Referat fra utvalgsmøte 02/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra utvalgsmøte 02/2013"

Transkript

1 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 02/2013 Tid: Onsdag 29.mai kl. 16:30 torsdag 30.mai kl. 13:30 Sted: Stavanger Til: Edel Austlid Monica Buran Kjersti V. Øksenholt Kristin Kråkenes Tor Arne Melhus Arne Meland Asbjørn Heieraas Ellen N. Slinde Børre Skiaker Terje Giæver Forfall: Geir Syrtveit Bjarte Skogheim Kopi: NVF - Den Norske Avdeling v/marit Due Langaas Referat: 1. Dag 1-29.mai Oppmøte på Sola flyplass. Felles transport til Stavanger sentrum for utvalgsmøte på Radisson Blu hotell Atlantic. Referat fra møtene i Trondheim, København og formanns/sekretærmøtet i Helsingfors: Monica oppsummerte møtene våre i Trondheim og København, samt orienterte om møtet i Helsingfors hvor formenn og sekretærer fra Island, Finland, Danmark og Norge deltok. Referat fra dette er sendt ut til utvalgsmedlemmene tidligere. Seminar i Stockholm november: Sverige arrangerer nordisk seminar på Långholmen i Stockholm 15.november kl 10-17, tema er «Vegutforming for framtiden». Det vil trolig bli middag for utvalgsmedlemmene kvelden før, mulig en utflukt i etterkant(?). Vi er oppfordret til å komme med forslag til foredrag Kjersti kan si noe om hvordan all vekst i transport skal kunne tas på kollektiv og gang/sykkel Børre kan kontakte Trond Hovland, leder i ITS Norge for mulig foredrag om ITS-utvikling Vi melder inn disse to som forslag til det svenske utvalget Side 1

2 Økonomi: Etter en revidert søknad har vi nå fått innvilget kr 6.000,- i støtte for transport/befaringer. Seminar i Drammen mai 2014: Norge skal arrangere nordisk seminar i 2014, tema «Fornying av veger». Planleggingskomite: Asbjørn, Kristin, Arne og Monica. Børre undersøker mulig arrangør for bestilling/booking og påmelding/betaling. Foreløpig dato: mai 2014 Mulige foredragstema: - Fylkeskommunens ansvar - Flom og skred framtidig utvikling - Safe Roads - Vedlikehold av tunneler - Midtrekkverk møtefrie veger - Forsterket oppmerking (bla sinusfresing som Terje orienterte om) - Byfornyelsen i Drammen Sinusfresing: Terje orienterte om forsterket vegoppmerking, både for midtlinje og kantlinjer. Brukt midt i vegen i stedet for midtrekkverk der det er dårlig plass. Det freses så langt ned at «buen» er under overflata og oppmerkingen legges over. Sinusfresing er bølger som ikke støyer, kun lav rumlelyd for å vekke oppmerksomheten til fører. Et alternativ er rumble, små sirkelfresinger. Sinusfresing kan utføres på veger med 7,5m bredde, freser da et spor på 55cm bredde, vanlig oppmerking midt på dette feltet. En kombinasjon med sinus midt og kant kan utføres på veg med 8m bredde. Det er nå satt i gang et prosjekt for å innhente erfaringer med dette i Norge, allerede flere gode erfaringer fra andre land. Annet: Kvelden ble avsluttet med felles middag på hotellet. Side 2

3 2. Dag 2-30.mai Orientering om tre ulike prosjekter på Statens vegvesens anleggskontor for Ryfast: 8:30 9:45 Ryfast v/bjørn Christian Grassdal Dette prosjektet omfatter blant annet - den 14km lange Solbakktunnelen for Rv13, profil T8,5 og ÅDT8000, verdens lengste og dypeste tunnel, 290m under havoverflata - den 5,5km lange Hundvågtunnelen for Rv13, profil T9,5 og ÅDT den 3,7km lange Eiganestunnelen, profil T9,5 og ÅDT35000, skal bedre fremkommelighet for gjennomgangstrafikken på E39 Alle de tre tunnelene skal ha to løp med to felt i hvert. Ferdigstilles innen år Kostnadsberegnet til 5950 millioner kroner (Ryfast) og 2190 millioner kroner (Eiganes). Finansiering ved hjelp av 93% bompenger (Ryfast) og 60% bompenger (Eiganes). Solbakktunnelen bygges med en utsprengt fjellhall for å bryte monotonien, forslaget pr i dag er å utforme som en bru med lyssetting. Anlegget er delt i ulike delprosjekt, og det er omfattende faseplanlegging pga tilpasninger til eksisterende vegsystem, trafikkavvikling i anleggsperioden med mer. Norconsult er rådgiver, kontrakten på kr 109 millioner kroner i 2011, Norges største konsulentkontrakt innenfor vegsektoren. 10:00 11:00 Ferjefri E39 v/mathias Kjerstad Eidem Den totale strekningen er på 1100km, fra Kristiansand i sør til Trondheim (Klett) i nord. Omfatter i dag 8 ferjesamband. Fire delprosjekt er bestilt/satt i gang: A. Samfunn B. Fjordkryssinger C. Energi D. Gjennomføringsstrategier/Kontraktsform I NTP er det sagt at ferjefri E39 skal realiseres innen 20år! Delprosjekt B Fjordkryssinger Noen ekstreme fjordkryssinger må utredes, bredder på 2-7,5km og dybder på m. Her kan ingen standardløsninger benyttes. Ferjer og undersjøiske tunneler er de minst energieffektive kryssingsmetodene. Alternative løsninger er hengebru, flytebru, rørbru og kombinasjoner. Ulike konsepter er under utvikling, blant annet for Sognefjorden (4km bred, 1300m dyp). Konklusjonen er at det er teknisk mulig å krysse alle fjordene! Side 3

4 11:00 12:00 God lunsj ute på terrassen i strålende sol 12:00 13:00 Sykkelstamveg v/mathew Millington Sykkelstamveg er et nytt produkt for transportsyklister, også kalt sykkelekspressveg eller sykkelmotorveg. Bredden er 4m med 0,25m skulder på begge sider, maks stigning på 7% og minste horisontalkurveradius på R40. Mange arbeidsplasser, stor trafikkvekst og kø på vegnettet medførte behov for et alternativ til bilen. I 2011 ble det så vedtatt en kommunedelplan for en anbefalt trase langs E39 mellom Stavanger og Sandnes, totalt 15km, kostnadsberegnet til 440 millioner kroner eks mva. Formingsveieleder er utarbeidet anlegget skal ha en egen identitet. Kryssområder utformes som veg, med vikelinjer og svingefelt. Gjerder for skjerming og for å hindre uønsket av- og påkjøring samt landbruksmaskiner. Pga pressområde kan grunnervervskostnadene i Forusområdet komme opp i hele 40% av totalkostnaden. Side 4

5 3. Neste utvalgsmøte oktober 2013 med utgangspunkt i Gardermoen Befaring og orientering om: Fellesprosjektet E6/Dovrebanen Skredsikringsprosjekt ved Gjøvik Arne og Tor Arne arrangerer, overnatting Gjøvik eller Hamar Mvh Monica Buran Sekretær Side 5

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo PROTOKOLL 1 (5) Møte 2-2013 i det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016 Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Selnes Per Ole Wanvik

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Selnes Per Ole Wanvik Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bjørn Selnes Per Ole Wanvik Saksbehandler/innvalgsnr: Per Ole Wanvik 32214474/90602986 Vår dato: 16.07.2009 Vår referanse: Strømsparing innen veg- og tunnelbelysning

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

VÆRØYPOSTEN SEPTEMBER 2010

VÆRØYPOSTEN SEPTEMBER 2010 VÆRØYPOSTEN SEPTEMBER 2010 I fravær de vanlige sommerarrangementene tok Paal Arnesen og Rolf Helge Skavhaug initiativet til en egen Værøyfestival som ble arrangert for første gang i juli i år. Lofoten

Detaljer

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger N O T A T En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger A. Én samlet transportetat Det faktum at fire statlige transportetater (inkl. Avinor) nå har lagt frem et felles

Detaljer

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast en utfordring

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast en utfordring E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast en utfordring Stikningskonferansen 2015 03.02.2015 Geir Strømstad SVV Geomatikkansvarlig E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast Geomatikerens utfordring en byggherres

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 Til stede: Ronny Spångberg (VIS, SE), Annika Ramsell (VIS), Nils Friberg (koordinator, NVL), Ulla Murholt-Rosental (Språkskoloene i DK), Anne Grethe

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Muruvikposten Oktober 2010

Muruvikposten Oktober 2010 Muruvikposten Oktober 2010 Bilde 1: Naustan på Flatholman. Foto: Sondre Balstad Noe av det viktigste som skal skje i nær fremtid er at arealplanen skal vedtaes av kommunen. I den blir det gitt klare signaler

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer