VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014"

Transkript

1 VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 Kontonavn 2014 Kommentarer : Medlemskontingent medlemmer à økes til 250 fra høsten 2014 Støttemedlemskap til VS IL Satses på høsten ,- pr stk. Gaver til idrettslaget Invitasjon til gaver skal fremkomme på nettsider og annonser Kommunal støtte Samme nivå som i 2013 Mottatt mva- kompensasjon Samme nivå som i 2013 Reklameplass på arenaer Reklame i idrettshallen, rundt kunstgressbanen og på nettsider. Innsamling av brukt tøy Grasrotandel fra Norsk Tipping Samme nivå som i Sum inntekter Leie av treningsanlegg Rekrutteringssarrangement Sosiale kostnader for VS medlemmene Dette er historiske belastninger på halleie vi ikke har klart å fordele Skape ny aktivitet og verve flere medlemmer Tiltak for økt fellesskap i idrettslaget Sum aktivitetskostnader Lønn til administrasjon Honorar til styret Feriepenger og Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnader Avskriving på transportmidler En ansatt i 25% stilling pr. oktober Styrehonorar, godtgjørelse for kostnader og tapt arbeidsfortjeneste i 2013 og Feriepenger og Arb.g.avg Snøscooter

2 Anskaffelser av kontorutstyr IT kostnader Kontorrekvisita Regnskapsføring Forsikringspremie Annen kostnad, fradragsberettiget Sum andre driftskostnader Arbeidsplass for administrasjon IT- anskaffelser, Drift av nettsider og IT- løsninger basert på innhentede tilbud Forsiktig anslag på nåværende dugnadstjeneste Klubbforsikring og gjenstandsforsikring Generell avsetning til uforutsatte kostnader Sum totale kostnader RESULTAT

3 Kommentarer Inntekter Styret mener det er nødvendig å jobbe målrettet for å øke inntekter gjennom verving av medlemmer, grasrotgivere og salg av reklameplass (sponsorprofilering) på arenaer og nettsider. Styret ønsker å finne gode modeller for fordeling av sponsorinntekter mellom gruppene, avsetning til oppgradering og utvikling av idrettsanlegg og drift av idrettslagets fellestjenester som gruppene nyter godt av. Styret mener at vervekampanjer er veien å gå og at inntektsøkningen i en verveperiode kan tilfalle gruppene for å øke motivasjonen for å bidra til økte inntekter. Styret mener prinsipielt at mest mulig av idrettslagets midler bør gå til aktivitet, men at det er viktig å sikre at idrettslaget har en økonomi som setter oss i stand til å dekke våre forpliktelser overfor ansatte, leverandører og andre vi er i et forretningsmessig forhold til. Styret antar at kostnader til administrasjon og anlegg kan øke dersom idrettslaget fortsetter å vokse, og arbeidet med å sikre et godt inntektsgrunnlag må ligge i forkant av kostnadene. Budsjettet inneholder derfor inntektsposter som er uttrykk for ambisjoner for senere år like mye som realiteter for Styret mener at idrettslaget må sette av deler av overskuddet til fremtidige investeringer og oppgraderinger i idrettsanlegg slik at det er mulig å initiere anleggsprosjekter uten å måtte vente på søknader om finansiering. Kostnader Aktivitetskostnader: Styret mener det er viktig å investere i å skape samhold i idrettslaget og rekruttere nye medlemmer, trenere, tillitsvalgte og oppmenn og ønsker å disponere penger til dette som en investering i fremtidig avkastning Lønnskostnader: Idrettslaget har i dag lavere kostnader på enkelte poster til administrasjon fordi tillitsvalgte legger ned en betydelig arbeidsinnsats. Disse kostnadene er tatt med i budsjettene for å ikke skape problemer den dagen tjenestene må kjøpes. På sikt er det sannsynlig at administrasjonskostnadene kan øke hvis aktiviteten i idrettslaget øker. Det faller mange arbeidsoppgaver på styreleder og nestleder som ideelt sett burde vært ivaretatt av en daglig leder og/eller en større administrasjon. På sikt bør det være en målsetting at tillitsvalgte ikke løser faste arbeidsoppgaver, men i dag er det ikke økonomi i idrettslaget til å ta på seg en slik forpliktelse. Foreslått godtgjørelse til styreleder består av kostnadsgodtgjørelse for reelle kostnader, bruk av betalt arbeidstid (frikjøp) og en godtgjørelse for utført arbeid ut over det som må anses som en rimelig dugnadsinnsats. Ifølge styreleder er arbeidsbelastningen på et sted mellom 10 og 20% av en full stilling. Styret mener prinsipielt at de som tar på seg et formelt ansvar, bør ha en rimelig godtgjørelse. Nivået på godtgjørelsen bør være rimelig, dekke reelle kostnader og inntektstap og følgelig være gjenstand for en reell årlig vurdering. Andre driftskostnader: Idrettslaget har arbeidsgiveransvar, og må tilrettelegge for godt arbeidsmiljø og gode IKT- løsninger. Dette forutsetter både investeringer og løpende kostnader. Drift av nettsider og regnskapsføring gjøres i dag av hhv. leder og nestleder i idrettslaget, og basert på tidligere kostnader og tilbud fra leverandører utgjør verdien av dette opp mot ,- Begge deler er budsjettert.

4 Drift av kunstgressbanen Beregnede kostnader ved drift av banen: Påfylling av kuler, rens av banen Etterfylling og lufting av kunstgressbanen Slodding/børsting av banen Vedlikehold Snørydding Strøm Slit og elde på harv og annet utstyr Ukentlig stell av kunstgressbanen Grasklipping Avsetning til nytt dekke Kostnader Utføres hvert 2. år Årlig kostnad Etterfylling av kuler ved behov Slodding/børsting av banen Nye nett, små investeringer, løpende vedlikehold Åpen frem til 15. desember og fra 15. februar. Vinterstengt ved behov Denne kostnaden er ikke avklart Kjøpes i 2014 kr Utføres p.t. på dugnad Utføres p.t. på dugnad Inntekter Driftsstøtte fra kommunen Differanse mellom Inntekt og kostnad Verdi av dugnadsinnsats Netto kostnad som fordeles 50/50 på fotballgruppa og hovedstyret for Styret har som målsetting at inntekter fra reklame og utleie skal bidra til finansiering av driften av kunstgressbanen Finansiering av kostnadene Kostnadene for drift av kunstgressbanen kommer fra tre kilder: 1. Driftstilskudd fra kommunen 2. Dugnadsinnsats 3. Hovedstyret og fotballgruppa

5 Hovedstyret mener at inntekter fra utlån av banen og salg av reklameplass bør inngå i finansieringen, og at målsettingen må være at regnskapet for banen skal vise et overskudd som kan settes av til fremtidige påkostninger. På sikt er målet at drift av banen finansieres av driftstilskudd, dugnad, inntekter fra utleie av banen, og egenbetaling fra fotballen

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23412/2012 2010/17289 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet 02.05.2012 IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: 24.01.2011 SØKNAD

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer