Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 5"

Transkript

1 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 5

2 GPal Navigatr Versjn 5 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1: INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen... 1 Innhld på CD/DVDen Systemfrutsetninger... 3 Knvensjner i denne håndbka... 3 Tips g varselhenvisninger... 4 Viktige infrmasjner... 4 Varemerke... 5 Cpyright g garanti... 5 KAPITTEL 2: GRUNNLAG FOR BETJENINGEN... 6 Betjening i menyvisningen... 6 Betjening i kartvisningen... 8 KAPITTEL 3: BETJENING AV GOPAL -NAVIGASJONSPROGRAMVARE... 9 Legge inn adressen manuelt Legge inn land Legge inn pstnummer eller stedsnavn Legge inn gate-/veinavn Legge inn husnummer Legge inn øvrige mål Siste steder Spesialmål Favritter Krdinater Mål fra kart Beregne alternative ruter Starte ruteberegning Rutestyring Ruteplanlegging Ruteinfrmasjn Sperre ruten Rutesimulasjn Starte g vise målføring Ytterligere visninger Kmpassvisning i

3 Prgramvarehåndbk Pilvisning Tripinf KAPITTEL 4: TILPASSE INNSTILLINGENE Spesifiserte innstillinger fr navigasjnsprgramvaren Tilpasse rutepsjner Tilpasse visningen Tilpasse språkinnstillinger Tilpasse prgraminnstillinger Tilpasse innstillinger av enheten Tilpasning av spesialfunksjner Innstillingsveiviser Tilpasse Quick-meny-innstillinger KAPITTEL 5: MANUELL INSTALLASJON OG OPPSTARTING Første ppstarting Nyinstallasjn g ppdatering av prgramvaren Overføre kartmateriale g spesialmåldata til minnekrtet Overføre data til det interne minnet på navigasjnsapparatet KAPITTEL 6: INSTALLASJON OG OPPSTARTING VIA GOPAL ASSISTANT.. 46 Installasjn av GPal Assistant-prgramvare Brukerverflaten til GPal Assistant Innstille brukerspråk Manuelle aksjner fr datautveksling Aksjner via Cntent Imprt Wizard Frvaltning av GPS-spr Funksjner fr apparatfrvaltning Endre apparatnavn Frmatere det interne minnekrt Kjøpe i GPal-Shp-Prtal ii

4 GPal Navigatr 5 Kapittel 1: Intrduksjn Velkmsthilsen Hjertelig velkmmen g mange takk fr at du har bestemt deg fr vårt mbile navigasjnssystem. Mens den grunnleggende betjening av ditt navigasjnsapparat samt ekstra prgrammer (sm MP3 Player, Picture Viewer bla.) er beskrevet i apparatets vedlagte brukerveiledning, behandles følgende temaer i denne håndbka: Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare Tilpasse innstillingene Installere prgramvaren g kartmaterialet Betjening via språkinnlegging (såfremt tilgjengelig fr ditt apparat) I tillegg får du via hjelpefunksjnen til ditt navigasjnssystem infrmasjner m viktige brukerskritt g funksjner. Prgramvaren fr ditt mbile navigasjnsapparat er undelagt en stadig utviklingsprsess g kan ppdateres med gratis eller gebyrpliktige ppdateringer (Updates). Infrmasjnene i denne håndbka henviser kun til funksjnsmfanget på det tidspunkt du har fått utlevert ditt navigasjnssystem. Såfremt prgramvaren g/eller maskinvaren frandres senere g/eller ppdateres, kan infrmasjnene her avvike fra de skrittene sm beskriver betjeningen. I dette tilfelle kan du på Medin-Websiden (www.medin.de/dwnlads) under Supprt søke etter en aktuell versjn av denne håndbka sm dkumenterer endringene i betjeningen. Legg merke til at prdusenten prinsipielt fraskriver seg ethvert ansvar fr tap eller skader sm kan ppstå sm følge av angivelser eller eventuelle feilinfrmasjner i denne håndbka. Innhld på CD/DVDen. På CD/DVDen sm medfølger i leveringen, finner du alle nødvendige prgramvarepakker fr å kunne bruke ditt navigasjnssystem samt installasjnsfiler fr ekstra prgrammer sm du kan velge å installere i minnet på ditt navigasjnsapparat eller på din Windws-PC. Når du setter inn CD/DVDen i stasjnen på din PC, åpner det seg autmatisk en installasjnsveiviser sm hjelper deg med installasjnen: Følg ganske enkelt veiledningene på bildeskjermen fr autmatisk å kunne installere de valgte filer. Hvis installasjnsveiviseren på CD/DVDen ikke autmatisk starter, kan du imidlertid gså manuelt installere de nødvendige filer. I det følgende får du vite hvilke kmpnenter sm er på CD/DVDen g i hvilken frtegnelse på det eksterne minnekrtet eller i flash-minnet på ditt navigasjnsapparat disse må være lagret fr å kunne garantere en feilfri drift. 1

5 Intrduksjn Element Beskrivelse Målfrtegnelse ActiveSync Adbe I denne mappen finner du installasjnsfilene fr synkrnisasjnsprgramvaren Micrsft ActiveSync. Denne prgramvaren brukes fr å synkrnisere ditt navigasjnsapparat med en Windws PC. I denne mappen finner du installasjnsfilene fr Adbe Acrbat Reader. Denne prgramvaren tillater deg å åpne den digitale PDF-versjnen i denne håndbka på en Windws PC. APD I denne mappen finner du filene fr GPal Assistant. Assistant Installatin License Agreements Manuals Map Regins AUTORUN lesmeg.txt Setup Assistant I denne mappen finner du installasjnsfilene fr GPal Assistant. I denne mappen finner du installasjnsfilene fr din navigasjnsprgramvare. Denne mappen innehlder lisensinfrmasjn til bruk fr ulike tjenester. I denne mappen finner du PDF-versjnene av denne håndbka på ulike språk. I denne mappen finner du kartfilene sm ditt navigasjnssystem trenger fr ruteplanleggingen. Denne Setup infrmasjnen/prgrammet sørger fr at installasjnsveiviseren, sm hjelper deg med installasjnen av prgramvarekmpnentene, autmatisk starter etter innsetting av CD/DVDen. I denne tekstfilen finner du viktige infrmasjner m innhldet på denne CD/DVDen samt installasjnen av ulike prgrammer på CD/DVDen på landets språk. Dette prgrammet starter autmatisk etter at du har satt inn CD/DVDen g hjelper deg med installasjnen av prgramvarekmpnentene. Dette prgrammet må (manuelt eller ved hjelp av installasjnsveiviseren) installeres i frtegnelsen Prgrammer på din PC. Dette prgrammet må (manuelt eller ved hjelp av installasjnsveiviseren) installeres i frtegnelsen Prgrammer på din PC. Disse filene brukes kun fr installasjnen av GPal Assistant på din PC g må ikke kpieres manuelt. Disse filene brukes kun fr installasjnen av GPal Assistant på din PC g må ikke kpieres manuelt. Disse filene må (manuelt eller ved hjelp av GPal Assistant) installeres i frtegnelsen My Flash Disk på det eksterne minnekrtet eller i My Flash Disk > INSTALLfrtegnelsen på ditt navigasjnsapparat. Disse filene skal ikke kpieres. Disse filene kan du installere (manuelt eller ved hjelp av installasjnsveiviseren) i frtegnelsen Prgrammer > Medin GPal Assistant > Manuals på din PC. Disse filene må (manuelt eller ved hjelp av GPal Assistant) installeres i frtegnelsen MapRegins på det eksterne minnekrtet eller i My Flash Disk frtegnelsen på ditt navigasjnsapparat. Denne filen må ikke kpieres Denne filen må ikke kpieres Denne filen må ikke kpieres Alt etter versjn g utstyr på ditt navigasjnssystem er det mulig at nen av de vennevnte mapper g datafiler ikke innehlder data/ekstra data på CD/DVDen sm freligger. Nærmere infrmasjner m dataene sm er lagret på den medfølgende CD/DVDen, finner du i Readme-filen på CD/DVDen. Ved leveringen av ditt navigasjnssystem er ulike kmpnenter sm perativsystem g 2

6 Intrduksjn navigasjnsprgramvare allerede frinnstallert på ditt navigasjnsapparat g/eller minnekrtet sm er med i leveringen: Du kan altså starte pp ditt navigasjnssystem like etter at du har pakket det ut uten ekstra installasjner. Riktignk vil vi gjerne anbefale at du installerer ekstraprgrammer sm GPal Assistant eller gså Adbe Acrbat Reader på din PC fr å kunne få tilsvarende funksjnalitet. Dessuten kan det på grunn av en feilfunksjn være nødvendig at du en gang til må installere ulike prgramvarekmpnenter på nytt senere fr ditt navigasjnssystem. Denne prsedyren beskrives i Kapittel 5: Manuell installasjn g ppstarting g Kapittel 6: Installasjn g ppstarting via GPal Assistant. Systemfrutsetninger Ditt mbile navigasjnssystem kan frbindes med en vanlig Windws-Persnal-Cmputer fr å (etter-) installere prgramdata sm navigasjnsprgramvare, ekstra kartmateriale bla.. Fr en feilfri funksjn må din PC ppfylle følgende systemfrutsetninger. Operativsystemer sm understøttes Windws 2000 fra SP4, Windws XP & Vista TM Maskinvare-spesifikasjner til aktuell datamaskingenerasjn, minst 128 RAM, min. en fri USB- 1.1-prt Krtleser fr SD/MMC-media anbefales Nødvendig ekstra prgramvare Micrsft ActiveSync (kun Windws 2000/XP) fr bruk sm mbilt apparat med din PC, GPal Assistant fr autmatisk dataverføring mellm navigasjnsapparat g PC (ved behv). Tips Hvis du arbeider med perativsystemet Micrsft Windws Vista TM, trenger ikke ActiveSync - kmmunikasjnsprgramvare. De nødvendige systemfiler fr dataverføringen er allerede ved levering av ditt perativsystem integrert i Windws Vista TM. Tilkble ditt apparat med den medfølgende USB-kabelen til din PC: Etter at ditt navigasjnsapparat gjenkjennes sm nytt apparat, installeres autmatisk de nødvendige drivere. Etter vellykket installasjn er ditt nye apparat ppført i Windws-Utfrskerversikten i registeret Bærbare apparater. Hvis du har lagret ekstra filer på ditt navigasjnsapparat, passer du på at det ved dataverføringen må være tilstrekkelig kapasitet til stede. Hvis dette ikke er tilfelle, fjerner du unødvendige filer. Hvis din PC ppfyller disse spesifikasjner, kan du frbinde ditt navigasjnsapparat ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen til en fri USB-prt på PCen fr å utveksle data. Knvensjner i denne håndbka Betjeningen av ditt navigasjnssystem rienterer seg direkte til brukerveiledningen i en brukerprgramvare fr en PC. Det betyr at innlegg i prgramvaren kan presenteres visuelt på bildeskjermen g utføres derfra. Ulikt er derimt selve betjeningen: Mens du utfører en funksjn på din PC ved å klikke med musen, kan du velge å betjene navigasjnsprgramvaren med stiften sm er med i leveringen eller direkte ved å legge inn manuelt på den berøringsømfintlige bildeskjermen (Tuchscreen) på ditt navigasjnsapparat. Fr etterfølgende beskrivelser gjelder derfr følgende: Når du legger inn med musen på din PC, bruker vi begrepet "klikke/klikke på" Angående innlegg sm du utfører med stiften eller en finger på navigasjnsapparatets Tuchscreen, bruker vi begrepet "taste/taste på". På ulike steder i denne håndbka tar vi hensyn til innlegginger innenfr et brukerprgram eller en stiangivelse på ditt PC/minnekrt. I de etterfølgende beskrivelser dkumenteres disse henvisningene på følgende måte: 3

7 Intrduksjn Innlegging fra prgramvaren (sm taster, menyinnlegging eller påskrifter fr markeringsfelt) vises med fet skrift. Spesifiserte funksjner g prgrammer i ditt navigasjnssystem (f. eks. MP3 Player bla..) eller PC (f. eks. Windws Utfrsker bla..) vises med kursiv skrift. Angivelser til frtegnelser g minnestier (på det eksterne SD-krtet eller flash-minnet på ditt navigasjnsapparat) vises med kursiv skrift. Infrmasjnene i denne håndbka dkumenterer betjeningen av navigasjnsprgramvaren, frklarer den grafiske behandlingen på bildeskjermen til ditt navigasjnsapparat g ppfører de tilgjengelige valgpsjner fr enkelte funksjner. Fr etterfølgende beskrivelser gjelder derfr følgende: Beskrivelser sm mtaler utførelse av en funksjn, ppføres numerisk g definerer derfr rekkefølgen til de enkelte arbeidsskritt. Beskrivelser sm henviser til ulike elementer i et prgramvarevindu.l., ppføres gså numerisk, imidlertid med farge. Beskrivelser sm ppfører ulike likeverdige psjner (sm i dette tilfellet), er kjennetegnet med pptellingstegn. Tips g varselhenvisninger På ulike steder i denne håndbka gir vi deg praktiske tips eller henviser til mstendigheter sm kan frstyrre en feilfri bruk av ditt navigasjnssystem. Disse avsnittene er i de etterfølgende beskrivelser kjennetegnet på følgende måte. Tips Med dette symblet vil vi gjøre deg ppmerksm på funksjner g kjennetegn sm effektiviserer din arbeidsgang g sm gjør det lettere å betjene ditt navigasjnssystem. Anmerkning Med dette symblet vil vi gjøre deg ppmerksm på viktige funksjner g kjennetegn sm er avgjørende fr bruken av ditt navigasjnssystem. Vi ber deg m å følge alle henvisningene fr å unngå feilfunksjner ved betjeningsfeil eller feile innlegginger. Viktige infrmasjner I det følgende finner du viktige infrmasjner m bruken av ditt navigasjnssystem. På egnet sted gjentas disse infrmasjner i frm av anmerkninger g henvisninger i denne håndbka. Ut fra sikkerhetsgrunner må sjåføren ikke selv legge inn data under kjøringen: Legg inn data før kjøringen begynner. Hvis du vil endre dine innlegg under kjøringen, stpper du ditt kjøretøy på et egnet sted (parkeringsplass.l.). Kjøretøyvinduer i termglass eller vinduer sm er dempet med metall innskrenker GPS-mttaket kraftig. Ofte er det en spesiell utsparing g bak denne kan du plassere navigasjnsapparatet. Hvis dette ikke er tilfelle, må du mntere en kurant GPS-antenne utenfr passasjerrmmet (f. eks. på kjøretøytaket). Navigasjnssystemets anvisninger er anbefalinger: I ethvert tilfelle må du legge merke til tysk veitrafikklv. Legg merke til at ditt navigasjnsapparat må mtta et gyldig GPS-signal fr å kunne gjennmføre en beregning av ruten fra den aktuelle psisjn. Legg merke til at du må innstille ditt navigasjnsapparat etter den lkale tidssnen fr ved fremtidige ruteberegninger å kunne beregne riktig ankmsttid. 4

8 Intrduksjn Du kan gså finne din aktuelle psisjn på kartet uten målangivelse. Hvis tilgjengelig, vises så navnet på gaten/veien hvr du befinner deg fr øyeblikket. Legg merke til at freløpige lkale endringer g/eller restriksjner i tysk veitrafikklv (f. eks. tillatt maksimalhastighet) ikke kan tas hensyn til i ruteplanleggingen: Innrett deg under alle mstendigheter etter veitrafikkskilt g/eller den lkale veitrafikkdirigeringen. Legg merke til at kartmaterialet er ajurført til tidspunket fr levering. Prdusenten kan imidlertid ikke frsikre at infrmasjnene i kartmaterialet er abslutt frpliktende g heller ikke frsikre at disse stemmer verens med den virkelige veiføring g/eller veiskilting. Varemerke Alle merker- g varemerker sm er nevnt g eventuelt beskyttet gjennm tredjemann i håndbka er underlagt uinnskrenket bestemmelsene i den til enhver tid gyldige varemerkerett g eierrettighetene til registrert eier. Alle her navngitte varemerker, handelsnavn eller firmanavn er eller kan være varemerker eller registrerte varemerker til aktuell eier. Alle rettigheter, sm ikke uttrykkelig her er garantert, frbehldes. En mangel på en eksplisitt merking av de varemerker sm er brukt i denne håndbka, kan ikke utelukkes, slik at et navn fra tredjemanns rettigheter er fri. Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista TM samt ActiveSync er varemerker i Micrsft Crpratin. Acrbat g Acrbat Reader er varemerker i Adbe Systems Incrprated. Cpyright g garanti Cpyright 2009 Versjn 5 Alle rettigheter frbehldes. Alle angivelser i denne håndbka kan uten frhåndskunngjøring endres g prdusenten har ingen frpliktelser i frbindelse med dette. Prdusenten fraskriver seg ethvert ansvar fr tap eller skader sm ppstår sm følge av angivelser eller eventuelle feilinfrmasjner i denne håndbka. Vi er til enhver tid takknemlig fr henvisninger til feil eller frslag til frbedringer fr i fremtiden å kunne tilby deg enda bedre prdukter. Denne håndbka må ikke uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra prdusenten reprduseres helt eller i deler til et eller annet frmål, heller ikke lagres på et elektrnisk medium eller i annen frm verføres elektrnisk, elektrisk, mekanisk, ptisk, kjemisk, ved ftkpi eller audipptak. 5

9 GPal Navigatr 5 Kapittel 2: Grunnlag fr betjeningen Navigasjnsapparatet er straks klart til bruk når du har pakket det ut: Navigasjnsprgramvaren g kartmaterialet sm følger med, er allerede installert i systemet. Fr å legge inn egne navigasjnsmål g brukerspesifiserte innstillinger må du imidlertid være frtrlig med det grunnleggende betjeningsknsept fr ditt navigasjnssystem sm vi på de følgende sidene vil presentere. Såfremt du allerede er frtrlig med betjeningsknseptet, kan du veksle direkte til Kapittel 3: Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare. Betjeningen av ditt navigasjnsapparat skjer utelukkende i begge driftmdi "Menyvisning" g "Kartvisning". Betjening i menyvisningen I menyvisningen finner du alle prgramvarefunksjner anrdnet i hierarkiske menyer sm du kaller pp via knappene på navigasjnsapparatets berøringsskjerm (Tuchscreen). Hver knapp åpner det underliggende nivå sm igjen gir tilgang til videre psjner sm er relevant fr denne menyen hhv. denne funksjnen. Såfremt en knapp ikke er anrdnet et videre menynivå, blir funksjnen utført direkte. Her er et eksempel: Med knappen......har du tilgang til undermenyene/knappene... Innenfr menynivåene kan du via de tilgjengelige knappene åpne videre undermenyer eller frlate disse fr å kmme inn i den tilhørende hvedmeny. Navigasjnen innenfr menyene frløper på følgende måte: Fr å åpne den ønskede menyen g undermenyene sm befinner seg her, taster du på den tilhørende knapp. Fr å lukke undermenyen sm fr øyeblikket er åpnet g veksle til den tilhørende hvedmenyen taster du på knappen. Fr å veksle til en videre side innenfr et menynivå, taster du på knappen. I ulike skjermbilder må du treffe et valg mellm de tilgjengelige psjner innenfr en liste. 6

10 Grunnlag fr betjeningen Fr å kunne blende inn ikke synlige innlegg innenfr en liste, kan du flytte visningsmrådet med knappene hhv. ppver g nedver. Den aktuelle psisjn innenfr listen vises på rullekanten mellm disse knappene. I ulike skjermbilder kan du redusere hhv. øke en frinnstilt verdi. Fr å redusere hhv. øke den aktuelle viste verdien trykker du på knappene hhv.. Den aktuelle verdien vises på verdiskalaen mellm begge knappene. I ulike skjermbilder må du velge m en funksjn eller et arbeidsskritt skal utføres eller avbrytes. Fr å utføre en funksjn eller et arbeidsskritt, taster du på knappen. Fr å avbryte en funksjn eller et arbeidsskritt, taster du på knappen. 7

11 Grunnlag fr betjeningen Betjening i kartvisningen I kartvisningen vises knapper g statusvisninger. Knapper Med denne knappen åpner du innstillingsvinduet Lydstyrke: Her kan du regulere språk-, tasteklikk- g MP3-Playergjengivelse. Denne knappen fungerer kun, hvis ditt navigasjnssystem er utstyrt med Bluetth-fri taleinnretning (se apparathåndbk). I Splitscreen-mdus kan du velge m du vil ha pilvisning eller spesialmål fr direktevalg. Med denne knappen veksler du fra kartvisningen tilbake til navigeringsmenyen. Med denne knappen veksler du kartvisningen mellm psjnene kart i kjøreretning, nrd øverst g 3D-kart. Med denne knappen frstørrer du hhv. frminsker du det viste kartutsnittet. Hvis du trykker på en Zm-knapp, kan du via knappen til enhver tid veksle til Aut-Zmmdusen. Med denne knappen åpner du Quick-menyen, sm beskrives i avsnittet Tilpasse Quickmeny-innstillingene.. Statusvisninger Her vises avstanden til neste manøver. Her vises gaten/veien hvr du nå befinner deg. Her vises TMC-mttakskvaliteten. Her vises ladestatusen. Her vises GPS-mttakskvaliteten. Her vises gjennmsnitts- hastigheten. Her vises den aktuelle hastigheten. Her vises din sannsynlige ankmstid til målet. Her vises din aktuelle psisjn innenfr kartutsnittet. Her vises restkjøretiden til målet. Her vises avstanden til målet. Her vises den aktuelle målestkk i kartutsnittet. 8

12 GPal Navigatr 5 Kapittel 3: Betjening av GPal - navigasjnsprgramvare I dette avsnittet behandles den grunnleggende ppbygning g betjening av din navigasjnsprgramvare. Fr følgende beskrivelse frutsettes det at du er frtrlig med den grunnleggende betjening av ditt navigasjnssystem g arbeider med frinnstillingene ved leveringen. Etter ppstarting starter navigasjnssystemet innstillingsveiviseren, sm går gjennm alle viktige innstillinger trinn fr trinn. Du kan gså verføre standardinnstillingene, sm du når sm helst kan endre i menyen Innstillinger g tilpasse til dine persnlige behv. Såfremt du allerede har tilpasset bestemte innstillinger til dine persnlige behv, avviker beskrivelsen under visse mstendigheter fra det innhld sm vises på ditt system. Tips I denne håndbka beskrives kun betjeningen av din navigasjnsprgramvare. Infrmasjner angående betjening av videre funksjner fr ditt navigasjnssystem finner du i apparathåndbka. Etter at du har valgt navigasjnsmeny, er følgende menyer g funksjner tilgjengelige fr beregning av ønskede ruter: Her legger du inn et nytt målsted. Her velger du målstedet blant stedene eller spesialmålkategriene sm du la inn sist. Det kan gså velges blant favrittene du har pprettet. Dessuten kan du definere et mål ved hjelp av krdinatene eller direkte i kartet. Her får du vist ulik infrmasjn m den aktuelle ruten. Infrmasjnen kan redigeres eller simuleres i systemet. Her starter du ruteberegningen til det innlagte målsted. Tips Har du allerede lagt inn ett eller flere mål i navigasjnsapparatet, vises nå t knapper ver menytastene med de sist innlagte målene. Ved hjelp av disse knappene kan du starte ruteføringen direkte til dette målet. 9

13 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare Legge inn adressen manuelt Etter at du har startet navigasjnsapparatet kan du legge inn et målsted fr å beregne en rute fra din aktuelle standplass til den ønskede psisjn. I grunninnstillingen beregnes ruten på basis av frinnstillingene fr rutepsjnen (se Tilpasse rutepsjner). Berør knappen Legg inn adresse i navigasjnsmenyen fr å legge inn målinfrmasjn manuelt. Dermed åpnes følgende skjermbilde: Tips Ut fra sikkerhetsgrunner må sjåføren ikke selv legge inn data under kjøringen: Legg inn data før kjøringen begynner. Legge inn land I denne menyen er alltid det landet sm tilsvarer språkvalget ved installasjnen frhåndsinnstilt. Såfremt du planlegger en målføring i utlandet, kan du imidlertid gså velge et annet land sm mål. Frutsetning er at det tilsvarende kartmaterialet er installert på ditt navigasjnssystem Du går fram på følgende måte fr å velge et annet land: 1. Trykk på vimpelsymblet øverst i venstre hjørne av skjermen eller på knappen Land nederst på kanten av skjermen. Deretter åpner det seg en menyliste med alle land hvr du finner kartmaterialet installert fr disse på navigasjnssystemet. 2. Trykk på ønsket landppføring: Valget tas i bruk g skjermen åpnes igjen med stedsinntastingen. Anmerkning Ved hjelp av GPal Assistant kan du velge hvilket kartmateriale sm er lagret på navigasjnsapparatet. Ved behv kan du til enhver tid installere videre kartmateriale på det eksterne minnekrtet eller i Flash-minnet på navigasjnsapparatet. Du finner mer infrmasjn i avsnittet Manuelle aksjner fr datautveksling. Legge inn pstnummer eller stedsnavn Valg av stedsnavn kan etter sm det passer skje ved å legge inn pstnummer eller stedsnavn: Innlegging av pstnummer verføres autmatisk til stedet g mvendt. Du går fram på følgende måte fr å legge inn målsted via pstnummer eller navn: Legg inn ønsket navn ved hjelp av de alfanumeriske tastene på skjermen. 10

14 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare Trykk på knappen fr å vise de numeriske tastene, g legg inn pstnummeret. Når du legger inn stedsnavnet, tilpasses tastaturet autmatisk g viser kun de knappene sm er tillatt fr inntastingen av det neste skrifttegnet: Alle ikke tillatte knapper får gråfarger, g du kan ikke trykke på disse. Alle inntastede tall g tegn kan fjernes igjen med knappen. Når du har lagt inn det første tegnet, vises dessuten tre knapper mellm navnefeltet på den øverste kanten g tastaturet: De t første knappene gir deg mulige mål m samsvarer med pplysningene du har lagt inn hittil. Dette frvalg tilpasses på nytt etter hvert videre innlegg. Såfremt et frvalg tilsvarer ditt ønskemål, kan du velge dette direkte ved å taste den tilhørende knappen. Via den tre knappen Alle treff åpner du en liste med alle tilgjengelige frvalgmål i et separat vindu. Dermed vises alle aktuelle frvalgmålene sm tilbys, i et versiktskart, ne sm gjør rienteringen enklere. Med knappen Skjul kart lukker du denne kartvisningen. Med knappen Vis kart åpner du den igjen. Bla gjennm listen via knappene g g tast den ønskede innlegging: Utvelgingen vertas. Vil du finpusse din innlegging, veksler du med knappen tilbake til tegninnleggingen. Etter utvelging av målstedet innblendes autmatisk skjermbildet fr innlegging av gate-/veinavn. Legge inn gate-/veinavn I dette skjermbildet kan du etter sm det passer velge ut et spesifisert gate-/veinavn sm leder målføringen mt sentrum på stedet eller et spesialmål. Du går fram på følgende måte fr å legge inn gate-/veinavn: 1. Tast inn det første skrifttegn på skjermbildetastaturet: Tastaturet tilpasses autmatisk g stiller nå fr utvelging kun de knapper hhv. skrifttegn hvr det er tilgjengelig et gate-/veinavn på det valgte målsted. Alle videre knapper hvr det på dette sted ikke er tilgjengelig ne gate-/veinavn, får gråfarge g du kan ikke taste disse. 2. Du frtsetter innleggingen inntil du har lagt inn det ønskede gate-/veinavn. Såfremt du finner frvalg av det ønskede gate-/veinavn på en av de t knappene, trykker du på en av dem fr å velge gaten/veien direkte. Alternativt åpner du via den tredje knappen Alle treff en liste med tilgjengelige frvalgsmål i et separat vindu. Bla gjennm listen via knappene g g tast den ønskede innlegging: Utvelgingen vertas. Såfremt du ikke vil gjøre ne valg, veksler du med knappen tilbake til tegninnleggingen. Etter valg av gate/vei innblendes autmatisk skjermbildet fr innlegging av husnummer. Alternativt til manuell innlegging av gate/veinavn kan du via begge knappene mellm navnefeltet på den øvre randen g tastaturet velge følgende psjner: Via knappen Til sentrum 'målsted' starter du målføringen til målet sm i kartmaterialet er definert sm midtpunkt fr dette stedet. Dette stedsmidtpunkt vises på et versiktskart i skjermbildet Detaljinfrmasjn. Her kan du legge til side målstedet sm favritt, innblende rutepsjnene, legge til et videre mål eller starte målføringen. Ytterligere infrmasjner m dette får du på de neste sidene. Med knappen Spesialmål åpner du en liste ver alle spesialmål sm finnes fr det valgte stedet. Ytterligere infrmasjner m dette får du på de neste sidene. Legge inn husnummer Skjermbildet fr å legge inn husnummer åpnes autmatisk etter at du har valgt målstedets gate- /veinavn via en av knappene fr frvalg eller listevisning (Alle treffer). I dette skjermbildet har du nå følgende psjner: 11

15 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare Legg inn husnummeret manuelt: Så snart sm du ser det ønskede husnummeret på en av de t knappene fr frvalg, trykker du på denne fr å velge det direkte. Alternativt åpner du via den tredje knappen Alle treff en liste med alle tilgjengelige husnummer i et separat vindu. Bla gjennm listen via knappene g g tast den ønskede innlegging: Utvelgingen vertas. Såfremt du ikke vil gjøre ne valg, veksler du med knappen tilbake til tegninnleggingen. Via knappen Til midten av veien leder du målføringen til det målet sm er definert sm midtpunkt fr denne gaten/veien i kartmaterialet. Via knappen Veikryss kan du legge inn navnet på en sidegate/-vei sm krysser den pprinnelig innlagte gaten/veien: Målstedet blir så tilrdnet dette veikrysset. Tast inn navnet på sideveien på tastaturet: Når det ønskede gate-/veinavn vises på en av de t knappene fr frvalg, trykker du på denne fr å velge gaten direkte. Alternativt åpner du via den tredje knappen Alle treff en liste med alle tilgjengelige sideveier i et separat vindu. Bla gjennm den tilhørende listen via knappene g g tast det ønskede innlegg: Utvelgingen vertas g utvelgingslisten lukkes. Såfremt du ikke vil gjøre ne valg, veksler du med knappen tilbake til tegninnleggingen. Etter at du har fretatt en utvelging, er målinnleggingen avsluttet. Målet vises på skjermbildet Detaljinfrmasjn i et versiktskart g angis sm adresse. I dette skjermbildet kan du legge dette målstedet til side sm favritt, innblende rutepsjner, legge til et videre mål eller starte målføringen. Ytterligere infrmasjner m dette får du på de neste sidene. Legge inn øvrige mål Alternativt til manuell inntasting via sted/gate/husnummer kan du gså legge inn eller velge målet etter andre kriterier. Det gjør du ved å trykke på knappen Finne øvrig mål i navigasjnsmenyen. Siste steder Navigasjnsapparatet lagrer de målstedene du la inn sist, nærmere bestemt i listen Siste steder, sm du kan åpne med knappene av samme navn. På denne måten kan du velge disse målstedene på nytt uten å måtte legge inn målinfrmasjnen først. Let gjennm den tilhørende listen ved hjelp av knappene g, g trykk på ønsket ppføring: Målet vises på skjermbildet Detaljinfrmasjn i et versiktskart. I dette skjermbildet kan du legge til enda et mål, åpne eller tilpasse rutepsjnene fr målføringen eller starte målføringen. Ytterligere infrmasjner m dette får du på de neste sidene. Tips Mål sm du ikke lenger trenger, kan slettes fra listen med den tilhørende tasten. Ønsker du å slette alle de siste stedene, trykker du på knappen Slett alle nederst på skjermen. 12

16 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare Spesialmål Knappen Spesialmål i menyen Tast inn nytt mål gir deg mulighet til å bruke spesielle spesialmål, POI-data (Pints f Interest) sm er lagret i kartmaterialet, direkte fr målberegningen. Via de videre psjner i denne menyen fastlegger du så i hvilken kategri det skal søkes etter det ønskede spesialmålet. Anmerkning Leveringsmfanget fr spesialmål- eller POI-data avhenger av apparatype samt versjnen til ditt navigasjnssystem: Derfr kan du i navigasjnssystemet eventuelt kun velge utsøkte kategrier. Spesialmålkategrier Du har følgende alternativer i listen ver spesialmålkategrier: Du åpner et vindu fr å velge mellm alle tilgjengelige spesialmål med knappen Alle spesialmål. Trykk på knappen Vis alle spesialmål fr å vise alle spesialmål i en liste. Alternativt legger du inn navnet eller kategrien (f. eks. HOTELL) fr det ønskede spesialmålet ved hjelp av det alfanumeriske tastaturet. Trykk deretter på knappen Vis valg fr å vise alle spesialmål sm samsvarer med de innlagte kriteriene, i én liste. Alternativt kan du gså velge en bestemt spesialmålkategri (f. eks. BIL OG TRAFIKK) i listen. Når du har trykket på kategrien på skjermen, viser navigasjnsprgramvaren enda en liste innenfr denne kategrien. Her kan du finsrtere valget ditt (f. eks. BIL OG TRAFIKK > Flyplass, havn, tgstasjn, bilutleie sv.). Bla gjennm listen via knappene g g tast den ønskede innlegging: Utvelgingen vertas. Med knappen Vis alle spesialmål viser du alle tilgjengelige spesialmål i denne kategrien i én liste. Via tastaturet kan du legge inn navnet på det søkte spesialmålet gså manuelt. Etter den første innlegging åpner du via knappen Vis valg en liste med alle spesialmål ut fra den valgte kategri sm tilsvarer din innlegging hittil. Velge spesialmål Du går fram på følgende måte fr å velge et spesialmål: 1. Trykk på knappen Spesialmål i menyen Tast inn nytt mål. Deretter vises en menyliste med alle spesialmålkategrier sm er tilgjengelig på ditt navigasjnssystem. 2. Bla gjennm listen via knappene g g tast den ønskede kategri: Deretter innblendes skjermbildet Hvr vil du søke?. 3. Velg her via knappene mellm følgende psjner: Trykk på knappen På et bestemt sted fr å velge et nytt målsted. Denne fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet Legge inn adressen manuelt. Tast på knappen I nærheten fr å velge ut en psisjn i nærheten av din aktuelle psisjn. Tast på knappen Langs med veien fr å innblende en liste med alle målsteder sm ligger like i nærheten av det videre frløp til den aktuelle ruten.. Tast på knappen På målstedet fr å velge et spesialmål på det aktuelle målsted. 4. Alt etter valgt psjn kan du via knappen Vis alle 'spesialmålene' åpne en liste med alle spesialmål sm ppfyller de valgte kriterier. Bla gjennm listen via knappene g g tast den ønskede innlegging: Utvelgingen vertas. Såfremt du ikke vil gjøre ne valg, veksler du med knappen tilbake til tegninnleggingen. 13

17 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare Det ønskede spesialmål vises nå i skjermbildet Detaljinfrmasjn i et versiktskart sammen med den fullstendige adressen samt telefnnummer (såfremt lagt til side). I dette skjermbildet kan du legge til enda et mål, åpne eller tilpasse rutepsjnene fr målføringen eller starte målføringen. Tips Spesialmål kan gså velges direkte når du legger inn et nytt mål. I så fall baseres utvalget av spesialmål imidlertid bare på målstedet sm er lagt inn. Du kan lese mer m dette i kapitlet Legge inn adressen manuelt. Favritter Med knappen Favritter kan du legge inn mål sm du fte kjører til i navigasjnsapparatets minne. Disse favrittene kan heretter åpnes direkte, slik at det ikke lenger er nødvendig å legge inn infrmasjn m dette målet manuelt. Opprette en favritt Ved første ppstarting (eller etter initialiseringen) av navigasjnsapparatet er det ikke lagt inn nen favritter i systemet. Du går fram på følgende måte fr å lage en ny favritt: 1. Trykk på knappen Favritter i menyen Tast inn nytt mål. Dermed vises Favritter på menyskjermen. 2. Trykk på knappen Ny favritt på den nederste skjermkanten: Da åpnes valgskjermen Ny favritt, hvr du kan velge mellm følgende alternativer: Hvis du har ppgitt flere mål, kan du velge det siste målet direkte med knappen på den øvre kanten. Hvis det finnes flere siste mål sm kan velges, åpner du en liste med disse målene ved hjelp av knappen Siste steder. Hvis du trykker på et av målene, vises det valgte målet på skjermen Detaljinfrmasjn. Avslutt innleggingen i skjermbildet Detaljinfrmasjn med knappen. Trykk på knappen Tast inn nytt mål fr å legge inn målstedet/favritten manuelt via innleggingsmenyen fr Land, sted/pstnummer, gate g husnummer. Denne fremgangsmåten er beskrevet i avsnittet Legge inn adressen manuelt. Trykk på knappen Spesialmål fr å velge et målsted/en favritt innenfr den ønskede spesialmål-kategrien. Denne fremgangsmåten beskrives i kapitlet Spesialmål. Trykk på knappen Aktuell psisjn, fr å legge inn ditt aktuelle ståsted sm favritt. 3. Etter valg eller innlegging, vises skjermen fr innlegging av navnet på favritten. 4. Legg inn navn på favritten via bildeskjermtastaturet g avslutt innleggingen med knappen. Åpne en favritt Når du har pprettet én eller flere favritter, kan du åpne denne/disse direkte i menyen Favritter. Det gjør du slik: 1. Trykk på knappen Favritter. Dermed vises en liste ver allerede pprettede favritter. 2. Let gjennm den tilhørende listen ved hjelp av knappene g, g trykk på ønsket ppføring: Målet vises på skjermbildet Detaljinfrmasjn i et versiktskart. 3. Avslutt innleggingen med knappen. Nå beregnes ruten fr dette målstedet. 14

18 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare Slette alle favritter Fr å slette alle favritter sm fr øyeblikket er lagret på navigasjnsapparatet, trykker du på knappen Slette alle favritter på den nederste kanten på skjermbildet: Deretter slettes alle ppføringer i favrittlisten. Redigere favritter Ved behv kan du redigere ulike favritter i listen i menyen Favritter. Du kan gi dem nytt navn, gi dem et eget symbl, lagre dem sm hjemmeadresse eller slette ppføringen. Du må trykke på den tilhørende knappen åpnes skjermbildet Redigere favritter. i listevisningen fr å redigere en favritt. Dermed Slik gir du den valgte favritten et nytt navn: 1. Trykk på knappen Navn. Deretter innblendes skjermbildet igjen fr å legge inn navn på favritten 2. Ved behv sletter du det aktuelle navnet med knappen. 3. Legg inn navn på favritten via bildeskjermtastaturet g avslutt innleggingen med knappen. Det nye favrittnavnet vertas nå fr visning på skjermen Redigere favritter g i favrittlisten. Slik gir du den valgte favritten et nytt symbl: 1. Trykk på knappen Symbl. Deretter innblendes skjermbildet Velg symbl. 2. Bla gjennm den tilhørende listen via knappene g g tast det ønskede innlegg: Utvelgingen vertas g utvelgingslisten lukkes. Det nye symblet vertas nå fr visning på skjermen Redigere favritter g i favrittlisten. Med knappen Sm hjemmeadresse nederst på kanten av skjermen kan du gså lagre den valgte favritten sm en hjemmeadresse: Hjemmeadressen kan dermed heretter åpnes direkte sm et mål med den første frvalgsknappen i navigasjnsmenyen. På denne måten kan du velge et hyppig valgt mål (f.eks. hjemmeadresse eller arbeidssted) direkte g uten ytterligere målinnlegging. Trykk på knappen Sm hjemmeadresse nederst på kanten av skjermen. Dermed får ppføringen symblet. Denne ppføringen benyttes nå sm første frvalgsknapp i navigasjnsmenyen g er det første alternativet i menyen Favritter. Anmerkning Da hjemmeadresse, hvis den er definert, alltid står ver den første frvalgsknappen på startskjermen, vises den ikke i listen Siste steder, sm du kan åpne med knappen med det samme navnet på startskjermen. Prinsipielt er hjemmeadressen tilrdnet favrittene g vises derfr alltid sm første psjn i menyen Favritter. Hvis du aktiverer knappen Slette alle i menyen Favritter, vil gså hjemmeadressen slettes g må legges inn på nytt ved behv. Ta hensyn til følgende: Ved ppretting av nye favritter får disse ikke lagres under de samme navnene sm hjemmeadressen. Dessuten gjør menyen Redigere favritter det mulig å slette den valgte favritten. Trykk på knappen Slette nederst på kanten av skjermen. Oppføringen slettes fra listen. 15

19 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare Tips Legg merke til: Slettede favritter kan ikke gjenpprettes. Bruk kun slettefunksjnen, hvis du er sikker på at du ikke lenger trenger disse favrittene. I mtsatt fall må du legge inn favrittene på nytt. Krdinater I den tilhørende undermenyen kan målstedet legges inn ved hjelp av bredde- g lengdegrader. Du går fram på følgende måte fr å legge krdinatene manuelt inn: 1. Legg inn ønsket breddegrad sm et desimalt vinkelgradtall med det numeriske tastaturet: Fr inndelingen legger du hver gang inn et kmma (eksempel: 49,36 tlkes sm breddegraden "). Avslutt innleggingen med knappen : I det neste skjermbildet ppfrdres du til å legge inn lengdegraden i desimal skrivemåte.. Tips Via knappen I grader på den nedre randen i skjermbildet kan du legge inn krdinatene alternativt i grad skrivemåte: I det tilhørende skjermbildet legger du inn den ønskede psisjn i de tilsvarende felt fr grad, bueminutter g buesekunder. Med knappene N<>S (fr breddegrad) g Ø<>V (fr lengdegrad) øverst i venstre hjørne av skjermen kan du dessuten skifte mellm å referere til ekvatr g nullmeridianen. 2. Tast inn den ønskede lengdegrad via tallene på tastaturet: Alt etter utvelging fr å legge inn breddegrad, er her gså desimal- eller grad skrivemåte aktiv. Avslutt innleggingen med knappen. Dermed er krdinatinnleggingen avsluttet: Målet vises i skjermbildet Detaljinfrmasjn i et versiktskart sammen med bredde- g lengdegrad. I dette skjermbildet kan du legge til enda et mål, åpne eller tilpasse rutepsjnene fr målføringen eller starte målføringen. Ytterligere infrmasjner m dette får du på de neste sidene. Mål fra kart På kartvisningen har du muligheten til å legge inn et mål manuelt på kartet. På denne måten definerer du målstedet direkte uten mål- eller krdinatinnleggingen sm er beskrevet i de frrige avsnittene. Du går fram på følgende måte fr å velge et annet målsted 1. Tast på den ønskede psisjnen innenfr det viste kartutsnittet. Ved behv zmer du kartet på frhånd pp til den ønskede målestkk. 2. Psisjnen sm du har tastet på kartet, kjennetegnes med symblet. På den øvre randen i skjermbildet freslår navigasjnssystemet et målsted sm stemmer verens med denne psisjnen. Hvis et entydig mål (f. eks. et spesialmål) kan beregnes, vises adressen i tpplinjen. Hvis flere entydige mål beregnes, blir antall freslåtte mål samt psisjnen til det viste målet vist innenfr dette alternativet (eksempel: 3/12 står fr Mål 3 av 12 tilgjengelige mål). Bla gjennm listen med de tilgjengelige mål via knappene g på den nedre randen i skjermbildet. Hvis ingen entydige mål kan beregnes, vises krdinatene i tpplinjen. 3. Trykk på knappen Detaljinfrmasjn fr å vise det aktuelle målet på et versiktskart i skjermbildetdetaljsinfrmasjn: Er det lagret eller finnes det tilgjengelige adressepplysninger fr dette målet, vises disse. Med knappene nederst på kanten av skjermen kan du legge til det aktuelle målet sm favritt g starte ruteberegningen. 16

20 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare 4. Tast på knappen på den nedre randen i skjermbildet fr å starte ruteberegningen til dette målet. Beregne alternative ruter Målføringen beregnes på grunnlag av rutealternativene sm er lagret i navigasjnsapparatet (se kapitlet Spesifiserte innstillinger fr navigasjnsprgramvaren). På samme måte blir den beregnede ruten fastsatt sm en standard fr målføringen, g blir tilgjengelig med knappen S på venstre side av skjermen: I tillegg til avstanden til målstedet g beregnet reisetid ligger gså knappen i her. Trykker du på den, får du aktuell infrmasjn m målføringen. Følgende målinfrmasjn vises: Antall kilmeter Beregnet kjøretid Beregnet ankmsttid Antall kilmeter på mtrvei Antall kilmeter på betalingspliktige veier Antall kilmeter i ferger Trafikkptimalisert målføring (ja/nei) Med knappen Beregne alternativer nederst på kanten av skjermen kan du imidlertid gså få beregnet t alternative målføringer, slik at du kan planlegge ruten din mer nøyaktig. Sm et avvik fra de aktuelle rutealternativene kan navigasjnsapparatet eventuelt beregne en krtere eller raskere målføring. Med knapp 1 g 2 får du direkte infrmasjn m antall kilmeter g beregnet kjøretid. Med tasten i kan du få vist detaljer m målinfrmasjnen. Ved behv er det mulig å endre rutealternativene fr både standardruten g de t alternative rutene. Det gjør du slik: 1. Trykk på tasten i fr ruten du ønsker (standard, alternativ 1 eller 2). 2. Trykk på knappen rutealternativer nederst på kanten av skjermen. 3. Endre rutealternativene fr den valgte ruten ved behv (se kapitlet Spesifiserte innstillinger fr navigasjnsprgramvaren). 4. Trykk på knappen fr å gå tilbake til målinfrmasjnen. 5. Trykk en gang til på knappen. Ruten beregnes dermed på nytt: Infrmasjnen m antall kilmeter g kjøretid ppdateres g kan sammenlignes med infrmasjnen fra de t andre rutene. Med knappen Målinfrmasjn nederst på kanten av skjermen kan du få vist det valgte målet i 17

21 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare vinduet Målinfrmasjn: Dermed vises både et versiktskart g adressen du har lagt inn. Med knappen Sted sm favritt kan du lagre målet sm en persnlig favritt i minnet på navigasjnsapparatet. Denne fremgangsmåten beskrives i kapitlet Favritter. Starte ruteberegning Når målet er lagt inn g valgt, vises skjermbildet Detaljinfrmasjn. Her får du følgende infrmasjn m det valgte målet: Det valgte målet vises i et versiktskart, slik at du kan rientere deg raskt. Når du trykker på versiktskartet, åpner kartvisningen. Med zm-knappene g kmpassvisningen kan du frstørre/frminske kartutsnittet etter behv eller åpne en t- eller tredimensjnal visning. Med knappen går du tilbake til detaljinfrmasjnen. I tillegg til versiktskartet vises adressen du la inn. Har du fastsatt målet ved hjelp av krdinater, vises disse. Har du lagret et telefnnummer fr dette spesialmålet, g navigasjnsapparatet ditt er utstyrt med en telefnfunksjn, kan du ringe til målstedet ved hjelp av knappen Ring pp nå. Du kan utføre følgende funksjner med knappene i bunnlinjen: Med knappen Sted sm favritt kan du lagre målet sm en persnlig favritt i minnet på navigasjnsapparatet. Denne fremgangsmåten beskrives i kapitlet Favritter. Med knappen Flere mål kan du utvide målføringen med ett eller flere mål. Denne prsessen beskrives i kapitlet Behandle innleggene i rutelisten. Med knappen Rutepsjner kan du tilpasse ulike parametrer fr målføringen. Denne prsessen beskrives i kapitlet Tilpasse rutepsjner. Du starter beregningen fr målføringen med knappen beskrevet i neste kapittel. Rutestyring. Her får du flere alternativer sm blir Med knappen Rutestyring i navigasjnsmenyen kan du planlegge g simulere ruter på frhånd, finne infrmasjn m aktuell rute eller mdirigere målføring ved å sperre veistrekninger manuelt. Ruteplanlegging Med knappen Ruteplanlegging kan du planlegge en rute på frhånd eller endre g/eller ptimere en planlagt rute i etterkant. Dessuten gir denne menyen deg muligheten til å lagre turer sm du fretar fte g å laste disse inn på et senere tidspunkt. Tips Hvis du vil endre dine innlegg under kjøringen, stpper du ditt kjøretøy på et egnet sted (parkeringsplass.l.). Legge inn Startpsisjn Fra fabrikk er det ikke lagt inn nen steder på ditt navigasjnsapparat sm kan brukes sm startpsisjn fr en tur. Slik går du frem fr å lage et startpunkt fr ruten: 1. Trykk på listen Siste kjente psisjn i menyskjermbildet Endre rute: Deretter åpnes menyen Nytt mål. 18

22 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare 2. Legg inn et nytt mål: Denne fremgangsmåten beskrives i Kapittel 3: Betjening av GPal navigasjnsprgramvare. Avslutt innleggingen i skjermbildet Detaljinfrmasjn med knappen. Det innlagte målet brukes nå sm startpsisjn fr turen g vises sm øverste innlegg i listen i menyen Endre rute. Legge til et mål Med knappen Tilføye mål nederst på kanten av skjermen kan du legge inn flere målpunkter fr ruten: Dette gjør du på samme måte sm når du legger inn startpsisjn (se venfr). Etter innleggingen vises det nye målet sm det neste i listen i menyen Endre rute. Gjenta denne prsedyren fr å legge inn videre mål sm så tilføyes i listen etter rekkefølgen av innlegg. Hvis du har anlagt flere enn 4 mål, kan du bla gjennm listen via knappene g. Hvis du taster et mål i listen, vises det i skjermbildet Detaljinfrmasjn på et versiktskart sammen med de innlagte adressedata eller krdinater. Med knappen går du tilbake til menyen Endre rute. Behandle innleggene i rutelisten Ved behv kan du når sm helst slette innleggene i rutelisten eller endre rekkefølgen på innlegg i listen fr å endre turfrløpet. Du går fram på følgende måte fr å slette et innlegg fra listen: Tast på knappen fr det aktuelle mål: Innlegget slettes fra listen. Såfremt det angående innlegget ikke dreier seg m sluttmålet på ruten, glir alle etterfølgende mål framver med en målpsisjn. Anmerkning Slettede målinnlegg kan ikke gjenpprettes. Ved behv må du legge inn målet på nytt. Du går fram på følgende måte fr å bearbeide rekkefølgen av innlegg i listen g dermed turrekkefølgen: Tast på knappen eller fr det aktuelle mål: Innlegg flyttes i listen med en psisjn nedver eller ppver g den resulterende ruten blir tilsvarende mdirigert. Optimalisere rute Med knappen Optimere ruten kan du kntrllere den aktuelle ruten g pprette en mest mulig effektiv målføring: I denne frbindelse går navigasjnsapparatet ut fra at startpunktet fr turen er identisk med sluttpunktet. Derfr tilpasses rekkefølgen av målene seg slik at resultatet ialt blir en mest mulig tidssparende veistrekning. Tips Legg merke til at en ptimalisering først kan fretas når ruten mfatter mer enn 2 mål i tillegg til start-/sluttpunktet. Fr ptimaliseringen inntar navigasjnssystemet dessuten en direkte frbindelse via luftlinje. Den ptimale ruteføring i praksis kan avvike tilsvarende fra denne teretisk ptimaliserte målføring g kan kun anses sm et frslag. Lagre g laste inn en tur Hvis du behøver målføringen fr en rute fte, kan du lagre den på navigasjnssystemet g laste den inn igjen senere. Slik gjør du fr å lagre den aktuelle ruteplanleggingen: 19

23 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare 1. Trykk på knappen hente/lagre. Deretter åpnes skjermbildet Lagre/hente lagrede ruter. 2. Trykk på knappen Lagre aktuell tur nederst på kanten av skjermen. Deretter vises skjermbildet fr innlegging av rutenavn. 3. Legg inn rutenavn via skjermbildetastaturet g avslutt med knappen. Etter inntastingen blir innleggingen fr denne ruten vist i listen på skjermbildet Lagre/hente lagrede ruter. Du går fram på følgende måte fr å laste inn et innlegg i listen på et passende tidspunkt. 1. Trykk på knappen hente/lagre. Deretter åpnes skjermbildet Lagre/hente lagrede ruter. 2. Tast på et innlegg i listen: Deretter innblendes et skjermbilde med en kartvisning samt infrmasjner til denne turen. 3. Fr å starte målføringen fr denne turen, taster du på knappen. Hvis du ikke vil velge ne, kan du bruke knappen til å veksle tilbake til skjermbildet Lagre/hente lagrede ruter. Såfremt du ikke lenger behøver turinfrmasjnene, taster du på den tilhørende knappen : Innlegget slettes fra listen. Endre en planlagt rute Du kan gså endre ruteinfrmasjn senere ved behv. Du går fram på følgende måte: 1. Trykk på knappen hente/lagre. Deretter åpnes skjermbildet Lagre/hente lagrede ruter. 2. Tast på et innlegg i listen: Deretter innblendes et skjermbilde med en kartvisning samt infrmasjner til denne turen. 3. Velg her via knappene mellm følgende psjner: Med knappen endring. veksler du tilbake til skjermbildet Lagre/hente lagrede ruter uten Med knappen Bearbeide åpner du skjermbildet Endre rute igjen. Her finner du alle funksjner sm er beskrevet på de frrige sidene (tilføye mål, endre rekkefølge, slette mål etc.). Med knappen Gi nytt navn åpner du skjermbildet fr innlegging av navn igjen: Endre navnet g bekreft med knappen. Det endrede navnet verføres til listen på skjermbildet Lagre/hente lagrede ruter. Med knappen Slette fjerner du denne ruten fra navigasjnssystemet. Denne prsedyren kan ikke mgjøres. Med knappen starter du målføringen fr denne turen. Ruteinfrmasjn I menyen Ruteinfrmasjn finner du viktig infrmasjn m de planlagte rutene. Veibekrivelse Etter at du har startet målføringen fr en rute (nytt mål eller lagret rute), er knappen Veibeskrivelse tilgjengelig. Ut fra veibeskrivelsen kan du hente ut hvilke gater/veier sm du må benytte fr å kmme til ditt mål. Alle veistrekningsinfrmasjner vises sammen med avstandsangivelser i en liste på skjermbildet Veibeskrivelse g brukes således sm frhåndsvisning fr den planlage manøver. Såfremt den planlagte ruten ikke kan vises på en enkel skjermbildeside, kan du bla gjennm listen via knappene g. Fr bedre rientering er grenseverganger til andre land merket. Hvis du vil frlate veibeskrivelsen, veksler du med knappen tilbake til valgmenyen fr 20

24 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare ruteinfrmasjner. Trafikkfrhld Via denne funksjnen kan du bestemme at aktuelle trafikkinfrmasjner sm ditt navigasjnssystem mttar, vises i en liste g målrettet kalle pp disse trafikkinfrmasjner. Du går fram på følgende måte fr å knfigurere mttaket av trafikkinfrmasjner: 1. Tast på knappen Trafikkfrhld: Deretter åpnes skjermbildet Trafikkfrhld. 2. Tast på knappen Innstillinger i det nedre mrådet på skjermbildet: Deretter åpnes menyen TMC-innstillinger i Prgraminnstillinger i navigasjnssystemet. 3. Mttak av TMC-tjenester kan tilpasses etter behv: Denne prsedyren er beskrevet i avsnittet Tilpasse prgraminnstillinger. Anmerkning TMC-mttakstatusen vises via indikatren på kartvisningen samt i skjermbildet Trafikkfrhld. Såfremt mttaket er frstyrret, kan navigasjnssystemet ikke mtta nen trafikkmeldinger. Etter knfigurasjn av TMC-innstillinger kan du benytte tilgjengelige trafikkinfrmasjnstjenester. Du går fram på følgende måte fr å innblende aktuelle infrmasjner m trafikksituasjnen: 1. Tast på knappen Trafikkfrhld: Deretter åpnes skjermbildet Trafikkfrhld. I den tilhørende listen vises først trafikkmeldinger sm henviser til din rute: Disse innleggene er kjennetegnet med røde trafikktegn (f. eks. ). Rekkefølgen til disse innleggene er avhengig av avstanden til stedet hvr du befinner deg. I det nedre mrådet på listen vises dessuten hendelser sm ikke ligger på din rute: Disse innleggene er kjennetegnet med grå symbler (f. eks. ) g blir alfabetisk srtert. Du kan bla gjennm listen med trafikkmeldinger via knappene g. 2. Tast på det ønskede innlegg i listen fr å vise trafikkmeldingen i detaljvisningen: I teksten til trafikkmeldingen beskrives vei, veistrekning, type g lengde på trafikkhindring. Hvis trafikkhindringen påvirker din reisetid (kø, langsm trafikk), vises gså frutsigbare reisetidstap. Hvis det ikke beregnes nen avvikelsesrute, frsvinner riktignk varselsymblet på kartet, imidlertid kan du velge ut den ruteberegnede trafikkfrstyrrelsen en gang til i listevisningen g så på nytt få beregnet en avvikelsesrute i trafikkvarselvisningen. 3. Tast på kanppen Vise sted på kartet fr å vise psisjnen til trafikkhindringen på kartvisningen: Her kan du etter behv zme kartutsnittet. Hvis du vil frlate kartvisningen, taster du på knappen. 4. Såfremt trafikkhindringen ligger på din aktuelle rute, kan du via knappen Beregne alternativ rute? få beregnet en mkjøring av trafikkhindringen: Denne psjnen er kun tilgjengelig, hvis psjnen Omkjøring: autmatisk ikke er aktiv i rutepsjnene. I mtsatt fall beregnes avvikelsesruten autmatisk g målføringen blir tilsvarende mdirigert. Hvis det ikke beregnes nen avvikelsesrute, frsvinner riktignk varselsymblet på kartet, imidlertid kan du velge ut den ruteberegnede trafikkfrstyrrelsen en gang til i listevisningen g så på nytt få beregnet en avvikelsesrute i trafikkvarselvisningen. Hvis du vil frlate listevisningen Trafikkfrhld, veksler du med knappen fr ruteinfrmasjner. tilbake til valgmenyen Oversikt Via knappen Oversikt innblender du den beregnede ruten fra standplassen/startpunktet til målmrådet. Den aktuelle standplassen kjennetegnes herved med symblet, målet/målene kjennetegnes med symblet : Såfremt du har planlagt flere mål, blir disse vist nummerert. Den 21

25 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare beregnede ruten mellm standplassen/startpunktet g målet/målene vises med blå farge. Med knappen Starte målføring kan du utløse målføring direkte i dette vinduet. Aktuell psisjn Med knappen Aktuell psisjn viser du din aktuelle psisjn i kartvisningen. Aktuell psisjn vises med symblet. Med knappen Starte målføring kan du utløse målføring direkte i dette vinduet. Startpunkt Med knappen Startpunkt viser du startpsisjnen fr ruten i kartvisningen. Den planlagte ruten vises med blå farge g fører ut av det aktuelle kartutsnitt. Med knappen Starte målføring kan du utløse målføring direkte i dette vinduet. Målmråde Via knappen Målmråde innblender du det neste målpunkt på kartvisningen. Den planlagte ruten vises med blå farge g fører inn i det aktuelle kartutsnitt. Med knappen Starte målføring kan du utløse målføring direkte i dette vinduet. Sperre ruten Under visse mstendigheter kan det på den planlagte ruten ppstå en trafikkhindring sm på tidspunktet fr ruteplanleggingen (ennå) ikke var kjent g derfr ikke kunne tas med i beregningen. I dette tilfelle kan du i løpet av ruteføringen manuelt sperre en følgende veistrekning på din aktuelle psisjn fr å beregne en alternativrute fr den valgte distansen g på denne måten dermed å kunne mgå trafikkhindringen. Du går fram på følgende måte fr å sperre et ruteavsnitt: 1. Tast knappen Sperre rute: Deretter åpnes skjermbildet Lengde på sperring. 2. Velg den ønskede distansen ut fra listen: Hvis den ønskede distansen ikke står til utvalg i listeutsnittet kan du bla gjennm listen med knappene g. Følgende psjner kan du her velge: 100/500 m, 1/2/5/10/15/25 km. 3. Etter utvalg avstand åpnes skjermbildet Starte sperring: Her kan du velge med hvilken avstand (med henblikk på din aktuelle psisjn) sm strekningen skal sperres. Fruten aktuell psisjn (Innlegg: Straks) kan du velge følgende psjner: 100/500 m, 1/2/5/10/15 km Etter utvalg av lengde samt avstand til sperring beregner ditt navigasjnssystem en avvikelsesrute g veksler autmatisk til kartvisningen: Målføringen aktualiseres g mdirigeres. Symblet i kartvisningen markerer psisjnen fra der ruten ble sperret: Den mdirigerte strekningen markeres med rødt i kartvisningen. På slutten av avvikelsesruten veksler navigasjnssystemet igjen til den pprinnelig planlagte ruten g frtsetter målføringen. Fr igjen å ppheve sperringen av veistrekningsavsnitt, går du fram på følgende måte: 1. Tast på knappen Sperre ruten: Deretter åpnes skjermbildet Sperre ruten. 2. Tast på knappen : Den/de aktuelle sperring(er) ppheves. Hvis du vil frlate rutesperringen, veksler du tilbake til valgmenyen rutestyring med knappen. Rutesimulasjn Ved behv kan du simulere en planlagt rute: Da vises målføringen på kartvisningen inkludert alle manøver: Målføringen skjer hvedsakelig i sanntid på basis av hastighetsbegrensningene sm er bestemt fr hvert kartutsnitt. Manøveren dkumenteres både visuelt på bildeskjermen g gså via språkkmmanden på ditt navigasjnssystem. Under simulasjnen får du følgende muligheter: 22

26 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare Du kan til enhver tid stppe simulasjnen med knappen Stppe simulasjn. På skjermbildet kmmer igjen kartvisningen med din aktuelle psisjn. Innenfr simulasjnen kan du med knappen Nest manøver hppe til den neste manøver fr å avkrte sanntids-målføringen. Tidsangivelsene fr reisevarigheten tilpasses tilsvarende. Utver dette står under simulasjnen hele funksjnaliteten til ditt navigasjnssystem til dispsisjn. Starte g vise målføring Etter at du har ppgitt eller valgt ønsket rute, kan du starte beregning g målføring fr ruten med en gang. Tips Med knappen Starte målføring i navigasjnsmenyen kan du gså starte den aktuelle målføringen. I løpet av målføringen vises i stedet knappen Stppe målføring. Trykker du på denne, avsluttes den aktuelle målføringen. Etter at du har startet målføringen, veksler ditt navigasjnssystem til kartvisningen. Den beregnede ruten vises der g avstemmes i sanntid med din aktuelle psisjn. I kartvisningens Splitscreen-mdus vises den planlagte ruten på følgende måte: Ruten vises på et kartutsnitt sm er pprettet mt nrd. Ved behv kan du mstille kartvisningen via knappen mellm en 2D- samt en 3D-visning. Følgende visningsmdi er tilgjengelig: Kartet vises i en tdimensjnal versikt. I menyen Innstillinger > Fremstilling kan kartvisningen stilles inn på Kart i kjøreretning. Dermed justeres kartet alltid i kjøreretning. Hvis du i menyen Innstillinger > Fremstilling har stilt inn kartet på Nrd øverst, vises kartet alltid med nrd øverst. Hvis du har valgt alternativet Optimert, blir kartet ved lave frstørrelsesnivåer pprettet mt nrd, ved høyere frstørrelsesnivåer i kjøreretningen (se Tilpasse visningen). Kartet vippes i mdusen 3D-kart g presenteres i en tredimensjnal visning. Den tredimensjnale visningen vises da alltid i den aktuelle kjøreretningen. 23

27 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare Tips I den tdimensjnale visningsmdusen kan du flytte det aktuelle kartutsnittet manuelt, idet du taster på en psisjn innenfr kartet, hlder psisjnen nedtrykket g frskyver i den ønskede retning: Kartutsnittet tilpasses autmatisk. I den tredimensjnale visningsmdusen er denne funksnen ikke tilgjengelig! Kartutsnittet vises på høyre side av skjermen. På venstre side har du t alternativer i Splitscreen-mdus: Når spesialmålknappen er aktiv, kan du velge de t nærmeste spesialmålene direkte med de t knappene ver. Via menyen Innstillinger > Fremstilling > Spesialmålinnstillinger kan du fastsette hvilke spesialmålkategrier sm skal vises. Hvis piltasten er aktiv, blir målføringen tydeliggjrt via pilvisningen i tillegg til kartet: Når en manøver frestår, viser pilens retning hvr du føres hen under manøveren. Avstanden til den neste manøver vises via segmentkjeden ved siden av pilen. Innenfr kartutsnittet vises den planlagte ruten med blåfarge. Ved manuell eller autmatisk mkjøring vises avvikelsesruten i rødt. På den øvre randen i skjermbildet innblendes gaten/veien hvr du fr øyeblikket befinner deg. Før en manøver vises retningen fr målføringen via pilvisningen g avstanden til manøveren. Riks- g mtrveier er merket med farge g nummer. Din aktuelle psisjn vises via symblet på kartet. Infrmasjn m aktuell hastighet g gjennmsnittshastighet, avstand til reisemålet, resterende reisetid g ankmsttid (bare tilgjengelig i visningsfrmat 480 x 272 piksler) vises i infrmasjnslisten nederst i kartvisningen (se gså Betjening i kartvisningen). Du kan tilpasse ønsket frstørrelse i menyeninnstillinger > Fremstilling > Autzm (se avsnittet Tilpasse visningen). Du kan etter behv manuelt tilpasse frstørrelen av kartutsnittet via knappene g. Den aktuelle målestkken vises på kartutsnittet. I kartvisningen vises spesialmål sm bensinstasjner, rasteplasser etc. sm symbler. Via menyen Innstillinger > Fremstilling > Spesialmålinnstillinger kan du fastsette hvilke spesialmålkategrier sm skal vises. Tips Ved behv kan du manuelt flytte kartutsnittet innenfr bildeskjermen fr eksempelvis å vise spesialmål i mgivelsene til den beregnede ruten i kartvisningen. Tast herved på en egnet psisjn i kartutsnittet, hld psisjnen g frskyv den dit du ønsker på bildeskjermen: Kartutsnittet tilpasses tilsvarende. I tillegg til visuell målføring kunngjøres alle manøvre parallelt via språkkmmander hvis du har aktivert dette i Innstillinger > Talemeldinger. Under målføringen kan du tilpasse språkutgivelsen på følgende måte: Tast på knappen i det venstre øvre mrådet på skjermbildet: Deretter åpnes innstillingsmenyen Lydstyrke hvr du kan innstille lydstyrken fr språkutgivelsen, tasteklikket samt audigjengivelsen fra MP3-filer via ekstraprgrammet MP3 Player. Den lydstyrken sm er innstilt her, gjelder gså fr gjengivelse via den interne høytaleren samt via hdetelefntilkplingen (3,5 mm minijakk) på ditt navigasjnsapparat. Med knappene g kan du dempe eller øke lydstyrken individuelt fr de ulike signalene i syv trinn. På det laveste lydnivået er utgivelsen fr signalet stumkplet. Anmerkning Lydnivå-innstillingen lagres g innstilles ved den neste start av ditt navigasjnssystem på den lagrede verdi. 24

28 Ytterligere visninger Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare I Quick-menyen kan du få en alternativ visning til kartvisningen. Innstillingene fr Quick-menyen er beskrevet i avsnittet Tilpasse Quick-meny-innstillinger. Kmpassvisning I Kmpass vises din aktuelle psisjn med henblikk på de 4 himmelretningene hvrved retningen mt nrd er kjennetegnet med farge fr en bedre rientering. Dessuten angis din aktuelle psisjn med lengde- g breddegrader i grader, bueminutter g buesekunder. Opprettingen av kmpasset samt lengde- g breddegradvisning aktualiseres permanent fr å muliggjøre en nøyaktig rientering. Prinsipielt gjelder imidlertid gså her at nøyaktigheten fr målingen hhv. visningen av kvaliteten avhenger av GPS-mttaksignalet: Dette er en grunn fr at GPS-mttakskvaliteten angis ekstra sm verdi i feltet HDOP. Dessuten vises ved siden av symblet antall satelitter sm du fr øyeblikket mttar signal fra. I det nedre mrådet på vinduet innblendes via infrmasjnlisten alle videre angivelser til den aktuelle ruten (sm hastighet, distanse, beregenet reisetid etc.). Tips Ditt navigasjnssystem benytter signalet fra flere satelitter fr å bestemme psisjnen. I snittmrådene mellm disse satelittsignalene kan det ppstå interferenser sm fører til at målenøyaktigheten reduseres. HDOP-verdien sm er angitt på kmpasset beskriver målenøyaktigheten innenfr det hrisntale 2D-kartet: Ved verdier i mrådet til 6 er det garantert fra en høy til tilstrekkelig målenøyaktighet, ved verdier ver 6 kan det ved en ytterligere økning ppstå avvikelser. Anmerkning Hvis det er lagt inn en hastighetsbegrensning fr det aktuelle veistrekningsavsnittet, vises dette med symblet i venstre hjørne: En uttalt melding med advarsel gis bare hvis alternativet Fareskilt er aktivert i menyen Innstillinger > Knfigurere spesialfunksjner g alternativet Trafikkmeldinger er aktivert i menyen Innstillinger > Talemeldinger g hastigheten verskrides med denne verdien. 25

29 Betjening av GPal -navigasjnsprgramvare Pilvisning I pilvisningen føres du uavhengig av kartet via et ledesystem basert på piler. Pilvisningen innehlder følgende infrmasjn: Via pilen beskrives den aktuelle kjøreretningen. Hvis en manøver frestår, angir pilen ved sin ppretting hvrhen du føres under manøveren. Alt etter manøver vises under visse mstendigheter gså sidegater/-veier, ihvertfall er imidlertid hvedruten tydelig kjennetegnet. Avstanden til den neste manøver vises via segment-kjeden ved siden av pilen: J nærmere den neste manøver kmmer, dest flere kjedesegmenter fylles. På denne måten kan du gdt bedømme den virkelige avstanden til manøveren med hensyn til din hastighet. I den øvre randen på skjermbildet vises gaten/veien hvr du fr øyeblikket befinner deg samt veistrekningen sm du her må tilbakelegge til den neste manøver. Riks- g mtrveier er merket med farge g nummer. Såremt en manøver frestår umiddelbart, veksler visningen: Nå innblendes avstanden til den neste manøver samt gate-/veiretning hvr du her ledes videre etter manøveren. I det nedre mrådet på vinduet innblendes via infrmasjnlisten alle videre angivelser til den aktuelle ruten (sm hastighet, distanse, beregenet reisetid etc.). Tripinf I visningen Tripinf vises følgende infrmasjn fr aktuell målføring: Maksimalhastighet Gjennmsnittshastighet Tilbakelagt strekning Kjøretid Disse infrmasjner henviser til alle kjørte ruter fra den siste tilbakestilling av Tripinfene (se nedenfr). Fr å få infrmasjner til en spesifisert rute, må du tilbakestille Tripinfene til målføringens begynnelse. Herved utløser du knappen : Alle verdier tilbakestilles på 0 g målingen startes på nytt. Anmerkning Verdiene til Tripinfene tilbakestilles autmatisk på 0, hvis ditt navigasjnsapparat i løpet av 2 timer ikke har mttatt en gyldig GPS-datapakke. Kapittel 4: Tilpasse innstillingene 26

30 GPal Navigatr 5 Kapittel 4: Tilpasse innstillingene Etter at du har startet ditt navigasjnssystem stiller skjermbildet pp navigasjnsapparatets tilgjengelige funksjnsmråder fr utvelging. Med denne knappen starter du kartvisningen. Med denne knappen starter du navigasjnsmenyen. Med denne knappen starter du menyen Ytterligere bruksmuligheter. Infrmasjner angående betjening av videre funksjner fr ditt navigasjnssystem finner du i apparathåndbka. Via denne knappen starter du innstillingsmenyen hvr du kan tilpasse de grunnleggende innstillinger fr ditt navigasjnssystem. De tilgjengelige innstillingspsjner beskrives i det følgende avsnitt. Hvis du vil verta standardinnstillingene fr ditt navigasjnssystem eller allerede har valgt dine persnlige innstillinger, kan du hppe ver følgende sider g gå direkte til neste kapittel. Spesifiserte innstillinger fr navigasjnsprgramvaren Etter ppstarting starter navigasjnssystemet innstillingsveiviseren, sm går gjennm alle viktige innstillinger trinn fr trinn. Du kan gså verføre standardinnstillingene, sm du når sm helst kan endre i menyen Innstillinger g tilpasse til dine persnlige behv. Du åpner menyen Innstillinger via knappen, sm er tilgjengelig nederst i skjermbildet til navigasjnsmenyen. Innstillingsveiviseren kan gså startes senere via innstillingsmenyen med samme navn. Følgende innstillingsmenyer kan du her velge: Rutepsjner Fremstilling 27

31 Tilpasse innstillingene Språkinnstillinger Prgraminnstillinger Innstilling av enheten Knfigurere spesialfunksjner Innstillingsveiviser I det følgende beskrives de tilgjengelige innstilllingsmenyer samt de innstillingspsjner sm er tilgjengelig der. Du kan til enhvert tid igjen endre de valgte innstillinger. Tilpasse rutepsjner I denne undermenyen tilpasser du beregningen g ruteføringen i frhld til dine aktuelle persnlige behv. Legg merke til at rutepsjnene påvirker hverandre gjensidig: Alt etter valgt rutetype deaktiveres autmatisk andre rutepsjner. Når du har åpnet menyen Rutepsjner, må du først velge ruten sm rutealternativene skal tilpasses til. Du kan velge mellm følgende alternativer: Aktiv rute Her frandrer du rutealternativene fr den ruten sm nå er aktiv g under beregning. Standard Her frandrer du rutealternativene sm senere skal brukes under beregningen av stanardruten. Alternativ 1/Alternativ 2 Her frandrer du rutealternativene sm senere skal brukes under beregningen av den alternative ruten. Med knappene i menyen Rutepsjner velger du ønsket rute fr å tilpasse de tilhørende rutealternativene. Hvedsakelig kan du her velge følgende psjner: Kjøretøyvalg Persnbil Ruteberegningen er ptimalisert fr bil. I denne innstillingen gjelder veitrafikklven: Prinsipielt kan alle veier benyttes, men enveiskjørte veier får kun benyttes i kjøreretningen. Ftgjengersner kan hvedsakelig ikke nås direkte, en tilsvarende melding utgis. Ftgjenger Ruteberegningen er ptimalisert fr ftgjengere (mulig i en mkrets fra pptil 50 km til aktuell psisjn): Ved ruteberegningen tas det gså hensyn til gang- g sykkelveier, du kan bruke gater med enveiskjøring i begge kjøreretninger, ftgjengersner kan nås direkte. Det beregnes alltid den krteste ruten, trafikkmkjøring er hvedsakelig inaktiv. Bruk av mtrveier g bmveier er utelukket, de tilhørende rutepsjner deaktiveres autmatisk (se senere). 28

32 Tilpasse innstillingene Sykkel Ruteberegningen er ptimalisert fr sykler (mulig i en mkrets fra pptil 50 km til aktuell psisjn): Ved ruteberegningen tas det gså hensyn til sykkelveier, ftgjengersner kan nås direkte. Det beregnes alltid den krteste ruten, trafikkmkjøring er hvedsakelig inaktiv. Bruk av mtrveier g bmveier er utelukket, de tilhørende rutepsjner deaktiveres autmatisk (se senere). Rutetype Mtrsykkel Ruteberegningen er ptimalisert fr mtrsykler. I denne innstillingen gjelder veitrafikklven: Prinsipielt kan alle veier benyttes, men enveiskjørte veier får kun benyttes i kjøreretningen. Ftgjengersner kan hvedsakelig ikke nås direkte, en tilsvarende melding utgis. Mtrveier unngås ved ruteberegningen. Krt Ruteberegningen ptimaliseres med hensyn til veilengde: Den krtest mulige ruten beregnes hver gang Rask Ruteberegningen ptimaliseres med hensyn til reisetid: Den raskest mulige ruten beregnes hver gang Øknmisk Ruteberegningen viser en kmbinasjn av raskeste g krteste rute g fastsetter den mest øknmiske ruten. Omkjøring Trafikkptimalisert Med alternativet trafikkptimalisering velges gså den raskeste ruten. Riktignk griper navigasjnsapparatet i denne frbindelse tilbake på spesielle infrmasjner m trafikktetthet sm er ntert i kartmaterialet: Trafikknutepunkter hvr det antas en kørisisk på tidspunktet fr ruteberegningen, mgås. Istedenfr beregnes det et alternativ, fr trafikkptimalisert mkjøring av knutepunktene. Ingen Omkjøringen er ikke aktiv: Aktuell trafikkinfrmasjn (TMC) tas ikke hensyn til ved ruteføringen. Manuell Når manuell mkjøring er aktiv, infrmeres du via et varselsymbl i kartvisningen m den nærmeste trafikkfrstyrrelsen på ruten din sm vil påvirke reisetiden. Autmatisk Når autmatisk mkjøring er aktiv, bruker navigasjnsprgramvaren eksisterende trafikkinfrmasjn til å beregne avvikelsesruter autmatisk i bakgrunnen fr å unngå trafikkfrstyrrelser på ruten din sm vil påvirke reisetiden. Tips Ferger Valgt alternativ fr mkjøring brukes gså fr TMC-innstillingene i menyen Prgraminnstillinger g kan gså endres der (se Tilpasse prgraminnstillinger). Bruk Bruken av ferger tas hensyn til ved ruteberegningen. 29

33 Tilpasse innstillingene Mtrveier Unngå Bruken av ferger utelukkes ved ruteberegningen. Bruk I tillegg til kmmunale veier, lande- g riksveier tas det gså hensyn til mtrveier ved ruteberegningen. Unngå Bruken av mtrveier utelukkes ved ruteberegningen: Det tas kun hensyn til kmmunale veier, lande- g riksveier. Bmpengeveier Bruk Avgiftspliktige veier tas hensyn til ved ruteberegningen Unngå Avgiftspliktige veier utelukkes ved ruteberegningen. Tips Selv m kartmaterialet ved leveringen av apparatet er ajurført, er det ikke mulig å frsikre at du der faktisk finner abslutt alle avgiftspliktige gater/veier. Tilpasse visningen I denne undermenyen tilpasser du visningen på navigasjnssystemets Tuchscreen i frhld til dine persnlige behv. Følgende psjner kan du her velge: Kartvisning Bare kart I mdusen Bare kart vises frtsatt kartet under en manøver. Manøverpilen blendes frminsket inn på kartet. Pilvisning I mdusen Pilvisning vises ruteføringen utelukkende med manøvreringspiler, du får ikke pp nen kartvisning her. Pilvisningen kan gså aktiveres via Quick-menyen. Kart av I mdusen Kart av vises ingen infrmasjn på berøringsskjermen: Målføringen skjer utelukkende via talemeldinger. Splitscreen I Splitscreen-mdus er visningen delt: På høyre side av skjermen vises kartet, g på venstre side kan du velge mellm spesialmål- eller pilvisning. I spesialmålvisningen kan du velge de t nærmeste spesialmålene direkte, i pilvisningen vises målføringen med manøvreringspiler. Veksle kart g pil I mdusen Veksle kart g pil veksler visningen dynamisk fra kart- til pilvisning under en manøvrering. Etter manøveren snur presentasjnen tilbake til kartvisningen. 30

34 Tilpasse innstillingene Veksle kart g Splitscreen I mdusen Veksle kart g Splitscreen veksler visningen dynamisk fra kart- til Splitscreenvisning under en manøvrering. Etter manøveren snur presentasjnen tilbake til kartvisningen. Dag-/nattdesign Autmatisk Kartets design tilpasses autmatisk til dagslys eller mørke, avhengig av aktuelt tidspunkt. Dagdesign Kartet vises i design ptimalisert fr sikt i dagslys. Nattdesign Kartet vises i design ptimalisert fr sikt i mørke. Tips Innstillingene fr dag- g nattsikt kan du tilpasse i menyen Grunninnstillinger > Bildeskjerminnstillinger > Innstille lysstyrke (se avsnittet Bildeskjerminnstillinger) etter behv. Spesialmålinnstillinger Spesialmål i kartet I denne listen velger du hvilke spesialmålkategrier sm skal vises i kartvisningen. Trykk på knappen ved siden av spesialmålkategrien. Visningsstatusen knverteres tilsvarende g utvalget verføres til kartet. Spesialmål i Splitscreen I denne listen velger du hvilke spesialmålkategrier sm skal vises i direktevalget i Splitscreen (utvalgsmdus Spesialmålkategri). Trykk på knappen ved siden av spesialmålkategrien. Visningsstatusen knverteres tilsvarende g utvalget verføres til Splitscreen. Priritert bensinstasjn I denne listen velger du hvilke bensinstasjn(er) sm skal vises i kartet g i Splitscreen. Trykk på knappen ved siden av bensinstasjnnavnet,fr å knvertere visningsstatusen. Tips Med knappen Vis alle spesialmål nederst på kanten av skjermen veksler du status fr alle tilgjengelige pster glbalt. 2D-kartretning Nrd øverst I mdusen Nrd øverst vises kartvisningen alltid mt nrd: I praksis vil kjøreretningen altså avvike fra kartets retning, eller til g med vises i mtsatt retning. Kart i kjøreretning I mdusen Kart i kjøreretning vises kartvisningen alltid i aktuell kjøreretning: Avhengig av zm-nivået kan det frekmme at en regin eller et land sm du fr øyeblikket føres igjennm, vises fra siden eller stående på hdet på skjermen. 31

35 Tilpasse innstillingene Optimert I mdusen Optimert vises kartet mt nrd eller i kjøreretningen, avhengig av kartmålestkken. I praskis betyr det: Ved høye zm-nivåer (kraftig frstørrelse av kartutnittet) vises kartet i kjøreretningen g gjør dermed en rientering i frhld til mgivelser lettere. Ved lave zm-nivåer (minimal frstørrelse av kartutnittet) dreies kartet slik at det alltid er pprettet mt nrd: Denne mdusen frbedrer versikteligheten g frhindrer at land eller reginer vises med hdet ned. Tips Du kan gså veksle mellm 2D- g 3D-kartvisning direkte via kmpassymblet på bildeskjermen. 3D-elementer Hvis den tredimensjnale kartvisningen er aktivert ved hjelp av kmpassymblet i kartvisningen, kan du bare velge visningsalternativet Ingen. Ingen I mdusen Ingen vises kartet bare vertikalt, men du får ingen infrmasjn m tpgrafien i mgivelsene. Gjengivelsen er da alltid innrettet i den aktuelle kjøreretningen. Tidspunktfrmat 24 h Alle tidsinfrmasjner innen navigasjnsprgramvaren vises i 24-timers-tidsfrmat. 12 h Alle tidsinfrmasjner innen navigasjnsprgramvaren vises i 12-timers-tidsfrmat (AM/PM). Autzm Nær Det aktuelle kartutsnittet frstørres til et høyt zm-nivå. Middels Ved aktivert Aut-Zm-funksjn frstørres kartutsnittet til et middels zm-nivå når det skal utføres en manøver. Fjern Det aktuelle kartutsnittet frstørres til et lavt zm-nivå. Autmatisk dimming Dette alternativet er bare relevant når navigasjnsapparatet brukes med batteri. Med dette alternativet kan du senke energifrbruket til navigasjnsapparatet fr på den måten å øke ytelsen. Standard I mdusen Standard dimmes lysstyrken på skjermen autmatisk (dagmdus: lysstyrke natt; nattmdus: redusert lysstyrke natt) når apparatet ikke betjenes på 30 sekunder, g når det ikke skal utføres manøvre. Når apparatet betjenes, eller når det skal utføres manøvre (bil/mtrsykkel: m 5 kilmetre, sykkel: m 750 m), stilles lysstyrken på skjermbildet autmatisk inn på alternativet fr lysstyrke på dagen sm er definert i apparatinnstillingene (se avsnittet Bildeskjerminnstillinger). Deretter dimmes lysstyrken. 32

36 Tilpasse innstillingene Intelligent I mdusen Intelligent blir lysstyrken på skjermbildet delt inn enda mer nøyaktig fr nattmdus: Avhengig av avstanden til neste manøver blir lysstyrken på skjermbildet autmatisk kblet m fra minimal lysstyrke (avstand til neste manøver: mer enn 5 kilmeter), en redusert lysstyrke fr natt (avstand til neste manøver: 2,5 til 5 kilmeter) g lysstyrken fr natt sm er definert i apparatinnstillingene (avstand til neste manøver: under 2,5 kilmeter eller apparatet blir betjent). Deretter blir lysstyrken på skjermbildet igjen dimmet autmatisk. Tilpasse språkinnstillinger I denne undermenyen tilpasser du språkinnstillinger. Språk Menyspråket til navigasjnsprgramvaren frinnstilles ved å velge installasjnsfilen fr ditt land hhv. ved å velge språk under installasjnen. Såfremt det på ditt navigasjnsapparat er frinstallert flere språk, kan du velge et annet språk ved å taste det ønskede innlegg i valglisten sm her vises. Tips Installasjn av andre språk i etterkant er mulig ved å velge installasjnsfiler fr hvert land i GPal Assistant (se Aksjner via Cntent Imprt Wizard). Tastaturvalg Alfabetisk Alfanumerisk innlegging (f. eks. av land-, sted-, gate/veinavn) skjer på et tastatur med alfabetisk rdnet standard-tastaturlayut. Tysk Tastaturppsettet endres til QWERTZ (tysk), dette gjelder fr det tyskspråklige mrådet samt Plen, Tsjekkia g Russland. Engelsk Tastaturppsettet endres til QWERTY (engelsk), dette gjelder fr det engelskspråklige mrådet, Skandinavia, Italia, Tyrkia, Prtugal g Nederland. Fransk Tastaturppsettet endres til AZERTY (fransk), dette gjelder fr franskspråklige land. Kyrillisk Tastaturppsettet endres til et ppsett sm er utviklet fr russisk kyrillisk. Gresk Tastaturppsettet endres til et ppsett sm er utviklet fr gresk kyrillisk. Talemeldinger Gatenavn Når dette alternativet er aktivert, leses gatenavnet fr neste manøver pp. Trafikkmeldinger Når dette alternativet er aktivert, leses trafikkmeldinger fr neste manøver pp. Retninger Når dette alternativet er aktivert, leses retningsanvisninger fr neste manøver pp. 33

37 Tilpasse prgraminnstillinger Tilpasse innstillingene I denne undermenyen tilpasser du prgramspesifiserte parameter. TMC-innstillinger I denne undermenyen kan du innrette mttaket av TMC- trafikknyheter. Anmerkning TMC er en digital radi- datatjeneste fr verføring av trafikkfrstyrrelsesmeldinger via Radi Data System (RDS) g kan interpreteres av ditt navigasjnsapparat. TMC bruker dataunderleveranser fra plitiet, m trafikk-kømeldinger, fra ADAC eller fra andre tilgjengelige kilder. Mttakskvaliteten fr trafikktjenestesignalet vises via statusindikatren øvre randen i kartvisningen. Ved hjelp av knappene i det nedre mrådet kan du velge følgende alternativer: Omkjøring på den Ingen Omkjøring basert på TMC-infrmasjn er ikke aktiv. Manuell Ved manuell mkjøring infrmeres du bare via et varselsymbl i kartvisningen m trafikkfrstyrrelser sm rapprteres via TMC. Autmatisk Apparatet beregner mkjøring autmatisk ved hjelp av tilgjengelig TMC-infrmasjn (se gså alternativet Tilpasse rutepsjner)). Sendersøk Autmatisk Navigasjnsapparatet søker autmatisk etter en sender. Ved en dårligere mttakskvalitet søker det straks etter en annen ny sender. Manuell Ved manuelt sendersøk kan du definere en fast TMC-sender via knappene g. Ved en dårligere mttakskvalitet søkes det ikke etter en ny sender. Anmerkning Knappene g vises bare hvis du søker etter TMC-senderen manuelt. Tidssne Tidssnen på navigasjnsprgramvaren innstilles på Greenwich Mean Time. Denne innstilling tilsvarer tidssnen Edinburg, Lisba, Lndn. Tidssnen frinnstilles på GMT+1:00 (Greenwich Mean Time pluss 1 time). Denne innstilling tilsvarer tidssnen Amsterdam, Berlin, Rma. Tidssnen innstilles på Greenwich Mean Time pluss 2 timer. Denne innstilling tilsvarer tidssnen Athen, Istanbul, Minsk. Tidssnen innstilles på Greenwich Mean Time pluss 2 timer. Denne innstilling tilsvarer tidssnen Helsinki, Kiev, Riga, Sfia. 34

38 Tilpasse innstillingene Tidssnen innstilles på Greenwich Mean Time pluss 3 timer. Denne innstilling tilsvarer tidssnen Mskva, St. Petersburg, Wlggrad. Tidssnen innstilles på Greenwich Mean Time pluss 4 timer. Denne innstilling tilsvarer tidssnen Samara. Tidssnen innstilles på Greenwich Mean Time pluss 5 timer. Denne innstilling tilsvarer tidssnen Jekaterinburg. Tidssnen innstilles på Greenwich Mean Time pluss 6 timer. Denne innstilling tilsvarer tidssnen Omsk. Tidssnen innstilles på Greenwich Mean Time pluss 7 timer. Denne innstilling tilsvarer tidssnen Krasnjarsk. Tidssnen innstilles på Greenwich Mean Time pluss 8 timer. Denne innstilling tilsvarer tidssnen Irkutstk. Sikkerhetsmdus Aktivert Med dette alternativet aktiverer du sikkerhetsmdusen: Sikkerhetsmdusen sperrer betjening av apparatet via berøringsskjermen mens du kjører, g frhindrer dermed eventuelle distraksjner i trafikken. Deaktivert Med dette alternativet deaktiverer du sikkerhetsmdusen: Betjening av apparatet via berøringsskjermen er da mulig mens du kjører. Aktivt kart Her vises utvelging fr det kartmaterialet sm er aktivt i øyeblikket. Såfremt du har installert videre kartmateriale på navigasjnssystemet, kan du her velge ut alternative kart. Innspille GPS-spr Deaktivert Tilbakelagt strekning verken registreres eller lagres sm GPS-spr på navigeringsapparatet. Aktivert Hvis du velger dette alternativet, registreres den aktuelle ruten fra dette tidspunktet. Registreringen stpper hvis du tilbakestiller infrmasjnen i visningen Tripinf (se avsnittet Tripinf) eller velger alternativet Innspille GPS-spr: Deaktivert. Enhet Metrisk Alle veistrekningsangivelser måles i metrisk frmat. Talemeddelser g avstandsangivelser på bildeskjermen baserer seg på kilmeter/meterfrmat. Imperial Alle veistrekningsangivelser måles i engelsk frmat. Talemeddelser g avstandsangivelser på bildeskjermen baserer seg på mil/ftfrmat. Versjnsinfrmasjn Med denne knappen innblender du prdusent- g versjnsinfrmasjner fr det aktuelt installerte kartmaterialet. 35

39 Tilpasse innstillingene Tilpasse innstillinger av enheten Følgende innstillingsmenyer kan du her velge: Lydstyrke Bildeskjerminnstillinger Energipsjner Security-innstillinger (apparatavhengig) FM-Transmitter (apparatavhengig) Tilbakestille fabrikkinnstillinger Tast på en av knappene fr å åpne en undermeny. Fr igjen å frlate innstillingsmenyen, taster du på knappen. Lydstyrke-innstillinger I denne undermenyen kan du selv innstille lydstyrken fr talegjengivelse, tasteklikk samt audigjengivelse av MP3-filer via ekstraprgrammet MP3 Player. Den lydstyrken sm er innstilt her, gjelder gså fr gjengivelse via den interne høytaleren samt via hdetelefntilkplingen (3,5 mm minijakk) på ditt navigasjnsapparat. Med knappene g kan du dempe eller øke lydstyrken individuelt fr de ulike signalene i syv trinn. På det laveste lydnivået er utgivelsen fr signalet stumkplet. Bildeskjerminnstillinger I denne undermenyen kan du selv regulere lysintensitetsinnstillingene fr bruk m dagen eller natten samt utføre en kalibrering av bildeskjermen. Hvis du taster på Innstille lysstyrke, kan du via knappene g i 6 trinn øke eller redusere lysintensitetsnivået m dagen g lysintensitetsnivået m natten. Hvis du taster knappen Skjermen kalibrerer, kan du på nytt kalibrere din Tuchscreen på navigasjnsapparatet. Det er nødvendig, hvis innleggingene på din Tuchscreen ikke lenger stemmer verens med den ppførte aksjn: Eksempelvis kan tilrdningen mellm tastene g de tilhørende tegn eller kmmander avvike fra standarden. Fr å utføre en kalibrering, følger du veiledningene på bildeskjermen, idet du taster på målkryssene. Deretter vertar du de nye innstillingene, idet du igjen taster på bildeskjermen. Anmerkning Hvis du frmaterer Flash-minnet på ditt navigasjnsapparat, fr eksempel fr å utføre en ppdatering til en nyere prgramvareversjn, må bildeskjermen under installasjnen gså kalibreres på nytt (se gså apparathåndbk). Lysintensitetsinnstillingene lagres g innstilles til den lagrede verdi ved neste start av navigasjnssystemet. Energipsjner I denne undermenyen kan du tilpasse energipsjnene fr batteri- g strømnettbruk. I det nedre mrådet på bildeskjermen vises via en bjelkegrafikk aktuell ladetilstand fr batteriet. Hvis du taster valgmenyen under innlegget I batteridriften kan du i den tilhørende vindusmenyen velge en av de følgende psjner ut fra listen: Deaktivert Navigasjnsapparatet utkples først når kapasiteten til det interne batteriet er utbrukt. 36

40 Tilpasse innstillingene 15/30/45 min/ 1/2 time Hvis navigasjnsapparatet verken brukes eller utfører en målføring, kples det etter den valgte varighet til beredskapsmdusen. Hvis du trykker Inn-/Utkpleren, aktiveres apparatet igjen g det til sist aktive skjermbildet vises. Hvis du taster valgmenyen under innlegget Frbundet med ladeapparat kan du i den tilhørende vindusmenyen velge en av de følgende psjner ut fra listen: Deaktivert Navigasjnsapparatet utkples aldri. 15/30/45 min/ 1/2 time Hvis navigasjnsapparatet verken brukes eller utfører en målføring, kples det etter den valgte varighet til beredskapsmdusen. Hvis du trykker Inn-/Utkpleren, aktiveres apparatet igjen g det til sist aktive skjermbildet vises. I menyen Aut-Standby fastlegger du hvrdan apparatet skal frhlde seg når støpselet til strømfrsyningen fjernes under lading eller under drift. Deaktivert Apparatet frblir tilkplet til den interne spenningen er ppbrukt, uavhengig av strømfrsyningens status. I dette tilfellet gjelder de innstillingene, sm du har fretatt i Energipsjner. 1 minutt Hvis du klikker på psjnen 1 minutt i listen, kples apparatet ut autmatisk et minutt etter at ladestøpselet er trukket ut. 2 minutter Hvis du klikker på psjnen 2 minutter i listen, kples apparatet ut autmatisk et minutt etter at ladestøpselet er trukket ut. 5 minutter Hvis du klikker på psjnen 5 minutter i listen, kples apparatet ut autmatisk et minutt etter at ladestøpselet er trukket ut. Hvis du ikke har valgt Aut-Standby: Deaktivert, viser navigasjnsapparatet ditt følgende skjerm, etter at støpselet til strømfrsyningen ble fjernet. Med tasten Med tasten Med tasten kmmer du tilbake til den skjermen, sm var aktiv før støpselet ble trukket ut. kples apparatet ut. startes apparatet på nytt. Hvis du ikke legger inn ne, veksler apparatet etter fem minutter til standby-mdusen. Anmerkning Ta hensyn til at denne funksjnen kun står til rådighet fr bestemte apparattyper. 37

41 Tilpasse innstillingene Security-innstillinger Ditt navigasjnssystem gir deg muligheten til å beskytte tilgangen via et brukerdefinert passrd. Videre infrmasjner til Security-innstillingene finner du i apparathåndbka. Anmerkning Ta hensyn til at denne innstillingen kun står til rådighet fr bestemte apparattyper. FM-Transmitter Videre infrmasjner m FM-Transmitter-innstillingene finner du i apparathåndbka. Anmerkning Ta hensyn til at denne innstillingen kun står til rådighet fr bestemte apparattyper. Tilbakestille fabrikkinnstillingerer Med denne knappen kan du tilbakestille apparatinnstillinger til pprinnelig stand fra fabrikk. I denne frbindelse slettes alle persnlige innstillinger sm favritter eller sist innlagte mål: Tilsvarende bør du kun utføre denne funksjnen, hvis du ikke lenger behøver disse infrmasjnene. Hvis du taster på knappen, innblender ditt navigasjnsapparat en bekreftelsesmelding. Tast på knappen fr å gjenpprette fabrikkinnstillingene: I mtsatt fall kan du avbryte prsessen med knappen. Etter ny start må du først velge språket innenfr prgramvaren. Dessuten har du etter start på nytt en mulighet fr å lære mer m ditt navigasjnssystem via en krt intrduksjn: Ved behv kan du gså hppe ver dette skritt fr å direkte å kunne betjene ditt navigasjnssystem. Tilpasning av spesialfunksjner Hastighetsbegrensning Ikke vise Infrmasjnen m maksimalhastighet sm er arkivert i kartmaterialet fr hver veistrekning, vises ikke i skjermbildet g dkumenteres ikke med et akustisk varselsignal ved verskridelse (innstilling: Ikke vise). Vise uten advarsel Den maksimalhastighet sm er innlagt fr denne veistrekning vises på kartet, riktignk avgir ditt navigasjnssystem ved verskridelse ikke ne akustisk varselsignal. Advarsel ved verskridelse på 5 km/h (alternativinnstillinger: 10/15/20/25/30 km/h) Den maksimalhastighet sm er innlagt fr denne veistrekning vises på kartet. I tillegg avgir ditt navigasjnssystem et akustisk varselsignal, hvis du verskrider den tillatte maksimalhastigheten med den valgte verdi. 38

42 Tilpasse innstillingene Anmerkning Alt etter valg av lengdefrmat i menyen Prgraminnstillinger > Enheter (se nedenfr) måles g angis en verskridelse av maksimalhastigheten i kilmeter per time (metrisk) eller mil per time (imperial). Den virkelig målte verskridelse av maksimalhastigheten rienterer seg riktignk alltid etter det lengdefrmatet sm er angitt i kartmaterialet g sm er gyldig i det aktuelle land: Ved en målføring i England måles derfr en verskridelse av maksimalhastigheten gså i mil, når du har valgt lengdefrmatet km. Innstillingsveiviser Med denne knappen starter du innstillingsveiviseren, sm gså vises ved første ppstarting av navigasjnsapparatet. Innstillingsveiviseren hjelper deg med å velge passende innstillinger fr navigasjnsapparatet: Tilpasningen av innstillingene skjer trinn fr trinn ved å navigere med knappene g mellm innstillingsalternativene. Du kan når sm helst starte g lukke innstillingsveiviseren med knappen : De nye innstillingene du har ppgitt, vil verskrive innstillingene sm har vært brukt fr navigasjnsapparatet frem til da. Tilpasse Quick-meny-innstillinger Quick-menyen er tilgjengelig fr deg via knappen i det høyre nedre hjørnet i kartvisningen g muliggjør direkte tilgang til funksjner sm du ellers kun kan nå via de vanlige menyer. Dermed kan du fr eksempel tilrdne en Quick-menyknapp alternativet By: Hvis du trykker på knappen, hpper du i fremtiden direkte til innlegging av by i skjermbildet Tast inn adresser. En annen Quick-meny-knapp kan du derimt tilrdne f.eks. ekstra prgrammet MP3 Player fr å kalle pp dette prgrammet direkte. På denne måten kan du knfigurere inntil fire funksjner sm du bruker fte, g finne dem raskt med Quick-menyknappene. Du går fram på følgende måte fr å reservere knappene i Quick-menyen med de ønskede funksjner: 1. Tast knappen Quick-meny-innstillinger i bunnlinjen i Quick-menyen. Deretter vises en melding sm ber deg m å trykke på en knapp på skjermen fr å endre funksjnen. 2. Tast på en eller annen knapp fr å innrette en ny funksjnstilrdning eller fr å endre den eksisterende tilrdning. 3. Tast i skjermbildet Quick-meny-innstillinger på knappen fr hvedgruppen sm har den ønskede funksjn. Du kan velge følgende hvedgrupper: Målinntasting Ruteinfrmasjn 39

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3

Detaljer

Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4 Programvarehåndbok GoPal Navigator Versjon 4 - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hilsning... 4 1.2 Innholdet på CD/DVD-en... 4 1.3 Systemforutsetninger... 6 1.4 Konvensjoner i denne håndboken...

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006

ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 Den første GPS navigeringsløsningen fr Symbian S60 Smartphne Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 ROUTE 66: Bedre enn de fleste! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter frbehldt. ROUTE 66 g ROUTE

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning >>INNHOLDSFORTEGNELSE L IINNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sikkerhetsinstruksjoner 4 Becker MAP PILOT 5 Bruk 5 Pakke ut Becker MAP PILOT 5 Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650

Din bruksanvisning MIO A701 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO A701. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO A701 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk

Brukerhåndbok MN7 PDA. Norsk Brukerhåndbok MN7 PDA Norsk November 2008 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt,

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 Brukerhåndbok MobileNavigator 6 Sist oppdatert august 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 11 D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. MioMap 2.0

Brukerhåndbok. MioMap 2.0 Brukerhåndbok MioMap 2.0 Sist oppdatert oktober 2005 Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Mio Technology

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783

Din bruksanvisning NAVIGON 2110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 2110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 2110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 7310. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 7310 Norsk Mars 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 33xx 43xx max. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 33xx 43xx max Norsk Januar 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Rm System fr Micrsft Lync BRUKERVEILEDNING FOR MODELLENE SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 AND SRS-LYNC-XL SOM BRUKES I SMART BOARD 8055i-G5-, 8065i-G5- OG 8084i-G4-

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Brukerveiledning Alpine Navigation System Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Advarsler og sikkerhetsinformasjon... 5 2 Komme i gang... 6

Detaljer

>>> INNHOLDSFORTEGNELSE

>>> INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning Innholdsfortegnelse >>NNHOLDSFORTEGNELSE L Innholdsfortegnelse 2 Sikkerhetsanvisning 5 Traffic Assist 7 Innholdet i denne bruksanvisningen 7 Bruk 7 Navigasjon 7 Telefon* 8 Pakke ut Traffic

Detaljer