Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter?"

Transkript

1 Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter? Håkon Cosma Størdal 3. juni 2015

2 2 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 2

3 Hvor går grensene? Ulovlig Lovlig 3 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 3

4 Agenda Introduksjon samarbeid mellom konkurrenter 01 Prosjektsamarbeid 02 Produksjonsfellesskap 03 Innkjøpssamarbeid 04 Informasjonsutveksling ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 4

5 Introduksjon samarbeid mellom konkurrenter

6 Horisontale vs. vertikale samarbeid Horisontale samarbeid - mellom faktiske eller potensielle konkurrenter Vertikale samarbeid - mellom aktører på ulike trinn av verdikjeden ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 6

7 01 Prosjektsamarbeid ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 7

8 Samarbeid om enkeltprosjekter Ett felles (evt. flere) bud I mange tilfeller nødvendig for at partene skal kunne inngi anbud Kan være konkurransebegrensende av to hovedgrunner: Et felles bud Antall faktiske konkurrenter i et anbud reduseres Flere bud Antall tilbydere i konkurransen øker, men kan: involvere fiktive bud (cover bids), eller budene er ikke kompetitive ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 8

9 Ett felles bud Ingen kan løfte prosjektet alene Normalt tillatt Én part kan løfte prosjektet alene Virkningsvurdering Utelukkes andre konstellasjoner? Proporsjonalitetsstandard? Begge kan løfte prosjektet alene Formål eller virkningsvurdering? Urealistisk med separate bud? Andre samarbeidskonstellasjoner? ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 9

10 Konkurrent som underleverandør Utgangspunktet Forutsetninger Enkeltstående tilfeller av kjøp og salg mellom konkurrenter er tillatt Begrenset til enkeltstående tilfeller Ikke ytterligere forpliktelser Ikke del av bredere forretningsforhold Avtalt i forkant av anbudskonkurranse Avtalt etter tildelt kontrakt Vurdering som ved prosjektsamarbeid Potensielt samme virkning som ved felles anbud Kunne underleverandør levert konkurrerende bud? Normalt tillatt Ref. ovennevnte forutsetninger ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 10

11 To sjekkpunkter Er dere konkurrenter? Er samarbeidet mer omfattende enn det enkelte prosjekt? Hvis ja samarbeid utelukket (LG i Taxi-saken) Hvis nei samarbeid kan være lovlig, men må vurderes konkret Samarbeidet må analyseres som et varig og mer omfattende produksjons- og salgssamarbeid ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 11

12 02 Produksjonsfellesskap ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 12

13 Typiske eksempler Varierer i form og omfang Bare en part skal produsere To eller flere parter skal produsere i et fellesforetak Horisontale underleverandøravtaler Ensidige spesialiseringsavtaler Gjensidige spesialiseringsavtaler Utvidelse av produksjon Kan nyte godt av gruppeunntaket for spesialisering hvis markedsandelene under 20 % ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 13

14 Produksjonssamarbeid er ikke forbudt i seg selv Det må foretas en konkret vurdering av mulige konkurransemessige virkninger Slike samarbeid kan ofte være egnet til å realisere effektivitetsgevinster (reduserte produksjonskostnader) Mulige positive og negative virkninger må veies mot hverandre ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 14

15 Overordnede retningslinjer Det er normalt forbudt å avtale: Felles pris Begrensninger i produksjon eller salg Markeds- og kundedeling Ellers må virkninger vurderes: Legger samarbeidet til rette for koordinering? Mulige spillover-effekter Utestengingsproblemer for tredjemenn i et tilknyttet marked ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 15

16 Punkter til vurderingen + - Begrenset felles markedsandel - God konkurranse nedstrøms - Lave etableringshindre - Marked i vekst - Differensierte produkter nedstrøms - Liten grad av kostnadslikhet - - Høy felles markedsandel - Konsentrert marked - Partene nære konkurrenter - Kunnskap om kostnader og volum - Homogene produkter - Modent marked ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 16

17 03 Innkjøpssamarbeid ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 17

18 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 18

19 Innkjøpssamarbeid er ofte OK Ulike innkjøpsordninger Innkjøp via fellesforetak Løsere samarbeidsformer Innkjøpsallianser Tar normalt sikte på å skape kjøpermakt Kan gi lavere priser og/eller bedre kvalitet ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 19

20 Når kan innkjøpssamarbeid være problematisk? Innkjøpsmarkedet Betydelig kjøpermakt? Utestengelse av konkurrerende kjøpere? Salgsmarkedet Betydelig markedsmakt på salgsmarkedet Lavere innkjøpspris ikke overført til forbrukerne? Felles kostander Innkjøpssamarbeidet omfatter en betydelig andel av partenes produkter Koordinering nedstrøms? Normalt OK hvis samlet markedsandel er maks. 15 % i begge markeder. ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 20

21 Overordnede retningslinjer Høy felles markedsandel (50%) og betydelig omfang Moderat felles markedsandel og omfang Felles markedsandel under 15 % ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 21

22 04 Informasjonsutveksling ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 22

23 Ulike typer av informasjonsutveksling Data deles Direkte mellom konkurrenter Indirekte gjennom en: Felles formidler Tredjemann (bransjeforening) Markedsundersøkelser/benchmarking Gjennom selskapets leverandører eller forhandlere ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 23

24 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 24

25 Utgangspunkt for vurderingen Begrensninger på hvilken informasjon som kan utveksles mellom konkurrenter Vurderingen varierer ut i fra marked og type opplysninger Utveksling av strategisk/kommersielt sensitiv informasjon er normalt forbudt: pris/kapasitet kostnadsstrukturer salg kundelister markedsføringsplaner, markedsstrategi etc. Motsatt: utveksling av informasjon som allerede er kjent i markedet ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 25

26 Hvordan håndtere dette i praksis? Risiko for overtredelse reduseres dersom informasjonsutvekslingen: Har et legitimt formål, f.eks. DD-prosess, forhandlinger/planlegging av en transaksjon Er begrenset til det som er strengt nødvendig for å oppnå det legitime formålet Partene har søkt å begrense kretsen av personer som får tilgang til informasjonen ("need to know") Krevende vurdering utenfor de åpenbare tilfellene Noen typer informasjon må uansett ikke utveksles direkte mellom partene uavhengig av om formålet er legitimt. ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 26

27 Oversikt Offentlig tilgjengelig informasjon Aggregert informasjon Historisk informasjon Informasjon om ikke-sensitive forhold Regnskaper og annen generell økonomisk informasjon Pris og volum, herunder rabatter, kommisjon mv. Produksjonskapasitet, FOU og fortrolig informasjon Fremtidige handlinger strategier, planer osv. (eks. lansering av nytt produkt eller en prisøkning) Detaljert informasjon om kostnader, marginer og inntjening Kundespesifikk informasjon ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 27

28

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Universitetet i Bergen 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Favorisering basert på eierskap i den norske bokbransjen

Favorisering basert på eierskap i den norske bokbransjen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Favorisering basert på eierskap i den norske bokbransjen - Hvilke incitamenter har de vertikalt integrerte aktørene? Av Marita Rolfsen Veileder: Professor Øystein

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

TV representeres i saken av advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BAHR).

TV representeres i saken av advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BAHR). A1998-06 13.05.98 Copiax AS' klage over TrioVing AS' leveringsnektelse av låsesystemkomponenter Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot TrioVing AS' leveringsnektelse overfor Copiax AS av låsesystemkomponenter.dette

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund Hva behandles i veilederen? NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om avvikling

Detaljer

Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold?

Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold? Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold? Kandidatnummer: 181157 Veileder: Ronny Gjendemsjø Antall ord: 10 795 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Oppkjøp av teknologibedrifter 1

Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Oppkjøp av teknologibedrifter 1 Tord Fondevik Tord Fondevik er advokat i Advokatfirmaet BA-HR DA og arbeider primært med transaksjoner og generell kontraktsrett med hovedvekt på teknologibedrifter. Ved

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer