NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) 17.09.2013"

Transkript

1 NVF Vinterteknologi. Referat fra møte nr 2, Horsens (Danmark) Sted Horsens Tid Møteleder Freddy Knudsen Referent Øystein Larsen Til stede Joakim Hjertum Arne Kristensen Freddy Knutsen Bård Nonstad Øystein Larsen Olav Korsaksel Kenneth Natanaelsson Kurt Bøystad Jesper Dam Buch Jens Bruun Jensen Jens Kristian Fonnesbech Claes Kempe Morten Toft Hansen Anna Arvidsson Michel M. Eram (gjest) Hisamitsu Takai (gjest) Göran Blomqvist (gjest) Tine Damkjær Bagger (gjest) Jan S. Strøm (gjest) Dan Eriksson (gjest) Forfall Paul Robert Rotevatn Alex Klein Paste Janne Mäkipää Einar Palsson Olli Kokkonen Tarja Myller Terje Bache Øyvind Bergset Timo Paavilainen Gudmundur Gudmundson Kopi Saksliste: 1. Presentasjonsrunde 2. Referat fra forrige møte ( Svolvær) v/bård 3. Prosjektplan v/bård/alle a. Info om vinterrapport v/øystein 4. Kort info om vinterdriften i Danmark v/freddy (30 min) 5. Informasjon om StanSalt v/tine (1 time) 1

2 6. Turbulens bak spredere v/takai Hisamitsu og Jan Strøm (30 min) 7. Informasjon om MORS v/michel (1 time) 8. Trafikkuhell på glatt veg v/ Jens Kristian (30 min) 9. Eventuelt v/alle 10. Neste møte Presentasjonsrunde (Alle) Alle presenterte seg kort. 2. Referat fra forrige møte ( Svolvær) v/bård Referat godkjent uten innvendinger. Bård lager liste over medlemmene med mailadresse og telefon og sender ut. 3. Prosjektplan Bård viste til utsendt prosjektplan og gikk fort gjennom innholdet. Det var enighet om innholdet, men ettersom ingen fra Finland var til stede ble det besluttet å flytte neste møte til Norge/Øyer februar 2013 (lunsj-lunsj) i forbindelse med Vinterdagene som arrangeres i Norge februar. a. Info om vinterrapport v/øystein NVF har søkt nordiske vegadministrasjoner om midler til konsulent for utarbeiding av vinterrapport. Saken behandles på GD-møte 28. november. Utvalget avventer GD s beslutning. 4. Info om vinterdriften i Danmark v/freddy (30 min) Freddy orienterte om organiseringen av vintertjenesten i Danmark. Vejdirektoratet har ansvar for km statsveier med 45 % av trafikkmengden. Kommunene har ansvaret for km veg. Statsveier: Budsjett 225 Mill DK til vinterdrift, bruker ca tonn salt. Kommunale veier: Forbruk ca 800 Mill DK, bruker ca tonn salt. Vintertjenesten styres av en vintervagtcentral i Aalborg som har ansvar for utkalling, styring og overvåking. Vinterarbeidet er organisert i 97 entrepriser med 60 entreprenører. Vejdirektoratet eier alle spredere og ploger og kjøper inn salt, mens entreprenørene stiller med lastebiler og sjåfører.1300 sjåfører skal gjennom 1-dags praktisk kurs i Horsens i høst. Dette kreves og betales av Vejdirektoratet. Det er et tett samarbeid mellom Vejdirektoratet og kommunene om faglig utvikling av vintertjenesten. Vinterman brukes til styring og oppfølging av vintertjenesten. Vejdirektoratet jobber med utvikling av et nytt system: DIMS (De-Icing Management System) 2

3 5. Informasjon om StanSalt v/tine (1 time) Tine orienterte om NordFoU-prosjekt StanSalt (Standardisering av testmetode for saltspredere). Prosjektet startet på Bygholm i 2007 og ble i 2011 organisert som et NordFoU-prosjekt med Danmark, Sverige, Norge og Island som deltakende land. Hensikten med prosjektet er å utvikle en metode for å registrere spredebilde fra saltspredere. Utviklingen skjer i samarbeid med Eunited (Europeisk bransjesammenslutning for sprederleverandører). Det er enighet om metoden. Tanken er at testresultater kan inngå som vurderingskriterium ved kjøp av utstyr. Prosjektet avsluttes i 2013 med en sluttrapport. Det skal jobbes videre med utvikling av kalibreringsmetoder som kan benyttes lokalt. 6. Turbulens bak spredere v/takai Hisamitsu og Jan Strøm (30 min) Jan arbeider med å øke forståelsen for hvordan strømninger og turbulens bak saltbiler påvirker spredebildet. Forsøk er gjennomført med boksmodell og skalamodell av saltbil i vindtunnel. Modelltester viser at det er mye turbulens bak strøbil. Hastighet på strøbil og sidevind påvirker spredebildet, og små saltkorn påvirkes mest av sidevind. Ønsker å se nærmere på hvordan skvettlapper/skjørt bak hjul og toppvinge bak på strøbil påvirker luftstrømmene. Takai viste film fra høyhastighetskamera og bilder fra saltspredning og orienterte om resultater fra forsøkene. Spredeprosessen har 3 faser: 1 Flyvefase - 2 Hoppefase 3 Rullefase Store partikler flytter seg lengst, eksempel på kastelengde avhengig av diameter: D = 1,2 mm D = 2,2 mm D = 4,8 mm => 1,5 m => 3,5 m => 4 m 7. Informasjon om MORS v/michel (1 time) Michel Eram og Göran Blomqvist presenterte formål og resultater fra NordFoU-prosjektet MORS (Modelling Residual Salt). Danmark, Sverige, Norge og Island deltar i prosjektet som startet i

4 Formålet med prosjektet er å bedre kunnskapene om hvordan ulike forhold påvirker utviklingen av restsalt på vegbanen og gjennom denne kunnskapen redusere saltforbruket. Saltet flytter seg på og ut av vegbanen ved at det: blåser av (blow off) spruter av (splash/spray off) renner av (run off) Parametre som har betydning: nedbør/vannmengde, trafikk/type/hastighet, vind, vegbaneforhold/tekstur/helning. Utfordringer så langt: - behov for nytt asfaltdekke på teststrekningen, overflate og tverrfall bedres - behov for justering av sensorer i vegbanen Første del av prosjektet avsluttes i 2013, men det er besluttet at NordFoU-prosjektet videreføres ut 2015 gjennom MORS2 for å utvide testene og etablere sikrere modeller for restsaltutvikling. Presentasjoner vedlagt. 8. Trafikkuhell på glatt veg v/ Jens Kristian (30 min) Jens Kristian presenterte sin undersøkelse av trafikkulykker på glatt føre % av ulykker i Danmark skjer på glatt føre. Primære formål med salting er å unngå glatt veg ved at det dannes is på vegbanen og unngå at snø fester seg. Presis spredning av salt er viktig for å unngå glatte partier. Undersøkelser som er utført i en periode viser minst saltforbruk og færrest ulykker på veger hvor det er brukt saltløsning spredt med dyser. 9. Eventuelt v/alle Øystein informerte: I forbindelse med Nordisk forums konferanse i Chalmers/Gøteborg arrangeres et seminar i SIK-prosjektet (Skandinavisk Infrastrukturkompetens) 12. november kl En del av prosjektet har som mål å komme fram til felles norsk/svenske krav til kompetanse hos entreprenører som utfører vinterdrift og opplegg for verifisering av kompetanse hos vinteroperatører. Invitasjon sendes ut. 4

5 Michel: Ønske om et nytt NordFoU-prosjekt for å se nærmere på sensorer for værstasjoner og deres kvalitet. Dette bør innarbeides i det nye NordFoU-prosjektet som er under oppstart. Utvalget sender anbefalingen videre til prosjektgruppen gjennom Freddy. 10. Neste møte Norge februar 2013 på Øyer ved Lillehammer. Annet: Dagen startet med en svært lærerik og interessant omvisning på Bygholm forsøkssenter hvor vi fikk se forskningsfasilitetene og høre om pågående forsøk. Bildet under viser gruppa samlet på forsøkssenteret. 5

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE

REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE Tid: torsdag 20. mars Møte innkalt av: Asbjørn Lund Sted: Statens Hus, Lillehammer Møtereferat: Lisbeth B. Huse Møtetid: 10 1430 Møteleder: Asbjørn Lund

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Persontransport i arbeid (PIA)

Persontransport i arbeid (PIA) Persontransport i arbeid (PIA) Ingunn Stangeby, Transportøkonomisk institutt, Oslo 1. Bakgrunn for prosjektet Hensynet til næringslivets transportkostnader har alltid vært et viktig argument for utbygging

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SIK Pilot1 Vinterveg Status 11.03.2014

SIK Pilot1 Vinterveg Status 11.03.2014 SIK Pilot1 Vinterveg Status 11.03.2014 Øystein Larsen Statens vegvesen Vegdirektoratet THE EUROPEAN UNION Arlanda 2014-03- 11 www.infrastrukturkompetens.eu 1 Hensikt / sype med pilot vinterveg: Foto: Risa

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 15 og 16. juni 2015 Sted: NØK, Tynset Agenda dag 1: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Velkommen til Tynset! Tidligere daglig leder i NØK Kraftlag SA, Stein Solbu, ønsket

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575

Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575 Vedlegg Implementering av veilederen Pårørende en ressurs Rapport for tilskudd 11/5575 Desember 2012 Stiftelsen PårørendeSenteret, Stavanger i samarbeid med LPP Rogaland Prosjektgruppa 1. Forord I 2008

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger NVF seminar Horsens Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer