Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1."

Transkript

1 Godkjent Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl , og fredag 11. januar 2013, kl Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede: Redaktør: Fra sekretariatet: Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.) Arild Egge. Edith Stenberg og Lene Brandt Knutsen. Sak 87/12-13 Referat fra styremøte 14. desember Referatet ble godkjent. Sak 88/12-13 Of-informasjon. Styret gikk inn for å publisere artikkel fra Rune Heggedal på Ofs hjemmeside, etter nærmere avtale med han. Styret diskuterte forskjellige innlegg til Overlegen nr som har hovedtema «Tillitsvalgtrollen». Ofs juridiske rådgiver skriver innlegg til spalten «Ofte spurte spørsmål» om ferie etc. samt spørsmål om hjelpeplaner. Sak 89/12-13 Orienteringssak styret/ sekretariatets tilbakemelding. Leder informerte styret om et møte om akuttsykehus, samt om planleggingen av Dialogkonferansen Sak 90/12-13 Orienteringssak aktuelt fra sentralstyret / høringssaker. Det har ikke vært avholdt møte i sentralstyret siden forrige styremøte. Sak 91/12-13 Aktuelle mediasaker. Styret oppdaterte hverandre på aktuelle mediasaker. Sak 92/12-13 Status forhandlingssituasjonen.. Jfr. sak 109, 110, 117a og 117b. Norsk overlegeforening Postboks 1152 Sentrum NO-0107 Oslo Telefon: Faks: Bankgiro

2 Sak 93/12-13 Status ledere / lederutvalg. Ingen aktivitet i perioden. Sak 94/12-13 Styrets medlem i lederutvalget. Kjell Vikenes har inntil vært styrets medlem i lederutvalget. Olaug Villanger blir styrets medlem i lederutvalget fra Sak 95/12-13 Oppnevning av Ofs representant i forhandlingsutvalget Spekter. Kjell Vikenes har inntil vært Ofs representant i forhandlingsutvalget Spekter. Marieke Claessen er 1. vararepresentant og vil rykke inn i utvalget. Randulf Søberg er 2. vararepresentant. Det må oppnevnes ny vararepresentant. Oppnevnelsen av ny vararepresentant utsettes til neste styreperiode. Sak 96/12-13 Nasjonalt råd fordeling legestillinger medlem. Kjell Vikenes har inntil vært Ofs medlem i Nasjonalt råd for fordeling av legestillinger. Tom Guldhav er oppnevnt vararepresentant og rykker inn som representant. Randulf Søberg oppnevnes som ny vararepresentant. Sak 97/12-13 Spesialitetsrådet vara. Kjell Vikenes har inntil vært Ofs vararepresentant. Olaug Villanger oppnevnes som ny vararepresentant Sak 98/12-13 Valg av nestleder fra Kjell Vikenes har inntil vært Ofs nestleder. Det ble foreslått 2 kandidater til vervet, Odd Grenager og Marieke Claessen. Det ble avholdt skriftlig valg. Odd Grenager ble valgt til nestleder. Sak 99/12-13 Valg Styret diskuterte de kommende valgene. Valgkomiteen både i Of og Dnlf har startet opp sitt arbeid. Sak 100/12-13 Tariff-kurset Styret vedtok at ledelse av de enkelte sesjoner på tariffkurset fordeles mellom styrets d:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\vw7ad7ms\ref godkjent.doc 2

3 medlemmer. Styret vedtok at en gruppe med Odd Grenager (leder), Olaug Villanger, Marieke Claessen og Erna-Gunn Moen organiserer gruppearbeidet på kurset, lager aktuelle spørsmål og er gruppeledere. Sak 101/12-13 Vårkurset program. Randulf Søberg diskuterte enkelte punkter i foreløpig program med styret. Sak 102/12-13 Landsrådsmøtet Styret diskuterte evt. lovendringssaker, tema for årsmøtet og evt. underholdning ved arrangementet. Styret ønsker ikke å fremme lovendringsforslag denne gangen. Styret ønsker å utarbeide/oppdatere retningslinjer for stipendkomitéen. Tema til debatt på årsmøtet settes opp igjen til behandling på neste styremøte. Sak 103/12-13 Nordöl-møtet Sekretariatet sender ut invitasjon til de nordiske landene med informasjon om tid og sted for møtet, samt ber om forslag til temaer som ønskes diskutert på møtet. Forslag til tema fra Norge: - Etterutdanning/resertifisering - Forslag til endret spesialiststruktur - Faste stillinger for leger i spesialisering: Utfordringer ved overgang til overlegestilling - Akuttsykehus: Hva skal innholdet være? Hva inneholder akuttsykehus i de andre nordiske land? Sak 104/12-13 Vårkurset 2014 tid og sted. Styret vedtok å be om avtale med Rica Ishavshotell Tromsø for perioden april Sekretariatet inngår avtale og informerer kurskomiteen om tidspunktet. Sak 105/12-13 Innspill til tema statusrapport Foreningen vil gjerne komme med følgende innspill i prioritert rekkefølge til diskusjon i forbindelse med statusrapport i 2014: 1 Kvalitet i akutt-mottak. 2 Legevaktstjenesten i kommunene og innhold. 3 Seniorpolitikk. Sak 106/12-13 Lovendringsforslag for Dnlfs landsstyre. d:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\vw7ad7ms\ref godkjent.doc 3

4 Of ønsker ikke å fremme noen lovendringsforslag for Dnlfs landsstyre. Sak 107/12-13 Ordinære saker til Dnlfs landsstyremøte. Sak 2 Forslag til vinkling på helsepolitisk debatt Of støtter forslaget. Sak 3 Forslag til tema under sak 9 - Aktuelle tema Of støtter foreslåtte tema. Sak 108/12-13 Innspill fra medlemmer etter utsendte medlemsbrev. Jon Helle orienterte styret om forskjellige innspill på utsendt medlemsbrev medio desember Sak 109/12-13 Kravsinvitasjon mellomoppgjør Spekter område 10 og 4. Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert med vedlegg. Saken diskuteres på kommende tariff-kurs og tilbakemelding sendes i etterkant av denne. Sak 110/12-13 Kravinvitasjon 2013 mellomoppgjør - Statlig tariffområde. Det forelå til behandling brev fra Legeforeningen datert med vedlegg. Saken diskuteres på kommende tariff-kurs og tilbakemelding sendes i etterkant av denne. Sak 111/12-13 Landsstyresak 2013 Valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Rådet for lege-etikk. Det vises til Dnlfs brev datert (se sak 78/12-13). Styret diskuterte aktuelle kandidater. Sak 112/12-13 Hva slags posisjon/rolle/ambisjon skal Of ha i Dnlfs lederopplæring. Jfr. tidligere styresak 68/ Styret diskuterte saken inngående. Styrets representanter i referansegruppen tar med seg konklusjonene i diskusjonen tilbake til gruppen. Sak 113/12-13 Ofs fokusområdene veien videre. Leder formulerer innlegg til Overlegen nr Sak 114/12-13 Gjennomgang og fordeling av de enkelte punkter i prinsipp- og arbeidsprogrammet (PAP). d:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\vw7ad7ms\ref godkjent.doc 4

5 Styret gjennomgikk punktene og diskuterte framdriftsplan. Sak 115/12-13 Ny PAP Styret diskuterte utvikling av ny PAP for neste periode. Prinsipp-delen passende lengde. Arbeidsprogrammet inneholde maks 3-5 underpunkter. Styrets medlemmer lager utkast på sine tildelte punkter i PAP. Sak 116/12-13 Fellesmøte mellom styret i Ylf og Of. Saken er utsatt fra forrige møte. Det er ønskelig å finne en dato for felles møte. Jon Helle er i dialog med Ylfs leder om dato. Sak 117/12-13 Eventuelt. a) Kravsinvitasjon mellomoppgjøret KS 2013 Saken diskuteres på kommende tariff-kurs og tilbakemelding sendes i etterkant av denne. b) Kravsinvitasjon mellomoppgjøret Oslo kommune 2013 Saken diskuteres på kommende tariff-kurs og tilbakemelding sendes i etterkant av denne. c) Tom Guldhav overtar geografisk ansvar for Bergen. d) Årlig pasientsikkerhetskonferanse i Orlando (USA). Kort orientering. Settes opp som sak på neste møte. e) Stipend-komiteen ny representant fra styret fra blir Erna-Gunn Moen. Oppfølgingssaker: Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet /ikke avgitt uttalelse om i perioden etter forrige styremøte: - Høring regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Of støtter Legeforeningens utkast til høringssvar. Of ønsker imidlertid å bemerke at dersom det skal uthentes opplysninger og utarbeides nye sammendrag av journalopplysninger på anmodning, kan vi ikke se det annerledes enn at dette kan bli en betydelig tilleggsoppgave som må gjøres av leger i kliniske stillinger på sykehusene. Dette er ikke berørt i Legeforeningens høringssvar / Lene Brandt Knutsen / Edith Stenberg (ref.) d:\users\cholte\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\vw7ad7ms\ref godkjent.doc 5

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 21.11.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl. 09.00 15.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent på mail 1.7.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl. 10.00 16.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Odd Grenager, Randulf Søberg, Olaug

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 6. februar 2013, kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 6. februar 2013, kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent på mail 5.3.2013 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 6. februar 2013, kl. 10.00 12.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Redaktør: Fra sekretariatet: Jon Helle, Odd Grenager, Marieke

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 14. desember 2012 kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 14. desember 2012 kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 10.1.2013. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 14. desember 2012 kl. 10.00 17.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. april 2017, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. april 2017, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 25.4.2017. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. april 2017, kl. 12.00-19.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Turid

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 6. mai 2015, fra kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 6. mai 2015, fra kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 15.6.2015 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 6. mai 2015, fra kl. 10.00 17.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Ulla Dorte Mathisen, Christian Grimsgaard,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 19. november 2014, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 19. november 2014, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 12.12.2014. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 19. november 2014, kl. 10-17, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Odd Grenager, Ulla-Dorte Mathisen,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 9. desember 2016 kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 9. desember 2016 kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 10.1.2017. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 9. desember 2016 kl. 10.00 16.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Anne-Karin

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 22.oktober 2015, fra kl ca , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 22.oktober 2015, fra kl ca , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 18.11.2015. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 22.oktober 2015, fra kl. 10.00 ca. 16.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Ulla Dorte Mathisen, Turid J. Thune, Kjetil

Detaljer

Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening torsdag 27. oktober - lørdag 29. oktober 2016, Park Hotel Villa Grazioli, Roma.

Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening torsdag 27. oktober - lørdag 29. oktober 2016, Park Hotel Villa Grazioli, Roma. Godkjent 17.11.2016. Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening torsdag 27. oktober - lørdag 29. oktober 2016, Park Hotel Villa Grazioli, Roma. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall:

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 7. juni 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 7. juni 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 26.8.2016. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 7. juni 2016, fra kl. 16.00 19.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Christian Grimsgaard,

Detaljer

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE Oslo, 28. januar 2013 u:\..\syret\sakliste\2013\sak113.doc Til styret i Ylf STYREMØTE NR 1/2013 Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl 10.00. MERKNADER TIL INNKALLINGEN

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo. Godkjent 13.3.2014 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Christian Grimsgaard, Arne Runde, Turid

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 4. mars 2015, fra kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 4. mars 2015, fra kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 14.4.2015. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 4. mars 2015, fra kl. 10.00 17.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Ulla Dorte Mathisen, Turid J. Thune,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 12. november 2013, kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 12. november 2013, kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 13.12.2013 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 12. november 2013, kl. 10.00-17.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Redaktør: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Christian Grimsgaard,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 30. oktober 2013, Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 30. oktober 2013, Legenes hus, Oslo. Godkjent på mail 20.11.2013 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 30. oktober 2013, Legenes hus, Oslo. Til stede: Redaktør: Fra sekretariatet: Jon Helle, Odd Grenager, Randulf Søberg, Erna-Gunn

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 2. april 2014, fra kl , Radisson Blu hotel, Tromsø.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 2. april 2014, fra kl , Radisson Blu hotel, Tromsø. Godkjent 7.5.2014 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 2. april 2014, fra kl. 13.00-18.30, Radisson Blu hotel, Tromsø. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Arne Runde, Ulla-Dorte Mathisen,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 7. januar 2016, kl , fredag 8. januar 2016, kl , Losby Gods, Lørenskog.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 7. januar 2016, kl , fredag 8. januar 2016, kl , Losby Gods, Lørenskog. Godkjent 2.2.2016. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 7. januar 2016, kl. 12.00-19.00, fredag 8. januar 2016, kl. 08.30 14.00, Losby Gods, Lørenskog. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall:

Detaljer

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten. Forslag til vedtektsendringer til behandling 15.4.2015: VEDTEKTER FOR NORSK OVERLEGEFORENING Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 15.04.2015

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 19. september 2013, Legenes hus,

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 19. september 2013, Legenes hus, Godkjent 30.10.2013. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 19. september 2013, Legenes hus, Til stede: Redaktør: Fra sekretariatet: Jon Helle, Odd Grenager, Randulf Søberg, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Tom Guldhav, Kari Løhne, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Randulf Søberg, Olaug Villanger.

Jon Helle, Odd Grenager, Tom Guldhav, Kari Løhne, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Randulf Søberg, Olaug Villanger. Godkjent 24.4.2013. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 13. mars 2013 kl. 18.00 19.30, og torsdag 14. mars 2013, kl. 0800 15.30, Rica Sunnfjord Hotel, Førde. Til stede: Redaktør: Fra

Detaljer

Referat fra styremøte til Norsk overlegeforening fredag 11. desember 2015 kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte til Norsk overlegeforening fredag 11. desember 2015 kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 7.1.2016. Referat fra styremøte til Norsk overlegeforening fredag 11. desember 2015 kl. 10.00 17.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte Mathisen, Turid J.

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus (leder) Helge Bjørnstad-Pettersen (nestleder) Liv

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 12. september lørdag 15. september 2012, Hotel Tres, Palma, Mallorca.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 12. september lørdag 15. september 2012, Hotel Tres, Palma, Mallorca. Godkjent 18.10.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 12. september lørdag 15. september 2012, Hotel Tres, Palma, Mallorca. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 089/15-105/15

Møteprotokoll. Saksnummer: 089/15-105/15 Møteprotokoll Møtedato: 12.06.2015 Møtetid: Kl. 09:00 16:00 Møtested: Møterom Rutle, 1. etasje, Legenes Hus Saksnummer: 089/15-105/15 Følgende møtte Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Tilde Broch Østborg,

Detaljer

Styret møttes til kl og for å på sykehustalen til Høie sammen. Jon Helle var på Rikshospitalet under talen.

Styret møttes til kl og for å på sykehustalen til Høie sammen. Jon Helle var på Rikshospitalet under talen. Godkjent 8.2.2017. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 10. januar 2017 fra kl. 11.00-18.30 og onsdag 11. januar 2017, kl. 09.00 13.00, Raumergården hotel AS, Gjerdrum. Styret møttes

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 21. november 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 21. november 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 14.12.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 21. november 2012, 10.00 kl. 16.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 26. august 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 26. august 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 15.9.2016. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 26. august 2016, fra kl. 10.00 17.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Ulla Dorte Mathisen, Turid J. Thune, Christian Grimsgaard, Randulf Søberg og Arne Runde.

Jon Helle, Odd Grenager, Ulla Dorte Mathisen, Turid J. Thune, Christian Grimsgaard, Randulf Søberg og Arne Runde. Godkjent 4.2.2015 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 7. januar 2015, fra kl. 12.00-19.00, torsdag 8. januar 2015, kl. 08.30 14.00, Losby Gods, Lørenskog. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 7. mai 2014, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 7. mai 2014, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 19.5.2014. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 7. mai 2014, kl. 10-17, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Randulf Søberg, Turid J. Thune, Ulla Dorte Mathisen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteprotokoll Møtedato: 18.06.2013 Møtetid: Kl. 10:00 16:00 Møtested: Følling, 2. etg, Legenes Hus, Oslo Saksnummer: 031/13-041/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Christian Vedeler Espen Saxhaug-Kristoffersen

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 13. desember 2013, kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 13. desember 2013, kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 8.1.2014. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening fredag 13. desember 2013, kl. 10.00-17.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Christian Grimsgaard, Arne Runde, Turid

Detaljer

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2013, Soria Moria, Oslo.

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2013, Soria Moria, Oslo. Godkjent 3.6.2013. Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2013, Soria Moria, Oslo. Sak 1 Åpning og navneopprop. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøte på Soria Moria.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: 07.08.2014 Intern høring - Landsstyresak

Detaljer

Referat fra styremøte/arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 27. august 2013 fredag 30. august 2013, Hotel Boscolo Exedra, Nice.

Referat fra styremøte/arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 27. august 2013 fredag 30. august 2013, Hotel Boscolo Exedra, Nice. Godkjent 19.9.2013 Referat fra styremøte/arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, tirsdag 27. august 2013 fredag 30. august 2013, Hotel Boscolo Exedra, Nice. Til stede: Fra 28.8.: Fra sekretariatet: Jon Helle,

Detaljer

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 15. april 2015, Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo.

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 15. april 2015, Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo. Godkjent 6.5.2015. Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 15. april 2015, Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo. Sak 1 Åpning og navneopprop. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøte

Detaljer

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2012, Rica Nidelven Hotel, Trondheim.

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2012, Rica Nidelven Hotel, Trondheim. Godkjent på mail 7.6.2012. Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 25. april 2012, Rica Nidelven Hotel, Trondheim. Sak 1 Åpning ved Ofs leder Jon Helle. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 3. april 2014, Rica Ishavshotell, Tromsø.

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 3. april 2014, Rica Ishavshotell, Tromsø. Godkjent 19.5.2014 Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 3. april 2014, Rica Ishavshotell, Tromsø. Sak 1 Åpning og navneopprop. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøte på Rica

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 18:00. Nettmøte (Følling hvis oppmøte i Oslo) Møtested: Saksnummer: 001/14-008/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 18:00. Nettmøte (Følling hvis oppmøte i Oslo) Møtested: Saksnummer: 001/14-008/14 Møteprotokoll Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: Kl. 16:00 18:00 Møtested: Nettmøte (Følling hvis oppmøte i Oslo) Saksnummer: 001/14-008/14 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 18. november 2015, fra kl ca , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 18. november 2015, fra kl ca , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 11.12.2015. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 18. november 2015, fra kl. 10.00 ca. 17.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte Mathisen,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 8. februar 2017, fra kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 8. februar 2017, fra kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 16.3.2017. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 8. februar 2017, fra kl. 09.00 12.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle, Christian Grimsgaard,

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 052/13-062/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Møteprotokoll. Saksnummer: 052/13-062/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteprotokoll Møtedato: 24.09.2013 Møtetid: Kl. 16:30 19:30 Møtested: Legenes Hus (Følling), sub. Nettmøte Saksnummer: 052/13-062/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Espen S. Kristoffersen Tor-Arne

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, mandag 15. juni 2015, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, mandag 15. juni 2015, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 26.8.2015 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, mandag 15. juni 2015, kl. 10.00 17.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Ulla Dorte Mathisen (fra sak 259), Christian Grimsgaard,

Detaljer

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Foreningen ble stiftet 7. oktober 1915. Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten indremedisin. Vedtektene er

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 12:30. Møtested: Saksnummer: 001/13-013/13. Hotel Novotel London Paddington

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 12:30. Møtested: Saksnummer: 001/13-013/13. Hotel Novotel London Paddington Møteprotokoll Møtedato: 10.01.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:30 Møtested: Hotel Novotel London Paddington Saksnummer: 001/13-013/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anna Midelfart

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00 Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Espen Saxhaug Kristoffersen Gro

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 30.3.17 Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl 10.00 15.00 Tilstede på Flesland: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 18. juni 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Tirsdag 26. mai 2015 kl. 17.00 20.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic Nidelven hotell Trondheim Kari Sollien Ivar Halvorsen

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Rica Nidelven, Trondheim Saksnummer: 026/14-037/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Rica Nidelven, Trondheim Saksnummer: 026/14-037/14 Møteprotokoll Møtedato: 23.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Rica Nidelven, Trondheim Saksnummer: 026/14-037/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus Anna Midelfart Liv Ariane Augestad Siv Kvernmo Christian

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 18:00. Møtested: Legenes Hus, Følling 2.etc Saksnummer: 038/14-050/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 18:00. Møtested: Legenes Hus, Følling 2.etc Saksnummer: 038/14-050/14 Møteprotokoll Møtedato: 19.06.2014 Møtetid: Kl. 13:00 18:00 Møtested: Legenes Hus, Følling 2.etc Saksnummer: 038/14-050/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus Espen Saxhaug Kristoffersen Tor-Arne Hagve Siv Kvernmo

Detaljer

Referat fra styremøte/arbeidsmøte i Norsk overlegeforening onsdag 26. august 2015 fredag 28. august 2015, Tott Hotel Visby, Gotland.

Referat fra styremøte/arbeidsmøte i Norsk overlegeforening onsdag 26. august 2015 fredag 28. august 2015, Tott Hotel Visby, Gotland. Godkjent 23.9.2015. Referat fra styremøte/arbeidsmøte i Norsk overlegeforening onsdag 26. august 2015 fredag 28. august 2015, Tott Hotel Visby, Gotland. Til stede: Sak 278-289: Sak 290-300: Fra sak 301:

Detaljer

Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Sist oppdatert juli 2015 1 Innhold 1 Navn og tilhørighet... 3 2 Formål... 3 3 Organisasjon... 4 4 Sekretariat... 4 5 Styremøter... 4 6 LSAs tillitsvalgte

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møteprotokoll Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anne Spurkland

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 19:00. Møtested: Legenes Hus/Følling - Nettmøte Saksnummer: 042/13-051/13

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 19:00. Møtested: Legenes Hus/Følling - Nettmøte Saksnummer: 042/13-051/13 Møteprotokoll Møtedato: 20.08.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Legenes Hus/Følling - Nettmøte Saksnummer: 042/13-051/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Espen S. Kristoffersen Helge Bjørnstad-Pettersen

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 14. april 2015, fra kl , Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 14. april 2015, fra kl , Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo. Godkjent 6.5.2015 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening tirsdag 14. april 2015, fra kl. 13.00 18.30, Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: Jon Helle,

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus.

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 19. 20. september 2013 Dato: 19. 20. september 2013 Møtested: Deltakere: Referent: Palma de Mallorca Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Egil Johannesen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 8.12.16 Legenes hus, Oslo kl 10.00 14.30 Tilstede i Legenes hus: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Karin Rønning, Ole Johan Bakke, Inger Cecilia Uglenes,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 15. september 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 15. september 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 17.10.2016 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 15. september 2016, fra kl. 11.00 17.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla

Detaljer

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 13. april 2016, Spitsbergen hotel, Longyearbyen, Svalbard.

Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 13. april 2016, Spitsbergen hotel, Longyearbyen, Svalbard. Godkjent 11.5.2016. Protokoll fra ordinært landsrådsmøte 13. april 2016, Spitsbergen hotel, Longyearbyen, Svalbard. Sak 1 Åpning og navneopprop. Jon Helle ønsket deltakere og gjester velkommen til landsrådsmøte

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 2/13 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 2/13 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 2/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 11.04.2013 13/00082 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: onsdag 10. april 2013 kl. 11:30 onsdag 10. april 2013 kl. 16:00 Sted:

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 17:00. Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 17:00. Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13 Møteprotokoll Møtedato: 12.11.2013 Møtetid: Kl. 09:00 17:00 Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13 Møtende medlemmer Johan Torgersen, Marit Halonen Christiansen, Marie Skontorp,

Detaljer

17/173 Fullført og godkjent den 9. mai Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/173 Fullført og godkjent den 9. mai Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/173 Fullført og godkjent den 9. mai 2017 Referat fra sentralstyrets møte 2.5.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 11. mai 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 11. mai 2016, fra kl , Legenes hus, Oslo. Godkjent 23.5.2016. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, onsdag 11. mai 2016, fra kl. 10.00 17.00, Legenes hus, Oslo. Til stede: Fra sekretariatet: Jon Helle, Christian Grimsgaard, Ulla Dorte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Folldal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 12/

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 12/ Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer Deres ref.: Vår ref.: 11/6178 Dato: 26.11.2012 Referat Forskningsutvalget 9. 10. 2012 Godkjent i møte 12/12-2012 Tilstede: Tone Tangen, Eystein Hoddevik, Per Hjortdahl,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 13. mars 2014, fra kl , Legenes Hus, Oslo. Fellesmøte med PSL fra kl

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 13. mars 2014, fra kl , Legenes Hus, Oslo. Fellesmøte med PSL fra kl Godkjent 2.4.2014. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 13. mars 2014, fra kl. 10.00-19.00, Legenes Hus, Oslo. Fellesmøte med PSL fra kl. 16.30. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Erna-Gunn

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.4/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.4/ Bergen, 30. september 2014 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.4/2014-2016 Dato: 23. september Sted: Skype Møtetid: kl. 16:30 19:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Program Psykiatriveka onsdag

Program Psykiatriveka onsdag 1 Program Psykiatriveka onsdag 15.3.16 08:30 PARALLELLE SESJONER 10:45 3B Ny spesialitetsstruktur og psykoterapiutdannelsens plass. 11:00 Styrets time: Medikamentfrie tilbud 12:00 Lunsj Agenda årsmøte

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/ ARBEIDSMØTET

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/ ARBEIDSMØTET Oslo, 3. september 2013 u:\..\syret\sakliste\2013\sakl713.doc Til styret i Ylf PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/2013 - ARBEIDSMØTET Arbeidsmøte ble avholdt 26. 30. august 2013 i London. Til stede på arbeidsmøtet

Detaljer

Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013

Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013 Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013 Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 19.-20. april 2013 Saksliste Sak 1 Åpning og navneopprop Det ble foretatt navneopprop av landsrådets medlemmer Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/ Bergen, 12. april 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/2014-2016 Dato: 12. april 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:00-20:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder

Detaljer

Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening.

Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening. Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening. Medlemstall: Medlemstallet pr 01.05.12: 2533 (2458) Overlegeforeningen, OF: 806 (783) Yngre legers forening, YLF: 810 (763) Allmennlegeforeningen, AF: 536

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 23. mai 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 9. mai 2016 Møtested: Kongsberg Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 01.03.15 kl 1900-2030 Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Tennis Atle Busch Rigmor Asperheim Anne Lorås Rune Leirset

Detaljer

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Den norske legeforening her Deres ref.: Vår ref.: Dato: 30.1.2013 LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Styret i Oslo legeforening har i styremøte 25. januar vedtatt å foreslå at

Detaljer

Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen

Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen Oslo 17. mars 2017 Til alle medlemmer av NFDV: Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen NFDVs lover, slik de fremgår av foreningens nettsider, er ikke i samsvar med praksis de siste årene og

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 16. januar 2018 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: 23. november 2017 Møtested: Moss Deltakere: Nils Kristian Klev, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim Sidsel Mordt Andreassen

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11)

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-53/012 Bodø, 8.6.2017 Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Kopi av protokollen var ettersendt. Se

Detaljer