Månedsrapport Holberg Global

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Global"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Global Mai 2014

2 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (31) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 8 års erfaring fra aksjemarkedet og 10 års erfaring fra aktiv bedriftsutvikling Bakgrunn fra Orklas Investeringsdivisjon og Viking Venture Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i Trondheim og Universität Karlsruhe i Tyskland Co-pilot for Holberg Global siden 2007 Master i Finans & Investering fra University of Edinburgh Bakgrunn fra Deloitte og KPMG som revisor Begynte i Holberg Fondene i august 2011 Begynte i Holberg Fondene i 2006 Begynte i Holberg Fondene i

3 Markedskommentar Avkastning Avkastning Holberg Global referanseindeks Mai 6,2% 2,3% Hittil i år 4,6% 2,6% Avkastning Mai ble en god måned for Holberg Global med en kursoppgang på 6,2%. Hittil i år er fondet opp 4,6% som er 2,0% bedre enn verdensindeksen. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg Global oppnådd en avkastning på 73% eller 21,4% på annualisert basis. Gjennomsnittlig volatilitet har i samme periode vært 9,1% basert på månedlige observasjoner*. Fortsatt tt oppgang i mai og innhenting i fremvoksende økonomier Flere av de brede aksjeindeksene i både USA og Europa fortsatte i mai å krype forsiktig opp mot eller passere sine historiske toppnoteringer. Både Oslo Børs og København børsen satte eksempelvis nye kursrekorder. Som illustrert på side 13 ligger nordiske aksjeindekser helt i tet internasjonalt sett i forhold til kursstigning hittil i år. I mange fremvoksende økonomier har imidlertid stemningen vært mer nedtrykt i årets første måneder. Konflikt i Ukraina, usikre vekstutsikter på kort sikt og kapitalflukt til mer modne børsmarkeder er noen stikkord i så henseende. Risikoviljen i fremvoksende økonomier kom like fullt tydelig tilbake i mai, hjulpet av blant annet historisk høye verdsettingsrabatter mot modne aksjemarkeder og fortsatt solide langsiktige vekstutsikter. Aksjemarkedene i Russland og Tyrkia imponerte spesielt, med en kursoppgang på henholdsvish 12,8% og 9,6% for mai. Med dette som bakteppe er det ikke overraskende at flere av våre russiske og tyrkiske porteføljeselskaper kunne vise til en solid månedsavkastning. Eksempelvis steg Etalon 35%, Magnit 28%, Sberbank 18% og Sabanci 16%. Det brasilianske utdanningsselskapet Kroton (3,8% av porteføljen) var også en positiv bidragsyter i mai. Kroton steg med 20% i mai på nyheten om at brasilianske myndigheter godkjente Krotons oppkjøp av konkurrenten Anhanguera. 3 * Det vises for øvrig til Nøkkelinformasjon for investorer som er tilgjengelig på våre hjemmesider, hvor fondet er plassert i risikokategori 5 av 7 i ift. gjennomsnittlig volatilitet siste fem år.

4 Fondskommentar Porteføljeendringer og porteføljestruktur Vi gjorde ingen endringer i porteføljen i mai. Porteføljeselskapene fortsetter å levere operasjonelt samtidig som verdsettingsnivåene vurderes som attraktive. Mai har like fullt vært nok en begivenhetsrik måned med mange selskapsrapporteringer og reiseaktivitet. Vi har vært en uke på rundreise i USA for å møte amerikanske vekstselskaper, og møtte ledere i flere av de mest spennende norske selskapene i Oslo. Holberg Global består av 51 investeringer, som er under vårt selvpålagte tak på 60. For å begrense risikoen har vi en selvpålagt begrensning om at ingen enkeltinvesteringer skal utgjøre over 5% av totalporteføljen. Vår investering i Bakkafrost utgjorde 5,1% av porteføljen ved månedens utløp som følge av sterk kursoppgang gjennom måneden (+20%). Vi vil innen neste månedsavslutning sørge for at selskapets vekt i porteføljen kommer tilbake under 5%. Porteføljen består av kvalitetsselskaper med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. Vi ser god underliggende verdi i porteføljeselskapene. Porteføljen prises til en P/E på 10,4 for 2015, basert på konsensusestimater fra Bloomberg. Porteføljeselskapene kan også vise til 13% inntjeningsvekst, en løpende egenkapitalavkastning på 21% og en utbytteavkastning på 2,9% for inneværende år. Besøkte porteføljeselskaper i mai: 4

5 Selskapsnyheter i mai Det integrerte oppdrettselskapet Bakkafrost (5,1% av porteføljen) leverte nok en gang solide kvartalstall. Justert driftsresultat økte fra 105 mill. DKK i 1. kvartal 2013 til 186 mill. DKK i 1. kvartal 2014, en økning på 77%. Med basis i god biologi på Færøyene og kostnadsfokus er Bakkafrost klar kostnadsleder i bransjen. Produksjonskostnad per kilo er ca. 22 NOK. Kombinert med høye laksepriser bidro dette til at driftsresultatet endte på 21,4 NOK pr. kilo for konsernet. Dette er ny rekord. Selskapet opprettholdt sine produksjons- og resultatforventninger for 2014/15, og beskriver markedsutsiktene som gode. Det er også interessant å merke seg at Bakkafrost har kontraktsikret det meste av sin videreforedlingskapasitet (VAP) for 2014 på vesentlig høyere priser enn i fjor. Drevet av god inntjeningsvekst er selskapet fortsatt attraktivt priset med en P/E for 2014 på 8. Dette til tross for en kursoppgang på nesten 50% de siste tolv månedene. Vi forblir fornøyde aksjonærer i Bakkafrost. 5

6 Selskapsnyheter i mai Brasilianske myndigheter godkjente Krotons (3,8% av porteføljen) oppkjøp av konkurrenten Anhanguera. Oppkjøpet forsterker Krotons markedsledende posisjon i det brasilianske utdanningsmarkedet. Krotons omsetning øker med mer enn 20% årlig samtidig som effektiv drift og stordriftsfordeler bidrar til at selskapet jevnt og trutt forbedrer marginene. Kroton har de siste tolv månedene steget 76% målt i lokal valuta. Det tyske industriselskapet Softing (1,5% av porteføljen) varslet et oppkjøp av amerikanske Online Development Inc (OLDI) i USA. Både Softing og OLDI er spesialister innen trådløse kommunikasjonsløsninger til komplekse produksjonsanlegg. Foruten å tilføre Softing produkter og teknologi bidrar oppkjøpet p til at Softing får like stor tilstedeværelse i USA som i hjemmemarkedet Europa. OLDI forventes å omsette for 20 mill. USD i 2014 og verdsettes til mellom 20 og 30 mill. USD i oppkjøpet, avhengig av om resultatmål oppnås. Det britiske inkassofirmaet Arrow Global Group (1,5% av porteføljen) rapporterte regnskapstall for 1. kvartal 2014 og opprettholdt sine målsettinger for hele Selskapets kontantinnkreving økte fra 27,4 mill. GBP i 1. kvartal 2013 til 31,8 mill. GBP i 1. kvartal 2014, en økning på 16,1%. Selskapet kjøper misligholdte låneporteføljer med en betydelig rabatt og har nå en totalportefølje på 9,7 mrd GBP i utestående krav. Arrow har de siste tolv månedene generert en kontantstrøm fra drift (før kjøp av låneporteføljer) på 88 mill GBP. Arrow har til sammenligning en børsverdi på under 400 mill GBP og er således attraktivt priset ifht. kontantstrøm. 6

7 15 største investeringer (1-5) Selskap Andel Kommentar 5,1% 4,7% Bakkafrost er et færøysk oppdrettselskap. Selskapet er vertikalt integrert og aktiv innen forproduksjon, oppdrett av laks og videreforedling av laks. Selskapet besitter noen av de beste og minst sykdomsutsatte konsesjonene/ lokaliteter globalt og har som følge av dette lave produksjons- kostnader og høy kvalitet på sine produkter. Samsung Electronics er en verdensledende produsent av forbrukerelektronikk. Selskapet er en av verdens to ledende mobiltelefonprodusenter, verdens største produsent av LCD Tv-er og markedsleder innen produksjon av ulike typer minnebrikker. Selskapet er også en stor produsent av datamaskiner, kameraer og ulike typer hvitevarer. Samsung har en god historikk, ledende markedsposisjoner, er rimelig priset i forhold til løpende inntjening og har en sterk netto kontantposisjon. 4,2% Hyundai Motor Company er verdens fjerde største bilprodusent og eier også 38,7% av KIA Motors. Hyundai var tidligere regnet for å være en produsent av rimelige biler, men har utviklet en stadig bredere produktportefølje og et sterkt merkenavn. 3,8% Kroton Educacional er markedsleder innen privat utdanning i Brasil. Det private utdanningsmarkedet i Brasil er i en tidlig vekstfase og vokser raskt. Markedslederen Kroton oppnår høyere marginer enn mindre aktører og vokser raskt gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. Ledelsen er dessuten dyktige til å rasjonalisere driften og øker marginene jevnt og trutt. 3,8% Halliburton er et av verdens største og mest teknologitunge oljeserviceselskaper. Selskapet er markedsleder innenfor det raskt voksende markedet for trykkpumping / utnyttelse av ukonvensjonelle olje- og gassreserver i USA og har også sterke markedsposisjoner innen andre attraktive servicesegmenter som boretjenester, komplettering av brønner, salg av borekroner etc. 7

8 15 største investeringer (6-10) Selskap Andel Kommentar 3,3% Celgene er et av verdens ledende biofarmasiselskap med fokus på kreftbehandling og invalidiserende inflammatoriske sykdommer. Foruten god inntjening fra eksisterende produktportefølje har Celgene også en spennende forskningsportefølje. 3,2% 3,0% Apple Corp har har hatt en sterk inntekts- og resultatvekst til og med 2012, men har de senere kvartaler slitt med å opprettholde resultatveksten. Justert for kontantbeholdning er Apple priset til kun 7,6x fjorårets kontantstrøm fra drift. Den lave multippelverdsettingen reflekter at mange investorer er skeptiske til Apples langsiktige vekst- og marginpotensial. Vi tror selskapet kan overraske med nye produkter samtidig som verdsettingen er attraktiv. Jernbaneselskapet Union Pacific har en sterk markedsmakt i regioner av USA og er dyktige til å øke prisene gradvis og kontrollere driftskostnadene. UNP er en av de store vinnerne i forhold til den storstilte utbyggingen av ukonvensjonelle olje- og gassressurser som pågår i USA. Selskapet kan vise til en årlig EPS økning på 17% de siste ti årene og utbetaler årlig ca. 4,3% av selskapets markedsverdi til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer. 2,8% NetEase eier en av Kinas ledende internettportaler (163.com) og genererer ca 88% av sine inntekter fra online internettspill hvor spillerne betaler for den tid de er pålogget. Internettindustrien er en av de raskest voksende industriene i Kina og NetEase er godt posisjonert som en av markedslederne. Selskapet vokser raskt og har i snitt levert en egenkapitalavkastning på 36% de siste ti årene. 2,5% Novo Nordisk er et av verdens raskt voksende og ledende farmasiselskap. Selskapet har en dominant posisjon innen diabetesbehandling som følge av en bred og innovativ produktportefølje samt skalafordeler knyttet til både produksjon og salg av diabetesprodukter. 8

9 15 største investeringer (11-15) Selskap Andel Kommentar 2,7% Google er globalt ledende innen internettsøk og eier også ene rekke andre spennende internetttjenester som YouTube og Google Earth. Googles operativsystem Android benyttes dessuten på over 70% av verdens smarttelefoner. Vi er spesielt fascinert over hvordan Google fortløpende forsterker sin allerede dominerende d Internett tt posisjon gjennom god drift og smarte oppkjøp. 2,7% Türk Traktör er dominerende markedsleder i det tyrkiske traktormarkedet med en markedsandel på over 50%. Türk Traktör er veldrevet, har gode langsiktige vekstutsikter og kan vise til over 35% egenkapitalavkastning i snitt de siste ti årene. Selskapet er lavt verdsatt på multipler med en P/E på 10,8 for inneværende år. Foreslått utbytte for 2013 innebærer 7,8% direkteavkastning til aksjonærene. 2,4% GlaxoSmithKline er et av verdens største, forskningsbaserte legemiddelfirma. GSK er spesielt sterk innen astma- og infeksjonsmedisiner samt vaksiner. Selskapet har kostnadseffektivisert sin produktutvikling samtidig som de har har klart å bygge en spennende forskningsportefølje og taklet patentutløp p for flere av sine tidligere viktige produkter. 2,4% Royal Unibrew er en veldrevet dansk bryggerigruppe som er attraktivt priset i forhold til kontantstrøm. Siden Henrik Brandt overtok ledelsen i 2008 har de lyktes med å fokusere virksomheten og øke lønnsomheten gjennom produktinnovasjon, produktivitetsforbedringer og kostnadskutt. Royal Unibrew kjøpte opp finske Hartwall i 2013 og er godt i gang med å forbedre driften av Hartwall og ytterligere forsterke sin regionale markedsposisjon. 2,1% Mastercard er et av verdens ledende selskaper innen betalingsløsninger og tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til bruk av kreditt, debet og relaterte betalingsprogrammer. Selskapet kan vise til sterk underliggende markedsvekst, global tilstedeværelse, høye inngangsbarrierer, utmerket prisingsmakt og en solid driftsutvikling. 9

10 Porteføljeselskaper i Holberg Global Nord-Amerika (37%) Europa (27%) Russland (5%) Tyrkia (4%) Øvrige Asia (5%) Sør Korea (9%) Afrika (9%) Brasil (4%) Australia (1%) 10 Geografiske vekter per 30. mai 2014, eks. kontantandel i porteføljen.

11 Porteføljesammensetning TRY 4 % ZAR 4 % CHF CAD 3 % AUD 1 % DKK 5% SEK 2 % GBP 3 % BRL 4 % NGNRUB HKD 2 % KRW 2 % 3 % 9 % IDR 1 % GNC 2 % NOK 7 % Kontanter 2 % EURO 5 % IT 22 % Kontanter 2% Energi Telekom 6 % 1 % Materialer 1 % Industri 11 % 1 % VALUTA SEKTOR SAMMEN- SAMMEN- SETNING SETNING USD 41 % Finans 17 % Helsevern 15 % Konsum 13 % Forbruksvarer 12 % 11

12 Nøkkeltall for fondets 20 største investeringer 12

13 Kursutvikling i verdens aksjemarkeder 13 Avkastningstall i NOK justert for utbytte. Holberg Globals avkastningstall er vist etter kostnader. Kilde: Bloomberg per 30.mai 2014

14 14 Historisk avkastning

15 Historisk avkastning 16,0% Avkastning Holberg Global l vs. referanseindeks 14,0% 14,5% 12,5 % 12,4 % 13,3% HOLBERG GLOBAL MSCI WORLD 12,0% 10,0% 8,0% 60% 6,0% 6,2 % 4,6 % 55% 5,5 4,9% 4,0% 20% 2,0% 2,3% 2,6% 0,0% MAI 2014 SISTE 3 ÅR* SISTE 5 ÅR* Siden reklassifisering * 15 * Avkastning utover ett år er annualisert (geometrisk avkastning) * Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

16 Source: Reuters EcoWin Historisk avkastning avkastning vs referanseindeks (%) Differanseavkastning Holberg Global Morgan Stanley World Index ( )

17 Største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 måneder Bakkafrost Hyundai Motor Co Pref. Kroton Educacional SA Halliburton Co Samsung Electronics Pref. Truworths International Ltd Ming Le Sports Turkiye Halk Bankasi Sberbank of Russia TCS Group Holding

18 Hvorfor velge Holberg Global Tiden jobber for oss. Vi investerer kun i de beste og mest aksjonærvennlige selskapene med - høy underliggende verdiskapning - operasjonell risikostyring som begrenser nedsiderisiko Tydelig investeringsfilosofi og metodikk Ingen begrensninger i mandatet Konkurransefortrinn som fleksibelt lt fond Tett andelseieroppfølging God og konsistent avkastningshistorikk Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær 18 18

19 Investeringsfilosofi for våre aksjefond Aktive forvaltere o Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. Dette betyr at våre fond vil ha avvik fra sine referanseindekser. Vi søker å redusere risikoen ik gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet o Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Selskapsfokus o Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er i mindre grad opptatt av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. Fleksibilitet o Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være lett på foten, spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Vi er skeptisk til prognostisering og søker å utnytte irrasjonell investoradferd. 19

20 Våre fond og porteføljeforvaltere Hogne Jann Robert Tony Harald Leif Anders Roar Gunnar J. Tormod Tyssøy Molnes Lie Olsen Fimreite Jeremiassen Frønningen Tveit Torgersen Vågenes Holberg Norden Holberg Norge Holberg Global Holberg Rurik Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet Holberg Likviditet 20 20

21 Kontaktinformasjon og forbehold Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: no Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på 21

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global August 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global Juli 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2014

Månedsrapport Holberg Global November 2014 1 Månedsrapport Holberg Global November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 Fondskommentar 2 Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,0% i februar, mens fondets referanseindeks steg 5,0%. Hittil i år er Holberg Global opp

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global ga en avkastning på 1,9% i januar, mens fondets referanseindeks steg 1,5%. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt 0,4 % i juni, mens referanseindeksen falt 1,3 %. Hittil i år er Holberg Global opp 9,5%, noe som er 1,4% bedre enn

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik August 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014

Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Norden Desember 2014 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Robert Lie Olsen ansvarlig forvalter Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge Juni 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR, Vesta

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2014

Månedsrapport Holberg Norge November 2014 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Norge 1 Månedsrapport Holberg Norge August 2014 Forvalterteam i Holberg Norge Hogne Tyssøy (51) Ansvarlig porteføljeforvalter Partner i Holberg Fondene Bakgrunn som megler og porteføljeforvalter fra DnB NOR,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 Vårt jaktlag Hogne Tyssøy ansvarlig forvalter Jann Molnes Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod Vågenes Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Januar 2015 Våre fond og forvaltere Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg OMF Holberg Triton Holberg Rurik Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mai 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden Mai 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 17,4 18,2 22,4 9,9 8,2 Avk. referanseindeks (%) 2,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015

Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Mars 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden MARS 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,1 11,2 15,9 15,4 7,5 7,9 Volatilitet % 8,2 11,6 14,4

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015

Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Februar 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden Februar 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 5,8 8,9 12,9 14,0 7,6 7,5 Volatilitet % 8,3 11,6

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge April 2015

Månedsrapport Holberg Norge April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge April 2015 Historisk avkastning Holberg Norge APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,9 8,5 4,9 7,9 1,6 9,3 Volatilitet % 9,5 16,1 21,8 Sharpe

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Mai 2015

Månedsrapport Holberg Norge Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2015 Historisk avkastning Holberg Norge Mai 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,6 11,4 4,9 11,7 4,6 9,4 Avk. referanseindeks (%) 1,2 10,4

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton April 2015

Månedsrapport Holberg Triton April 2015 1 Månedsrapport Holberg Triton April 2015 Fonds- og markedskommentar Holberg Triton hadde sin andre operative måned i april. Fondet falt 4,6% i denne perioden. Utviklingen i laksesektoren påvirket fondet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Forvalterteam Holberg Rurik

Forvalterteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (31) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig Sivilingeniør

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt Mai 2014 1 Forvalterteam Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2014 Forvalterteam i Holberg Likviditet Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra Høgskolen i Agder og Oregon State University Autorisert finansanalytiker

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer