Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel-Lucent OmniTouch 8002/8012 DeskPhone OmniPCX Office Rich Communication Edition Brukerhåndbok. 8AL90879NVBBed02 R110-1414"

Transkript

1 Alcatel-Lucent OmniTuch 8002/8012 DeskPhne OmniPCX Office Rich Cmmunicatin Editin Brukerhåndbk 8AL90879NVBBed02 R

2 Innføring Takk fr at du valgte en Alcatel-Lucent-telefn i 80x2-serien. Hvrdan du leser veiledningen Alle funksjner g fremgangsmåter fr knfigurasjn i denne veiledningen beskrives trinn fr trinn. Nen ganger må du velge menyer eller undermenyer sm vises på telefnskjermen. Disse menyene er skrevet i kursiv skrift i lilla. Hvis du fr eksempel trenger tilgang til funksjnene fr viderekbling, vises følgende i dkumentasjnen: Viderekbling Dette betyr at du må gjøre følgende: trykke på navigeringstasten pp/ned til det aktuelle alternativet vises på skjermen trykke på OK fr å bekrefte valget 2

3 1 GJØR DEG KJENT MED TELEFONEN 5 2 BRUKE TELEFONEN RINGE (KOMMUNIKASJON) RINGE VED HJELP AV DEN PERSONLIGE TELEFONLISTEN (KATALOG) RINGE ET NAVN (KOMMUNIKASJON) SLÅ DET SISTE NUMMERET PÅ NYTT MOTTA ET ANROP INTERFONI ANROPSLOGG 9 3 UNDER EN SAMTALE AKTIVERE MIKROFONSPERRE STARTE ET ANNET ANROP UNDER EN SAMTALE SVARE PÅ ET SEKUNDÆRT ANROP UNDER EN SAMTALE SETTE EN SAMTALE PÅ VENT BYTTE MELLOM SAMTALER OVERFØRE ET ANROP TREVEISKONFERANSE SENDE DTMF-SIGNALER JUSTERE LYDSTYRKE 12 4 HOLDE KONTAKTEN INFORMASJON OM TELEFONEN ( HVEM ER JEG?) VIDEREKOBLE ANROP TIL ET ANNET NUMMER (UMIDDELBAR VIDEREKOBLING) (VIDEREKOBLING) ENDRE VIDERESENDING (VIDEREKOBLING) AVBRYT VIDERESENDING (VIDEREKOBLING) VIDEREKOPLE ANROP TIL TALEMELDINGSSENTER (VIDEREKOBLING) KONSULTERE TALEPOSTKASSEN 14 3

4 5 SETTE OPP TELEFONEN PROGRAMMERE DIN PERSONLIGE TELEFONLISTE (KATALOG) KONFIGURERE RINGING (INNSTILLINGER) JUSTERE SKJERMKONTRASTEN (INNSTILLINGER) VELGE SPRÅK (INNSTILLINGER) AKTIVERERE/DEAKTIVERE HEMMELIG IDENTITET (INNSTILLINGER) VELG HODESETTET -(BARE 8012) (INNSTILLINGER) LÅSE / LÅSE OPP TELEFONEN 17 6 GARANTIER OG BESTEMMELSER SIKKERHETSINFORMASJON GODKJENNING OG SERTIFISERING 19 4

5 1 Gjør deg kjent med telefnen Alfanumerisk tastatur. Tast fr å starte et anrp /Gjenppringingstast Tast fr å avslutte et anrp / Utløsertast. Navigeringstasten pp/ned fr å navigere på menyer, OK fr å velge en meny g bekrefte et valg. C-tasten brukes til å slette et tegn når du skriver inn et nummer eller en streng med tegn. Denne tasten brukes gså til å navigere tilbake ett menynivå. Går tilbake til inaktiv skjerm g gir rask tilgang til funksjnen Ring et navn (ett trykk i ledigmdus). Hurtigtilgang til telefnens hvedfunksjner. Demp-tast: Trykk på Demp-tasten i løpet av en samtale fr å hindre at kntaktene dine hører deg. Når du trykker på denne tasten i ledigmdus, aktiveres intercm-mdus. Justerer lydstyrken pp eller ned. Håndfritast/høyttaler: Fr å ta en linje eller svare på et anrp uten å ta av røret. Du kan gså bruke denne tasten til å bytte mellm hdesett, telefnrør g håndfri. Tilgang til telefnsvarerfunksjnen eller listen ver ubesvarte anrp. Denne tasten blinker når du har fått en ny melding eller har et ubesvart anrp 5

6 Bredbåndshøyttaler fr ptimal lyd. Lampe: Samtale venter (Blinker). 60 stødig stativ. Når du pakker telefnen ut av esken, er stativet i stillingen 0. Du setter det i 60 stilling ved å trekke i det til du hører et klikk. Én 3,5 mm-kntakt (bare 8012). Ulike tilkblinger fr å tillate internnumre. Én 10/100 Ethernet-tilkbling fr tilkbling til bedriftsnettverk (8002-mdellen). T 10/100/1000 Ethernet-tilkblinger fr tilkbling til bedriftsnettverk eller til en datamaskin (8012-mdellen). 1 mini-usb-kntakt fr en bestemt strømfrsyningsenhet. Må bare brukes hvis telefnen krever ekstern strømfrsyning. Kntakt installatøren. 1 RJ9-kntakt fr tilkbling av håndsett med ledning. 6

7 2 Bruke telefnen 2.1 Ringe (Kmmunikasjn) Gjør ett av følgende: Slå nummeret direkte Løft av Angi nummeret Høyttalende Slå nummeret Ringe ved hjelp av den persnlige telefnlisten Søk etter navn (du kan gså få tilgang til denne funksjnen via bkstavtastaturet) Hvis du vil freta et eksternt anrp, kan du ringe tilgangskden til den utgående linjen før du ringer kntaktens nummer. 0 er standardkden fr å ringe ut. 0 er standardkden fr å ringe ut (Sm standard). Hvis persnen allerede er i en samtale g ikke kan besvare anrpet ditt, vises en melding på telefnen din sm angir at anrpet er parkert. 2.2 Ringe ved hjelp av den persnlige telefnlisten (Katalg) Katalg (I ledig status) / Fra katalg (Hvis du har tatt linjen) Velg samtalepartner fra listen Hvis du har tatt linjen (med telefnrøret eller i håndfrimdus), ringes den valgte persnen autmatisk. Ring 2.3 Ringe et navn (Kmmunikasjn) Gjør ett av følgende: Kmmunikasjn (Trykk t ganger) Velg funksjnen fr å ringe etter navn Skrive inn et navn på den du snakker med Du har et tapt anrp, g du vil svare med en direktemelding. Start anrpet Hvis persnen allerede er i en samtale g ikke kan besvare anrpet ditt, vises en melding på telefnen din sm angir at anrpet er parkert. 7

8 2.4 Slå det siste nummeret på nytt Slå det sist ringte nummeret på nytt Tast fr å starte et anrp Ringe tilbake det siste nummeret sm ble slått Ringe på nytt fra gjenppringingslisten Langt trykk på tasten fr å starte et anrp Velg nummeret du vil slå på nytt, fra de siste numrene sm ble slått Hvis persnen allerede er i en samtale g ikke kan besvare anrpet ditt, vises en melding på telefnen din sm angir at anrpet er parkert. 2.5 Mtta et anrp Stpp ringing Gjør ett av følgende:: Stille Én gang Svare på et anrp Gjør ett av følgende:: Ta av mttakeren Tast fr å starte et anrp Høyttalende Besvar samtale Avvise det innkmmende anrpet Gjør ett av følgende:: T ganger Avvis anrp Viderekble et anrp Videresend Angi nummeret du vil viderekble anrpet til. 8

9 2.6 Interfni Når du aktiverer intercm-mdus, svarer telefnen autmatisk på alle innkmmende anrp. I ledig status Trykk på intercm-tasten (demp) Når lyset fr tasten er på (blått), er funksjnen aktivert Når ppringeren legger på, frblir intercm-mdus aktiv. 2.7 Anrpslgg Hvis du er brte fra skrivebrdet, kan du se på anrpslggen når du kmmer tilbake. Du kan se innkmmende anrp, ubesvarte anrp g utgående anrp. Anrpslgg Innkmmende anrp / Utgående anrp / Tapte anrp Når du har valgt en ppføring, kan du gjøre følgende: Ringe vedkmmende Lagre ppføringen i den lkale katalgen Slette ppføringen Slette alle ppføringer fra anrpslggen. (Når du sletter alle ppføringer, slettes bare ppføringer i den gjeldende anrpslggen. Hvis du fr eksempel sletter alle ppføringer mens du viser lggen ver innkmmende anrp, slettes bare ppføringer fr innkmmende anrp. Oppføringer fr ubesvarte anrp g utgående anrp slettes ikke.). Du kan ha pptil 50 ppføringer fr hver anrpstype (innkmmende, utgående eller ubesvarte anrp). Du kan gså få tilgang til lggen ver ubesvarte anrp via meldingstasten:. 9

10 3 Under en samtale 3.1 Aktivere mikrfnsperre Du kan høre den andre persnen, men vedkmmende kan ikke høre deg: Under en samtale Deaktiver mikrfn Tasten lyser Frtsett samtalen Tasten lyser ikke lenger 3.2 Starte et annet anrp under en samtale Gjør ett av følgende:: Nytt anrp Angi nummeret til den andre persnen Den første abnnenten settes på venting Nytt anrp (Trykk t ganger) Ring etter etternavn Velg samtalepartner fra listen Fra katalg Velg samtalepartner fra listen Slik avbryter du den andre samtalen g går tilbake til den første: Du er i samtalen med den andre persnen, g den første persnen er på vent. Du er i samtalen med den andre persnen, g den første persnen er på vent På skjermen på telefnen identifiseres den første g andre persnen med "L1-" g "L2-" fran navnet eller telefnnummeret. Vis den andre persnen Gjør ett av følgende:: Spørring av Legg på Du kbles autmatisk til den første kntakten. Du er i samtale med den første kntakten 3.3 Svare på et sekundært anrp under en samtale En annen persn prøver å ringe deg under en samtale på skjermen. Gjør ett av følgende:: Du kan besvare anrpet så lenge det vises Besvar samtale Den første abnnenten settes på venting 10

11 Slik avbryter du den andre samtalen g går tilbake til den første: Du er i samtalen med den andre persnen, g den første persnen er på vent. Du er i samtalen med den andre persnen, g den første persnen er på vent På skjermen på telefnen identifiseres den første g andre persnen med "L1-" g "L2-" fran navnet eller telefnnummeret. Vis den andre persnen Gjør ett av følgende:: Spørring av Legg på Du kbles autmatisk til den første kntakten. Du er i samtale med den første kntakten 3.4 Sette en samtale på vent Under en samtale ønsker du å sette samtalen på vent g få den tilbake senere på samme telefn. Under en samtale Sett på vent Abnnenten settes på venting Få tilbake samtalen sm er på vent: Hent 3.5 Bytte mellm samtaler Du er i samtalen med den første persnen, g den andre persnen er på vent. På skjermen på telefnen identifiseres den første g andre persnen med "L1-" g "L2-" fran navnet eller telefnnummeret Vis den andre persnen. Du kbles autmatisk til den andre kntakten. Vis den første persnen. Du kbles autmatisk til den første kntakten. 3.6 Overføre et anrp Du er i samtale med en samtalepartner Nytt anrp Ring mttaker av verføringen Overføring (før mttakeren svarer) Frbindelse er pprettet mellm det t samtalepartnerne Gå tilbake til inaktiv skjerm Du er i en samtale med t persner. Overføring Frbindelse er pprettet mellm det t samtalepartnerne Gå tilbake til inaktiv skjerm Viderekble med røret på: Når du snakker med t persner, kan du gså legge på fr å kble dem sammen. 11

12 3.7 Treveisknferanse Du er i samtale med en samtalepartner. En annen samtalepartner er på vent. Knferanse Du sitter i knferanse Avslutte knferansen Gjør ett av følgende:: Avslutt knferanse Legg på Legg på røret Hvis du startet knferansen, blir du værende i samtalen med den andre persnen når én av persnene frlater knferansen. 3.8 Sende DTMF-signaler Under en samtale må du nen ganger trykke på ppringingstaster fr å sende DTMF-signaler, fr eksempel med en taleserver, et autmatisert sentralbrd eller en telefnsvarer sm brukes eksternt. Under en samtale er telefnen sm standard knfigurert til å sende kder i tnesignaler: ppgi disse kdene direkte ved å bruke tastene på telefnen. Hvis du vil ha mer infrmasjn m denne knfigurasjnen, kan du kntakte persnen sm er ansvarlig fr installasjnen. 3.9 Justere lydstyrke Under en samtale kan du justere lydstyrken til høyttaleren, mttakeren eller hdesettet ved å gjøre følgende: Under en samtale Justere lydstyrke Den valgte lydstyrken huskes til neste samtale. Lydstyrken huskes separat fr høyttaleren, røret g hdesettet. 12

13 4 Hlde kntakten 4.1 Infrmasjn m telefnen ( Hvem er jeg?) Hvem er jeg? Internnummeret til telefnen g brukernavnet vises. 4.2 Viderekble anrp til et annet nummer (umiddelbar viderekbling) (Viderekbling) Viderekbling Umiddelbar viderek. Angi viderekblingsnummeret. Hvis det er nødvendig, bruker du C-tasten til å slette tegn Den prgrammerte viderekblingen vises på skjermen, g startsidetasten lyser Når du prgrammerer denne viderekblingen, vises følgende på skjermen: Um. v.k.-\> fulgt av destinasjnsnummeret Du kan frtsatt freta anrp, men kan bare mtta anrp på den telefnen sm du har viderekplet dine anrp til. 4.3 Endre videresending (Viderekbling) Viderekbling Umiddelbar viderek. Skriv inn det nye nummeret Hvis det er nødvendig, bruker du C-tasten til å slette tegn Gå tilbake til inaktiv skjerm 4.4 Avbryt videresending (Viderekbling) Viderekbling Deaktiver Gå tilbake til inaktiv skjerm 4.5 Viderekple anrp til talemeldingssenter (Viderekbling) Viderekbling Um. v.k. til talem. Gå tilbake til inaktiv skjerm Den prgrammerte viderekblingen vises på skjermen, g startsidetasten lyser Når du prgrammerer denne viderekblingen, vises følgende på skjermen: Um. v.k.-\> talemld. 13

14 4.6 Knsultere talepstkassen Talemelding Bekreft tilgang til telefnsvareren ved å skrive inn passrdet Følg instruksjnene i talehjelpen Avslutte avspillingen Gjør ett av følgende:: Legg på Legg på røret 14

15 5 Sette pp telefnen 5.1 Prgrammere din persnlige telefnliste (Katalg) Du kan lagre pptil 100 numre i din persnlige telefnliste. Vise din persnlige telefnliste Katalg Opprette en ppføring i den persnlige telefnlisten Ny Frnavn: Skriv inn frnavnet Navn: Skriv inn navn Nr.: Skrive inn nummeret Lagre ppføringen Gå tilbake til inaktiv skjerm Skriv inn teksten: tastene har bkstaver sm du viser ved å trykke flere ganger. Enkelte spesialtegn kan vises ved at du trykker flere ganger på * (+% $ / & () [ ] = # eller 1 (- _). Trykk t ganger på 1 fr å sette inn et mellmrm. Endring av kntaktkrt i den persnlige katalgen Velge krtet sm skal endres Endre Frnavn: Skriv inn frnavnet Navn: Skriv inn navn Nr.: Skrive inn nummeret Lagre ppføringen Gå tilbake til inaktiv skjerm Skriv inn teksten: tastene har bkstaver sm du viser ved å trykke flere ganger. Enkelte spesialtegn kan vises ved at du trykker flere ganger på * (+% $ / & () [ ] = # eller 1 (- _). Trykk t ganger på 1 fr å sette inn et mellmrm. Slette et krt Velg krtet du vil slette Slett Gå tilbake til inaktiv skjerm 5.2 Knfigurere ringing (Innstillinger) Innstillinger Telefn Ringer Velge meldi Meldi Velg ønsket lydstyrke. () Gå tilbake til inaktiv skjerm 15

16 Justere vlum på ringetnen Nivå Velg ønsket lydstyrke. (9 nivåer) Bekreft valget. Gå tilbake til inaktiv skjerm Aktiver/deaktiver møtemdus (økende ringevlum) Ringemdus Du kan velge én av tre typer ringetner Vanlig ringing Stille mdus (Når denne mdusen er aktivert, vises Ringing av på skjermen) Prgressiv ringing Gå tilbake til inaktiv skjerm Du kan kmbinere møteringemdus g diskré ringemdus. Hvis du fr eksempel ønsker en svært lav ringetne, kan du velge stille mdus med ett til tre pip før det ringer, så hører du bare pipelyder når telefnen ringer. Aktivere/deaktivere diskré ringemdus Pip 1 pip før ring / 3 pip før ring / Ring uten pip Gå tilbake til inaktiv skjerm Du kan kmbinere møteringemdus g diskré ringemdus. Hvis du fr eksempel ønsker en svært lav ringetne, kan du velge stille mdus med ett til tre pip før det ringer, så hører du bare pipelyder når telefnen ringer. Stille inn ringevlumet når et anrp vises i presentasjnsbildet Telefnen ringer Justere vlum på ringetnen Justere ringevlum i ledigmdus Velg ønsket lydstyrke. (9 nivåer) / Gå tilbake til inaktiv skjerm 5.3 Justere skjermkntrasten (Innstillinger) Innstillinger Telefn Kntrast Gjør ett av følgende:: Bekreft valget. 5.4 Velge språk (Innstillinger) Innstillinger Telefn Språk Velg ønsket språk Bekreft valget. 16

17 5.5 Aktiverere/deaktivere hemmelig identitet (Innstillinger) Du kan velge å skjule identiteten din. I stedet fr at telefnnummeret ditt vises på telefnen til den andre persnen, vises "annym" i stedet. Innstillinger Telefn Hemmelig samtale Aktiver 5.6 Velg hdesettet -(bare 8012) (Innstillinger) Innstillinger Telefn RJ9-plugg Rør / Hdetelefn 5.7 Låse / låse pp telefnen Når telefnen er låst, kan du bare ringe bestemte numre, fr eksempel nødanrp. Låse telefnen Trykk lenge på OK på telefnen fr å aktivere låsefunksjnen. Trykk på OK fr å bekrefte Telefnen låses. En melding på telefnskjermen frteller deg at telefnen er låst. Låse pp telefnen Trykk lenge på OK fr å deaktivere låsefunksjnen til telefnen. Angi passrdet ditt fr å låse pp telefnen. Telefnen låses. 17

18 6 Garantier g bestemmelser 6.1 Sikkerhetsinfrmasjn Endringer i utstyret sm ikke er uttrykkelig gdkjent av parten sm er samsvarsansvarlig, kan frata brukeren retten til å benytte utstyret. Magneter kan påvirke pacemakere g implanterte hjertestartere. Hld trygg avstand mellm pacemakeren eller den implanterte hjertestarteren din g telefnrøret, sm innehlder magnetiske elementer: minst 4 centimeter. Fr å begrense risiken fr interferens, må flk med pacemakere hlde den trådløse telefnen brte fra utstyret (minimumsavstand 15 cm). Vi anbefaler at standard gdkjenningsprsedyrer følges før utstyret brukes i mråder der menneskelig sikkerhet er viktig (sykehus...). Håndsettet inkluderer magnetiske elementer sm kan tiltrekke skarpe metallgjenstander. Fr å unngå skade må du passe på at ikke skarpe metallgjenstander sitter fast på ørestykket. Unngå bruk av telefner (brtsett fra trådløse telefner) under en elektrisk strm. Det kan være en ørliten risik fr elektrisk støt fra lynnedslag. Ikke bruk telefnen i miljøer med eksplsjnsfare. Ikke plugg denne telefnen inn i en ISDN-tilkbling eller i en vanlig PSTN-tilkbling. Dette kan resultere i stre skader på telefnen. Pass på at telefnen aldri kmmer i kntakt med vann. Bruk en myk, fuktig klut til å rengjøre telefnen. Bruk aldri løsemidler (triklretylen, acetn g så videre) sm kan skade plastdeler på telefnen. Ikke bruk rengjøringsmidler på spraybks. Klasse 2 fr OmniTuch 8012 DeskPhne i henhld til IEEE802.3af) eller via strømnettet med en sertifisert strømfrsyningsenhet (direkte innplugging eller tilkblet med en ledning) sm er gdkjent sm begrenset strømkilde (LPS =imited Pwer Surce) i frhld til CSA/UL/IEC med spesifikasjnen 5 V, minst 1 A. Hvis du er kblet til en PE-tilkbling, må du ikke bruke strømfrsyning. PE-enhetene (Pwer ver Ethernet) sm leverer eller mttar strøm g tilhørende tilkblede kabler må befinne seg innendørs. RJ-45-kntakten brukes ikke til telefnlinjetilkbling. 18

19 6.2 Gdkjenning g sertifisering Merking Dette utstyret verhlder de viktige kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/EC g direktiv 2011/65/UE (ROHS). Samsvarserklæringen kan være hentet fra: Alcatel-Lucent 3 avenue Octave Gréard Paris, France USA g Canada Denne enheten er i samsvar med Part 15 av FCC-reglene g med den kanadiske industristandarden RSS-210. Enheten fungerer avhengig av følgende t betingelser: (1) enheten må ikke frårsake skadelig interferens g (2) enheten må akseptere all interferens utenfra, innbefattet interferens sm kan frårsake uønsket funksjn. Utstyret er testet g samsvarer med grensene fr digitale enheter i klasse B i henhld til Del 15 i FCCreglene g ICES-003 i Canada. Disse begrensningene er utfrmet fr å gi rimelig beskyttelse mt skadelig interferens i bliginstallasjner. Utstyret genererer, bruker g kan avgi stråling av radifrekvensenergi, g dersm det ikke installeres g brukes i samsvar med anvisningene, kan det frårsake skadelig interferens i radikmmunikasjner. Det fins imidlertid ingen garanti fr at det ikke kan ppstå interferens i en enkelt installasjn. Dersm utstyret frårsaker skadelig interferens i radieller fjernsynssignaler, ne sm kan avgjøres ved å slå utstyret av g på, ppfrdres brukeren til å kntakte frhandler fr å frsøke å krrigere dette. Ekspnering fr radifrekvenssignaler. Dette utstyret verhlder den internasjnalt anerkjente grensen fr stråling på 1,6 W/kg. Bruksinstruksjner Telefnen må kun brukes i temperaturer mellm -5 til +45 C. Dette prduktet er bare beregnet på bruk innendørs. Dette apparatet er kmpatibelt med høreapparater. Beskyttelse mt akustiske sjkk Maksimalt lydtrykksnivå fr telefnen er i samsvar med eurpeiske, amerikanske g australske standarder. Direktiv 2003/10/EC sm beskriver risikene knyttet til støy på arbeid Avfallshåndtering Utstyret må leveres til mttaksstasjn eller returpunkt fr elektrnisk avfall. Defekte batterier må leveres til mttaksstasjn eller returpunkt fr spesialavfall. Relatert dkumentasjn Du finner disse instruksjnene m sikkerhet g lvgivning g brukerdkumentasjnen på andre språk på følgende nettsted 19

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker Art.-nr. : FMR 100 SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon Hurtigveiledning R6.0 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

NovaPhone 10/20 Bruksanvisning

NovaPhone 10/20 Bruksanvisning NvaPhne 10/0 Bruksanvisning Innhld 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhld 8..1 NvaPhne 10 Slå 8 telefn.. NvaPhne 0 8. Taster g displaymeldinger 9.4 Slik starter du 10.5

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukerveiledning - kortversjon

Brukerveiledning - kortversjon Brukerveiledning - krtversjn innvaphne Operatr V9 / V10 OVERSIKT Innkmmende anrp i sentralens ventekø Innkmmende anrp til peratør Utgående anrp fra peratør Søkefelt Parkerte anrp Overførte anrp (ennå ikke

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port Art.-nr. : FM GATE 1 ZSNA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radi håndsender 2-kanal Art.-nr. : HS2 RF Radi håndsender 4-kanal Art.-nr. : HS4 RF Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs diagnsetester Best.-nr. : 5304 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g tilkbling av elektriske apparater må kun gjennmføres av elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. enet radi grensesnitt, stikkntakt Art.-nr. : FMGATE1ZSNA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g tilkbling av elektriske apparater må kun gjennmføres av elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning Termstat mdul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader,

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Victor Reader Stratus 12 M

Victor Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Victr Reader Stratus 12 M Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0711 Victr Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Kmme

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs mfrmer, vergangsstøpsel Best.-nr. : 5323 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g tilkbling av elektriske apparater må kun gjennmføres av elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0213 STREAM Brukerhåndbk 1 rev. 20-20130213 STREAM

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS Tjenestebeskrivelse fr NHN-EDI med psjn FTPS Fr sending g mttak av stre meldinger Versjnskntrll: Dkumentstatus Versjn Status Ansvarlig Dat 1.15 Gdkjent Trnd Utne Larsen 08.12.09 1 Innhld 1 Innhld 2 2 Generelt

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stavanger øyeblikkelig hjelp

Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stavanger øyeblikkelig hjelp Saksgang Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnpphld Stavanger øyeblikkelig hjelp Øyeblikkelig hjelp døgnpphld- ØHD er bydekkende. Stkka sykehjem har ni plasser fr øyeblikkelig hjelp

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes Hurtigveiledning R6.0 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med IBM Lotus Notes gir deg tjenester

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin

Eksamenssystemet Inspera finner du som ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.no/admin Høgsklen i Innlandet - Hedmark 7.3. 2017 Veileder til utfrming av ppgaver i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du sm ansatt fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin 1. Start i

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0214 STREAM Brukerhåndbk Om VICTOR READER STREAM HumanWare

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Rm System fr Micrsft Lync BRUKERVEILEDNING FOR MODELLENE SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 AND SRS-LYNC-XL SOM BRUKES I SMART BOARD 8055i-G5-, 8065i-G5- OG 8084i-G4-

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Power HomeHandy Topas S. Brukerhåndbok

Power HomeHandy Topas S. Brukerhåndbok PwerHmeHandy Tpas S Brukerhåndbk Håndapparat Høyttaler Display Funksjnsknapper Knapper alfanumeriske Mikrfn Basestasjn Antenne Laderkntakt Lysdide (LED) Søkeknapp (paging) 1567890156 Oversikt ver funksjner

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer