Øyvind Lund Martinsen, Dr.philos Professor. Institutt for Ledelse og Organisasjonsatferd, BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øyvind Lund Martinsen, Dr.philos Professor. Institutt for Ledelse og Organisasjonsatferd, BI"

Transkript

1 Øyvind Lund Martinsen, Dr.philos Professor. Institutt for Ledelse og Organisasjonsatferd, BI Minst 30 % av variansen i leader emergence kan forklares av genetisk innflytelse. En del av denne genetiske variasjon deles med genetisk innflytelse på personlighetstrekk. Av særlig betydning i så måte er trekkene planmessighet, åpenhet og ekstraversjon. Imidlertid, mye av variasjonen i ledelse gjenstår å forklare. Antakelig mer begrenset og indirekte genetisk innflytelse på leder effektivitet. Antakelig kan ledelse læres Men kanskje ikke alle har like lett for å lære ledelse? 1

2 Lederskapets primære og sekundær språk Det du behersker naturlig har gode forutsetninger for: primærspråk. Lederskapets sekundærspråk. Det du kan fatte, men som du ikke naturlig gjør. Bakgrunn: Lederutvikling er kompetanseutvikling i klassisk forstand. Sentralt spørsmål: Hva slags lederkompetanse trenger man? Jobbanalyse. Hva har organisasjonen av lederkompetanse? Utvikling av den enkelte leder basert på diskrepans mellom org./avd. behov og kartlegginges resultater og forskningsresultater. Lederutvikling basert på individuelle behov. 2

3 Fokus på lederen. Self-awareness, self-regulation, selfmotivation Individfokus; utvikling av Human Capital Fokus på ledelse. Social awareness, social skills. Sosialt fokus; Social capital Tilbakemeldingssystemer (for eksempel 360 graders). Mentoring (råd gjennom veiledning og rollemodell) Coaching (målrettet rådgiving gjennom spørsmål og utfordring) Nettverksbygging Erfaringslæring (læring gjennom å få krevende oppgaver hvor man må strekke seg ) Aksjons læring (refleksjon og problemløsning knyttet til praktisk arbeid) Kunnskapsutvikling (lederutdanning) Sensitivitetstrening 3

4 Fra Dagens Næringsliv 10/3-07 4

5 Ingress: Hester kan avsløre dine leder-egenskaper. Nå skal hesters evne til å lese menneskets følelser utnyttes for å utvikle ledere. Aftenposten, Doktorgrad i sosiologi og coach. Foredrag om og for ledere med tema egenverdi, penger og sex. Opptatt av orgasmetrening (meditasjonsteknikk). Intervjuet i Sydsvenskan 15/ Flere oppslag også i andre svenske aviser. 5

6 Undervisning, rollespill, simuleringer, øvelser, diskusjoner, modellering av korrekt atferd. Bruk av 360-graders vurderinger sammen med utviklings- og undervisningstiltak. Bør man kanskje frigjøre seg fra tanken om at læring og utvikling primært skal være gøy og spennende? Ledelse er et fag. Det er neppe forventning om at opplæring i andre fag, for eksempel økonomi, juss og ingeniørfag skal være underholdende. 6

7 Kirkpatricks evalueringsnivåer legges ofte til grunn selv om disse har svakheter: Reaksjoner Læring Endring i atferd Resultater av slik endring i organisasjonssammenheng. Kunnskaper Subjektive: Prinsipper, fakta, holdninger, ferdigheter; typisk egenvurdert. Objektive: Prinsipper, fakta, holdninger, ferdigheter; typisk vurdert med standardiserte tester eller på andre predefinerte måter. Atferd Subjektive: Endringer i atferd på jobben oppfattet av deltakerne selv. Objektive: Endringer i atferd på jobben oppfattet av overordnede eller gjennom andre typer observasjoner. Organisasjons-, eller system resultater Subjektive: Organisasjonsresultater oppfattet av ansatte (organisasjonsforpliktelse, jobb tilfredshet etc) Objektive: Håndfaste resultater som reduserte kostnader, økt inntjening, forbedret kvalitet. 7

8 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Trening Ikke trening M å l i n g e r Trening Ikke trening M å l i n g e r M å l i n g e r POWC (Post test only with control group). PPWC (Pre-, post test with control group). Også ventelistedesign Også SGPP (Single group pre-, post test). Gruppe 1 Gruppe 2 M å l i n g e r Trening Ikke trening M å l i n g e r Ikke trening Trening M å l i n g e r 8

9 Oppsummerte 70 studier av lederutvikling gjennomført i perioden Oppsummerte forskning på: 6 innholdsdimensjoner. 7 treningsmetoder. 4 kriterier. Fant at lederutvikling ga moderat effektivitet. Mange subjektivt oppfattede endringer. Mht objektive målinger av endring var det særlig motivasjonstrening, Human relations (ledelse, veiledning, kommunikasjon), forelesning i kombinasjon med diskusjon, øving og rollespill, Bruke, M. J., & Day, R. R. (1986). A cumulative study of the effectiveness of managerial training. Journal of Applied Psychology, 71, studier av lederutvikling gjennomført i perioden ble statistisk sammenfattet. Stor variasjon i innhold i og i effekter av utviklingsprogrammer, men: Sterk læringseffekt av programmer rettet mot kunnskapstilegnelse (over ett standard avvik høyere enn kontrollbetingelser). Høy effekt i retning av atferdsendring i lederrollen (opp til ett standardavvik høyere enn kontrollbetingelser). Moderat effekt på organisasjonsnivå målinger (opp til et halvt standardavvik høyere enn kontrollbetingelser). Mange funn ble moderert av type evalueringsdesign og kriterium. En del program syntes å gi negative effekter. Collins, D. B., & Holton III, e. F. (2004). The effectiveness of managerial leadership Development program: A meta-analysis of studies from 1982 to Human Resource Development Quarterly, 15,

10 Meta analyse av studier hvor ledelse ble manipulert eksperimentelt eller quasi-eksperimentelt. Mer enn 200 publiserte og upubliserte studier hvor ledelse ble manipulert enten i laboratorie- eller feltsammenheng. Mange moderatorer, bl.a. type intervensjon, type teori (gammel-ny etc), lab vs felt med mer. Moderat generell effekt av intervensjon (ledertrening, rollespill, instruksjoner, med mer) (.66) sammenlignet med effekter i kontrollgrupper (tilfeldig effekt her). Viktig studium som også understøtter at ledelse har kausal effekt på utfall, og for eksempel ikke omvendt, selv om det gjenstår arbeid på denne vinklingen. Avolio, B., J., Reichardt, R. J., Hannah, S. T., Walumbwa, F. O., & Chan, A. (2009). A meta analytic review of leadership impact research: Experimental and quasi-experimental studies. Leadership Quarterly, 20, Reanalyserte data fra meta analyser nr 1 og 2, men fokuserte på resultater kun fra privat sektor. De fant at den samlede effekten av ledertrening ikke var statistisk pålitelig i det hele tatt. Resultatene viste signifikante effekter på 60- og 70 tallet, men ikke på 50-, 80- og 90-tallet. De fant at programmer som fokuserte på kunnskapstilegnelse ga best effekt Men i slike sammenhenger er det en utfordring knyttet overføring av kunnskap fra læringssituasjonen til arbeidssituasjonen. Likevel noen effekter på begynner-nivå. Powell, K. S., & Yalcin, S. (2010). Managerial training effectiveness. A meta analysis Personnel Review, 39,

11 I enda et studium var man kritiske og tok utgangspunkt i at kursdeltakere selv og deres overordnede kunne ha egeninteresse i at lederutvikling skulle gi effekt. Deltakere investerer selv sin tid og energi. Deres overordnede investerer penger til utviklingstiltaket. Ville dette kunne påvirke resultatene fra evalueringsundersøkelsene slik at egenvurderinger og overordnedes vurderinger ville bli mer gunstige? Taylor, P. T., Russ-Eft, D. F., & Taylor, H. (2009). Transfer of Management Training From Alternative Perspectives. Journal of Applied Psychology, 94, No. 1,

12 12

13 20 ledere fra en av Kanadas største banker deltok. Fordelt til en treningsgruppe og en kontrollgruppe. (10 i hver gruppe). Trening i transformasjonsledelse. En dags trening for treningsgruppen. 4 individuelle oppfølgingssamtaler for den enkelte i treningsgruppen. Resultatene viste at lederne i treningsgruppen fikk medarbeidere med høyere følelsesmessig organisasjonstilhørighet (sammenheng m bl a sykefravær, innsats og trivsel). Treningsgruppens banker solgte også flere lån og kredittkortavtaler etter treningen. Barling, J., Weber, T., & Kelloway, E. K. (1996). Effects of transformational leadership training on attitudinal and financial outcomes: A field experiment. Journal of Applied Psychology, 81,

14 Eksperiment fra den Israelske hæren 54 offiserer, 90 nærmeste underordnede og 724 sekundært underordnede. To grupper instruktører som skulle utvikle offiserer; en gruppe fikk opplæring i transformasjonsledelsesmetodikk (7), den andre ikke (5). Offiserene som fikk påfølgende trening/utvikling oppnådde: Større grad av transformasjonsledelsesatferd, underordnede med økt mestringsopplevelse, større grad av uavhengig og kritisk tenkning, økt innsats, sekundært underordnede med bedre prestasjoner på bl.a. håndtering av lette våpen. Dvir, T., Eden, D., Avolio, B. J., & Shamir, B. (2002). Impact of Transformational leadership on follower development and performance: A field experiment. Academy of Management Journal, 45, Quasi eksperiment med 173 deltakere over 9 måneder. Observasjoner i relasjons- og oppgaveorientert lederatferd var utfallsvariabler (ledereffektivitet). 4 utviklings sessions. Studiet skulle utfordre effekten av Erfaringslæring og to grupper fikk samme opplegg i dette. Testet hvordan spesifikke og strukturerte refleksjonsøvelser i eksperimentgruppen påvirket resultater av ledertreningen. Refleksjonsøvelsene betegnes som After Event Reviews. Resultatene viste effekt av refleksjon som beskrevet, men at mye av effekten var betinget av personlighet (Åpenhet, Planmessighet og lav Nevrotisisme) og mengde tidligere erfaring med lederutvikling, men ike av intelligens (IQ). DeRue, D. S., Nahrgang, J. D., Hollenbeck, J. R., & Workman, K. (2012, in press). A quasi experimental study of after-event reviews and leadership development. Journal of Applied Psychology 14

Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Øyvind L. Martinsen, Dr.philos Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Spørsmål Hva er god ledelse? Hva er det personlige grunnlaget for god ledelse? Kan man lære å bli en god leder?

Detaljer

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Linda Lai 1 Sammendrag Mange organisasjoner investerer store ressurser i kompetanse, men for at disse investeringene skal bidra til verdiskapning, må kompetansen

Detaljer

Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012. Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012. Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012 Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis, Ph.D., i organisasjonspsykologi

Detaljer

Hvorfor ikke gjøre mer av

Hvorfor ikke gjøre mer av Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker? Evidensbasert tilnærming til HRM og ledelse Handelshøyskolen l BI Utdannelsesbakgrunn Pågående doktorgradsarbeid under veiledning av professor Bård Kuvaas Cand.polit,

Detaljer

Kan man oppnå en høyere grad av entreprenøriell aktivitet og dermed økt økonomisk vekst i et samfunn gjennom opplæring i prestasjonsmotiv?

Kan man oppnå en høyere grad av entreprenøriell aktivitet og dermed økt økonomisk vekst i et samfunn gjennom opplæring i prestasjonsmotiv? Skrevet av Andreas J. Hansen www.nettstrategen.no Sammendrag Bakgrunnen for denne oppgaven er David C. McClellands (1917-1998) bidrag til entreprenørskapslitteraturen ved innføring av personal psychology

Detaljer

Leder-medarbeider-relasjon og jobbtilfredshet/ arbeidsmiljø i helseenheten i en liten kommune.

Leder-medarbeider-relasjon og jobbtilfredshet/ arbeidsmiljø i helseenheten i en liten kommune. 960 BIK 0 Grunnstudiet, ferdigheter i helseledelse Leder-medarbeider-relasjon og jobbtilfredshet/ arbeidsmiljø i helseenheten i en liten kommune. Utleveringsdato: 09..009, kl. 09.00 Innleveringsdato: 0.0.00,

Detaljer

Prosjektoppgave. ved Handelshøyskolen BI

Prosjektoppgave. ved Handelshøyskolen BI ID-nummer: 0898666 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Utforskning av sammenhengene mellom opplevd kompetansemobilisering, selvledelse og psykologisk empowerment, arbeidsengasjement og kreativitet.

Detaljer

Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse

Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse Tekst: Førsteamanuensis Bård Kuvaas, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Artikkelen er publisert i Magma, Tidsskrift

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Skjult arbeid blant ansatte i finansbransjen

Skjult arbeid blant ansatte i finansbransjen 1 Skjult arbeid blant ansatte i finansbransjen Et forsknings- og kartleggingsoppdrag mellom Finansforbundet og Handelshøyskolen BI v/robert Buch, Anders Dysvik, og Bård Kuvaas Sluttrapport Nydalen, 05.

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Heroisk HR - pragmatiske pragmatikere

Heroisk HR - pragmatiske pragmatikere Heroisk HR - pragmatiske pragmatikere MAGMA Forfattere: Svein S. Andersen, Bård Kuvaas Publisert: 2/2009 Hvordan HR kan bidra til bedre resultater Litteraturen om strategisk HR domineres av et urealistisk

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Overføring av læring. Tor Busch Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning

Overføring av læring. Tor Busch Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning Overføring av læring Tor Busch Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning Publisert: Nordisk Pedagogik, 1994, nr. 2, 87-100. Abstract Transfer of training is of great concern

Detaljer

Prestasjonsbasert belønning og motivasjon

Prestasjonsbasert belønning og motivasjon HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Prestasjonsbasert belønning og motivasjon En litteraturstudie Lill Torbjørg Leirbakken Masteroppgave i erfaringsbasert

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det psykologiske fakultet Institutt for pedagogikk Masteroppgave i pedagogikk Våren 2013 Nyansatt leder i Apotek1 - En kvalitativ studie av opplæringsperioden til nyansatte ledere

Detaljer

Nytt om NOKUT fra forskningens verden

Nytt om NOKUT fra forskningens verden Nytt om NOKUT fra forskningens verden [Stein Erik Lid] I 2008 ble NOKUT, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, evaluert av et panel bestående av et internasjonalt forskerpanel. Med grunnlag i data som

Detaljer

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI DAGENS TEMA Le.del.se Ledelse med med fokus fokus på på helhet og og blikk blikk for for den den enkelte enkelte medarbeider. Forskning

Detaljer

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? 29.11.2012 Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? Av Anna Hagen Tønder 1 og Anne Inga Hilsen 2 Det er godt kjent at verden i dag står overfor store demografiske utfordringer. Befolkningen øker

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder

Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder Elevenes opplevelse av skolen: sentrale sammenhenger og utvikling med alder Einar M. Skaalvik, dr. philos., professor i pedagogisk psykologi og forskningsmetode ved NTNU. Sidsel Skaalvik, dr. polit., professor

Detaljer

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN Beregnet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Dokument type Rapport Dato Mai 2012 RAPPORT KARTLEGGING AV RAPPORT KARTLEGGING AV Versjon Rapport, v1.0 Dato 2012/05/04 Utført av Rambøll

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Kvitt deg med studiegjelden!

Kvitt deg med studiegjelden! Kvitt deg med studiegjelden! BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN 1. JUNI 2012 I hvilken grad har redusert studiegjeld effekt på siste års studenters holdning til å flytte til Finnmark og Nord-Troms? Studentnummer:

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere av Kristin Margrethe Nyheim Hanne Kristine Molberg Mastergradsoppgave

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR SPESIALITETEN ORGANISASJONSPSYKOLOGI

MÅLBESKRIVELSE FOR SPESIALITETEN ORGANISASJONSPSYKOLOGI MÅLBESKRIVELSE FOR SPESIALITETEN ORGANISASJONSPSYKOLOGI Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE AV FAGET... 3 2.1 DEFINISJON... 3 2.2 FUNKSJON OG VIRKEOMRÅDE... 4 2.3. ROLLER OG ARBEIDSOPPGAVER... 5

Detaljer