VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG TID: Tirsdag 8. april 2014 kl STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering."

Transkript

1 GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene om prioriteringer som skal gjøres for neste periode. Har du ikke mulighet til å møte selv, kan du gi en annen møtedeltaker fullmakt til å ivareta dine interesser på generalforsamlingen ved å fylle ut vedlagte fullmaktsskjema. VEL MØTT! Styret

2

3 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april 2014 Saksliste 1. Konstituering Årsberetning Regnskap Valg... 4 Styreleder... 4 Styret... 4 Vararepresentanter til styret... 5 Delegater til Bonord sin generalforsamling... 5 Miljøgruppa... 5 Valgkomité Omdisponering av avsatte midler til fremtidig vedlikehold Rehabilitering av fotballburet Rehabilitering av den store lekeplassen... 7 Område Område Område Område Område 5 pluss grøntområde Beplantning Blomsterkasser Heis Heve/skyvedør Årlig beboermøte Styrehonorar Budsjett Vedlegg Årsberetning for Blåkollen borettslag Regnskap for Blåkollen borettslag Revisorberetning for regnskap... Fullmakt og navneseddel... blakollen.no Side 3

4 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Konstituering Styreleder leder møtet inntil møteleder er valgt. I tillegg til møteleder skal det velges en referent, 2 personer til å underskrive protokollen og 2 personer til tellekorpset. I tillegg skal innkalling godkjennes. 2. Årsberetning 2013 Årsberetningen er styrets informasjon til andelseierne. Den gir en god oversikt over borettslagets aktiviteter og utført styrearbeid i året som har vært. Årsberetningen gjennomgått punktvis med mulighet for spørsmål og kommentarer. Selve årsberetningen finnes som vedlegg bak i innkallingen. Styrets forslag til vedtak Årsberetningen for 2013 godkjennes i sin helhet. 3. Regnskap 2013 Regnskapet gjennomgås av styret. Selve regnskapet finnes som vedlegg bak i innkallingen. Her finner man også revisorberetningen. Etter gjennomgangen åpnes det for spørsmål og kommentarer. Styrets forslag til vedtak Regnskapet for 2013 godkjennes av generalforsamlingen 4. Valg Valgkomiteen har bestått av Ida Vang, Monica Figenschau og Ole Pilskog. Valgkomiteen gjennomgå sine forslag. De har gjort en stor innsats for å få på plass kandidater til de forskjellige vervene. Styreleder Dagens styreleder Leif Hansen ønsker ikke gjenvalg og valgkomiteen har derfor kommet opp med et forslag på ny styreleder. Valgkomiteen sin innstilling til styreleder for 2 år Trond Gunnar Hansen (Malmv. 209) Styret Det er tre personer på valg. Tom Eirik Larsen og Beate Tunstrøm. Ingen av disse ønsker gjenvalg. I tillegg sitter Tom Sebulonsen (Malmv 257) og Linda Andreassen (Malmv 210). Valgkomiteen sin innstilling til nye styremedlemmer for 2 år Torbjørg Lindquist (Malmv. 216) Robert Sørensen (Malmv. 241) blakollen.no Side 4

5 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april 2014 Vararepresentanter til styret Valgkomiteen sin innstilling til nye varamedlemmer til styret for 1 år 1. Elin Sandaker (Malmv. 224) 2. Eirin Iversen (Malmv. 259) 3. Dag Holmen (Malmv. 211) 4. Leif Hansen (Malmv. 261) 5. Vidar Tennvassås (Malmv. 229) Delegater til Bonord sin generalforsamling Det skal også velges delegater til Bonord sin generalforsamling. Det har vært vanlig at styret har representert Blåkollen her. Valgkomiteen sin innstilling til delegater til Bonord sin generalforsamling i 2014 Delegater Linda Andreassen Tom Sebulonsen Trond Gunnar Hansen Robert Sørensen Vararepresentanter (rangert) 1. Torbjørg Lindquist 2. Elin Sandaker 3. Eirin Iversen 4. Dag Holmen Miljøgruppa Blåkollen har hatt en aktiv miljøgruppe. Valgkomiteen har ikke greid å skaffe mer enn 2 kandidater og mangler derved 2. Valgkomiteen sin innstilling til miljøgruppa for 1 år Representanter Varaprepresentanter Nelly Karaboquiris (Malmv. 204)? Eli Friis (Malmv 216) Hege Tretten (Malmv 218) Heidi Pilskog (Malmv. 210) Valgkomité Det er styrets ansvar å foreslå en valgkomité. Dagens komite har bestått av Ida Vang (Malmv 224), Ole Pilskog (Malmv. 210) og Monica Figenschau (Malmv. 209). De har gjort en god jobb. Dessverre tar ingen av medlemmene gjenvalg. Styret har hatt problemer med å skaffe nok representanter. Endelig innstilling forsøkes framlagt til generalforsamlingen. Styret sin innstilling til valgkomite for 1 år Representanter Varaprepresentanter Tore Molund (Malmv. 220) Beate Tunstrøm (Malmv. 208) Trond Ludvigsen (Malmv. 239) Tom Eirik Larsen (Malmv. 237) 5. Omdisponering av avsatte midler til fremtidig vedlikehold Fra tidligere rehabiliteringer hadde Blåkollen avsatt øremerkede midler. På denne kontoen står det per utgangen av 2013 kr (se note 15 i regnskapet) Styret ønsker at disse midlene inngår som betaling i tak- og ventilasjonsprosjektet. Vi ber derfor generalforsamlingen støtte forslaget. Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at øremerkede midler i henhold til note 15 i regnskapet for 2013 benyttes i sin helhet i finansieringen av det pågående tak- og ventilasjonsprosjektet. blakollen.no Side 5

6 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Rehabilitering av fotballburet Bakgrunn. Fotballburet er et av de mest populære aktivitetsområdene i borettslaget. Kanskje det aller mest brukte aktivitetsområdet i alle månedene uten snø. Imidlertid bærer «buret» preg av mange år med «harde taklinger» både langs gjerdet og i luftrommet. Dette gjør at både gjerdet rundt buret og nett-taket over buret er i meget dårlig forfatning. I fjor vår vurderte styret en større rehabilitering av buret. Styret innså at et slikt prosjekt var relativt omfattende. Derfor ble det kun utført noen midlertidige reparasjoner og vedlikehold av borettslagets vaktmester slik at buret kunne brukes. Styret hadde da som mål å gjøre et mer omfattende vedlikehold før «neste sesong» (sommeren 2014). I forbindelse med innføring av nytt HMS-system sommeren/høsten 2014 ble det gjort en HMSbefaring med foreløpig kartlegging av risikoer med bruk av buret. Kartleggingen avdekket at fotballburet har flere kritiske områder som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Dette kommer i tillegg til det generelle vedlikeholdsbehovet som styret/vaktmester tidligere har avdekket. Styret har arbeidet med denne saken i høst/vinter for å finne tiltak og løsninger innenfor en akseptabel pris, som gjør at vi fortsatt beholde en slik aktivitetsplass. Styrets forberedende arbeid med saken. Styret har bedt ulike leverandører av fotballbinger om tilbud på løsninger av borettslagets behov. I utgangspunktet har vi forespurt pris på en bane lik den vi har i dag med hensyn til størrelse, samme muligheter for nett over banen, låsbart bur, etc. Styret har bedt om at tilbudene inkluderer arbeidstid for en komplett løsning. Vi mottok tilbud fra en leverandør - fra Scansis AS: Komplett pris ca 1,3 mill ferdig levert. De bruker omtrentlige priser da leverandøren har vært nødt til å bruke estimater på grunnarbeider, gjerder etc. Dette tilbudte var mer enn det dobbelte av hva styret i første omgang så for seg. Derfor valgte styret å se etter alternative løsninger. Styret valgte derfor å kontakte Furstål AS som har levert eksisterende gjerdeløsninger. De har nå i vinter vært på befaring og har levert tilbud på nytt gjerde og konstruksjon for taknett. Dette betyr at man beholder dagens kunstgress og mål. Konstruksjonen vil i stor grad se ut som dagens. Stipulert pris for denne løsningen er kr ,- til kr ,- avhengig om det velges ringmur eller ikke. Ekstrakostnader for ringmur estimeres til ca. kr ,- inkl. mva. Ringmur gir mange fordeler med hensyn til avgrensing av sandbasseng under kunstgress, samt avslutning og mulig innfesting av kunstgress. Videre er det brukt stipulerte priser da Furstål AS trenger eksterne styrkeberegninger på konstruksjon som skal holde taknettet oppe. I tillegg er selve prisen på taknettet ikke mottatt. Styrets forslag til vedtak Fotballburet i borettslaget rehabiliteres i henhold til styrets framlegg. Vedtaket gjennomføres i henhold til pristilbud fra Furstål AS innenfor en ramme på kr ,-. Kostnadene med prosjektet finansieres av borettslagets disponible midler dvs. uten ekstra låneopptak. blakollen.no Side 6

7 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Rehabilitering av den store lekeplassen I forbindelse med en gjennomgang av lekeplassene i fjor høst ble det avdekket en del forhold som borettslaget må ta tak i. De ting som ble avdekket var. Lekeapparat sør for 202 har et par feil som vil bli forsøkt reparert. For øvrig ble det påpekt at plasseringen av denne lekeplassen er uheldig med tanke på at den ligger svært nær vei. Huskestativ (4 husker) på stor lekeplass bør sanneres da det treverket begynner å bli gammelt og det viser tegn til slitasje og råte. Vippe på stor lekeplass har stor fare for klemskader og må fjernes. Fjærvipper på stor lekeplass begynner å bli dårlig og kan lett bli ødelagt og føre til skader og bør derfor sanneres. De 2 lekehusene på stor lekeplass har mange steder der snorer lett kan sette seg fast. I tillegg begynner det å bli dårlig treverk. Må saneres. Sklie på stor lekeplass har mange steder det man kan sette fast snorer og hjelmer. I tillegg begynner det å bli i dårlig forfatning. Må saneres. Styret har jobbet med saken en tid og vil foreslå at de ting som er nevnt på den store lekeplassen sanneres. Styret foreslår at det settes av midler for rehabilitering av lekeplassen for få montert nye apparat. Planene er som følger (Beskrivelse av områder og bilder finnes på de neste sidene): Område 1 Dagens stativ rives. Her kommer butikk, sandbord og elefantsklie. Område 2 Settes opp tilsvarende huske. Dobbelt husestativ. Område 3 Dagens vippe saneres. Her vurderes det bygget terrasse med bord og kanskje grill. Område 4 Alt rives. Erstattes med 6,5 meter høy klatrepyramide. Område 5 pluss grøntområde Område 5 beholdes slik det er. Settes opp karusell og vippe i grøntområder. Dette er ikke et endelig forslag, men et forslag vi har fått et tilbud på. Prosjektet vil kunne realiseres slik det er beskrevet for i underkant av kroner. For øvrig foreslår styret at fotballburprosjektet og lekeplassprosjektet må ses i sammenheng. Styret må sannere de apparater som er beskrevet tidligere og mener det er nødvendig å erstatte dem og foreslår følgende. Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen i Blåkollen gir styret fullmakt til å gjennomføre en rehabilitering av den store lekeplassen. Vedtaket gjennomføres innenfor en ramme på kr ,-. Kostnadene med prosjektet finansieres av borettslagets disponible midler dvs. uten ekstra låneopptak. blakollen.no Side 7

8 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april 2014 Område 5: Huske og piratskip beholdes. Område 2: Stativ saneres. Område 1: Stativ saneres. Område 3: Vippe saneres. Område 4: Hus og fjærleker saneres. blakollen.no Side 8

9 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april 2014 blakollen.no Side 9

10 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Beplantning Følgende forslag er levert av Arne Solheim på vegne av beboerne i 218 Det foreslås at Blåkollen Borettslag sørger for å pynte opp med sommerplanter utenfor blokkene. For eksempel å henge en ampel ved inngangen. I 218 har vi to somre på rad sørget for å plante utenfor inngangspartiet for å gjøre dette triveligere og pent både for beboerne og besøkende. Vi observerer at i andre borettslag gjøres dette. Forslagsstillerens forslag til vedtak Forslaget legges fram uten forslag Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at den enkelte oppgang selv stiller midler og gjennomfører slik beplantning. 9. Blomsterkasser Følgende forslag er levert av Arne Solheim på vegne av beboerne i 218 På grunn av sikkerhet til de nedenfor, og at både vann og blomsterdryss/avfall kan komme til naboene nedenfor, foreslår oppgangsmøtet at det blir forbudt å henge opp utvendige blomsterkasser fra 2. etasje og oppover. Foreslår at dette settes inn i ordensreglene. Styrets kommentar Styret stiller seg bak forslaget. Forslagsstillerens forslag til vedtak På grunn av sikkerhet til de nedenfor, og at både vann og blomsterdryss/avfall kan komme til naboene nedenfor, foreslår oppgangsmøtet at det blir forbudt å henge opp utvendige blomsterkasser fra 2. etasje og oppover. Styret innarbeider dette i ordensregler for blokkbygg. blakollen.no Side 10

11 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Heis Følgende forslag er levert av Arne Solheim på vegne av beboerne i 218 Oppgangen foreslår videre at styret starter utredning om det er mulig å få prosjektert og realisert heis til blokkene. Husbanken har gunstig finansiering og tilskudd til dette. (http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til-andre-grupper/tilskudd-til-heis/) Generalforsamlingen setter ned en arbeidsgruppe som utreder mulighetene og kostnadene for ovenstående og legger dette frem til Generalforsamlingen Styrets kommentar Ettermontering av heis er noe som flere borettslag i Tromsø har diskutert og fortsatt diskuterer. Hittil har man ikke kommet noe lengre enn til «tankesmie» og diskusjoner. Etter det styret kjenner, til har prosessene til dels stoppet opp på grunn av interne diskusjoner i borettslagene der beboere i de øvre etasjene ønsker heis, mens beboere i de nedre etasjene ikke ønsker det. Fordeling av kostnader som et slikt prosjekt medfører mellom de ulike boenhetene er også en stor utfordring. Det samme gjelder arealutnyttelsen ved slike heisløsninger. For tiden pågår det et prosjekt på Håpet i regi av Bonord, hvor man ser på påbygging av ekstra etasjer på blokker i kombinasjon med ettermontering av heis. Et slikt prosjekt var beskrevet i Bolyst for en tid siden. Vi tar også med at en eventuell ettermontering av heis i blokkene på Håpet, bygningsmessig vil være en enklere oppgave enn i våre blokker. Årsaken til dette er at trapperommene på Håpet ligger ut mot yttervegg, mens trapperommet i våre blokker ikke grenser mot yttervegg. Derfor vil en ettermontering av heis i våre blokker medføre en større inngripen i dagens boligareal for borettslagets leiligheter. En tenkt løsning for blokkene i Blåkollen, kan være å bruke sportsboder til 2-roms leilighetene som heissjakt eller som tilgang til hver etasje - dersom det monteres en utvendig heis. Det er kanskje mulig å utvide en eventuell utvendig heissjakt med nødvendig bodkapasitet for 2-roms leiligheter. En eventuell utredning må vurdere ulike alternative løsninger, samt kostnader og kostnadsfordeling av løsningene. Styret setter pris på initiativet, men vurderer det slik at det beste vil være å avvente til man har noen erfaringer fra det pågående prosjektet på Håpet. Det er ikke avsatt prosjektmidler for utredningskostnader/konsulentbistand for et slikt utredningsprosjekt i inneværende budsjettår. I tillegg er borettslaget i gang med flere andre prosjekter, bl.a. med renovering av tak, utbedring av lekeplasser og fotballbur som belaster styret relativt mye. Forslagsstillerens forslag til vedtak Generalforsamlingen setter ned en arbeidsgruppe som utreder mulighetene og kostnadene for ovenstående og legger dette frem til Generalforsamlingen Styrets forslag til vedtak Utredning av mulige løsninger, kostnader og kostnadsfordeling for montering av heis i borettslagets blokker gjennomføres ikke i inneværende periode. blakollen.no Side 11

12 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Heve/skyvedør Følgende forslag er levert av Arne Solheim på vegne av beboerne i 218 Enkelte beboere ønsker å få installert heve-/skyvedør fra stua til balkongen. Dette har vært gjort for noen i blokkene øverst i Malmveien. Kan dette gjøres, og er det mulig å få finansiert dette via Blåkollen borettslag? Generalforsamlingen setter ned en arbeidsgruppe som utreder mulighetene og kostnadene for ovenstående og legger dette frem til Generalforsamlingen Forslagsstillerens forslag til vedtak Generalforsamlingen setter ned en arbeidsgruppe som utreder mulighetene og kostnadene for ovenstående og legger dette frem til Generalforsamlingen Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen åpner for at beboere i blokk kan sette inn heve-/skyvedør på sine verandaer. Den enkelte andelshaver må selv prosjektere en alternativ løsning. Det er viktig at materialvalg skal tilsvare de materialvalg som i dag brukes i dører og vinduer i borettslaget. Kontakt vaktmester for mer informasjon. Løsningen oversendes styret for godkjenning. Når løsning er godkjent av styret, kan kommunen søkes gjennom en normal byggesøknad. Før arbeidet kan påbegynnes skal godkjent byggesøknad oversendes styret. Arbeidet skal utføres av autorisert personell. Alle kostnader dekkes av den enkelte utbygger. 12. Årlig beboermøte Følgende forslag er levert av Elin Sandaker (224) Det er i alle sammenhenger nyttig å møtes og snakke sammen om felles erfaringer og opplevelser. I Blåkollen har vi dugnadsdagen og Generalforsamlinga som en slik felles møteplass. Men, på dugnadsdagen er vi opptatt av fysisk arbeid og generalforsamlingen har fastsatt orden for tema og diskusjoner. Det er også et poeng å ha et møte der det ikke skal velges noen eller noe skal vedtas. Eneste krav for dette møtet er at en fra styret er tilstede. Jeg foreslår at det blir avholdt i perioden september / oktober. Styrets kommentar De kanaler som i dag er tilgjengelig gjennom årlig beboerkontaktmøte, beboernytt, hjemmeside og generalforsamling gir den informasjon som er nødvendig for beboerne. Når det gjelder forslag til styret, så kan styrets medlemmer kontaktes via telefon eller direkte oppmøte eller via epost. Forslagsstillerens forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at det skal avholdes ett beboermøte hvert år. Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen avslår forslag om årlige beboermøter. blakollen.no Side 12

13 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Styrehonorar Et generalforsamlingsvedtak fra 1978 lyder: «Godtgjørelse til styret skal fastsettes på forhånd og være retningsgivende ved utarbeidelsen av budsjettforslaget som legges frem på den derpå følgende generalforsamlinga.» Satsene for styrehonorar i Blåkollen Borettslag ble sist regulert på generalforsamlinga i april Satsene som da ble vedtatt er gjengitt i tabellen: Type honorar Sats kr. Styreleder ,- 4 styremedlemmer. 4 x kr ,- Fast beløp til fordeling ,- Møtegodtgjørelse: 800,- Totalt uten møtegodtgjørelse: ,- I tillegg kommer møtegodtgjørelse kr. 800,- pr møte. I 2007 ble det også innført honorar for borettslagets miljøgruppe. Gjeldende honorar er nå kr. 800,- pr. gjennomført arrangement for hvert medlem. I tillegg har borettslaget over lang tid hatt en ordning hvor styrets leder får dekt 1 telefonabonnement, samt kjøregodtgjørelse for faktisk kjøring etter regning. Etter krav fra revisor skal det være generalforsamlingsvedtak på slike godtgjørelser hvert år. Styrets forslag til vedtak Styrehonorarene for styreperioden 2014/15 ikke endres og blir slik som tabellen over viser. Type honorar Sats kr. Styreleder ,- 4 styremedlemmer. 4 x kr ,- Fast beløp til fordeling ,- Møtegodtgjørelse: 800,- Totalt uten møtegodtgjørelse: ,- Møtegodtgjørelsen for styrets medlemmer holdes uendret på kr. 800,- pr. møte. Refusjon for 1 telefonabonnement og kjøregodtgjørelse videreføres slik det har vært praktisert over mange år for styrets leder. Honorar til Miljøgruppens medlemmer holdes uendret. Gjeldende honorar er nå kr. 800,- pr. gjennomført arrangement for hvert medlem. Honorar valgkomite holdes uendret. Valgkomiteens medlemmer honoreres med møtegodtgjørelse for 3 møter, tilsvarende møtegodtgjørelsen for styrets medlemmer - kr. 800,- pr. møte pr. medlem. blakollen.no Side 13

14 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Budsjett 2014 Møteleder orienterer kort om hovedtallene i budsjettet for Budsjettet kan forefinnes i regnskapet for 2013 (se vedlegg) Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen tar fremlagt budsjett for 2014 til etterretning. 15. Vedlegg Årsberetning for Blåkollen borettslag 2013 Regnskap for Blåkollen borettslag 2013 Revisorberetning for regnskap Fullmakt og navneseddel blakollen.no Side 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 FULLMAKT (En møtedeltaker kan kun ha fullmakt fra en andelseier ref brl. 58.) NAVN: Ovennevnte har fullmakt etter brl. 58 til å stemme for meg på generalforsamling i Blåkollen Borettslag den 8. april 2014 NAVN: ADRESSE: LEILIGHET NR.: UNDERSKRIFT: (Leveres ved inngangen før møtets begynnelse.)... NAVNESEDDEL Skriv leilighetsinnehaverens navn og adresse, samt leilighetens nummer på denne navneseddelen og levér den ved inngangen til møtelokalet. Vennligst benytt STORE BOKSTAVER. NAVN: ADRESSE: LEILIGHET NR.: På generalforsamlinga kan andelseier og ektefelle/samboer møte, men kun med en stemmerett pr. andel. Fremleier har rett til å møte, men har ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlinga, kan De, i henhold til lov om burettslag 58, møte med fullmektig. Ønsker De å benytte Dem av denne retten, bes De vennligst å benytte fullmakt-skjemaet øverst. (Leveres ved inngangen før møtets begynnelse.)

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Onsdag 4. November 2009 kl 19:00 På Øvre Diesen Velhus Side 2 SAKSLISTE 1 Konstituering 1.1.Valg av møteleder 1.2.Valg av sekretær 1.3.Valg av 2 andelseiere

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Fossum Terrasse Borettslag, 3. mai 2011 kl 18.30 Innkalling Styrets årsberetning Regnskap 2010 Budsjett 2011 Innkomne forslag Valg Fossum Terrasse Borettslag Til andelseierne

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer