PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/ A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/13...2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13... 1 A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/13...2"

Transkript

1 PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/ september klokken 10.30, Lysebu. Til stede: Kari Randen, Stig Søderstrøm, Stian Eriksen, Marte Sletten, Reidar Foss, Sigrid Gårdsvoll, Kjersti Aastad, Wenche Olsen Forfall: Jorund Andersen, Sylvi Graham, Adrian Farner Rogne Referent: Silje Kristin Noer Johansen SAKSKART PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/ A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/ B. ORIENTERINGSSAKER... 2 SAK 39/13. REKRUTTERING...2 SAK 40/13. VERKTØYKASSE...2 C. DISKUSJON... 2 D. VEDTAKSSAKER... 3 SAK 41/13 ARBEIDSPLAN E. REGNSKAP OG BUDSJETT... 3 SAK 42/13 REGNSKAP OG BUDSJETT...3 F. EVENTUELT... 6 G. FORSLAG TIL MØTEPLAN... 6

2 A. PROTOKOLLER SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/13 Protokoll fra styremøte 3/13 ble lagt fram for styret. VEDTAK SAK 38/13: Protokoll fra styremøte nr. 3/13 godkjennes. B. ORIENTERINGSSAKER SAK 39/13. REKRUTTERING Styret ble informert om årets rekrutteringsrunde opp mot kommunene som har vært basert på utsendelser og målrettet annonsering. Vi har noe nyrekruttering og er i dialog med flere kommuner. VEDTAK SAK 39/13: Styret tar saken til orientering SAK 40/13. VERKTØYKASSE Styret ble presentert den nye ressurspermen kalt «verktøykasse for alkovett» som skal tilbys til de forskjellige AV-OG-TIL kommunene. VEDTAK SAK 40/13: Styret tar saken til orientering Ingen saker C. DISKUSJON Styremøte #4-13 Protokoll side 2

3 D. VEDTAKSSAKER SAK 41/13 ARBEIDSPLAN 2014 Styret fikk presentert et foreløpig forslag til aktivitetsplan for 2014 laget på bakgrunn av handlingsplanen for Denne skal brukes som grunnlag for søknad til Helsedirektoratet. I tillegg til arbeidsplan skal det rapporteres på: 1) Resultat i forhold til prosjektets planer og målsetting 2) En beskrivelse av aktivitetens/tiltakets omfang og anslag av hvor mange i målgruppa som er nådd 3) En beskrivelse av den frivillige innsatsen 4) Vurdering av foreløpig regnskap 5) Aktivitetsplan 6) Budsjett Daglig leder argumenterte for at retningslinjene for neste års tildeling fra Helsedirektoratet ikke har kommet enda og at det kan bli behov for korrigeringer i henhold til disse. VEDTAK SAK 41/13 Daglig leder ferdigstiller arbeidsplanen i tråd med innspillene gitt av styret og eventuelle signaler fra Helsedirektoratet. E. REGNSKAP OG BUDSJETT SAK 42/13 REGNSKAP OG BUDSJETT Resultat Gjenstår Prognose 2013 Budsjett Statsstøtte Kontingenter Momskompensasjon Avsetninger Renteinntekter Totale inntekter Sekretariat AV-OG-TIL generelt Trafikk Båt- og badeliv Idrett og friluftsliv Styremøte #4-13 Protokoll side 3

4 6. Samvær med barn og unge AdWatch Styrets arbeid AV-OG-TIL lokalt AV-OG-TIL Prat Alkovett Totale kostander DRIFTSRESULTAT Første kolonne viser resultatregnskap per basert på tall fra regnskapsavdelingen. Andre kolonne viser forventede/gjenstående kostnader/inntekter, tredje kolonne viser prognoser over årets kostnader/inntekter. Inntektene består av aktivitetstilskudd til arbeid for alkoholfrie soner. I tillegg er det overført kr som ble ført som avsetninger i Momskompensasjonen gis på bakgrunn av utgifter til tjenester i Disse blir gjennomgått i forbindelse med søknad om momskompensasjon, så foreløpig er tallet usikkert. KOMMENTARER AVDELINGSVIS FOR RESULTATREGNSKAP: 1. Sekretariat: Kostnadene gjelder drift av kontor, husleie, felleskostnader i Torggata 1, personalutvikling (kurs), lønn, data- og webkostnader og administrasjon. 2. AV-OG-TIL generelt: Nyhetsovervåkning, kostnader til nettsider, trykking av årsrapport, fordeling av kostnad knyttet til Ipsos MMI -undersøkelse av holdninger i befolkningen, kostnader knyttet til årsmøtet. 3. Trafikk: Kostnader knyttet til produksjon og gjennomføring av kampanje. 4. Båt- og badeliv: Lønnskostnader, møtevirksomhet for styringsgruppa for Klar for sjøen, produksjon av kampanjemateriell, fordeling av kostnad knyttet til Ipsos MMI -undersøkelse av holdninger i befolkningen, annonser og andre kostnader knyttet til gjennomføring av kampanjen. 5. Idrett og friluftsliv: Lønnskostnader, produksjon av kampanjemateriell, annonser og andre kostnader knyttet til gjennomføring av kampanjer. 6. Samvær med barn og unge: Lønnskostnader, kostnader i forbindelse med kampanjeaktiviteter, annonsering og deltagelse på Miniøya. 9. AdWatch: Lønnskostnader og kostnader knyttet til overvåkning. 10. Styrets arbeid: Reise- og møtekostnader for styrerepresentanter. 15. AV-OG-TIL Lokalt: Lønnskostnader, fordeling av kostnad knyttet til Ipsos MMI -undersøkelse av holdninger i befolkningen, utgifter i forbindelse med Styremøte #4-13 Protokoll side 4

5 energisamling for lokale koordinatorer gjennomført i mars 2012 og gjennomføring av fokusuka. 17. alkovett: Lønnskostnader PROGNOSE I prognosen er det gjort beregning av forventede kostnader. 1. Sekretariat: Kjente driftskostnader for hele året er beregnet, samt revisjon. Dette må justeres mot slutten av året (når de fleste kostnadene er kjente og slik vanlig praksis er), og de avdelingsvise budsjetter må justeres i forhold til dette. 2. AV-OG-TIL generelt: Nyhetsovervåkning, abonnement, fordeling av kostnad knyttet til Ipsos MMI -undersøkelse av holdninger i befolkningen. 3. Trafikk: Kostnader til trafikkampanje i uke 23 og uke 50 og fordeling av kostnad knyttet til Ipsos MMI -undersøkelse av holdninger i befolkningen. 4. Båt- og badeliv: Prognosen dekker gjenstående lønnskostnader, meningsmåling og resterende kostnader til kampanjen Klar for sjøen. 5. Idrett og friluftsliv: I prognosen er det gjort beregning av andel lønnsmidler, fordeling av kostnad knyttet til Ipsos MMI -undersøkelse av holdninger i befolkningen og kostnader til kampanje. 6. Samvær med barn og unge: I prognosen er det beregnet utgifter til lønnskostnader, kampanje og produksjonsutgifter. 9. AdWatch: Kostnader til samarbeidsavtalen med EUCAM og utgifter til abonnement og reise til møte i EUCAM, samt kostnader knyttet til feltarbeid og produksjon av rapporter. 10. Styrets arbeid: Kostnadene kan bli lavere enn budsjettert. 15. AV-OG-TIL Lokalt: Fordeling av kostnad knyttet til undersøkelse av holdninger i befolkningen, lønnsutgifter, beregnede kostnader til fokusuka, lokal aktivitet og rekruttering. 17. AV-OG-TIL Prat: Kostnader til drift og markedsføring av programmet. 18. Kostnader til kampanjeutvikling og kampanjedrift. VEDTAK SAK 43/13: Det fremlagte regnskapet tas til etterretning. Styremøte #4-13 Protokoll side 5

6 F. EVENTU ELT G. FORSLAG TIL MØTEPLAN 19. november kl Kari Randen Daglig leder Styremøte #4-13 Protokoll side 6

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/14

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/14 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/14 11.mars 2014 kl. 15.00 i Torggata 1. Til stede: Stig Søderstrøm, Marte Sletten, Reidar Foss, Kjersti Aastad, Adrian Farner Rogne og Sylvi Graham Referent: Kari Randen Forfall:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 9. AUGUST 2012 LANDSSKYTTERSTEVNET PÅ VOSS, 9. 17. AUGUST. FLEISCHER S HOTEL OG SKJERVE SKYTEBANE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Sak 2014-03: Årsregnskap NR 2013 Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2013. I tråd med vanlig praksis behandler styret kun selve regnskapet

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte mandag 27.0.08 Saksnummer Sak Ansvarlig 27008-0 Rutiner og mal for styresaksarbeid Sverre 27008-02 Fordeling av kommunale tilskudd Hanne 27008-03 Midler til kunstisutredning Sverre

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.09.2012 Ref: 034-3-SS-2012-09-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF. Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF. Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00 MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet: Forfall: Per Swensen, styreleder Kristine Haukalid, nestleder Liv Toril

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 22.04.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Bengt Danielsen medlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen medlem

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer