Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET"

Transkript

1 Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

2 Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer Prgramfag: Mekanisk arbeid Prgramfag: Elenergisystemer Kmpetansemål Kmpetansemål Kmpetansemål P F K P F K P F K Her merkes det av når punktene er påbegynt (P), ferdig utført (F) g kvittert av faglig leder/instruktør (K) Vedlegg merkes med kmpetansemål nummer

3 Aumatiseringssystemer Autmatiseringssystemer Prgramfaget mfatter arbeid på prduksjnsprsesser, maskiner g anlegg med tilhørende sikkerhetssystemer. Videre mfatter dette prgramfaget prgrammerbare styre- g reguleringssystemer med digital g analg signalbehandling, funksjnstesting, feilsøking, feilretting, vedlikehld, lggføring, bruk av digitale verktøy g ptimalisering. Prgramfaget mfatter gså måle- g reguleringssystemer, internkntrll, helse, miljø g sikkerhet, sikker jbbanalyse, kvalitetssikring, bedriftslære g regelverk. Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

4 Kmpetansemål 1 planlegge, gjennmføre g dkumentere mntasje g idriftsettelse av håndteringsautmater, relég kntaktrstyringer g prgrammerbare styre- g reguleringssystemer fr digital g analg signalbehandling knyttet til elektriske, hydrauliske, pneumatiske g prsesstekniske anlegg Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Planleggingsdel. Planleggingsdelen skal innehlde en fremdriftsplan fr arbeidet med dine valg av løsninger, hvilket lv- g regelverk, hvilke tekniske hjelpemidler g infrmasjnskilder du kanskje kmmer til å benytte deg av. Gjennmføringsdel. Gjennmføringsdelen skal føre frem til resultatene sm er beskrevet i planen. Hvis arbeidet avviker fra fremdriftsplanen nteres dette g en begrunnelse legges ved. Dkumentasjnsdel. Dkumentasjnsdelen skal innehlde tegninger, beregninger, annen relevant dkumentasjn. Vurdering av eget arbeid Gjennmfør egenvurdering av arbeidet sm du har utført g sm underbygger dine valg av løsninger. Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

5 Kmpetansemål 2 endre g tilpasse skjermbilder fr menneske maskin-interface (HMI) Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Hva er hensikten med endringen / tilpasningen Hva skal endres / tilpasses Hva er resultatet av endringen / tilpasningen Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

6 Kmpetansemål 3 beskrive g feilsøke på ulike sikkerhetssystemer Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Sett deg inn i aktuelt regelverk. Eksempel: Frskrift m maskiner g nrm Maskinsikkerhet) Beskriv nødstpp g maskinstpp g frklar frskjellen Risikvurdering Hvem skal delta i risikvurderingen Hvrdan fretas risikvurdering Valg av sikkerhetskategri Valg av utstyr i henhld til frskrift g nrm Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

7 Kmpetansemål 4 tegne, lese g frklare instrumenterte prsessflytskjemaer etter gjeldende standarder Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Hvilke standarder gjelder, g hvr finner du disse Bruk gjeldende standarder Tegn g frklar instrumenterte prsessflytskjemaer Les g frklar instrumenterte prsessflytskjemaer Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

8 Kmpetansemål 5 planlegge, gjennmføre g dkumentere knfigurering, kalibrering, mntering g idriftsettelse av digitale g analge målesystemer Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Eksempel på målesystemer: Pulstellere, Pt-100/ termelement, ekkldd, ultralyd, DP-celler Planleggingsdel. Planleggingsdelen skal innehlde en fremdriftsplan fr arbeidet med dine valg av løsninger, hvilket lv- g regelverk, hvilke tekniske hjelpemidler g infrmasjnskilder du kanskje kmmer til å benytte deg av. Gjennmføringsdel. Gjennmføringsdelen skal føre frem til resultatene sm er beskrevet i planen. Hvis arbeidet avviker fra fremdriftsplanen nteres dette g en begrunnelse legges ved. Dkumentasjnsdel. Dkumentasjnsdelen skal innehlde tegninger, beregninger, annen relevant dkumentasjn. Vurdering av eget arbeid Gjennmfør egenvurdering av arbeidet sm du har utført g sm underbygger dine valg av løsninger. Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

9 Kmpetansemål 6 planlegge, gjennmføre g dkumentere mntasje g idriftsettelse av ulike reguleringsmetder basert på prsessbehv Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Eksempel på prsessbehv: regulering av damptrykk, flw, nivå, mengde Eksempel på reguleringsmetder: Kaskaderegulering, frhldsregulering, åpne g lukkede sløyfer Planleggingsdel. Planleggingsdelen skal innehlde en fremdriftsplan fr arbeidet med dine valg av løsninger, hvilket lv- g regelverk, hvilke tekniske hjelpemidler g infrmasjnskilder du kanskje kmmer til å benytte deg av. Gjennmføringsdel. Gjennmføringsdelen skal føre frem til resultatene sm er beskrevet i planen. Hvis arbeidet avviker fra fremdriftsplanen nteres dette g en begrunnelse legges ved. Dkumentasjnsdel. Dkumentasjnsdelen skal innehlde tegninger, beregninger, annen relevant dkumentasjn. Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

10 Kmpetansemål 7 bruke manuelle g autmatiske ptimaliseringsmetder ved idriftsettelse av prsessanlegg Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Hvilke manuelle ptimaliseringsmetder kjenner du til? Frklar hvrdan disse virker. Hvilke autmatiske ptimaliseringsmetder kjenner du til? Frklar hvrdan disse virker. Bruk metdene ved idriftsettelse av prsessanlegg Frklar hvilke funksjner de tre leddene PID, har i reguleringssløyfen Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

11 Kmpetansemål 8 planlegge, gjennmføre g dkumentere mntasje g idriftsettelse av ulike typer pådragsrganer med tilhørende rterende g lineære frstillingselementer g hjelpeutstyr Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Eksempel på pådragsrgan: Ventil Eksempel på frstillingselement: Aktuatr, mtr Planleggingsdel. Planleggingsdelen skal innehlde en fremdriftsplan fr arbeidet med dine valg av løsninger, hvilket lv- g regelverk, hvilke tekniske hjelpemidler g infrmasjnskilder du kanskje kmmer til å benytte deg av. Gjennmføringsdel. Gjennmføringsdelen skal føre frem til resultatene sm er beskrevet i planen. Hvis arbeidet avviker fra fremdriftsplanen nteres dette g en begrunnelse legges ved. Dkumentasjnsdel. Dkumentasjnsdelen skal innehlde tegninger, beregninger, annen relevant dkumentasjn. Vurdering av eget arbeid Gjennmfør egenvurdering av arbeidet sm du har utført g sm underbygger dine valg av løsninger. Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

12 Kmpetansemål 9 måle fysiske størrelser på autmatiseringssystemene g utstyret g bruke måleresultatene i drifts- g vedlikehldsarbeidet Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Hva menes med fysiske størrelser (sm fr eksempel strøm, spenning, effekt, dimensjner, trykk, temperatur m.v.) Hvrdan måles de fysiske størrelsene Hvilke instrumenter benyttes På hvilken måte brukes måleresultatene i drifts g vedlikehldsarbeidet. Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

13 Kmpetansemål 10 feilsøke g rette feil på autmatiseringssystemene g lggføre g dkumentere arbeidet Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Velg ut nen feilsøkingsppdrag g beskriv disse. Frklar fremgangsmåte g systematikk ved feilsøking Hvilke typer feil fant du? Hva er årsaken til feilene (Benytt, fr eksempel RCA-analyse ) Hvrdan rettet du feilene Frklar rutiner ved lggføring g dkumentasjn av arbeidet Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

14 Kmpetansemål 11 beskrive ulike vedlikehldssystemer g -rutiner knyttet til autmatiseringssystemene, g anvende en av disse Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Beskriv prinsipper fr ulike vedlikehldssystemer Beskriv det frebyggende vedlikehldssystemet i bedriften Frklar de vanligste måltall / KPI Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

15 Kmpetansemål 12 sluttkntrllere det arbeidet sm utføres, g vurdere kvaliteten på eget arbeid Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Beskriv hvrdan sluttkntrll fretas Dkumentasjn Funksjnskntrll Ryddet Rengjrt Overlevert prduksjn Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

16 Kmpetansemål 13 redegjøre fr bedriftens rganisasjnsppbygging g bedriftens verdiskapning i et samfunnsperspektiv Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Frklar hvrdan bedriften er rganisert Legg ved rganisasjnskart g vis hvr du er plassert på kartet Gjør rede fr bedriftens frretningsidè Skriv gså ned bedriftens visjn, mål, verdier g strategier sm underbygger denne Gi en versikt ver bedriftens histrikk. Ta med de viktigste hendelsene fra bedriftens pprinnelse g frem til i dag Hvilke faktrer kan påvirke øknmiske resultater Nevn hvilke inntekter sm kan påvirke øknmiske resultater Nevn hvilke kstnader sm kan påvirke de øknmiske resultater Nevn hvrdan arbeidsmiljøet kan påvirke øknmiske resultater Nevn hvilke hendelser sm kan påvirke øknmiske resultater Nevn andre faktrer sm kan påvirke bedriftens øknmiske resultater Drøft på hvilken måte alle disse faktrene påvirker bedriftens øknmiske resultater

17 Frklar hvilken betydning bedriftens verdiskapning har i et samfunnsperspektiv Drøft hvilken betydning bedriften har fr lkalsamfunnet Drøft hvilken betydning bedriften har nasjnalt Drøft hvilken betydning bedriften har internasjnalt Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

18 Kmpetansemål 14 utføre arbeidet fagmessig, nøyaktig g i verensstemmelse med sikker jbb-analyse, gjeldende regelverk, nrmer g prdusentenes tekniske dkumentasjn Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Hvilket regelverk gjelder, g hvr finner du dette Hvilke nrmer gjelder, g hvr finner du disse Hvilke interne instrukser gjelder g hvr finner du disse Hva inngår i sikker jbbanalyse hvr finner du dette Begrunn valg av kmpnenter ut fra prdusentenes tekniske dkumentasjn Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

19 Kmpetansemål 15 Utføre arbeidet i verensstemmelse med krav til helse, miljø g sikkerhet g rutiner fr kvalitetssikring g internkntrll, knyttet pp mt bedriftens ttale verdikjede Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Frklar hva sm menes med bedriftens ttale verdikjede Gjør deg kjent med regelverket fr helse, miljø g sikkerhet, g frklar hensikten med regelverket Sett deg inn i bedriftens HMS-reglement Nevn hvr du finner instruksene Frklar hvrdan du praktiserer det Nevn hvem sm har ansvaret fr HMS arbeidet i bedriften Frklar deres ansvar g funksjn Frklar rutiner fr avvik ved brudd på HMS reglementet Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

20 Praktiser avfallshåndtering etter gjeldende regelverk Gjør deg kjent med regelverket fr avfallshåndtering, g frklar hensikten med dette Frklar hvilke rutiner bedriften har fr avfallshåndtering Frklar hvrdan du praktiser regelverket Gjør deg kjent med rutiner fr kvalitetssikring g internkntrll, g hensikten med rutinene Hvilke interne rutiner gjelder instrukser fr faget instrukser fr bransjen(mat) Nevn hvr du finner disse i bedriften Frklar hvrdan du praktiserer dem Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

21 Kmpetansemål 16 dkumentere egen pplæring i autmatiseringssystemer Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Dkumentasjnen i denne pplæringsbka dekker dette kmpetansemålet. Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

22 MEKANISK ARBEID Prgramfaget mfatter planlegging av arbeidsppgaver, valg av materialer, tilvirking g mntering av mekanisk elementer g prdukter g sammenføying. I tillegg mfatter prgramfaget feilsøking, feilretting, reparasjn, vedlikehld g testing av kmpnenter, prduksjnsmaskiner g prsessanlegg. Prgramfaget dekker gså bruk av arbeidstegninger, prsedyrer, standarder g bruk av digitale verktøy sm grunnlag fr mntering, drift g vedlikehld.

23 Kmpetansemål 17 lage planer g tegninger fr arbeidsppgaver g materialbehv etter arbeidsbeskrivelser Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Ta utgangspunkt i en arbeidsbeskrivelse Lag en plan med antatt tidsfrbruk Lag målsatte tegninger Beregn materialbehv g lag bestillingsliste Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

24 Kmpetansemål 18 velge riktige materialer fr bearbeiding g sammenføying ut fra arbeidstegninger g spesifikasjner Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Ta utgangspunkt i arbeidstegninger g spesifikasjner Begrunn valg av materialer Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

25 Kmpetansemål 19 bruke verktøy fr kutting, saging g skjæring Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Hvilke verktøy brukes Begrunn valgene Vurder kvaliteten på eget arbeid Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

26 Kmpetansemål 20 bruke aktuelle bearbeidingsmaskiner fr mekanisk tilvirkning Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Hvilke bearbeidingsmaskiner brukes Begrunn valgene Vurder kvaliteten på eget arbeid Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

27 Kmpetansemål 21 bruke aktuelle sammenføyingsmetder Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Hvilke sammenføyingsmetder ble valgt Begrunn valgene Vurder kvaliteten på eget arbeid Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

28 Kmpetansemål 22 sette sammen, mdifisere, idriftsette, vedlikehlde g funksjnsteste mekanisk utstyr Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Beskriv det mekaniske utstyret du skal jbbe med, g hvilken funksjn det har Sett sammen Følg arbeidsbeskrivelse / mntasjebeskrivelse Mdifisering Beskriv nå-funksjn g ønsket funksjn Hva skal til fr å få ønsket funksjn Idriftsetting Kntrll av funksjn Hvilke knsekvenser kan det få fr franliggende g etterfølgende utstyr Vedlikehld Finn ut m det er en vedlikehldsplan fr utstyret Hvilken aktivitet inngår i vedlikehldsplan g hvilken frekvens benyttes Begrunn hvrfr det fretas vedlikehld Funksjnstesting Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

29 Kmpetansemål 23 planlegge, gjennmføre g dkumentere vedlikehld av reguleringsventil g ventilutstyr etter leverandørens spesifikasjner Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Ta utgangspunkt i leverandørens veiledninger Planleggingsdel. Planleggingsdelen skal innehlde en fremdriftsplan fr arbeidet med dine valg av løsninger, hvilket lv- g regelverk, hvilke tekniske hjelpemidler g infrmasjnskilder du kanskje kmmer til å benytte deg av. Planlegg tidsfrbruk Finn ut hvilke deler du trenger Sett pp budsjett Gjennmføringsdel. Gjennmføringsdelen skal føre frem til resultatene sm er beskrevet i planen. Hvis arbeidet avviker fra fremdriftsplanen nteres dette g en begrunnelse legges ved. Freta bestillinger Freta funksjnstest g kalibrering Gjennmfør praktisk vedlikehld Dkumentasjnsdel. Dkumentasjnsdelen skal innehlde tegninger, beregninger, annen relevant dkumentasjn. Vurdering av eget arbeid Gjennmfør egenvurdering av arbeidet sm du har utført g sm underbygger dine valg av løsninger. Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

30 Kmpetansemål 24 planlegge, gjennmføre g dkumentere vedlikehld av hydraulisk g pneumatisk utstyr g av anlegg med tilhørende rørsystem Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Ta utgangspunkt i leverandørens veiledning Planleggingsdel. Planleggingsdelen skal innehlde en fremdriftsplan fr arbeidet med dine valg av løsninger, hvilket lv- g regelverk, hvilke tekniske hjelpemidler g infrmasjnskilder du kanskje kmmer til å benytte deg av. Planlegg tidsfrbruk Finn ut hvilke deler du trenger Sett pp budsjett Gjennmføringsdel. Gjennmføringsdelen skal føre frem til resultatene sm er beskrevet i planen. Hvis arbeidet avviker fra fremdriftsplanen nteres dette g en begrunnelse legges ved. Freta bestillinger Gjennmfør praktisk vedlikehld Freta funksjnstest Dkumentasjnsdel. Dkumentasjnsdelen skal innehlde tegninger, beregninger, annen relevant dkumentasjn. Vurdering av eget arbeid Gjennmfør egenvurdering av arbeidet sm du har utført g sm underbygger dine valg av løsninger. Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

31 Kmpetansemål 25 sluttkntrllere g dkumentere det arbeidet sm utføres, g vurdere kvaliteten på eget arbeid Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Dette målet er innarbeidet i andre kmpetansemål Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

32 Kmpetansemål 26 utføre arbeidet fagmessig, nøyaktig g i verensstemmelse med sikker jbbanalyse, gjeldende regelverk g prdusentenes tekniske dkumentasjn Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Det vises til kmpetansemål 14 Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Kmpetansemål 27 utføre arbeidet i verensstemmelse med HMS-krav g rutiner fr kvalitetssikring g internkntrll Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg

33 Gjør deg kjent med regelverket fr helse, miljø g sikkerhet, g frklar hensikten med regelverket Hvilke regelverk gjelder Frklar hensikten med regelverket Sett deg inn i bedriftens HMS-reglement Nevn hvr du finner det Frklar hvrdan du praktiserer det Nevn hvem sm har ansvaret fr HMS arbeidet i bedriften Frklar deres ansvar g funksjn Frklar rutiner fr avvik ved brudd på HMS reglementet Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Kmpetansemål 28 dkumentere egen pplæring i mekanisk arbeid Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

34 Dkumentasjnen i denne pplæringsbka dekker dette kmpetansemålet Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

35 ELENERGISYSTEMER Prgramfaget mfatter elektrisk installasjn g vedlikehld med elsikkerhet i autmatiserte anlegg, i eksplsjnsfarlige mråder g i mråder med elektrisk støy. I tillegg mfatter prgramfaget bruk av dkumentasjn, bruk av digitale verktøy, instruksjner g regelverk. Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

36 Kmpetansemål 29 planlegge, mntere, sette i drift g dkumentere energitilførsel til mtrdrifter g autmatiseringsutstyr fr ulike spenningssystemer i autmatiserte g industrielle elektriske anlegg Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Dette målet sees i sammenheng med målene 30 g 31 Planleggingsdel. Planleggingsdelen skal innehlde en fremdriftsplan fr arbeidet med dine valg av løsninger, hvilket lv- g regelverk, hvilke tekniske hjelpemidler g infrmasjnskilder du kanskje kmmer til å benytte deg av. Planlegg tidsfrbruk Sett pp budsjett List pp hvilke spenningssystemer sm finnes, g frklar hvrdan de er bygget pp Velg frlegningsmåte g begrunn valget Velg kmpnenter g utstyr g begrunn valget Gjennmføringsdel. Gjennmføringsdelen skal føre frem til resultatene sm er beskrevet i planen. Hvis arbeidet avviker fra fremdriftsplanen nteres dette g en begrunnelse legges ved. Freta bestillinger Freta krtslutningsberegning Mnter etter plan g gjeldende regelverk

37 Gjennmføringsdel. Gjennmføringsdelen skal føre frem til resultatene sm er beskrevet i planen. Hvis arbeidet avviker fra fremdriftsplanen nteres dette g en begrunnelse legges ved. Freta bestillinger Freta krtslutningsberegning Mnter etter plan g gjeldende regelverk Dkumentasjnsdel. Dkumentasjnsdelen skal innehlde tegninger, beregninger, annen relevant dkumentasjn. Vurdering av eget arbeid Gjennmfør egenvurdering av arbeidet sm du har utført g sm underbygger dine valg av løsninger. Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

38 Kmpetansemål 30 planlegge, vurdere g velge riktig materiell knyttet til autmatiserte g industrielle elektriske anlegg Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Det vises til kmpetansemål 29 Hvilke nrmer gjelder Velg kmpnenter g utstyr g begrunn valget Freta krtslutningsberegning Effektbryter Vern Kabel- tverrsnitt- g frlegningsmåte Spenningsnivå IP-grad Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

39 Kmpetansemål 31 planlegge, mntere, sette i drift g dkumentere ulike jrdingssystemer i autmatiserte g industrielle elektriske anlegg Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Det vises til kmpetansemål 29 g 30 Frklar hvilke jrdingssystemer sm gjelder, g hvrdan de er bygget pp IT TN Lær definisjner på ulike jrdingsbegreper beskrevet i NEK 400 Mnter valgt løsning g begrunn valgene Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

40 Kmpetansemål 32 gjøre rede fr arbeid på utstyr i eksplsjnsfarlige mråder etter gjeldende regelverk Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Gjør deg kjent med gjeldende regelverk ATEX regelverk NEK 420 Gjør rede fr arbeid på utstyr i eksplsjnsfarlige mråder Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Kmpetansemål 33

41 identifisere, vurdere g iverksette tiltak i frbindelse med elektriske støykilder i autmatiserte g industrielle elektriske anlegg Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Hvilket regelverk gjelder (fr eksempel EMCdirektivet) Hvilke støykilder er aktuelle Hvilke tiltak reduserer elektrisk støy Skjerming Filter Ulike jrdingsmetder Følg prdusentens mntasjeanvisning Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

42 Kmpetansemål 34 bruke digitale verktøy til å dkumentere arbeidet på elektriske anlegg Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Tegn elektrisk kblingsskjema fr anlegget Dkumenter krtslutningsberegning Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

43 Kmpetansemål 35 gi nødvendig førstehjelp ved ulykker sm følge av strømgjennmgang Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Årlig FSE med førstehjelp Beskriv førstehjelpsrutiner ved ulykker sm følge av strømgjennmgang Utfør førstehjelp Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

44 Kmpetansemål 36 sluttkntrllere det arbeidet sm utføres, g vurdere kvaliteten på eget arbeid Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Beskriv hvrdan sluttkntrll fretas Dkumentasjn Funksjnskntrll Rydde Rengjrt Overlevert prduksjn Se vedlagte eksempel på verifikasjnsrapprt Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

45 Kmpetansemål 37 utføre arbeidet fagmessig, nøyaktig g i verensstemmelse med sikker jbbanalyse, gjeldende regelverk g prdusentenes tekniske dkumentasjn Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Følgende frskrifter g nrmer kan være aktuelle: Nrsk Elektrteknisk Nrm NEK 400 Frskrift m Elektriske Lavspenningsanlegg m/ veiledning. FEL Frskrift m sikkerhet ved arbeid i g drift av elektriske anlegg. FSE EMC direktivet Maskin direktivet Bedriftens internkntrllrutiner ATEX Hvilket regelverk gjelder, g hvr finner du dette Hvilke nrmer gjelder, g hvr finner du disse Hvilke interne instrukser gjelder g hvr finner du disse Hva inngår i sikker jbbanalyse hvr finner du dette Begrunn valg av kmpnenter ut fra prdusentenes tekniske dkumentasjn Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

46 Kmpetansemål 38 : utføre arbeidet i verensstemmelse med krav til helse, miljø g sikkerhet g rutiner fr kvalitetssikring g internkntrll Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Gjør deg kjent med regelverket fr helse, miljø g sikkerhet, g frklar hensikten med regelverket Sett deg inn i bedriftens HMS-reglemen Nevn hvr du finner det Frklar hvrdan du praktiserer det Nevn hvem sm har ansvaret fr HMS arbeidet i bedriften Frklar deres ansvar g funksjn Frklar rutiner fr avvik ved brudd på HMSreglementet Gjør deg kjent med rutiner fr kvalitetssikring, g hensikten med rutinene Nevn hvr du finner disse i bedriften Frklar hvrdan du praktiserer dem Gjør deg kjent med rutiner fr internkntrll, g hensikten med rutinene Nevn hvr du finner disse i bedriften Frklar hvrdan du praktiserer dem Kntrllert g gdkjent av bedrift dat:

47 Kmpetansemål 39 dkumentere egen pplæring i elenergisystemer Veiledende punkter / ppgaver Frklaring / kmmentarer / Vedlegg Dkumentasjnen i denne pplæringsbka dekker dette kmpetansemålet. Kntrllert g gdkjent av bedrift dat: EKSEMPEL PÅVERIFIKASJON! Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus

48 EKSEMPEL PÅ VERIFIKASJONSRAPPORT (kmpetansemål 36) Fab:K- FAB Ma.nr: 4199 Dat: Anlegg:STANG E.nr:01188 Ansvarlig:R.Engebretsen KRYMPCEKA Visuell inspeksjn: Tilkblet utstyr: Beskyttelse mt støt: Valg av kabler: Innstilling av vern: Egnet skilleutstyr: Identifisering av kretser g vern: Ledere tilfredsstillende kblet: Adgang fr drift identifikasjn g vedlikehld: Praktisk inspeksjn (måling/prøving): Jrdkntinuitet: Islasjns- Mtstand: Megging av mtr: Krtslutnings beregning: Mment tilkpling: Spenningsfall: Funksjn: ALLE KOMPONENTER ER TILSTREKKELIG KOBLET OG FESTET EL. SKAPET HAR 1P 44 OG ER BEREGNET FOR BA4, BA5. SKAPET HAR INGEN NØKKELLÅS MEN ER BERØRINGSSIKKERT NÅR HOVEDSTRØMSBRYTEREN ER TATT SE VEDLEGG! ER INNSTILT/ HENHOLD TIL KRAVENE (SE VEDLEGG) HOVEDBRYTER ER BERØRINGSSIKKER, DET ER LÅSBARE MOTOR VERN OG SIKKERHETSBRYTERE DER DET ER NØDVENDIG ALT SKAL VÆRE MERKET! MED NITER OG TILSTREKKELIG SKRUDD TIL. OVERSIKTELIG OG GREI TILGANG KONTINUITETEN 1 JORLEDEREN TIL SKAPET ER MALT TIL FOR ØVRIG SE VEDLEGG! ALLE KABLER HADDE STØRRE ISO.MOT ENN KRAVET SOM ER FREMMET I NEK400 T61A. SE VEDLEGG! OK! SE VEDLEGG! OK! Er skrudd til med mment nøkkel til 25Nm OK! IKKE MER ENN +- 4% OK!

Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AUTOMATISERINGSFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AUTOMATISERINGSFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AUTOMATISERINGSFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av programfagene Programfaget omfatter arbeid på produksjonsprosesser, maskiner og anlegg med tilhørende

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i automatiseringsfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i automatiseringsfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i automatiseringsfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

Planleggingen er uklar og mangelfull. Nødvendige hensyn til metoder inngår. Nødvendig hensyn til HMS og SJA er tilfredsstillende

Planleggingen er uklar og mangelfull. Nødvendige hensyn til metoder inngår. Nødvendig hensyn til HMS og SJA er tilfredsstillende Vurderingskriterier i Automatiseringsfaget for kandidat: Område Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentar knyttet til oppgaven. PLANLEGGING Planleggingen er godt gjennomarbeidet og

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Læreplan 2. Informasjon 5. Personlige data 6. Opplæringskontor 7. Lærebedrift 7. Sjekkliste 8. Dokumentasjon 9

Læreplan 2. Informasjon 5. Personlige data 6. Opplæringskontor 7. Lærebedrift 7. Sjekkliste 8. Dokumentasjon 9 Innhold Læreplan 2 Informasjon 5 Personlige data 6 Opplæringskontor 7 Lærebedrift 7 Sjekkliste 8 Dokumentasjon 9 Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift, automatiseringssystemer 11 Gjennomføringsskjema

Detaljer

Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Industrimekanikerfaget Lærlingens navn: Bedriftens navn: Læretid:

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for automatisering - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon

Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon 2013 Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon Bjørnar Larsen Auyech kompetanse as 5/12/2013 1 Læreverket. Læreverket omfatter produksjonsprosesser, maskiner og anlegg med måleteknikk, reguleringsteknikk,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROANLEGG 01 KRAVSPESIFIKASJON - FDV- DOKUMENTASJON DOKUMENTASJONEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL. Kravspesifikasjon FDV-dokumentasjon

KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROANLEGG 01 KRAVSPESIFIKASJON - FDV- DOKUMENTASJON DOKUMENTASJONEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL. Kravspesifikasjon FDV-dokumentasjon KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROANLEGG DOKUMENTASJONEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL 01 KRAVSPESIFIKASJON - FDV- DOKUMENTASJON IVAR, 2014 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: Del 1 KRAV TIL UTARBEIDELSE OG LEVERANSE AV FDV

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn

Årsplan: Naturfag 5 trinn Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

1.0 Innledning Utstyr: Appendiks 3. LABHEFTE Bygg en fuktighetsmåler

1.0 Innledning Utstyr: Appendiks 3. LABHEFTE Bygg en fuktighetsmåler Appendiks 3 Brit Nes, 008 LABEFTE Bygg en fuktighetsmåler 1.0 nnledning Dere skal følge dette labheftet steg fr steg. Underveis kmmer det infrmasjn sm du bør vite m fr å få en bedre frståelse fr hvrdan

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Februar 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK MOTORMANN

OPPLÆRINGSBOK MOTORMANN OPPLÆRINGSOK MOTORMNN NettOppFisk et nasjnalt nettverk fr rekruttering g kmpetanseheving innen fiskeri-, sjømat g havbruksnæringen 1 Frrd Frmålet med pplæringen er å gi deg kmpetanse innen Mtrmann faget

Detaljer

HMS-plan Vikaune Fabrikker as...

HMS-plan Vikaune Fabrikker as... HMS-plan Vikaune Fabrikker as....... HMS INNHOLDSFORTEGNELSE HMS-SKJEMAER INTERNT KAP 1 Innledning Risikvurderingskjema KAP 2 Mål fr HMS Handlingsplan fr gjennmføring av tiltak KAP 3 KAP 4 KAP 5 Organisering,

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprgram: Studiespesialisering Fagkder: REA3014, REA3016 Prgrammråde: Realfag Valgfrie prgramfag Årstrinn:

Detaljer

Strømmningskurver FM45

Strømmningskurver FM45 Flaske regulatr FM45 ca. 0 ca,.55 Flaske regulatr FM45 D=4 Prduktfunksjner Ett-trinns flaskegulatr med kmpensert hvedventil fr bedre ytelse Enkelt g sikkert gassuttak fra gassflasker, fr ikkekrrsive gasser

Detaljer

Jeg kan fordype meg i. Prosess løsningsalternativer i design. Produkt av et produkt ved hjelp av. bretteteknikker av ulik. etnisk opprinnelse.

Jeg kan fordype meg i. Prosess løsningsalternativer i design. Produkt av et produkt ved hjelp av. bretteteknikker av ulik. etnisk opprinnelse. Frdypningsppgave, kunsthistrie Papir, Origami TORRIDAL SKOLE Trygghet skaper trivsel trivsel skaper læring Årsplan kunst g håndverk 10. trinn 2015/16 Uke Beskrive ulike Jeg kan frdype meg i Presenterer

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse fr mttak av entreprenører g øvrige vedlikehldspersnell 1. Frmål Frmålet med denne rutinebeskrivelsen er å sikre en ensartet prsedyre fr å ta i mt entreprenører sm skal utføre

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014.

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2014. s.1 Installatørmøte_2014 AGENDA Frtum Distributin AS Hafslund Nett AS ved Marius. 15:00 15:20 NEK 399 FEK ved Marius / Arild 15:20 16:00 Pause Tilknytnings avdelingen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon/ FDVU-manual

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon/ FDVU-manual Kravspesifikasjn Kravspesifikasjn/ FDVU-manual 1 Kravspesifikasjn Innhld Innhld... 2 Innledning:... 3 1.Generelle krav:... 3 1.1 Prsjektplan g fremdrift... 3 1.2 Entreprenørens fremdriftsplan:... 3 1.3

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Design g håndverk Kjøkkenrutiner Uke ta vare på g vedlikehlde Kjenne til g følge HMS- regler Kke saft verktøy g utstyr Lære m knservering, renhld, redskaper, safting, frklare betydningen av Rydde underveis

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK MATROS

OPPLÆRINGSBOK MATROS OPPLÆRINGSOK MTROS NettOppFisk et nasjnalt nettverk fr rekruttering g kmpetanseheving innen fiskeri-, sjømat g havbruksnæringen 1 Frrd Frmålet med pplæringen er å gi deg kmpetanse innen Matrs faget g frberede

Detaljer

Endringer er markert med blått. Ny endring : Rettet link til blankett avsn. 14

Endringer er markert med blått. Ny endring : Rettet link til blankett avsn. 14 INEOS Nrge AS Beskrivelse Apprved by: Oyvind Nrdberg Eriksen Date: 2015-01-14 Verified by: Ola Brevig Validity: 2019-11-03 Maintainer: Jrgen Mykly Unit: Rafnes Endringer er markert med blått. Ny endring

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager Vedlegg 1. EASA OPS OPERATØRER FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE Stilling Pensum Verifikasjnsmetde Ansvarlig leder Accuntable Manager Samtale Generell kjennskap 1

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Espen Melheim 10/10/2012

Espen Melheim 10/10/2012 I.L. DRAMMEN STRONG HMS HÅNDBOK HÅNDBOK FOR FORENINGENS ARBEID MED HELSE MILJØ OG SIKKERHET Espen Melheim 10/10/2012 Innhld Innledning... 2 Overrdnet mål fr HMS arbeidet... 2... 2 HMS håndbken... 2 s-

Detaljer

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015 Oppgave 2 Kartlegge, analysere g beskrive praksis av ny teknlgi innen eget prgrammråde Erfaringene mine fra hspitering i Glamx blir ukentlig lagt ut i blggen min. Dette dkumentet viser en krrigert utgave

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE SINTEF Byggfrsk Pstadresse: Pstbks 4760 Trgarden 7465 Trndheim Ntat Frslag til endringer i SINTEF Teknisk Gdkjenning (TG) fr styrking av drift g vedlikehld av minirenseanlegg Fretaksregister: NO 948 007

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

byggeplan GS-veg Bedriftsvegen

byggeplan GS-veg Bedriftsvegen SHA-plan fr bygge- g anleggsfasen Rapprt Oppdrag: Emne: Rapprt: Oppdragsgiver: 814560 byggeplan GS-veg Bedriftsvegen Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø fr prsjekteringsfasen SHA-plan Skien kmmune

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

Norges bygg og eiendomsforening. Tilsyn. Christian Widén Björk Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Norges bygg og eiendomsforening. Tilsyn. Christian Widén Björk Trøndelag brann og redningstjeneste IKS Nrges bygg g eiendmsfrening Tilsyn Christian Widén Björk Trøndelag brann g redningstjeneste IKS TRONDHEIM BRANNVESEN OPPRETTET 1863 Frebyggende avdeling Avdelingsleder 4 ingeniører 18 tilsynspersnell Feieravdeling

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning Termstat mdul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader,

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

AVTALE vedrørende kjøp av

AVTALE vedrørende kjøp av KONTRAKTSVILKÅR Side 1 av 10 AVTALE vedrørende kjøp av 1 stk. ultralyd hjerte med psjn på 1 stk. ultralyd bryst/endkrinlgi mellm Akershus universitetssykehus HF 1478 LØRENSKOG Og Org. nr: 983 971 636 (heretter

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Oppgave 1 a) Løs andregradslikningen med fullstendige kvadraters metde. En gutt står på en brygge.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013. Norsk Elektroteknisk Komite 1

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013. Norsk Elektroteknisk Komite 1 NEK Elsikkerhetsknferansen 2013 Nrsk Elektrteknisk Kmite 1 NY NORM NEK 399 Tilknytningspunkt fr el- g ekmnett 26-11-2013 Kjell Myrann Nrsk Elektrteknisk Kmite 2 REJLERS» Et nrdisk knsern sm tilbyr tekniske

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044 Anleggsknsesjn Meddelt: Statnett SF Organisasjnsnummer: 962986633 Dat: 22.10.2015 Varighet: 23.09.2044 Ref: 201203690-129 Kmmune: Rana, Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal, Namsskgan, Høylandet, Grng, Overhalla

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

NIRAS har digitalisert og scannet 360 planer for de tre kommunene. Kvaliteten på leveransene har vært veldig god.

NIRAS har digitalisert og scannet 360 planer for de tre kommunene. Kvaliteten på leveransene har vært veldig god. Plansatsning 2016 Kmmunal- g mderniseringsdepartementet har i 2016 satt av 10 mill. krner fr å få etablert digitale planregistre med fullt planinnhld fr de kmmunene i landet sm ikke allerede har dette

Detaljer

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak Nrsk akkreditering NA Dk. 58: Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak Utarbeidet av: Saeed Behdad Gdkjent av: AGR Versjn: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 19.08.2010 Sidenr: 1 av 41 NA Dk. 58

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE ANSKAFFELSE AV SLOKKEANLEGG - TOTALENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE ANSKAFFELSE AV SLOKKEANLEGG - TOTALENTREPRISE OMSORGSBYGG OSLO KF YTELSESBESKRIVELSE ANSKAFFELSE AV SLOKKEANLEGG - TOTALENTREPRISE SKOLESTIEN 3-5, LYSEHAGAN 24, KIRKEVEIEN 163-165/SOGNSVEIEN 7, HOVINVEIEN 2 OG SØRKEDALSVEIEN 174 (SENTRUM/VEST) Anskaffelsen

Detaljer

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet Orientering m kmmende regelverksendringer på øklgimrådet Mattilsynet Kntaktmøte NLR, Debi Drammen 22.10.13 Mnica W. Stubberud senirrådgiver, seksjn planter, øklgi g GM Status fr implementering av nytt

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Kjeks

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Kjeks Grønnsaker g belgfrukter. Jevning Bli kjent på kjøkkenet Uke Bli kjent på kjøkkenet frklare Lunsjbrd kva fr næringsstff matvarene inneheld. 34 Teretisk mål (alle): Kunne minst 6 råd fr et sunt ksthld.

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen 1. Ved vaktens begynnelse: Ta på unifrm (t-skjrte / genser) Hente nøkkel i nøkkelsafe. Kntrller alle utstyrslagre g m nødvendig rydd pp. Kntrller alle garderber

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414

Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Alcatel-Lucent OmniTuch 8002/8012 DeskPhne OmniPCX Office Rich Cmmunicatin Editin Brukerhåndbk 8AL90879NVBBed02 R110-1414 Innføring Takk fr at du valgte en Alcatel-Lucent-telefn i 80x2-serien. Hvrdan du

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 1 av 40 Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift

Detaljer

Læreplan i industrimekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i industrimekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i industrimekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Veileder 4. Veileder til solarieforhandlere og importører. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 4. Veileder til solarieforhandlere og importører. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 4 Veileder til slariefrhandlere g imprtører Veiledning til frskrift m stålevern g bruk av stråling Revidert april 2015 Veileder nr. 4 Veileder til slariefrhandlere g imprtører Veiledning til frskrift

Detaljer

Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim. F. Høringssvar er også sendt elektronisk til: post@arbeidstilsynet.no

Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim. F. Høringssvar er også sendt elektronisk til: post@arbeidstilsynet.no Dkumentsenteret 08 SEPT. Besksadresse 2... _ Pstadresse Direktratet fr arbeidstilsynet fílevfafsjffçlfsfelv, Pstbks 4720 Sluppen, T 7468 Trndheim. F å21541019 vàrdat:04.09.2015 W i 'i" W E ` ' Jan Rald

Detaljer

samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM

samt kommunene Frosta, Levanger og Verdal som egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM samt kmmunene Frsta, Levanger g Verdal sm egne rettssubjekt. TILBUDSGRUNNLAG ELEKTRONISK JOURNAL, ARKIV OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEM 1. INNLEDNING...3 1.1. Presentasjn av kmmunene...3 1.2. Om gjennmføring

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lkal frskrift fr klakkavgifter LEKA KOMMUNE K.sak 15/2013 Lkal frskrift fr klakkavgifter Innledende bestemmelser: Sm eier av kmmunale ledningsnett fr klakk, g med hjemmel i plan g bygningslven

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer