Februar 2015 Sluttrapport. Innbyggjarundersøking 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Februar 2015 Sluttrapport. Innbyggjarundersøking 2014"

Transkript

1 Februar 2015 Sluttrapport Innbyggjarundersøking 2014

2 2

3 Innhald 1. Innleiing Gjennomføring Respons Grunndata Hovudutdrag av svar Ulike delresultat Delresultat - samla vurdering Samandrag av innsendte svar Forbetringsområde Kommentarar Det vidare arbeidet med innbyggerundersøkinga Innbyggjarane sine kommentarar

4 4

5 1. Innleiing gjennomførte hausten 2014 ei Innbyggjarundersøking for store delar av n sin tenesteproduksjon. Undersøkinga er utvikla av Kommuneforlaget AS, Bedre, og er gjennomført i 24 kommunar i 2014, som dannar grunnlaget for gjennomsnittet på landsbasis. Dei 24 kommunane er: Rømskog, Spydeberg, Gjerdrum, Ullensaker, Grue, Elverum, Åmot, Tynset, Dovre, Ringebu, Jevnaker, Søndre Land, Etnedal, Modum, Holmestrand, Tjøme, Tokke, Etne, Samnanger, Hitra, Rissa, Sømna, Målselv og. Føremålet med undersøkinga er å gjennomføre ei kvalitetskartlegging av n sitt omdøme i forhold til: Kommunen sitt tenestetilbod Næring og arbeid Miljø Klima og energi Natur, landskap og friluftsliv Levekår Bomiljø og senterfunksjonar Servicetilbod Bustadtilbod Kultur og idrett Utbygging og utvikling Tryggleik Kommunen som buplass Møte med din Tillit Heilskapsvurdering 2. Gjennomføring Med utgangspunkt i n sitt innbyggjartal vart det gjort eit uttrekk av 900 tilfeldige personar i aldersgruppene 18-39, og 67 år og eldre.spørjeundersøkinga har vorte gjennomført ved utsending av spørjeskjema med frankert svarkonvolutt. Det var høve til å svare på undersøkinga på internett, eller ved utfylling av papirskjema. 3. Respons Deltakarar Respondentar Planlagte svar Svar Utvals % Svar % Innbyggjarar Tabellen over viser responsen på spørjeundersøkinga. Vi mottok 224 svar som gir ein utvalsprosent på 44 og ein svarprosent på % av svara er komne inn på papirskjema. 5

6 4. Grunndata Grafisk framstilling av kva for utvalsgrupper som har svart på spørjeundersøkinga. Aldersgrupper: 60,0 % Alder 54,3 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 18,8 % 26,9 % 0,0 % år år år og eldre Kjønn: 52,0 % 51,0 % 50,0 % Kjønn 51,6 % 49,0 % 48,0 % 48,4 % 47,0 % 46,0 % 1. Mann 2. Kvinne 6

7 Utdanning: Høgaste fullførte utdanning 60,0 % 55,4 % 50,0 % 40,0 % 34,7 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 9,9 % 1. Grunnskole 2. Videregående utdanning 3. Universitet/høgskole Antall personar pr. husstand: 50,0 % Antall personar i husstanden 46,8 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 14,1 % 7,3 % 13,6 % 18,2 % 0,0 % 1. 1 person 2. 2 personer 3. 3 personer 4. 4 personer 5. 5 personer eller flere Aldersgrupper i husstanden: Husstandsmedlemmene sin alder 40,0 % 36,9 % 30,0 % 20,0 % 24,0 % 20,2 % 18,9 % 10,0 % 0,0 % år år år år og eldre 7

8 Buforhold: 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 94,1 % Hva slags bustad bur du i? 1,8 % 2,7 % 0,9 % 0,5 % 0,0 % Eigarforhold: 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 89,9 % Eigarforhold 1. Eier selv (selveier, borettslag e.l) 10,1 % 2. Leier 8

9 Butid i n: 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Kor lenge har du budd i n? 10,4 % 22,5 % 67,1 % år år år eller mer Fødestad: 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 89,7 % Kor er du fødd? 20,0 % 10,0 % 0,0 % 9,0 % 1,3 % 0,0 % Norden 3. Europa 4. Utenfor Europa 5. Hovudutdrag av svar Innbyggjarane har svart på dei ulike spørsmåla på ein skala frå 1 til 6. Det er vanleg å vektlegge dei resultata som har avvik større en 0,2 frå gjennomsnittet for «land». Tabellen under viser snittet for mot snittet av de 24 kommunane som var med i 2014 (.) I tillegg vises snittet for høgaste og lågaste. 9

10 Område Høgast Lågast Avvik fra snittet i Bakgrunnsspørsmål Tjenestene fra din - bruker 4,7 4,6 5,5 3,7 0,1 Tjenester fra din - inntrykk 4,3 4,2 5,0 3,6 0,1 Næring og arbeid 3,8 3,6 4,5 2,8 0,2 Transport og tilgjengelighet i n 2,8 3,1 3,9 2,3 0,3 Miljø i n 5,0 5,1 5,5 4,4 0,1 Klima og energi 3,5 3,7 4,4 3,3 0,2 Natur og landskap og friluftsliv 4,5 4,5 5,1 4,1 0 Levekår 4,5 4,3 5,2 3,8 0,2 Bomiljø og senterfunksjoner i n der du bor 3,8 4,0 4,8 3,3 0,2 Servicetilbudet 3,5 4,0 5,4 2,8 0,5 Boligtilbudet 4,0 4,0 4,8 3,0 0 Kultur og idrett 4,2 4,4 5,3 3,3 0,2 Utbygging og utvikling 3,5 3,7 4,8 3,0 0,2 Trygghet 5,3 5,1 5,4 4,7 0,2 Kommunen som bosted 4,8 4,8 5,4 4,1 0 Møte med din 3,2 3,4 4,9 2,9 0,2 Tillit 3,4 3,7 4,4 3,1 0,3 Helhetsvurdering 4,0 4,0 5,2 3,1 0 totalt 4,0 4,1 5,0 3,4 0,1 Blå tall: Viser at vi ligg over gjennomsnittet. Raude tal: Viser at vi ligg under gjennomsnittet. Totalt snitt for er 4,0. som er noko under snittet for landet.tabellen viser at vi er gode på nokre område og at innbyggjarane er meir nøgde enn gjennomsnittet (blå tal), men heilskapsvurderinga vert negativ med 0,1. Mest nøgde er innbyggjarane med områda næring og arbeid, levekår og tryggleik. Mest misnøgde er innbyggjarane med transport og tilgjenge, servicetilbod og tillit til n. 10

11 6. Ulike delresultat Tjenestene fra din - bruker Lavest Vi ber deg nå vurdere hvor fornøyd du er med noen av tjenestene fra n. For spørsmål på denne og neste bolk ønsker vi svar fra deg som har brukt en eller flere av disse tjenestene. Dersom du ikke har brukt tjenesten, kan du krysse av der det står 'nei' Hvis ja, hvor fornøyd var du med servicetorget? Hvis ja, hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? Hvis ja, hvor fornøyd var du med barnehagetjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med grunnskolen? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjen... Hvis ja, hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med legevakttjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i n? 4,5 4,6 5,3 3,8 4,1 4,1 5,0 3,2 4,8 4,9 6,0 4,4 4,3 4,5 5,5 3,8 4,2 4,6 5,6 3,9 4,3 4,5 5,6 3,8 4,6 4,8 5,7 3,6 5,0 4,5 5,5 3,5 5,3 4,8 5,4 4,2 5,2 4,3 5,2 2,8 5,2 5,2 5,6 4,2 4,5 4,4 5,5 3,6 4,7 4,6 5,5 3,7 Svar frå dei som bruker kommunale tenester viser at brukarane er over gjennomsnittleg nøgde med n sine tenester. Områda der dei er mindre enn gjennomsnittleg nøgde er m.a. grunnskule, heimehjelp og fritidstilbod til ungdom. 11

12 Tjenester fra din - inntrykk Lavest Her ønsker vi svar fra deg som ikke har brukt en eller flere av tjenestene. Vi ønsker ditt inntrykk av disse tjenestene. Hvilket inntrykk har du av servicetorget? 3,7 4,2 4,9 3,6 de internettbaserte tjenestene? 3,7 4,0 4,7 3,4 barnehagetjenesten? 4,4 4,6 5,1 4,2 grunnskolen? 4,3 4,3 5,1 3,9 fritidstilbudet til ungdom? 3,4 3,7 4,5 2,6 hjemmehjelpstjenesten? 4,5 4,3 5,2 4,0 hjemmesykepleietjenesten? 4,7 4,5 5,2 4,1 heldøgns omsorgstjeneste/ sykehjemtjenesten? 4,7 4,3 5,4 3,9 fastlegetjenesten? 4,7 4,1 5,0 2,3 legevakttjenesten? 4,9 4,1 4,9 3,3 bibliotek/bokbussen? 4,6 4,5 5,1 3,8 4,3 4,2 5,0 3,6 Innbyggjarane sitt inntrykk av våre tenester ligg litt over gjennomsnittet. Her er det spesielt inntrykket av tenester innafor Helse og omsorg som trekker opp resultatet. Områda med lågast resultat mht omdøme er servicetorget, internettbaserte tenester, barnehage og fritidstilbod til ungdom. 7. Delresultat - samla vurdering Næring og arbeid Lavest Hvor fornøyd er du med muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? muligheter til å etablere egen virksomhet i din? 3,9 3,8 4,8 3,0 3,7 3,4 4,3 2,6 3,8 3,6 4,5 2,8 Innbyggjarane er meir enn gjennomsnittleg nøgde, men ligg eit godt stykke under høgaste på området. 12

13 Transport og tilgjengelighet i n Lavest Hvor fornøyd er du med standard på veier og gater? 3,4 2,9 3,8 2,1 tilrettelegging for fotgjengere? 3,1 3,5 4,0 2,7 tilrettelegging for syklister? 2,9 3,2 3,9 2,3 kollektivtilbudet innenfor n? 2,1 2,8 3,6 2,1 kollektivtilbudet inn og ut av n? 2,4 3,3 4,1 2,3 2,8 3,1 3,9 2,3 Når det gjeld transport og tilgjenge er innbyggjarane mindre nøgde enn gjennomsnittet for landet. Det er spesielt kollektivtilbodet som trekker ned. Mest nøgde er innbyggjarane med standarden på gater og vegar. Miljø i n Lavest Hvor fornøyd er du med kvaliteten på drikkevannet? 4,8 5,2 5,6 4,3 muligheten for sortering av avfall for gjenvinning? 4,2 5,0 5,3 4,1 henting av husholdningsavfall? 5,0 4,9 5,2 4,5 luftkvaliteten? 5,7 5,3 5,7 4,8 støynivået der du bor? 5,5 5,0 5,5 4,3 5,0 5,1 5,5 4,4 På miljøområdet ligg vi rett under gjennomsnittet. Det som trekker ned er kvalitet på drikkevatn og mulegheitene for avfallssortering. Mest nøgde er innbyggjarane med luftkvalitet og støynivå. Klima og energi Lavest Hvor fornøyd er du med ns innsats for å møte klimautfordringene? 3,5 3,7 4,4 3,3 3,5 3,7 4,4 3,3 ligg under landsgjennomsnittet når det gjeld satsing på klima og energi. 13

14 Natur og landskap og friluftsliv Lavest Hvor fornøyd er du med tilrettelegging for friluftsliv? 4,8 4,7 5,2 4,3 hvordan n tar vare på naturen og landskapet? 4,3 4,2 5,0 3,9 4,5 4,5 5,1 4,1 Her ligg vi likt med landsgjennomsnittet. Levekår Lavest Hvor fornøyd er du med oppvekstmiljøet for barn og unge? 4,4 4,5 5,4 4,0 n som bosted for eldre? 4,8 4,4 5,3 3,8 ns hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? 4,3 3,8 5,1 3,3 naboskap og sosialt fellesskap? 4,6 4,6 5,2 4,0 4,5 4,3 5,2 3,8 Når det gjeld levekår er innbyggjarane meir nøgde enn gjennomsnitttet, med tenestene i. Lågast resultat fekk området oppvekstmiljø for barn og unge. Bomiljø og senterfunksjoner i n der du bor Lavest Hvor fornøyd er du med møteplasser der du kan treffe andre? 3,4 3,8 4,7 2,9 folkeliv og aktivitet i n? 3,8 3,9 4,8 3,1 ryddighet og renhold på offentlige steder? 4,4 4,3 5,0 3,8 3,8 4,0 4,8 3,3 På dette området ligg vi under landsgjennomsnittet. Det som spesielt trekker ned på dette området er møteplassar og folkelivsaktivitetar. 14

15 Servicetilbudet Lavest Hvor fornøyd er du med tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? 2,2 3,6 6,0 2,2 bank, post og forsikring? 4,0 4,2 4,9 2,9 butikktilbudet? 4,1 4,3 5,3 3,2 3,5 4,0 5,4 2,8 For servicetilbod ligg vi langt under landsgjennomsnittet og det går klart fram at innbyggjarane saknar ein del tilbod. Boligtilbudet Lavest Hvor fornøyd er du med muligheten for å skaffe seg leilighet? 3,7 3,8 4,7 2,9 muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? 4,2 4,2 4,8 3,3 muligheten for å skaffe seg tomt? 4,0 3,9 4,8 2,8 4,0 4,0 4,8 3,0 På bustadområdet ligg vi likt med landsgjennomsnittet. Kultur og idrett Lavest Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i n? 4,2 4,3 5,4 3,3 muligheten til å delta i idrett? 4,4 4,7 5,4 3,7 andre fritidsaktiviteter? 3,8 4,3 5,0 3,0 4,2 4,4 5,3 3,3 For kultur og idrett ligg vi under landsgjennomsnittet for samtlege område. Dette er eit viktig område for barn og unge i n vår. Utbygging og utvikling Lavest Hvor fornøyd er du med utviklingen av senteret? 3,2 3,5 4,9 2,8 utviklingen av andre tettsteder/boområder i n? 3,2 3,5 4,9 2,7 næringsutviklingen? 3,2 3,3 4,7 2,5 15

16 Lavest bevaringen av dyrket mark? 3,7 3,9 4,5 3,3 ivaretakingen av friluftsområder? 4,3 4,2 4,9 3,9 leke- og aktivitetsområder? 3,6 3,8 5,0 3,0 3,5 3,7 4,8 3,0 Når det gjeld utbyggjing og utvikling ligg vi under landsgjennomsnittet. Mest nøgde er innbyggjarane med ivaretaking av friluftsområde. Lågast resultat fekk utvikling av senteret og andre tettstader/buområde i n. Trygghet Lavest Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din? 5,3 5,1 5,4 4,7 5,3 5,1 5,4 4,7 Innbyggjarane kjenner seg trygge i og vi ligg over landsgjennomsnittet. Kommunen som bosted Lavest Hvor fornøyd er du med området der du bor? 5,2 5,1 5,4 4,7 å bo i n? 4,7 4,7 5,5 4,2 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til di... 4,5 4,4 5,3 3,4 4,8 4,8 5,4 4,1 Kommunen som buplass ligg likt med landsgjennomsnittet. 16

17 Møte med din Lavest Hvor fornøyd er du med hvordan folkevalgte i n lytter til innbyggernes synspunkter? hvordan folkevalgte i n løser lokale utfordringer? muligheten for å påvirke kommunale beslutninger? hvordan n følger opp det som er blitt lovet? serviceinnstillingen hos de ansatte i n? hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål? informasjonen fra n/bydelen? 3,0 3,3 4,9 2,7 3,0 3,2 5,0 2,6 2,8 3,0 4,7 2,4 2,7 3,1 4,7 2,7 3,9 4,0 5,2 3,5 3,7 3,8 5,0 3,3 3,4 3,7 4,7 3,2 3,2 3,4 4,9 2,9 Møte med din : Her ligg vi under landsgjennomsnittet for samtlege område. Dårlegast resultat fekk områda som omhandlar korleis folkevalde lyttar til innbyggjarane, mulegheita for å påvirke kommunale avgjerder, korleis n følgjer opp det som har blitt lova og informasjon frå n. Tillit Lavest Har du i løpet at de siste 2 årene I hvilken grad har du tillit til at politikerne i n arbeider for befolkningens... har du tillit til at n behandler like saker likt? har du tillit til at n følger lover og regler? 3,6 3,8 4,5 3,0 2,8 3,3 4,0 2,7 3,8 4,0 4,7 3,5 3,4 3,7 4,4 3,1 Svara frå undersøkinga viser at n har lågare tillit blant befolkninga enn landsgjennomsnittet. Vi ligg under lgjennomsnittet på samtlege område når det gjeld tillit. 17

18 Helhetsvurdering Lavest Tror du n din har godt omdømme? 4,0 4,0 5,2 3,1 4,0 4,0 5,2 3,1 Totalt Lavest totalt 4,0 4,1 5,0 3,4 Innbyggjarane trur at vi har et godt omdøme og svara viser at vi ligg på landsgjennomsnittet. Spørjeundersøkinga viser at vi totalt ligg under landsgjennomsnittet. 8. Samandrag av innsendte svar Kategori 1 - Svært liten grad/ misfornøyd 2 - Ganske liten grad 3 - Litt liten grad 4 - Litt stor grad 5 - Ganske stor grad 6 - Svært stor grad/ fornøyd Vet ikke Gjennomsnittlig tilfredshet Indeks Gjennomsnittlig tilfredshet Næring og arbeid 3,4 % 6,8 % 12,6 % 18,6 % 12,3 % 6,3 % 40,3 % 10,2 % 18,5 % 3,8 56 3,6 Transport og tilgjengelighet i 20,5 % 19,9 % 23,8 % 19,8 % 8,9 % 1,8 % 5,3 % 40,5 % 10,6 % 2,8 36 3,1 n Miljø i n 2,5 % 3,1 % 5,4 % 12,8 % 27,9 % 43,7 % 4,6 % 5,6 % 71,6 % 5,0 80 5,1 Klima og energi 2,8 % 6,0 % 8,8 % 14,8 % 4,2 % 2,8 % 60,6 % 8,8 % 7,0 % 3,5 50 3,7 Natur og landskap og friluftsliv 1,2 % 3,3 % 9,7 % 22,6 % 30,4 % 17,2 % 15,9 % 4,5 % 47,6 % 4,5 70 4,5 Levekår 1,6 % 2,5 % 9,6 % 19,4 % 31,9 % 15,9 % 19,1 % 4,2 % 47,8 % 4,5 70 4,3 Bomiljø og senterfunksjoner i 5,7 % 10,5 % 19,0 % 26,4 % 21,4 % 10,7 % 6,2 % 16,3 % 32,1 % 3,8 57 4,0 n der du bor Servicetilbudet 15,6 % 13,4 % 16,0 % 22,2 % 22,0 % 8,3 % 2,5 % 29,0 % 30,3 % 3,5 49 4,0 Boligtilbudet 2,4 % 5,5 % 9,9 % 16,6 % 14,7 % 6,2 % 44,7 % 7,9 % 20,9 % 4,0 59 3,96 Kultur og idrett 1,9 % 4,4 % 14,8 % 23,8 % 25,6 % 8,3 % 21,3 % 6,2 % 33,9 % 4,2 63 4,4 Utbygging og utvikling 5,0 % 10,8 % 17,3 % 21,8 % 14,2 % 3,7 % 27,3 % 15,8 % 17,9 % 3,5 51 3,7 Trygghet 0,5 % 0,0 % 4,1 % 11,7 % 36,5 % 46,4 % 0,9 % 0,5 % 82,9 % 5,3 85 5,1 Kommunen som bosted 2,6 % 4,0 % 4,7 % 17,1 % 34,6 % 32,8 % 4,1 % 6,6 % 67,4 % 4,8 76 4,8 Møte med din 9,6 % 14,4 % 22,2 % 21,6 % 12,2 % 2,4 % 17,7 % 24,0 % 14,6 % 3,2 44 3,4 Tillit 10,3 % 14,9 % 16,6 % 18,2 % 18,7 % 4,2 % 17,2 % 25,1 % 22,9 % 3,4 48 3,7 Helhetsvurdering 4,6 % 5,5 % 13,3 % 27,5 % 25,2 % 7,8 % 16,1 % 10,1 % 33,0 % 4,0 61 4,1 18

19 9. Forbetringsområde I forhold til landsgjennomsnittet så har vi fleire område med lågare grad av tilfredshet knytta til fleire dimensjonar enn det dei 24 referansekommunane har. Næring, arbeid, transport, miljø Næring, arbeid, transport, miljø muligheter til å få arbeid innen muligheter til å etablere egen standard på veier og gater? tilrettelegging for fotgjengere? tilrettelegging for syklister? kollektivtilbudet innenfor kollektivtilbudet inn og ut av kvaliteten på drikkevannet? muligheten for sortering av henting av husholdningsavfall? luftkvaliteten? støynivået der du bor? 2,1 2,4 3,9 3,8 3,7 3,4 3,4 2,9 3,1 3,5 2,9 3,2 2,8 3,3 4,2 4,8 5,2 5,0 5,0 4,9 5,7 5,3 5,5 5,0 Område med størst potensiale for forbetring: Tilretteleggjing for fotgjengarar Tilrettelegging for syklistar Kollektivtilbodet innafor n Kollektivtilbodet inn og ut av n Kvaliteten på drikkevatnet Høve til sortering av avfall Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet 19

20 Klima, natur og landskap og levekår Klima, natur og landskap og levekår ns innsats for å møte klimautfordringene? 3,5 3,7 tilrettelegging for friluftsliv? 4,8 4,7 hvordan n tar vare på naturen og landskapet? oppvekstmiljøet for barn og unge? n som bosted for eldre? 4,3 4,2 4,4 4,5 4,4 4,8 ns hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? 3,8 4,3 naboskap og sosialt fellesskap? 4,6 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Område med størst potensiale for forbetring: Kommunens innsats for å møte klimautfordringane 20

21 Bomiljø og senterfunksjoner i n Bomiljø og senterfunksjoner i n der du bor møteplasser der du kan treffe andre? folkeliv og aktivitet i n? ryddighet og renhold på offentlige steder? tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? bank, post og forsikring? butikktilbudet? muligheten for å skaffe seg leilighet? muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? muligheten for å skaffe seg tomt? kulturtilbudet i n? muligheten til å delta i idrett? andre fritidsaktiviteter? 2,2 3,4 3,8 3,8 3,9 4,4 4,3 3,6 4,0 4,2 4,1 4,3 3,7 3,8 4,2 4,2 4,0 3,9 4,2 4,3 4,4 4,7 3,8 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Område med størst potensiale for forbetring: Møteplassar der du kan treffe andre Tilbod av kafear, restaurantar, uteliv Bank. Post og forsikring Butikktilbod Høve til å delta i idrett Andre fritidsaktivitetar 21

22 Utbygging og utvikling Utbygging og utvikling utviklingen av senteret? 3,2 3,5 utviklingen av andre tettsteder/boområder i n? 3,2 3,5 næringsutviklingen? 3,2 3,3 bevaringen av dyrket mark? 3,7 3,9 ivaretakingen av friluftsområder? 4,3 4,2 leke- og aktivitetsområder? 3,6 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Område med størst potensiale for forbetring: Utvikling av senteret Utvikling av andre tettstader/buområde i n Bevaring av dyrka mark Leike- og aktivitetsområde 22

23 Møte med din Møte med din hvordan folkevalgte i n lytter til innbyggernes synspunkter? hvordan folkevalgte i n løser lokale utfordringer? 3,0 3,3 3,0 3,2 muligheten for å påvirke kommunale beslutninger? 2,8 3,0 hvordan n følger opp det som er blitt lovet? 2,7 3,1 serviceinnstillingen hos de ansatte i n? 3,9 4,0 hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål? 3,7 3,8 informasjonen fra n/bydelen? 3,4 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Område med potensiale for forbetring: Korleis folkevalde lyttar til innbyggjaranes synspunkt Korleis folkevalde i n løyser lokale utfordringar Høve til å påvirke kommunale beslutningar Korleis n følgjer opp det som er blitt lova Informasjon frå n 23

24 Tillit Tillit har du tillit til at politikerne i n arbeider for befolkningens beste? 3,6 3,8 har du tillit til at n behandler like saker likt? 2,8 3,3 har du tillit til at n følger lover og regler? 3,8 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Område med potensiale for forbetring: Manglande tillit til at politikarane i n arbeider for det beste for innbyggjarane Manglande tillit til at n handsamar like saker likt Manglande tillit til at n følgjer lovar og reglar 24

25 10. Kommentarar Ein stor del av svararka inneheld kommentarar. På spørreskjemaene var det høve for innbyggjarane til å kunne gi kommentarar innafor følgjande område: 1. På kva for område har n LUKKAST dei to siste åra? 2. På kva for område har n IKKJE lukkast dei siste to åra? 3. Kommentarar Nedanfor er ein del av kommentarane samla ut frå kva for slags område dei dreier seg om. Oversikt over kva for område n har lukkast, eller ikkje lukkast på, dei siste to åra, ligg som vedlegg til rapprten 11. Det vidare arbeidet med innbyggerundersøkinga Undersøkinga gir eit innblikk i innbyggjaranes inntrykk av n sine tenester, og oppleving som brukar av dei kommunale tenestene, der dei har fått gitt sitt syn på kor nøgde dei er med n som buplass og tillit til lokaldemokratiet. Innsendte svar kan være eit hjelpemiddel for å vurdere trong for endringar knytt til n sin tenesteproduksjon, servicehaldningar, openheit, kvalitet og effektivitet. Undersøkjinga vil òg kunne inngå som ein del av grunnlaget ved rullering av planen og i n sitt arbeid framover for å bli oppfatta som ein inkluderande, løysingsorientert og framtidsretta. 25

26 Innbyggjarane sine kommentarar Ut fra dei forslag kommentarane som er komne inn har vi her laga ei oversikt relatert til dei områda forslaga gjeld. Er bekymret for kommunale arbeidsplasser ved sammenslåing. Eg bor inne på Fundingsland og det er ei stor ulempe at det IKKJE er mobiltelefondekning her inne. Spesielt vanskeligt er det for meg som driv firma. I staden for å (ofte) skape utryggleik og uro/frustrasjon i samtlege bygder når det kjem på snakk om nedlegging av skular og barnehagar og eldreomsorg, burde det blitt arbeid fram og vedtatt ein helhetlig framtidsretta plan, i staden for å stenge ut enkelte sparetiltak som ei nødløysing/brannslukning. Dette betyr mykje for arbeidstakarane og brukarane av dei enkelte tenestene. Skap BULYST for oss som allerede bur her og for dei som vurderer å flytte til n i staden for å skremma vekk potensielle tilflyttarar. Dette var ein dårleg utforma spørreundersøking. Ein kan ikkje få fram nyansar. Eksempel: Har du motteke ei teneste? Hvis ja kor nøgd - eit tenestetilbod kan ikkje vurderast slik. Det er mange positive faktorer i, men også mye usikkerhet knyttet til fremtiden 1) med tanke på sammenslåing 2) økonomi, faren for at sparetiltakene fører til at folk flytter fra. Motstandar av meir samanslåing - det har me hatt!! Me har det godt - men er godt å møta positive personar når me treng det. All uroen rundt skule og barnehage er negativt. Samanslåing er dårlig løysning - mykje kjøring, unødig slitasje for dei som rammast. Bruk av tid. Ang. sammenslåing. Jeg er for det, men blir provosert når SP vil ha sonderinger for åpne dører. Arbeidet med sammenslåing går for fort frem. Innbyggerne blir lite involvert i prosessen. Må være folkeavstemming om denne saken. Har ikke tro på at ns tjenestetilbud blir bedre, spesielt ikke Helse- og omsorg, skole og barnehage. Vi har en fantastisk flott som er god å bo i. sentusiasmen må opp igjen. Folk må bli stolte og glade og ønske å få flere folk, flere arbeidsplasser, bedre oppvekstvilkår osv..bolyst må ikke bare bli en kommunal ting på en budsjettpost...men må opp, ut og frem...finn de rette folkene, ikke de som surmuler og klager på alt, men noen virkelige ildsjeler og entusiaster...de finnes garantert!!! Det er ikke bare n som skal bidra til dette, også innbyggere, men n er nok den som må dra lasset og trigge til bolyst, næringsutvikling, kultur og det frivillige arbeidet i organisasjonene. I bånn av alt ligger oppvekstvilkår, skoler, barnehager, arbeidsplasser og boliger - dette må være på plass for å få opp entusiasmen. Vi har mye å være stolte av allerede, men det er kommet inn en negativ kultur med mye klaging fra innbyggerene (synes jeg). Noen bør fortelle oss at MYE er fantastisk bra her på. Savner også mer tilrettelegging for friluftsliv i SENTRUMSOMRÅDENE: Joggeløyper med kart og gjerne små skilter med sekunderinger/øvelser for utstrekking m.m., Tursti rund Steinslandsvatnet (for barnefamilier og barnevogner, syklister og joggere). Gapahuker tilgjengelig for alle med grillplass osv...i skog, på turpostene som er nære osv.. La bygdane bløma! Alt i alt er ein god plass å bu og arbeida i! 26

27 Sammanlagt er n en trygg og god å bo i, men savner en uformell kafè/møteplass. Meiner at heile n må under lupen mht effektivitet. Kommunen må vedlikeholde sine eiendommer, klippe trær og holde orden. Ellers må det tenkast meir på å få etablert treffstader for innbyggjarane. er ein god å bu i. Eg trivst i n. må ikkje berre vera alt samla i Vågen. Støtte og innsats for å få Økologisk mat i! Kommunen spiller en mere aktiv rolle innen havbruksnæringens høyverdi / nødvendige lokale konsesjonsbemyndigelse av lokalitene der havbruksnæringen foregår og som er grunnlaget for at den skal fungere og videreutvikles. Kommunen har en av s beste muligheter innen havbruksnæringen. Her oppdrettes for milliarder årlig i n og innbygggerne har minimale opplysninger hva foregår og hvor stor innflytelse dette har på økonomien i n og hver enkelt innbyggers velferd. Kommune og arbeidsplasser SKAL ha høyest prioritet. Kommunen er til for innbyggerne og ikke motsatt. Administrasjon/politisk Pirkete og omstendelig byggesaksavdeling. Klarere nettsider. Bedre kollektivtilbud. Tenk ut av sentrum. sentrum blir i bakevja når nye tunellar kjem, og evt. samanslåing med Strand. En politisk mening! Pga geografiske avstander har praktisert en struktur i skolen som etter min mening er OK! Men hvis det er snakk om å spare bær en tanke litt større - bygg en stor skole - samla barneskuleelevene i ein skole. Dette vil bli sparing i lengden Ta avgjørelse på investere - Årdal + Fister. En vil spare, samle kompetanse. Politisk vilje til endring. Alt for mange sjefar i administrasjonen. Mange er urolig for framtida i n og flyttar! Ordførar må "ned på golvet." For mykje forskjellsbehandling og kameraderi. Inhabile får vera med å avgjera saker. Mer kompetanse i alle ledd, større mot til å ta tøffe men nødvendige valg. Slik det er i dag er det for mye "kompisstyring", alle vil gjøre alle til lags. Ordføreren vår har desverre noen soloutspill som absolutt burde vært unngått. Søppel- og andre avgifter i n er alt for høye. Eiendomsskatten må fjernes. For få tannleger. Minstepensjonen strekk ikke til med dyr bensin og dyre ferjer. Start med åpen time i styret, slik at innbyggerne i n kan få tale/stille spørsmål direkte til styret. Ta standpunkt om hvor "sentrum" skal være og søkt å utvikle det. 27

28 Være tydlige på at det er et senter i, hvis ikke det er klart må en ta den diskusjonen og ta en beslutning. Forbedre ansettelsesrutiner i ne. De må sjå til å få butikkar og næringsliv i sentrum, held det ryddig. Mykje rot i spesielt Årdal. Lite trivelig. Trekkjer ikkje folk til å flytte hit. Gjere noko for at nyinnflytte blir inkludert. Det er me ikkje flink til i n. Mykje klikker her. Lage planer for et levende sentrum som bedre ivaretar båt turister og andre turister. Utfordringar er å redusera administrasjonen uten at det går for mykje ut over tilbud av tenester til innbyggjarane. Eg føler at dei forlkevalde i n styrer på ein ansvarleg måte. Det er alt for mange tilsette i administrasjonen. Utfordringa er å redusera i denne uten at det går for mykje ut over tjenestetilbudet. Tips: Fast spalte frå rådmannens nivå i Strandbuen som speglar/forklarar økonomiske samanhengar/konsekvensar av div tiltak i n. Kommunen treng endring av holdningar. Kommunen treng og forstå betre kva potensiale som finnes i det å bli ein "forstad" til Stavanger. Kommunen treng å ta seg betre betalt for spesielt infrastrukurelle tjenester og tomter. Kommunen må tenke på innbyggerene mer som kunder. Dyre kommunale avgifter. Tull å hjelpa hotellet økonomiskt. Fordeling av goder og byrder, kvar er dykk? SPA-hotellet får stønad, andre må lide for dette. Få fleire folk til n. Gjer slik at ungdommen vil flytte tilbake til heimbygda si. Statue på Hjelmen til mangfoldige kroner, bygg heller ut barneskulen, det trengst!! Eg stemte høyre ved forige valg, det kjem eg ikkje til å gjera igjen. Saknar vurdering av teknisk sektor, vedlikehald, brann osv. Sakner vurdering av forvaltningstenestane (saksbehandling av byggesaker ol.) Kommunen har for få innbyggjarar! Vert for mykje slektskap og venskap på kryss av miljø! For Høgrestyrt innbefatta KRF. Me bur trass alt på landet! Når du ikkje engasjerer deg er det OK å bu her. Generellt mer åpenhet i politikk og miljø! Kommunesenteret ligg langt borte. Kommunale saker engasjerer lite. Kommunen må alltid spare penger. Legg difor ned skular o.a. institusjonar. dette øydelegg gamle sosiale samversformer. Bygg og anlegg, skoler, barnehager, idrettsanlegg Vedlikehold all det/de flotte anlegg vi setter opp er viktig!!! Misfornøyd med eiendomsskatt. Brukt for mye midler på nytt idrettsanlegg. Utrygghet i forbindelse tidvise forslag om nedlegging av offentlege institusjonar som skule, omsorg o.l. 28

29 Lekeplassen ved kirka kunne ha vært en bra møteplass for barn og foreldre. Det er den ikke. En skule og et gamlehjem i n før Ein anna ting: Kommunale bygg i har ein tendens til å bli mykje dyrare en tilsvarande i andre kommunar. Bygg enkelt og funksjonelt - og stort nok for mange år framover. Skulen bruker mykje pengar pr. elev utan synlege resultat. Kor blir pengane av? Fotball/idrettsanlegg har blitt eit pengesluk for mange år framover og ei fadese. Samferdsel Kommunikasjonen med Stavanger må bli bedre slik at folk kan bo i og pendle på jobb i Stavanger, uten å bruke så mye tid på reisen. Det finnes ikke offentlig kommunikasjon dersom man har behov for å reise hjem fra Stavanger etter kl. 17:00. Kommunen blir således lite pendlervennlig. Bedre kollektiv mulighet mellom hjelmeland Fister Årdal og til Tau i helga for ungdom flere turstier med gatelys rundt vann (Riskedal, Steinsland) ungdomshus f.eks ved biblioteket eller oppe ved sentralidrettsanlegget. Vedlegg 1: Kva har innbyggjarane svart (Kommentarar) Vedlegg 2: Spørjeskjema 29

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald Innbyggarundersøking kommune 2015 - Resultat Spørsmålskategorier Næring og arbeid Tenestene frå din kommune framhald 3,6 3,6 Tenester frå din kommune framhald - inntrykk Klima og energi Natur og landskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE

INNBYGGERUNDERSØKELSE INNBYGGERUNDERSØKELSE Lørenskog kommune Presentasjon av rapport Ingjerd Astad Seniorrådgiver KS-Konsulent as Veien videre Om KS innbyggerundersøkelse Lørenskog Resultater Oppdraget til KS- Konsulent as

Detaljer

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011 Kvinesdal - undersøkelsen 2011 Hovedresultat: 1. Kommunens omdømme har hatt en positiv utvikling fra 2009 til 2011. Resultat for helhetsvurdering omdømme har økt fra 4,4 til 4,8. nes inntrykk av tjenestene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017

Innbyggerundersøkelsen 2017 Innbyggerundersøkelsen 2017 INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2017 Innledning Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i Hol kommune våren 2017. Bakgrunnen for undersøkelsen var den forestående revisjonen av kommuneplanens

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 Foto: Turid Telebond Turid Telebond 15. oktober 2010 Innhold Oversikt over figurer og tabeller... 3 SAMMENDRAG... 4 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 5 Formål... 5

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Samfunn og miljø Rapport I 30.11.2011 Med få unntak har Grimstad

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2010

Innbyggerundersøkelsen 2010 Innbyggerundersøkelsen 2010 - Rapport - kommune 1 Forord I løpet av høsten 2010 ble det, som en følge av markeringen av som landsby, gjennomført en stor innbyggerundersøkelse i kommune. Formålet med undersøkelsen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune 2014 KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Januar 2015 1 Forord Som et ledd i sin strategi for dialog med sine innbyggere gjennomfører Ullensaker kommune annet hvert år en

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen resultatene

Innbyggerundersøkelsen resultatene Innbyggerundersøkelsen 2009 - resultatene En presentasjon av resultatene for Grimstad og sammenligning av Grimstadresultatene med landet og fire andre kommuner RAPPORT I Kapittel: Innledning Innhold INNLEDNING...

Detaljer

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010 1. BAKGRUNN Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. april til 14. mai 2010. Utvalgte innbyggere fikk tilsendt undersøkelsen pr. post. Undersøkelsen ble samtidig annonsert på Vestby kommunes

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 SAMMEN OM BEDRE TJENESTER Innbyggerundersøkelsen 2009 Sluttrapport Februar 2010 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Hovedresultatene... 4 4. De ulike delresultatene...

Detaljer

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Rådmann Ragnar Christoffersen

Rådmann Ragnar Christoffersen Rådmann Ragnar Christoffersen 1 Lørenskog kommune Ca. 37 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: o o o 49 km² skog 7 km² dyrket mark 12 km² urbant område

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold:

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold: Innhold: 1 Sammendrag... 3 1.1 Innbyggerne er godt fornøyd med å bo i Kongsberg... 3 1.2 Det er fremgang på alle områder siden 2013... 3 1.3 Brukerne er fornøyde med tjenestene i Kongsberg... 3 1.4 Demokrati

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2016

Innbyggerundersøkelse 2016 Innbyggerundersøkelse 2016 Kommunestyremøte 16.06.16 Lindesnes har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i n vil anbefale andre å flytte til n, de bor her lenge og vil

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017 Innbyggerundersøkelse i kommune 2016 KS-K rapport nr. 1/2017 09.01.2017 1 Innbyggerundersøkelsen 2016 Forord kommune har ansvaret for utviklingen av lokalsamfunnet og for å yte gode tjenester til kommunens

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune Målselv kommune 2014 Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune 0 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Sammendrag... 2 Gjennomføring... 2 Beste resultater... 3 Beste resultater sammenlignet med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen analysene

Innbyggerundersøkelsen analysene Innbyggerundersøkelsen 2011 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Institutt for arbeidsliv og innovasjon Rapport 3 1 Sammendrag Denne rapporten bygger videre på

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sel kommune

Innbyggerundersøkelse Sel kommune ØF-notat nr.: 03/2010 Innbyggerundersøkelse Sel kommune av Vegard Johansen Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner samt Kommunaldepartementet

Detaljer

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015 RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015 Rådmannen, 25.august 2015 Innhold Sammendrag...4 Innledning...5 Metode...6 Geografisk inndeling...6 Resultater og analyse...7 Bakgrunnsspørsmål...7 Aldersfordeling...8

Detaljer

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Faglig veileder for innbyggerundersøkelse Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Innhold 1 Innledning s 3 Bakgrunn og formål s 3 Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47 Kryssing bruker.xls inneholder inntrykket av kommunens tjenester etter om respondenten tjenesten eller ikke. Dette er en kombinasjon av to spørsmål, det er ett spørsmål for de som tjenesten og ett annet

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Marlene Blomstereng Karlsen Folkehelserådgiver Folkehelsekonferansen 23. oktober 2017 Barn og unges stemme i Meløy med fokus på nærområdene til Ørnes og

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VERE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VÅGSØY KOMMUNE Vågsøy kommune er saman med andre kommuner i Nordfjord i gang med å greie ut mulig ny kommunestruktur. Våren 2016 skal alle Nordfjord-kommunane

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Innbyggarundersøking 2008 for Høyanger kommune

Innbyggarundersøking 2008 for Høyanger kommune Innbyggarundersøking 00 for Rapport 1. november 00 Markedsinfo as Side 1 Føremål med undersøkinga Avdekke innbyggarane sitt syn på og haldningar til ulike forhold knytt til Høyanger kommune. Undersøkinga

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

Innbyggarundersøking 2008 for Førde bykommune

Innbyggarundersøking 2008 for Førde bykommune Innbyggarundersøking 00 for Førde bykommune Rapport 1. november 00 Markedsinfo as 0 0 Formål og gjennomføring Formålet med denne undersøkinga er: Avdekke innbyggarane sitt forhold til og meiningar om Førde

Detaljer

Brukarundersøking for rus- og psykiatritenester

Brukarundersøking for rus- og psykiatritenester Brukarundersøking for rus- og psykiatritenester Vaksdal kommune 2016 Foto: Brith Kydland 1 I år gjennomførte Vaksdal kommune for første gang ei brukarundersøking for rus- og psykiatritenester. Vi nytta

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016 Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Planstrategi. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedelplan xxx. Kommunedelplan skole. Reguleringsplaner

Planstrategi. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedelplan xxx. Kommunedelplan skole. Reguleringsplaner Planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan skole Kommunedelplan xxx Reguleringsplaner Rammeplaner/ Handlingsplaner «Steinkjer tar samfunnsansvar» alle strekker seg litt

Detaljer