Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'"."';.".;,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'"."';.".;,"

Transkript

1 Ø~i ~~ care~ Fauske Kommune vi Ragnar Andreas Pettersen Postboks Fauske ;;/IV '-o~ Klassering J ID 5, ID (ARE Norge ~)jq~~-l _.0ß ) ;;85Q Universitetsgt. 12 No-0164 Oslo tel fax care.norge~care.no Internett: Bankgiro Org. nr Oslo, I5.okt 2008 Søknad om støtte Mer enn 70 % av verdens fattigste er kvinner. Manglende tilgang på utdanning og ressurser gir få muligheter til å påvirke eget liv. Dette er et stort hinder for fattigdomsbekjempelse. Jenter er ofte bærebjelken i familen og har hovedansvaret for barnas skolegang, helse og produksjon av mat. Kvinner er derfor effektive samarbeidspartnere i kampen mot fattigdom. CARE arbeider spesielt for og med kvinner. Sammen med CARE, starter kvinnene låne- og sparegrupper som gir dem en tryggere økonomisk plattform, et sterkt fellesskap og en tydelig stemme i lokalsamfunnet. I Niger er hele kvinner med i nettopp slike grupper. CARE har særlig kompetanse på mikrofinans for de aller fattigste hvor medlemmene av spare- og lånegruppene lærer å spare slik at de generer kreditt til utlån. Metoden er spesielt utviklet for fattige jenter og kvinner som sjelden kan lese og skrive. For 220 kroner, vil en jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. I mer enn 60 år har CARE vært ledende i kampen mot fattigdom og urettferdighet. Vårt arbeid har gitt håp og hjelp til millioner av mennesker på en avgjørende måte. CARE Norge arbeider i 22 land, og vi er en del av stort internasjonalt netterk. Vi vet hva som kreves i felt. ' Vi håper at dere har lyst til å hjelpe CARE med å nå ut til en enda større gruppe mennesker. Ved å gi en gave til CARE bidrar kommunen til å bekjempe fattigdom samt sikre at flere jenter får mulighet til å skape en bedre framtid for seg selv og familien. Vi er alle sterkere sammen! l, Med vennlig hilsen CARE Norge lf (le ~rkrdj tl Marte Gerhardsen generalsekretær '-:~.-~'"."';.".;, (ARE International (ARE Australia (ARE (anada (ARE Danmark (ARE Deutschland (ARE France (ARE Japan (ARE Nederland (ARE Norge (ARE UK (ARE USA (ARE Österreich

2 ~ -Fa~ske kommune --~ Saksheh. f) ~J ~-~~ a u~ Klassering ~/1~~1~6~ Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 8~à~! l \,,-1 ~ "",o.ll :'lllll;s INl~V.'-" c.uo.riorg-l" Søknad om midler for 2009 Søknad om tilskudd for 2009

3 Denne søknaden inneholder:. Søknadsadresse og opplysninger om søkere med kontaktopplysninger. Side 3. Søknadssum og kontoopplysning. Side 3. Formålet med RIO. Side 4. Målgrupper. Side 4. Enkelt organisasjonskart. Side 4. Medlemmer. Side 4. Hvordan jobber RIO i praksis? Side 5. Samhandling. Hvem samhandler RIO med? Side 5. RIO og brukermedvirkning på system og individnivå. Side 5. Planlagte aktiviteter i Hva venter RIO å oppnå? Side 6. Underskrift. Side 6 Vedlegg: 1) Budsjett for 2009 I Side 7 Regnskap og økonomi for 2008 redegjøres for gjennom årsrapport og revisorattestert regnskap som kommer i Spesifisert budsjett for 2009 er vedlagt. 2

4 Til: Fauske kommune 8200 Fauske Søker: RIO Nord Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB Tromsø Telefon: E-post: rio-r~online.no Kontaktperson: Ragnar Moan Telefon: Søknadsbeløp: ,. Ref. budsjett 2009, vedlagt. Dette gjelder:. RIOs arbeid i Nordland, Troms og Finnmark.. Delvis finansiering av prosjekter. Overføring av tilskudd: Kontonummer: Formålet med RIO: 3

5 . Vi ønsker å dele vår kompetanse med alle som jobber med eller er engasjert i rusproblematikk.. Vi har vårt hovedfokus på ettervern / integrering og samhandling mellom private og kommunale tiltak og samhandling mellom kommuner / NAV og spesialisthelsetjeneste.. Vårt hovedmål er at flest mulig rusmisbrukere og tidligere rusmisbrukere skal få best mulig behandling og tilrettelegging. Målgrupper:. Alle som har eller har hatt problemer på grunn av sitt eller pårørendes rusmisbruk.. Offentlige og private instanser som jobber i forhold til rusproblematikk, sosialfaglig og helsefaglig. Enkelt organisasjonskart: RIO Nord Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Avdelinger i Nordland, Troms og Finnmark Et stort antall representanter Alle aktive i RIO er tidligere rusmisbrukere som har blitt rusfrie ved hjelp av forskjellig behandling; institusjoner, på egen hånd eller i LAR. Ingen "død" medlemsmasse. Medlemmer:. Poenget med RIO er ikke å registrere flest mulig inaktive medlemmer. Mange vil ikke stå på noen liste. Mange "aktive" rusmisbrukere er uenig med oss i enkelte ting, som for eksempel at rusmidler ikke bør legaliseres. RIO jobber uansett for å ivareta rettighetene til alle uansett ståsted, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger hjelp. Før eller siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etterspørre hjelp. RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes kamp for sine rettigheter.. RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi får henvendelser fra alt fra den enkelte saksbehandler i kommunene, helsepersonell og opp til direktorat- og departementsnivå. Disse er heller ikke "medlemmer", men bruker RIO daglig.. Vi har et enormt antall henvendelser årlig, fra brukere, pårørende, politikere og personer som jobber i de forskjellige systemene. Hvordan jobber RIO i praksis? 4

6 RIO består av tidligere rusmisbrukere som alle er aktive representanter, og der alle står ansvarlig for egen utvikling. Vi er en politisk aktør der vi er partipolitisk nøytrale. Vi har fokus på verdier, der den enkeltes verdier står sentralt. Verdinøytrale er vi ikke, da det er umulig å praktisere. Vi påvirker politikere, byråkrater og fagfolk i en etter vår mening riktig retning. Det er de aktive i RIO som til en hver tid bestemmer hva riktig retning er gjennom egne erfaringer og ved sette seg inn i den faglige, byråkratiske og politiske verden. Det er i stor grad de offentlige systemene som bestemmer aktiviteten i RIO. Vi brukes av alle fra rikspolitisk nivå, kommunepolitikere, departement, direktorater, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn, fylkeskommuner, etater, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere uansett ståsted. Vi sitter også i mange etablerte brukerråd i kommuner/nav og spesialisthelsetjenesten. RIO sitt hovedfokus gjennom 12 års levetid har vært oppfølging og integrering etter ulike typer behandling. RIO underviser i rus- og psykiatriutdanninger på Høgskoler i Nord-Norge, og et av våre medlemmer fungerer fra tid til annen som sensor for slike utdanninger. RIO på landsbasis møter årlig ca brukere gjennom egne nettverkskafeer, Idrett MOT Rus, besøk på ulike behandlingsinstitusjoner og annen kontakt. RIO er opptatt av å være ute i felten, og bruker lite dagtid på administrasjon. Administrasjonsarbeid foregår mest på kvelder og i helger med et enormt engasjement. Samhandling. Hvem sam handler RIO med? I utgangspunktet samhandler RIO med alt og alle innen rusfeltet. RIO og brukermedvirkning på system og individnivå I tillegg til vår selvlærte erfaring som tidligere rusmisbrukere har vi også lært oss noe om andres problemer og løsninger. Dette har vi så satt i sammenheng og slått det sammen, og har dermed en kunnskap som i dag er en viktig faktor når beslutninger tas, enten politisk eller faglig. Vår styrke ligger i å synliggjøre vår kompetanse, og på den måten tilføre feltet en viktig og helt nødvendig kunnskap. På den måten kan vi sammen utvikle mer treffsikre tjenester - og en mer treffsikker ruspolitikk. Vårt verktøyer kommunikasjon som er gjensidig og har gjennomslagskraft, akkurat på samme måte som brukermedvirkning på individ nivå skal handle om mer enn å være med på å bestemme fargen på gardinene. Planlagte aktiviteter i Hva venter RIO å oppnå? RIO vil videreføre det gode arbeidet vi har gjort, og gjør. Prosjektene "Nettverkskafè" og "Cannabis-prosjektet" videreføres i Til tross for den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen etter brukermedvirkning i alle sammenhenger. RIO vil gjennom våre aktive medarbeidere fortsette å påvirke politisk og faglig. i det vil vi også øke kompetansen til den enkelt i RIO. Rusfeltet er i stadig endring, og det er viktig for oss å være en sterk påvirker ti denne endringen som vi mener er beste for både fagfeltet og den enkelte rusavhengige. Idrett Mot Rus er fortsatt en viktig del av vårt arbeid, og arrangeres for 1 O. gang i september. Noen steder i landet er dette også et ukentlig tiltak, i et samarbeid mellom RIO, lokal idrett, og ulike institusjoner. Rundt 10 stykker i RIO er på ulike NAV tiltak. Dette er et viktig kompetansetiltak for den enkelte, som også er i henhold til intensjonene i NAV. Rådgivning og individuell oppfølging vil vi fortsette med så langt kapasiteten rekker. Vi venter å oppnå å bidra til bedre samhandling, økt brukermedvirkning, bedre bruk av ressurser og en bedre og mer treffsikker hjelp til alle som lider under rusproblemer. Alt i alt er RIO et svært bilig tilbud til samfunnet, og vi fokuserer hele tiden på nøkternhet i forhold til økonomi og egen utvikling. 5

7 Tromsø 15. desember 2ood: IØIi ø-/11 lf Ragnar Moan 6

8 Budsjett 2009, vedlegg til søknad. RIO Nord 2009 Nord Tilskudd kommuner i Nord-Norge Andre inntekter, Fylker, Helse Nord med mer Sum driftsinntekter Lønn og godtgjøreiser Arbeidsgiveravgift Lønnstilskudd OTP fyrkesskade/reiseforsikring Sum lønn og personalkostnader Kostnader lokaler Andre leiekostnader 5000 Inventar/utstyr Reparasjon og vedlikehold Revisjon/Ko ns u lenthonorar Kontorkostnader Møter/kurs/seminarer Telefon/I nternetuporto Bilkostnader Reise- og diettkostnader Informasjonskostnader Andre driftskostnader 5000 Ad m in istrasjonskostnader Sum driftskostnader Underskudd Underskuddet dekkes opp av RIO sentralt. 7

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2013 6-7 Ansatte Styret HMS Samlinger Frivillige Medlemmer Mål, mening og måloppnåelse 8-9 Formål Mål Måloppnåelse

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx ÅRSRAPPORT cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ADORA-PROSJEKTET wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2011

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

1,lassering SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS SOS I SØR- HÅLOGALAN D.

1,lassering SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS SOS I SØR- HÅLOGALAN D. Fauske kommune v / formannsskapsleder 8201 Fauske Vg Fauske kommune _OQl I Sakslieh. ß \ mj i - O~ 1,lassering ~J i--l------ g Ilf!~)_ Qm- Bodø 28.0 L.09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2014 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer