Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad"

Transkript

1 Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel Advokat dr. juris Olav Kolstad

2 NORSK SOKKEL SOM SAMARBEIDSPROSJEKT Advokatfirmaet Schjødt AS Konkurranse om ressursene frem til tildeling av lisenser Felles produksjon i lisensene Felles innkjøp I tilknytning til letevirksomhet I og på tvers av lisenser Kommersialisering: Felles markedsføring og salg Leverandørsamarbeid: Felles inngivelse av tilbud i anbudskonkurranser Felles utarbeidelse av kontraktsvilkår Agreed documents

3 RETTSLIG UTGANGSPUNKT Konkurranseloven 10 (1): «Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, er forbudt «Konkurranseloven 10(3) Effektivitetsgevinster som oppveier de negative virkningene på ressursbruken av redusert konkurranse

4 INNKJØPSSAMARBEID Vurderes gjennomgående positivt Kjøpermakt som motmakt til selgermakt Konsentrasjon på kjøpersiden kan allikevel påvirke konkurransen negativt Innkjøpsmarkedet: Monopsoni priser Avsetningsmarkedet: Redusert priskonkurranse Rettspraksis har fokusert på virkningene på avsetningsmarkedet Gjelder primært samarbeid mellom aktører som videreselger de innkjøpte produktene i konkurranse Vil også gjelde felles innkjøp av innsatsfaktorer som står for en vesentlig del av kostnadene til produksjon av varer som selges i konkurranse

5 DET RELEVANTE MARKED De berørte innkjøps og videresalgsmarkeder må defineres for å vurdere virkningene av innkjøpssamarbeid Innkjøpsmarkedet Markedet for de produkter som kjøpes inn Det relevante avsetningsmarked Vid definisjon: Oppstrømsmarkedet Letevirksomhet, utvikling av reserver og kommersiell utnyttelse av reserver Snever definisjon: Letevirksomhet atskilt fra utvikling og kommersiell utnyttelse

6 VIRKNINGENE PÅ INNKJØPSMARKEDET I innkjøpsmarkedet: Virkninger på innkjøpsprisen Prissamarbeid mellom etterspørrere vs. innkjøpssamarbeid «Innkjøpskarteller» overstyrer prismekanismen Innkjøpssamarbeid benytter seg av markedsmekanismen for å få best mulig vilkår Prispress resultat av konkurranse, ikke misbruk av kjøpermakt Ingen mekanismer for å presse prisen under kost Betydningen av at samarbeidet er åpent Ingen ekskluderende virkning Advokatfirmaet Schjødt AS

7 VIRKNING PÅ AVSETNINGSMARKEDET Avsetningsmarkedet: Snever definisjon Letevirksomhet: Begrenser samarbeidet konkurransen mellom deltagerne om uoppdagede petroleumsressurser? Utnyttelse/kommersialisering: Konkurransen om kundene To mulige negative virkninger Eksklusjon av konkurrerende etterspørrere Vil i teorien kunne ekskludere disse fra avsetningsmarkedet Samordning av konkurransen på avsetningsmarkedet Letevirksomhet: Begrenses konkurransen om lisensandeler? Utnyttelse/kommersialisering: Betydningen av det innkjøpte som innsatsfaktor i produksjonen

8 ANBUDS OG PROSJEKTSAMARBEID Anbudssamarbeid vurderes strengt etter 10(1) Formålsbegrensning Rt Gran & Ekran: Ulovlig anbudssamarbeid er generelt meget uheldig og kan ha betydelige og vidtrekkende skadevirkninger. Konkret medførte samarbeidet fare for at Steinkjer kommune ble forledet til å betale en vesentlig for høy pris for arbeidet. «Unntaket» for prosjektsamarbeid Horisontale samarbejdsaftaler mellem konkurrenter, der objektivt set ikke vil være i stand til selvsændigt at gennemføre det projekt eller den aktivitet, som samarbejdet vedrører, f.eks på grund af parternes begrænsede tekniske kompetence, vil normalt ikke få konkurrencebegrænsende virkninger. Kommisjonens retningslinjer for horisontale samarbeid

9 Utveksling av kommersielt sensitiv informasjon i forbindelse med anbud Rt Gran & Ekran To konkurrerende tilbydere i et anbud kommuniserte forut for inngivelse av anbud om hvilke priser de skulle ha for å være underentreprenør for den andre Fikk innsyn i hverandres tilbud «Når tilbud inngis etter kontakt mellom konkurrenter reduseres usikkerheten om utfallet, ettersom tilbyderne har kunnskap om hvordan de andre kommer til å opptre i anbudskonkurransen.» KTs vedtak

10 Etablering av anbudskartell gjennom jevnlig informasjonsutveksling vedrørende anbud Konkurransetilsynets vedtak i V Veidekke NCC Overtredelsesgebyr Veidekke MNOK 220, redusert til 0 gjennom lempning Overtredelsesgebyr NCC MNOK 140

11 Konkurransetilsynets vedtak V IcopalTAK Fløysand Tak Kravet til samordnet opptreden kan være oppfylt selv om bare ett foretak røper strategisk markedsinformasjon E post med kalkyle relatert til et anbud sendt til konkurrent som ikke tok avstand fra e posten samordnet opptreden

12 PROSJEKTSAMARBEID Samarbeid om enkeltprosjekter «Kjernen i et prosjektsamarbeid er et horisontalt eller vertikalt samarbeid mellom foretak som resulterer i at foretakene leverer felles anbud eller tilbud for felles levering av varer og tjenester i tilknytning til hele eller deler av et enkeltstående prosjekt.» (Konkurransetilsynets veiledning 2008) Avgrensning mot varig eller gjentatt samarbeid Etterfølgende prosjektsamarbeid utelukket? Avgjørende: Vil konkurransen om det aktuelle anbud være større eller mindre uten samarbeidet?

13 KONKURRANSEVURDERINGEN VED PROSJEKTSAMARBEID Advokatfirmaet Schjødt AS Må vurderes opp mot en enkelt kontrakt og ett enkelt oppdrag Gjennomføringsevne: Er partene ikke i stand til enkeltvis å konkurrere om oppdraget vil et samarbeid ikke begrense konkurransen Dette selv om partene på et annet tidspunkt kan konkurrere om tilsvarende oppdrag forutsatt ingen spill over /læring Kort om Konkurransetilsynets utkast til nye retningslinjer for prosjektsamarbeid

14 VURDERING AV GJENNOMFØRINGSEVNE Generell gjennomføringsevne Aktuelle eller potensielle konkurrenter Tidshorisonten for potensiell konkurranse kortere tilpasses anbudsfristen? Momenter til vurderingen av konkret gjennomføringsevne Kapasitet Kan kapasitetsmangel avbøtes gjennom innleie og lignende? Finansiell bæreevne Tilstedeværelse i markedet Utenlandske foretak som bruker samarbeid med nasjonale foretak som springbrett Advokatfirmaet Schjødt AS

15 Hva om den ene kan inngi tilbud alene, men ikke den andre? Follo Tingrett Follo Taxi Ski Taxi ( ) KT gjorde gjeldende at unntaket for prosjektsamarbeid kun kom til anvendelse om ingen av partene kunne gi tilbud alene Tingretten kom til at det var tilstrekkelig at en av partene ikke kunne delta Særlig om underleverandørforhold Konkurrent som underleverandør, jf. Gran & Ekran

16 STANDARDVILKÅR ET KONKURRANSERETTSLIG PROBLEM? Advokatfirmaet Schjødt AS 10 første ledd, bokstav a rammer å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps eller utsalgspriser eller andre forretningsvilkår Kontraktsbetingelser et konkurranseparameter Enighet mellom tilbydere om kontraktsvilkår kan redusere konkurransen Agreed documents Fremforhandlede vilkår: Markedsmekanismen på aggregert nivå Standardisering contra ufravikelighet Standardisering av prisingsmekanismen ikke tillatt

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter?

Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter? Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter? Håkon Cosma Størdal 3. juni 2015 2 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 2 Hvor går grensene? Ulovlig Lovlig 3 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 3 Agenda Introduksjon

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

Bransjesamarbeid innenfor bank og forsikring retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Finans Norge og FNO Servicekontor- bakgrunnsnotat

Bransjesamarbeid innenfor bank og forsikring retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Finans Norge og FNO Servicekontor- bakgrunnsnotat Bransjesamarbeid innenfor bank og forsikring retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Finans Norge og FNO Servicekontor- bakgrunnsnotat Fastsatt av Finans Norges styre 04.03.10. Oppdatert versjon

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 69 20. årgang 12.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 Oslo Deres ref.: LMB/LMB/2 00500069-1 Vår ref.: 2005/297 MAB-M6 INAR 553.2 Saksbeh.: I Dato: 11. oktober 2005 Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd V2001-110 26.11.2001 MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd Sammendrag: MobilData Kjeden AS og kjedens medlemmer

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS

V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS Sammendrag: Binders Norge AS gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Binders Norge

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold?

Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold? Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold? Kandidatnummer: 181157 Veileder: Ronny Gjendemsjø Antall ord: 10 795 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-7 Finn Eiendom AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-7 Finn Eiendom AS Den norske boligbørs AS v/borgar Lorvik Postboks 204 1322 HØVIK Deres referanse Vår referanse Dato 2006/115 200800707-3/NIG 15.07.2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-7 Finn Eiendom AS Det

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Elektrikerkjeden Sikringen - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Elektrikerkjeden Sikringen - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid Deres ref.: Vår ref.: 2003/560 MA2-M4 532.3 Dato: 11. juli 2003 Elektrikerkjeden Sikringen - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid Vedtak V2003-47 1 Innledning Konkurransetilsynet

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - søknad om fornyet dispensasjon fra konkurransel... 3-1 og 3-3 - Stavangerske Linjefart AS, AS Mørerutene og Nor-Cargo AS

Konkurranseloven 3-9 - søknad om fornyet dispensasjon fra konkurransel... 3-1 og 3-3 - Stavangerske Linjefart AS, AS Mørerutene og Nor-Cargo AS V2000-142 28.12.2000 Konkurranseloven 3-9 - søknad om fornyet dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Stavangerske Linjefart AS, AS Mørerutene og Nor-Cargo AS Sammendrag: Stavangerske Linjefart

Detaljer

Konkurranseloven: Det relevante marked

Konkurranseloven: Det relevante marked Konkurranseloven: Det relevante marked Oppdatert 24. mai 2011 Når Konkurransetilsynet skal vurdere hvilke konkurransemessige virkninger en bestemt atferd har eller en foretakssammenslutning kan få, tar

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister

Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven 12 jf. 10 - avslag på anmodning om å gripe inn mot FNHs sykkelregister ireg.no ANS Leif Egil Torkelsen Sørlibakken 9 4070 Randaberg Deres ref.: Vår ref.: 2005/1151-20 MAB CHIS 543.8 Saksbeh.: Claus Holm Isaksen Dato: 7. mai 2007 Avgjørelse A2007-15 - ireg.no ANS - konkurranseloven

Detaljer

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom

Detaljer

Offentlig versjon. 1. Bakgrunn

Offentlig versjon. 1. Bakgrunn Offentlig versjon Deres ref.: Vår ref.: 2001/181 MA2-M5 MISV 528.4 Saksbeh.: Dato: 18.11.2003 TV2 AS og NRK AS - konkurranseloven 3-9, jf 3-1 og 3-3 - samarbeid om rettigheter til norske fotballkamper

Detaljer

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet.

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet. KonkurranseNytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue Europakommisjonen vedtok 31. januar i år å forby SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Arbeidsnotat nr. 13/12 Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker av Linn Bratberg SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

rapport Din bil ditt verkstedsvalg

rapport Din bil ditt verkstedsvalg rapport Din bil ditt verkstedsvalg RAPPORT Din bil ditt verkstedsvalg Prosjektgruppe Ingrid Gullaksen (prosjekteier) Hanne Aanstad Lund (prosjektleder) Rebekka Søvik Ruth Øijordsbakken Foto: Helge Skodvin

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer