Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg Møtereferat 1/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015"

Transkript

1 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg Møtereferat 1/2015 Møte 28. januar kl 11-16, Vegdirektoratet i Oslo (møterom Spinneriet) Tilstede: Roar, Anne Stine, Sara, Espen, Jon, Stein, Torgrim, Knut, Thor Asbjørn, Kjell og Brynhild Fraværende: Bjørn Agenda 1. Referat fra forrige gang 2. Info fra Formann- og sekretærmøte 27. januar 3. Årsmøte på Færøyene juni o FoU kandidat 4. Neste møte Medlemmer Roar Telle (leder), Veiteknisk institutt Brynhild Snilsberg (sekretær), Statens vegvesen Vegdirektoratet Anne Stine Taraldlien, Lemminkainen Sara Anastasio, NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport Bjørn Trana, Skanska Asfalt Espen Christiansen, Veidekke Industri Jon Borge Finset, Nynäs Stein Johansen, Oslo kommune Torgrim Dahl, Statens vegvesen Region Øst Knut Bøe, Statens vegvesen Region Sør Thor Asbjørn Lunaas, Statens vegvesen Region Midt Kjell Robertsen, Statens vegvesen Region Nord

2 2 (7) Roar ønsket velkommen til Sara og Anne Stine som var med for første gang i utvalget. Presentasjonsrunde. Generell info: - Det svenske utvalget har årlige seminar (i midten av januar), tema i år var gjenbruk. Jon og Roar deltok fra oss. 70 deltagere. 5 nordmenn, 1 finne. Burde vi arrangere nytt seminar? - En liten asfalthær, må trenes på til årsmøte på Færøyene! - Vi heter Belegningsutvalget, ikke utvalg 33 lenger. Men i kveld skal vi spise på Skur 33! 1) Referat fra forrige møte Fagbrev/utdanning av asfaltører ble diskutert. ViaNordica 2016: Finland ledende land frem til da, og Sverige tar over etterpå. Entreprenørene (og de andre medlemmene i utvalget) oppfordres til å tenke på en kandidat for Andreas Kjosavik, NTNU, kan være aktuell. Ikke ett, men 3 mindre hovedtema i 2014/15: - Oppfølging av forrrige års hovedemne (alle land svarer på spørsmål). Hovedemne 2014/15 ble gjennomgått. Det skal sendes til det danske utvalget som vil lage en sammenstilling av alle nordiske land og presentere dette i en eller annen form på årsmøtet. Rapporten legges ved referatet og sendes det danske utvalget. - Spørreskjema om utdannelse (Norge). Roar har svart for Norge. Legges ved referatet. Frist for tilbakemelding til Roar: 6. Februar. - Tunge laster (Finland/Sverige) vil være tema på ViaNordica 2016 sammen med utvalget Vegens konstruksjon. Sverige og Finland samler kunnskap om hvordan dette påvirker vegen (asfalten og konstruksjonen), presenteres på Færøyene og blir neste års hovedemne. 2) Info fra Formann- og sekretærmøte 27. januar NVF sin fremtid: Ledelsen i NVF har sett på organiseringen, og synes NVF består av alt for mange medlemmer. De har ønske om et tettere nordisk samarbeid, men ikke nasjonalt. Et dokument er laget basert på en workshop i Formann- og sekretærmøtet i Belegningsutvalget 27. januar ble enige om at Finland som ledende land skal sende et brev til ledelsen om hvordan Belegningsutvalget ser på dette forslaget og beskrive hvordan vi arbeider. Det har tidligere kommet forslag om å legge ned utvalget, eventuelt slå det sammen med f.eks. Vegens konstruksjon. Grunnlagsdokument (oppsummering fra workshop) sendes alle i utvalget.

3 3 (7) Vi lager et notat til ledelsen i NVF/Marit Due Langaas sammen og gir våre synspunkter på dokumentet. Roar lager et utkast og sender dette til alle i utvalget for synspunkter, frist: i løpet av februar. 3) Årsmøte juni i Torshavn, Færøyene Program: - Søndag 14. juni: Middag på kvelden - Mandag 15. juni: Arbeidsdag for utvalgets medlemmer + FoU konkurranse (Olga Mirochnikova, kandidat for Norge med tema gjenbruk). Festmiddag på kvelden. - Tirsdag 16. juni: Teknisk tur Invitasjon sendes ut første uke i februar, med påmeldingsfrist 31. mars. Rom booket på Hotel Føroyar i Torshavn. Det går tre fly daglig til Færøyene, og tar ca. 35 min med bil fra flyplassen til Torshavn, litt lenger med buss. Hvem planlegger å delta: Roar og Brynhild planlegger å dra fredag kveld, retur tirsdag kveld. Hele utvalget ønsker å delta! Roars reiseplan: - Tur: 20:30-20:50 Bergen-Torshavn fredag 12. juni - Retur: 14:55-18:00 Torshavn-København tirsdag 16. juni (alle danskene har bestilt denne avgangen også) 2 pågående prosjekt som skal presenteres på årsmøtet: Jon kan presentere et av prosjektene, Roar tar det andre - PMB: Roar har samlet info over 2-3 år, og skal presentere dette på Færøyene. Nytt spørreskjema sendes til alle land. Arbeidsgruppe for å svare for Norges del: Roar, Espen, Jon, Kjell. Spørsmålene er vedlagt. - Opplæring (spørreundersøkelse). Spørsmål og svarene fra Norge er vedlagt. 4) ViaNordica 2016 Program: - Tirsdag 7. juni: Get together på Rockheim på kvelden kl 19. Middag for belegningsutvalget på Lian i stedet for Get together. - Onsdag 8. juni: Plenumsamling med E39 som case (engelsk språk). Orgelkonsert i Nidarosdomen kl Torsdag 9. juni: Utvalgenes dag, vi står fritt til å lage program kl Vegens konstruksjon ønsker samarbeid med oss. FoU konkurranse. Kongressmiddag kl Fredag 10. juni: Plenumsamling (engelsk språk). Se inn i fremtiden. Avslutning til lunsj.

4 4 (7) Det er ikke lagt opp til utstilling. 4) Neste møte Neste møte: tirsdag 5. mai kl (videomøte Høvik/Lillehammer/Tromsø/Trondheim). Økonomi Vi har 2104 kr disponibelt på vår konto per dags dato (fratrukket resturantregningen på 6300 kr).

5 5 (7) SPØRSMÅL OM PMB, PMA og andre modifiseringer A) Er det noen endringer i status for anvendelse av PMB, PMA og andre modifiseringer av bindemiddel og/eller asfaltmasse i sesongen 2014 i forhold til hva som er svart på tidligere spørsmål (2012 og 2013)? B) PMB har større Carbon-footprint enn penetrasjonsbitumen. I et miljøperspektiv må derfor PMB gi en forlengelse av dekkets levetid som kompenserer for økt klimagassutslipp. Hvilke vurderinger og/eller undersøkelser er gjort når det gjelder 1) PMB og klimapåvirkning og 2) levetid for PMB-dekker? C) En økt bruk av PMB påvirker gjenbruk av asfalt. Finnes det regler for tilsetning av gjenbruk i en PMB-masser? Hvordan håndteres frest asfalt fra dekker som inneholder PMB? Er det praktiske problemer knyttet til gjenbruk av PMB-dekker? D) Er det foretatt kost-nytte vurderinger for anvendelse av PMB, PMA og/eller andre modifiseringer? E) Statistikk over produksjon av modifiserte bindemidler og asfaltdekker med modifiserte bindemidler for 2014: F) Annen informasjon rundt anvendelsen av modifiserte bindemidler enn det som behandlers i punktene A E. Svarfrist 31. mars Svar sendes:

6 6 (7) SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER - Svar fra Norge 1. Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? Videregående skole har fagopplæring i Asfaltfaget. Den teoretiske utdannelsen på skolen tar to år, etter dette er undervisningen i bedrift som lærling i to år fram mot fagbrevet. Det er relativt liten søkning til asfaltfaget. De fleste som tar fagbrev i asfaltfaget går opp som privatister. Dette er arbeidere som allerede er ansatt i en bedrift og som etter en praksis på fem år (fem asfaltsesonger) kan gå opp til teoretisk og praktisk eksamen og få fagbrev. Noen utdanningsinstitusjoner har undervisning for denne gruppen. Eksamen avholdes av skoleverket to ganger pr år (juni og desember). Veiteknisk Institutt holder teorikurs for de som skal gå opp til eksamen. I tillegg driver asfaltentreprenørene intern opplæring av egne ansatte. 2. Er det en offisiell utdannelse av fagarbeidere innenfor asfaltfaget? Ja, se punkt Er det et skille mellom fagarbeidere med en bestemt utdannelse og asfaltarbeidere uten utdannelse? Asfaltører med fagbrev får et tillegg i timelønn i henhold til avtalt tarifflønn mellom partene (arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjon) 4. Hvilke opplæring får nye asfaltarbeidere før de utfører arbeid for offentlig byggherre? Det er krav til sikkerhetsopplæring (personlig bevis), men ikke krav til obligatorisk fagopplæring eller yrkesopplæring (fagbrev). Det pågår en diskusjon om behovet for et skjerpet krav til opplæring. Mange asfalt-arbeidere har for dårlig opplæring. Enkelte firmaer har en stor andel fagarbeidere.

7 7 (7) Statens vegvesen krever erfaring for nøkkelperson som utfører kontraktsarbeid. Dette gjelder formann/bas på utleggerlag. 5. Er det planer for endringer av utdannelse eller til krav om opplæring av asfaltarbeidere? Det pågår en diskusjon. Blant annet i forbindelse med Statens vegvesens etatsprogram «Varige Veger», men ingen konkrete planer foreligger. 6. Har du annen relevant informasjon om opplæring innenfor asfaltfaget? Statens vegvesen har tilleggsbetaling for lærling på kontrakter. Oslo kommune har krav om at det skal være lærling på utleggerlaget som arbeider på kontrakt for kommunen.

Kontraktsformer som oppfordrer til innovasjon og utvikling

Kontraktsformer som oppfordrer til innovasjon og utvikling Kontraktsformer som oppfordrer til innovasjon og utvikling NVF seminar Gardermoen, 16. september 2014 Roar Telle Veiteknisk Institutt Hovedemne 2014 Norsk rapport Kontraktsformer som oppfordrer til innovasjon

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 Til stede: Ronny Spångberg (VIS, SE), Annika Ramsell (VIS), Nils Friberg (koordinator, NVL), Ulla Murholt-Rosental (Språkskoloene i DK), Anne Grethe

Detaljer

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET 1 Rapporten er utarbeidet av: Roar Telle (leder), Veiteknisk

Detaljer

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo PROTOKOLL 1 (5) Møte 2-2013 i det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016 Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet

Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet ET NYHETSBREV FRA VEITEKNISK INSTITUTT NUMMER 88 JANUAR 2014 VEITEKNISK INSTITUTT 40 ÅR 1973 2013 Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet VINTER Anna Swärd, post doktor ved BI. I anledning våre 40 år var

Detaljer

Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk

Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk Referat fra møte i Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk Tid: Fredag 4. lørdag 5. desember 2009 Sted: Stockholm, Sverige Til stede: Hege Valås, Utdanningsforbundet,

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo. www.norecopa.no

Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo. www.norecopa.no Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no REFERAT fra styremøte i Norecopa, tirsdag 5. mai 2015 kl. 1300-1525 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

ATI-nytt OPPSUMMERING 2003. Nummer 68 Desember 2003

ATI-nytt OPPSUMMERING 2003. Nummer 68 Desember 2003 ATI-nytt Nummer 68 Desember 2003 OPPSUMMERING 2003 Det er tid for å gjøre opp status for året vi har lagt bak oss, og samtidig gjøre oss noen tanker om 2004. Når det gjelder aktiviteter i 2003, har det

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer