Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden"

Transkript

1 Standardkrav på gang- og sykkelveger og fortau i Norden Knut Magne Reitan, Siv.ing Reitan AS Foto: Henriette Busterud, Statens vegvesen

2 Innhold Bakgrunn Spørreundersøkelse Foto: Lars Christensen, Statens vegvesen 2

3 Bakgrunn Prosjektet er en del av Etatsprogram Vinterdrift (EVI) Arbeidspakke 2 Friksjon og vegbaneforhold Fokus på vinterdrift av GS-veg/UU Mer om EVI: Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 3

4 Hva skal data brukes til? NTP: I Stortingets klimaforlik er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange Økt fokus på gange og sykling Ideer og innspill til bedre beskrivelser/krav i kontrakter Egnet utstyr og gode løsninger Ideer til videre forskning Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 4

5 NVF vinterseminar 2015 Spørreundersøkelsen Spørsmål som er stilt: Hvilke krav stilles i forhold til vinterdrift av GS-anlegg og UU i nordiske land og i kommuner? Hvordan følges disse kravene opp? Hvilke metoder og utstyr brukes i drifta? (i forhold til brøyting, friksjonsforbedring) Hvilke strømaterialer benyttes og hvilke krav stilles? 5

6 Spørreundersøkelsen Hvem er spurt? Alle Nordiske vegadministrasjoner Hvem har svart? 6 / 6 Alle kommuner i Danmark Alle / 23 Utvalgte kommuner i Sverige 10 / 8 Utvalgte kommuner i Norge 21 / 9 Utvalgte kommuner på Island 8 / 1 Utvalgte kommuner i Finland 8 / 4 Utvalgte kommuner på Færøyene 3 / 0 Foto: Rune Amundsen, Statens vegvesen 6

7 Oversikt over danske kommuner som har svart 7

8 De Nordiske vegadministrasjoner: Spørsmål 1: Gjøres det spesielle tiltak for gående og syklende? Land Danmark Finland Norge Svar Ja Nei Ja Sverige - Island - Færøyene - Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegadministrasjon på Færøyene og Island: Ikke ansvar for GS-areal!! 8

9 De Nordiske vegadministrasjoner: Spørsmål 1: Gjøres det spesielle tiltak for gående og syklende? Land Svar Brøyting Bilveg g/s-veg Samme krav Bilveg Friksjon g/s-veg Samme krav Tykkelse snø/is Bilveg g/s-veg Samme krav Danmark Ja x x Finland Nei x 1) x 2) x Norge Ja x x 3) x x 3) x Sverige - 1): Gjelder bare på dagtid 2): Samme krav bare på hovedveger 3): Samme utløsende krav, men syklustiden kan være kortere på g/s-veger 9

10 De Nordiske vegadministrasjoner: Spørsmål 2: Krav til snørydning Driftsklasse Utrykning Tidskrav Kvalitet Norge Høy 0 cm Som for tilliggende veg. Maks 2t Lav 0 cm Som for tilliggende veg. Maks 3t Sverige Høy 2 cm Natt 6 cm Lav 2 cm Natt 6 cm Finland Høy 3 cm Natt 8 cm Lav 4 cm Natt 8 cm Danmark 3-5 cm Utkall fra vintersentral 2t 4t 3t 4t Bar veg Jevnt snø/isdekke. Maks 1 cm snø 75 % av bredden, men over 0,5 m 75 % av bredden, men over 0,5 m Snø< 1,5 cm behöver inte plogas Snø <1,5 cm behöver inte plogas Bar veg 10

11 De Nordiske vegadministrasjoner: Spørsmål 3: Krav til friksjon Land Norge Sverige Finland Danmark Svar Bar veg (høy). Minimum friksjon 0,30 (lav) Tiltakstid: Som for tilliggende veg. Maks 2/3t (høy/lav) Minimum friksjon: 0,30 Titakstid: 2t (høy), 4t (lav) Minimum friksjon: 0,25 Tiltakstid: 2t (høy), 3t (lav) Bar veg (Saltes preventivt-måler ikke friksjonen) Foto: Øystein Larsen, Statens vegvesen 11

12 De Nordiske vegadministrasjoner: Spørsmål 4-6 Land Maksimal snø- og istykkelse Krav til jevnhet Krav til tverrfall Norge Iskanter skal ikke Maks 2 cm Samme krav som være høyere enn 2 cm på bar veg Sverige Finland Danmark Ingen krav Maks 1 cm - Ingen krav Maks 2 cm - Ingen krav Ingen krav Ingen krav 12

13 De Nordiske vegadministrasjoner: Spørsmål 8: Krav til taktil merking Land Norge Sverige Finland Danmark Svar Minst 90 % synlige eller følbare. Iskanter maks 2 cm - - Finnes ikke på statsveje Foto: Øystein Larsen, Statens vegvesen 13

14 Land NVF Vinterseminar 2015 De Nordiske vegadministrasjoner: Spørsmål 9 Kontroll av kvalitet Norge Sverige Finland Danmark Kontroll av byggherre og entreprenør Inspektion ska ske vart 7: dygn Kontroll av byggherre og entreprenør Kontroll av byggherre og entreprenør Har igangsat forsøg med at bruge borgerhenvendelserne aktivt i kvalitetsopfølgningen 14

15 De Nordiske vegadministrasjoner: Spørsmål 10 og 13 Land Tiltak ved lave temperaturer Krav til kjemiske materialer Krav til strøsand Norge Driftes som Lav standard, NaCl Maks. 6 mm steinstørrelse. men med syklustid som for Krav Saltinnblanding begrenses til et Høy standard minimum Sverige - Finland Salt används inte på Salt får inte <6 mm steinstørrelse. statens gå- och cykelvägar andävändas Skal godkjennes av byggherre Får inte skada däck Danmark På cykelstier gøres ikke NaCl Ikke benyttet noget Krav 15

16 Nordiske kommuner : Spørsmål 1 og Hvilken vegtype prioriteres høyest Kommuner 1-Spesielle tiltak for gående/ syklende Snøbrøyting / plogning Friksjon / halkbekämpning Tykkelse av snø- og issåle ja nei Bilveg g/s-veg samme krav Bilveg g/s-veg samme krav Bilveg g/s-veg samme krav Danmark Finland Norge Sverige Island Færøyene

17 Danske kommuner : Spørsmål 2: Krav til snørydning Kommune Driftsklasse Utrykning Tidskrav Kvalite t Sønderborg Esbjerg Høy - Efter snefall starter Bar veg rydding kl 05. Lav - Fullført innen 2 timer Bar veg Høy 1 5 cm Snedriver: 2 timer Sne: 4 timer Bar veg Lav 3 Ryddes ikke - - Høy 1 5 cm Kl alle dager Bar veg Varde Lav 2 5 cm Kl alle ukedager Bar veg Billund Frederica Høy Lav 5 cm Høy cm 2 timer Alle dager kl Tiltakstid 6 timer Bar veg Bar veg Bar veg Lav 2 Ryddes ikke - - Ikast-Brande Ringkøbing- Skjern Høy Lav Høy 1 5 cm - - Lav

18 Danske kommuner : Spørsmål 2: Krav til snørydning -Oppsummering Utrykning Ingen konkrete krav vurdering Krav 1 cm 3 5 cm 5 cm 5 8 cm 8 cm 10 cm Tidsperiode Varierer fra hele døgnet alle ukens dager til kun hverdager Oppstart mellom kl 03 til 07 Tiltak avsluttes mellom kl og 22 Krav til oppmøtetid (45 min) og gjennomføringstid (2 6 timer) 18

19 Danske kommuner : Spørsmål 3: Krav til friksjon - Oppsummering Utrykning Ingen konkrete krav vurdering skal ikke være glatt Krav Preventiv salting 0 timer Ved konstatert glatt føre Farbare uten væsentlige gener Tidsperiode Hele døgnet, hele uken Kun hverdager Mellom kl 05 og 22, men også kl Gjennomføringstid ingen krav 4 timer / 3 timer 19

20 Danske kommuner : Øvrige spørsmål - Oppsummering Spørsmål 4 Krav til maksimal snø- og istykkelse Spørsmål 5 Krav til jevnhet Spørsmål 6 Krav til tverrfall Ikke aktuell problemstilling Spørsmål 8 Tiltak for taktil merking Ikke behov pga. salting Snørydding med gummiskjær Kontroll av kvalitet Hovedsakelig kontroll både av byggherre og entreprenør Noen få har ingen kontroll Foto: Øystein Larsen, Statens vegvesen 20

21 Norske kommuner : Spørsmål 2: Krav til snørydning Kommune Driftsklasse Utrykning Tidskrav Kvalite t Fredrikstad Høy Lav 3 cm Gjennombrøyting innen kl 07 Oslo Skedsmo Bærum Drammen Tønsberg Karmøy Høy Lav Høy Lav Høy 1 3 cm Lav 2 4 cm våt / 7 cm tørr snø Høy 1 2 cm Syklustid 3 timer Lav 2 3 cm Syklustid 4 timer Høy Lav Høy 1 Lav 4 3 cm 5 cm 6-8 cm 4 cm Gjennombrøyting innen kl 06, på lø/sø 1 time senere. Syklustid 8 timer Brøytes før kl 07 Bergen Høy Lav Skal være bare til enhver tid Syklustid 6 timer. Brøytet innen kl 07 Trondheim Høy Lav Når snøværet begynner 5 cm Gjelder mellom kl 06 og 23. Syklustid 3 timer Gjennomføringstid 7 timer Hardt og jevnt snø/isdekke, maks 1 cm løs snø 21

22 Norske kommuner : Spørsmål 3: Krav til strøing Kommune Driftsklasse Fredriksta d Oslo Høy Høy Utrykning Tidskrav Kvalite t Strøing når isete veg strø og salte når det er glatt Skedsmo Høy Ingen krav Bærum Høy Ingen krav Drammen Høy Friksjon under 0,3 Tønsberg Høy Ingen krav Karmøy Høy Ingen krav Bergen Høy Skal ikke være glatt Trondheim Høy Friksjon under 0,3 Gjennomstrøing innen kl 07 Skal være strødd innen kl 07 22

23 Svenske og Finske kommuner : Spørsmål 2 og 3: Krav til snørydning og friksjon Snømengde Sverige Tidskrav Tidskrav friksjon 1 cm 3 t 6 t 2 cm tørr/1 cm kram cm 2,5 t 2,5 t 4 cm 5 t 5 t 4 cm 36 t 36 t 3 5 cm - - Snømengde Finland 1,5 3 t 3 t 2 / 4 / 6 cm 4 t 2 t 5 cm tørr / 3 cm kram 4 Ikke glatt 23

24 Svenske og Finske kommuner : Spørsmål 8. Taktil merking Sverige Skal være uten snø Børstes rene Mest på saltet vegnett Har påler som skal være tilgjengelig Finland Høyeste standard Tilgang til knapp for trafikklys Knut Opeide, Statens vegvesen 24

25 Svenske og Finske kommuner : Spørsmål 10. lave temperaturer Sverige Befuktet salt Grus Tester Kaliumformiat Finland Sand 25

26 Svenske og Finske kommuner : Spørsmål 13. Friksjonsmaterialer Sverige NaCl Sand 1 6 mm Tester CMA 2-5 mm 4 8 mm sand med flis Finland NaCl Sand 1 6 mm 2 6 mm 0-8 mm 26

27 Foto: Terje Lindland, Statens vegvesen Foto: Joakim Hjertum, Oslo kommune 27

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01

Statens vegvesen D2-S10-1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser 2014-05-01 Statens vegvesen D2-S10-1 D2-S10 Krav til ulike vinterdriftsklasser Innhold 1 Generelt... 2 2 Vinterdriftsklasse DkA... 2 3 Vinterdriftsklasse DkB - høy... 3 4 Vinterdriftsklasse DkB - middels... 4 5 Vinterdriftsklasse

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger NVF seminar Horsens Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger 2014-11-07 Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Ny HB R610 av 2014

Detaljer

NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015

NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015 NVF Prosjekt Vinterteknologi. Referat fra møte nr 6 Horsens Danmark 22.04.2015 Sted Scandic Bygholm Hotel Horsens Tid 22.04.2015 kl 13-18 Møteleder Freddy Knudsen Referent Øystein Larsen Til stede Freddy

Detaljer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Kai Rune Lysbakken Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegteknologiseksjonen - Åsmund Holen ViaNova Plan og

Detaljer

Universell utforming og Vinterdrift

Universell utforming og Vinterdrift Universell utforming og Vinterdrift Et målesystem for gangareal Halvard Aaby Hansen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Alex Klein-Paste, BAT Medveileder: Kai-Rune Lysbakken, Vegdirektoratet

Detaljer

Statens vegvesen. Lars Erik Hauer, Marit Brandtsegg, Eirik Øvstedal, Morten Rannem, Svein Ryan

Statens vegvesen. Lars Erik Hauer, Marit Brandtsegg, Eirik Øvstedal, Morten Rannem, Svein Ryan Statens vegvesen Referat Dato: 3.06.2013 Tid: 1000-1700 Referent: Øystein Larsen Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Larsen - 73954641 Vår dato: 07.06.2013 Vår referanse: 2010031981-012 Bransjenettverk vinterdrift

Detaljer

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01

Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift 2015-05-01 Statens vegvesen D2-IC0833a - 1 D2-IC0833a Krav til kompetanse i vinterdrift Innhold 1 Styring av vinterdrift: Krav til kompetanse... 2 2 Utførelse av vinterdrift: Krav til kompetanse... 4 3 Opplæring

Detaljer

Erfaring fra vinterkurs Framtidige krav til vinterkompetanse

Erfaring fra vinterkurs Framtidige krav til vinterkompetanse SIK Arlanda Erfaring fra vinterkurs Framtidige krav til vinterkompetanse 2014-03-11 NRK Hvorfor vinterkurs? Vinterdrift den mest omfattende oppgaven i driftskontraktene ca. 60% av kontraktssummen Har konsekvenser

Detaljer

Velkommen til Lillehammer!

Velkommen til Lillehammer! Velkommen til Lillehammer! Statens vegvesen Region øst Region øst Region øst har : 1,9 millioner innbyggere 2286 km riksveg 10808 km riks- og fylkesveg 369 km gang-sykkelveg langs riksveg 518 km gang-sykkelveg

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene STF22 A04308 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene Grenseoverskridende utnytting av ressurser Sluttrapport SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 2004 2 Forord Det har

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner... 6 2 Kontraktsdokumenter... 8 3 Mål for kontrakten og dens gjennomføring... 9 3.1 Samfunnsansvar... 9 3.2 Mål

Detaljer

Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg

Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg Rambøll Norge AS Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Statens vegvesen Region sør Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg - en undersøkelse basert på taus kunnskap Risikovurderinger

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene.

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene. PROJEKTBESKRIVNING TEMAGRUPP 3 - OSKYDDADE TRAFIKANTER PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Sykkelregnskap. 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging

Sykkelregnskap. 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging Sykkelregnskap 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging Verdien av sykling: " Sluttnotat: Implementering av data fra verdsettingsstudien i NKA-verktøyene:

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Hovedutvalget for samferdselssektoren Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post postmottak@bfk.no Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vedlikehold av kunstgressbaner

Vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet i samarbeid med Norges Fotballforbund Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Kunstgressbaner en stor suksess

Kunstgressbaner en stor suksess Kunstgressbaner en stor suksess København 2013 Ib Mikkelsen Bakgrunn Utdannet gartneriteknikker med anleggsteknisk spesiale i 2000. Var ansatt som avdelingsingeniør ved Statens vegvesen i Sogn og Fjordene.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 13/6125 Tilbudsfrist: 10.09.2013 kl. 12:00 Avtaleperiode: 4 år, med

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015 Møtereferat 1/2015 Møte 28. januar kl 11-16, Vegdirektoratet i Oslo (møterom Spinneriet) Tilstede: Roar, Anne Stine,

Detaljer

NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013

NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013 NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013 Sted Horsens Tid 17.09.2013 Møteleder Freddy Knudsen Referent Øystein Larsen Til stede Joakim Hjertum Arne Kristensen Freddy Knutsen

Detaljer