Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg"

Transkript

1 Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg Sted Meteorologisk institutt, Blindern, Oslo Besøksadresse: Henrik Mohns plass 1 Møtelokale: Tallhall Tid , 10:00-16:30 Møteleder Øystein Larsen Referent Tor Erik Saltnes Innkalt Paul Robert Rotevatn, Mesta Drift Arne Kristensen, Meteorologisk institutt Terje Bache, NCC Roads Kine Skarstein, Statens vegvesen Region øst Kjetil Nergaard, Statens vegvesen Region sør Torgeir Strand, Statens vegvesen Region vest Trine Jacobsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Øystein Larsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Tor Erik Saltnes, ViaNova Plan og trafikk AS Gunn Enge, Statens vegvesen Vegdirektoratet (NVF sentralt) Forfall Johannes Helgesen, Lemminkainen Øyvind Bergset, Maskinentreprenørenes Forbund Alex Klein-Paste, NTNU Joakim Hjertum, Oslo kommune Kurt Bøystad, Bærum Kommune Arne Gussiås, Statens vegvesen Region midt Kjell Trymbo, Statens vegvesen Region nord Bård Nonstad, Statens vegvesen Vegdirektoratet Kopi Marit Due Langaas, Statens vegvesen Vegdirektoratet Saksliste 1. Velkommen v/øystein 2. Presentasjon av nye medlemmer 3. Orientering + omvisning på met.no v/arne Kristensen 4. Referat fra forrige møte v/tor Erik 5. Orienteringssaker: v/øystein + Tor Erik - OS-møte - Årsberetning - Virksomhetsplan 6. Kommunikasjon og hjemmeside (NVFNorden.org) 7. Sommermøte i Svolvær v/øystein/tor Erik + Kjell Trymbo 8. Deltakelse på prosjekter v/tor Erik Innspill fra øvrige nordiske land 9. Halo - Meteorologisk institutts nye portal for eksterne brukere v/arne 10. Neste møte 11. Eventuelt 12. Orientering og befaring på NCC s snøsmelteanlegg i Oslo v/terje Bache og Hans Kevin, NCC (ca ) 1

2 1. Velkommen v/øystein Øystein ønsket velkommen til MET, og gikk gjennom dagens program. 2. Presentasjon av nye medlemmer Det ble foretatt en kort presentasjonsrunde av møtedeltakerne. Nye deltakere som ikke var med på forrige runde: Trine Jakobsen fra Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hun jobber i seksjon for vegforvaltning og utvikling på økonomi. Gunn Enge fra Statens vegvesen Vegdirektoratet, internasjonal stab deltok også på møte, se sak 6. Hun sitter også sentralt i forbundsekreteriatet til NVF. Etterskrift: Kjell Trymbo fra Statens vegvesen Region nord går ut av utvalget pga bytte av jobb. Ny person fra Region Nord blir Olav Korsaksel med følgende kontaktinformasjon: Seksjon: Byggherre Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ Besøksadresse: Dreyfushammarn 31/33, BODØ Telefon: Mobil: e-post: 3. Orientering + omvisning på met.no v/arne Kristensen Arne orienterte om Meteorologisk institutt og deres arbeidsoppgaver. Det viktigste for instituttet er «sikring av liv og verdier». Hovedarbeidsoppgaver: Overvåke, observere vær i norge, utenfor Norge og i nærliggende havområder inkl Svalbard Varsle Formidle Forske Organisert i 3 divisjoner: Meteorologi og klimadivisjon Forsknings og utviklingsdivisjon IT-divisjon 2

3 Instituttet ble etablert 1866, og har i dag 428 ansatte observatører (18 i Arktis på 6 mnds kontrakter). Se mere informasjon på Det finnes værvarsling i Oslo, Bergen og Tromsø som samlet dekker Norge inklusive våre havområder. Ørland hovedbase for Forsvaret dette kan få konsekvenser også for instituttets sine lokasjoner. Arne viste oss også rundt på instituttet, og vi fikk også komme inn i «operasjonsrommet» hvor vi fikk en gjennomgang av hvordan dette rommet er organisert og hvordan det fungerer i praksis. Takk til Arne for flott opplegg hos Meteorologisk institutt! 4. Referat fra forrige møte v/tor Erik Trine stilte seg bak gruppens vurderinger av forventninger til NVF-arbeidet på forrige møte. Alex skulle hatt innlegg om vegvær, men kunne ikke møte denne gangen. Kjetil sitter vegværgruppa, og melder om mye spennende som er på gang. Noen stikkord: temperaturmålere på buss aktuelt, sanntidsregistreringer fra entreprenører som mates inn i modellene som grunnlag for entreprenørens valg (prognosemodeller), mm. Innlegget utsettes til neste møte. 5. Orienteringssaker: v/øystein + Tor Erik Øystein og Tor Erik orienterte kort fra - OS-møte: ingen kommentarer - Årsberetning: ingen kommentarer - Virksomhetsplan: ingen kommentarer 3

4 Øystein orienterte også kort om invitasjonen fra NordFoU v/ Brian Gross Larsen om muligheter for samarbeid i forbindelse med å utvikle nye FoU-prosjekter. Dette tas også opp på OS-møte i Stockholm, og vi kommer tilbake til dette når prosjektene er startet opp. Øystein/Tor Erik følger opp dette. 6. Kommunikasjon og hjemmeside (NVFNorden.org) Johanne Solheim, som har vært ansvarlig for dette i NVF, har sluttet i sin stilling i vegvesenet, og det er Liv Bulling som etterhvert skal overta dette ansvaret videre. Gunn Enge presenterte derfor de nye hjemmesidene til NVF på nvfnorden.org. Utvalget kan nå begynne å legge ut informasjon om møter, seminarer mm på hjemmesidene. Det er Øystein og Tor Erik som er gitt skriverettigheter, så all informasjon som ønskes lagt ut sendes til en av oss. Gunn ønsket at vi aktivt skulle begynne å bruke hjemmesidene på møtene våre. Gunn nevnte spesielt mulighetene for å søke om stipend for å gjennomføre studier innen vegog trafikkfag, se informasjon på hjemmesiden: 7. Sommermøte i Svolvær v/øystein/tor Erik Øystein og Tor Erik orientert om planene for sommermøte i Svolvær. Det fremkom noen kommentarer til tidsplanen hvor man bl.a kan flytte prosjektmøtene slik at disse kommer først i programmet (etter fellesseansen med ledsagere innledningsvis). Det ble også stilt spørsmål til om man rakk å samle prosjektgruppene før møtet i Svolvær. Øystein/Tor Erik justerer opplegget slik at prosjektmøte kommer tidlig samt at prosjektgruppene selv kan vurdere behov og mulighet for møte før Svolvær. Endelig opplegg besluttes på OS-møtet i Stockholm. Forøvrig ga gruppen full tilslutning til opplegget. 8. Deltakelse på prosjekter v/tor Erik Med bakgrunn i utsendt grunnlag til sak 8, fordelte utvalget seg på de 4 prosjektene slik: Vinterteknologi Norge ønsker dette Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold Danmark ønsker dette Organisering, kontrakter, oppfølging Kompetanse, opplæring og rekruttering Øyvind Olav Johannes Øystein Joakim Arne G Kine Arne K Alex Kurt Torgeir Bård Terje Paul Kjetil Trine Tor Erik (Johannes) (Øyvind) (Arne G) (Kjetil) 4

5 Vinterteknologi Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold Organisering, kontrakter, oppfølging (Tor Erik) (Joakim) (Trine) (Torgeir) Kompetanse, opplæring og rekruttering Tor Erik har i etterkant av møtet fulgt opp dem som ikke var på møtet, og som ikke hadde gitt sin tilbakemelding på ønsket prosjektgruppe (merket rødt). Etterskrift: På OS-møtet i Stockholm ble tilsvarende fordeling innmeldt fra de øvrige medlemslandene, og resultatet kan sees i vedlagte referat fra dette møtet. Prosjekt 4 Kompetanse, opplæring og rekruttering fikk få deltakere, og det ble derfor besluttet at dette prosjektet ikke startes opp. Øystein og Arne må derfor velge en av de øvrige prosjektgruppene. Norge fikk ansvar for Vinterteknologi, Danmark fikk prosjekt nr 2 og Sverige tar prosjekt nr 3. Både Sverige og Norge må finne prosjektledere for sine prosjekter. 9. Halo - Meteorologisk institutts nye portal for eksterne brukere v/arne Arne presenterte Halo slik det fremstår i dag, og planene for denne protalen videre. Noen stikkord: - Halo overta etter kilden - Bedre sikkerhet i leveranser, nye produkter og ny funksjonalitet for spesialbrukere viktige samarbeidspartnere (maskin til maskin, via nettsider, via direkte kontakt) - Forsvaret, NVE, SVV, HRS, UNIS, Polarinstituttet, Havforskings, Statens Strålevern, Jbv, Avinor,.. - Halo 1.0 lanseres 7.mai (alt over fra kilden). - Innføring i Halo for de som har ansvaret for kursing i vinterdriftskurs. Viktig å avklare hvorvidt Halo er klar i september ift opplæring avnye kontraktører. - Almenhet skal ivaretas via yr Se forøvrig vedlagt ppt fra Arne om Halo. 10. Neste møte 30.oktober, sted Bergen, oppmøte kvelden før i Bergen. Torgeir bestiller møterom og Paul bestiller restaurant. 11. Eventuelt Ingen saker meldt 12. Orientering og befaring på NCC s snøsmelteanlegg i Oslo v/terje Bache og Hans Kevin, NCC (ca ) Vi fikk en flott omvisning på snøsmelteanlegget i Oslo. Takk til Terje som ordnet dette. Vedlegg Sak 9: Innlegg om Halo v/arne Kristensen Referat fra OS-møte i Stockholm 5

NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013

NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013 NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013 Sted Horsens Tid 17.09.2013 Møteleder Freddy Knudsen Referent Øystein Larsen Til stede Joakim Hjertum Arne Kristensen Freddy Knutsen

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg 1 REFERAT Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg Møtetype: AMU møte nr. 3 2010 Møtedato: 30.09.10 Møtested: Kokstad, styrerom 1. etg. Neste møte 25.11.10 Deltakere: Bedriftsrepresentanter: Leif Helge Eriksen

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer