STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt."

Transkript

1 STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: Kl Kl Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11) Paul Gunnar Jansen (ankom under sak 58/11) Alexander Rindestu Elin Danielsen Medvikende: Kari Lydersen (under sak 59/11) Referent: Irene Nordhaug Hansen (forlot møte under behandling av sak 62/11) SAK 53/11 Innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes. SAK 54/ 11 Referat 1. Referat fra , regodkjennes. Tekst i denne versjonen av referatet er omarbeidet slik at det framstår som vedtaksreferat. 2. Referat fra styremøte og godkjennes. SAK 55/11 Informasjonssaker De framlagte informasjonssakene tas til orientering 1. Norsk teaterråd utarbeider rapport om Tromsø Dialog Administrasjonen i HATS deltar i arbeidet. 2. Norsk teaterråd er strategisk samarbeidspart for Global Dignity. Medlemsorganisasjonene er bedt om å verve veiledere fra egen organisasjon til Dignity day 20. oktober. Det er første klasse

2 i videregående skole som er mottakere av arrangementet. Veiledere vil få opplæring i forkant av 20. oktober. Global Dignity Norge, har spesielt oppfordret Norsk teaterråds medlemsorganisasjoner om å delta, fordi erfaringen fra sist år er at teaterfolk har god evne til å være i veilederrollen. 3. Finnmark fylkeskommune er under etablering av nettverket "Frivillig Finnmark". Finnmark fylkeskommune arrangerer ny samling 29. september. Wanja Balstad deltar for HATS 4. Høsten 2011 vil administrasjonen fokusere på å utarbeide prosedyreskriv for administrative oppgaver. 5. Nye begreper for kursvirksomhet og plan for høst 2011 og vår 2012 er klar. 6. Arbeid med "instruktørkatalog" på hjemmesidene til HATS starter opp i høst. Alle godkjente HATS-instruktører skal presenteres der. 7. Suppleringsvalg, Styret vil gi innspill til kandidater for valgkomiteen. Administrasjonen kontakter valgkomiteen med de konkrete forslagene som foreligger og ber om at kandidater forespørres og suppleringsvalg skjer. 8. Norsk teaterråd behandler søknadene til ekstra ordinære midler 22. september. SAK 56/11 Budsjett og regnskap 1. Regnskapsrapport pr tas til orientering 2. Styret ber om at de månedlige regnskapsrapporter blir sendt til styret 3. Styret ber om at den nye regnskapsføreren inviteres til neste styremøte for å redegjøre for arbeidet med omlegging av regnskapsrutinene og gjennomgang av økonomisk status. 4. Styret støtter administrasjons forslag om deres deltagelse på Radarts økonomikurs. SAK 57/11 Styreprotokoller på hjemmesiden. 1. Styrereferat fra dette møtet utarbeides slik at det kan legges ut på hjemmesidene, og blir da prøvepilot for dette arbeidet. 2. Administrasjonen utprøver publisering innenfor de nåværende tekniske løsningene på hjemmesiden. 3. Styrereferat publiseres når styret har lest gjennom forslag til referat som foreligger, under "forslag til vedtak", og erstattes med "godkjent referat" når dette er formelt behandlet. 4. Medlemmer og samarbeidsparter informeres om denne endringen i det første nyhetsbrev som utkommer etter 16. september.

3 SAK 58/11 Oppfølging av arbeidsgiveransvar Oppfølging av administrasjonens ansatte skal behandles eksplisitt i styremøter som vedtakssaker, under sakstittel Styrets HMS oppfølging. Disse sakene legges ikke ut på nettet. SAK 59/11 Styrets HMS oppfølging. Saken publiseres ikke på Internett jfr. vedtak i sak 58/11.

4 SAK 60/11 Informasjonsplan 1. Informasjonsarbeidet i HATS legges i henhold til informasjonsplanen som foreligger. 2. Magasinet skal i større grad være et fagmagasin faglig fokus og organisatoriske spørsmål, og skal komme ut med to eksemplarer pr år 3. Nyheter og annonsering av aktiviteter skjer gjennom nyhetsbrev, disse erstatter HATS egne annonser i HATS- magasinet og e-post utsendelser. SAK 61/ 11 Nye lønnsmodeller HATS 1. Administrasjonen informerte om at prosessen med utarbeidelse av forslag til ny lønnsmodell tar lengre tid en beregnet. Styret tar dette til orientering. 2. Styret ber om at notat om forslag til ny lønnsmodell og ny tariffavtale legges fram med økonomiske konsekvenser for forslaget SAK 62/11 Ansettelse daglig leder Viser til styresak 13/11 (og 24/11 og 37/11) angående tilbud om åremålsstilling som daglig leder til Irene N. Hansen. Åremålsstillingen vil da gjelde fram til 1. sep Ny svarfrist er 1. oktober Det presiseres at det er den tidligere arbeidskontrakt som videreføres. Styreleder formulerer et ansettelsesbrev dersom Irene N. Hansen takker ja til stillingen. SAK 63/11 Programvare og datamaskiner 1. Daglig leder utarbeider et notat over kostnader for å anskaffe ny server, skriver og nytt fakturasystem/ medlemsregister slik at kontoret kan driftes uten tekniske problemer. 2. Notatet oversendes til styret til behandling på e-post.

5 SAK 64/11 Kursavgift og aktiviteter 1. Styret ber administrasjon lage forslag til og iverksette nye modeller for kursavgift og reisefordelingskasse, slik at behovene for medlemmer som arbeider prosjektbasert også møtes. 2. Tilskudds givere orienteres om omleggingen. 3. Ildsjelene i teaterlag og lokalsamfunn skal være i fokus for innsats i denne styreperioden. Dette gjøres ved utprøving av en pilot i aktiviteter under overskriften "Ildsjels tilskudd/ Ildsjels rehablitering". SAK 65/11 Oppfølging Arbeidsprogram. Oppfølging av arbeidsprogram tas til orientering. SAK 66/11 DRAMAS 1. Styret i HATS er informert om at filialene utreder ny samarbeidsform og innhold i drift av dramasfilialene. 2. Daglig leder sender brev til Norsk teaterråd, der det gis signaler om at HATS ønsker å være aktiv i DRAMAS samarbeidet. I brevet understrekes viktigheten av at utgiftene for drift av DRAMAS tjenester for alle filialene blir dekket sentralt. Dette er en forutsetning for at HATS kan engasjere fagpersonell på fast basis. SAK 67/11 Revy og teater i Nordland Vedtak 1. HATS sender et brev til Nordland fylkeskommune med forslag om at HATS kan tilby instruktørstøtte til teaterlag som ikke tilhører kommuner som inngår i instruktørordningen, det forutsettes da at fylkeskommunen avsetter midler til dette 2. Administrasjonen i HATS skal sørge for at medlemslag i disse kommunene får bistand til å lage budsjett og skrive søknader for instruksjonshjelp. 3. Administrasjonen sender innspill til Nordland fylkeskommunes nye strategi for kultur og miljø. Tillitsvalgte i Nordland involveres i utformingen av dokumentet.

6 SAK 68/11 Brev til Norsk teaterråd Saken utsettes og behandles i et senere telefonmøte. SAK 69/11 Oppdrag Troms og oppdrag Finnmark Styremedlemmer fra Troms og Finnmark forhører seg i sitt nettverk om instruktør - og kursbehov, og melder dette til teaterfaglig konsulent innen 1. oktober Dette legges til grunn for å utprøve besøksturne med instruktør hos enkelte medlemslag. SAK 70/ 11 MØTEKALENDER 26. oktober, telefonmøte, kl og 30. november, styremøte Tromsø 20. desember, telefonmøte, kl Februar 2012, styremøte Oslo April 2012 årsmøte Lofoten Espen Igesund Wanja Balstad Paul Gunnar Jansen Styreleder Nestleder Styremedlem Alexander Rindestu Styremedlem Elin Danielsen Styremedlem

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN -

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/183 I I Arkiv Jour,alpostID: sakd.: 10/54 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 003/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: 27.01.2010

Detaljer

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland.

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland. Vedtekter for LLH - Bergen og Hordaland Vedtatt av årsmøtet den 12.3. 2006, endret av årsmøtet 11.3. 2007, endret av årsmøtet 9.3.2008. endret av årsmøtet 14.3.09 endret av årsmøtet 13.3.10. endret av

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Kapittel 1 Navn og formål

Kapittel 1 Navn og formål Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Henning Mikkelsen, Paul Stenstuen, Anne Gråberg, Roald Elvegård

Midt-Norge kommunerevisorforening. Henning Mikkelsen, Paul Stenstuen, Anne Gråberg, Roald Elvegård Midt-Norge kommunerevisorforening Styremøte PROTOKOLL Møtetittel: Styremøte 01/2013 Tid/sted: Torsdag 14.2.2013, kl. 10.00 15.00 Sandstein i 5.etg Bytorget. Trondheim Deltagere: Monika Sundt, Kathrine

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007 Til stede: Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik, Ottar Grepstad (S 9.1 S 9.5, noe av sak S 10.8 og S 10.9), Marit Hovdenak (ansatterepresentant etter

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMERIKE UNGDOMSFORBUND (1909 2014) HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS Dato: Tirsdag 25. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Strømsveien 62, Strømmen, hos Akershus barne- og ungdomsråd

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent)

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent) 29.04.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Rolf Kristiansen, Vigdis Ringstad og Marie Julie Homb Rømo Administrasjon:

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel Protokoll 0042-15 Tid : Tirsdag 3. mars 2015 kl. 16:00-20:00 Sted : Motorsportens Hus Tilstede : Emilie Westbye Ivar Gynnild Katrine S. Eriksen Harald Tufthaug Mette Nyberg Bjørn Hovden Bente Sandem Observatører:

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

De norske pinsemenigheters ytremisjon

De norske pinsemenigheters ytremisjon De norske pinsemenigheters ytremisjon Org.nr. 982 565 154 I n n e h o l d e r : Side 2 Side 4 Side 11 Statutter Retningslinjer for Organisasjonen Retningslinjer for Misjonstjeneste Oppdatert etter årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT.

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT. Styremøte 01/01 19.-21. januar 2001 REFERAT FRA STYREMØTE 19. 21. januar 2001 Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Svein Aage Jensen, Gerd Marit Harding, Inger Hjellemarken, Einar Andreassen, Halvor Kalberg,

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer