Månedsrapport Holberg Global November 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Global November 2014"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Global November 2014

2 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under en enhetlig ledelse. Det er betydelige synergier mellom aksjer og renter i forvaltningen, noe som ikke minst er kommet tydeligere frem etter etableringen av kredittobligasjonsfondet Holberg Kreditt for tre år siden. Gunnar Torgersen vil som ny investeringsdirektør få et overordnet ansvar for den samlede forvaltningen i Holberg Fondene. Han har gjennom høsten, sammen med forvalterteamet, arbeidet videre med å rendyrke en felles investeringsmetodikk for aksjemandatene. Basert på vår forvaltningsfilosofi tuftet på aktiv, indeksuavhengig og selskapsfokusert forvaltning med konsentrerte porteføljer, skal metodikken tydeliggjøre hva vi leter etter i jakten på det gode selskap i våre porteføljer. Det er samtidig gjennomført noen justeringer i forvalterteamet. Tormod Vågenes, som begynte i Holberg Fondene i februar 2014, blir ansvarlig forvalter for Holberg OMF, Holberg Likviditet 20 og Holberg Likviditet. Roar Tveit vil ha hovedfokus på Holberg Kreditt, men fortsatt være sentral i forvaltningen av våre lavrisikomandater. Gunnar Torgersen vil på samme måte som tidligere være aktiv i porteføljeforvaltningen av våre rentefond. Renteteamet er med andre ord intakt. Holberg Norden styrkes ved at Tony Fimreite blir porteføljeforvalter for fondet sammen med ansvarlig forvalter Robert Lie Olsen. Tony begynte i Holberg Fondene i 2010, og har i tillegg til å arbeide med sektor- og selskapsanalyser i det nordiske universet hatt ansvar for all handel i våre aksjefond. Vårt forvalterteam på Holberg Norge med ansvarlig forvalter Hogne Tyssøy og porteføljeforvalter Jann Molnes er intakt. Både Hogne og Jann har bred erfaring og kompetanse på det nordiske investeringsuniverset. På våre globale mandater Holberg Global og Holberg Rurik vil Harald Jeremiassen og Leif Anders Frønningen fortsatt holde i trådene. Vårt jaktteam på ni porteføljeforvaltere er bredt sammensatt både med tanke på alder, kompetanse og bakgrunn. Ambisjonen er at justeringene i forvalterteamet og vår felles investeringsmetodikk skal bidra til å forsterke synergieffektene på tvers av våre mandater. Jakten fortsetter. 2

3 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter 9 års erfaring fra aksjemarkedet og 10 års erfaring fra aktiv bedriftsutvikling Bakgrunn fra Orklas Investeringsdivisjon og Viking Venture Begynte i Holberg Fondene i 2011 Leif Anders Frønningen (32) Porteføljeforvalter Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i Trondheim og Universität Karlsruhe i Tyskland Co-pilot for Holberg Global siden 2007 Begynte i Holberg Fondene i 2006 Tony Fimreite (32) Transaksjonsansvarlig Master i Finans & Investering fra University of Edinburgh Bakgrunn fra Deloitte og KPMG som revisor Begynte i Holberg Fondene i

4 Fondskommentar Avkastning Holberg Global Avkastning referanseindeks November 4,8% 6,2% Hittil i år 23,6% 23,6% Avkastning Holberg Global steg 4,8% i oktober. Hittil i år er fondet opp 23,6% som er på linje med verdensindeksen. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg Global oppnådd en avkastning på 104% eller 24% på annualisert basis. Gjennomsnittlig volatilitet har i samme periode vært 9,1% basert på månedlige observasjoner*. Porteføljeendringer og porteføljestruktur Verdensindeksen steg med 1,5% i november, målt i lokal valuta, til tross for at energisektoren falt med hele 9,2%, drevet av lavere oljepriser. Europa med Tyskland og Frankrike i spissen steg mest, etterfulgt av USA med 2,4% oppgang. De fremvoksende markedene falt med 1,1% i snitt, målt i lokal valuta. Den norske kronen fortsatte å svekke seg forrige måned, slik at alle de toneangivende internasjonale børsindeksene kunne vise til kursoppgang i oktober målt i norske kroner. November var en begivenhetsrik måned for oss med mye reiseaktivitet. Vi har blant annet vært en uke i USA og en uke i Indonesia for å følge opp eksisterende porteføljeselskaper og vurdere nye investeringsmuligheter. Vel hjemme igjen valgte vi å investere i den indonesiske banken Bank Rakyat Indonesia. Vi solgte ingen selskaper i november. Holberg Global består av 51 investeringer, der de 20 største utgjør 57% av den totale porteføljen. Bakkafrost (4,5%), Apple (3,7%) og Celgene (3,7%) utgjør de største enkeltposisjonene. Porteføljen består av kvalitetsselskaper med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. Vi ser god underliggende verdi i porteføljeselskapene. Porteføljen prises til en P/E på 12,7 for 2015, basert på konsensusestimater fra Bloomberg. Porteføljeselskapene kan også vise til 11% inntjeningsvekst, en løpende egenkapitalavkastning på 25% og en utbytteavkastning på 2,6% for inneværende år. * Det vises for øvrig til Nøkkelinformasjon for investorer som er tilgjengelig på våre hjemmesider, hvor fondet er plassert i risikokategori 5 av 7 i ift. gjennomsnittlig volatilitet siste fem år. 4

5 Selskapsnyheter i november Den danske bryggerigruppen Royal Unibrew (2,6% av porteføljen) leverte nok et solid kvartalsregnskap. Nettoresultatet økte med 57% til 273 mill. DKK i 3. kvartal 2014, mens fri kontantstrøm for årets ni første måneder økte med 116% til 772 mill. DKK. Selskapet benyttet den sterke kontantstrømmen til å nedbetale gjeld med 773 mill. DKK. Netto rentebærende gjeld var nede på 1,6 mrd DKK ved kvartalsslutt. Integreringen av Hartwall, som ble kjøpt i august 2013, går etter planen og Royal Unibrew opprettholder sine resultatforventninger for hele Britiske Arrow Global Group (2,3% av porteføljen) rapporterte også solide kvartalstall og opprettholdt resultatforventningene for regnskapsåret. Nettoresultatet per 3. kvartal 2014 endte på 17 mill. GBP, en økning på 36% fra tilsvarende periode i fjor. Selskapets netto kontantstrøm fra drift (før investeringer i nye låneporteføljer) økte med 76% til 95,3 mill. GBP i samme periode. Arrow har til sammenligning en børsverdi på drøyt 460 mill. GBP. Kleskjeden Truworths International (1,1% av porteføljen) nyttiggjør seg av pressede markedsforhold i Sør-Afrika til å kjøpe to mindre konkurrerende kleskjeder, Naartjie og Earthchild Clothing. Truworths har 600 egne klesbutikker og får gjennom disse oppkjøpene tilført ytterligere 69 klesbutikker i Sør-Afrika og forsterket sin markedsposisjon. 5

6 Nytt selskap i porteføljen Bank Rakyat Indonesia (BBRI) er en av Sørøst-Asias mest lønnsomme banker og en dominerende aktør innen mikrofinans i Indonesia, med en markedsandel på over 50%. Sterke historiske resultater. BBRI drives med en netto rentemargin på 8,6% og en egenkapitalavkastning på over 31%. Banken har en solid historikk å vise til og har over de siste ti årene levert en årlig utlånsvekst på 25%. Attraktive vekstutsikter. Indonesia er en av de raskest voksende økonomiene i verden, med 6% årlig realvekst i BNP. Kredittpenetrasjonen i landet er samtidig lav, snaut 15% av sammenlignbart nivå for vestlige land. Under 20% av den voksne befolkning har egen bankkonto. Tillit til ledelsen. Vi har fulgt med BBRI over lengre tid og har vært investert i banken siden april 2014 via vårt vekstmarkedsfond Holberg Rurik. Vi møtte banken i Jakarta i november og fikk bekreftet vårt positive syn på banken og dets ledelse. 6

7 En lønnsom markedsleder med solid historikk BBRI sine totale utlån er tidoblet over de siste ti årene, noe som tilsvarer en årlig utlånsvekst på i underkant av 25% Totale utlån (i billioner IDR) ved siden ekspansiv vekst har banken også klart å ta ut betydelige kostnads- og lønnsomhetsforbedringer bankens nettomargin er samtidig opprettholdt på over 8%. Norske banker har til sammenligning en nettomargin rundt 1,5% ,5 12,2 12,2 Netto rentemargin (%) 11,2 10,9 10,2 9,1 10,8 9,6 8,4 8, % Cost/Income ratio 50% 40% 30% 20% 10% 51 % 54 % 52 % 49 % 50 % 47 % 42 % 41 % 43 % 42 % 7 0%

8 som kombinere en robust forretningsmodell med attraktive vekstutsikter og verdsettelse Egenkapitalavkastning (%) BBRI har i gjennomsnitt levert en egenkapitalavkastning på 31% over de siste 10 årene. Noe som gjør banken til en av det meste lønnsomme i verden Resultat per aksje (IDR) Banken har i samme periode syvdoblet resultatet per aksje, noe som tilsvarer en inntjeningsvekst på 22% årlig E 2015E 2016E Nøkkeltall P/E 8,9 8,4 12,0 10,6 9,3 P/B 2,6 2,3 3 2,5 2,1 Utbytte (%) 3,2 % 3,5 % 2,3 % 2,6 % 2,9 % Verdidrivere, årlig vekst Netto renteinntekter 5 % 25 % 16 % 14 % 15 % Resultat per aksje 23 % 14 % 10 % 13 % 14 % Lønnsomhetsmål i prosent Egenkapitalavkastning 33 % 30 % 27 % 26 % 25 % Kilde: Bloomberg konsensusestimater per 1. desember 2014 Verdsettelsen fremstår like fullt som attraktivt med en P/E 10x forventet nettoresultat for 2015

9 15 største investeringer (1-5) 4,5% Bakkafrost er et færøysk oppdrettselskap. Selskapet er vertikalt integrert og aktiv innen forproduksjon, oppdrett av laks og videreforedling av laks. Selskapet besitter noen av de beste og minst sykdomsutsatte konsesjonene/ lokaliteter globalt og har som følge av dette lave produksjonskostnader og høy kvalitet på sine produkter. 3,8% Celgene er et av verdens ledende biofarmasiselskap med fokus på kreftbehandling og invalidiserende inflammatoriske sykdommer. Foruten god inntjening fra eksisterende produktportefølje har Celgene også en spennende forskningsportefølje. 3,7% Apple Corp. verdsettes til kun 9,3x siste tolv måneders kontantstrøm fra drift. Den lave multippelverdsettingen reflekter at mange investorer er skeptiske til Apples langsiktige vekst- og marginpotensial. Vi tror selskapet kan overraske med nye produkter samtidig som verdsettingen er attraktiv i et lengre perspektiv. 3,6% NetEase eier en av Kinas ledende internettportaler (163.com) og genererer ca 88% av sine inntekter fra online internettspill hvor spillerne betaler for den tid de er pålogget. Internettindustrien er en av de raskest voksende industriene i Kina og NetEase er godt posisjonert som en av markedslederne. Selskapet vokser raskt og har i snitt levert en egenkapitalavkastning på 36% de siste ti årene. 3,5% Jernbaneselskapet Union Pacific har en sterk markedsmakt i regioner av USA og er dyktige til å øke prisene gradvis og kontrollere driftskostnadene. UNP er en av de store vinnerne i forhold til den storstilte utbyggingen av ukonvensjonelle olje- og gassressurser som pågår i USA. Selskapet kan vise til en årlig EPS økning på 17% de siste ti årene og utbetaler årlig ca. 4,3% av selskapets markedsverdi til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer. 9

10 15 største investeringer (6-10) 3,3% Mastercard er et av verdens ledende selskaper innen betalingsløsninger og tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til bruk av kreditt, debet og relaterte betalingsprogrammer. Selskapet kan vise til sterk underliggende markedsvekst, global tilstedeværelse, høye inngangsbarrierer, utmerket prisingsmakt og en solid driftsutvikling. 3,1% Kroton Educacional er markedsleder innen privat utdanning i Brasil. Det private utdanningsmarkedet i Brasil er i en tidlig vekstfase og vokser raskt. Markedslederen Kroton oppnår høyere marginer enn mindre aktører og vokser raskt gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. Ledelsen er dessuten dyktige til å rasjonalisere driften og øker marginene jevnt og trutt. 3,0% 3,0% Samsung Electronics er verdens ledende mobiltelefonprodusent, verdens største produsent av LCD Tv-er og markedsleder innen produksjon av ulike typer minnebrikker. Selskapet er også en stor produsent av datamaskiner, kameraer og ulike typer hvitevarer. Samsung har en god historikk, ledende markedsposisjoner, er rimelig priset i forhold til løpende inntjening og har en sterk netto kontantposisjon. Amerikanske Polaris produserer et bredt spekter av off-road kjøretøy, snøscootere og motorsykler. Selskapet er klar markedsleder i USA og ekspanderer raskt internasjonalt. Selskapets historikk under nåværende leder er beundringsverdig med sterk tosifret årlig omsetningsvekst, økende marginer og en egenkapitalavkastning på over 60%. 2,8% Naspers er et ledende sørafrikansk internett- og mediekonsern. Naspers har utvist en bemerkelsesverdig evne til å investere i og utvikle ledende internettselskaper globalt samtidig som konsernet er dominant markedsleder innen betal-tv i 48 afrikanske land. Naspers eierandeler i internettselskapene Tencent og Mail.ru utgjør alene over 100% av konsernets børsverdi. 10

11 15 største investeringer (11-15) Selskap Andel Kommentar 2,8% Hyundai Motor Company er verdens fjerde største bilprodusent og eier også 38,7% av KIA Motors. Hyundai var tidligere regnet for å være en produsent av rimelige biler, men har utviklet en stadig bredere produktportefølje og et sterkt merkenavn. Gruppen har nå en global markedsandel på ca. 9%. 2,6% 2,5% Royal Unibrew er en veldrevet dansk bryggerigruppe som er attraktivt priset i forhold til kontantstrøm. Siden Henrik Brandt overtok ledelsen i 2008 har de lyktes med å fokusere virksomheten og øke lønnsomheten gjennom produktinnovasjon, produktivitetsforbedringer og kostnadskutt. Royal Unibrew kjøpte opp finske Hartwall i 2013 og er godt i gang med å forbedre driften av Hartwall og ytterligere forsterke sin regionale markedsposisjon. Novo Nordisk er et av verdens ledende legemiddelselskap innen diabetesbehandling og har også attraktive posisjoner innen behandling av blødningsforstyrrelser og veksthormonbehandling. Novo Nordisk besitter en bred og innovativ produktportefølje og nyter godt av skalafordeler knyttet til både produksjon og salg av diabetesprodukter. 2,3% Arrow Global Group er en av Englands tre ledende kjøpere av misligholdt kredittgjeld. Arrow har spesialisert seg på å verdivurdere kredittporteføljer og gjennom automatiserte dataprosesser fremskaffe mer fullstendig informasjon om låntakerne, mens gjeldsinnkreving settes ut til samarbeidende selskaper. Arrow kan vise til sterk tosifret topplinjevekst og enda sterkere bunnlinjevekst og kontantstrøm drevet av stordriftsfordeler og effektiv drift. 2,3% Google er globalt ledende innen internettsøk og eier også ene rekke andre spennende internetttjenester som YouTube og Google Earth. Googles operativsystem Android benyttes dessuten på over 70% av verdens smarttelefoner. Google forsterker fortløpende sin allerede dominerende Internett posisjon gjennom god drift og smarte oppkjøp. 11

12 Porteføljeselskaper i Holberg Global Nord-Amerika (40%) Europa (29%) Russland (2%) Tyrkia (3%) Sør Korea (6%) Øvrige Asia (9%) Afrika (8%) Brasil (3%) 12 Geografiske vekter per 28. november 2014, eks. kontantandel i porteføljen.

13 Porteføljesammensetning CAD 1 % CHF 3 % SEK 3 % GBP 3 % ZAR 5 % DKK 5 % TRY 3 % GNCIDR NGN1 % 3 % 1 % BRL 3 % RUB 1 % HKD 2 % VALUTA SAMMEN- SETNING KRW 6 % USD 44 % NOK 7 % Kontanter 2 % EURO 7 % IT 24 % Finans 16 % Telekom 1 % Kontanter 2 % Energi 4 % SEKTOR SAMMEN- SETNING Helsevern 16 % Industri 12 % Forbruksvarer 13 % Konsum 12 % 13

14 Nøkkeltall for fondets største investeringer 14

15 Holberg Global Avkastning siden forvalterskifte Holberg Global 2014 Siste 1 år Siste 2 år Siste 3 år Siden Forvalterskifte Avkastning (%) 23,6 23,5 28,9 23,2 23,2 Volatilitet (%) 10,5 10,2 8,1 8,7 9,1 Sharpe Ratio 2,1 2,2 3,3 2,5 2,4 Avk. referanseindeks (%) 23,6 25,0 30,7 24,0 23,3 15 Alle avkastningstall utover ett år er annualisert (årlig geometrisk avkastning). Alle volatilitetstall er annualisert og beregnet ut fra månedlige observasjoner.

16 Kursutvikling i verdens aksjemarkeder 16 Avkastningstall i NOK justert for utbytte. Holberg Globals avkastningstall er vist etter kostnader. Kilde: Bloomberg per 18. november 2014

17 17 Historisk avkastning

18 Historisk avkastning 30 % Avkastning Holberg Global vs. referanseindeks 25 % 23,6 % 23,6% 23,2 % 24,0% HOLBERG GLOBAL MSCI WORLD 20 % 15 % 14,0 % 15,8% 10 % 6,2% 7,3 % 6,9% 5 % 4,8 % 0 % NOVEMBER 2014 SISTE 3 ÅR* SISTE 5 ÅR* Siden reklassifisering * 18 * Avkastning utover ett år er annualisert (geometrisk avkastning) * Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

19 Historisk avkastning 19 ( )

20 Største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 måneder Bakkafrost Kroton Educacional SA Apple NetEase Inc Celgene Corp Lundin Petroleum Google-A Sberbank of Russia Etalon Group Ltd Afren

21 Jaktloven Aktive forvaltere o Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. o Vi er indeksuavhengige i sammensetningen av våre porteføljer o Vi har konsentrerte porteføljer der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. o Vi søker å redusere risikoen gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet o Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Selskapsfokus o Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er skeptisk til prognostisering av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. 21

22 Jakten på det gode selskap Jaktregler Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bransjeattraktivitet Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig billig 22

23 Kontaktinformasjon og forbehold Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på 23

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt 0,4 % i juni, mens referanseindeksen falt 1,3 %. Hittil i år er Holberg Global opp 9,5%, noe som er 1,4% bedre enn

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Page 1 of 8 Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Temaartikkel 3 Kina er i ferd med å bli en av verdens største økonomier. Likevel er kun en ubetydelig del av Petroleumsfondet plassert i kinesiske

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no LEDER Is i magen God avkastning gjør godt, men litt is i magen er ikke å forakte det heller. Når dette

Detaljer

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen

17-2014. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 17-2014 Avskjed på grått papir? Skylder på været Les Nordens Buffett! Påskekorgen slukker sorgen Men oljeservice var ikke død Bunnfiske i russisk aksje Nyheter i

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer