Kognitiv terapi og arbeidsdeltakelse erfaringer fra praksis Senter for jobbmestring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kognitiv terapi og arbeidsdeltakelse erfaringer fra praksis Senter for jobbmestring"

Transkript

1 Kognitiv terapi og arbeidsdeltakelse erfaringer fra praksis Senter for jobbmestring Ingeborg Grøholt Kiær, psykolog Hilde Schei, psykologspesialist og teamleder Senter for jobbmestring Akershus

2 Teoretiske rammer Senter for jobbmestring tilbyr kognitiv jobbmestring og jobber etter prinsippene i IPS Med kognitiv jobbmestring mener vi terapisamtaler hvor mestring av arbeid er hovedfokus. Metodikken er basert på kognitiv terapi og prinsippene for individuell jobbstøtte (IPS); IPS-prinsipper; Den som ønsker arbeid kan inkluderes Integrering av arbeid og terapi Målet er vanlig jobb Individuelt tilpasset økonomisk rådgivning Jobbsøking settes i gang med en gang, og senest innen fire uker Ubegrenset oppfølging Jobbsøk skal skje på deltakers interesser og ønsker Systematisk jobbutvikling Mål tilbakeføring arbeid og mestring av psykisk helse.

3 Rammene ved Senter for jobbmestring Henvisning fra NAV, fastlege og selvhenvisning Lettere til moderate psykiske lidelser Vurderingssamtale innen 14 dager Kartlegging av psykisk helse som arbeidshinder Nærhet til jobb, inkludert behov for jobbkonsulent Vurdering av evt. eksklusjonskriterier; alvorlig problematikk, rus mm. Terapiforløpet er 5-15 samtaler, jobbkonsulenttjenesten er ubegrenset i tid/omfang

4 To ulike case Sosial angst Depresjon

5 Eksempel fra vårt arbeid med sosial angst Kvinne, 24 år, arbeidsledig. Lite arbeidserfaring. Fullført bachelor innen kunsthistorie, lite nettverk Moderat sosial angst som hoveddiagnose, depressive symptomer som sekundært Sterkt frykt for å oppføre seg på en pinlig måte i telefonsamtaler, i samtaler med ukjente f.eks intervju. Sterk unngåelse av situasjoner. Symptomer: hjertebank, skjelvinger, kognitive symptomer, uro, lavt energinivå, isolerer seg.

6 Kognitiv jobbmestring De første samtalene Anamnese Kartlegge jobbstatus/jobbhistorikk Avklare behovet for jobbkonsulent Lage problemliste med problemene knyttet til arbeidssituasjonen og psykisk helse : Hva er hindringene ift jobb? I hvilke situasjoner på jobb har du mest angst? Hvordan påvirker problemene arbeidsevnen? Spørre spesifikt om negative jobbtanker, strategier og holdninger Eks på spørsmål: Hva har du gjort for å holde angsten nede når du er på jobb? Hva tenker du skal til for at du skal klare å komme i jobb? (eks. Forståelse på arbeidsplassen, tilrettelegging, hjelp til å takle plagene etc.) Hva tenker du at hindrer deg ift å få ny jobb? Ressurskartlegging- Eks. hvilke oppgaver liker du og mestrer du, ferdigheter du har hatt god nytte av? Målsetting ift arbeid og sosial angst: Realistiske, konkrete og målbare

7 Samarbeid med jobbkonsulent 1. fellesmøte: Fokus: Etablere teamet Hovedmål: Komme i jobb. Skaffe meg kunnskap om mine jobbmuligheter Delmål: Søke på en jobb innen 4 uker, ta kontakt med referanse innen 2 uker, ringe butikk for å klage på en telefon innen 1 uke, gå innom Manpower innen 2 uker, trene 2 ganger i uken, ta initiativ til kaffe med to venninner. Hva er hindringene i jobbsøkerprosessen? Å måtte kontakte potensielle arbeidsgivere per telefon Sende inn søknader Intervju Oppsøke bedrifter Tenke jobbrelatert aktivitet innen 4 uker

8 Angsthierarki Intervju Ta telefoner til arbeidsgivere Klage i butikk Ringe offentlige kontorer Ringe butikker Ringe veileder eller jobbkonsulent

9 Midtre del av veiledningsforløpet Psykolog Bruke angsthierarkiet som utgangspunkt for angsttreningen Identifisere og endre negative tanker som forsterker/opprettholder angsten «Jeg kommer til å få jernteppe» «Jeg vet ikke hva jeg skal si» «Jeg kommer til å si noe dumt» Kartlegge og redusere trygghetsstrategier: «Jeg vet ikke hva jeg skal si» (unngå øyekontakt, si minst mulig, planlegge replikker til samtaler) «Jeg kommer til å si noe dumt» (øve mentalt på setninger, si lite om meg, snakke fort) Eks: Øvelse- «Trine» skal ha samtale med to venninner Frykter jernteppe, bli tom i hodet, stokke ordene Jobbkonsulent Oppdatere CV Utforme jobbsøknader Gjennomføre ulike kartlegginger eks: interessekartlegging WIE Se på muligheter i arbeidsmarkedet Rollespill Ta telefoner i timen Intervjutrening

10 Midtre del av veiledningsforløpet, forts. Psykolog Redusere selvfokus ( aksept innover, fokus utover) Hjemmeoppgaver Eks: Gå innom en butikk for å spørre om et produkt Ta kontakt med en bestemt bedrift per telefon Ringe Opplysningen for å spørre et telefonnummer Spørre en person om veien Jobbkonsulent Tema: Åpenhe t- hvor åpen skal jeg være om mine helseplager? Hvordan kan jeg forklare huller i CVen? Hjemmeoppgaver Innhente informasjon om en bedrift Ta kontakt med en referanse Utforme og sende søknad Forberede spørsmål til intervju

11 Fellesmøter Ca hver 4. uke Typisk agenda: Status for forrige møte Eks: Har sendt inn to søknader, men har ikke klart å følge opp søknadene per telefon Tema: Hvordan jobbe med angsttrening knyttet til telefonsamtaler? Jobbrelaterte mål til neste fellesmøte

12 Mot avslutning av veiledningen Har vi nådd våre mål? Repetisjon av psykoedukasjon - hva har vært nyttig? Repetisjon - hva er jobbet med hos jobbkonsulent? Nyttige erfaringer Repetisjon av teknikker - hvilke fungerer for deg? Evaluering: Hva har du fått til? Hva sier dette om deg? Tilbakefallsforebygging- tiltak knyttet til det å stå i jobb over tid

13 Eksempel fra vårt arbeid med depresjon Kvinne, 50 år, ansatt på kontor. Arbeidsoppgaver innen regnskap Depresjon utløst av stor arbeidsbelastning over tid, samt endring av arbeidsoppgaver. Overbelastning førte til sykemelding, og som medførte at hun ble tiltakende deprimert Var ved oppstart tilbake i 50 % jobb, men oppgav lav selvfølelse, liten mestring av arbeidsoppgavene og isolerte seg på kontoret. Opplevde lav gjennomføringsevne og nedsatt konsentrasjon. Isolerte seg hjemme, sov mye og lite aktivitet.

14 Oppstart ved Senter for jobbmestring 1-2 samtale Anamnese Jobbstatus/historikk Problemliste Negative jobbtanker, strategier og holdninger Ressurskartlegging Psykoedukasjon Bruk av jobbrelaterte mål Forventninger Mål som vi kan vite når vi har oppnådd Knytte psykiske plager opp mot jobbmestring Eksempler Komme tilbake i 100 % jobb Delta på lunsj og fredagskaffe Tørre å si ja til en krevende oppgave som jeg er kvalifisert til Kunne påta meg jobb i tråd med mine kvalifikasjoner

15 Negative jobbtanker ved depresjon Overbevist om sin utilstrekkelighet, mangler håp Tanker om: Vil aldri fungere i jobb igjen Passer ikke i jobben jeg har valgt Har aldri fungert godt i jobben (selektive minner/hukommelse preget av depresjon) Leder/kolleger ønsker meg ikke tilbake Jeg må holde mine psykiske plager skjult Kan ikke være i jobb når jeg ikke fungerer hjemme Vil aldri bli som før

16 Psykoedukasjon om arbeid og psykisk helse Hvordan påvirker depresjonen deg? Betydningen av å holde kontakt med arbeidsplassen Betydningen av å lage en plan for tilbakeføring til arbeid integrert med hjelp fra SJM Symptomene kan øke ved overgang til arbeid Tap av selvtillit ved fravær av jobb Person-situasjon; meg eller jobben?

17 Kartlegging Tanker Atferd/ handlinger Den kognitive diamanten Følelser Kropp

18 Jobbrelaterte hjemmeoppgaver Tilpasset deltakerens hindringer for retur til arbeid Hjemmeoppgave mellom hver time Innhente informasjon Ta kontakt med leder Ta kontakt med kolleger Øve seg på å be om hjelp Delta på lunsj først med en nær kollega Be på tilbakemelding på en jobb som skal gjøres Hils på to kolleger når du kommer på jobb Øve på selvhevdelse ovenfor en kunde

19 Midtre del av terapi Jobbe videre med plan for retur til arbeid Bruke kognitive metoder for å overkomme mentale hindre for tilbakevending, kartlegge situasjoner, se på alternative tolkninger og tanker Skrive ned mestringsopplevelser Tørre å ta ansvar utfordre seg Finne frem til sine ressurser (kunnskapsrik, god fagforståelse, oversikt) Bruke situasjoner på jobb som treningsarena Konkret problemløsning og tilrettelegging

20 Mot slutten av terapien Repetisjon av psykoedukasjon hva var nyttig? Repetisjon av teknikker hva var nyttig? Gjennomgang og evaluering av plan for tilbakeføring Hva har du fått til? Hva sier det om deg? Hvilke egenskaper har du? Hva er tegn på at det går feil vei? Hva er strategiene du skal ta i bruk dersom problemene forsterker seg? Hvordan kan vi sikre at du ikke glemmer? Hvem kan være dine allierte? Tegne opp gammelt og nytt system.

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer