VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG TID: Tirsdag 8. april 2014 kl STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering."

Transkript

1 GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene om prioriteringer som skal gjøres for neste periode. Har du ikke mulighet til å møte selv, kan du gi en annen møtedeltaker fullmakt til å ivareta dine interesser på generalforsamlingen ved å fylle ut vedlagte fullmaktsskjema. VEL MØTT! Styret

2

3 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april 2014 Saksliste 1. Konstituering Årsberetning Regnskap Valg... 4 Styreleder... 4 Styret... 4 Vararepresentanter til styret... 5 Delegater til Bonord sin generalforsamling... 5 Miljøgruppa... 5 Valgkomité Omdisponering av avsatte midler til fremtidig vedlikehold Rehabilitering av fotballburet Rehabilitering av den store lekeplassen... 7 Område Område Område Område Område 5 pluss grøntområde Beplantning Blomsterkasser Heis Heve/skyvedør Årlig beboermøte Styrehonorar Budsjett Vedlegg Årsberetning for Blåkollen borettslag Regnskap for Blåkollen borettslag Revisorberetning for regnskap... Fullmakt og navneseddel... blakollen.no Side 3

4 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Konstituering Styreleder leder møtet inntil møteleder er valgt. I tillegg til møteleder skal det velges en referent, 2 personer til å underskrive protokollen og 2 personer til tellekorpset. I tillegg skal innkalling godkjennes. 2. Årsberetning 2013 Årsberetningen er styrets informasjon til andelseierne. Den gir en god oversikt over borettslagets aktiviteter og utført styrearbeid i året som har vært. Årsberetningen gjennomgått punktvis med mulighet for spørsmål og kommentarer. Selve årsberetningen finnes som vedlegg bak i innkallingen. Styrets forslag til vedtak Årsberetningen for 2013 godkjennes i sin helhet. 3. Regnskap 2013 Regnskapet gjennomgås av styret. Selve regnskapet finnes som vedlegg bak i innkallingen. Her finner man også revisorberetningen. Etter gjennomgangen åpnes det for spørsmål og kommentarer. Styrets forslag til vedtak Regnskapet for 2013 godkjennes av generalforsamlingen 4. Valg Valgkomiteen har bestått av Ida Vang, Monica Figenschau og Ole Pilskog. Valgkomiteen gjennomgå sine forslag. De har gjort en stor innsats for å få på plass kandidater til de forskjellige vervene. Styreleder Dagens styreleder Leif Hansen ønsker ikke gjenvalg og valgkomiteen har derfor kommet opp med et forslag på ny styreleder. Valgkomiteen sin innstilling til styreleder for 2 år Trond Gunnar Hansen (Malmv. 209) Styret Det er tre personer på valg. Tom Eirik Larsen og Beate Tunstrøm. Ingen av disse ønsker gjenvalg. I tillegg sitter Tom Sebulonsen (Malmv 257) og Linda Andreassen (Malmv 210). Valgkomiteen sin innstilling til nye styremedlemmer for 2 år Torbjørg Lindquist (Malmv. 216) Robert Sørensen (Malmv. 241) blakollen.no Side 4

5 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april 2014 Vararepresentanter til styret Valgkomiteen sin innstilling til nye varamedlemmer til styret for 1 år 1. Elin Sandaker (Malmv. 224) 2. Eirin Iversen (Malmv. 259) 3. Dag Holmen (Malmv. 211) 4. Leif Hansen (Malmv. 261) 5. Vidar Tennvassås (Malmv. 229) Delegater til Bonord sin generalforsamling Det skal også velges delegater til Bonord sin generalforsamling. Det har vært vanlig at styret har representert Blåkollen her. Valgkomiteen sin innstilling til delegater til Bonord sin generalforsamling i 2014 Delegater Linda Andreassen Tom Sebulonsen Trond Gunnar Hansen Robert Sørensen Vararepresentanter (rangert) 1. Torbjørg Lindquist 2. Elin Sandaker 3. Eirin Iversen 4. Dag Holmen Miljøgruppa Blåkollen har hatt en aktiv miljøgruppe. Valgkomiteen har ikke greid å skaffe mer enn 2 kandidater og mangler derved 2. Valgkomiteen sin innstilling til miljøgruppa for 1 år Representanter Varaprepresentanter Nelly Karaboquiris (Malmv. 204)? Eli Friis (Malmv 216) Hege Tretten (Malmv 218) Heidi Pilskog (Malmv. 210) Valgkomité Det er styrets ansvar å foreslå en valgkomité. Dagens komite har bestått av Ida Vang (Malmv 224), Ole Pilskog (Malmv. 210) og Monica Figenschau (Malmv. 209). De har gjort en god jobb. Dessverre tar ingen av medlemmene gjenvalg. Styret har hatt problemer med å skaffe nok representanter. Endelig innstilling forsøkes framlagt til generalforsamlingen. Styret sin innstilling til valgkomite for 1 år Representanter Varaprepresentanter Tore Molund (Malmv. 220) Beate Tunstrøm (Malmv. 208) Trond Ludvigsen (Malmv. 239) Tom Eirik Larsen (Malmv. 237) 5. Omdisponering av avsatte midler til fremtidig vedlikehold Fra tidligere rehabiliteringer hadde Blåkollen avsatt øremerkede midler. På denne kontoen står det per utgangen av 2013 kr (se note 15 i regnskapet) Styret ønsker at disse midlene inngår som betaling i tak- og ventilasjonsprosjektet. Vi ber derfor generalforsamlingen støtte forslaget. Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at øremerkede midler i henhold til note 15 i regnskapet for 2013 benyttes i sin helhet i finansieringen av det pågående tak- og ventilasjonsprosjektet. blakollen.no Side 5

6 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Rehabilitering av fotballburet Bakgrunn. Fotballburet er et av de mest populære aktivitetsområdene i borettslaget. Kanskje det aller mest brukte aktivitetsområdet i alle månedene uten snø. Imidlertid bærer «buret» preg av mange år med «harde taklinger» både langs gjerdet og i luftrommet. Dette gjør at både gjerdet rundt buret og nett-taket over buret er i meget dårlig forfatning. I fjor vår vurderte styret en større rehabilitering av buret. Styret innså at et slikt prosjekt var relativt omfattende. Derfor ble det kun utført noen midlertidige reparasjoner og vedlikehold av borettslagets vaktmester slik at buret kunne brukes. Styret hadde da som mål å gjøre et mer omfattende vedlikehold før «neste sesong» (sommeren 2014). I forbindelse med innføring av nytt HMS-system sommeren/høsten 2014 ble det gjort en HMSbefaring med foreløpig kartlegging av risikoer med bruk av buret. Kartleggingen avdekket at fotballburet har flere kritiske områder som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Dette kommer i tillegg til det generelle vedlikeholdsbehovet som styret/vaktmester tidligere har avdekket. Styret har arbeidet med denne saken i høst/vinter for å finne tiltak og løsninger innenfor en akseptabel pris, som gjør at vi fortsatt beholde en slik aktivitetsplass. Styrets forberedende arbeid med saken. Styret har bedt ulike leverandører av fotballbinger om tilbud på løsninger av borettslagets behov. I utgangspunktet har vi forespurt pris på en bane lik den vi har i dag med hensyn til størrelse, samme muligheter for nett over banen, låsbart bur, etc. Styret har bedt om at tilbudene inkluderer arbeidstid for en komplett løsning. Vi mottok tilbud fra en leverandør - fra Scansis AS: Komplett pris ca 1,3 mill ferdig levert. De bruker omtrentlige priser da leverandøren har vært nødt til å bruke estimater på grunnarbeider, gjerder etc. Dette tilbudte var mer enn det dobbelte av hva styret i første omgang så for seg. Derfor valgte styret å se etter alternative løsninger. Styret valgte derfor å kontakte Furstål AS som har levert eksisterende gjerdeløsninger. De har nå i vinter vært på befaring og har levert tilbud på nytt gjerde og konstruksjon for taknett. Dette betyr at man beholder dagens kunstgress og mål. Konstruksjonen vil i stor grad se ut som dagens. Stipulert pris for denne løsningen er kr ,- til kr ,- avhengig om det velges ringmur eller ikke. Ekstrakostnader for ringmur estimeres til ca. kr ,- inkl. mva. Ringmur gir mange fordeler med hensyn til avgrensing av sandbasseng under kunstgress, samt avslutning og mulig innfesting av kunstgress. Videre er det brukt stipulerte priser da Furstål AS trenger eksterne styrkeberegninger på konstruksjon som skal holde taknettet oppe. I tillegg er selve prisen på taknettet ikke mottatt. Styrets forslag til vedtak Fotballburet i borettslaget rehabiliteres i henhold til styrets framlegg. Vedtaket gjennomføres i henhold til pristilbud fra Furstål AS innenfor en ramme på kr ,-. Kostnadene med prosjektet finansieres av borettslagets disponible midler dvs. uten ekstra låneopptak. blakollen.no Side 6

7 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Rehabilitering av den store lekeplassen I forbindelse med en gjennomgang av lekeplassene i fjor høst ble det avdekket en del forhold som borettslaget må ta tak i. De ting som ble avdekket var. Lekeapparat sør for 202 har et par feil som vil bli forsøkt reparert. For øvrig ble det påpekt at plasseringen av denne lekeplassen er uheldig med tanke på at den ligger svært nær vei. Huskestativ (4 husker) på stor lekeplass bør sanneres da det treverket begynner å bli gammelt og det viser tegn til slitasje og råte. Vippe på stor lekeplass har stor fare for klemskader og må fjernes. Fjærvipper på stor lekeplass begynner å bli dårlig og kan lett bli ødelagt og føre til skader og bør derfor sanneres. De 2 lekehusene på stor lekeplass har mange steder der snorer lett kan sette seg fast. I tillegg begynner det å bli dårlig treverk. Må saneres. Sklie på stor lekeplass har mange steder det man kan sette fast snorer og hjelmer. I tillegg begynner det å bli i dårlig forfatning. Må saneres. Styret har jobbet med saken en tid og vil foreslå at de ting som er nevnt på den store lekeplassen sanneres. Styret foreslår at det settes av midler for rehabilitering av lekeplassen for få montert nye apparat. Planene er som følger (Beskrivelse av områder og bilder finnes på de neste sidene): Område 1 Dagens stativ rives. Her kommer butikk, sandbord og elefantsklie. Område 2 Settes opp tilsvarende huske. Dobbelt husestativ. Område 3 Dagens vippe saneres. Her vurderes det bygget terrasse med bord og kanskje grill. Område 4 Alt rives. Erstattes med 6,5 meter høy klatrepyramide. Område 5 pluss grøntområde Område 5 beholdes slik det er. Settes opp karusell og vippe i grøntområder. Dette er ikke et endelig forslag, men et forslag vi har fått et tilbud på. Prosjektet vil kunne realiseres slik det er beskrevet for i underkant av kroner. For øvrig foreslår styret at fotballburprosjektet og lekeplassprosjektet må ses i sammenheng. Styret må sannere de apparater som er beskrevet tidligere og mener det er nødvendig å erstatte dem og foreslår følgende. Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen i Blåkollen gir styret fullmakt til å gjennomføre en rehabilitering av den store lekeplassen. Vedtaket gjennomføres innenfor en ramme på kr ,-. Kostnadene med prosjektet finansieres av borettslagets disponible midler dvs. uten ekstra låneopptak. blakollen.no Side 7

8 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april 2014 Område 5: Huske og piratskip beholdes. Område 2: Stativ saneres. Område 1: Stativ saneres. Område 3: Vippe saneres. Område 4: Hus og fjærleker saneres. blakollen.no Side 8

9 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april 2014 blakollen.no Side 9

10 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Beplantning Følgende forslag er levert av Arne Solheim på vegne av beboerne i 218 Det foreslås at Blåkollen Borettslag sørger for å pynte opp med sommerplanter utenfor blokkene. For eksempel å henge en ampel ved inngangen. I 218 har vi to somre på rad sørget for å plante utenfor inngangspartiet for å gjøre dette triveligere og pent både for beboerne og besøkende. Vi observerer at i andre borettslag gjøres dette. Forslagsstillerens forslag til vedtak Forslaget legges fram uten forslag Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at den enkelte oppgang selv stiller midler og gjennomfører slik beplantning. 9. Blomsterkasser Følgende forslag er levert av Arne Solheim på vegne av beboerne i 218 På grunn av sikkerhet til de nedenfor, og at både vann og blomsterdryss/avfall kan komme til naboene nedenfor, foreslår oppgangsmøtet at det blir forbudt å henge opp utvendige blomsterkasser fra 2. etasje og oppover. Foreslår at dette settes inn i ordensreglene. Styrets kommentar Styret stiller seg bak forslaget. Forslagsstillerens forslag til vedtak På grunn av sikkerhet til de nedenfor, og at både vann og blomsterdryss/avfall kan komme til naboene nedenfor, foreslår oppgangsmøtet at det blir forbudt å henge opp utvendige blomsterkasser fra 2. etasje og oppover. Styret innarbeider dette i ordensregler for blokkbygg. blakollen.no Side 10

11 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Heis Følgende forslag er levert av Arne Solheim på vegne av beboerne i 218 Oppgangen foreslår videre at styret starter utredning om det er mulig å få prosjektert og realisert heis til blokkene. Husbanken har gunstig finansiering og tilskudd til dette. (http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til-andre-grupper/tilskudd-til-heis/) Generalforsamlingen setter ned en arbeidsgruppe som utreder mulighetene og kostnadene for ovenstående og legger dette frem til Generalforsamlingen Styrets kommentar Ettermontering av heis er noe som flere borettslag i Tromsø har diskutert og fortsatt diskuterer. Hittil har man ikke kommet noe lengre enn til «tankesmie» og diskusjoner. Etter det styret kjenner, til har prosessene til dels stoppet opp på grunn av interne diskusjoner i borettslagene der beboere i de øvre etasjene ønsker heis, mens beboere i de nedre etasjene ikke ønsker det. Fordeling av kostnader som et slikt prosjekt medfører mellom de ulike boenhetene er også en stor utfordring. Det samme gjelder arealutnyttelsen ved slike heisløsninger. For tiden pågår det et prosjekt på Håpet i regi av Bonord, hvor man ser på påbygging av ekstra etasjer på blokker i kombinasjon med ettermontering av heis. Et slikt prosjekt var beskrevet i Bolyst for en tid siden. Vi tar også med at en eventuell ettermontering av heis i blokkene på Håpet, bygningsmessig vil være en enklere oppgave enn i våre blokker. Årsaken til dette er at trapperommene på Håpet ligger ut mot yttervegg, mens trapperommet i våre blokker ikke grenser mot yttervegg. Derfor vil en ettermontering av heis i våre blokker medføre en større inngripen i dagens boligareal for borettslagets leiligheter. En tenkt løsning for blokkene i Blåkollen, kan være å bruke sportsboder til 2-roms leilighetene som heissjakt eller som tilgang til hver etasje - dersom det monteres en utvendig heis. Det er kanskje mulig å utvide en eventuell utvendig heissjakt med nødvendig bodkapasitet for 2-roms leiligheter. En eventuell utredning må vurdere ulike alternative løsninger, samt kostnader og kostnadsfordeling av løsningene. Styret setter pris på initiativet, men vurderer det slik at det beste vil være å avvente til man har noen erfaringer fra det pågående prosjektet på Håpet. Det er ikke avsatt prosjektmidler for utredningskostnader/konsulentbistand for et slikt utredningsprosjekt i inneværende budsjettår. I tillegg er borettslaget i gang med flere andre prosjekter, bl.a. med renovering av tak, utbedring av lekeplasser og fotballbur som belaster styret relativt mye. Forslagsstillerens forslag til vedtak Generalforsamlingen setter ned en arbeidsgruppe som utreder mulighetene og kostnadene for ovenstående og legger dette frem til Generalforsamlingen Styrets forslag til vedtak Utredning av mulige løsninger, kostnader og kostnadsfordeling for montering av heis i borettslagets blokker gjennomføres ikke i inneværende periode. blakollen.no Side 11

12 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Heve/skyvedør Følgende forslag er levert av Arne Solheim på vegne av beboerne i 218 Enkelte beboere ønsker å få installert heve-/skyvedør fra stua til balkongen. Dette har vært gjort for noen i blokkene øverst i Malmveien. Kan dette gjøres, og er det mulig å få finansiert dette via Blåkollen borettslag? Generalforsamlingen setter ned en arbeidsgruppe som utreder mulighetene og kostnadene for ovenstående og legger dette frem til Generalforsamlingen Forslagsstillerens forslag til vedtak Generalforsamlingen setter ned en arbeidsgruppe som utreder mulighetene og kostnadene for ovenstående og legger dette frem til Generalforsamlingen Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen åpner for at beboere i blokk kan sette inn heve-/skyvedør på sine verandaer. Den enkelte andelshaver må selv prosjektere en alternativ løsning. Det er viktig at materialvalg skal tilsvare de materialvalg som i dag brukes i dører og vinduer i borettslaget. Kontakt vaktmester for mer informasjon. Løsningen oversendes styret for godkjenning. Når løsning er godkjent av styret, kan kommunen søkes gjennom en normal byggesøknad. Før arbeidet kan påbegynnes skal godkjent byggesøknad oversendes styret. Arbeidet skal utføres av autorisert personell. Alle kostnader dekkes av den enkelte utbygger. 12. Årlig beboermøte Følgende forslag er levert av Elin Sandaker (224) Det er i alle sammenhenger nyttig å møtes og snakke sammen om felles erfaringer og opplevelser. I Blåkollen har vi dugnadsdagen og Generalforsamlinga som en slik felles møteplass. Men, på dugnadsdagen er vi opptatt av fysisk arbeid og generalforsamlingen har fastsatt orden for tema og diskusjoner. Det er også et poeng å ha et møte der det ikke skal velges noen eller noe skal vedtas. Eneste krav for dette møtet er at en fra styret er tilstede. Jeg foreslår at det blir avholdt i perioden september / oktober. Styrets kommentar De kanaler som i dag er tilgjengelig gjennom årlig beboerkontaktmøte, beboernytt, hjemmeside og generalforsamling gir den informasjon som er nødvendig for beboerne. Når det gjelder forslag til styret, så kan styrets medlemmer kontaktes via telefon eller direkte oppmøte eller via epost. Forslagsstillerens forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at det skal avholdes ett beboermøte hvert år. Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen avslår forslag om årlige beboermøter. blakollen.no Side 12

13 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Styrehonorar Et generalforsamlingsvedtak fra 1978 lyder: «Godtgjørelse til styret skal fastsettes på forhånd og være retningsgivende ved utarbeidelsen av budsjettforslaget som legges frem på den derpå følgende generalforsamlinga.» Satsene for styrehonorar i Blåkollen Borettslag ble sist regulert på generalforsamlinga i april Satsene som da ble vedtatt er gjengitt i tabellen: Type honorar Sats kr. Styreleder ,- 4 styremedlemmer. 4 x kr ,- Fast beløp til fordeling ,- Møtegodtgjørelse: 800,- Totalt uten møtegodtgjørelse: ,- I tillegg kommer møtegodtgjørelse kr. 800,- pr møte. I 2007 ble det også innført honorar for borettslagets miljøgruppe. Gjeldende honorar er nå kr. 800,- pr. gjennomført arrangement for hvert medlem. I tillegg har borettslaget over lang tid hatt en ordning hvor styrets leder får dekt 1 telefonabonnement, samt kjøregodtgjørelse for faktisk kjøring etter regning. Etter krav fra revisor skal det være generalforsamlingsvedtak på slike godtgjørelser hvert år. Styrets forslag til vedtak Styrehonorarene for styreperioden 2014/15 ikke endres og blir slik som tabellen over viser. Type honorar Sats kr. Styreleder ,- 4 styremedlemmer. 4 x kr ,- Fast beløp til fordeling ,- Møtegodtgjørelse: 800,- Totalt uten møtegodtgjørelse: ,- Møtegodtgjørelsen for styrets medlemmer holdes uendret på kr. 800,- pr. møte. Refusjon for 1 telefonabonnement og kjøregodtgjørelse videreføres slik det har vært praktisert over mange år for styrets leder. Honorar til Miljøgruppens medlemmer holdes uendret. Gjeldende honorar er nå kr. 800,- pr. gjennomført arrangement for hvert medlem. Honorar valgkomite holdes uendret. Valgkomiteens medlemmer honoreres med møtegodtgjørelse for 3 møter, tilsvarende møtegodtgjørelsen for styrets medlemmer - kr. 800,- pr. møte pr. medlem. blakollen.no Side 13

14 Blåkollen borettslag Generalforsamlingen 8. april Budsjett 2014 Møteleder orienterer kort om hovedtallene i budsjettet for Budsjettet kan forefinnes i regnskapet for 2013 (se vedlegg) Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen tar fremlagt budsjett for 2014 til etterretning. 15. Vedlegg Årsberetning for Blåkollen borettslag 2013 Regnskap for Blåkollen borettslag 2013 Revisorberetning for regnskap Fullmakt og navneseddel blakollen.no Side 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 FULLMAKT (En møtedeltaker kan kun ha fullmakt fra en andelseier ref brl. 58.) NAVN: Ovennevnte har fullmakt etter brl. 58 til å stemme for meg på generalforsamling i Blåkollen Borettslag den 8. april 2014 NAVN: ADRESSE: LEILIGHET NR.: UNDERSKRIFT: (Leveres ved inngangen før møtets begynnelse.)... NAVNESEDDEL Skriv leilighetsinnehaverens navn og adresse, samt leilighetens nummer på denne navneseddelen og levér den ved inngangen til møtelokalet. Vennligst benytt STORE BOKSTAVER. NAVN: ADRESSE: LEILIGHET NR.: På generalforsamlinga kan andelseier og ektefelle/samboer møte, men kun med en stemmerett pr. andel. Fremleier har rett til å møte, men har ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlinga, kan De, i henhold til lov om burettslag 58, møte med fullmektig. Ønsker De å benytte Dem av denne retten, bes De vennligst å benytte fullmakt-skjemaet øverst. (Leveres ved inngangen før møtets begynnelse.)

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 25.04.2013 KL. 19.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 25.04.2013 KL. 19.00 Blåkollen borettslag Pb 5516 9288 Tromsø post@blakollen.no blakollen.no REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 25.04.2013 KL. 19.00 SAK 1 KONSTITUERING Møteleder: Referent: Underskriving

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 29. april 2014 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling mandag 27. april 2015 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Tirsdag 25. april 2017 kl. 19.00 i Edlandshuset, Rosenli 12 Borettslaget Rosenli Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62 - E-post: post@rosenli.no Internettadresse:

Detaljer

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I MINDE B0RETTSLAG. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Minde BRL TIRSDAG 29. APRIL 2014 KL

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I MINDE B0RETTSLAG. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Minde BRL TIRSDAG 29. APRIL 2014 KL Minde Borettslag TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I MINDE B0RETTSLAG Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Minde BRL TIRSDAG 29. APRIL 2014 KL. 19.00. Møtet holdes i Bendixens vei 52 (fellesrom

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Sami Touili

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Valgt ble: Sami Touili PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Mandag 22.05.17 kl.18.00 Sted: Grendehuset ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Østausa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. Sted: Birkebeinersenteret Dato: 10. april 2013 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Jan Henrik Vassbotten Jan

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Som møteleder ble valgt: Jan Edvin Blomkvist. Som sekretær ble valgt: Jan Edvin Blomkvist

Som møteleder ble valgt: Jan Edvin Blomkvist. Som sekretær ble valgt: Jan Edvin Blomkvist PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 31.3.2014 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Fagergåsa Brl. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen.

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen. PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling 2006 i Bjerkedalen Borettslag A/L. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell Sak 1: Åpning Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 21. april, 2010, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2009

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den 09.05.2012 kl. 18.00. Møtested : Sarons lokaler. Tilstede var 51 andelseiere og 12 med fullmakt til sammen 63 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2012, tirsdag 22.mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

41 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 44 stemmeberettigede.

41 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 44 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Funkisgården Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl Sted: VELFERDSROMMET

AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl Sted: VELFERDSROMMET AL TERRASSEN BORETTSLAG Innkalling til generalforsamling Dato 7. JUNI 2016, kl. 18.00. Sted: VELFERDSROMMET 1. Konstituering a. Status frammøtte b. Godkjenning innkalling c. Valg av møteleder d. Valg av

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 17 stemmeberettigede, 1 fullmakt, totalt 18 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Stovner Borettslag avholdes 24.08.2015 kl. 19:00 i Stovner Kirke TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Referat fra styremøte i Viking Borettslag

Referat fra styremøte i Viking Borettslag Den 30. mai 2012, kl. 1830-2200, ble det avholdt styremøte i Viking Borettslag. Følgende deltok: Gunnvor Antonsen, Thomas Myhre Andersen og Anne Storruste Følgende saker ble behandlet: Sak 25/2012 - Konstituering

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 16.06.15 kl. 18.00 Sted: Heimdalsgata 30 - Festlokalet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Det Glade Kvartal I Brl avholdes torsdag 20. august 2015 kl. 18:00 i Torshov kirke, Åsengata 25. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 27.04.2004

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 27.04.2004 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 27.04.2004 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2004, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: _Einar F. Kaldhol Einar F. Kaldhol Ane Grete Vik Fredrik Herland

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Protokoll fra Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Protokoll fra Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Generalforsamlingen avholdes kl. 18.00 på sagene skole. Til Stede var 21 Andelseiere og 4 med fullmakt. Til sammen 25 Stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes Mandag 22 mai 2017 kl. 19:00 på Engelsborg seniorsenter i Helgesens

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag.

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 09.04.13 kl. 18.00 Sted: Skullerud skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2011, torsdag 7. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 12. april 2011, kl.18.00 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Tilstede var 42 andelseiere og ingen med fullmakt, til sammen 42stemmeberettigede. Fra

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Bjørnefaret borettslag avholdt onsdag 20. mai 2015. Sted Bjørnestua, Elgtråkket 11 Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Emanuelfjell borettslag arrangeres 09.04.2013 kl. 19:00 i Vaktmestersentralens møterom, Romsås senter 6 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den kl Møtested: Gamle Aker kirkesenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den kl Møtested: Gamle Aker kirkesenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den 31.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Gamle Aker kirkesenter. Tilstede var 29 andelseiere og 13 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen orettslag Møtedato 28. april 2009 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Røykås Grendehus Tilstede var 52 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG I henhold til vedtektene innkalles andelseierne med dette til ordinær generalforsamling tirsdag 10. mai 2016, klokken 1800. Sted: Jonsvannsveien 82 (kantina på gamle

Detaljer

PROTOKOLL. Som møteleder ble valgt: Antall fremlagte fullmakter: Totalt: 5 L( Vedtak: Enstemmig godkjent

PROTOKOLL. Som møteleder ble valgt: Antall fremlagte fullmakter: Totalt: 5 L( Vedtak: Enstemmig godkjent PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Elgtråkket Borettslag, avholdt onsdag 26. april 2017, kl 19.00 i Elgstua, Elgtråkket 5. Til stede fra styret: styreleder Jan F. Johansen, nestleder Inger M. Grindalen,

Detaljer

Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Mandag 14. mars kl 18:00 Sted: Vaskerommet i Vidars gate 10 REGISTRERINGSBLANKETT Fyll ut og lever denne blanketten ved inngangen

Detaljer

P R O T O K O L L. Tilstede fra andelseierne: 42 andelseiere, 7 fullmakter totalt: 49 stemmeberettigede

P R O T O K O L L. Tilstede fra andelseierne: 42 andelseiere, 7 fullmakter totalt: 49 stemmeberettigede P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Blystadringen Borettslag, avholdt den 21/04-2016 kl 1800. Sted : Storstua, Blystadringen 2 H Møtet ble åpnet av: Christen Søvik Fra forretningsfører BORI

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole. Tilstede var til sammen 61 seksjonseiere 4 med fullmakt 65 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 30. mai 2013, kl. 19.00 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Tverrbakken borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.06.2017 klokken 19.00 Sted: Akersalen ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 1. Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. Som møteleder ble valgt: Elisabeth Svennevik

ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. Som møteleder ble valgt: Elisabeth Svennevik PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 15.05.2014 kl 17.30 Sted: eget lokale i Hovseterveien 96, «Camilla» ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til Til behandling foreligger Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken 13.00. I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø 1. Valg av møteleder 2.

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Borettslaget. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Borettslaget. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Sted: Åsbråten Kulturkafe, Dyretråkket 30 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Borettslaget. SAK 1: KONSTITUERING 1. Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Ravnåsen Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Til aksjonærene i Nordic Financials ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA. Generalforsamlingen

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Møtedato: 10. april 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Oslo Misjonskirke Betlehem Fellesskapshuset 84 andelseiere, 5 representert

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 10. mai 2012 kl. 16.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 20. april 2010, kl 1900 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling Kurland 1 Borettslag avholdt 25. mars 2015 kl. 18:00 på Kurland grendehus. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører Bori møtte: Agnar Ryan Ingen fremmøtte Den oppsatte

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Tilstede var 185 andelseiere og 37 med fullmakt til sammen 222 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i Akebakkeskogen borettslag. Som møteleder ble valgt: Anders Robstad, Usbl

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i Akebakkeskogen borettslag. Som møteleder ble valgt: Anders Robstad, Usbl PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 29.04.15 kl. 18.00 Sted: Grefsenkollen, Grefsenkollveien 100. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i Akebakkeskogen borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer