ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORMIDLINGEN ETABLERT 1972"

Transkript

1 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203 Saksh. % [ Jussformidlingen tillater seg med dette å søke om støtte fra Hordaland Fylkeskommune til vårt fagseminar til Berlin 2-25 april 203. Forespørselen inneholder litt bakgruimsinformasjon om Jussformidlingen, seminarets formål, program og budsjett.. Litt om Jussformidlingen Jussformidlingen er et selvstendig studentdrevet rettshjelptiltak. Vi finansieres hovedsakelig gjennom midler fra Justisdepartementet, men mottar også støtte Ira Universitetet i Bergen, Bergen kommune, studentorganisasjoner og andre kommuner. Våre formål er å yte gratis rettshjelp, og å gi studenter en mulighet for praktisk erfaring i juridisk arbeid. De siste to årene har vi også økt fokuset på rettspolitisk arbeid. Vi gir kvalitetssikret juridisk bistand til enkeltpersoner. Vårt mål er videre å nå ut til de som har størst behov for gratis juridisk bistand. Jussformidlingen er på den måte med på å sikre rettssikkerheten til mange av Norges irmbyggere hvert år. Jussformidlingen har for tiden 22 saksbehandlere, fire deltidsansatte, en kontormedarbeider og en daglig leder. Årlig mottar Jussformidlingen over saker. Jussformidlingen ønsker stadig å nå frem til vanskeligstilte grupper som kan ha nytte av våre tjenester. Ved det forestående seminaret vil vi heve kompetansen både med hensyn til faglige og organisatoriske problemstillinger. Slik kompetanseheving er viktig for at organisasjonen best skal kunne nå sitt mål om å tilby et bedre og bredere rettshjelpstilbud. 2. Formålet med seminaret På seminaret har vi et tredelt formål. 2. Strategi og formål For det første vil formålet med seminaret være å evaluere Jussformidlingens arbeid opp mot formålsparagrafen vår. Vi vil her diskutere i hvor stor grad vi opplever at vi når ut til Telefon: Telefax: E-post: Org.nr

2 målgruppen. Vi vil da arbeide med å legge planer for hvilken strategi Jussformidlingen skal jobbe etter, og hvor vårt hovedfokus skal være. 2.2 Kompetanseoverføring Videre vil et formål med seminaret være å øke de ansattes kompetanse på ulike rettsområder. Som følge av vår organisasjonsform, skjer det en utbytting av saksbehandlere to ganger per år. Det vil derfor være svært viktig for organisasjonen at man arrangerer slike faglige seminarer for å opprettholde kompetansen i organisasjonen. Kompetanseoverføringen vil på seminaret skje ved at de mest erfarne saksbehandlerne holder foredrag og diskusjoner for de nye saksbehandlerne. Emnene det skal holdes foredrag i, er valgt på bakgrunn av hva vi får mange henvendelse om. Erfaringsvis er foredragene nyttige for de nye saksbehandlerne som får en bedre kunnskap om de ulike rettsområdene. Også for de erfarne saksbehandlerne har seminaret vist seg å være nyttig, da disse får fordypet seg i emnet på forhånd. De får også verdifull erfaring med å holde foredrag foran en forsamling. 2.3 Rettspolitisk arbeid Det siste formålet med seminaret er å arbeide med det rettspolitiske arbeidet på Jussformidlingen. Jussformidlingen har de siste to årene økt arbeidet med rettspolitikk, og har i den forbindelse bl.a. arrangert rettspolitisk uke. Den rettspolitiske uken vil på vårsemesteret avholdes i uke 9, og saksbehandlerne arbeider da med konkrete rettspolitiske problemstillinger, og skriver ulike leserinnlegg, høringsnotater og artikler. Per i dag har vi avtaler med Gatemagasinet Megafon og tidsskriftet for det juridiske fakultetet i Bergen, Injuria, om trykking av artikler. På seminaret skal det brukes en del tid på å forberede arbeidet mot den rettspolitiske uken, herunder idemyldring om aktuelle problemstillinger. Det vil også arbeides med å ideer for å videreutvikle det rettspolitiske arbeidet fremover. 3. Program Seminaret vil denne våren gå til Berlin. For Jussformidlingen var det viktig å velge et av de rimeligste alternativene, og vi fikk et godt pristilbud til denne byen. En sentral del av seminaret er å bli bedre kjent med de andre kollegaene på Jussformidlingen. Erfaringer fra tidligere seminar, viser at samholdet og samarbeidet forbedres gjennom et slikt seminar. Tre av fire kvelder vil det derfor arrangeres felles middager og sosialt opplegg. Onsdagen er det dessuten planlagt en utflukt og felles lunsj. På de faglige dagene er det lagt opp til et verdifull og effektivt program på et konferansehotell i umiddelbar nærhet til hotellet vi bor på. På neste side vises komplett program for turen. Telefon: Telefax: E-post

3 Når Søndag^ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 08:00- Frokost Frokost Frokost Frokost 09:00 09:00-0:00 0:00-0:45 0:45- :00 :00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 Avgang fra Flesland Ankomst Berlin Strategi: Hvor godt oppfyller vi formålet vårt? Hvordan kan vi forbedre oss? Forts. Kaffepause Allmeim formuerett - ekstinksjon Rettspolitisk utvalg: Workshop i grupper, jobbe med konkrete problemstillinger/prosj ekter til Rettspolitisk uke Forts. Kaffepause Teambuilding Innsjekk Lunsj Lunsj Felles sightseeing Teambuilding Arbeidsrett - arbeidsgivers styringsrett Konkurs - frister og praktisk gjermomføring Utlendingsrett - sterke menneskelige hensyn Familierett - skjevdeling Diskusjon - taktiske vurderinger ved skriving av motpartsbrev Avgang Berlin 2:45 Ankomst Flesland 4:35 20:00- Felles middag og sosialt samvær Felles middag og sosialt samvær Felles middag Telefon: Telefax: E-post:

4 4. Budsjett Vi skal reise med 27 medarbeidere, og kommer til å være i Berlin i 5 dager. Det er forutsatt at alle saksbehandlerne betaler egenandel. Utgifter Fly Hotell 4376 Transfer t/r flyplassen Konferanserom inkl. lunsj og én kaffepause Totah Egenandel (kr 500 * 27) Kostnad for Jussformidlingen Jussformidlingens budsjetterte egenfinansiering er på ca. kr Seminaret er budsjettert til kr etter betaling av egenandel, noe som innebærer at det er nødvendig med ekstern støtte for å gjermomføre seminaret. Vi søker herved om støtte fra Hordaland Fylkeskommune oppad begrenset til kr til delfinansiering av seminaret. Etter seminaret vil vi utarbeide en rapport. Formålet med rapporten vil være å sikre at fremtidige saksbehandlere vil dra nytte av de erfaringer vi har gjort i forbindelse med seminaret, samt gi våre bidragsytere tilbakemelding og en takk for støtten. Rapporten vil også inneholde regnskap for turen. Dersom det skulle bli et overskudd i forhold til budsjettet vil bidragsyterne få dette forholdsmessig tilbakebetalt. Alle bidragsytere vil få tilsendt rapporten. Ta gjeme kontakt med oss ved undertegnede på telefoimummer dersom det skulle være noen spørsmål i forbindelse med seminaret, eller dersom det ønskes en ytterligere redegjørelse for noen av de ovennevnte punktene. Mer informasjon om organisasjonen finnes i våre årsrapporter på Telefon: Telefax: E-post

5 Jussformidlingen er helt avhengig av eksterne midler for å gjermomføre seminaret. Vi håper derfor på velvillig behandling. Dersom søknaden innvilges ber vi om at støtte settes inn på Jussformidlingen sin konto i Sparebanken Vest Vedlagt følger regnskap fra JQorårets utenlandsseminar, som ble avholdt i Barcelona i november 202. Med veimlig hilsen for Jussformidlingen j^ Joon Petter Rudberg Daglig leder Helene Cosette Asbjørnsen Seminaransvarlig Telefon: Telefax: E-post

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3.

Innhold. Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2. Formål 2. Organisasjon 3. Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 2 Historikk 2 Formål 2 Organisasjon 3 Saksbehandlere 3 Organisasjonens vedtaksorganer 4 Styremøter 4 Gruppeledermøter 4 Fellesmøter

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011 FORORD 2011 har vært et år preget av engasjerte medarbeidere, omorganisering, arbeid med nytt rettshjelpsfag og en økt satsing på rettspolitikk. Vårt mest synlige resultat i 2011 er nye nettsider, som

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 02.01-15/16 Gjelder Søknad om midler fra frifond organisasjon - UiO - Politisk seminar Vedlegg til saken: 1. Søknad

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ PARLIAMENT NORGE DEN 13. NASJONALSESJONEN I EUROPEAN YOUTH

INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ PARLIAMENT NORGE DEN 13. NASJONALSESJONEN I EUROPEAN YOUTH EYPNAA v/ Anja Stensrud Elverum Wilsesgate 10 0178 Oslo Tlf: +47 92486485 Org.nr: 986523324 eypnaa@eyp.no www.eyp.no og www.eyp.org INFORMASJONSBREV VEDØRERENDE DELTAGELSE PÅ DEN 13. NASJONALSESJONEN I

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. ÅRSRAPPORT 2014 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2014. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapport 2008 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapporten brukes både internt og eksternt. Den fungerer som en kortfattet orientering

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer