Månedsrapport Holberg Global

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Global"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Global August 2014

2 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 9 års erfaring fra aksjemarkedet og 10 års erfaring fra aktiv bedriftsutvikling Bakgrunn fra Orklas Investeringsdivisjon og Viking Venture Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i Trondheim og Universität Karlsruhe i Tyskland Co-pilot for Holberg Global siden 2007 Master i Finans & Investering fra University of Edinburgh Bakgrunn fra Deloitte og KPMG som revisor Begynte i Holberg Fondene i august 2011 Begynte i Holberg Fondene i 2006 Begynte i Holberg Fondene i

3 Fondskommentar Avkastning Avkastning Holberg Global referanseindeks August 0,3% 0,7% Hittil i år 11,5% 9,0% Avkastning Holberg Global steg med 0,3% i august. Hittil i år er fondet opp 11,5%, noe som er 2,5% bedre enn verdensindeksen. Porteføljen består av kvalitetsselskaper med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. Vi ser god underliggende verdi i Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg Global porteføljeselskapene. p oppnådd en avkastning på 84% eller 22,1% på annualisert basis. Gjennomsnittlig volatilitet har i samme periode vært Porteføljen prises til en P/E på 11,6 for 2015, basert på 9,0% basert på månedlige observasjoner*. konsensusestimater fra Bloomberg. Porteføljeselskapene kan også vise til 15% inntjeningsvekst, en løpende Porteføljeendringer og porteføljestruktur Vi har i august solgt oss ut av den russiske banken Sberbank. b egenkapitalavkastning på 22% og en utbytteavkastning på 2,6% for inneværende år. Vi har ikke kjøpt oss inn i noen nye selskaper i måneden. Holberg Global består av 49 investeringer, som er under vårt selvpålagte tak på 60. For å begrense risikoen utgjør ingen enkeltinvesteringer over 5% av totalporteføljen. 3 * Det vises for øvrig til Nøkkelinformasjon for investorer som er tilgjengelig på våre hjemmesider, hvor fondet er plassert i risikokategori 5 av 7 i ift. gjennomsnittlig volatilitet siste fem år.

4 Selskapsnyheter i august Det brasilianske utdanningsselskapet Kroton (3,8% av porteføljen) leverte nok et sterkt kvartalsresultat. Kroton økte omsetningen med 50% til 725 millioner BRL i 2. kvartal 2014, sammenlignet med 482 millioner BRL i 2. kvartal Justert nettoresultat økte med 155% i samme periode. Selskapet overleverte i forhold til forventningene hva angikk både antall betalende studenter, omsetning og marginforbedring. Det private utdanningsmarkedet i Brasil er i en tidlig vekstfase og vokser raskt. Viktige vekstdrivere er at det generelle utdanningsnivået er lavt og at ansatte med høyere utdanning oppnår en klart høyere lønn enn ufaglærte. Den brasilianske staten har også nylig innført en statlig lånekasse for utdanning som gir flere brasilianere muligheten til å utdanne seg. Markedsleder Kroton oppnår høyere marginer enn konkurrentene og vokser også raskere gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. Kroton har gjennom flere oppkjøp bevist at de er i stand til å utnytte skalafordeler og raskt forbedre marginene. Kroton fikk nylig godkjent et oppkjøp av Brasils nest største utdanningsselskap, Anhanguera. Anhanguera utgjør 2/3 av Krotons størrelse, men leverte kun 10% nettomargin i 2. kvartal 2014 mot nesten 40% margin for Kroton. Vi forventer at Kroton raskt vil forbedre marginene i det oppkjøpte selskapet. 4

5 Selskapsnyheter i august Det integrerte oppdrettsselskapet Bakkafrost (4,7% av porteføljen) innfridde som vanlig forventningene til selskapets kvartalsrapportering. Bakkafrost oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 212 mill. DKK og et resultatbidrag på 17,77 kroner per kilo laks for kvartalet. Kontantstrøm fra drift økte fra 173 mill. DKK i 2. kvartal 2013 til 308 mill. DKK i 2. kvartal 2014 (+78%) til tross for at lakseprisen var rundt 41 NOK per kilo i begge kvartalsperiodene. Bakkefrost meldte om fortsatt gode biologiske forhold, opprettholdt sine produksjonsmål for året og økte sitt investeringsprogram med bakgrunn i sterke framtidsutsikter. Siden Bakkafrost produserer på Færøyene er de ikke omfattet av det russiske importforbudet som rammer de norske lakseoppretterne. Bakkafrost har solgt et par laster til Russland på rekordhøye prisnivå (over 10 USD per kilo) og bør få god drahjelp fra det russiske markedet i 3. kvartal. Bakkafrost har videre solgt ut det aller meste av sin videreforedlingskapasitet (VAP) for resten av året på meget gode priser. Mye taler for at Bakkafrost også i de kommende kvartaler og år vil fortsette å levere bransjeledende driftsmarginer. Viktige risikoforhold: Sykdomsutbrudd, fall i lakseprisen 5

6 Selskapsnyheter i august Det amerikanske jernbaneselskapet Union Pacific Corporation (3,1% av porteføljen) har over lengre tid levert gode resultater. Union Pacifics markedsverdi passerte 90 milliarder USD i august og selskapet har med det blitt USAs største fraktselskap målt i markedsverdi. Union Pacifics aksjekurs, tillagt utbytte, har økt med 598% de siste ti årene. Union Pacific Corp Logistikkselskapet UPS var tidligere det største transportselskapet i USA. Verken aksjekursen til UPS (+75% i perioden) eller den brede S&P 500 indeksen har maktet å holde tritt med Union Pacifics aksjekurs de siste ti år, som illustrert i figuren til høyre. UPS S&P 500 indeksen Danske Royal Unibrew (2,6% av porteføljen) rapporterte sterke tall for 1. halvår 2014 og økte målsetningene for hele Driftsresultatet endte på 361 millioner DKK for 1. halvår 2014 mot 225 millioner DKK i 1. halvår 2013, en vekst på 60%. Korrigerer vi for oppkjøpet av Hartwall forbedret Royal Unibrew eget organisk driftsresultat med ca. 19%. For hele 2014 forventer Royal Unibrew nå et driftsresultat på mellom 790 og 840 millioner DKK. Royal Unibrews aksjekurs steg umiddelbart 12% på kvartalsrapporteringen. Enda viktigere er det at Royal selskapet kan vise til ca. 50% årlig kursstigning de siste tre årene drevet av sterke underliggende resultater. 6

7 15 største investeringer (1-5) Selskap Andel Kommentar 4,7% Bakkafrost er et færøysk oppdrettselskap. Selskapet er vertikalt integrert og aktiv innen forproduksjon, oppdrett av laks og videreforedling av laks. Selskapet besitter noen av de beste og minst sykdomsutsatte konsesjonene/ lokaliteter globalt og har som følge av dette lave produksjons- kostnader og høy kvalitet på sine produkter. 3,9% Hyundai Motor Company er verdens fjerde største bilprodusent og eier også 38,7% av KIA Motors. Hyundai var tidligere regnet for å være en produsent av rimelige biler, men har utviklet en stadig bredere produktportefølje og et sterkt merkenavn. Gruppen har nå en global markedsandel på ca. 9%. 3,8% Kroton Educacional er markedsleder innen privat utdanning i Brasil. Det private utdanningsmarkedet i Brasil er i en tidlig vekstfase og vokser raskt. Markedslederen Kroton oppnår høyere marginer enn mindre aktører og vokser raskt gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. Ledelsen er dessuten dyktige til å rasjonalisere driften og øker marginene jevnt og trutt. 3,8% 3,6% Samsung Electronics er verdens ledende mobiltelefonprodusent, verdens største produsent av LCD Tv-er og markedsleder innen produksjon av ulike typer minnebrikker. Selskapet er også en stor produsent av datamaskiner, kameraer og ulike typer hvitevarer. Samsung har en god historikk, ledende markedsposisjoner, er rimelig priset i forhold til løpende inntjening og har en sterk netto kontantposisjon. Halliburton er et av verdens største og mest teknologitunge oljeserviceselskaper. Selskapet er markedsleder innenfor det raskt voksende markedet for trykkpumping / utnyttelse av ukonvensjonelle olje- og gassreserver i USA og har også sterke markedsposisjoner innen andre attraktive servicesegmenter som boretjenester, komplettering av brønner, salg av borekroner etc. 7

8 15 største investeringer (6-10) Selskap Andel Kommentar 3,6% Apple Corp. verdsettes til kun 8,5x siste års kontantstrøm fra drift i aksjemarkedet. Den lave multippelverdsettingen reflekter at mange investorer er skeptiske til Apples langsiktige vekst- og marginpotensial. Vi tror selskapet kan overraske med nye produkter samtidig som verdsettingen er attraktiv i et lengre perspektiv. 3,5% Celgene er et av verdens ledende biofarmasiselskap med fokus på kreftbehandling og invalidiserende inflammatoriske sykdommer. Foruten god inntjening fra eksisterende produktportefølje har Celgene også en spennende forskningsportefølje. 3,2% NetEase eier en av Kinas ledende internettportaler (163.com) og genererer ca 88% av sine inntekter fra online internettspill hvor spillerne betaler for den tid de er pålogget. Internettindustrien er en av de raskest voksende industriene i Kina og NetEase er godt posisjonert som en av markedslederne. Selskapet vokser raskt og har i snitt levert en egenkapitalavkastning k t i på 36% de siste ti årene. 3,1% Jernbaneselskapet Union Pacific har en sterk markedsmakt i regioner av USA og er dyktige til å øke prisene gradvis og kontrollere driftskostnadene. UNP er en av de store vinnerne i forhold til den storstilte utbyggingen av ukonvensjonelle olje- og gassressurser som pågår i USA. Selskapet kan vise til en årlig EPS økning på 17% de siste ti årene og utbetaler årlig ca. 4,3% av selskapets markedsverdi til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer. 2,7% Novo Nordisk er et av verdens ledende legemiddelselskap innen diabetesbehandling og har også attraktive posisjoner innen behandling av blødningsforstyrrelser og veksthormonbehandling. Novo Nordisk besitter en bred og innovativ produktportefølje p og nyter godt av skalafordeler knyttet til både produksjon og salg av diabetesprodukter. 8

9 15 største investeringer (11-15) Selskap Andel Kommentar 2,6% 2,6% Royal Unibrew er en veldrevet dansk bryggerigruppe som er attraktivt priset i forhold til kontantstrøm. Siden Henrik Brandt overtok ledelsen i 2008 har de lyktes med å fokusere virksomheten og øke lønnsomheten gjennom produktinnovasjon, produktivitetsforbedringer og kostnadskutt. Royal Unibrew kjøpte opp finske Hartwall i 2013 og er godt i gang g med å forbedre driften av Hartwall og gytterligere forsterke sin regionale markedsposisjon. Google er globalt ledende innen internettsøk og eier også ene rekke andre spennende internetttjenester som YouTube og Google Earth. Googles operativsystem Android benyttes dessuten på over 70% av verdens smarttelefoner. Vi er fascinert over hvordan Google fortløpende forsterker sin allerede dominerende Internett posisjon gjennom god drift og smarte oppkjøp. 2,4% Arrow Global er en av Englands tre ledende kjøpere av misligholdt kredittgjeld. Arrow har spesialisert seg på å verdivurdere og kjøpe misligholdte kredittporteføljer, mens gjeldsinnkreving settes ut til samarbeidende selskaper. Arrow kan vise til sterk tosifret topplinjevekst og en enda sterkere bunnlinjevekst og kontantstrøm drevet av stordriftsfordeler og effektiv drift. 2,2% Türk Traktör er dominerende markedsleder i det tyrkiske traktormarkedet med en markedsandel på over 50%. Türk Traktör er veldrevet, har gode langsiktige vekstutsikter og kan vise til over 35% egenkapitalavkastning i snitt de siste ti årene. Selskapet er lavt verdsatt på multipler med en P/E på 12,7 for inneværende år og 6,9% utbytteavkastning. 2,2% Mastercard er et av verdens ledende selskaper innen betalingsløsninger og tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til bruk av kreditt, debet og relaterte betalingsprogrammer. Selskapet kan vise til sterk underliggende markedsvekst, global tilstedeværelse, høye inngangsbarrierer, utmerket prisingsmakt og en solid driftsutvikling. 9

10 Porteføljeselskaper i Holberg Global Nord-Amerika (39%) Europa (28%) Russland (3%) Tyrkia (4%) Øvrige Asia (6%) Sør Korea (8%) Afrika (8%) Brasil (4%) 10 Geografiske vekter per 28. august 2014, eks. kontantandel i porteføljen.

11 Porteføljesammensetning ZAR 4 % CAD TRY 1% 4% CHF 3 % DKK 5 % SEK 2% GBP 3 % GNC Telekom NGN1% IDR Energi 1 % KRW 1 % 2 % HKD 8 % 6 % Kontanter RUB2 % NOK 3 % 1 % 6 % IT Kontanter 23 % 3% EURO BRL 4 % VALUTA SAMMEN- SETNING USD 45 % 5 % Finans 15 % SEKTOR SAMMEN- SETNING Helsevern 15 % Industri 11 % Konsum 12 % Forbruksvarer 14 % 11

12 Nøkkeltall for fondets 20 største investeringer 12

13 Holberg Global Avkastning siden forvalterskifte Holberg Global 2014 Siste 1 år Siste 2 år Siste 3 år Siden Forvalterskifte Avkastning (%) 11,1 28,5 21,5 16,5 22,0 Volatilitet (%) 10,9 9,4 8,0 11,6 9,0 Sharpe Ratio 0,9 2,9 2,5 1,3 2,3 13 Alle avkastningstall utover ett år er annualisert (årlig geometrisk avkastning). Alle volatilitetstall er annualisert og beregnet ut fra månedlige observasjoner.

14 Kursutvikling i verdens aksjemarkeder 14 Avkastningstall i NOK justert for utbytte. Holberg Globals avkastningstall er vist etter kostnader. Kilde: Bloomberg per 29.august 2014

15 15 Historisk avkastning

16 Historisk avkastning 25,0% Avkastning Holberg Global l vs. referanseindeks 20,0% 0% HOLBERG GLOBAL MSCI WORLD Meravkastning 21,4 % 21,2% 15,0% 11,5 % 12,22 % 13,0% 10,0% 9,0% 5,0% 0,0% 2,5% 0,3 % 0,7% 0,2% -0,4% -0,8% 6,2 % 5,5% 0,7% -5,0% AUGUST 2014 SISTE 3 ÅR* SISTE 5 ÅR* Siden reklassifisering * 16 * Avkastning utover ett år er annualisert (geometrisk avkastning) * Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

17 Historisk avkastning % % Differanseavkastning % % ( ) 17

18 Største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 måneder Bakkafrost Kroton Educacional SA Hyundai Motor Co Pref. Apple Halliburton Co Afren Ming Le Sports Etalon Group Ltd Sberbank of Russia TCS Group Holding

19 Hvorfor velge Holberg Global Tiden jobber for oss. Vi investerer kun i de beste og mest aksjonærvennlige selskapene med - høy underliggende verdiskapning - operasjonell risikostyring som begrenser nedsiderisiko Tydelig investeringsfilosofi og metodikk Ingen begrensninger i mandatet Konkurransefortrinn som fleksibelt lt fond Tett andelseieroppfølging God og konsistent avkastningshistorikk Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær 19 19

20 Investeringsfilosofi for våre aksjefond Aktive forvaltere o Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. Dette betyr at våre fond vil ha avvik fra sine referanseindekser. Vi søker å redusere risikoen ik gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet o Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Selskapsfokus o Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er i mindre grad opptatt av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. Fleksibilitet o Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være lett på foten, spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Vi er skeptisk til prognostisering og søker å utnytte irrasjonell investoradferd. 20

21 Profit Warning fra revolverselskapet Aksjekursen til våpenprodusenten Smith & Wesson gikk som en kule i første halvår, men fikk et skudd for baugen i sommer. Rekylen i begynnelsen av august viste seg dessverre å være et skudd i luften. Det gikk nemlig en kule varmt på pressekonferansen forrige uke da ledelsen meldte at selskapet gikk på en kjempesmell i andre kvartal. Aksjonærene håper ledelsen ikke er tom for ammunisjon etter banesåret i andre kvartal og at de varslede tiltakene sitter som et skudd, ellers er aksjen steindød. 21 PS! Vi eier ikke aksjen, men synes meldingen fortjener omtale.

22 Kontaktinformasjon og forbehold Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: no Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på 22

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global Juli 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2014

Månedsrapport Holberg Global November 2014 1 Månedsrapport Holberg Global November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 Fondskommentar 2 Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,0% i februar, mens fondets referanseindeks steg 5,0%. Hittil i år er Holberg Global opp

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global ga en avkastning på 1,9% i januar, mens fondets referanseindeks steg 1,5%. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt 0,4 % i juni, mens referanseindeksen falt 1,3 %. Hittil i år er Holberg Global opp 9,5%, noe som er 1,4% bedre enn

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden Mai 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 17,4 18,2 22,4 9,9 8,2 Avk. referanseindeks (%) 2,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Juni 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2014

Månedsrapport Holberg Norge November 2014 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 Våre fond og forvaltere Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg OMF Holberg Triton Holberg Rurik Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Robert Lie Olsen ansvarlig forvalter Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 Vårt jaktlag Hogne Tyssøy ansvarlig forvalter Jann Molnes Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod Vågenes Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden MARS 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,1 11,2 15,9 15,4 7,5 7,9 Volatilitet % 8,2 11,6 14,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Forvalterteam Holberg Rurik

Forvalterteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (31) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig Sivilingeniør

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene

Detaljer

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell

årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell årsrapport holberg fondene galdhøpiggen 2469 moh Nordens høyeste fjell holberg fondene 2012 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer