Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19"

Transkript

1 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19 Bdø, 1.mars 2013

2 Innhld Bedriftsjurnal... 2 EDI (elektrnisk samhandling)... 3 Innkalling... 4 Jurnal... 4 NOIS-rapprtering... 5 NPR-rapprtering... 5 Oppfølging... 7 Outlk-synkrnisering... 7 Persnalia... 7 Planlegger... 8 Regnskap... 9 Treningsadm Ytelseskalkulatr I versjn 1.19 er det t stre nyheter: Den første er at E-resept løsningen nå er klar til bruk i Extensr 05, g dermed kan Extensr- kunder sm er innenfr Helsenett nå sende inn resepter via nett. Det andre er en helt ny håndtering av frsikringspasienter, med utvidet funksjnalitet. Ellers innehlder denne ppdateringen ver 100 små g stre endringer, hvrav mange av disse er «under panseret», med fkus på å øke hastigheten g fjerne feilkilder, samt frbedre den generelle stabiliteten i prgrammet. Endringer sm går på selve funksjnaliteten er beskrevet i dette dkumentet. Endringene er listet pp pr mdul, i alfabetisk rekkefølge. Bedriftsjurnal Aktiviteter: I Sammendrag står det nå navnet til den sm har aktiviteten i sin planlegger, ikke navnet til den sm pprettet aktiviteten Aktiviteter: Slettede aktiviteter frsvinner uten at man trenger å ppfriske versikten Det er nå mulig å kble innscannede dkumenter til bedrift, g legge dkumentet inn i bedriftsjurnalen

3 EDI (elektrnisk samhandling) Kun brukere sm har lesetilgang på innkmne elementer (i Aktuelt) kan nå legge disse inn i pasientens jurnal Frbedret innlesing av benevninger sm innehlder «uvanlige» tegn (f.eks µml/l). Frbedret innhenting av dkumenter sm er skannet inn via EDI Snatch Det er nå mulig å søke pp virksmheter fra NHNs adresseregister, via Kntaktervinduet. Gjelder kunder sm er innenfr Helsenett. HELFO Fysi: Kntrllen varsler nå hvis knsultasjner verlapper. Dette markeres med rødt ikn på den første knsultasjnen. Varslet kmmer både i kntrllen g i regningskrtet Mer presis varsling ved ugyldige takstkmbinasjner. Det angis nå hvilken takst sm utløser varselet Kir: Klkkeslett fr knsultasjn er nå med på xml-filen Fysi: Takst B22 utløser nå ikke dbbel telling i kmbinasjn med gruppetakster Fysi: Frbedret håndtering av knsultasjner hvr pasienten fylte 12 år i løpet av regningsperiden I regningskrtet er nå H- g R-knappene aktive, selv m disse er sendt inn til HELFO. Man kan derfr åpne henvisning g regning herfra, men ikke kble knsultasjnen til andre henvisninger/regninger. Fysi: Fikset feil sm gjrde at frikrt sm refusjnstype kunne bli med ver årsskifte

4 Innkalling Jurnal Bedre håndtering av SMS hvis kntakten med SMS-leverandøren er nede E-resept er nå klar. Ta kntakt med Extensr fr å få infrmasjn m systemkrav, hjelp til installasjn samt brukerveiledning. Medisiner: Frbedret funksjnalitet i registrering av utdeling av medisiner. Nå har man en egen sletteknapp, samt at bruker blir spurt m utdelingen virkelig skal slettes. Man kan gså vise slettede utdelinger. Da ser man gså hvem sm gjrde slettingen. BHT: «Ekspnering» er flyttet ut sm eget punkt i Jurnalen, g er ikke lengre en del av «Arbeidsrelatert sykdm». Når man legger inn ny ekspnering kan man gså åpne ansatthistrikk-vinduet, hvr man kan legge til tidligere ansattfrhld g knytte ekspneringer til disse. Medisiner: Diverse utskriftfrbedringer Labratrie: Nytt felt i Resultat-arkfanen, sm viser navn på rekvirent. Bldtrykk: Egen bks fr å legge inn egne kder v/hjertefrekvens-målingen Audimetri: Mulighet fr å se utvikling av audimetri- resultater ver tid. Ved å trykke ctrl-tasten g markere flere testresultater får man disse pp i grafen, markert med ulik farge:

5 NOIS-rapprtering Det er laget en funksjnalitet fr dette, med egen brukermanual. Denne kan lastes ned fra denne linken. NPR-rapprtering Ny versjn av NPR-melding, (gyldig i 2013) Endring i samletakster: Man kan nå legge til samme tilleggskde (kder sm begynner med ZW, sm brukes fr å indikere hyppighet g faggruppe) flere ganger i samme samletakst Nye verdier i felter Individuell plan Ankmmer fra Nye felter Nye felter fr avtalespesialister/ventelisterapprtering/rus(tsb) Ny tilstand: Det vurderes m dette en ny tilstand, eller m pasienten er undersøkt/behandlet fr samme tilstand tidligere. Fristdat: De pasienter sm har rett til nødvendig helsehjelp, har rett til å få fastsatt en frist fr nødvendig helsehjelp senest skal ytes. Fristen settes av spesialisthelsetjenesten selv, ut fra en individuell vurdering av hver enkelt pasient. Fristen fr unge (under 23 år) innenfr fagmrådene psykisk helsevern g rus skal settes til maksimalt 65 virkedager fra vurderingstidspunktet. NB: Hvis pasienten ikke har rett til helsehjelp skal det ikke fylles inn «Frist dat»

6 Fritt sykehusvalg: Her registrer det m pasienten har valgt å benytte seg av «fritt sykehusvalg». Om henvisningen ikke innehlder infrmasjn m dette skal det brukes kde «3) Vet ikke». Henvisningstype: Angir hvilken type helsehjelp pasienten er vurdert å ha behv fr g fylles ut ved vurdering. Feltet finnes under «NPR-kder». Utsettelses dat g utsettelses kde: Dette kan settes når serien har status «Venteliste». Benyttes bl.a. hvis en pasient ønsker å utsette et pphld, eller hvis pphldet blir utsatt på grunn av mangel på kapasitet. Avbestillingsdat: Kan registreres kun når serien har status «Avbestilt». Nye felter i kntrllvinduet til NPR-rapprten Felter sm ble mangelfullt eller ikke rapprtert i er nå på plass Ut/rehabiliteringsdiagnse Henvist fra Henvist fra institusjns-id I tidligere versjner kunne det snike seg med knsultasjner utenfr rapprteringsperiden. Dette er nå snevret inn, slik at selv m en serie har knsultasjner både i 2012 g 2013 g man rapprterer på 2013, så kmmer kun knsultasjnene fra 2013 med.

7 Tidligere feil sm gjrde at man ikke fikk fjernet innlagte NCMP-kder er fikset Ordlyden i «Avdeling» i «Ansattes persnalia» er endret fra POLK til NPR Oppfølging Hele daten vises nå i dat-feltet i Aktiviteter-delen av Oppfølging-mdulen Outlk-synkrnisering Fjernet feil sm gjrde at avtaler satt pp av andre skapte knflikt i synkrniseringen Tekst i bedriftsavtaler g gruppeavtaler (pprettet i Extensr) blir nå ikke skjult i Outlk, selv m man har merket av fr «maskér sensitive pplysninger». Tekst på pasientavtaler blir frtsatt skjult i Outlk. Persnalia Helt ny håndtering av frsikringspasienter. Det er utarbeidet en egen brukermanual til dette, sm kan lastes ned fra denne linken. BHT: Bedre håndtering av ansatthistrikk: Nå kan man redigere gjeldende ansattfrhld, samt legge til nye. Alt gjøres via «Histrikk»-knappen i Persnalia.

8 Rehab: Serier med status «Henvendelse» har fått flere felter, på linje med andre statuser. Rehab: 2 nye felter i Serie-bildet: «Planlagt ankmst» g «Planlagt avreise». Fastlegelistene er nå ppdaterte Pstnumre er ppdatert. Husk at man kan selve velge hvilke pstnumre sm skal være tilgjengelige. Planlegger Fikset feil sm gjrde at prgrammet lukket seg eller gikk i heng i gitte situasjner ved visningene «vis gruppeversikt» eller «viser planlegger fr valgte». Bedre visning av gruppeavtaler sm er knyttet til et rm Fikset feil sm gjrde at fargemarkering av «fast avtale» kunne gå 1 dag utenfr ønsket tidsrm Fikset feil sm gjrde at det var mulig å bke bedriftsavtaler på behandlere med fraværsmarkering Rehab: Frbedret håndtering av samletakster g NCMP-kdeverk Fikset feil sm gjrde at når man satte pp 2 like timer etter hverandre (samme pasient, samme behandler, samme takst) så fikk time 2 autmatisk kr 0 i egenandel Bedre håndtering av Aktiviteter: Sletter man en aktivitet, så endres ikke timer sm har denne aktiviteten fra før Endrer man navn på en aktivitet, så endres alle avtaler sm står med den «gamle» aktiviteten, slik at de får den nye i stedet

9 Regnskap «Delt betaling krt/kntant» er nå fjernet sm valgmulighet i regningskrtet. Ønsker kunden å dele betalingen så må man registrere innbetalingen i t mganger: Første innbetaling registreres, ved å skrive inn ønsket beløp, velge betalingsmåte g trykke Lagre. Fr å registrere betaling nr 2 trykker man først CTRL+B. Da får man pp et nytt vindu fr ny betalingsregistrering. Her vil restbeløpet stå, g man skriver inn ønsket beløp, velger betalingsmåte g trykker Lagre. Hele betalingen er nå registrert. Trykk på krysset ppe i høyre hjørne fr å lukke vinduet. Hvis kunden har flere ubetalte knsultasjner, vil man få pp et eget vindu sm viser hvilken knsultasjn innbetalingen registreres på. Systemet velger autmatisk å kble innbetalingen til den eldste knsultasjnen, g plasserer verskytende beløp til neste knsultasjn: Man kan nå velge å ta med referansenummer autmatisk på faktura. Dette velger man i Systemadm/Administratr/Regnskap/Oppsett fr knsultasjnsfaktura. Ved fakturering vil nummeret hentes fra feltet «Referansenummer» i Persnalia/Tilknyttet. Ved eksprt av fakturaversikt (f.eks til excelfrmat) får man nå et spørsmål m man vil pprette bilagsnummer. Svarer man JA på dette blir markerte rdrer mgjrt til

10 fakturaer med bilagsnumre. Tidligere fikk man ikke varsel m dette, g bilagsnumre ble pprettet autmatisk. Oppretting g utskrift av faktura er mer knsekvent, med spørsmål m å markere faktura sm utsendt, med påføring av bilagsnummer hvis man svarer JA Endret slik at mtpster (f.eks slettede knsultasjner) ikke kmmer med på utskrift av timeversikt fra planlegger Treningsadm Fikset feil sm gjrde at man ikke fikk sendt e-pst fra Kundeinf Ytelseskalkulatr Dagpasienter telles nå riktig

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

EXTENSOR 05 Bedriftshelse:

EXTENSOR 05 Bedriftshelse: EXTENSOR 05 Bedriftshelse: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips! Versjon 1.17. 05.06.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer