victr Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Kmme

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19 Bdø, 1.mars 2013 Innhld Bedriftsjurnal... 2 EDI (elektrnisk samhandling)... 3 Innkalling... 4 Jurnal... 4 NOIS-rapprtering... 5 NPR-rapprtering... 5 Oppfølging... 7

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radi håndsender 2-kanal Art.-nr. : HS2 RF Radi håndsender 4-kanal Art.-nr. : HS4 RF Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere.

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 MÅLARK fr 1.trinn Namn: I dag har eg øvd på å: dat dat dat Dette greier eg åleine den: Lgge på maskina Bruke tastatur Skrive rd g setningar

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3

Detaljer

ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006

ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 Den første GPS navigeringsløsningen fr Symbian S60 Smartphne Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 ROUTE 66: Bedre enn de fleste! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter frbehldt. ROUTE 66 g ROUTE

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, Smart Meeting Pro, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller

Detaljer

SMART Ink. Windows operativsystem. Brukerveiledning

SMART Ink. Windows operativsystem. Brukerveiledning SMART Ink Windows operativsystem Brukerveilednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til de om nye funksjoner o proramvareoppraderiner. Reistrer de på nettet på smarttech.com/reistration.

Detaljer

SMART Board E70. Interaktivt flatpanel. Brukerveiledning

SMART Board E70. Interaktivt flatpanel. Brukerveiledning SMART Board E70 Interaktivt flatpanel Brukerveiledning Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer deg

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale ( avtalen ) mellm deg g Micrsft Crpratin (eller et av dets tilknyttede selskaper,

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbking (GTSVE093) BRUKSANVISNING - 2011 Brukerveiledning GTS Webbking (GTSVE093) Utarbeidet av 24.08.2011 Antall sider: 15 Side : 2 av 15 Utarbeidet av : Dat : 24.08.2011 Innhld 1 Innledning 3 2

Detaljer

INF1410: Innføring i LTspice

INF1410: Innføring i LTspice INF1410: Innføring i LTspice LTspice er en gratis SPICE simulatr sm lages av Linear Technlgy. Den er enkel å ta i bruk g kan anvendes fr å simulere de fleste elektrniske kretser. Den har ganske mange muligheter

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil Retningslinjer fr Nrsk medisinstudentfrenings grafiske prfil Vedtatt: 24.05.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Skal revideres innen: 24.05.2017 Bindende fr: Freningen sm helhet Innhld -

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker Art.-nr. : FMR 100 SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brukerveiledning

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brukerveiledning SMART Ink Windows operativsystemer Brukerveilednin Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, SMART-looen o alle SMART-slaord o smarttech er varemerker eller

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Communicator 2007 Brukerdokumentasjon Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Introduksjon Communicator 2007... 3 Installere programvaren...

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabell sammenligner de fire forskjellige produktene i -familien: samarbeidsprogramvare Grunnleggende Plattform Windows og Macdatamaskiner Windows og Macdatamaskiner

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN. NIKE Brukerundersøkelse 1

UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN. NIKE Brukerundersøkelse 1 UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN NIKE Brukerundersøkelse 1 FORORD Universitetet i Osl satte i 211 gang prsjektet NIKE (Ny Integrert

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0213 STREAM Brukerhåndbk 1 rev. 20-20130213 STREAM

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0214 STREAM Brukerhåndbk Om VICTOR READER STREAM HumanWare

Detaljer

SMART Board 8000i-G4-serien

SMART Board 8000i-G4-serien SMART Board 8000i-G4-serien Interaktive flatpaneler Konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning For modeller 8070i-G4-SMP og 8084i-G4-SMP Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4330-00 NO

Brukerhåndbok NPD4330-00 NO NPD4330-00 NO Opphavsrett g varemerker Opphavsrett g varemerker Ingen deler av denne publikasjnen kan reprduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller verføres i nen frm eller på nen måte, det være seg

Detaljer

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn I Tillatte-hjelpemidler: G h egsklen i sl I Emne:Menneske/daumaskin-interaksjn ~mnekde: LVa'l3A Faglig veileder: I Ann-Mari T rvatn ~ (pruppe(r):3m3ab,3ac, 3A at:21.04.2004 I EksamenSiId: 09.00. - 12.00

Detaljer

Interaktiv SMART Board 480-tavle Brukerhåndbok

Interaktiv SMART Board 480-tavle Brukerhåndbok Interaktiv SMART Board 480-tavle Brukerhåndbok Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer deg på nettet

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

SMART Board M600- serien

SMART Board M600- serien SMART Board M600- serien Interaktiv tavle Brukerveiledning For modeller M680, M685, M680V og M685V Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4378-00 NO

Brukerhåndbok NPD4378-00 NO NPD4378-00 NO Opphavsrett g varemerker Opphavsrett g varemerker Ingen deler av denne publikasjnen kan reprduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller verføres i nen frm eller på nen måte, det være seg

Detaljer

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy

Page 1 of 16. APM GUI Bruksanvisning for IP adresse verktøy Page 1 f 16 APM GUI Bruksanvisning fr IP adresse verktøy Page 2 f 16 1. Bakgrunn... 3 2. Beskrivelse... 4 2.1 Grensesnitt... 4 2.2 Brukeradministrasjn... 4 2.3 Funksjnalitet... 4 2.3.1 Innlgging:... 4

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax

Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax FUNKSJONSBESKRIVELSE... 2 FORBEREDELSER... 2 PLASSERING AV TAVLEN... 2 PLASSERING AV PROJEKTOR... 3 PLASSERING AV PC... 3 PLASSERING AV LADESTASJON FOR

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk Hurtigtaster i Windws (hentet fra Din Side) WIN WIN + F1 WIN + E WIN + F WIN + M WIN+SHIFT+M WIN + D WIN + L WIN + U WIN + Q WIN+CTRL+F WIN + R WIN + TAB WIN + BREAK CTRL+WIN+F Meny F1 F2 F5 F7 F10 F11

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Interaktiv SMART Board 480-tavlen. Brukerhåndbok

Interaktiv SMART Board 480-tavlen. Brukerhåndbok Interaktiv SMART Board 480-tavlen Brukerhåndbok Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer deg på nettet

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprgram: Studiespesialisering Fagkder: REA3014, REA3016 Prgrammråde: Realfag Valgfrie prgramfag Årstrinn:

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port Best.-nr. : 5305 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle skader.

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port Art.-nr. : FM GATE 1 ZSNA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS Tjenestebeskrivelse fr NHN-EDI med psjn FTPS Fr sending g mttak av stre meldinger Versjnskntrll: Dkumentstatus Versjn Status Ansvarlig Dat 1.15 Gdkjent Trnd Utne Larsen 08.12.09 1 Innhld 1 Innhld 2 2 Generelt

Detaljer

samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM

samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM samt kmmunene Frsta, Levanger g Verdal sm egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM 1. INNLEDNING...3 1.1. Presentasjn av kmmunene...3 1.2. Om gjennmføring

Detaljer

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte Gjennomføre et møte MeetAt Datamøte MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen, slik at det

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Europa ADR-program. Fordeler med ADR

Europa ADR-program. Fordeler med ADR Eurpa -prgram Frdeler med er et autmatisk månedlig bestillingsprgram fr distributører, kunder g frdelskunder. Det tilrettelegger fr månedlige, autmatiske kjøp av Nu Skin, Pharmanex g Big Planet prdukter,

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer