Via Nordica Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene"

Transkript

1 Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe Via Nordica Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill under workshopen i København i november i 2014, har prosjektgruppen for ViaNordica nå bestemt seg for å organisere Utvalgenes dag under ViaNordica-kongressen i Trondheim etter NVF s fire strategiske temaer. Prosjektgruppen har sett på allerede innkomne forslag til program, samt innspill fra utvalg som kan tenke seg å samarbeide, og delt utvalgene inn etter de fire strategiske temaene (se tabell under). 1. Sikre og miljøvennlige transportsystemer 2. Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer 3. Kompetente organisasjoner og effektiv organisering 4. Innovasjon og fornyelse - Transport i by * - Trafikksikkerhet - Miljø - Universell utforming - Kjøretøy og transporter * - Utforming av veger og gater (kommunikative - Kompetanse - Organisasjon og marked - Strategisk planlegging - Drift og vedlikehold * - Bru - Tunnel - IKT kjøretøy) - Belegning - Vegens konstruksjon På Utvalgenes dag (dag 2, torsdag 9. juni) vil tre tema gå parallelt: 1. Sikre og miljøvennlige transportsystemer 2. Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer 4. Innovasjon og fornyelse 1

2 Det legges altså nå opptil tre parallelle løp som går over en hel dag og hvor flere utvalg samarbeider om programmet og innhold innenfor de enkelte tema. Det siste, strategisk tema 3 «Kompetente organisasjoner og effektiv organisering» med utpekte utvalg, ønsker prosjektgruppen å bruke som en del av fellesprogrammet dag 1 og 3 (8. og 10. juni). Prosjektgruppen tar en egen kontakt med disse utvalgene. Et utvalg, markert med uthevet skrift og stjerne i tabellen over, er foreslått å ha en koordinerende rolle ovenfor de andre utvalgene for å fasilitere det videre arbeidet. Prosjektgruppen ber disse ta initiativ til et første møte/kontakt med ledere og sekretærer for de andre utvalgene i sin gruppe utvalgene så raskt som mulig, og helst innen 6. mars. Annen organisering etter dette første møtet/kontakt kan avtales utvalgene i mellom. Bestilling til utvalgene De samarbeidene utvalgene får ansvar for sammen å legge opp et program for hele dagen. Hovedoverskriften for Via Nordica 2016 er «Vårt klima ditt miljø». Bygging, drift- og vedlikehold av veg har klima- og miljømessige konsekvenser i tillegg til utslipp fra trafikken den betjener. Kongressen har som et av sine mål å presentere teknologiske muligheter og dilemmaer av betydning for klima og miljø. Utvalgene bes derfor å ta med dette som et grunnlag i den videre utformingen av temaene. Videre peker det strategiske temaet ut en retning, eks. «Innovasjon og fornyelse» som prosjektgruppen ønsker at Utvalget strekker seg mo, men det vil også være mye handlingsrom for utvalgene til å forme programmet slik at også deres behov blir ivaretatt. I tillegg oppfordrer prosjektgruppa utvalgene til å se om det er foredrag/innlegg som kan passe i de andre gruppene sine sesjoner slik at vi får en bredere tilnærming til de ulike temaene. Et eksempel er ITS som er en del av strategisk tema 1, men som vil samarbeide med strategisk tema 2 på området kommunikative kjøretøy. I tabellen til slutt i dokumentet er det tatt med noen flere tips og tanker om program. Utover dette bidrar gjerne prosjektgruppa med lokal kunnskap, tips til lokale muligheter og kontakter hvis ønskelig. Praktiske forutsetninger Deltakere Antall deltakere på ViaNordica antas å bli mellom 800 til Dette betyr at antall deltakere innenfor hvert strategiske tema på Utvalgenes dag vil kunne bli Dette må Utvalgene ta med i sin videre planlegging. For eksempel må det sannsynligvis legges opp til at noen sesjoner hvor det er et begrenset antall deltakere (eks laboratorium) tilbys flere ganger. Det vil bli tilrettelagt for online påmelding til de ulike sesjonene, så noe plassbehovet håndteres gjennom denne ordningen). 2

3 For gang- og sykkelturer må utvalgene sikre seg at opplegget skal la seg gjennomføre. For eksempel bør en gruppe til fots eller på sykkel ikke være for store sett i forhold til at det skal være praktisk gjennomførbart og at alle deltakere skal ha utbytte av turen. Kanskje kan en grei størrelse være omtrent 20 personer. Slike turer bør ta legges opp flere ganger eller at grupper starte på ulike steder. Innenfor hvert løp/tema kan turer og sesjoner på hotellet gå parallelt. Her kan utvalgene legge opp til flere bytter innenfor sitt løp/tema enn bytte i lunsjen (se avsnitt om «Tidsmessige rammer»); f.eks. at turer starter med et times mellomrom, med et foredrag på hotellet før eller etter, eller andre aktuelle stopp (Miljødirektoratet, Trondheim kommune eller lignende) mens noen grupper er ute på befaring. Praktiske behov Prosjektorganisasjonen v/atlantic Mice vil være behjelpelige til med å organisere transport (buss, sykler). Behov for dette må meldes inn innen fristen (se under). Alle møterom på hotellet er reservert til Via Nordica. Tidsmessige rammer Utvalgene må legge opp til at det er mulig å bytte fra et strategisk tema til et annet minimum i lunsjen (blant annet er strategisk tema 4 foreslått på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet slik at det må være tid til forflytning). Programmet må derfor tilpasse seg følgende tidspunkter: (08:30)/ 09:00-12:00 og 13:30-16:30/(17:00). Klokkeslett i parentes er aktuelle oppstarts- og avslutningspunkter dersom utvalgene ønsker å holde på lenger enn fra 09:00-16:30. Til informasjon vil festmiddagen starte kl. 19:00 denne kvelden. Innenfor disse rammene står Utvalgene fritt til å legge opp et program for dagen, men prosjektgruppen ønsker fortsatt å oppfordre til at utvalgene tenke litt utradisjonelt når det gjelder programmet. Frist for tilbakemelding Prosjektgruppa ber om en tilbakemelding fra utvalgene innen onsdag 12. mai på: - Skisse til program - Hvor mange deltakere ser dere for dere på ulike sesjoner? - Hvor lang tid antar dere at hver sesjon/rundtur vil ta? - Hva ønsker dere å besøke/hvor ønsker dere å reise? Navn på aktuelle foredragsholdere (gjerne en short-list dersom det fortsatt er flere aktuelle innlegg og foredragsholdere ikke er endelige klare) 3

4 Strategiske tema 1. Sikre og miljøvennlige transport-systemer 2. Kvalitets- og ressursoptimale transport- 4. Innovasjon og fornyelse 3. Kompetente organisasjoner og systemer effektiv organisering SAMAR- BEIDENDE UTVALG (* hovedansvarlig for planleggingen) - Transport i by * - Trafikksikkerhet - Miljø - Universell utforming - Kjøretøy og transporter * - Utforming av veger og gater (kommunikative kjøretøy) - Belegning - Vegens konstruksjon - Drift og vedlikehold * - Bru - Tunnel - IKT - Kompetanse - Organisasjon og marked - Strategisk planlegging Praktisk - Innledende foredrag på hotellet - Logistikk i tilknytning til befaring kan skje ved egentransport Hele eller deler av sesjonen kan foregå på NTNU. Transport organiseres av arrangør i samarbeid med utvalgene Disse utvalgene utfordres til å presentere tema som kan tilpasses plenumssesjoner enten på onsdag eller fredag. I tillegg er det ønskelig at de er til disposisjon for de andre sesjonene med utgangspunkt i sine tema. 4

5 Case/ praktisk presentasjon Aktuelle demonstrasjoner: Miljøpakken i Trondheim, inkl. tematikken om tilrettelegging av transport i Innherredsveien, Trondheim. Gode tema fra perioden Vegutfordringer for tunge kjøretøy Plenum - Kommunikative kjøretøy Demotur Trondheimsområdet Kjøretøy og transporter - High Capacity Vehicles inkl. Modulvogntog (Stand på hotellet) - Fossilfrie transportflåter Demonstrasjon av ulik laboratorievirksomhet Demo av ny Is og snølab. Forskningsaktiviteter tilknyttet E39 Nye innovative løsninger innen Bru og Tunnel Highligts fra perioden Tema fra Trondheim: Ny (Stand) Gode tema fra perioden Skansenbru, Strindheimtunnellen Med vennlig hilsen Prosjektgruppa for ViaNordica 2016 v/leder Nina Ambro Knutsen 5

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1

Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1 Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1 Forord I mer enn ti år har vi prøvd ut ulike sider ved å holde møter og seminarer på Internett i ulike nordiske

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer