REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 25.04.2013 KL. 19.00"

Transkript

1 Blåkollen borettslag Pb Tromsø blakollen.no REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG KL SAK 1 KONSTITUERING Møteleder: Referent: Underskriving av protokoll: Torbjørg Lindquist og Elin Sandaker Tellekorps: Heidi Pilskog og Vidar Tennvassås Alle ble enstemmig valgt. Innkallingen med saksvedlegg ble delt ut til andelseiere og juridiske 11. april Innkallingen godkjent. Dagsorden enstemmig godkjent. Antall godkjente stemmer: 24 stemmer totalt inklusive 5 godkjente fullmakter. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt. SAK 2 ÅRSBERETNING 2012 Årsberetningen er styrets informasjon til andelseierne, samtidig som den gir en god oversikt over borettslagets aktiviteter og utført styrearbeid i året som har vært. Årsberetningen ble gjennomgått punktvis og med følgende spørsmål og kommentarer: Det kom spørsmål rundt muligheten med å hindre parkering på plenen ovenfor blokken. Styret vil jobbe med en løsning. Det ble også nevnt at biler parkerer på de faste plassene og det er vanskelig å få dem fjernet. Styret vil følge dette opp den neste perioden. Det kom spørsmål om når den nye tuneren ville komme. Canal digital har en foreløpig frist der man skal starte utdeling i slutten av mai Det kommer forslag om at julemøtet må annonseres tidligere slik at det er lettere å planlegge. Det bør også komme opp en møtekalender på hjemmesiden. Det ønskes at det beskjæres busker hele veien fra 202 og til 224 og kanskje spesielt på nordsida av 224. Årsberetningen for 2011 ble i sin helhet godkjent av generalforsamlingen. Vaktmester Hans Ivar Klaudiussen Leder Leif L. Hansen Nestleder

2 SAK 3 REGNSKAP 2012 Tone Isaksen gikk gjennom resultatregnskapet med tilhørende balanse for Det ble videre henvist til noter og revisjonsberetning som var vedlagt innkallingen. Regnskapet viser et årsresultat på kr og en endring i disponible midler med kr Disponible midler pr utgjør kr Vedlagt revisorberetning ble ikke lest opp. Regnskapet ble behandlet og undertegnet av styret Regnskapet for 2012 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Sak 4 VALG Valgkomiteen har bestått av Vidar Tennvassås, Ida Vang og Ole Pilskog. Ida Vang presenterte valgkomiteen sitt forslag. De har gjort en stor innsats for å få på plass kandidater til de forskjellige vervene. Styret Det er tre personer på valg., Beate Tunstrøm og Linda Andreassen. Alle disse har sagt seg villig å stille til gjenvalg. I tillegg sitter (Malmv 261) og Tom Larsen (Malmv 237). Valgkomiteen sitt forslag er derfor som følger: (Malmv 257) foreslås valgt for 2 år Linda Andreassen (Malm 210) foreslås valgt for 2 år Beate Tunstrøm (Malmv 208) foreslås valgt for 1 år Følgende ble valgt: (Malmv 257) valgt for 2 år med 23 stemmer mot en blank Linda Andreassen (Malm 210) valgt for 2 år med 23 stemmer mot en blank Beate Tunstrøm (Malmv 208) valgt for 1 år med 23 stemmer mot en blank Vararepresentanter til styret Valgkomiteen har følgende forslag til vararepresentanter (rangert) til styret: Jon Hugo Strømseng (Malmv 255) Robert Sørensen (Malmv 241) Dag Holmen (Malmv 211) Roy Solheim (Malmv 212) Elin Sandaker (Malmv 224) Jon Hugo Strømseng (Malmv 255) Robert Sørensen (Malmv 241) Dag Holmen (Malmv 211) Roy Solheim (Malmv 212) Elin Sandaker (Malmv 224) Side 2

3 Delegater til Bonord sin generalforsamling Det skal også velges delegater til Bonord (tidligere TBBL) sin generalforsamling. Det har vært vanlig at styret har representert Blåkollen her. Det er derfor forslaget fra valgkomiteen: Delegater Linda Andreassen Tom Larsen Vararepresentanter (rangert) Beate Tunstrøm Roy Solheim Dag Holmen Robert Sørensen Delegater Linda Andreassen Tom Larsen Vararepresentanter (rangert) Beate Tunstrøm Roy Solheim Dag Holmen Robert Sørensen Miljøgruppa Blåkollen har hat en aktiv miljøgruppe. Dessverre mangler valgkomiteen 1 representant til Miljøgruppa. Men her er valgkomiteens forslag: Heidi Pilskog (Malmv 210) Eli Friis (Malmv 216) Hege Tretten (Malmv 218) Cathrine Holmen (Malmv 211) Rosa R. Olsen (Malmv 216) Heidi Pilskog (Malmv 210) Eli Friis (Malmv 216) Hege Tretten (Malmv 218) Cathrine Holmen (Malmv 211) Rosa R. Olsen (Malmv 216) Nelly Karaboquiris (Malmv 204) Side 3

4 Valgkomite Ved forrige generalforsamling ble det vedtatt at valgkomite skal velges i generalforsamlingen. Det er styrets ansvar å foreslå en valgkomite. Forslaget til ny valgkomite, med vararepresentanter er: Ida Vang (Malmv 224) Elin Sandaker (Malmv 224) Ole Pilskog (Malmv 210) Aina Frantzen (Malmv 222) Monica Figenschau (Malmv 209) Trond Ludvigsen (Malmv 239) Ida Vang (Malmv 224) Elin Sandaker (Malmv 224) Ole Pilskog (Malmv 210) Aina Frantzen (Malmv 222) Monica Figenschau (Malmv 209) Trond Ludvigsen (Malmv 239) Det ble kommentert at fristen for valgkomiteen ble for kort, da innstillingen først lå klar dagen før generalforsamlingen. Innstillingen bør foreligge mye tidligere. SAK 5 FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN Sak 5.1: Renovering av tak og ventilasjon informerte om saken. De viktige forhold i saken er: Taket er 27 år. Normalt forventes levetiden for slike tak på mellom 25 og 30 år. Det er lekkasjer flere steder som er nesten umulig å finne slik at de kan tettes. Det bør investeres i ventilasjonsavtrekk også på blokkavtrekk som i dag ikke har avtrekk (kjøkkenventilasjon for 4-roms blokk) i tillegg til å bytte de eksisterende. Styret har fått en foreløpig kostnadsberegning på prosjektet Taktekking Vedlikehold eksisterende ventilasjon Oppgradering kjøkkenavtrekk Prosjektering/byggeledelse Totalt 3,2 millioner NOK 0,7 millioner NOK 1,0 millioner NOK 0,5 millioner NOK 5,4 millioner NOK Prosjektet finansieres gjennom bruk av disponible midler samt låneopptak. Prosjektet vil kunne medføre en økning i felleskostnader. Med en rentesats på 5 % (langt over dagens nivå) og et opptak på 3 millioner NOK vil økning i felleskostnader maksimalt øke med 150 kroner per måned. Trolig vil vi kunne gjennomføre prosjektet uten økning i felleskostnader. Hansen informerte også om at det er usikkert om man greier å få gjennomført prosjektet i år, da sesongen nærmer seg raskt og man er usikker om man greier å få tilbud inn tidsnok. Side 4

5 Styrets forslag var i saksframlegget som følger: 1. Generalforsamlingen vedtar at takprosjektet gjennomføres med følgende delprosjekt: Vedlikehold tak hele borettslaget både blokker og rekkehus Oppgradering ventilasjon blokker (alt 1) Fullprosjektering / byggeledelse etc. 2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å iverksette prosjektet med en total kostnadsramme på inntil kr Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å finansiere prosjektet med låneopptak på inntil kr og resten av disponible midler. 4. Generalforsamlingen ber styret sende ut skriftlig info (Beboernytt) når endelig tilbud, kostnadsramme og finansiering foreligger. Styret inviterer samtidig inn til infomøte. 5. Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor godkjent kostnadsramme, må saken tas opp igjen i generalforsamlingen. Følgende tilleggsforslag ble framlagt av styret i generalforsamlingen: Generalforsamlingen godkjenner at et låneopptak har prioritet foran andelshavernes borettsinnskudd Tom Larsen framsetter forslag om at punkt 2 endres til: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å iverksette prosjektet med en total kostnadsramme på inntil kr Generalforsamlingen vedtar at takprosjektet gjennomføres med følgende delprosjekt: Vedlikehold tak hele borettslaget både blokker og rekkehus Oppgradering ventilasjon blokker (alt 1) Fullprosjektering / byggeledelse etc. Vedtatt enstemmig Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å iverksette prosjektet med en total kostnadsramme på inntil kr Vedtatt mot en stemme for styrets forslag Side 5

6 Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å finansiere prosjektet med låneopptak på inntil kr og resten av disponible midler. Generalforsamlingen godkjenner at et låneopptak har prioritet foran andelshavernes borettsinnskudd. Generalforsamlingen ber styret sende ut skriftlig info (Beboernytt) når endelig tilbud, kostnadsramme og finansiering foreligger. Styret inviterer samtidig inn til infomøte. Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor godkjent kostnadsramme, må saken tas opp igjen i generalforsamlingen. Vedtatt enstemmig SAK 6 STYREHONORAR informerer om styrets forslag til endringer i styrehonorar. Styrets forslag er som følger: Styret i Blåkollen Borettslag innstiller overfor generalforsamlingen at styrehonorarene endres slik som tabellen under viser. Refusjon for 1 telefonabonnement og kjøregodtgjørelse videreføres slik det har vært praktisert over mange år for styrets leder. Honorar til Miljøgruppens medlemmer holdes uendret. Gjeldende honorar er nå kr. 800,- pr. gjennomført arrangement for hvert medlem. Honorar valgkomite holdes uendret. Valgkomiteens medlemmer honoreres med møtegodtgjørelse for 3 møter, tilsvarende møtegodtgjørelsen for styrets medlemmer (gjeldende møtegodtgjørelse er kr. 800,- pr. møte pr. medlem). Type honorar Nåværende sats Forslag til ny sats Total økning kr. kr. kr. Styreleder , ,- 0,- 4 styremedlemmer. 4 x ,- 4 x kr , ,- Fast beløp til , , ,- fordeling. Møtegodtgjørelse: 800,- 800,- 0 Totalt uten møtegodtgjørelse: , , ,- Kommentarer Det kom spørsmål rundt det punkt at vi på sikt vurderer å tilsette daglig leder. Det ble informert at dette er en prosess som så vidt er startet. Vedtatt mot 3 stemmer: Styret i Blåkollen Borettslag innstiller overfor generalforsamlingen at styrehonorarene endres slik som tabellen under viser. Refusjon for 1 telefonabonnement og kjøregodtgjørelse videreføres slik det har vært praktisert over mange år for styrets leder. Side 6

7 Honorar til Miljøgruppens medlemmer holdes uendret. Gjeldende honorar er nå kr. 800,- pr. gjennomført arrangement for hvert medlem. Honorar valgkomite holdes uendret. Valgkomiteens medlemmer honoreres med møtegodtgjørelse for 3 møter, tilsvarende møtegodtgjørelsen for styrets medlemmer (gjeldende møtegodtgjørelse er kr. 800,- pr. møte pr. medlem). Type honorar Nåværende sats Ny sats kr. Total økning kr. kr. Styreleder , ,- 0,- 4 styremedlemmer. 4 x ,- 4 x kr , ,- Fast beløp til , , ,- fordeling. Møtegodtgjørelse: 800,- 800,- 0 Totalt uten møtegodtgjørelse: , , ,- SAK 7 BUDSJETT Møteleder orienterte kort om hovedtallene i budsjettet for Generalforsamlingen i Blåkollen borettslag tar det fremlagte budsjett til etterretning. Under sak 2 ønsket møteleder å takke Kåre Larsen for den innsats han har hatt i Blåkollen som styreleder i år. Han har gjort en strålende jobb og laget har et svært godt rykte på seg som veldrevet. Som takk ønsker Blåkollen å overrekke Kåre et gavekort som symbolsk takk for sin innsats for borettslaget. Det ble også rettet spesiell takk for god innsats med tilhørende applaus til Miljøgruppas medlemmer, til valgkomiteen medlemmer og til vaktmester. Det ble under møtet servert snitter, wienerbrød, kaffe, te og brus. Generalforsamlingen ble avsluttet kl Møteleder takket for oppmøtet, og ønsket alle vel hjem. Krokelvdalen, (Møteleder) (Referent) Torbjørg Lindquist (Protokollunderskriver) Elin Sandaker (Protokollunderskriver) Side 7

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

BRF Innsekten. Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015.

BRF Innsekten. Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015. BRF Innsekten Protokoll fra Generalforsamling 23. mai 2015. 1. Åpning Styreleder Petter Rødsten ønsket velkommen til den 15 generalforsamling. Sted: Riksbyggen, Carlbecksvägen, Mariestad, Møtet startet

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Mandag 4. mai 2015 kl. 19.00 i Storstua, Ingeborg Aasv 2 I medhold av vedtektenes 10-3 (2) innkalles til ordinær generalforsamling i Risvollan

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 25 stemmeberettigede, 4 fullmakter, totalt 29 stemmer b. Valg

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 20. april 2010, kl 1900 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie Avholdt: Røde Kors Sted: Asker Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer