Sak BUDSJETT 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 56-10 BUDSJETT 2011"

Transkript

1 IP/ Sak BUDSJETT 2011 Med utgangspunkt i rammebudsjett for 2011 vedtatt av Landsmøte 2009, legger generalsekretær frem forslag til budsjett for Budsjettforslaget bygger på regnskaps - og medlemstall pr. 3 kvartal Som følge av økt inntektsgrunnlag på grunn av sterkere medlemsvekst enn budsjettert i rammebudsjett for 2011, foreslår generalsekretær en økning på inntektssiden. På utgiftssiden er postene justert i forhold til forventet aktivitet i Den største økningen på utgiftssiden er på personalbudsjettet da det er ett stort behov for å styrke bemanningen ved flere avdelinger. Generalsekretær vil i første omgang foreslå en styrking av sekretariatet med 2 nye stillinger innen organisasjon og fag ved at to midlertidige stillinger omgjøres til faste. Generalsekretær vil deretter be om at sekretariatet styrkes både ved arbeidslivsavdelingen og kontoravdelingen så snart foreningens økonomi tillater dette. Behovet for bemanning ved disse to avdelinger vil løses ved bruk av ledige lønnsmidler som følge av permisjoner i perioden Utover styrking av sekretariatet er det foretatt justeringer på drift, medlemsfordeler og kontingent til akademikerne. Øvrige kommentarer til budsjett 2011 fremkommer i egne noter. Generalsekretærs forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar budsjett for 2011

2 Samfunnsviterne Budsjett 2011 m/30 mdl/mnd uten kontingentøkning Budsjett 2011 m/35 mdl/mnd uten kontingentøkning INNTEKT 1) Kontingent Avsetning SF/egenkapital 2% 0 0 Tap på fordringer Netto kontingent Inntekt kurs 10% adm.inntekt OU Annonse inntekt OU-Stat OU-Kommune OU Helse POLITISK VIRKSOMHET 2) Politisk leder drift og honorar Refusjon akademikerne Hovedstyre drift og honorar Arbeidsgrupper Lokale tildelinger LANDSMØTET 3) FAG-OG KOMPETANSEUTVIKLING 4) Fagkonferanse T.V. KURS/KONFERANSE 5) Fylkesledermøter Tariffkonferanse Kurs privat og uten OU-dekn Kurs statlig sektor Kurs statlig sektor-lokalt Kurs kommune Kurs helse INFO/MARKEDSFØRING 6) Informasjon/nettsider/rekruttering Internasjonal solidaritet Samfunnsvitern KONTINGENT 7)) Akademikerne Dobbeltmedlemskap KOL Annet LØNNS- OG PERSONALUTGIFTER 8) Lønninger/sosiale utgifter Kurs/opplæring Kjøp av tjenester/rekruttering

3 MEDLEMSFORDELER 9) Kurs/samlinger for studenter Advokatavtalen Kurs etter og videreutdanning DRIFTSUTGIFTER 10) Husleie/fellesutgifter JH Tollbugata 0 0 Avskrivning Øvrig driftutgifter SUM KOSTNADER Resultat 0 0

4 Noter budsjett 2011 INNTEKTER Opprinnelig budsjett var basert på 7110 fullt betalende medlemmer. Medlemsmassen har økt mye mer enn tidligere beregnet og på grunn av dette er budsjettet for 2011 nå basert på fullt betalende medlemmer pr Det er i tillegg tatt høyde for en nettovekst på 35 medlemmer pr. måned. Ou midler (opplæring og utvikling) baseres på avholdt tillitsvalgtsopplæring og fordeles ut fra antall medlemmer i den enkelte sektor. OU midlene er knyttet direkte opp i mot kurs, tariffkonferansen, seminar for hovedstyret og fylkesledermøte med følgende fordeling: Tariffkonferansen. Stat: kr Kommune kr Helse kr Fylkesledermøtet: kr (alt på statlige midler) Seminar hovedstyret kr (alt på statlige midler) Kurs: Stat kr (til sentrale og lokale kurs og samlinger) Kommune kr (til sentrale kurs) Helse kr (til sentrale kurs) Privat/andre kr (til kurs og samlinger uten OU - dekning) UTGIFTER 2) Politisk virksomhet Posten Politisk leder drift og honorar er budsjettert med 100% frikjøp av politisk leder. Posten er redusert i forhold til opprinnelig budsjett med kr da tidligere budsjett viser seg å ha vært for høye i forhold til 2010 Refusjon Akademikerne. Posten er foreslått justert i forhold til opprinnelig budsjett i henhold til forventet refusjon av leder for regnskapsåret Arbeidsgrupper er foreslått til kr Dette gir hovedstyret handlingsfrihet i forhold til nedsettelse av arbeidsgrupper innen ønskede satsningsområder. Lokale tildelinger er basert på tildelinger gjort i Det vil innenfor disse midler kunne refunderes div. utlegg som følge av tillitsvalgsverv, drift og arrangementer av fylkeslag lokallag, studentlag, samt honorering av tillitsvalgte. 3) Landsmøtet Det er budsjettert med en avsetning på kr til landsmøte som avholdes annen hvert år. 4) Fag- og kompetanseutvikling Det er samlet budsjettert med kr til fagkonferansen. Drift av fagutvalget tas av posten arbeidsgrupper. 6) Informasjon og markedsføring Posten ble økt på landsmøtet i forhold til tidligere år for å bygge opp og drifte både nettsider og økt informasjon, rekruttering og markedsføring. Karrieredager faller inn under denne posten. Magasinet er budsjettert med 4 utgivelser. 7) Kontingent Kontingent til Akademikerne er økt i forhold til opprinnelig budsjett til kr som følge av økt medlemsvekst. 8 ) Lønns- og personalutgifter Lønninger/Sosiale utgifter er foreslått økt i forhold til opprinnelig budsjett med kr Grunnlaget for dette er et sterkt behov for økning av bemanningen på sekretariatet. Økningen vil gi mulighet for omgjøring av to midlertidige stillinger til to faste stillinger. Det er i første omgang organisasjonsavdelingen som styrkes. I tillegg er det behov for forsterkninger ved kontoravdelingen og arbeidslivsavdelingen. Begge disse vil styrkes i perioden ved bruk av ledige lønnsmidler som følge av permisjoner. Det vil imidlertid være nødvendig med en fast styrking av disse avdelingene så snart foreningens økonomi tillater det. Kurs/opplæring er foreslått økt med kr til kr som følge av økt bemanning Posten er økt i forhold til opprinnelig budsjett med kr som følge av økte utgifter til mva i Advokatavtalen med Legais 9) Medlemsfordeler Kurs og samlinger forblir uendret.

5 10) Driftsutgifter Posten er redusert i forhold til opprinnelig budsjett med kr i forhold til tidligere rammebudsjett. Husleie/fellesutgifter er foreslått redusert i forhold til opprinnelig budsjett med kr Vi har nå i november 2011 blitt forelagt nytt budsjett for disse kostnadene fra Juristenes hus. Øvrige driftsutgifter er justert i forhold til tidligere resultatregnskap.

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger.

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger. Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap 2011 IP/07.03.12 Sak 27/12 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2011 Foreningens resultat for 2011 viser et overskudd på kr 3 126 105. Overskudd i 2011 skyldes

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 56-12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 JP/16.08.12 Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 3 153 600. Påløpte OU-inntekter

Detaljer

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 LM-sak 4.2-13 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 Innledning/bakgrunn I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Detaljer

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2014-12-02 AJ Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Generelt Regnskapsrapporten per november viser at vi stort sett er

Detaljer

Kirkerådets økonomi og overføring av nye oppgaver fra FAD

Kirkerådets økonomi og overføring av nye oppgaver fra FAD DEN NORSKE KIRKE KR 8/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. 03. 2012 Saksdokumenter: KR 8.1/12 Faste utgifter og frie midler 2010.doc Kirkerådets økonomi og overføring av nye

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 LM-SAK 4.1/15 KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING Sentralstyrets innstilling til vedtak: 4.1.1 Kontingentordninger 4.1.1.1

Detaljer

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne Innledning Samfunnsviternes sikringsfond ble opprettet i 1995 og revidert flere ganger i tråd med foreningens behov. Vedtektene ble

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63 Sak 8 Regnskap N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 63 Sak 8 Regnskap for 2007, 2008 og 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2007

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2012. Årsberetning 2012 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2012. Årsberetning 2012 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 1 Samfunnsviternes årsberetning 2012 Samfunnsviterne er en fagforening som organiserer arbeidstakere med samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Sak 2014-03: Årsregnskap NR 2013 Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2013. I tråd med vanlig praksis behandler styret kun selve regnskapet

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer