RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2012"

Transkript

1 RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK / Kort rapport for to gruppetilbud Vidar Hårvik Side 1 av 13

2 Side 2 av 13

3 Innhold Generell om bruk av tilskuddet... 5 Om rapporten... 5 Fellestilbud for både kvinner og menn... 5 Idrett mot rus... 5 Rapportering Kvinnegruppa Oppsummering... 6 Gjennomgang av tilbudene... 6 Oversikt over Kvinnegruppas aktiviteter... 7 Rapportering Herreklubben Hårek Oppsummering... 8 Oversikt over herreklubbens aktiviteter... 8 Erfaringer fra tilbudet... 9 Måloppnåelse... 9 Økonomi Oversikt over aktiviteter for Kvinnenettverket Cora Side 3 av 13

4 Side 4 av 13

5 Generell om bruk av tilskuddet Kvinnegruppa (Kv. Gr) er et rent MARBORG tilbud, mens Herreklubben Hårek (HH) er et samarbeid med Kirkens sosialtjeneste-huset, Røde Kors Nettverk, RIO og MARBORG. Herreklubben har i 2012 hatt to tilskudd, det ene som et samletilskudd fra AVdir. gitt MARBORG til bruk på de to prosjektene Kvinnegruppa og Herreklubben. Det andre tilskuddet ble tildelt kun til Herreklubben og ble gitt til Kirkens Sosialtjeneste - Huset, fra Helsedirektoratet. Kvinnegruppa har kun hatt tilskudd fra AVdir. Denne rapporten omhandler kun bruk av midler tildelt fra AVdir, til MARBORG, men oppsummerer samtidig alle tilbud i Herreklubben og Kvinnegruppa, uavhengig av finansiering. Om rapporten Denne rapporten vil på mange punkter ligne på rapporten for 2011, siden mange av aktiviteten er de samme, og det har vært en videreføring av allerede etablerte tilbud, også i Dette gjelder særlig de faste fellestilbudene. Fellestilbud for både kvinner og menn Begge gruppene har hatt faste fellesaktiviteter gjennom året. Dette har bestått av blant annet fysisk trening hver mandag, fredag og enkelte torsdager, samt lagspill hver tirdag. Tilbudene om fysisk trening er generelle, og både kvinner og menn deltar. Det samme gjelder deltagelse på fotballkamper, som også er tilgjengelig for begge gruppene. Flere av gruppe - deltagerne har også deltatt som frivillige på Buktafestivalen 1. Her har de fått både arbeidstrening og sosial trening, noe som støttet flere i deres sosialiserings prosess. Det har i de siste årene vært gjennomsnittlig frivillige som har deltatt på Buktafestivalen gjennom MARBORG/RIO. Ikke alle av disse har vært deltagere i Kv. Gr. eller HH, men mange har kommet i kontakt med organisasjonene, og derav fått mulighet til å delta aktivt på festivalen, gjennom sin deltagelse i en av de to gruppene. Idrett mot rus Det har vært arrangert Idrett Mot Rus-IMR både i vinterhalvåret (mars) og på sommer/høsten (september). I tillegg har det også vært deltagere på IMR sin landssamling i Oslo. Disse tre samlingene har vært åpne for både kvinner og menn, og har vært svært populære. I forbindelse med disse fellesaktivitetene benytter vi oss blant annet av telefonlistene for både Kvinnegruppa og Herreklubben for invitasjon av deltagerne, slik at de faller inn under tilbudet for begge disse gruppene, selv om de ikke er rene kvinne eller mannstilbud. 1 Tredagers musikkfestival i Tromsø. Har et nært samarbeid med MARBORG, RIO og Kafé X Side 5 av 13

6 Rapportering Kvinnegruppa 2012 Oppsummering Kvinnegruppas tilbud må sees i nær sammenheng med Kvinnenettverket Cora, men må, sammen med Herreklubben Håreks tilbud, også sees i sammenheng med andre av organisasjonens sosiale aktiviteter og tilbud. Både Kafé X, BrukerBasen, MARBORG generelt og de andre tre organisasjonene har i tillegg egne tilbud om sosiale aktiviteter som mange ganger sammenfaller med tilbudene til Kv.Gr og HH. Gjennomgang av tilbudene Kvinnegruppas tilbud har i 2012 bestått av femten tilbud av forskjellig art. De fleste av disse var rene Kvinnegruppe tilbud der deltagerne har bestemt innholdet i tilbudet. I tillegg kommer fellesaktiviteter arrangert sammen med Kvinnenettverket Cora, Herreklubben Hårek og andre av organisasjonenes sosiale aktiviteter. Det ble på de tre første møtene i Kvinnegruppa diskutert blant deltagerne i gruppa, om det skulle arrangeres færre små- aktiviteter gjennom året. Målet med dette skulle i så tilfelle være å skape økonomi til å arrangere en fellestur til ett i felleskap bestemt reisemål. Det ble gjennom denne prosessen bestemt at det skulle arrangeres en ukestur til Spania, der kun reisen ble dekket av MARBORG, mens alle andre utgifter ble dekket av den enkelte deltager selv Som det fremgår av oversikten over aktiviteter senere i denne rapporten, ble det gjennom en rekke møter gjort et stort stykke planleggingsarbeid for turen, der alle seks som hadde meldt seg på turen, deltok. Ut over høsten meldte to av deltagerne forfall, slik at antall deltagere til slutt ble fire. Her var tre av deltagerne i LAR behandling, og en var en tidligere rusavhengig utenfor LAR. Alle hadde deltatt i Kvinnegruppa i mange år, flere siden oppstart i Disse har utgjort grunnstammen i gruppa, og har vært viktige støttespillere for nye deltagere. De har også hatt oppgaver relatert til gjennomføring av tilbudene. Sitat fra W. Årst. Ansvarlig for Kvinnegruppa: Dette var en herlig tur for de heldige i kvinnegruppa. De som reiste har vært trofaste deltagere i gruppa, gjennom flere år. Ingen deltagere ble ekskludert, alle som kommer på kvinnegruppas møter fikk tilbud om å være med på reisen. En fantastisk tur, utenom det vanlige. Turen var en suksess, og flere av deltagerne hadde aldri tidligere vært utenlands på ferie. De har også i ettertid gitt uttrykk for at turen har gjort det mulig for dem å tørre å dra på denne type feriereiser senere, på egen hånd. På denne måten har turen både styrket båndene innad i gruppa, men også gitt deltagerne lærdom som muliggjør en mer normal livsførsel også senere. Tilbudet elles har i 2012 bestått av lokale møter/samlinger i Tromsø, samt at Bodø har en egen kvinnegruppe som i 2012 dessverre har møttes noe sporadisk. Dette skyldes at flere av deltagerne nå er i jobb, eller har startet med andre aktiviteter. Det bør derfor gjøres et fremstøt for å rekruttere nye deltagere til gruppa i Bodø gruppen jobber i stor grad likt med Kvinnegruppen i Tromsø, men på et lavere nivå i forhold til antall arrangementer. De lokale Tromsø arrangementene har i stor grad bestått av sosiale tiltak spredt over kafé besøk, kino og andre kulturelle tilbud. Disse har som oftest startet med et møte der kvinnene har drøftet Side 6 av 13

7 utfordringer og problemstillinger som opptar dem, og som de sliter med, for så å avslutte arrangementet med noe hyggelig og positivt som f.eks. kino. Under følger oversikt over gjennomførte aktiviteter: Oversikt over Kvinnegruppas aktiviteter Dato Aktivitet 26. mars Møte Kvinnegruppa + kafé tur 24. mars Idrett mot rus Kroken (tilgang til ski/utstyr og alpinløype) mars Gratis festivalpass til Døgnvill (lokal musikk festival) 2. april Møte Kvinnegruppa + kafé tur 9. april Påsketur til Bukta (friluftsområde) med grilling av pølser 20. april Sushikveld på Rå (lokal restaurant) 18. mai Møte + kafé tur med tema: "hvis vi kan reise, hvor vil vi dra» Sommerferie 10. august Møte + kafé tur med tema: «reisemål som passer alle» 6. september Informasjonsmøte, brukere og pårørende + kino 8. september Idrett mot rus Kunstgresset (fotball, og andre aktiviteter) 12. Oktober Planleggingsmøte for Spaniaturen 26. oktober Planleggingsmøte for Spaniaturen 17. November Idrett mot rus, landssamling Oslo 23. november Møte Kvinnegruppa med pizza. Siste forberedelser før reise. 27. nov.-5. des Tur til Spania Kvinnegruppa er også med i et nettverkssamarbeid med fire andre lokale organisasjoner. Nettverket er et samarbeid mellom RIO (rusmisbrukernes interesseorganisasjon), Kirkens bymisjon, Røde kors, Kirkens sosialtjeneste og MARBORG. Nettverket kalles Kvinnenettverket Cora og er et flerårig tilbud med ulike tilskuddsytere. Dette nettverket supplerer også aktivitetstilbudet som MARBORGs Kvinnegruppe tilbyr, noe som også er bakgrunnen for at antall egenaktiviteter i vår interne kvinnegruppe ikke er større. Kvinnenettverket Cora er et rusfritt og mangfoldig nettverk av kvinner med ulike historier. Her kan vi finne på ting sammen, støtte, hjelpe og å styrke hverandre i en krevende hverdag. Her gjør vi hverandre god rett og slett, og er kreative ilag. (kutt fra Røde Kors Nettverk sin nettside) I Cora er kvinnene samlet på tross av ulike utfordringer og erfaringer i livet. For å delta i Cora, må deltagerne gå via en av de fem ansvarlige organisasjonenes egne kvinnegrupper. Dette for å kvalitetssikre nettverket blant annet i forhold til rus og andre sosiale utfordringer, og for å gi et tilbud til kvinner i behov av et større og mer mangfoldig nettverk. Oversikt over Kvinnenettverket Cora sitt tilbud finnes som vedlegg. Side 7 av 13

8 Rapportering Herreklubben Hårek 2012 Oppsummering Aktivitetene som gruppa har gjennomført har hatt variabel deltagelse alt etter hva innholdet har vært den aktuelle dagen. Fotballkamper trekker generelt mange deltagere, men også fysiske aktiviteter som Idrett Mot Rus og lignende trekker en rekke deltagere. HH har hatt mange aktiviteter, og mange av deltagerne deltar kun på HH sine aktiviteter, og ikke på organisasjonenes andre tilbud. Det fremstår derfor som at HH har vært et positivt innslag for disse deltagerne, og har vært med på å øke deres sosiale nettverk, samt gitt aktiviteter til deltagere som ellers ikke ville hatt denne type tilbud. Det har vært mye fokus på fotball siden dette var noe gruppa ønsket. Men endringer i hvem som har hatt ansvar for gjennomføring av gruppas aktiviteter, har også gjort at denne type aktiviteter har vært enklest å gjennomføre. Oversikt over herreklubbens aktiviteter Dato Aktivitet 7. februar Planlegging av aktiviteter første halvår 24. februar Kino. Star Wars aften med servering 24. mars Idrett mot rus Kroken (tilgang til ski/utstyr og alpinløype) 25. mars Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Fredrikstad 15. april Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Sendnes-Ulf 28. April Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Hønefoss April Fisketur 4. mai Kino 12. mai Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Vålerenga 20. mai Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Viking 28. mai Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Brann 1. juni Dialogkonferanse om arbeid og aktivitet 20. juni Fotballkamp. Nm cup. TIL-TUIL 25. Juni Sommeravslutning 26. juni Kino 7. juli Fotballkamp tippeligaen - TIL - Sogndal 26. juli Fotballkamp. Europacup. TIL Olimpija Ljubljana 29. juli Fotballkamp. Tippeligaen. TIL - Rosenborg 2. august Europacup. TIL- Metallurg Donetsk 12. August Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Strømsgodset 18. august Planlegging av aktiviteter for andre halvår 19. august Fotballkamp. Nm Cup. TIL-Bodø Glimt 23. august Europa cup. TIL.FK Partizan 26. august Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Hønefoss 1. september Kino 8. september Idrett mot rus Kunstgresset (fotball, og andre aktiviteter) 17. september Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Lillestrøm 26. september Fotballkamp. Nm cup. TIL-Molde 30. september Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Aalesund Side 8 av 13

9 4. oktober Konsert med Boknakaran - Kulturhuset 11. oktober Les Miserables Hålogaland Teater 21. Oktober Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Haugesund 23. oktober Åpent møte med Pasient og brukerombudet 26. oktober Kino - Skyfall 3. november Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Molde 6. november Informasjonsmøte for rusavhengige og pårørende - ettervern 17. November Idrett mot rus, landssamling Oslo 18. november Fotballkamp. Tippeligaen. TIL-Odd Grenland 4. desember Julesamling Peppes Pizza 12. desember Juleavslutning - Tangs Restaurant 27. desember Romjulskino - Hobbiten I tillegg Alle bortekampene til TIL er vist på storskjerm i kjelleren på Kafé X Erfaringer fra tilbudet Innholdet i tilbudet har blitt planlagt og bestemt via allmøter med gruppens deltager eller gjennom møter i arbeidsgruppa. På denne måten har det vært høy grad av brukerstyring i tilbudet. Vi klarte ganske tidlig i 2012 å finne en person i gruppa som var villig til å ansvar for gjennomføringen av tilbudet. Dessverre viste det seg at personen var helt avhengig av at noen fra styringsgruppa gav beskjed om hva personen skulle utføre. Det var altså en liten grad av eget initiativ og engasjement hos deltageren. Heldigvis så vedkomne dette selv etter noen mnd. og en ny deltager meldte seg som ansvarlig. Denne deltageren har fungert mye bedre, har vist initiativ og engasjement, og styringsgruppa har derfor vært mindre inne enn tidligere, i forhold til organisering, utsending av invitasjoner pr tekstmelding, samt annet arbeid. Vi har kun fått positive tilbakemeldinger fra deltagerne, og selv om enkelte har ønsket seg andre aktiviteter enn de som har blitt gjennomført, har alle hatt forståelse for at det er flertallet i gruppa som bestemmer, og at ikke alle ønsker kan bli oppfylt. Antall deltagere pr. aktivitet har variert mellom 5-20, alt avhengig av hvilket innhold som til en hver tid har vært tilbudt i aktiviteten. Måloppnåelse I prosjektskissen listet vi opp en del målsetninger for tilbudet. Disse var som følger: 1. Tilby en trygg, rusfri arena for nettverksbygging og egenutvikling 2. Skape økt sosial kompetanse og gi økt trygghet i forhold til utfordringer i hverdagen 3. Styrke den enkeltes muligheter for etablering av positive og utviklende nettverk 4. Tilby aktiviteter som verktøy for egenutvikling 5. Ha fokus på endringsprosesser som leder frem til økt ansvar i HH 6. Styrke brukermedvirkningen og skape en glidende overgang til brukerstyring i HH 7. Styrke ansvarsoppfattningen hos de av deltagerne som får ansvar i HH Side 9 av 13

10 Tilbudet ser ut til å være en viktig plattform for utvikling av større og sterkere rusfrie nettverk. Det engasjerer deltagerne og gir dem mulighet til å delta på aktiviteter de ikke ellers ville deltatt på. Her kan de knytte nye bekjentskaper og treffe andre rusfrie i forskjellige stadier av tilfriskning, noe som ser ut til å være svært viktig, særlig tidlig i en rehabilitering. Siden vi i rapporten for 2011 rapporterte på måloppnåelse, og tilbudet i all hovedsak ikke har endret seg vesentlig, ser vi ikke grunn til å gjenta den rapporteringen vi gjorde i forhold til dette, foregående år. Det har vært fortsatt drift av tilbudet, og effekt og måloppnåelse er den samme som for tilbudet i 2011, dog med nye deltagere, og noen av de gamle. Økonomi Det var ved utgangen av 2011 et restbeløp på kr ,- tilbake av tilskuddet fra AVdir for dette året. Det vil si at kr ,- ble overført til bruk i I tillegg kommer kr ,- i tilskudd fra AVdir for driftsåret Kvinnegr/Herrekl. Inntekter/tilskudd mm Sum Avdir Overført fra SUM inntekter Utgifter Sosiale tiltak SUM utgifter Resultat Resultat for 2012 for Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek, er et underskudd på kr ,- Vidar Hårvik Daglig leder /prosjektleder MARBORG Wibecke Årst Styreleder MARBORG Vedlegg: Oversikt over aktiviteter for Kvinnenettverket Cora Side 10 av 13

11 Side 11 av 13

12 Oversikt over aktiviteter for Kvinnenettverket Cora 2012 PROGRAM 2012 Oversikt over hjemmekampene til Tromsø IL, se aktivitetskalender Nettverk. VÅREN Januar: Onsdag 11. januar kl på Røde Kors-huset. Vi inviterer til kvinnetreff for gjennomgåing av filmer for årets filmfestival TIFF. Marthe Otte holder et lite foredrag for oss damer. Det vil bli lett servering for anledningen. TIFF er også interesserte i frivillige til diverse jobber, som betales med billetter og TIFF-armbånd. Alle er hjertelig velkommen. Påmelding pga matservering. Februar: Søndag 26. februar kl Galleri Julies hage. Møt opp ved Esso i Tromsdalen kl Cora inviterer til kafebesøk etterpå cirka kl Mars: Mandag 5. mars kl Teaterforestillingen "Frøken Julie". Vi møtes på kulturhuset senest kl Egenandel kr 50,- og påmelding innen 1. mars. Småseminar med Petter Paulsen. Nærmere beskjed om tid og sted kommer per sms. lørdag 24. mars kl til Idrett mot Rus i Krokenløypa. Gratis skileie, heiskort, pølser og kaffe. For barn og voksne. April: Fredag 13. april kl Cora inviterer deg på konserten "Vårens vakreste" på kulturhuset. Konserten er med Anneli Drecker, Maria Haukaas Mittet, Christel Alsos og Susanna Wallumrød, med Tromsø Kammerorkester og Finn Arve Sørbøe som konferansier. Oppmøte i foajeen kl Egenandel kr 50,-. Påmelding innen onsdag 11. april kl til tlf Husk å legge ved navnet ditt på sms, så vi vet hvem du er. Velkommen! Onsdag 25. april kl Grunnleggende scrappbooking, begrenset antall plasser. Bindende påmelding innen onsdag 18. april. Vi møtes på hobbybutikken i Grønnegata. Mai: Torsdag 10. mai kl Sykurs på Røde Kors-huset. Påmelding innen 5. mai. Vi syr lommebøker, sminkepung m.m. Mulighet for lån av symaskin. Tirsdag 22. mai kl Kafebesøk på Cora cafe, Perspektivet museum, Storgata 95. Mulighet for å se utstillingen etterpå. Juni: Lørdag 9. juni kl Hagevandring i Botanisk hage. Møteplass Hansine Hansens hus Side 12 av 13

13 (kafeen) kl Kafebesøk på Hansine Hansens hus etterpå. Salg av planter fra Botanisk hage og andre fra kl juni. Sommeravslutning. Hva kan du tenke deg å gjøre? Send sms eller epost til Cora. HØSTEN September: Onsdag 5. sept. kl møtes vi på Aunegården. Tema: Ønsker og videreutvikling av Cora. Torsdag 20. sept. kl Selvutviklingskurs for kvinner. Oppmøte: Gestaltsenteret. Søndre Tollbodgt. 9. Påmelding innen 18.sept på SMS. Oktober: Torsdag 11. okt. kl Selvutviklingskurs for kvinner. Oppmøte: Gestaltsenteret. Søndre Tollbodgt. 9. Påmelding innen 9. okt på SMS. Lørdag og søndag okt. kl Helgekurs på Kysten. Redesign. Deltakere må ha erfaring fra søm da dette er et intensivkurs. Førstemann til mølla. Egenandel kr Påmelding snarest på SMS November: Onsdag 7. nov. kl Kurs i vårrullaging. Oppmøte: Tromsø lærerskole, Mellomveien, hovedinngang. Påmelding innen 22. okt på SMS. Torsdag 22. nov. kl Kinotur med kaffetår. Nærmere beskjed kommer på SMS. Desember: Lørdag 8. des. kl Konsert i ishavskatedralen; Aurora Borealis med gjesteartist Didrik Solli Tangen. Egenandel kr 50.- Påmelding innen 1. des. på SMS. Torsdag 13. kl Pakking av julegaver. Miniforedrag. Det vil være bevertning. Varm og kald mat; noen ønsker?. Røde Korshuset. Faste aktiviteter: Yoga. Søndag kl 19.00, Vestregata 66, 3 etg. Ang. oppstart nærmere info på SMS. Trening på Exolo. Mandag kl 9.30, torsdag kl og fredag kl (For info kontakt Huset v/dan tlf ) Side 13 av 13

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 30.11.2010 RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 Kort rapport for de sosiale gruppetilbudene Vidar Hårvik post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 9 post@marborg.no www.marborg.no Side 2 av

Detaljer

MARBORG RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2014

MARBORG RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2014 30.03.2015 MARBORG RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2014 09/2377 - Kort rapport for to gruppetilbud Vidar Hårvik post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 7 Innhold Innledning... 3 Måloppnåelse...

Detaljer

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2011

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2011 30.04.2012 RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2011 09/2377 - Kort rapport for gruppetilbudene Vidar Hårvik post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 14 post@marborg.no www.marborg.no Side 2 av

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til brukere www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon for deg som er, eller har vært rusavhengig, særlig

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

RAPPORT CAFÉ EXIT 2015 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK

RAPPORT CAFÉ EXIT 2015 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK RAPPORT CAFÉ EXIT 2015 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK Denne rapporten er i hovedsak en rapportering til AVdir på midler til «Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner». Rapporten kan

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til fagpersonell www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon innen rusfeltet, med særlig fokus på opiatavhengige

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni Vidar Hårvik MARBORG Tlf:

MARBORG. Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni Vidar Hårvik MARBORG Tlf: MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni 2004 1 Vidar Hårvik MARBORG Rusavhengig i 25 år Rusfri siden 2002 Startet I 2003 MARBORG 2006 Rus og psyk. helse 2007 Selvhjelp I brukermedv Daglig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

RAPPORT CAFÉ EXIT 2016 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK

RAPPORT CAFÉ EXIT 2016 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK RAPPORT CAFÉ EXIT 2016 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK Denne rapporten er i hovedsak en rapportering til AVdir på midler til «Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner». Rapporten kan

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Brukerstillinger ved Kafé X

Prosjektbeskrivelse. Brukerstillinger ved Kafé X Tromsø kommune Prosjektbeskrivelse Brukerstillinger ved Kafé X Ustabile eller manglende sosiale nettverk og fritidsproblemer representerer noen av de største problemene med å bli (re)habilitert. Kafé X

Detaljer

RAPPORT CAFÉ EXIT 2014 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK

RAPPORT CAFÉ EXIT 2014 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK RAPPORT CAFÉ EXIT 2014 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK Denne rapporten er i hovedsak en rapportering til AVdir på midler til «Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner». Rapporten kan

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT MARBORG 2016

ØKONOMIRAPPORT MARBORG 2016 ØKONOMIRAPPORT 2016 Til våre tilskuddsytere og andre med interesse for organisasjonens økonomi Inneholder rapportering for organisasjonens drift, prosjekter og tiltak, som har hatt finansiering i 2016

Detaljer

BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon for deg som er eller har vært rusavhengig. Om du er pårørende, jobber på rusfeltet eller av andre

Detaljer

Først litt om MARBORG

Først litt om MARBORG Først litt om MARBORG KORT OM ORGANISASJONEN OG HVA VI JOBBER MED Om MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet Har tilbud til alle typer rusavhengige Hovedmålsetting: Å gjøre det enklest mulig for rusavhengige

Detaljer

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG 1 Hvem er MARBORG for. Stiftet 1. juni 2004 Brukerorganisasjon på rusfeltet

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni Vidar Hårvik MARBORG Tlf:

MARBORG. Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni Vidar Hårvik MARBORG Tlf: MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 934 08 912 1 Hvem er MARBORG for. Brukerorganisasjon på rusfeltet med særlig fokus på pasienter i behandling med metadon/subutex

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Videreutvikling av Tilbake til verden TTV

Prosjektbeskrivelse. Videreutvikling av Tilbake til verden TTV Prosjektbeskrivelse Videreutvikling av Tilbake til verden TTV Vi vil i denne prosjektbeskrivelsen prøve å fortelle noe av forhistorien til denne søknaden, vi vil komme med sitater fra tidligere rapporteringer

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Rapport TTV 2011 Videreutvikling av TTV tilbudet. 2009-2011

Rapport TTV 2011 Videreutvikling av TTV tilbudet. 2009-2011 i perioden 2009 til mars 2012 har 50 tidligere rusavhengige vært i arbeidstrening ved Kafé X. 15 personer har gjennomført samfunnsstraff og 8 studenter har hatt sin praksis ved kafeen. Det er klart at

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter:

Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter: Program for Snartemo Aktivitetssenter Våren 2011 Bilder fra Snartemo Aktivitetssenter: Eks. på hva som blir laget på aktivitetssenteret: Snartemo Aktivitetssenter Telefon: 38 34 87 80 Vi har åpent alle

Detaljer

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66 et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X 2014... 2 Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt

Detaljer

BRUKERPERSPEKTIVET. Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg

BRUKERPERSPEKTIVET. Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg BRUKERPERSPEKTIVET Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg Hvem er vi? 2 Rusmisbrukerens interesseorganisasjon består av tidligere rusmisbrukere som på forskjellig måte har kommet ut av avhengigheten

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Rapport. Tilbake til verden (TTV) Et arbeids og aktiviseringsprosjekt drevet av MARBORG

Rapport. Tilbake til verden (TTV) Et arbeids og aktiviseringsprosjekt drevet av MARBORG Rapport Tilbake til verden (TTV) Et arbeids og aktiviseringsprosjekt drevet av Desember 2006 Arbeidstrening Ansatte på prosjekt/lønnsmidler i Rus og Psykiatritjenesten er en ordning som startet med prosjektleder

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Rockebussen Finnmark 2016

Rockebussen Finnmark 2016 Rockebussen Finnmark 2016 Navn på prosjekt: Rockebussen Finnmark til Rock Mot Rus 2016 Prosjekt leder: Per Inge Olsen +4745415714 rockebussenfinnmark@gmail.com Rockebussen Finnmark Prosjekt periode: Oktober

Detaljer

Brukerstemmen i Nord 2016

Brukerstemmen i Nord 2016 19.01.2017 Rapport Brukerstemmen i Nord 2016 Vidar Hårvik/Asbjørn Larsen MARBORG/RIO Helsedirektoratets referanse: 15/930-12 Rapportering for prosjektet «Brukerstemmen i Nord» 2016 RIO Rusmisbrukernes

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Årsrapport kafé X 2010 Et nettverkstilbud til tidligere rusmisbrukere, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte.

Årsrapport kafé X 2010 Et nettverkstilbud til tidligere rusmisbrukere, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte. Et nettverkstilbud til tidligere rusmisbrukere, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte. et steg videre, et steg ut i livet 0 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Formålet med Kafé X... 3 Hovedmålgruppe...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors Extrastiftelsen, Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors Forebygging 2010/1/0456 Stavanger Røde Kors Sammendrag Det å være ensom er ofte

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Korrektur: V. Hårvik, W. Årst og Y. Olsen. MARBORG Søknadsforfattere: Vidar Hårvik, Wibecke Årst, Stein Feragen

Korrektur: V. Hårvik, W. Årst og Y. Olsen. MARBORG Søknadsforfattere: Vidar Hårvik, Wibecke Årst, Stein Feragen Prosjektskisse 2009 MARBORG Søknadsforfattere: Vidar Hårvik, Wibecke Årst, Stein Feragen Korrektur: V. Hårvik, W. Årst og Y. Olsen [PROSJEKTSKISSE FOR BRUKERBASEN ] Søknad fra MARBORG gjennom RIO (Rusmisbrukerne

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

VÅRPROGRAM 2015 OSLO

VÅRPROGRAM 2015 OSLO VÅRPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID Pårørendeskolen i Oslo legger bak seg et år med mange nye erfaringer. 2014 har også vært det mest aktive året i skolens historie hvor mer enn 200 mennesker

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Vinterferien i Eidsvoll

Vinterferien i Eidsvoll Vinterferien i Eidsvoll Tilbudene til barn og unge i skolenes vinterferie Biljard Konkurranser Playstation Fotballspill Mekkeverksted Svømming Bordtennis Husflid Filmverksted Air hockey Skattejakt Tur

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Esben Haldorsen Siv-Elin Reitan

Esben Haldorsen Siv-Elin Reitan CAFÈ EXIT- Narvik Esben Haldorsen Siv-Elin Reitan 1 Hvem er vi? 2 Et samfunn hvor alle skal få tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer RIO påvirker og utvikler prosessene som skal gi rusavhengige

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs

verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende alzheimer likemannsarbeid sykdomslære demens kveldskurs OSLO verdighet samtalegruppe foredrag ressurser Ariadne dagskurs lørdagskafé Engelsborg pårørende sammen hjelpeapparatet omsorg GPS-kurs respekt den gode samtalen demens sorggruppe sorggruppe alzheimer

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME Februar 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Fakta om oss og mål for tiden som kommer Etter at Jærkimen det tidligere lokallaget av

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015. Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie

HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015. Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie HØSTFERIEN 26.SEPT - 3.OKT 2015 Kulturs tilbud til barn og ungdom i skolens høstferie Hostferiebrosjyre 2015.indd 3 27.08.2015 10:27:02 FAMILIEDISKO Sted: Lørenskog hus, Storstua Tid: Lørdag 26. september

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

MARBORG har alltid vært opptatt av at det vi produserer av skriftlig materiell skal holde høy kvalitet. Vi er hva vi produserer

MARBORG har alltid vært opptatt av at det vi produserer av skriftlig materiell skal holde høy kvalitet. Vi er hva vi produserer Årsrapport MARBORG 2014 1 Om rapporten MARBORG har alltid vært opptatt av at det vi produserer av skriftlig materiell skal holde høy kvalitet. Vi er hva vi produserer Dessverre har tidspress også i år

Detaljer

MARBORG har alltid vært opptatt av at det vi produserer av skriftlig materiell skal holde høy kvalitet. Vi er hva vi produserer

MARBORG har alltid vært opptatt av at det vi produserer av skriftlig materiell skal holde høy kvalitet. Vi er hva vi produserer Årsrapport MARBORG 2013 Om rapporten MARBORG har alltid vært opptatt av at det vi produserer av skriftlig materiell skal holde høy kvalitet. Vi er hva vi produserer Dessverre har tidspress gjort at vi

Detaljer

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER PROGRAMOVERSIKT FOLKEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER Tjeldsund kommune arrangerer Folkehelseuka 18. - 24.september. Folkehelseuka er en årlig markering for å øke bevisstheten

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

Aleneforeldreforeningen (AFFO) Kristiansand og omegn

Aleneforeldreforeningen (AFFO) Kristiansand og omegn Plutolekeland i Kristiansand (www.plantenpluto.no) 22 sep kl 11:00 Vi tar en fellestur til Plutolekeland. Denne dagen vil vi få 50% på inngangsprisen. Vi møtes ved respesjonen kl 11 Fullpris: Barn: 1-14år

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017 Påskeprogram Vrådal 2017 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter og åpningstider, samt annen nyttig

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Program våren 2016 høsten 2016

Program våren 2016 høsten 2016 Program våren 2016 høsten 2016 Vinter 2016 Dato Merknad Hovedkorps Drill Aspiranter Foreldre Tirsdag 5.jan Onsdag 6.jan Tirsdag 12.jan Onsdag 13.jan Besøk på Lillehammer Helsehus (egen info) Gruppeøvelse

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING

SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING Jentekonferansen Våg å velge- våg å være Forord Jentekonferansen Våg å velge- våg å være ble avholdt på Valhall Arena den 15. September 2011. Dette

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2012 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG - Stort utvalg i håndstrikkegarn og tilbehør -

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer