Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Global Juni 2015"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

2 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt 0,4 % i juni, mens referanseindeksen falt 1,3 %. Hittil i år er Holberg Global opp 9,5%, noe som er 1,4% bedre enn referanseindeksen i samme periode. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg Global oppnådd en avkastning på 128% (23% annualisert). Gjennomsnittlig volatilitet har i samme periode vært 8,7% basert på månedlige observasjoner*. Porteføljeendringer og porteføljestruktur Vi har i juni investert i det britiske legemiddelselskapet Shire. Vi har i tillegg fått aksjer i det nyopprettede selskapet TopBuild som følge av en «spin-off» fra Masco. Vi har solgt oss ut av Hyundai Motor Group og Lundin Petroleum i juni. Holberg Global består av 48 investeringer, hvorav de 20 største utgjør 56% av porteføljen. Bakkafrost (4,7%), NetEase (4,2%) og Apple (3,8%) utgjør de største enkeltposisjonene. Porteføljen består av kvalitetsselskaper med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. Vi ser god underliggende verdi i porteføljeselskapene. Porteføljen prises til en P/E på 14,1 for 2015, basert på konsensusestimater fra Bloomberg. Porteføljeselskapene kan vise til 18% forventet inntjeningsvekst for 2016, en løpende egenkapitalavkastning på 28% og en utbytteavkastning på 2,4% for inneværende år. 2 * Det vises for øvrig til Nøkkelinformasjon for investorer som er tilgjengelig på våre hjemmesider, hvor fondet er plassert i risikokategori 5 av 7 i ift. gjennomsnittlig volatilitet siste fem år. Vi gjør oppmerksom på at den generelle avkastningen i det globale aksjemarkedet har vært høy i perioden samtidig som volatiliteten har vært lav sammenlignet med historisk gjennomsnitt.

3 Utvalgte selskapsnyheter i juni Apple (3,8 % av porteføljen) lanserte en ny og forbedret musikktjeneste på nett, Apple Music. I motsetning til Apples gamle musikktjeneste itunes, som krevde betaling for hver sang som man lastet ned, vil man med den nye abonnementstjenesten få tilgang til mer enn 30 millioner sanger. Apple har mer enn 800 millioner brukere av itunes og håper å konvertere en stor andel av disse brukerne til den nye abonnementstjenesten som vil koste 11,99 USD i måneden. Apple går med dette rett i strupen på Spotify som har en tilsvarende tjeneste til samme pris og som så langt har vært markedsleder innen strømming av musikk på nett. Amerikanske Masco (1,1 % av porteføljen), som produser boligprodukter, gjennomførte en børsnotering og «spin-off» av sin installasjonsvirksomhet. Vi mottok som følge av dette aksjer i det nyopprettede selskapet Top Build, som er amerikansk markedsleder innen installasjon og distribusjon av isoleringsprodukter i bolighus. 3

4 Nytt selskap i porteføljen Shire PLC (1,6% av porteføljen) er et hurtigvoksende biofarmasøytisk selskap. Selskapet besitter flere sterke legemidler innen behandling av blant annet ADHD og fokuserer sin forskning om sjeldne sykdommer. Shire har en børsverdi på 31 milliarder pund og drøyt ansatte. Overbevisende vekstutsikter: Shire ekspanderer raskt gjennom organisk vekst og oppkjøp. Shire har tidligere gjennomført flere komplementære oppkjøp og vi forventer at selskapet også framover vil benytte sin sterke kontantstrøm fra drift til oppkjøp og ekspansjon. Shire har femdoblet omsetningen og mer enn tyvedoblet nettoresultatet de siste ti årene. Spennende forskningsportefølje. Shire har en rekke spennende legemidler under utvikling. Lifitegrast mot tørt øye har eksempelvis fått innvilget prioritert vurdering hos amerikanske helsemyndigheter og bør alene kunne omsette for over 1 milliard USD. Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bransjeattraktivitet Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig billig Attraktivt priset: Shire verdsettes til 21x forventet nettoresultat i 2015 som vi mener er attraktivt gitt forventninger om vedvarende sterk tosifret resultatvekst kombinert med høy kapitalavkastning. 4

5 Attraktive vekstutsikter Shire har en bred og patentbeskyttet produktportefølje Ytterligere oppside i innovativ forskningsportefølje og oppkjøpsmuligheter Omsetningen er femdoblet og nettoresultatet er mer enn tyvedoblet de siste ti årene 5

6 Kursutvikling i verdens aksjemarkeder 6 Avkastningstall i NOK justert for utbytte. Holberg Globals avkastningstall er vist etter kostnader. Kilde: Bloomberg per 30. juni 2015.

7 Historisk avkastning Holberg Global Juni 2015 Siste år Siste 2 år Siste 3 år Siden forvalterskifte Avkastning (%) -0,4 9,5 26,6 27,2 24,6 23,3 Avk. referanseindeks (%) -1,3 8,2 30,0 27,6 25,3 26,2 Volatilitet (%) 8,7 8,8 Sharpe Ratio 2,7 2,5 Aktiv andel (%) 95 7 Alle avkastningstall utover ett år er vist som årlig geometrisk avkastning. Alle volatilitetstall er annualisert og beregnet ut fra månedlige observasjoner. Aktiv andel uttrykker hvor stor del av porteføljen som ikke inngår i referanseindeksen.

8 Årlig avkastning ( ) 8

9 Porteføljesammensetning (bransje) IT 25 % Energi 2% Kontanter 2% Industri 16% BRANSJE- SAMMEN- SETNING Forbruksvarer 10% Finans 17% Konsum 12% Helsevern 17% 9

10 Porteføljesammensetning (geografi) Nord-Amerika (43%) Europa (27%) Russland (2%) Tyrkia (4%) Sør Korea (3%) Øvrige Asia (11%) Afrika (7%) Brasil (2%) 10 Geografiske vekter per 30. juni 2015, eks. kontantandel i porteføljen.

11 10 største investeringer (1-5) Selskap Andel Kommentar 4,7% Bakkafrost er et færøysk oppdrettselskap. Selskapet er vertikalt integrert og aktiv innen forproduksjon, oppdrett av laks og videreforedling av laks. Selskapet besitter noen av de beste og minst sykdomsutsatte konsesjonene/ lokaliteter globalt og har som følge av dette lave produksjonskostnader og høy kvalitet på sine produkter. 4,2% NetEase eier en av Kinas ledende internettportaler (163.com) og genererer ca 88% av sine inntekter fra online internettspill hvor spillerne betaler for den tid de er pålogget. Internettindustrien er en av de raskest voksende industriene i Kina og NetEase er godt posisjonert som en av markedslederne. Selskapet vokser raskt og har i snitt levert en egenkapitalavkastning på 36% de siste ti årene. 3,8% 3,7% Apple Inc. utvikler og selger forbrukerelektronikk, tilhørende programvare og personlige datamaskiner. Selskapet har utviklet noen av verdens mest kjente forbrukerprodukter som Iphone, Ipad, Ipod, itunes, Apple TV og Mac datamaskiner med mer. Vi tror Apple kan overraske med nye produkter samtidig som verdsettingen er attraktiv i et lengre perspektiv. Arrow Global Group er en av Englands tre ledende kjøpere av misligholdt kredittgjeld. Arrow har spesialisert seg på å verdivurdere kredittporteføljer og gjennom automatiserte dataprosesser fremskaffe mer fullstendig informasjon om låntakerne, mens gjeldsinnkreving settes ut til samarbeidende selskaper. Arrow kan vise til sterk tosifret topplinjevekst og enda sterkere bunnlinjevekst og kontantstrøm drevet av stordriftsfordeler og effektiv drift. 3,5% Mastercard er et av verdens ledende selskaper innen betalingsløsninger og tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til bruk av kreditt, debet og relaterte betalingsprogrammer. Selskapet kan vise til sterk underliggende markedsvekst, global tilstedeværelse, høye inngangsbarrierer, utmerket prisingsmakt og en solid driftsutvikling. 11

12 10 største investeringer (6-10) Selskap Andel Kommentar 3,1% 3,0% Gilead Sciences er et av verdens ledende bioteknologiselskap. Selskapet er markedsledende innen behandling av infeksjonssykdommer som HIV og Hepatitt C. Foruten å være dyktige på å forske fram egne, innovative produkter har Gilead også utmerket seg ved å foreta flere smarte og kompletterende oppkjøp av produkter under utvikling. Samsung Electronics er en av verdens ledende mobiltelefonprodusenter, verdens største produsent av LCD TV-er og markedsleder innen produksjon av ulike typer minnebrikker. Selskapet er også en stor produsent av datamaskiner, kameraer og ulike typer hvitevarer. Samsung har en god historikk, ledende markedsposisjoner, er rimelig priset i forhold til løpende inntjening og har en sterk netto kontantposisjon. 3,0% Amerikanske Polaris produserer et bredt spekter av off-road kjøretøy, snøscootere og motorsykler. Selskapet er klar markedsleder i USA og ekspanderer raskt internasjonalt. Selskapets historikk under nåværende leder er beundringsverdig med sterk tosifret årlig omsetningsvekst, økende marginer og en egenkapitalavkastning på over 60%. 2,9% Celgene er et av verdens ledende biofarmasiselskap med fokus på kreftbehandling og invalidiserende inflammatoriske sykdommer. Foruten god inntjening fra eksisterende produktportefølje har Celgene også en spennende forskningsportefølje. 2,8% Naspers er et ledende sørafrikansk internett- og mediekonsern. Naspers har utvist en bemerkelsesverdig evne til å investere i og utvikle ledende internettselskaper globalt samtidig som konsernet er dominant markedsleder innen betal-tv i 48 afrikanske land. Naspers eierandeler i internettselskapene Tencent og Mail.ru utgjør alene 100% av konsernets børsverdi. 12

13 Nøkkeltall for fondets største investeringer PE PE EPS vekst Utbytte avkastning ROE (%) P/B Selskap PF Vekt (%) 2015E 2016E 2016E 2015E Siste 12 mnd Siste 12 mnd 1 Bakkafrost P/F 4,7 % 11,7 10,9 6,8 % 4,0 % 35 % 4,0 2 NetEase Inc 4,2 % 19,0 15,1 25,8 % 0,8 % 22 % 4,7 3 Apple Inc* 3,8 % 13,9 13,1 6,7 % 1,6 % 38 % 5,7 4 Arrow Global Group PLC 3,7 % 13,1 10,1 29,0 % 2,3 % 16 % 3,8 5 MasterCard Inc 3,5 % 27,8 23,0 20,5 % 0,7 % 59 % 17,1 6 Gilead Sciences Inc 3,1 % 10,7 10,4 2,9 % 1,1 % 93 % 10,0 7 Samsung Electronics Co Ltd (pref) 3,0 % 6,1 5,7 8,6 % 2,2 % 12 % 0,7 8 Polaris Industries Inc 3,0 % 20,0 17,1 17,0 % 1,4 % 61 % 11,3 9 Celgene Corp 2,9 % 24,9 18,9 31,7 % 0,0 % 43 % 13,9 10 Naspers Ltd* 2,8 % 41,7 30,0 39,0 % 0,4 % 19 % 9,7 11 Novo Nordisk A/S 2,7 % 29,5 23,9 23,4 % 1,6 % 91 % 30,7 12 AmerisourceBergen Corp* 2,5 % 21,9 19,3 13,5 % 1,1 % 0 % 12,4 13 Union Pacific Corp 2,5 % 16,4 14,4 14,1 % 2,4 % 25 % 4,0 14 CTT-Correios de Portugal SA 2,4 % 16,8 16,5 1,8 % 5,3 % 29 % 5,1 15 Agricultural Bank of China Ltd 2,4 % 5,6 5,3 5,8 % 6,1 % 18 % 0,9 16 Royal Unibrew A/S 2,4 % 18,7 17,1 9,0 % 3,1 % 28 % 4,4 17 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS 2,3 % 13,4 11,3 19,0 % 6,0 % 44 % 4,3 18 Kroton Educacional SA 2,3 % 14,1 11,2 26,0 % 1,6 % 15 % 1,6 19 Google Inc 2,2 % 19,0 16,5 15,2 % 0,0 % 15 % 3,4 20 Verisk Analytics Inc 2,1 % 25,3 22,3 13,3 % 0,0 % 82 % 34,8 Topp 20 - Vektet snitt 58,5 % 14,1 12,8 9,6 % 2,0 % 28 % 3,6 Portefølje - Vektet snitt 100,0 % 15,2 13,0 17,6 % 2,4 % 28 % 3,7 *= Avvikende fiskalår Kilde: Bloomberg. Vekter per 30. juni Kurser per 1. juli

14 Største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 måneder NetEase Inc Bakkafrost Apple Celgene Corp Mastercard Inc Hyundai Motor Co Pref. Halliburton Co Etalon Group Ltd Kroton Educacional SA Afren

15 Jaktloven Aktive forvaltere Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. Vi er indeksuavhengige i sammensetningen av våre porteføljer. Vi har konsentrerte porteføljer der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Risiko søkes redusert gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Selskapsfokus Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er skeptisk til prognostisering av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. 15

16 Jakten på det gode selskap Jaktregler Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bransjeattraktivitet Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig billig 16

17 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen Ansvarlig porteføljeforvalter 10 års erfaring fra aksjemarkedet og 10 års erfaring fra aktiv bedriftsutvikling Bakgrunn fra Orklas Investeringsdivisjon og Viking Venture Begynte i Holberg Fondene i august 2011 Leif Anders Frønningen Porteføljeforvalter Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i Trondheim og Universität Karlsruhe i Tyskland Co-pilot for Holberg Global siden 2007 Begynte i Holberg Fondene i 2006 Merethe A. Berg Transaksjonsansvarlig Bachelor i Business Administration fra Handelshøyskolen BI og Singapore Management University Bakgrunn fra DNB Markets Begynte i Holberg Fondene i

18 Våre fond og forvaltere Ansvarlig forvalter Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg OMF Holberg Triton Holberg Rurik Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt 18

19 Kontaktinformasjon og forbehold Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på 19

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no LEDER Is i magen God avkastning gjør godt, men litt is i magen er ikke å forakte det heller. Når dette

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer