Utkast til årsrapport for MARBORG Drift. Resultat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300"

Transkript

1 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011

2 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG Drift Kafé Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek TTV BrukerBasen Avdeling Bodø Brukeropplæring... 9

3 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 MARBORG har i 2011 fortsatt å videreutvikle organisasjonen. Det er kommet på plass nye brukerrepresentanter, og vi har utvidet vårt samarbeid med fler instanser. Både i forhold til kommuner og Fylkesmennene i Finnmark og Troms. Ellers har organisasjonens fortsatt å jobbe som før, med systemarbeid og prosjektfinansierte, brukerrettede tilbud. To av organisasjonens prosjekter avsluttet sin prosjektperiode ved utgangen av Dette er 104 TTV og 105 BrukerBasen, og du kan lese mer om disse under de respektive avdelingene. Daglig leder har ved utarbeidelsen av denne korte rapporten til styret og årsmøtet, gjort et forsøk på å komprimere informasjonen, for på denne måten gjøre det enklere for både styret og årsmøtet å forholde seg til rapporten. Daglig leder håper at både styret og årsmøtet finner avgjørelsen formålstjenlig. Det vil bli utarbeidet en mer innholdsrik årsrapport, slik som tidligere år, og administrasjonen tar sikte på at denne skal foreligge før utgangen av mars. 101 Drift Inneholder informasjon om inntekter og utgifter til drift av hovedkontoret i Tromsø. 101 Drift Tromsø kommune Helse Nord Helsedirektoratet Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Troms Troms Fylkeskommune Kåfjord kommune Øvrige tilskudd Leieinntekter Overført fra Annen renteinntekt 753 SUM Inntekter lønn og personal Husleie og drift 205 Regnskap/revisjon Honorar abdre tjenester Kontor og driftskostnader Drift av bil Reise, kost, konferanse Informasjon og brosjyrer Sosiale tiltak Annen rentekostnad 187 SUM utgifter Resultat Resultat for 2011 på 101 Drift er et overskudd på kr ,-

4 102 Kafé Kafé X er et samarbeidsprosjekt mellom brukerorganisasjonene RIO og MARBORG, også økonomisk. Denne delen av rapporten inneholder informasjon om utgifter til drift av kafé X. Når man skal se på hva kafeen kostet MARBORG i 2011 er det viktig å være oppmerksom på at det i tillegg til utgiftene under, også kommer påløper utgifter på regnskapsavdeling 104 TTV, siden disse prosjektmidlene dekker en stilling ved kafeen. 102 Kafé Helsedirektoratet SUM inntekter lønn og personal Husleie og drift 348 Kontor og driftskostnader Drift av bil Reise, kost, konferanse Informasjon og brosjyrer Sosiale tiltak SUM utgifter Resultat Resultat for 2011 på 102 Kafé er et underskudd på kr 7 496,- Samlede utgifter for Kafé X, innbefattet utgifter til en stilling over 104 TTV, er kr ,-

5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek Kvinnegruppa er et rent MARBORG tilbud, mens Herreklubben Hårek er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens sosialtjeneste - Huset, Røde Kors Nettverk, RIO og MARBORG. Begge disse tilbudene inneholder for det meste kun tilbud om sosiale aktiviteter. For Herreklubben Hårek har også Kirkens sosialtjeneste hatt et tilskudd til dette tilbudet, noe som har redusert MARBORGs utgifter til dette tiltaket, betraktelig. Under finnes informasjon om inntekter og utgifter til drift av de to tilbudene Kvinnegruppa og Herreklubben Hårek. 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Arbeids og velferds dir Overført fra SUM inntekter Kontor og driftskostnader Reise, kost, konferanse Sosiale tiltak SUM utgifter Resultat Resultat for 2011 på 103 Kvinnegruppa/Herreklubben, er et overskudd på kr ,-

6 104 TTV Inneholder informasjon om inntekter og utgifter til drift av én stilling ved Kafé X. Stillingen har vært rettet mot å følge opp de frivillige og brukere av kafeen, samt å utvikle flere faste aktiviteter ved tilbudet. Prosjektperioden utløp og det er levert forslag om bruk av overskytende midler til Arbeidsdirektoratet. 1 Det er også levert søknader om midler til tre nye prosjekter fra samme tilskuddsordning. Det er derfor en mulighet for at vi kan beholde de overskytende midlene til bruk for andre tilbud, noe vi ikke vet før svar på søknadene foreligger. 104 TTV Avdir. Overført fra Annen renteinntekt 597 SUM inntekter lønn og personal Kontor og driftskostnader 572 Reise, kost, konferanse 300 Sosiale tiltak 481 SUM utgifter Resultat Resultat for 2011 på 104 TTV er et overskudd på kr ,- 1 Tidligere Arbeids og velferdsdirektoratet

7 105 BrukerBasen BrukerBasen har vært et rusfritt botilbud etter institusjon eller fengsel i perioden Regnskapsopplysningene under omhandler kun Tilbudet er videreført i kommunal regi, uten samarbeid med brukerorganisasjonene. Dette prøver organisasjonene nå å gjøre noe med, slik at tilbudet igjen blir brukerstyrt. Likevel er det viktigst at tilbudet fortsatt eksisterer, slik at mennesker fra fengsel eller rusbehandling fortsatt kan tilbys en rusfri mellomstasjon etter sine respektive opphold. Det er utarbeidet en egen sluttrapport for tilbudet. Mer informasjon om dette prosjektet finnes der. 105 BrukerBasen Helse og Re. Overført fra Annen renteinntekt 637 SUM inntekter lønn og personal Husleie og drift Kontor og driftskostnader Drift av bil Reise, kost, konferanse Informasjon og brosjyrer Sosiale tiltak SUM utgifter Resultat Resultat for 2011 på 105 BrukerBasen er et overskudd på kr 5 462,-

8 106 Avdeling Bodø Inneholder informasjon om utgifter til drift av MARBORGs lokalavdeling i Bodø. Dette inkluderer lønn til ansatte, drift, innkjøp, reiseutgifter samt andre mindre poster. Overskuddet skyldes i hovedsak at Helsedirektoratet i sitt tilskudd spesifiserte at kr ,- skulle brukes til å lønne daglig leder - DL, for Avd. Bodø. Dette ble ikke gjennomførbart pga problemer rundt DL sin uførepensjon, og vi har istedenfor lønnet stillingen som nestleder. Siden også nestleder har uføretrygd, har det ikke vært mulig å lønne høyere enn 1G, noe som har ført til et relativt stort overskudd på avdelingen. I tillegg kommer at kr ,- i tilskudd til «Rusfri møteplass Bodø- RMB» som er godkjent overført til Avd. Bodø Helsedirektoratet Fylkesmannen i Nordland Bodø kommune Drift Bodø kommune RMB Overført fra Annen renteinntekt 49 SUM inntekter lønn og personal Kontor og driftskostnader Reise, kost, konferanse Sosiale tiltak SUM utgifter Resultat Resultat for 2011 på 106 Avd. Bodø er et overskudd på kr ,-

9 107 Brukeropplæring MARBORG fikk i 2009 et tilskudd på nærmere tre hundre tusen kroner fra Helsedirektoratet, og som skulle benyttes til å styrke organisasjonen, men også rusavhengige generelt gjennom deltagelse på relevante kurs og seminarer, kontakt med enkeltstående brukere, besøk ved rusinstitusjoner mm. Kun deler av tilskuddet ble benyttet i 2010, og resterende beløp ble derfor av Helsedirektoratet godkjent overført til Under finnes informasjon om inntekter og utgifter til dette arbeidet. 107 Brukeropplæring Hdir. Overført fra SUM inntekter lønn og personal 809 Kontor og driftskostnader 856 Reise, kost, konferanse Informasjon og brosjyrer Sosiale tiltak 653 SUM utgifter Resultat Resultat for 2011 på 107 Brukeropplæring er et underskudd på kr 1 011,-

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2010. Det er tiltak med stort engasjement.

FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2010. Det er tiltak med stort engasjement. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3017 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/301 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 041/10 I FORMANNSKAP Dato: 26.04.2010

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'"."';.".;,

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'.';..;, Ø~i ~~ care~ Fauske Kommune vi Ragnar Andreas Pettersen Postboks 93 8201 Fauske ;;/IV '-o~ Klassering J ID 5, ID (ARE Norge ~)jq~~-l _.0ß ) ;;85Q Universitetsgt. 12 No-0164 Oslo tel +47 22 99 26 00 fax

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015

ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 ÅRSREGNSKAP 2014 78. Årsmøte. 4 mars 2015 Se også innhold 3-5 6 7 8-11 12 kasserers rapport regnskap & budsjett balanse noteopplysninger revisjonsberetning Selve Årsregnskapet du holder i hånden gir et

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer