NVF Udformning af veje og gader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVF Udformning af veje og gader"

Transkript

1 NVF Udformning af veje og gader Formand- og sekretærmøde i Torshavn september 2014 Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson

2 Program for møde september 2014 Torsdag 4. september: kl. 14:30 Kører fra flyvepladsen kl. 16:00 Er ved mundingen ved Hvannasund kl. 16:40 Er ved Inni í Dal, syd ved Viðareiði kl. 17:30 Middag kl. 18:30 Kører til Torshavn igen kl. 20:00 Er ved hotellerne Hafnia og Torshavn Fredag 5. september: kl. 8:30 Formands og sekretær møde på Hafnia, en gåtur til Tinganes. Kl. 11:00 Frokost Kl. 12:00 Hjemrejse (fly afgang 14:g45) Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson

3 Dagsorden 1. Velkommen 2. Godkendelse af dagsordning 3. Referat fra sidste møde 4. General information NVF 5. Via Nordica 2016 forslag fra udvalg 6. Seminariet i Finland i maj Gensidig orientering 8. Eventuelt 9. Næste formands-/sekretærmøde Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson

4 Referat fra sidste møde 4

5 Referat fra sidste møde 5

6 General information - NVF Information om Via Nordica se næste punkt. Forbundsmøde med ledende formænd og sekretærer i København i november

7 Via Nordica 2016 forslag fra udvalg Brev fra projektgruppen 25. marts 2014 Møde med vores udvalg og Gyda Austin i Drammen i maj 2014 Bref fra Gyda Austin i august.

8 Via Nordica 2016 forslag fra udvalg FORSLAG TIL UTFORMING/OPPLEGG FOR DE ULIKE UTVALGENE TORSDAG 9. JUNI 2016 Etter å ha fått tilbakemelding på de opprinnelige planene for gjennomføring av utvalgs-møtene med inndeling av Trondheim i ulike ruter, vil arbeidsgruppen foreslå å legge opp til en større fleksibilitet. Vårt utgangspunkt har vært å imøtekomme ønsket om en fornyelse av kongressen og å ta Trondheim i bruk. Dette kan vi fortsatt få til med å kombinere samlinger på hotellet, enten ved oppstart eller avslutning av sesjonene og kombinere det med å dra ut for å se og diskutere hvordan ting er gjort i praksis/se på løsninger som kan gi innspill til diskusjon. Nedenfor har vi tatt utgangspunkt i utvalgenes tilbakemeldinger og laget forslag til hvordan utvalgene kan legge opp individuelle løsninger. (Resten av innspillene forventes i september, jf. frist i brev som ble sendt til utvalgene 25.3)

9 Via Nordica 2016 forslag fra udvalg Utvalg Innspill Forslag til opplegg Belegning Tradisjonelt FOU-seminar Dette utvalget ser ut til å ønske å være på hotellet med Ett hovedemne en tradisjonell sesjon. Det reserveres møterom. Drift og vedlikehold Vinterlab på NTNU (foredrag, demonstrasjoner av labforsøk knyttet til pågående aktiviteter på Forskningssenter for vinterdrift. Korte populær-foredrag om vinterforskning ved NTNU, bl a om PhD studier. Begrenset plass på is-lab. Ev. ha videoskjerm med direkte overføring fra det som skjer i lab en. Kombinasjon med andre aktiviteter på samme sted? F eks demonstrasjoner på asfaltlab en eller måleutstyr (friksjon, spor/jevnhet/tekstur, georadar ) utenfor bygget. Plenumssesjon om vegvær. Sesjonen legges til Lerkendalsbygget på NTNU hvor is-laben blir den sentrale aktiviteten. Dette kan kombineres med asfalt-lab m.m. Detaljene for gjennomføring utvikles senere. Transport til/fra denne sesjonen foreslås med shuttle-buss. Utforming av veger og gater Overgangsbru på stasjonen Fornying av Innherredsveien Sykkelfelt Shared space BIM (digital info om byggeprosjekt) Utvalget har sett seg ut området fra Sentralstasjonen til Innherredsvegen langs Solsiden og Nedre Elvehavn. Dette ligger i gangavstand fra hotellet. Her vil det være naturlig at deltakerne samles på hotellet før avgang. Her gis det en orientering om tema og hva som skal besøkes/befares. Deretter er det en samlet gruppe som beveger seg til det aktuelle området. Hvis det er ønskelig med et lokale i området for ytterligere presentasjoner/diskusjoner, vil det kunne bestilles i området. Det reserveres et møterom på hotellet.

10 Via Nordica 2016 forslag fra udvalg Utvalg Innspill Forslag til opplegg Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet og sykling, med ulik temaer knyttet til det på en stasjon. Temaer: - Trafikksikkerhet for syklister, TS-inspeksjon av sykkelveger - Sykkelulykker, sykehusdata (bl a fra St Olavs sykehus), dybdeanalyser av ulykker, trafikkregler for syklister (bl a vikeplikt) - Elsykler, hurtigsykling, sykkel motor veg - Sykkel er et eget trafikkslag(?), sykkelens rolle - Sykkelstrategi, nettverk av sykkelveier, - Vedlikehold, ulike belegninger på vegene - Euronsykkel (5 stjerner) - Personlig sykkelutstyr - God adferd som syklist Trafikksikkerhet har valgt sykkel som hovedtema. Dette utvalget bør satse på å befare aktuelle områder i byen med sykkel. En runde kan være: Clarion Skansen med sykkelbru - Ilen kirke - Klostergata - St. Olav med avtalt presentasjon av sykehusets registrering av sykkelulykker m.m. Deretter til Bakklandet og sykkelheisen Trampe Gamle Bybro Kjøpmannsgata med sykkelfelt tilbake til hotellet. Faglige innlegg og oppsummering etter endt tur og diskusjon på hotellet. Eget møterom reserveres. Bru Deler ut brupris (dette gjøres i plenum) Ha en stand der finalistene til bruprisen presenteres NTNU kommer med en ny representant i dette utvalget. Dette kan åpne for noen nye muligheter til en sesjon i laboratoriet ved universitetet som vi ikke har oversikt over i dag. Foreslår at utvalget utfordres til nye innspill når NTNU er på plass. Tunnel Ønsker å ha stoppested på NTNU Se kommentaren ovenfor ang. bru. Kjøretøy og transport - Veglutning/tverrfall v/johan Granlund (onsdag) - Energieffektiv transport /reduksjon av CO2-utslipp. - Høykapasitets vogntog. Orientering, demonstrasjon etc. - Kommunikasjon mellom kjøretøy og vegkantutstyr. Vises på rundturen torsdag? Aktuelle utvalg å samarbeide med: Trafikksikkerhet, ITS, utforming av veg og gater, miljø. Første strekpunkt er et innspill til det faglige programmet på onsdag. Utvalget ser det som naturlig å starte med programmet på hotellet med en orientering om tema m.m. Deretter legges det opp til en busstur som går via Tiller og Volvo/Scania hvor ulike tema for utvalget vil kunne presenteres.

11 Via Nordica 2016 forslag fra udvalg Utvalg Innspill Forslag til opplegg Kompetanse NTNU, Hovedbygget, Rådssalen "Teatersesjon." Utvalget legger opp til en vandring fra hotellet til NTNU. Deltakerlandene velger ut to PhD-kandidater som står ovenfor å skulle disputere innenfor aktuelle fagtema for konferansen. Disse får anledning til å prøvedisputere i Rådssalen som brukes til disputaser ved NTNU og sesjonens deltakere vil kunne opptre som komite og utspørring. Det blir en "disputas" før lunsj og en annen etter lunsj. Deretter er det vandring tilbake til hotellet langs en annen rute enn på formiddagen. Strategisk planlegging IKT ITS Miljø Presenterer Miljøpakke Trondheim gjennom utstilling (enkel) og foredrag i plenum. Ønsker å være innendørs. (Endelig innspill etter møte 22.9.) Ikke kommet innspill ennå Ikke kommet innspill ennå Ikke kommet innspill ennå Utvalget bør gjøres oppmerksom på at det ikke legges opp til utstilling i forbindelse med kongressen. Dette må i så fall legges til det møterommet som utvalget legger opp til å bruke. Møterom reserveres. Marked Ikke kommet innspill ennå Arbeidsgruppen har lyst til å utfordre dette utvalget til å legge opp til å anskueliggjøre ulike problemstillinger som et "dilemma-teater" med utgangspunkt i HMS. Transport i by Vegens konstruksjon Universell utforming Ikke kommet innspill ennå Ikke kommet innspill ennå Ikke kommet innspill ennå

12 Via Nordica 2016 forslag fra udvalg

13 Via Nordica 2016 forslag fra udvalg El-bil Gang / cykel Bio-bus

14 Seminariet i Finland i maj 2015 Tema for er BIM Den finske afdeling af vores udvalg vil arrangere et seminar om BIM i Finland i foråret 2015 Første idéer er at det bliver 2 dage seminar, torsdag og fredag i maj i det nordiske kulturcenter i Helsinki Samarbejde med ITS udvalget er diskuteret

15 Gensidig orientering Sidste nyt / Information fra alle lande Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson

16 Eventuelt 10

17 Næste møde Sverige i marts 2015 Udvalgsmøde og seminar i Finland maj Forslag til mødeplan Færøerne Sverige Finland Seminar om BIM Danmark Island Norge Via Nordica 12

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 4-14 i NVF norsk avdeling Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015 Møtereferat 1/2015 Møte 28. januar kl 11-16, Vegdirektoratet i Oslo (møterom Spinneriet) Tilstede: Roar, Anne Stine,

Detaljer

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo PROTOKOLL 1 (5) Møte 2-2013 i det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016 Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3

Finnmarkssykehuset HF Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus Innovativ offentlig anskaffelse - Fase 1- riving og bygging av vestibylebygget/e3 Alta nærsykehus 2.09.2015 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.:

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

Nordic Urban Design Association

Nordic Urban Design Association Nordic Urban Design Association Sommerskole 2009, Sandefjord, 18-19 juni Foto: Knut Sten Hvordan skaper vi gode, attraktive og velfungerende plasser i våre byer- og tettsteder? - undervisning i metode,

Detaljer

Ref. Styremøte nr. 3-2002

Ref. Styremøte nr. 3-2002 Ref. Styremøte nr. 3-2002 Til stede : Svein Erik Skjønnås, Eva Kristin Lian, Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Mårten Skajaa og Wencke Olsen Frafall : Elin Brede Kristiansen. Sture Medby møtte i hennes

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30. Godkjenning av referat fra møte 14.6.2013

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30. Godkjenning av referat fra møte 14.6.2013 MØTEREFERAT Vår dato 18.10.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore Sandvik, STFK Lars

Detaljer

Medlemsbrev. Lokalgruppelederkonferanse. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Mars 2013

Medlemsbrev. Lokalgruppelederkonferanse. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Mars 2013 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Mars 2013 Lokalgruppelederkonferanse 14-15.mars arrangerte NSFLIS sin lokalgruppelederkonferanse. Konferansen ble i år som i fjor avholdt på Clarion Collection Hotel

Detaljer

Følgende saker var oppe til behandling på styremøtet 20. august:

Følgende saker var oppe til behandling på styremøtet 20. august: NYTT fra Seksjon samferdsel og teknisk Nr 5 2012 Generelt: Nytt fra Seksjon samferdsel og teknisk Seksjonene har i dag 11 faggrupper og 4 nettverk. Ved å gå inn på linken yrkesgrupper kan du finne yrkesfaglig

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

Møte 2-2014 for det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016. Hos EBA i NHO-bygget, Middelthunsgt 27, Majorstua i Oslo

Møte 2-2014 for det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016. Hos EBA i NHO-bygget, Middelthunsgt 27, Majorstua i Oslo PROTOKOLL 1 (5) 24.03.2014 Møte 2-2014 for det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016 Dag og tid: Mandag 23. mars 2014 kl. 09.00 12.30 Sted: Hos EBA i NHO-bygget, Middelthunsgt 27, Majorstua i

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Innhold på seminaret: Verktøykasse/lønn Strategi for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging. Orientering om innhold, form etc.

Innhold på seminaret: Verktøykasse/lønn Strategi for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging. Orientering om innhold, form etc. Styremøte FAP 18. juni 2010 i Kristiansand Tilstede: Arve, Bente, Iris og Kjersti 1. Oppsummering UMB-seminar 36 deltakere, godt oppmøte og gode tilbakemeldinger på innholdet fra deltakerne. FF-sentralt

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Oppsummering etter 4. Samling

Oppsummering etter 4. Samling Vedlegg1 Oppsummeringer fra samlinger Her følger nettverksleders oppsummeringer etter samlingene. Disse begrenser seg til perioden fra fjerde samling. Oppsummeringene er løpende lagt ut til nettverksdeltagerne

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Styremøte nr. 4 2004. Mandag 3.mai 04 Frist Ansvar 1. Gjennomgang av dagsorden og ref. siste møte. 2. Innkommet post. 3. Referatsaker. 4.

Styremøte nr. 4 2004. Mandag 3.mai 04 Frist Ansvar 1. Gjennomgang av dagsorden og ref. siste møte. 2. Innkommet post. 3. Referatsaker. 4. Styremøte nr. 4 2004 Tilstede : Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen (f.o.m. pkt 5), Sture Medby (vara), Skjønnås, Kari Austenå, Jan Petter Bergan Kopi : Olav Dombu, Toril Reitan (vara) Referat

Detaljer

Byggutvikling sikrer kvalitet og attraktivitet

Byggutvikling sikrer kvalitet og attraktivitet / ÅRSRAPPORT 2014 Byggutvikling sikrer kvalitet og attraktivitet Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom byggog miljøteknikk ved NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og byggnæringen.

Detaljer