RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2012"

Transkript

1 RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK / Kort rapport for to gruppetilbud Vidar Hårvik Side 1 av 13

2 Side 2 av 13

3 Innhold Generell om bruk av tilskuddet... 5 Om rapporten... 5 Fellestilbud for både kvinner og menn... 5 Idrett mot rus... 5 Rapportering Kvinnegruppa Oppsummering... 6 Gjennomgang av tilbudene... 6 Oversikt over Kvinnegruppas aktiviteter... 7 Rapportering Herreklubben Hårek Oppsummering... 8 Oversikt over herreklubbens aktiviteter... 8 Erfaringer fra tilbudet... 9 Måloppnåelse... 9 Økonomi Oversikt over aktiviteter for Kvinnenettverket Cora Side 3 av 13

4 Side 4 av 13

5 Generell om bruk av tilskuddet Kvinnegruppa (Kv. Gr) er et rent MARBORG tilbud, mens Herreklubben Hårek (HH) er et samarbeid med Kirkens sosialtjeneste-huset, Røde Kors Nettverk, RIO og MARBORG. Herreklubben har i 2012 hatt to tilskudd, det ene som et samletilskudd fra AVdir. gitt MARBORG til bruk på de to prosjektene Kvinnegruppa og Herreklubben. Det andre tilskuddet ble tildelt kun til Herreklubben og ble gitt til Kirkens Sosialtjeneste - Huset, fra Helsedirektoratet. Kvinnegruppa har kun hatt tilskudd fra AVdir. Denne rapporten omhandler kun bruk av midler tildelt fra AVdir, til MARBORG, men oppsummerer samtidig alle tilbud i Herreklubben og Kvinnegruppa, uavhengig av finansiering. Om rapporten Denne rapporten vil på mange punkter ligne på rapporten for 2011, siden mange av aktiviteten er de samme, og det har vært en videreføring av allerede etablerte tilbud, også i Dette gjelder særlig de faste fellestilbudene. Fellestilbud for både kvinner og menn Begge gruppene har hatt faste fellesaktiviteter gjennom året. Dette har bestått av blant annet fysisk trening hver mandag, fredag og enkelte torsdager, samt lagspill hver tirdag. Tilbudene om fysisk trening er generelle, og både kvinner og menn deltar. Det samme gjelder deltagelse på fotballkamper, som også er tilgjengelig for begge gruppene. Flere av gruppe - deltagerne har også deltatt som frivillige på Buktafestivalen 1. Her har de fått både arbeidstrening og sosial trening, noe som støttet flere i deres sosialiserings prosess. Det har i de siste årene vært gjennomsnittlig frivillige som har deltatt på Buktafestivalen gjennom MARBORG/RIO. Ikke alle av disse har vært deltagere i Kv. Gr. eller HH, men mange har kommet i kontakt med organisasjonene, og derav fått mulighet til å delta aktivt på festivalen, gjennom sin deltagelse i en av de to gruppene. Idrett mot rus Det har vært arrangert Idrett Mot Rus-IMR både i vinterhalvåret (mars) og på sommer/høsten (september). I tillegg har det også vært deltagere på IMR sin landssamling i Oslo. Disse tre samlingene har vært åpne for både kvinner og menn, og har vært svært populære. I forbindelse med disse fellesaktivitetene benytter vi oss blant annet av telefonlistene for både Kvinnegruppa og Herreklubben for invitasjon av deltagerne, slik at de faller inn under tilbudet for begge disse gruppene, selv om de ikke er rene kvinne eller mannstilbud. 1 Tredagers musikkfestival i Tromsø. Har et nært samarbeid med MARBORG, RIO og Kafé X Side 5 av 13

6 Rapportering Kvinnegruppa 2012 Oppsummering Kvinnegruppas tilbud må sees i nær sammenheng med Kvinnenettverket Cora, men må, sammen med Herreklubben Håreks tilbud, også sees i sammenheng med andre av organisasjonens sosiale aktiviteter og tilbud. Både Kafé X, BrukerBasen, MARBORG generelt og de andre tre organisasjonene har i tillegg egne tilbud om sosiale aktiviteter som mange ganger sammenfaller med tilbudene til Kv.Gr og HH. Gjennomgang av tilbudene Kvinnegruppas tilbud har i 2012 bestått av femten tilbud av forskjellig art. De fleste av disse var rene Kvinnegruppe tilbud der deltagerne har bestemt innholdet i tilbudet. I tillegg kommer fellesaktiviteter arrangert sammen med Kvinnenettverket Cora, Herreklubben Hårek og andre av organisasjonenes sosiale aktiviteter. Det ble på de tre første møtene i Kvinnegruppa diskutert blant deltagerne i gruppa, om det skulle arrangeres færre små- aktiviteter gjennom året. Målet med dette skulle i så tilfelle være å skape økonomi til å arrangere en fellestur til ett i felleskap bestemt reisemål. Det ble gjennom denne prosessen bestemt at det skulle arrangeres en ukestur til Spania, der kun reisen ble dekket av MARBORG, mens alle andre utgifter ble dekket av den enkelte deltager selv Som det fremgår av oversikten over aktiviteter senere i denne rapporten, ble det gjennom en rekke møter gjort et stort stykke planleggingsarbeid for turen, der alle seks som hadde meldt seg på turen, deltok. Ut over høsten meldte to av deltagerne forfall, slik at antall deltagere til slutt ble fire. Her var tre av deltagerne i LAR behandling, og en var en tidligere rusavhengig utenfor LAR. Alle hadde deltatt i Kvinnegruppa i mange år, flere siden oppstart i Disse har utgjort grunnstammen i gruppa, og har vært viktige støttespillere for nye deltagere. De har også hatt oppgaver relatert til gjennomføring av tilbudene. Sitat fra W. Årst. Ansvarlig for Kvinnegruppa: Dette var en herlig tur for de heldige i kvinnegruppa. De som reiste har vært trofaste deltagere i gruppa, gjennom flere år. Ingen deltagere ble ekskludert, alle som kommer på kvinnegruppas møter fikk tilbud om å være med på reisen. En fantastisk tur, utenom det vanlige. Turen var en suksess, og flere av deltagerne hadde aldri tidligere vært utenlands på ferie. De har også i ettertid gitt uttrykk for at turen har gjort det mulig for dem å tørre å dra på denne type feriereiser senere, på egen hånd. På denne måten har turen både styrket båndene innad i gruppa, men også gitt deltagerne lærdom som muliggjør en mer normal livsførsel også senere. Tilbudet elles har i 2012 bestått av lokale møter/samlinger i Tromsø, samt at Bodø har en egen kvinnegruppe som i 2012 dessverre har møttes noe sporadisk. Dette skyldes at flere av deltagerne nå er i jobb, eller har startet med andre aktiviteter. Det bør derfor gjøres et fremstøt for å rekruttere nye deltagere til gruppa i Bodø gruppen jobber i stor grad likt med Kvinnegruppen i Tromsø, men på et lavere nivå i forhold til antall arrangementer. De lokale Tromsø arrangementene har i stor grad bestått av sosiale tiltak spredt over kafé besøk, kino og andre kulturelle tilbud. Disse har som oftest startet med et møte der kvinnene har drøftet Side 6 av 13

7 utfordringer og problemstillinger som opptar dem, og som de sliter med, for så å avslutte arrangementet med noe hyggelig og positivt som f.eks. kino. Under følger oversikt over gjennomførte aktiviteter: Oversikt over Kvinnegruppas aktiviteter Dato Aktivitet 26. mars Møte Kvinnegruppa + kafé tur 24. mars Idrett mot rus Kroken (tilgang til ski/utstyr og alpinløype) mars Gratis festivalpass til Døgnvill (lokal musikk festival) 2. april Møte Kvinnegruppa + kafé tur 9. april Påsketur til Bukta (friluftsområde) med grilling av pølser 20. april Sushikveld på Rå (lokal restaurant) 18. mai Møte + kafé tur med tema: "hvis vi kan reise, hvor vil vi dra» Sommerferie 10. august Møte + kafé tur med tema: «reisemål som passer alle» 6. september Informasjonsmøte, brukere og pårørende + kino 8. september Idrett mot rus Kunstgresset (fotball, og andre aktiviteter) 12. Oktober Planleggingsmøte for Spaniaturen 26. oktober Planleggingsmøte for Spaniaturen 17. November Idrett mot rus, landssamling Oslo 23. november Møte Kvinnegruppa med pizza. Siste forberedelser før reise. 27. nov.-5. des Tur til Spania Kvinnegruppa er også med i et nettverkssamarbeid med fire andre lokale organisasjoner. Nettverket er et samarbeid mellom RIO (rusmisbrukernes interesseorganisasjon), Kirkens bymisjon, Røde kors, Kirkens sosialtjeneste og MARBORG. Nettverket kalles Kvinnenettverket Cora og er et flerårig tilbud med ulike tilskuddsytere. Dette nettverket supplerer også aktivitetstilbudet som MARBORGs Kvinnegruppe tilbyr, noe som også er bakgrunnen for at antall egenaktiviteter i vår interne kvinnegruppe ikke er større. Kvinnenettverket Cora er et rusfritt og mangfoldig nettverk av kvinner med ulike historier. Her kan vi finne på ting sammen, støtte, hjelpe og å styrke hverandre i en krevende hverdag. Her gjør vi hverandre god rett og slett, og er kreative ilag. (kutt fra Røde Kors Nettverk sin nettside) I Cora er kvinnene samlet på tross av ulike utfordringer og erfaringer i livet. For å delta i Cora, må deltagerne gå via en av de fem ansvarlige organisasjonenes egne kvinnegrupper. Dette for å kvalitetssikre nettverket blant annet i forhold til rus og andre sosiale utfordringer, og for å gi et tilbud til kvinner i behov av et større og mer mangfoldig nettverk. Oversikt over Kvinnenettverket Cora sitt tilbud finnes som vedlegg. Side 7 av 13

8 Rapportering Herreklubben Hårek 2012 Oppsummering Aktivitetene som gruppa har gjennomført har hatt variabel deltagelse alt etter hva innholdet har vært den aktuelle dagen. Fotballkamper trekker generelt mange deltagere, men også fysiske aktiviteter som Idrett Mot Rus og lignende trekker en rekke deltagere. HH har hatt mange aktiviteter, og mange av deltagerne deltar kun på HH sine aktiviteter, og ikke på organisasjonenes andre tilbud. Det fremstår derfor som at HH har vært et positivt innslag for disse deltagerne, og har vært med på å øke deres sosiale nettverk, samt gitt aktiviteter til deltagere som ellers ikke ville hatt denne type tilbud. Det har vært mye fokus på fotball siden dette var noe gruppa ønsket. Men endringer i hvem som har hatt ansvar for gjennomføring av gruppas aktiviteter, har også gjort at denne type aktiviteter har vært enklest å gjennomføre. Oversikt over herreklubbens aktiviteter Dato Aktivitet 7. februar Planlegging av aktiviteter første halvår 24. februar Kino. Star Wars aften med servering 24. mars Idrett mot rus Kroken (tilgang til ski/utstyr og alpinløype) 25. mars Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Fredrikstad 15. april Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Sendnes-Ulf 28. April Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Hønefoss April Fisketur 4. mai Kino 12. mai Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Vålerenga 20. mai Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Viking 28. mai Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Brann 1. juni Dialogkonferanse om arbeid og aktivitet 20. juni Fotballkamp. Nm cup. TIL-TUIL 25. Juni Sommeravslutning 26. juni Kino 7. juli Fotballkamp tippeligaen - TIL - Sogndal 26. juli Fotballkamp. Europacup. TIL Olimpija Ljubljana 29. juli Fotballkamp. Tippeligaen. TIL - Rosenborg 2. august Europacup. TIL- Metallurg Donetsk 12. August Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Strømsgodset 18. august Planlegging av aktiviteter for andre halvår 19. august Fotballkamp. Nm Cup. TIL-Bodø Glimt 23. august Europa cup. TIL.FK Partizan 26. august Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Hønefoss 1. september Kino 8. september Idrett mot rus Kunstgresset (fotball, og andre aktiviteter) 17. september Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Lillestrøm 26. september Fotballkamp. Nm cup. TIL-Molde 30. september Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Aalesund Side 8 av 13

9 4. oktober Konsert med Boknakaran - Kulturhuset 11. oktober Les Miserables Hålogaland Teater 21. Oktober Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Haugesund 23. oktober Åpent møte med Pasient og brukerombudet 26. oktober Kino - Skyfall 3. november Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Molde 6. november Informasjonsmøte for rusavhengige og pårørende - ettervern 17. November Idrett mot rus, landssamling Oslo 18. november Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Odd Grenland 4. desember Julesamling Peppes Pizza 12. desember Juleavslutning - Tangs Restaurant 27. desember Romjulskino - Hobbiten I tillegg Alle bortekampene til TIL er vist på storskjerm i kjelleren på Kafé X Erfaringer fra tilbudet Innholdet i tilbudet har blitt planlagt og bestemt via allmøter med gruppens deltager eller gjennom møter i arbeidsgruppa. På denne måten har det vært høy grad av brukerstyring i tilbudet. Vi klarte ganske tidlig i 2012 å finne en person i gruppa som var villig til å ansvar for gjennomføringen av tilbudet. Dessverre viste det seg at personen var helt avhengig av at noen fra styringsgruppa gav beskjed om hva personen skulle utføre. Det var altså en liten grad av eget initiativ og engasjement hos deltageren. Heldigvis så vedkomne dette selv etter noen mnd. og en ny deltager meldte seg som ansvarlig. Denne deltageren har fungert mye bedre, har vist initiativ og engasjement, og styringsgruppa har derfor vært mindre inne enn tidligere, i forhold til organisering, utsending av invitasjoner pr tekstmelding, samt annet arbeid. Vi har kun fått positive tilbakemeldinger fra deltagerne, og selv om enkelte har ønsket seg andre aktiviteter enn de som har blitt gjennomført, har alle hatt forståelse for at det er flertallet i gruppa som bestemmer, og at ikke alle ønsker kan bli oppfylt. Antall deltagere pr. aktivitet har variert mellom 5-20, alt avhengig av hvilket innhold som til en hver tid har vært tilbudt i aktiviteten. Måloppnåelse I prosjektskissen listet vi opp en del målsetninger for tilbudet. Disse var som følger: 1. Tilby en trygg, rusfri arena for nettverksbygging og egenutvikling 2. Skape økt sosial kompetanse og gi økt trygghet i forhold til utfordringer i hverdagen 3. Styrke den enkeltes muligheter for etablering av positive og utviklende nettverk 4. Tilby aktiviteter som verktøy for egenutvikling 5. Ha fokus på endringsprosesser som leder frem til økt ansvar i HH 6. Styrke brukermedvirkningen og skape en glidende overgang til brukerstyring i HH 7. Styrke ansvarsoppfattningen hos de av deltagerne som får ansvar i HH Side 9 av 13

10 Tilbudet ser ut til å være en viktig plattform for utvikling av større og sterkere rusfrie nettverk. Det engasjerer deltagerne og gir dem mulighet til å delta på aktiviteter de ikke ellers ville deltatt på. Her kan de knytte nye bekjentskaper og treffe andre rusfrie i forskjellige stadier av tilfriskning, noe som ser ut til å være svært viktig, særlig tidlig i en rehabilitering. Siden vi i rapporten for 2011 rapporterte på måloppnåelse, og tilbudet i all hovedsak ikke har endret seg vesentlig, ser vi ikke grunn til å gjenta den rapporteringen vi gjorde i forhold til dette, foregående år. Det har vært fortsatt drift av tilbudet, og effekt og måloppnåelse er den samme som for tilbudet i 2011, dog med nye deltagere, og noen av de gamle. Økonomi Det var ved utgangen av 2011 et restbeløp på kr ,- tilbake av tilskuddet fra AVdir for dette året. Det vil si at kr ,- ble overført til bruk i I tillegg kommer kr ,- i tilskudd fra AVdir for driftsåret Kvinnegr/Herrekl. Inntekter/tilskudd mm Sum Avdir Overført fra SUM inntekter Utgifter Sosiale tiltak SUM utgifter Resultat Resultat for 2012 for Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek, er et underskudd på kr ,- Vidar Hårvik Daglig leder /prosjektleder MARBORG Wibecke Årst Styreleder MARBORG Vedlegg: Oversikt over aktiviteter for Kvinnenettverket Cora Side 10 av 13

11 Side 11 av 13

12 Oversikt over aktiviteter for Kvinnenettverket Cora 2012 PROGRAM 2012 Oversikt over hjemmekampene til Tromsø IL, se aktivitetskalender Nettverk. VÅREN Januar: Onsdag 11. januar kl på Røde Kors-huset. Vi inviterer til kvinnetreff for gjennomgåing av filmer for årets filmfestival TIFF. Marthe Otte holder et lite foredrag for oss damer. Det vil bli lett servering for anledningen. TIFF er også interesserte i frivillige til diverse jobber, som betales med billetter og TIFF-armbånd. Alle er hjertelig velkommen. Påmelding pga matservering. Februar: Søndag 26. februar kl Galleri Julies hage. Møt opp ved Esso i Tromsdalen kl Cora inviterer til kafebesøk etterpå cirka kl Mars: Mandag 5. mars kl Teaterforestillingen "Frøken Julie". Vi møtes på kulturhuset senest kl Egenandel kr 50,- og påmelding innen 1. mars. Småseminar med Petter Paulsen. Nærmere beskjed om tid og sted kommer per sms. lørdag 24. mars kl til Idrett mot Rus i Krokenløypa. Gratis skileie, heiskort, pølser og kaffe. For barn og voksne. April: Fredag 13. april kl Cora inviterer deg på konserten "Vårens vakreste" på kulturhuset. Konserten er med Anneli Drecker, Maria Haukaas Mittet, Christel Alsos og Susanna Wallumrød, med Tromsø Kammerorkester og Finn Arve Sørbøe som konferansier. Oppmøte i foajeen kl Egenandel kr 50,-. Påmelding innen onsdag 11. april kl til tlf Husk å legge ved navnet ditt på sms, så vi vet hvem du er. Velkommen! Onsdag 25. april kl Grunnleggende scrappbooking, begrenset antall plasser. Bindende påmelding innen onsdag 18. april. Vi møtes på hobbybutikken i Grønnegata. Mai: Torsdag 10. mai kl Sykurs på Røde Kors-huset. Påmelding innen 5. mai. Vi syr lommebøker, sminkepung m.m. Mulighet for lån av symaskin. Tirsdag 22. mai kl Kafebesøk på Cora cafe, Perspektivet museum, Storgata 95. Mulighet for å se utstillingen etterpå. Juni: Lørdag 9. juni kl Hagevandring i Botanisk hage. Møteplass Hansine Hansens hus Side 12 av 13

13 (kafeen) kl Kafebesøk på Hansine Hansens hus etterpå. Salg av planter fra Botanisk hage og andre fra kl juni. Sommeravslutning. Hva kan du tenke deg å gjøre? Send sms eller epost til Cora. HØSTEN September: Onsdag 5. sept. kl møtes vi på Aunegården. Tema: Ønsker og videreutvikling av Cora. Torsdag 20. sept. kl Selvutviklingskurs for kvinner. Oppmøte: Gestaltsenteret. Søndre Tollbodgt. 9. Påmelding innen 18.sept på SMS. Oktober: Torsdag 11. okt. kl Selvutviklingskurs for kvinner. Oppmøte: Gestaltsenteret. Søndre Tollbodgt. 9. Påmelding innen 9. okt på SMS. Lørdag og søndag okt. kl Helgekurs på Kysten. Redesign. Deltakere må ha erfaring fra søm da dette er et intensivkurs. Førstemann til mølla. Egenandel kr Påmelding snarest på SMS November: Onsdag 7. nov. kl Kurs i vårrullaging. Oppmøte: Tromsø lærerskole, Mellomveien, hovedinngang. Påmelding innen 22. okt på SMS. Torsdag 22. nov. kl Kinotur med kaffetår. Nærmere beskjed kommer på SMS. Desember: Lørdag 8. des. kl Konsert i ishavskatedralen; Aurora Borealis med gjesteartist Didrik Solli Tangen. Egenandel kr 50.- Påmelding innen 1. des. på SMS. Torsdag 13. kl Pakking av julegaver. Miniforedrag. Det vil være bevertning. Varm og kald mat; noen ønsker?. Røde Korshuset. Faste aktiviteter: Yoga. Søndag kl 19.00, Vestregata 66, 3 etg. Ang. oppstart nærmere info på SMS. Trening på Exolo. Mandag kl 9.30, torsdag kl og fredag kl (For info kontakt Huset v/dan tlf ) Side 13 av 13

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Rapport. Tilbake til verden (TTV) Et arbeids og aktiviseringsprosjekt drevet av MARBORG

Rapport. Tilbake til verden (TTV) Et arbeids og aktiviseringsprosjekt drevet av MARBORG Rapport Tilbake til verden (TTV) Et arbeids og aktiviseringsprosjekt drevet av Desember 2006 Arbeidstrening Ansatte på prosjekt/lønnsmidler i Rus og Psykiatritjenesten er en ordning som startet med prosjektleder

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2010. Det er tiltak med stort engasjement.

FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2010. Det er tiltak med stort engasjement. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3017 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/301 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 041/10 I FORMANNSKAP Dato: 26.04.2010

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7

2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold Side 7 3.1 Aksjeselskap Side 7 3.2 Eiere Side 7 3.3 Regioner Side 7 Register: Side 1 Register: Side 2 1.0 Orientering om StjerneGruppen AS, Blå Kors Side 3 1.1 Formål, visjon og kjerneverdier Side 3 1.2 Styrets sammensetning Side 4 2.0 Organisasjonskart Side 6 3.0 Eierforhold

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5. Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6

SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5. Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6 INNHOLD Hilsen fra lederen 4 Nytt fra senteret 5 SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5 Nytt fra omverdenen 6 Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6 Kjekt å vite 8 Brukermedvirkning 9 Tonje

Detaljer

Årsmelding 2010. Trappen Motiveringssenter Bergen

Årsmelding 2010. Trappen Motiveringssenter Bergen Årsmelding 2010 Trappen Motiveringssenter Bergen Årsberetning 2010 Trappen Motiveringssenter er en uavhengig frivillig organisasjon som driver med ettervern for tidligere rusmisbrukere og er nå inne i

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1

ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1 ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1 ÅRET 2011 2 - Forside/ bilder side 1-2 Innhold side 3 Om prolar side 4-5 Takk for støtte side 6 Styret og ansatte side 7-8 Økonomi side 9 Organisasjonens vedtekter

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

Alta bo- og dagsenter - Møteplassen -

Alta bo- og dagsenter - Møteplassen - Alta bo- og dagsenter - Møteplassen - Årsmelding 20 Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING 20 2. GENERELT... 3 2. EN KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 3 2. DRIFTSGRUNNLAG... 3 2.2 DAGSENTERVIRKSOMHET...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer