SMART Board E70. Interaktivt flatpanel. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMART Board E70. Interaktivt flatpanel. Brukerveiledning"

Transkript

1 SMART Board E70 Interaktivt flatpanel Brukerveiledning

2 Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer deg på nettet på smarttech.com/registration. Ha følgende opplysninger tilgjengelig i tilfelle du må kontakte SMARTs kundestøtte. Serienummer: Kjøpsdato: FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse når utstyret brukes i kommersielle omgivelser. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til produsentens anvisninger, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i boligområder kan sannsynligvis forårsake skadelig forstyrrelse, og i slike tilfeller må brukeren korrigere forstyrrelsen for egen regning. Merknad om varemerker SMART Board, SMART Notebook, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Windows er enten et registrert varemerke eller et varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Merknad om opphavsrett 2013 SMART Technologies ULC. Med enerett. Uten skriftlig forhåndstillatelse fra SMART Technologies ULC er det ulovlig å kopiere denne utgivelsen helt eller delvis, skrive den om, lagre den i et hentesystem eller oversette den til andre språk. Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel og er ikke bindende for SMART. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter. 09/2013

3 Viktig informasjon A D V A R S E L Manglende etterfølgelse av installasjonsanvisningene vedlagt SMART-produktet kan medføre person- og produktskader som muligens ikke dekkes av garantien. SMART-produktet skal ikke åpnes eller demonteres. Du kan bli utsatt for elektrisk sjokk fra høyspenningen inni innkapslingen. Åpning av innkapslingen vil også annullere garantien. Du må ikke stå (eller la barn stå) på en stol for å berøre overflaten til SMART-produktet. Monter heller produktet i egnet høyde. Utsett ikke SMART-produktet for regn eller fuktighet for å redusere risikoen for brann og elektrisk støt. Hvis SMART-produktet har deler som må skiftes ut, må du påse at serviceteknikeren bruker reservedeler som er spesifisert av SMART Technologies eller deler med samme egenskaper som de originale. Kontroller at eventuelle kabler som blir strukket over gulvet til SMART-produktet, er ordentlig buntet sammen og merket for å unngå snublefare. Bruk kun skjøteledninger og stikkontakter som dette produktets polariserte plugg kan settes helt inn i. Bruk strømkabelen vedlagt dette produktet. Hvis ikke en strømkabel er vedlagt dette produktet, må du kontakte forhandleren. Bruk kun strømkabler som samsvarer med uttakets vekselstrømspenning, og som overholder landets sikkerhetsstandarder. Hvis glasset er knust, må du ikke røre den flytende krystallen. Glasskår må behandles varsomt når de kastes for å unngå skader. Bruk kun VESA -godkjent monteringsutstyr. Stikk ikke gjenstander inn i kabinettventilasjonshullene, da de kan berøre farlige spenningspunkter og medføre elektrisk sjokk, brann eller produktskader som muligens ikke dekkes av garantien. Sett ikke tunge gjenstander på strømkabelen. Skader på strømkabelen kan medføre elektrisk sjokk, brann eller produktskader som muligens ikke dekkes av garantien i

4 V I K T I G I N F O R M A S J O N Koble fra alle strømkablene for det interaktive flatpanelet fra vegguttaket og få hjelp fra kvalifiserte fagpersoner når følgende skjer: o o o o o o Strømkabelen eller pluggen er skadet Væske har rent inn i det interaktive flatpanelet En gjenstand har falt inn i det interaktive flatpanelet Det interaktive flatpanelet ble sluppet ned Strukturelle skader, f.eks. sprekkdannelser, har oppstått Det interaktive flatpanelet er uberegnelig når du følger bruksanvisningene ii

5 Innhold Viktig informasjon i Kapittel 1: Om det interaktive flatpanelet 1 Hovedfunksjoner 1 Inkludert tilbehør 1 Kapittel 2: Installere det interaktive flatpanelet 3 Velge monteringssted 3 Velge monteringshøyde 4 Kabelstyring 4 Koble til det interaktive flatpanelet 4 Kapittel 3: Bruke det interaktive flatpanelet 7 Bruke fjernkontrollen 7 Menykontrollpanel 10 Skjermmeny 11 Multimedie-modus 12 Kapittel 4: Feilsøke det interaktive flatpanelet 15 Finne serienummeret 15 Løse bildeproblemer 15 Løse problemer med berøringskontroll 16 Bilag A: Miljøoverholdelse for maskinvare 17 Forskrifter for kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE- og batteridirektiver) 17 Batterier 17 Mer informasjon 17 Indeks 19 iii

6

7 Kapittel 1 Om det interaktive flatpanelet Hovedfunksjoner 1 Inkludert tilbehør 1 Penn 1 Fjernkontroll 2 Dette kapittelet beskriver funksjonene til det interaktive SMART Board E70-flatpanelet, og inneholder informasjon om produktdeler og tilbehør. Hovedfunksjoner Det interaktive SMART Board E70-flatpanelet er laget spesielt for klasserom, og kombinerer en enestående berøringsopplevelse med ytelsen til SMART Notebook samarbeidsprogramvare på en 70 tommers bred skjerm. Den skyggefrie LED-skjermen på 70 tommer (177,8 cm) har glass med lavfriksjonsbelegg som gjør at fingrene glir smidig over overflaten og gir en naturlig berøringsopplevelse. Det interaktive flatpanelet eliminerer også nær sagt alt gjenskinn og gir en optimal visning fra enhver vinkel i klasserommet, noe som gir en enestående visnings- og skriveopplevelse for den beste verdien for klasserom. Flerberøringsfunksjonen til det interaktive flatpanelet gir fristilssamhandling for flere brukere hvor som helst på skjermen med Windows 7- eller Windows 8-operativsystemer, noe som gjør at elever kan samarbeide uten begrensning. Inkludert tilbehør Følgende tilbehør er inkludert med det interaktive flatpanelet. Penn To penner er inkludert med det interaktive flatpanelet. 1

8 K A P I T T E L 1 Om det interaktive flatpanelet Fjernkontroll Med fjernkontrollen kan du gå til skjermmenyene for å endre skjerm- og inngangsinnstillingene. 2

9 Kapittel 2 Installere det interaktive flatpanelet Velge monteringssted 3 Velge monteringshøyde 4 Kabelstyring 4 Koble til det interaktive flatpanelet 4 A D V A R S E L Vekten til det interaktive flatpanelet er 77 kg. Sjekk lokale bygningsforskrifter for å påse at installasjonsområdet kan støtte denne vekten. For mer informasjon, se Installasjonsveiledning for interaktivt SMART Board E70-flatpanel (smarttech.com/kb/170533). Dette kapittelet inneholder ytterligere informasjon om hvordan du installerer det interaktive flatpanelet. Velge monteringssted Gjør følgende når du velger plassering av det interaktive flatpanelet: Veggen må være sterk nok til å støtte det interaktive flatpanelet og monteringsutstyret. Det interaktive flatpanelet veier 77 kg. (169,8 lbs.). Velg en vegg med flat, regelmessig overflate og tilstrekkelig klaring for å få plass til det interaktive flatpanelet. For best mulig presentasjonsinnretting, bør du montere det interaktive flatpanelet på et sentralt sted i synsvinkelen til publikum. Velg en plassering for det interaktive flatpanelet som er langt unna sterke lyskilder, f.eks. vinduer og sterk takbelysning. Sterke lyskilder kan føre til distraherende skygger på det interaktive flatpanelet, og kan forårsake gjenskinn. For mobile eller justerbare installasjonsalternativer, kan du kontakte din autoriserte SMARTforhandler (smarttech.com/where). 3

10 K A P I T T E L 2 Installere det interaktive flatpanelet Velge monteringshøyde Vurder den generelle høyden på brukerne når du velger monteringshøyde for det interaktive flatpanelet. Kabelstyring Når du kobler til kabler fra det interaktive flatpanelet til en datamaskin eller andre utstyrsenheter, må du sørge for at kablene ikke utgjør en snublefare. Bruk av ledningskanaler og -baner skjuler kabler på en sikker måte. Kontakt din autoriserte SMART-forhandler for tilbehør og alternativer. V I K T I G Strømkabelen skal ikke kobles til et strømuttak før du har koblet alle de andre kablene til det interaktive flatpanelet. Koble til det interaktive flatpanelet Tilkoblingspanelet er plassert på bunnen av det interaktive flatpanelet. V I K T I G VGA-, RS-232-, USB-, 3,5 mm lyd-, komponent- og komposittkablene skal ikke overskride 3 m. M E R K N A D Strøm-, VGA- og USB-kabelen følger med det interaktive flatpanelet. 4

11 K A P I T T E L 2 Installere det interaktive flatpanelet Nr. Kobling Detaljer 1 Vekselstrøm Vekselstrømgjennomgang 2 USB B-støpsel Berøringsgrensesnitt for datamaskin til interaktivt flatpanel 3 Video inn Kompositt videostøpsel 4 Romkontroll inn RS-232-kontakt 5 USB A-kontakt Koble til en USB-stasjon og få tilgang til innholdet på stasjonen ved å bruke menykontrollpanelet eller fjernkontrollen 6 Video inn Kompositt videostøpsel 7 Video inn VGA 8 Lyd inn Stereo 3,5 mm kontakt (fra datamaskin) 9 Video inn HDMI 5

12

13 Kapittel 3 Bruke det interaktive flatpanelet Bruke fjernkontrollen 7 Menykontrollpanel 10 Skjermmeny 11 Bildeinnstillinger 11 Lydinnstillinger 11 Konfigurasjonsinnstillinger 11 Klokkeslettinnstillinger 12 Multimedie-modus 12 Kompatible filformater 12 Video 12 Lyd 13 Bilder 13 Dette kapittelet beskriver den grunnleggende bruken og oppsettet av det interaktive flatpanelet. Bruke fjernkontrollen Med den infrarøde fjernkontrollen kan du slå av og på det interaktive flatpanelet, endre inngangskilden, endre volumet, m.m. Du kan også bruke fjernkontrollen til å åpne skjermmenyen og endre innstillingene til det interaktive flatpanelet. 7

14 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Nr. Knapp Detaljer 1 PC Velger VGA-inngangen 2 HDMI Velger HDMI-inngangen 3 [Nummerknapper] Trykk på knappene på talltastaturet for å bytte kanaler 4 VOL +/- Øker eller senker lydvolumet 5 [Opp- og nedknapper] Velger et menyalternativ på skjermmenyen 6 MENU Viser skjermmenyen 7 [Venstre og høyre knapper] Velger et alternativ på skjermmenyen Bruk den høyre knappen til å øke en verdi Bruk den venstre knappen til å redusere en verdi 8 INFO Viser gjeldende videokilde 8

15 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Nr. Knapp Detaljer 9 STILL Slår av eller på stillbildemodus 10 AUTO Justerer VGA-videoinngangen automatisk 11 [Medie-knapper] Bruk disse mens du er multimedie-modus 12 S.MODE Bytter mellom stereo- og monolyd 13 P.MODE Bytter mellom fargemoduser 14 EXIT Lukker skjermmenyen 15 INPUT Bytter videoinnganger 16 MUTE Demper lyden på det interaktive flatpanelet 17 CH +/- Bytter kanaler 18 P.SIZE Velger størrelsesforholdet for video 19 SLEEP Stiller inn sovetidsuret 20 VIDEO Velger RCA-inngangen 21 Strøm Slår av og på det interaktive flatpanelet 22 Multimedie-knapp Viser multimedie-modusen 9

16 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Menykontrollpanel Med menykontrollpanelet kan du gå inn i skjermmenyen for å justere innstillinger. Nr. Knapp Detaljer 1 Strøm Slå av og på det interaktive flatpanelet 2 OPP Flytt det uthevede området opp for å velge elementer på skjermmenyen. 3 NED Flytt det uthevede området ned for å velge elementer på skjermmenyen. 4 VOL + Flytt det uthevede området mot venstre for å velge elementer på skjermmenyen, øke lydutgangsnivået og øke innstillinger. 5 VOL - Flytt det uthevede området mot høyre for å velge elementer på skjermmenyen, senke lydutgangsnivået og senke innstillinger. 6 MENY Viser skjermmenyen 7 INPUT Veksle mellom videoinnganger for det interaktive flatpanelet 10

17 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Skjermmeny Du får tilgang til skjermmenyen (OSD) ved å trykke på MENY på menykontrollpanelet på høyre side av det interaktive flatpanelet eller på fjernkontrollen. Du går ut av skjermmenyen ved å trykke på MENY på menykontrollpanelet på høyre side av det interaktive flatpanelet eller EXIT på fjernkontrollen. Bildeinnstillinger Menyelement Bildemodus Lysstyrke Kontrast Nyanse Farge Fargetemp. Funksjon Stiller inn bildemodusen til Egendefinert, Standard, Mild eller Sterk Justerer den generelle lysstyrken i bildet og bakgrunnen Justerer bildets lysstyrke i forhold til bakgrunnen Justerer nyansen på skjermen Justerer fargedybden på skjermen Stiller inn fargetemperaturen til Normal, Varm eller Kald Lydinnstillinger Menyelement Surround Lydmodus Autovolum Funksjon Slår surround-lyd av eller på Stiller inn lydmodusen til Musikk, Standard, Bruker, Nyheter eller Film Slår automatisk volumjustering av eller på Konfigurasjonsinnstillinger Menyelement Menyspråk Menygjennomsikt. Funksjon Velger språket som brukes av skjermmenyen Stiller inn skjermmenyens gjennomsiktighet Skjermmodus Stiller inn bildestørrelsen til 16:9, 4:3, Zoom 1 eller Zoom 2 Nullstill Programvareoppdatering Nullstiller alle konfigurasjonsinnstillinger M E R K N A D Programvareoppdateringer skal kun utføres av en systemadministrator. Kontakt din autoriserte SMART-forhandler hvis du trenger mer hjelp. 11

18 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Klokkeslettinnstillinger Menyelement Klokkeslettmodus Klokkeslett Sovetid Påtid R Påtid Volum Av-tidsbryter Avtid Funksjon Stiller inn klokkeslettmodusen til automatisk eller manuell Stiller inn klokkeslettet manuelt Stiller inn sovetidsuret Stiller inn påtidsfunksjonen Stiller inn når det interaktive flatpanelet slås på Stiller inn volumet for når det interaktive flatpanelet slås på Stiller inn avtidsfunksjonen Stiller inn når det interaktive flatpanelet slås av Multimedie-modus Du kan spille av videofiler, vise bilder og lytte til musikk som er lagret på USB-stasjonen. Bruk fjernkontrollen til å stanse midlertidig og spole videoer fremover og tilbake. Kompatible filformater Det interaktive flatpanelet kan spille av følgende filtyper. Video Kategori MPEG1 MPEG2 MPEG4 Kode MPEG1 MPEG2 AVC MPEG-4 Visual DivX5 DivX4 DivX3 XviD MS-MEG4 V3 WMV3 MJPEG M-JPEG 12

19 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Lyd AC-3 AAC MP3 PCM Bilder JPEG BMP PNG GIF TIFF Slik får du tilgang til innhold på USB-stasjonen: 1. Slå på det interaktive flatpanelet 2. Trykk på Multimedie -knappen på fjernkontrollen. 3. Koble en USB-kabel til USB A-stikkontakten på nedre tilkoblingspanel. Se Koble til det interaktive flatpanelet på side Bruk fjernkontrollen til å velge en fil. 5. Trykk på Spill-knappen på fjernkontrollen for å vise filen. 13

20

21 Kapittel 4 Feilsøke det interaktive flatpanelet Finne serienummeret 15 Løse bildeproblemer 15 Løse problemer med berøringskontroll 16 Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du løser enkle problemer som kan oppstå med det interaktive flatpanelet. Hvis problemer vedvarer eller ikke dekkes i dette kapittelet, kontakt SMARTs kundestøtte (smarttech.com/support) eller din autoriserte SMART-forhandler (smarttech.com/where). Finne serienummeret Når du kontakter SMARTs kundestøtte, kan du bli bedt om å gi serienummeret til det interaktive flatpanelet. Serienummeret står under fremre, høyre ramme. Løse bildeproblemer Problem Årsaker Løsning Det interaktive flatpanelet slår seg ikke på. Det interaktive flatpanelet er ikke koblet til en strømkilde. Det interaktive flatpanelet er i hvilemodus. Koble det interaktive flatpanelet til et strømuttak. Trykk på av- og på-knappen på menykontrollpanelet eller fjernkontrollen. 15

22 K A P I T T E L 4 Feilsøke det interaktive flatpanelet Problem Årsaker Løsning Bilde og lyd har lav kvalitet når videokilden er stilt til HDMI. Kabelen mellom HDMI-kilden og det interaktive flatpanelet kan være løs. HDMI-kabelen kan være for lang. Kontroller alle kabeltilkoblingene. Sørg for at HDMI-kabelen ikke er lengre enn 3 m. Løse problemer med berøringskontroll Problem Årsaker Løsning Berøring fungerer ikke som forventet. USB-kabelen mellom datamaskinen og det interaktive flatpanelet kan være løs. Sterke lys forstyrrer det interaktive flatpanelet. Det interaktive flatpanelet er ikke kalibrert på riktig måte. Kontroller alle kabeltilkoblingene. Lukk persienner eller rullegardiner eller dimm alle halogenlamper og LED-er. For mer informasjon, se smarttech.com/kb/ for datamaskiner som kjører Windows 7- eller Windows 8- operativsystem. V I K T I G De interaktive E70- flatpanelene er kalibrerte og orienterte på forhånd ved fabrikken. Kalibrering skal kun gjøres av en administrator. 16

23 Bilag A Miljøoverholdelse for maskinvare SMART Technologies støtter globale tiltak for å sørge for at elektronisk utstyr tilvirkes, selges og kasseres på en trygg og miljøvennlig måte. Forskrifter for kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE- og batteridirektiver) Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder stoffer som kan være helse- og miljøskadelige. Krysset over søppelkassen på hjul angir at produktene skal kasseres i et egnet resirkuleringsmedium, og ikke som vanlig avfall. Batterier Fjernkontrollen inneholder 2 AAA-batterier. Batterier må resirkuleres eller avhendes på en egnet måte. Mer informasjon Se smarttech.com/compliance for mer informasjon. 17

24

25 Indeks B batterier 17 Bildeinnstillinger 11 F filformater kompatible 12 fjernkontroll 2 I installere velge sted 3 K S serienummer finne 15 skjermmeny 11 sted 3 T tilbehør inkludert 1 W WEEE- og batteridirektiver 17 Klokkeslettinnstillinger 12 Konfigurasjonsinnstillinger 11 L Lydinnstillinger 11 lyskilder 3 M Menykontrollpanel 10 Multimedie-modus 12 P penn 1 projektor installere 3 19

26

27

28 SMART Technologies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

Interaktivt SMART Board 8055i- og 8055i-SMP-

Interaktivt SMART Board 8055i- og 8055i-SMP- Interaktivt SMART Board 8055i- og 8055i-SMP- -flatpanel Installasjonshåndbok Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger.

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync KONFIGURASJONS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING FOR MODELLER SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L OG SRS-LYNC-XL Produktregistrering Hvis du registrerer

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync Konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning For modeller SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M og SRS-LYNC-L Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync ADMINISTRATORS VEILEDNING FOR MODELLENE SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L OG SRS-LYNC-XL SOM BRUKES I SMART BOARD 8055i-G5, 8070i-G4

Detaljer

Interaktiv SMART Board 480-tavlen. Brukerhåndbok

Interaktiv SMART Board 480-tavlen. Brukerhåndbok Interaktiv SMART Board 480-tavlen Brukerhåndbok Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer deg på nettet

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

Interaktiv. Bruksanvisning

Interaktiv. Bruksanvisning Interaktiv SMART Podium talerstol i 500-serien Bruksanvisning Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer

Detaljer

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning www.planarhometheater.com Planar Systems, Inc. Hovedkontor 1195 NW Compton Drive Beaverton, OR 97006-1992 Planar kundeservice Telefon: USA:

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning. Model No. VS14048

PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning. Model No. VS14048 PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning Model No. VS14048 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) dette apparatet

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

MX299Q LCD-skjerm. Brukerhåndbok

MX299Q LCD-skjerm. Brukerhåndbok MX299Q LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 En introduksjon til skjermen...

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok VN248HA/NA/QA LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 Slik setter du på

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer