GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom å gi deltakerne: innsikt i egen lederstil og morgendagens krav til ledelse ferdigheter i bruk av lederens verktøy kasse et nettverk med ressurser gode erfaringer gjennom direkte målrettet trening Målgruppe GILA-videre er for deg som har lederansvar i linje eller prosjekt på mellomledernivå, og som ønsker og har behov for utvikling og økt kompetanse i din lederrolle. Personlig utvikling Samlinger Profilanalyse Jeg - en leder september Min leder stil Læring Motivasjon Kreativitet Jeg - en bedrifts leder november Forretningsforståelse Bedrifts kultur Nettverk Organisasjons psykologi Coaching Partnerskap Selvstudium I bedriften Organisasjonspsykologi 6 studiepoeng (eksamen 11. desember) - Lederroller - Ledelsesteori - Organisasjonspsykologi - Enkeltmenneske/organisasjon - Grupper - Organisasjonsteori - Struktur/kultur Prosjektoppg 6 studiepoeng (inn Ramme for utviklin Dine utfordringe Relasjon og kommunikasjon Ledelse er å oppnå resultater med og gjennom medarbeidere. Å skape gode og konstruktive relasjoner er en sentral ferdighet lederne må beherske. Dialogen er sentral i bygging av relasjoner. GILA-videre gir deltakerne utstrakt kommunikasjonstrening og kompetanse for å bli gode relasjonsbyggere - og gode ledere.

3 Personlig utvikling Programmet legger til rette for personlig utvikling hos den enkelte deltakeren, og starter med en profil analyse. Hver deltaker knyttes til en profesjonell coach, som i løpet av programperioden gjennomfører flere samtaler med deltakeren. Ved siden av dette knyttes deltakerne sammen med hverandre i partnerskap, to og to. Gjennom partner skapet har deltakeren en felles mulighet og forpliktelse til å bidra til størst mulig læring og utvikling i løpet av programmets varighet. Samlinger Samlingene er arenaer for trening for å oppnå mestring og trygghet. I disse samlingene settes det fokus på sentrale temaer, knyttet opp mot kunnskapen tilegnet gjennom selv studiedelen. Veiledere vil gi introduksjoner til temaene, og lede deltakerne gjennom lærings prosesser. Gjennom sam lingene skal deltakerne tilegne seg praktisk erfaring gjennom rollespill, presentasjoner, øvelser og diskusjoner - parvis og i grupper. Erfaringsutveksling og nett verks bygging vektlegges. Programskisse Jeg - leder mennesker 30. januar - 1. februar Relasjonsledelse Dialog Medarbeiderutvikling Lov og rett innen ledelse Jeg - fremtidens leder april Konflikthåndtering Kommunikasjon Etikk Fremtidens ledelse Avslutning 14. juni ave levering 31. mars) gsarbeidet i bedriften - rapport Personalledelse 6 studiepoeng (eksamen 10. mai) Personalpolitikk, rekruttering, belønningssystemer, samarbeid mellom arbeidstaker og ledelse, teambygging, arbeidsrett, relasjonsledelse r og oppgaver relatert til hverdagen som leder Selvstudium Selvstudieaksen består av 3 kurs, som hver gir 6 studiepoeng. Prosjektoppgaven skal sette fokus på utfordringer i egen bedrift, og presentere mulige løsninger i en rapport. Kursene Organisasjonspsykologi og Personalledelse gir deltakerne kunnskaper om organisasjons- og medarbeiderutvikling. Gjennom oppgaver og refleksjonsøvelser knyttes teorien opp mot den praktiske utøvelsen av ledelse. I bedriften Den grunnleggende læringsaksen er forankret i deltakerens egen jobbsituasjon. Deltakeren skal sammen med sin leder peke ut områder for spesiell oppmerksomhet og innsats i programperioden. Denne tilknytningen mellom læring og den daglige arbeidssituasjonen er av stor betydning. Disse områdene vektlegges i programmet og skal ligge innenfor GILA-videres fagområder, dvs være ledelsesrelaterte.

4 Ledelse er å oppnå resultater i samarbeid med og via med arbeidere Ledelse er en sentral og viktig oppgave i en bedrift som vil lykkes Ledelse krever kompetanse, ferdigheter og innsikt Hvorfor GILA-videre GILA-videre har som mål å være det nartulige valget for teknologer og bedrifter som ønsker å utvikle godt lederskap. Deltakeren og dens bedrift bør ha et felles ønske om og behov for utvikling og kompetanseheving det er i dette fellesskapet lederutviklings potensialet optimaliseres. Læringsmål Som deltaker i GILA-videre vil du kunne utvikle din kompetanse og dine ferdigheter med utgangspunkt i programmets fire lærings akser. Hvor skoen din trykker mest kjenner du best selv. Du oppfordres sammen med din leder og programmets veileder til å sette dine individuelle læringsmål. Dine egne og bedriftens lærings behov bør matches i en dialog med din leder ved programstart. Hva oppnår du som deltaker? Faglig forankring for godt lederskap Forståelse og innsikt i mellommenneskelige relasjoner Ferdigheter i metoder og verktøy Eksternt ressursnettverk Hva oppnår dere som bedrift? Utredning av sentral problemstilling gjennom prosjektoppgaver Økt medarbeider tilfredshet både hos deltakeren og dennes medarbeidere Bedre resultater gjennom mer kvalifiserte medarbeidere i lederroller Supplering av egne, interne kompetanseutviklingstiltak GILA-videre er utviklet av Tekna i samarabeid med HR Norge, NKI Fjernundervisningen, Aker Kværner og Grad AS. Vi har sammen laget et lederutviklingsprogram spesielt for teknologer og teknologiske arbeidsplasser. Programmet ledes av Teknas programansvarlige med veiledings krefter fra NKI Fjernundervisningen, HR Norge, samt et nettverk bestående av ressurspersoner som vil bidra med mindre innlegg.

5 Sammen om GILA-videre GILA-stigen Lederrollen Teknologer innehar ofte sentrale roller i organisa sjoner og prosjekter, med ansvar for både de menneskelige ressursene og resultatene. Som leder må en kjenne sitt handlingsrom. Lederen balanserer på flere egger: i organisasjonshierarkiet der leddene over tar sentrale beslutninger og valg mellom saksbehandling og ledelse mellom jobb og privatliv GILA-videre tar opp disse problem stillingene og vil gi deltakerne grunnlag for refleksjon og trening i å utvikle godt lederskap tidlig i lederkarrieren. I overgangen fra teknolog til leder stiller en seg mange spørsmål. Hvordan er jeg som leder? Hva kreves av meg? Hva går jobben min ut på? Hva skjer med fagkunnskapen min? Hva er rett og galt? Med noe erfaring som leder suppleres listen med nye utfordringer. Hvordan håndterer jeg denne vanskelige samtalen? Hvordan tilrettelegger jeg for mine medarbeideres kompetanseutvikling? Hvordan får jeg avdelingen til å dra i samme retning? Hva med beslutningene hvordan formidler jeg dem? GILA-videre bidrar til at deltakerne finner egne svar og løsninger på sine spørsmål og utfordringer. Teknas tilbud innen lederutvikling baserer seg på læring i grupper, derav navnet gruppestudier i ledelse og adminstrasjon. De ulike programmene og kursene er frittstående og kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Tilbudet er utviklet slik at de ulike delene supplerer hverandre og utgjør et tilbud for kontinuerlig læring og utvikling. GILA-programmet har i snart 30 år vært grunnsteinen i mange teknologers lederutvikling. Programmet gir en praktisk og metodebasert innføring i noen sentrale aspekter ved ledelse. Programmet går over 9 dager, fordelt på 4 samlinger i løpet av et semester. GILA-videre er et omfattende lederutviklingsprogram for teknologer med lederoppgaver. Selvstudier og prosjekt - oppgave (18 studiepoeng), 4 fagsamlinger av totalt 12 dager og coaching gir deltakerne en solid plattform for sin lederutvikling. GILA-videre er tidligere gjennomført under navnet PÅ TERSKELEN. Deltakeren vil kunne bygge videre på studiepoengene til en mastergrad (eksterne tilbydere). GILA 5. samling, GILA-nettverk og GILA-påfyll er samlinger, dags - seminarer og kortere møter der metoder og teknikker for lederskap belyses. Deltakelse i GILA-stigen blir fortløpende dokumentert i et eget GILA-vitnemål.

6 GILA-videres historie Før sesongen har dette lederutviklingsprogrammet gjennomgått en profilendring. Mange kjenner programmet under navnet PÅ TERSKELEN. Fra å være et program utviklet for kvinnelige ledertalenter, er GILA-videre nå et program for teknolger av begge kjønn, som innehar en lederrolle på gruppe-/mellomledernivå. Tekna utviklet PÅ TERSKELEN for å bidra til å få flere kvinnelige teknologer inn i lederroller og vi vil fortsette denne satsingen ved å søke å oppnå en balansert kjønnsfordeling i GILA-videre. Dette vil gi programmet et ønsket mangfold som vil berike deltakernes læringsutbytte. Tidligere deltakere sier: PÅ TERSKELEN bidrar til økt motivasjon i min jobb - Jeg har fått stor gevinst av det Utrolig motiverende og bra - Det er både personlig og faglig utviklende - Veldig inspirerende Praktiske opplysninger Programavgift: Kr ,- for medlemmer, kr ,- for øvrige. Dette omfatter profilanalyse, coachingtimer, samlinger, pensumlitteratur og eksamensavgifter. Avgiften kan deles i to med forfall og Oppholds- og reiseutgifter dekkes individuelt. Sted for samlingene: Programmets samlinger gjennomføres på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Det forventes at deltakerne bor på hotellet under samlingene. Ca. oppholdsutgifter kr 3 500,- pr samling. Coaching og eksamen: Så langt det praktisk lar seg gjøre, vil vi tilby coacher i geografisk nærhet til deltakerne. Eksamener vil kunne gjennomføres lokalt. For mer informasjon: Ønsker du mer informasjon om GILA-videre, se programmets egne sider, Ansvarlig for programmet er avdelingsleder Rikke Olafsen Rokke, tlf , e-post Påmelding: Via eller direkte til programansvarlig. Frist: Programmet har begrenset antall plasser som fylles opp fortløpende. Påmelding er bindende. Arrangør: i samarbeid med HR Norge og NKI Fjernundervisningen

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

MANGFOLD AV LEDERE 2009

MANGFOLD AV LEDERE 2009 MANGFOLD AV LEDERE 2009 Mobiliserer og videreutvikler talenter for styreverv og lederoppgaver Et prosjekt i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge i Buskerud Hva er mangfold av ledere?

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN

RAPPORT KARTLEGGING AV LEDERUTVIKLING I STATEN Beregnet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Dokument type Rapport Dato Mai 2012 RAPPORT KARTLEGGING AV RAPPORT KARTLEGGING AV Versjon Rapport, v1.0 Dato 2012/05/04 Utført av Rambøll

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE

LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE LOK - PROSJEKTET LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE Delrapporter Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Tlf: 73 56 70 00 Faks: 73 56 70 01 postmottak@domstoladministrasjonen.no Innholdsfortegnelse Delrapport

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten KOMPETANSE- KATALOGEN 2008 FORORD Kompetansekatalogen 2008 inneholder Utviklings- og kompetanseetatens tilbud til medarbeidere og virksomheter i Oslo kommune.

Detaljer

Øk din prosjektkompetanse

Øk din prosjektkompetanse Et mer fleksibelt studium skal du lete lenge etter! Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge! Øk din prosjektkompetanse 30 Studiepoeng! Nettbaserte kurs Klasseundervisning Sertifisering www.metier.no/ps

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

THE TEAM MAKES THE DREAM

THE TEAM MAKES THE DREAM THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012 Innhold Velkommen til Lederskolen Lederskolen Lederskolens avdelinger Samarbeidspartnere Modulene I-VIII Modul IXa-d Plakat Tidligere deltakere Dato og kontaktadresser

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer