HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMERIKE UNGDOMSFORBUND ( ) HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS Dato: Tirsdag 25. februar 2014 kl Sted: Strømsveien 62, Strømmen, hos Akershus barne- og ungdomsråd Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Arbeidsprogram 6. Budsjett 7. Innkomne forslag (NB! Les mer om allerede innkomne forslag vedlagt) 8. Valg Saksforslag Forslag som ønskes fremmet for årsmøtet må være sendt styret senest 3. februar. Forslag sendes skriftlig til Antall stemmer Til årsmøtet kan lag med inntil 40 medlemmer sende 1 representant med stemmerett, med inntil 120 medlemmer 2 representanter med stemmerett, og over 120 medlemmer 3 representanter med stemmerett. Påmelding Påmelding via innen 20. februar. Du kan også ringe VELKOMMEN TIL MØTET! Med vennlig hilsen for Romerike Ungdomsforbund Frode A. Rismyhr Generalsekretær i Frilynt Norge

2 Kjære alle medlemmer i Akershus! Frilynt Norge opplever en eventyrlig vekst og aktivitet. Frilynt er nå en av landets største teaterorganisasjoner. Situasjonen er en helt annen i Frilynts fylkesledd Romerike Ungdomsforbund (RUF). RUF ble stiftet i 1909, og har i flere år har svært liten aktivitet. Det har ikke lykkes å samle tilstrekkelig med deltagere til årsmøter og vært vanskelig å få frivillige til å engasjere seg. Alternativet er enten nedleggelse eller en helt ny måte å tenke fylkesledd på. Frilynt Norge tar nå initiativ til en total reform. Målet er å skape slagkraftige, solide og aktive fylkesledd som oppleves som relevant og nyttig for lokallagene. Frilynt Norge vil legge frem forslag om: Endring av navn fra Romerike Ungdomsforbund til Frilynt Akershus Nye vedtekter som vil gjelde alle fylkesledd Plan for fylkesleddenes funksjon og virke Innføring av årlige landsstyremøter der både sentralstyret og fylkesstyrer deltar Mange assosierer nok fylkesleddene med mye negativt. År med turbulens, problemer med å fornye tilbudet og helt enkelt å finne fylkesleddets plass i organisasjonen gjør det etter Frilynts mening nødvendig med en fullstendig ny start. Frilynt Norge ser det som avgjørende å skape tettere bånd og samarbeid mellom fylkesledd og sentralledd. Det å skape et nettverk av ambassadører som trekker i samme retning og bidrar i den totale organisasjonsvirksomheten vil bety mye for lokallagene. Med vennlig hilsen Frilynt Norge Paal Bye Johansen Styreleder Frode A. Rismyhr Generalsekretær Vedlagt følger komplette sakspapirer.

3 SAK 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. SAK 2 Valg av møteleder og referent Forslag til vedtak: SAK 3 Årsmelding 2012 og 2013 Det siste ordinære årsmøtet RUF hadde var 10. desember Da ble også årsmelding og regnskap for 2011 samt årsmelding for 2011 godkjent. Det ble i 2013 forsøkt å gjennomføre nytt årsmøte. Dessverre ble dette avlyst grunnet sviktende påmelding. Alle tillitsvalgte som ble valgt i 2012 satt også i Styret i 2012 : Verv Navn Lag Fylke Status Periode Leder Johan- Martin Marsøe Tut & Kjør Akershus Gjenvalg Kasserer Ida Hansæl Tut & Kjør Akershus Gjenvalg Sekretær Kine Radford Sletner Tut & Kjør Akershus Gjenvalg Styremedl. Marit Lund Bjørkelangen Teaterlag Akershus Gjenvalg Styremedl. Aleksander Tveit Tut & Kjør Akershus Gjenvalg Styremedl. Rebekka Torp Setskog Ungdomslag Akershus Gjenvalg Styremedl. Kristian Aaser Setskog Ungdomslag Akershus Gjenvalg vara 2. vara 3. vara Kristin Jønland Tut & Kjør Akershus Gjenvalg Øyvind Aanderaa Tut & Kjør Akershus Gjenvalg Tobias Olberg Setskog Ungdomslag Akershus Gjenvalg Guttorm Søbye Gjenvalg Øyvind Fossheim Gjenvalg I 2012 og 2013 har det vært en prosess mellom styret i Romerike Ungdomsforbund og styret og sekretariatet i Frilynt Norge vedrørende ny fylkesstruktur oktober 2013 arrangerte Frilynt Norge en styre- og ansattesamling der også representanter fra RUF- styret deltok. Her ble det jobbet ut en konkret plan for organisering av fylkeslag i Frilynt Norge samt forslag til nye normalvedtekter for fylkene desember 2012 var Romerike Ungdomsforbund arrangør av teatersportkurs på Setskog i samarbeid med Regionteateret Baluba og Setskog ungdomslag. Her deltok 18 ungdommer. Romerike Ungdomsforbund har ikke eget sekretariat, men Frilynt Norge har fungert bistått en del og sørget for å opprettholde kursvirksomheten for medlemmene i Akershus samt kontakten med Akershus Barne- og Ungdomsråd (ABUR). Antall medlemmer i 2012 i Akershus var 1855 totalt og 1363 under 26 år fordelt på 22 lag. Antall medlemmer i 2012 i Oslo var 1175 totalt og 1152 under 26 år fordelt på 19 lag. Antall medlemmer i 2013 blir ikke ferdigrapportert før våren Forslag til vedtak: Årsmelding for 2012 og 2013 godkjennes.

4 SAK 4 Regnskap 2012 og 2013 Regnskap for 2012 og 2013 samt revisjonsrapport legges frem for årsmøtet. Forslag til vedtak: Regnskap for 2012 og 2013 godkjennes og revisjonsrapport tas til orientering. SAK 5 Arbeidsprogram A. I 2014 foreslås det at plan for organisering av fylkesledd i Frilynt Norge fungerer som et arbeidsprogram for styrets arbeid. B. Det foreslås også at styret utarbeider forslag til hvordan fylkesleddets oppsparte kapital kan forvaltes og eventuelt benyttes til for å utvikle et best mulig medlemstilbud for lokallaga i fylket. Forslag legges frem for neste årsmøte. Vedlegg 1: Plan for organisering av fylkesledd i Frilynt Norge. Forslag til vedtak: Plan for organisering av fylkesledd i Frilynt Norge (punkt A) vedtas som arbeidsprogram for 2014 og forslag til hvordan fylkesleddets oppsparte kapital kan forvaltes og benyttes til medlemmenes beste (punkt B) utarbeides av styret og legges frem på neste årsmøte. SAK 6 Budsjett 2014 Forslag til budsjett Romerike Ungdomsforbund 2014 Inntekter Tilskudd Akershus Barne- og Ungdomsråd Renteinntekter , , ,00 Utgifter Kurs for medlemmene Organisasjonsrådgiver Finanskostnader , ,00 500, ,00 Resultat ,00 Forslag til vedtak: Forslag til budsjett 2014 godkjennes.

5 SAK 7 INNKOMNE SAKER A. Forslag om endring av vedtekter Frilynt Norge forslår nye vedtekter for alle eksisterende og nye fylkesledd. Argumentet er å få en mer strømlinjeformet og oversiktlig struktur i organisasjonen fra lokallag, fylkesledd til sentralledd. Forslaget til normalvedtekter er tilpasset dagens organisasjonsstruktur og vesentlig forenklet sammenlignet med tidligere vedtekter. Det være seg omfanget av fylkesleddets arbeid og oppgaver, antallet tillitsvalgte m.m. Vedlegg 1: Forslag til nye vedtekter (se plan for organisering av fylkesledd) Vedtak: Forslag til nye vedtekter godkjennes. B. Forslag om endring av navn og logo Norsk Frilynt Ungdomsforbund endret navn til Frilynt Norge med forkortelsen Frilynt på sitt årsmøte i Frilynt er i dag landets største teaterorganisasjon og er blitt en kjent navn som mange knytter mye positive opplevelser til. Frilynt Norge har utviklet en ny plan for organisering av fylkesledd og fylkesleddenes konkrete oppgaver og funksjon i organisasjonslandskapet. Planen er basert på mange innspill og møter med både fylkesleddene VUF og RUF, en lengre prosess i Frilynt sentralt samt under et utvidet landsstyremøte i Frilynt Norge ser det som viktig å styrke merkevaren Frilynt og få en mer helhetlig strategi i forhold til synliggjøring og identitet. For mange er navnet RUF og Romerike Ungdomsforbund i dag totalt ukjent, mens Frilynt er kjent for stort sett alle. Det er naturlig at navnet Frilynt også går igjen i fylkesleddenes navn slik at man får Frilynt Norge og også eksempelvis Frilynt Akershus, Frilynt Nord- Trøndelag osv. Forslag til vedtak: Romerike Ungdomsforbund endrer navn til Frilynt Akershus samt benytter den til enhver gjeldende logo for Frilynt Norge. SAK 8 VALG Styret Verv Kandidat Lokallag Periode Leder Andreas Samuelsen Setskog Ungdomslag Styremedl. Martin Marsøe Barne- og ungdomsteateret Tut & Kjør og Kulturstrømmen Styremedl. Markus Eriksen Setskog Ungdomslag Varamedl. Karianne Lotterud Regionteateret Baluba Verv Kandidat Lokallag Periode Raymond Lakskjønn Høyjord Ungdomslag Forslag til vedtak: Forslag til kandidater blir valgt.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag INNHOLD 1. Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag...3 2. Normalvedtekter for fylkeslagene...7 3. Normalvedtekter for lokallagene...10 4. Regler og instruks for valgnemnda

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer