SMART Board E70. Interaktivt flatpanel. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMART Board E70. Interaktivt flatpanel. Brukerveiledning"

Transkript

1 SMART Board E70 Interaktivt flatpanel Brukerveiledning

2 Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer deg på nettet på smarttech.com/registration. Ha følgende opplysninger tilgjengelig i tilfelle du må kontakte SMARTs kundestøtte. Serienummer: Kjøpsdato: FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse når utstyret brukes i kommersielle omgivelser. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til produsentens anvisninger, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i boligområder kan sannsynligvis forårsake skadelig forstyrrelse, og i slike tilfeller må brukeren korrigere forstyrrelsen for egen regning. Merknad om varemerker SMART Board, SMART Notebook, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Windows er enten et registrert varemerke eller et varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Merknad om opphavsrett 2013 SMART Technologies ULC. Med enerett. Uten skriftlig forhåndstillatelse fra SMART Technologies ULC er det ulovlig å kopiere denne utgivelsen helt eller delvis, skrive den om, lagre den i et hentesystem eller oversette den til andre språk. Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel og er ikke bindende for SMART. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter. 09/2013

3 Viktig informasjon A D V A R S E L Manglende etterfølgelse av installasjonsanvisningene vedlagt SMART-produktet kan medføre person- og produktskader som muligens ikke dekkes av garantien. SMART-produktet skal ikke åpnes eller demonteres. Du kan bli utsatt for elektrisk sjokk fra høyspenningen inni innkapslingen. Åpning av innkapslingen vil også annullere garantien. Du må ikke stå (eller la barn stå) på en stol for å berøre overflaten til SMART-produktet. Monter heller produktet i egnet høyde. Utsett ikke SMART-produktet for regn eller fuktighet for å redusere risikoen for brann og elektrisk støt. Hvis SMART-produktet har deler som må skiftes ut, må du påse at serviceteknikeren bruker reservedeler som er spesifisert av SMART Technologies eller deler med samme egenskaper som de originale. Kontroller at eventuelle kabler som blir strukket over gulvet til SMART-produktet, er ordentlig buntet sammen og merket for å unngå snublefare. Bruk kun skjøteledninger og stikkontakter som dette produktets polariserte plugg kan settes helt inn i. Bruk strømkabelen vedlagt dette produktet. Hvis ikke en strømkabel er vedlagt dette produktet, må du kontakte forhandleren. Bruk kun strømkabler som samsvarer med uttakets vekselstrømspenning, og som overholder landets sikkerhetsstandarder. Hvis glasset er knust, må du ikke røre den flytende krystallen. Glasskår må behandles varsomt når de kastes for å unngå skader. Bruk kun VESA -godkjent monteringsutstyr. Stikk ikke gjenstander inn i kabinettventilasjonshullene, da de kan berøre farlige spenningspunkter og medføre elektrisk sjokk, brann eller produktskader som muligens ikke dekkes av garantien. Sett ikke tunge gjenstander på strømkabelen. Skader på strømkabelen kan medføre elektrisk sjokk, brann eller produktskader som muligens ikke dekkes av garantien i

4 V I K T I G I N F O R M A S J O N Koble fra alle strømkablene for det interaktive flatpanelet fra vegguttaket og få hjelp fra kvalifiserte fagpersoner når følgende skjer: o o o o o o Strømkabelen eller pluggen er skadet Væske har rent inn i det interaktive flatpanelet En gjenstand har falt inn i det interaktive flatpanelet Det interaktive flatpanelet ble sluppet ned Strukturelle skader, f.eks. sprekkdannelser, har oppstått Det interaktive flatpanelet er uberegnelig når du følger bruksanvisningene ii

5 Innhold Viktig informasjon i Kapittel 1: Om det interaktive flatpanelet 1 Hovedfunksjoner 1 Inkludert tilbehør 1 Kapittel 2: Installere det interaktive flatpanelet 3 Velge monteringssted 3 Velge monteringshøyde 4 Kabelstyring 4 Koble til det interaktive flatpanelet 4 Kapittel 3: Bruke det interaktive flatpanelet 7 Bruke fjernkontrollen 7 Menykontrollpanel 10 Skjermmeny 11 Multimedie-modus 12 Kapittel 4: Feilsøke det interaktive flatpanelet 15 Finne serienummeret 15 Løse bildeproblemer 15 Løse problemer med berøringskontroll 16 Bilag A: Miljøoverholdelse for maskinvare 17 Forskrifter for kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE- og batteridirektiver) 17 Batterier 17 Mer informasjon 17 Indeks 19 iii

6

7 Kapittel 1 Om det interaktive flatpanelet Hovedfunksjoner 1 Inkludert tilbehør 1 Penn 1 Fjernkontroll 2 Dette kapittelet beskriver funksjonene til det interaktive SMART Board E70-flatpanelet, og inneholder informasjon om produktdeler og tilbehør. Hovedfunksjoner Det interaktive SMART Board E70-flatpanelet er laget spesielt for klasserom, og kombinerer en enestående berøringsopplevelse med ytelsen til SMART Notebook samarbeidsprogramvare på en 70 tommers bred skjerm. Den skyggefrie LED-skjermen på 70 tommer (177,8 cm) har glass med lavfriksjonsbelegg som gjør at fingrene glir smidig over overflaten og gir en naturlig berøringsopplevelse. Det interaktive flatpanelet eliminerer også nær sagt alt gjenskinn og gir en optimal visning fra enhver vinkel i klasserommet, noe som gir en enestående visnings- og skriveopplevelse for den beste verdien for klasserom. Flerberøringsfunksjonen til det interaktive flatpanelet gir fristilssamhandling for flere brukere hvor som helst på skjermen med Windows 7- eller Windows 8-operativsystemer, noe som gjør at elever kan samarbeide uten begrensning. Inkludert tilbehør Følgende tilbehør er inkludert med det interaktive flatpanelet. Penn To penner er inkludert med det interaktive flatpanelet. 1

8 K A P I T T E L 1 Om det interaktive flatpanelet Fjernkontroll Med fjernkontrollen kan du gå til skjermmenyene for å endre skjerm- og inngangsinnstillingene. 2

9 Kapittel 2 Installere det interaktive flatpanelet Velge monteringssted 3 Velge monteringshøyde 4 Kabelstyring 4 Koble til det interaktive flatpanelet 4 A D V A R S E L Vekten til det interaktive flatpanelet er 77 kg. Sjekk lokale bygningsforskrifter for å påse at installasjonsområdet kan støtte denne vekten. For mer informasjon, se Installasjonsveiledning for interaktivt SMART Board E70-flatpanel (smarttech.com/kb/170533). Dette kapittelet inneholder ytterligere informasjon om hvordan du installerer det interaktive flatpanelet. Velge monteringssted Gjør følgende når du velger plassering av det interaktive flatpanelet: Veggen må være sterk nok til å støtte det interaktive flatpanelet og monteringsutstyret. Det interaktive flatpanelet veier 77 kg. (169,8 lbs.). Velg en vegg med flat, regelmessig overflate og tilstrekkelig klaring for å få plass til det interaktive flatpanelet. For best mulig presentasjonsinnretting, bør du montere det interaktive flatpanelet på et sentralt sted i synsvinkelen til publikum. Velg en plassering for det interaktive flatpanelet som er langt unna sterke lyskilder, f.eks. vinduer og sterk takbelysning. Sterke lyskilder kan føre til distraherende skygger på det interaktive flatpanelet, og kan forårsake gjenskinn. For mobile eller justerbare installasjonsalternativer, kan du kontakte din autoriserte SMARTforhandler (smarttech.com/where). 3

10 K A P I T T E L 2 Installere det interaktive flatpanelet Velge monteringshøyde Vurder den generelle høyden på brukerne når du velger monteringshøyde for det interaktive flatpanelet. Kabelstyring Når du kobler til kabler fra det interaktive flatpanelet til en datamaskin eller andre utstyrsenheter, må du sørge for at kablene ikke utgjør en snublefare. Bruk av ledningskanaler og -baner skjuler kabler på en sikker måte. Kontakt din autoriserte SMART-forhandler for tilbehør og alternativer. V I K T I G Strømkabelen skal ikke kobles til et strømuttak før du har koblet alle de andre kablene til det interaktive flatpanelet. Koble til det interaktive flatpanelet Tilkoblingspanelet er plassert på bunnen av det interaktive flatpanelet. V I K T I G VGA-, RS-232-, USB-, 3,5 mm lyd-, komponent- og komposittkablene skal ikke overskride 3 m. M E R K N A D Strøm-, VGA- og USB-kabelen følger med det interaktive flatpanelet. 4

11 K A P I T T E L 2 Installere det interaktive flatpanelet Nr. Kobling Detaljer 1 Vekselstrøm Vekselstrømgjennomgang 2 USB B-støpsel Berøringsgrensesnitt for datamaskin til interaktivt flatpanel 3 Video inn Kompositt videostøpsel 4 Romkontroll inn RS-232-kontakt 5 USB A-kontakt Koble til en USB-stasjon og få tilgang til innholdet på stasjonen ved å bruke menykontrollpanelet eller fjernkontrollen 6 Video inn Kompositt videostøpsel 7 Video inn VGA 8 Lyd inn Stereo 3,5 mm kontakt (fra datamaskin) 9 Video inn HDMI 5

12

13 Kapittel 3 Bruke det interaktive flatpanelet Bruke fjernkontrollen 7 Menykontrollpanel 10 Skjermmeny 11 Bildeinnstillinger 11 Lydinnstillinger 11 Konfigurasjonsinnstillinger 11 Klokkeslettinnstillinger 12 Multimedie-modus 12 Kompatible filformater 12 Video 12 Lyd 13 Bilder 13 Dette kapittelet beskriver den grunnleggende bruken og oppsettet av det interaktive flatpanelet. Bruke fjernkontrollen Med den infrarøde fjernkontrollen kan du slå av og på det interaktive flatpanelet, endre inngangskilden, endre volumet, m.m. Du kan også bruke fjernkontrollen til å åpne skjermmenyen og endre innstillingene til det interaktive flatpanelet. 7

14 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Nr. Knapp Detaljer 1 PC Velger VGA-inngangen 2 HDMI Velger HDMI-inngangen 3 [Nummerknapper] Trykk på knappene på talltastaturet for å bytte kanaler 4 VOL +/- Øker eller senker lydvolumet 5 [Opp- og nedknapper] Velger et menyalternativ på skjermmenyen 6 MENU Viser skjermmenyen 7 [Venstre og høyre knapper] Velger et alternativ på skjermmenyen Bruk den høyre knappen til å øke en verdi Bruk den venstre knappen til å redusere en verdi 8 INFO Viser gjeldende videokilde 8

15 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Nr. Knapp Detaljer 9 STILL Slår av eller på stillbildemodus 10 AUTO Justerer VGA-videoinngangen automatisk 11 [Medie-knapper] Bruk disse mens du er multimedie-modus 12 S.MODE Bytter mellom stereo- og monolyd 13 P.MODE Bytter mellom fargemoduser 14 EXIT Lukker skjermmenyen 15 INPUT Bytter videoinnganger 16 MUTE Demper lyden på det interaktive flatpanelet 17 CH +/- Bytter kanaler 18 P.SIZE Velger størrelsesforholdet for video 19 SLEEP Stiller inn sovetidsuret 20 VIDEO Velger RCA-inngangen 21 Strøm Slår av og på det interaktive flatpanelet 22 Multimedie-knapp Viser multimedie-modusen 9

16 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Menykontrollpanel Med menykontrollpanelet kan du gå inn i skjermmenyen for å justere innstillinger. Nr. Knapp Detaljer 1 Strøm Slå av og på det interaktive flatpanelet 2 OPP Flytt det uthevede området opp for å velge elementer på skjermmenyen. 3 NED Flytt det uthevede området ned for å velge elementer på skjermmenyen. 4 VOL + Flytt det uthevede området mot venstre for å velge elementer på skjermmenyen, øke lydutgangsnivået og øke innstillinger. 5 VOL - Flytt det uthevede området mot høyre for å velge elementer på skjermmenyen, senke lydutgangsnivået og senke innstillinger. 6 MENY Viser skjermmenyen 7 INPUT Veksle mellom videoinnganger for det interaktive flatpanelet 10

17 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Skjermmeny Du får tilgang til skjermmenyen (OSD) ved å trykke på MENY på menykontrollpanelet på høyre side av det interaktive flatpanelet eller på fjernkontrollen. Du går ut av skjermmenyen ved å trykke på MENY på menykontrollpanelet på høyre side av det interaktive flatpanelet eller EXIT på fjernkontrollen. Bildeinnstillinger Menyelement Bildemodus Lysstyrke Kontrast Nyanse Farge Fargetemp. Funksjon Stiller inn bildemodusen til Egendefinert, Standard, Mild eller Sterk Justerer den generelle lysstyrken i bildet og bakgrunnen Justerer bildets lysstyrke i forhold til bakgrunnen Justerer nyansen på skjermen Justerer fargedybden på skjermen Stiller inn fargetemperaturen til Normal, Varm eller Kald Lydinnstillinger Menyelement Surround Lydmodus Autovolum Funksjon Slår surround-lyd av eller på Stiller inn lydmodusen til Musikk, Standard, Bruker, Nyheter eller Film Slår automatisk volumjustering av eller på Konfigurasjonsinnstillinger Menyelement Menyspråk Menygjennomsikt. Funksjon Velger språket som brukes av skjermmenyen Stiller inn skjermmenyens gjennomsiktighet Skjermmodus Stiller inn bildestørrelsen til 16:9, 4:3, Zoom 1 eller Zoom 2 Nullstill Programvareoppdatering Nullstiller alle konfigurasjonsinnstillinger M E R K N A D Programvareoppdateringer skal kun utføres av en systemadministrator. Kontakt din autoriserte SMART-forhandler hvis du trenger mer hjelp. 11

18 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Klokkeslettinnstillinger Menyelement Klokkeslettmodus Klokkeslett Sovetid Påtid R Påtid Volum Av-tidsbryter Avtid Funksjon Stiller inn klokkeslettmodusen til automatisk eller manuell Stiller inn klokkeslettet manuelt Stiller inn sovetidsuret Stiller inn påtidsfunksjonen Stiller inn når det interaktive flatpanelet slås på Stiller inn volumet for når det interaktive flatpanelet slås på Stiller inn avtidsfunksjonen Stiller inn når det interaktive flatpanelet slås av Multimedie-modus Du kan spille av videofiler, vise bilder og lytte til musikk som er lagret på USB-stasjonen. Bruk fjernkontrollen til å stanse midlertidig og spole videoer fremover og tilbake. Kompatible filformater Det interaktive flatpanelet kan spille av følgende filtyper. Video Kategori MPEG1 MPEG2 MPEG4 Kode MPEG1 MPEG2 AVC MPEG-4 Visual DivX5 DivX4 DivX3 XviD MS-MEG4 V3 WMV3 MJPEG M-JPEG 12

19 K A P I T T E L 3 Bruke det interaktive flatpanelet Lyd AC-3 AAC MP3 PCM Bilder JPEG BMP PNG GIF TIFF Slik får du tilgang til innhold på USB-stasjonen: 1. Slå på det interaktive flatpanelet 2. Trykk på Multimedie -knappen på fjernkontrollen. 3. Koble en USB-kabel til USB A-stikkontakten på nedre tilkoblingspanel. Se Koble til det interaktive flatpanelet på side Bruk fjernkontrollen til å velge en fil. 5. Trykk på Spill-knappen på fjernkontrollen for å vise filen. 13

20

21 Kapittel 4 Feilsøke det interaktive flatpanelet Finne serienummeret 15 Løse bildeproblemer 15 Løse problemer med berøringskontroll 16 Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du løser enkle problemer som kan oppstå med det interaktive flatpanelet. Hvis problemer vedvarer eller ikke dekkes i dette kapittelet, kontakt SMARTs kundestøtte (smarttech.com/support) eller din autoriserte SMART-forhandler (smarttech.com/where). Finne serienummeret Når du kontakter SMARTs kundestøtte, kan du bli bedt om å gi serienummeret til det interaktive flatpanelet. Serienummeret står under fremre, høyre ramme. Løse bildeproblemer Problem Årsaker Løsning Det interaktive flatpanelet slår seg ikke på. Det interaktive flatpanelet er ikke koblet til en strømkilde. Det interaktive flatpanelet er i hvilemodus. Koble det interaktive flatpanelet til et strømuttak. Trykk på av- og på-knappen på menykontrollpanelet eller fjernkontrollen. 15

22 K A P I T T E L 4 Feilsøke det interaktive flatpanelet Problem Årsaker Løsning Bilde og lyd har lav kvalitet når videokilden er stilt til HDMI. Kabelen mellom HDMI-kilden og det interaktive flatpanelet kan være løs. HDMI-kabelen kan være for lang. Kontroller alle kabeltilkoblingene. Sørg for at HDMI-kabelen ikke er lengre enn 3 m. Løse problemer med berøringskontroll Problem Årsaker Løsning Berøring fungerer ikke som forventet. USB-kabelen mellom datamaskinen og det interaktive flatpanelet kan være løs. Sterke lys forstyrrer det interaktive flatpanelet. Det interaktive flatpanelet er ikke kalibrert på riktig måte. Kontroller alle kabeltilkoblingene. Lukk persienner eller rullegardiner eller dimm alle halogenlamper og LED-er. For mer informasjon, se smarttech.com/kb/ for datamaskiner som kjører Windows 7- eller Windows 8- operativsystem. V I K T I G De interaktive E70- flatpanelene er kalibrerte og orienterte på forhånd ved fabrikken. Kalibrering skal kun gjøres av en administrator. 16

23 Bilag A Miljøoverholdelse for maskinvare SMART Technologies støtter globale tiltak for å sørge for at elektronisk utstyr tilvirkes, selges og kasseres på en trygg og miljøvennlig måte. Forskrifter for kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE- og batteridirektiver) Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder stoffer som kan være helse- og miljøskadelige. Krysset over søppelkassen på hjul angir at produktene skal kasseres i et egnet resirkuleringsmedium, og ikke som vanlig avfall. Batterier Fjernkontrollen inneholder 2 AAA-batterier. Batterier må resirkuleres eller avhendes på en egnet måte. Mer informasjon Se smarttech.com/compliance for mer informasjon. 17

24

25 Indeks B batterier 17 Bildeinnstillinger 11 F filformater kompatible 12 fjernkontroll 2 I installere velge sted 3 K S serienummer finne 15 skjermmeny 11 sted 3 T tilbehør inkludert 1 W WEEE- og batteridirektiver 17 Klokkeslettinnstillinger 12 Konfigurasjonsinnstillinger 11 L Lydinnstillinger 11 lyskilder 3 M Menykontrollpanel 10 Multimedie-modus 12 P penn 1 projektor installere 3 19

26

27

28 SMART Technologies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

Interaktivt SMART Board 8055i- og 8055i-SMP-

Interaktivt SMART Board 8055i- og 8055i-SMP- Interaktivt SMART Board 8055i- og 8055i-SMP- -flatpanel Installasjonshåndbok Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger.

Detaljer

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Brukerveiledning

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Brukerveiledning SMART Ink Mac OS X operativsystem Brukerveilednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til de om nye funksjoner o proramvareoppraderiner. Reistrer de på nettet på smarttech.com/reistration.

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

SMART Ink. Windows operativsystem. Brukerveiledning

SMART Ink. Windows operativsystem. Brukerveiledning SMART Ink Windows operativsystem Brukerveilednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til de om nye funksjoner o proramvareoppraderiner. Reistrer de på nettet på smarttech.com/reistration.

Detaljer

Interaktiv SMART Board 480-tavlen. Brukerhåndbok

Interaktiv SMART Board 480-tavlen. Brukerhåndbok Interaktiv SMART Board 480-tavlen Brukerhåndbok Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer deg på nettet

Detaljer

SMART Ink. Mac OS X operativsystemprogramvare. Brukerveiledning

SMART Ink. Mac OS X operativsystemprogramvare. Brukerveiledning SMART Ink Mac OS X operativsystemproramvare Brukerveilednin Merknad om varemerker SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, SMART-looen o alle SMART-slaord er varemerker eller reistrerte varemerker

Detaljer

Interaktiv SMART Board 480-tavle Brukerhåndbok

Interaktiv SMART Board 480-tavle Brukerhåndbok Interaktiv SMART Board 480-tavle Brukerhåndbok Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer deg på nettet

Detaljer

SMART Board M600- serien

SMART Board M600- serien SMART Board M600- serien Interaktiv tavle Brukerveiledning For modeller M680, M685, M680V og M685V Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

SMART Board 8000i-G4-serien

SMART Board 8000i-G4-serien SMART Board 8000i-G4-serien Interaktive flatpaneler Konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning For modeller 8070i-G4-SMP og 8084i-G4-SMP Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabell sammenligner de fire forskjellige produktene i -familien: samarbeidsprogramvare Grunnleggende Plattform Windows og Macdatamaskiner Windows og Macdatamaskiner

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Spesifikasjoner SMART Document Camera. Modell SDC-330. Enestående gjort enkelt. Fysiske spesifikasjoner. Standardfunksjoner

Spesifikasjoner SMART Document Camera. Modell SDC-330. Enestående gjort enkelt. Fysiske spesifikasjoner. Standardfunksjoner TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART Document Camera Modell SDC-330 Fysiske spesifikasjoner Størrelse Oppstilt Sammenlagt Vekt 28,9 cm 41,7 cm 37 cm 28,9 cm 9,5 cm 31,2 cm 3,46 kg Alle dimensjoner

Detaljer

SMART Board 6065. interaktivt flatpanel KONFIGURASJONS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

SMART Board 6065. interaktivt flatpanel KONFIGURASJONS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING SMART Board 6065 interaktivt flatpanel KONFIGURASJONS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger.

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brukerveiledning

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brukerveiledning SMART Ink Windows operativsystemer Brukerveilednin Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, SMART-looen o alle SMART-slaord o smarttech er varemerker eller

Detaljer

Interaktive SMART Board -flatpaneler i 6000-serien

Interaktive SMART Board -flatpaneler i 6000-serien Interaktive SMART Board -flatpaneler i 6000-serien ADMINISTRATORS VEILEDNING FOR MODELLENE SPNL-6055 OG SPNL-6065 Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Interaktive SMART Board -flatpaneler i 6000-serien

Interaktive SMART Board -flatpaneler i 6000-serien Interaktive SMART Board -flatpaneler i 6000-serien ADMINISTRATORS VEILEDNING FOR MODELLENE SPNL-6055 OG SPNL-6065 Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. FOR SMART KAPP iq 55-, 65- OG 75-TAVLER

BRUKERVEILEDNING. FOR SMART KAPP iq 55-, 65- OG 75-TAVLER BRUKERVEILEDNING FOR SMART KAPP iq 55-, 65- OG 75-TAVLER Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer på

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

SMART høyderegulerbar veggbrakett

SMART høyderegulerbar veggbrakett TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART høyderegulerbar veggbrakett Modell HAWM-UX/UF Fysiske spesifikasjoner Størrelse Forslag til monteringshøyde ved 2,4 m takhøyde 109 cm 145 cm 14 cm 147,3 cm

Detaljer

Interaktiv SMART Podiumtalerstol

Interaktiv SMART Podiumtalerstol Spesifikasjoner Interaktiv SMART Podiumtalerstol Modell SP524-NB og SP524-SMP Fysiske spesifikasjoner Størrelse Med justerbar 59,3 cm B 40,1 cm H 7,6 cm D 59,3 cm B 39 cm H 27,3 cm D (høyeste posisjon)

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015 September 2015 Copyright Dette dokumentet leveres «som det er». Informasjonen og synspunktene i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til nettsteder, kan endres uten varsel. Dette

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax

Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax FUNKSJONSBESKRIVELSE... 2 FORBEREDELSER... 2 PLASSERING AV TAVLEN... 2 PLASSERING AV PROJEKTOR... 3 PLASSERING AV PC... 3 PLASSERING AV LADESTASJON FOR

Detaljer

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 TELEVIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom denne

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Epson-prosjektorar. Generelt. Tabell 1. Prosjektoroversikt

Epson-prosjektorar. Generelt. Tabell 1. Prosjektoroversikt Generelt Epson-prosjektorar Epson-prosjektorane har i tillegg til å kunne vise skjermbiletet frå datamaskina, eit par ekstra funksjonar: Trådlaus tilkopling PC Free-anmerknings-modus Interaktiv PC-modus

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING

Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING Innhold Installere enheten... 3 Koble til en datamaskin... 4 Bruke fjernkontrollen... 5 Bla gjennom bilder... 6 Bildeinnstillinger... 7 Se på video... 8 Høre

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, Smart Meeting Pro, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

SMART Document Camera-

SMART Document Camera- Spesifikasjoner SMART Document Camera- Modell SDC-450 Fysiske spesifikasjoner Størrelse Sammenlagt 10" W 2 3/4" H 12" D (25,4 cm 7 cm 30,5 cm) Satt opp 8" W 21 3/4" H 15" D (20,3 cm 55 cm 38 cm) Vekt 2,45

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer