NVF utvalg drift og vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVF utvalg drift og vedlikehold"

Transkript

1 NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/ september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård, Österbottens NTM-central (leder) Mikael S. Hagberg, Trafikverket (leder) Kenneth Natanaelsson, Trafikverket (sekretær) Jens Kristian Koefod, Region Sydanmark (sekretær) Arni Jakobsen, Landsverk (leder) Asbjørn Mortenson, Landsverk (sekretær) Øystein Larsen, Statens vegvesen (ordfører) Tor Erik Saltnes, ViaNova Plan og Trafikk (sekretær) Einar Pálson, Vegagerdin (leder) Jóhann S D Christiansen, Reykjavíkurborg (sekretær) Tuovi Päiviö, Trafikverket (sekretær) Niels Kristian Kvistgaard, Vejdirektoratet (leder) Referat 1. Åpning Arni ønsket velkommen til Færøyene. Vi hadde en flott rundtur/befaring i bil på Færøyene hvor vi kikket på veger, bruer og tunneler mandag ettermiddag/kveld med middag i Leirvik, og alle takket vertskapet for turen. Gjennomgang av agenda: ingen kommentarer, og ingen saker til eventuelt. 2. Referat fra forrige OS-møte Ingen kommentarer til referatet. 3. Informasjon om Landsverket i Færøyene, Mikkel H. Frandsen Mikkel Frandsen holdt et spennende innlegg om organisering av Landsverket og om utviklingen av infrastrukturen på Færøyene. Presentasjon vedlagt. 1 S ide

2 4. Erfaringer fra årsmøte i Island O/S-møtet er veldig fornøyd med gjennomføringen av årsmøtet på Stykkilsholmur, og er fortsatt enige i den oppsummeringen som ble foretatt i O/S-møtet etter årsmøtet (se referat fra forrige O/S-møte). Ca halvparten av medlemmene i utvalget deltok på årsmøtet, og i utgangspunktet er O/Smøtet fornøyd med dette nivået selv om det er ønskelig at flest mulig deltar på dette. Det er generelt vanskelig å få «full» deltagelse på alle møter (nasjonal møter, møter i prosjektene i tillegg til årsmøte og andre nordiske fellesmøter). For mange utgjør dette dager i året. Stort sett gjennomføres møter i utvalget fysisk, men med mulighet til å delta enten via video, skype, lync eller lignende. For å sikre bredest mulig deltagelse på møter er det viktig å tenke gjennom hvordan møtene gjennomføres. 5. Program for årsmøte i Færøyene 2015 O/S-møtet diskuterte rammer og innhold for neste årsmøte på Færøyene som skal avholdes 1.-3.juni Alle sender info ut til egne medlemmer om dato for årsmøtet. Alle Målpris/budsjettpris: 5000 Dkk Dkk for feller Ekstra natt på hotell: Arni sjekker priser også for dette Arni må avklare med hotell hvilke frister som gjelder for evt avbestilling. Arni Arni Utkast til program: 1.juni: Ankomst ca kl Torshavn Kl Fellesmøte inkl feller med presentasjon av Færøyene historisk presentasjon? Kl Fellesopplegg + Middag Båttur, omvisning i Torshavn, Arni og Asbjørn 2.juni: Faglig innlegg fra Færøyene infrastruktur og drift/vedlikehold (evnt. supplerende info om Færøyene dersom dette ikke er tilstrekkelig behandlet dagen før) Prosjektmøte alle grupper Status fra prosjektene 15 min + 5 min spørsmål Lunsj Kontraktsformer Organisering i norden (rapporter) inkl diskusjon Vintertjeneste i Norden (rapport) inkl diskusjon Metoder og utstyr (xxx) inkl diskusjon Avslutning og oppsummering i plenum OS-møte Fellesopplegg + Middag 2 S ide

3 3.juni Frokost Befaring (busstur) inkl lunsj på busstur (Sandøy?) Arni og Asbjørn Flyplass ankomst 13:30 Buss returnerer til Torshavn med de som evt skal være igjen Arni Mulige flyavganger fra København: Invitasjon sendes til OS-gruppe, så videreformidler hvert land til sine medlemmer. Alle 6. Status for Prosjekter prosjektplaner Det ble gitt en kort status for de ulike prosjektene til O/S-møtet Organisering, kontrakter og oppfølging Følger planene og jobber nå med kontrakter. Nylig avholdt heldagsmøte i Malmø 9.september.. Etablert notat for hvilke tema som skal vurderes (20-25 stk). Hovedfokus på hvordan og hvorfor kontraktene er organsiert på ulike måter i de ulike landene. Beskrive fordeler og ulemper ved de ulike modellene samt trender videre. Oppsummering til slutt. Jobbe med de ulike delene i hvert av landene og tette møter for å samordne. 3 S ide

4 Vinterteknologi Det gjennomføres 2 møter pr år utover årsmøtet. Neste møte 4.november på Arlanda april skal det avholdes et seminar om Vinterdrift i Horsens/Danmark Metoder og utstyr Møte i Stockholm 23.oktober hos WSP. «Reoppstartsmøte» på Island var positivt, og det er håp om at gruppen skal komme i gang med arbeidet i høst. 7. Innspill fra utvalget til kongressen i Trondheim 2016 Øystein har gitt innspill fra vårt utvalg til arrangøren: Besøke NTNU/ Trondheim Laboratorie for vinterforskning Det ble diskutert muligheten for å legge en sesjon fra vårt utvalg til NTNU, evt kombinere med besøk på annen lab (f.eks asfaltlab), og/eller flere poster for å kunne håndtere en større gruppe mennesker som går på sesjonen. En mulig ide kan være å kombinere med korte innlegg om resultater fra prosjektene våre i perioden. O/S-møtet er positive til disse planene, og at det jobbes videre med konkretisering av dette. 8. Aktuelle saker fra NVF Seminar i Finland 7-8.oktober i Vanta i Finland (ved flyplassen). Tema for konferansen er kvalitet og kvalitetsoppfølging i kontraktene i de ulike landene, og er det tredje temaet som prosjektgruppe 3 skal arbeide med i perioden. Touvi er sentral i dette seminaret, og ønsker at informasjon om arrangement spres til alle medlemmer av utvalget slik at de kan spre dette videre. Øystein har videreformidlet dette. 9. Nytt fra andre nordiske land Færøyene: Intet utover innlegg fra Frandsen. Finland: Det er nedskjæringer på gang i Finland. 700 av 3500 årsverk skal bort hvorav 500 tas ved hjelp av pensjonering. Sentralene skal også spare penger (33 mill euro). Det stiller tøffe krav til effektivisering av organisasjon og virksomhet i forhold til arbeidsoppgaver. Veghålning pilotprosjekt: Alliansekontrakter felles mål for byggherre og entreprenør. Danmark: Det er store utfordringer med ny organisasjon (fra nyttår), hvor det er vanskelig å finne sin plass i matriseorganisasjonen som er etablert. Tilpasninger av organisering pågår. 4 S ide

5 Utfordringer i forholdet mellom anlegg og drift og vedlikehold. Det arbeides med å utvikle en prosjektmodell/prosessmodell som skal beskrive hvordan man skal gjennomføre prosjekter. Jens Kristian kan orientere om dette på neste møte. Neste store utlysning av drift og vedlikeholdsarbeider er i Det jobbes med å lage en masterplan for dette for å sikre bevilgning og for å planlegge hvordan det skal gjøres i praksis (utlysningsprosess, prosjektleder mm). Det arbeides også med å utvikle en modell for å kartlegge om Vejdirektoratet leverer det man skal til samfunnet og om man oppnår de servicenivå som samfunnet har bestilt. Sverige: Det har vært valg i Sverige, med ny regjering som resultatet. Ny statsminister gir signaler om at det er ønskelig å ha drift og vedlikehold av bl.a jernbane «inhouse» - dette vil evt medføre store endringer i forhold til dagens organsiering. Det pågår også en omorganisering av virksomheten innen drift og vedlikehold i Vägverket. Norge: Nye standardkrav for bl.a vinter er innført, med oppstart fra og med Innføres gradvis ettersom kontraktenes fornyes (alle kontrakter i løpet av en 5 års periode). Ny regjering i 2013, gir klare signaler om økt satsing på samferdsel. Bevilgninger som gir mulighet for å håndtere etterslepet. Etablering av vegselskap for å håndtere de store prosjektene (langsiktig budsjettering). Dette får konsekvenser også for Svv. Nye kontrakformer: alternative kontrakter prøves ut noen steder. Mindre kontrakter, fagdelte kontrakter, mer byggherrestyrte kontrakter. SIK prosjektet Norge og Sverige felles krav til kompetanse. Det er startet en prosess med salg av Mesta til private eiere. 10. Neste OS-møte Møtet på Island flyttes til lokale i nærheten Kastrup eller i Vejdirektoratet. Dato 11.mars. Jens Kristian sjekker muligheter. Alle gir tilbakemelding til Jens Kristian om de har behov for videoppkobling. Øystein ba alle tenke på mulig avslutningsmøte våren 2016 før kongress i Norge for oppsummering og avslutning av arbeidet i utvalget og for å etablere et godt grunnlag for neste periode. Øystein nevnte tur med Hurtigruta som et alternativ. 5 S ide

6 11. Eventuelt Informasjon om NordFou OS-møtet inviterer Brian Larsen til neste møte i København for å få en orientering om muligheter for å få finansiering gjennomg NordFoU-systemet. Øystein kontakter Brian. Orientering om ny prosjektleder for NVF-kongressen i Trondheim Nina Ambro Knutsen overtar ledelsen etter Gyda Austin. Kontaktinfo: Forøvrig ingen saker. 6 S ide

Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg

Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg Sted Meteorologisk institutt, Blindern, Oslo Besøksadresse: Henrik Mohns plass 1 Møtelokale: Tallhall Tid 26.02.2013, 10:00-16:30 Møteleder

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015 Møtereferat 1/2015 Møte 28. januar kl 11-16, Vegdirektoratet i Oslo (møterom Spinneriet) Tilstede: Roar, Anne Stine,

Detaljer

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 4-14 i NVF norsk avdeling Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015

NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015 NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015 Sted Scandic Bygholm Hotel Horsens Tid 22.04.2015 kl 13-18 Møteleder Freddy Knudsen Referent Øystein Larsen Til stede Freddy

Detaljer

Møte 2-2014 for det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016. Hos EBA i NHO-bygget, Middelthunsgt 27, Majorstua i Oslo

Møte 2-2014 for det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016. Hos EBA i NHO-bygget, Middelthunsgt 27, Majorstua i Oslo PROTOKOLL 1 (5) 24.03.2014 Møte 2-2014 for det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016 Dag og tid: Mandag 23. mars 2014 kl. 09.00 12.30 Sted: Hos EBA i NHO-bygget, Middelthunsgt 27, Majorstua i

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo PROTOKOLL 1 (5) Møte 2-2013 i det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016 Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 Til stede: Ronny Spångberg (VIS, SE), Annika Ramsell (VIS), Nils Friberg (koordinator, NVL), Ulla Murholt-Rosental (Språkskoloene i DK), Anne Grethe

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer