GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Virksomhetsplan 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Virksomhetsplan 2015"

Transkript

1 GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET Virksomhetsplan 2015 Rune Hagøy

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Virksomhetsplan 2015 Innledning... 3 Sammendrag... 3 Ressurser og budsjett... 3 Arbeidsoppgaver Informasjon Gjennomføring av felles rammeavtaler Kontraktsoppfølging Bistand og rådgivning til kommunene E-handel Kompetansebygging Rutiner og utvikling Miljø og samfunnsansvar

3 INNLEDNING Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplanen redegjør for GKIs prioriteringer og satsningsområder for I prosessen med utarbeidelse av virksomhetsplanen har Samarbeidsrådet hatt en viktig rolle. GKI har i tillegg invitert de største kommunalområdene i kommunene til møter, hvor det er blitt drøftet hvilke behov og ønsker som foreligger i kommunene. Fagforeninger har også fått invitasjon og deltatt på møte relatert til arbeidet rundt virksomhetsplanen for Noen av prioriteringene fra Virksomhetsplanen 2014 er gjentatt i dette dokumentet. Grunnen er at enkelte planlagte oppgaver har blitt utsatt grunnet mangel på kapasitet, samt at noe påbegynt arbeid vil fortsette inn i SAMMENDRAG 2015 vil bli et år med fortsatt stort fokus på profesjonalisering av innkjøpsprosesser og kontraktsoppfølging. Nytt elektronisk innkjøpssystem var i full drift tidlig i 2013, og GKI forventer at verktøyet på sikt vil bidra til økt kvalitet og effektivitet i alle deler av anskaffelsesprosessene. Innkjøpssystemet består av et «Konkurransegjennomføringsverktøy» (KGV) og en «Elektronisk kontraktsforvalter» (EKF). Arbeidet med økt bruk og utnyttelse av innkjøpssystemet fortsetter i 2015, med spesielt fokus på struktur og dokumentmaler. Gjennomføring av felles rammeavtaler vil fortsatt ha hovedfokus i den daglige driften av GKI. I tillegg skal GKI være en ressurs for kommuner og selskaper ved bistand i innkjøpsfaglige spørsmål. E-handel vil også prege 2015, hvor målsettingen er en betydelig økning i antall ordre på e-handel i alle Grenlandskommunene, samt økt bruk av efaktura. Det er avgjørende at kommunene har vilje og evne til å prioritere prosjektet, og foreta nødvendig ressurspådrag for implementering i egen organisasjon. Det vil være behov for drift, vedlikehold og utvikling av etablerte e-handelsløsninger. For å ivareta de oppgavene dette medfører er det behov for å etablere en forvaltningsløsning som beskriver blant annet ansvarsfordeling, roller, supportelement, med mer. For GKI vil implementering av en supportfunksjon innen e-handel ha stort fokus i To kommuner vil innføre ny e-handelsmodul i form av Visma Enterprise høsten 2014 / våren 2015, og GKI vil være en av flere samarbeidspartnere for dette prosjektet. RESSURSER OG BUDSJETT GKI består i dag av 6 faste heltidsstillinger. For 2013 og 2014 har GKI mottatt tilskudd for et halvt årsverk knyttet til e-handel. For 2015 vil mottatt tilskudd fjernes, og reduksjonen må dekkes ved bruk av fondsmidler. Netto budsjettramme (bidrag fra kommunene) vedtatt i styremøte er på kr for GKI finansieres i all hovedsak av deltakerkommunene, ved en fordeling av kostnader basert på innbyggertall. Andre viktige inntektsposter er deltakerkontingent fra offentlige selskaper og 3

4 organisasjoner, fakturering av bistand til kommunene og prosjektmidler fra Grenlandssamarbeidet. For øvrig vises det til GKIs budsjett for flere detaljer. ARBEIDSOPPGAVER Følgende arbeidsoppgaver vil bli prioritert i 2015: 1. Informasjon 2. Gjennomføring av felles rammeavtaler 3. Kontraktsoppfølging 4. Bistand og rådgivning til kommunene 5. E-handel 6. Kompetansebygging 7. Rutiner og utvikling 8. Miljø og samfunnsansvar 1. INFORMASJON Det er av avgjørende betydning for GKI at informasjon om enhetens arbeid når ut til brukerne av tjenestene. Det er innført et informasjonsskjema som sendes ut til Styret, Samarbeidsrådet og kontaktpersoner i selskapene i forbindelse med nye inngåtte rammeavtaler. Samarbeidsrådet har ansvaret for å formidle informasjonen som nyhet på kommunenes Ansattportaler. Til nå har vært enhetens hovedkanal for publisering alle typer innkjøpsrelatert informasjon. GKI har gått til anskaffelse av en «Elektronisk Kontraktsforvalter» (EKF), som er en del av det nye elektroniske innkjøpssystemet. «Kontraktsforvalteren» er GKIs verktøy for publisering av avtaleinformasjon. Medio august 2013 ble link med tilgang til avtaler publisert på intranett/ansattportaler i kommunene. Kommuner og selskaper vil da få tilgang til sine avtaler via en link på sitt intranett/ansattportal. Resten av innkjøpssystemet består av et «Konkurransegjennomføringsverktøy» (KGV). Disse to modulene er integrert i hverandre, noe som gjør prosessen med publisering av informasjon om inngåtte rammeavtaler betydelig enklere enn tidligere. GKIs nettside vil fortsatt inneholde innkjøpsrelatert informasjon som nyheter, maler, regelverk og kontaktinformasjon, og vil fortsatt være et nyttig verktøy for kommuner, selskaper og leverandørmarkedet. Nettsidene vil oppdateres jevnlig i

5 2. GJENNOMFØRING AV FELLES RAMMEAVTALER Noen konkurranser er påbegynt siste del av 2014 og vil bli fullført tidlig i Andre konkurranser gjennomføres i løpet av Tekst Prosess Utløpsdato gjeldende avtaler Avtaleområde Konkurranser Nr. 01: Annonsering TA, Varden og PD (årsavtaler) Nr. 02: Arbeidstøy Helse og Velferd Snarest. Nr. 03: Arbeidstøy Oppvekst Nr. 04: Arbeidstøy Eiendom og Teknisk Nr. 05: Asfalt og asfaltering Nr. 06: Bedriftshelsetjenester Bamble (bistand) Nr. 07: Betongelementer til kommunaltekniske anlegg Nr. 08: Billeasing Nr. 09: Brød - Siljan Nr. 10: Brød og bakervarer - Bamble Nr. 11: Brød og bakervarer Porsgrunn og Skien Nr. 12: Byggevarer og Trelast Nr. 13: Dekk og dekkservice Nr. 14: Drivstoff og firmakort Nr. 15: Drivstoff og fyringsolje i bulk Nr. 16: E-læringsseksjoner og verktøy Nr. 17: Elektrisk kraft Nr. 18: Elektromedisinsk utstyr kontroll og reparasjon Nr. 19: Energimerking av bygg og tekniske anlegg Nr. 20: Gass Nr. 21: Gatebelysningsanlegg - Drift Nr. 22: Håndverkertjenester blikkenslager Nr. 23: Håndverkertjenester - branntetting Nr. 24: Håndverkertjenester elektro, sterkstrøm Nr. 25: Håndverkertjenester elektro, svakstrøm Nr. 26: Håndverkertjenester elektro, kombinerte oppdrag Nr. 27: Håndverkertjenester - glassmester Nr. 28: Håndverkertjenester låssystemer / låsesmed Avsluttes Nr. 29: Håndverkertjenester maling, gulvlegging, tapetsering Nr. 30: Håndverkertjenester - murer Nr. 31: Håndverkertjenester rørlegger/vvs Nr. 32: Håndverkertjenester - tømrer Nr. 33: IKT-utstyr Nr. 34: Jernvare, verktøy og verneutstyr Nr. 35: Kjemikalier Nr. 36: Kjøkkenredskaper og servise Nr. 37: Legemidler og multidose Nr. 38: Lyskilder Nr. 39: Maling, beis, tapet og malerverktøy Nr. 40: Medisinske forbruksvarer Nr. 41: Miljøfyrtårn - sertifiseringstjenester Nr. 42: Mobiltelefoner Nr. 43: Møbler og inventar Nr. 44: Olje og smørefett Nr. 45: Programvarelisenser Nr. 46: Renholdartikler, papir og plast 5

6 Tekst Prosess Utløpsdato gjeldende avtaler Avtaleområde Konkurranser Nr. 47: Rådgivertjenester areal og samfunnsplanlegging (Pk) Nr. 48: Rådgivertjenester - brannteknikk Nr. 49: Rådgivertjenester byggeledelse Nr. 50: Rådgivertjenester byggeteknikk Nr. 51: Rådgivertjenester elektroteknikk Nr. 52: Rådgivertjenester prosjektledelse Nr. 53: Rådgivertjenester vvs Nr. 54: Skadedyr Nr. 55: Skilt og skiltmateriell Nr. 56: Trygghetsalarmapparater Nr. 57: Trykksaker og konvolutter Nr. 58: Telefoni (fast og mobil) Nr. 59: VA og VVS produkter Nr. 60: Vedlikehold og oppgradering av bruer Nr. 61: Vikartjenester Assistent Nr. 62: Vikartjenester Assistent Nr. 63: Vikartjenester Barne- og ungdomsarbeider Nr. 64: Vikartjenester - Barnevernspedagog Nr. 65: Vikartjenester Førskolelærer Nr. 66: Vikartjenester Førskolelærer Nr. 67: Vikartjenester Lærer Nr. 68: Vikartjenester Lærer Nr. 69: Vikartjenester - Renovasjon Nye rammeavtaleområder for 2015 Nr. 70: Rådgivertjenester arkitekt (forprosjekt/mulighetst.) Nr. 71: Håndverkertjenester taktekking og blikkenslager Nr. 72: Årskontroll av alarmanlegg (brann, innbrudd, nødlys) Nr. 73: Årskontroll av utelekeapparater Nr. 74: Årskontroll av gymsaler / idrettshaller Nr. 75: Hvite- og brunevarer De fleste av GKIs rammeavtaler har en avtaleperiode på 2 år, med mulighet for prolongering i år. Et betydelig antall rammeavtaler har sin utløpsdato i 2015, men med mulighet for prolongering. Før eventuell prolongering foretas, gjøres det en vurdering på om avtalene fungerer tilfredsstillende. Avtaler som ikke fungerer godt nok vil kunne bli utsatt for konkurranse i perioden, uten at oppdragsgivers rett til prolongering blir benyttet. 6

7 3. KONTRAKTSOPPFØLGING GKI vil i 2015 videreføre fokuset på kontraktsoppfølging. Behovet for oppfølging varierer mye for de ulike avtaleområdene og det bør gjøres en individuell vurdering av behovet for kontraktsoppfølging for den enkelte rammeavtale. Det ble i første halvdel av 2014 etablert rutiner for at det alltid skal foreligge en plan for kontraktsoppfølging ved inngåelse av nye rammeavtaler. Planen bør omfatte punkter som: Ansvarsfordeling, informasjonsformidling, statusmøter, rapportering av statistikk, avvikshåndtering og godkjenning av nye varer/personell. Dette vil være en del av en helhetlig strategi for den enkelte konkurranse. Arbeidet videreføres og utvikles i Via ny «Kontraktsforvalter» kan de som foretar avrop i kommunene og selskapene enkelt melde inn avvik på rammeavtalene. Ved bruk av denne funksjonen vil avvikene sendes til avtaleansvarlig hos GKI og samles på den enkelte avtale. Dette er et nyttig verktøy i arbeidet med kontraktsoppfølging og ved gjennomføring av nye konkurranser. Systemet for avviksmelding er operativt. I tillegg vil innkjøpsverktøyet inneholde milepælsplaner og system for varslinger, noe som vil kvalitetssikre oppfølgingsarbeidet. Oppfølging og kontroll av varekataloger for e-handel på den offentlige markedsplassen vil fortsatt være en del av rutinene i forhold til kontraktsoppfølging. Det blir også i 2015 fokus på å begrense varekatalogene til produkter som inngår i rammeavtalene og som er «riktige» i forhold til økonomi, kvalitet og miljø. Dersom man velger å legge inn hele varekatalogen til leverandøren blir det spesielt viktig å få merket prefererte produkter. I tillegg kan det bli aktuelt å innføre avtalenummer dersom en leverandør leverer varer/tjenester innenfor flere kategorier. 4. BISTAND OG RÅDGIVNING TIL KOMMUNENE Enkeltanskaffelser må gjennomføres av den enkelte kommune, men GKI vil også i 2015 legge til rette for nødvendig rådgivning og bistand i innkjøpsfaglige spørsmål. GKI opplever betydelig pågang fra kommunene i forhold til ønske om bistand i enkeltanskaffelser. I mange tilfeller gjelder dette små oppdrag hvor oppgavene hovedsakelig består i kvalitetssikring av dokumenter og kunngjøring av konkurranser. Det er også i perioder en del forespørsel om bistand ved anskaffelse av fagsystemer hvor ressursbruken fra GKI kan bli betydelig. I 2015 vil GKI fortsatt fakturere bistand til kommunene etter følgende modell: Bistand i enkeltanskaffelser av IT-systemer/fagsystemer til mindre enn 3 kommuner: Tidsbruk faktureres i sin helhet. Bistand i øvrige prosjekter til kun enkeltkommuner: Tidsbruk ut over 5 timer faktureres. Bistand i enkeltanskaffelser, innenfor et produkt-/tjenesteområde hvor kommunen tidligere har avslått tilbud om deltakelse i en gjeldende fellesavtale: Tidsbruk faktureres i sin helhet. Hensikten med fakturering av bistand er å få til en mer rettferdig fordeling av ressursene i GKI mellom kommunene. 5. E-HANDEL På initiativ fra Grenlandssamarbeidet startet GKI i 2011 opp et prosjekt for innføring av E-handel i kommunene. GKI leder prosjektet sentralt, samtidig som det er prosjektledere for innføring i hver enkelt kommune. 7

8 Innføring av e-handel og e-faktura i seks kommuner er et omfattende prosjekt og har tatt lengere tid enn forventet. Det er fortsatt behov for at GKI koordinerer / driver dette arbeidet videre og kan være en ressurs for kommunene innenfor området. Prosjektperioden avsluttes formelt og GKI s tilskudd til e-handel opphører. Prosjektet skal levere en sluttrapport som bl.a. skal inneholde et forslag til forvaltningsløsning, som beskriver ansvarsfordeling, roller, oppgaver, frister, supportelement, etc. Det vil være et behov for drift, vedlikehold og utvikling av allerede etablerte e-handelsløsninger, og i lys av dette er det naturlig at GKI oppretter en supportfunksjon fra Dens ressursbruk må tilpasses avdelingens økonomiske rammer og øvrige aktivitet. En forutsetning for å lykkes med e-handel er at dette arbeidet prioriteres, og at det fortsatt stilles nødvendige ressurser tilgjengelig i den enkelte kommune. 6. KOMPETANSEBYGGING GKI har gode erfaringer med å arrangere felles kurs i Grenland innenfor aktuelle innkjøpsfaglige temaer, hvor eksterne kursholdere leies inn. Dette er et godt bidrag til å opprettholde tilfredsstillende kompetanse på innkjøpsfaget både i kommunene, selskapene og internt i GKI. GKI vil også tilby kurs i Ansatte i GKI vil også delta på andre kurs og seminarer ved behov, for å spisse kompetansen innenfor faget. I 2015 vil en ansatt ved GKI gjennomføre KSI s sertifiseringskurs for anskaffelser. I tillegg blir det viktig for GKIs personell å utvikle bruken og bedre ferdighetene på programvare som benyttes av virksomheten, som f.eks. er: Office-produkter (exel-regneark spesielt) Innkjøpsverktøy (konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktforvalter) Sak- og arkivsystem (generelt) ERP-system (økonomimodul og innkjøpsmodul) 7. RUTINER OG UTVIKLING For å skape mest mulig effektiv bruk av tilgjengelige ressurser i GKI er det et behov for å lage bedre felles rutiner for gjennomføring av anskaffelsesprosesser. Dette arbeidet er startet opp i 2012, men fortsetter inn i Det nye innkjøpssystemet vil også bidra til standardisering av prosessene. Nytt malverk for konkurransegrunnlag og kontrakter vil tilpasses dette systemet. Etter hvert som man får bedre erfaring med nytt innkjøpssystem vil man søke å forbedre de feil og mangler man ser ved programvaren, ved å ha en aktiv dialog med leverandøren av systemet. GKI ønsker å bidra til å redusere kommunenes ressursbruk ved deltakelse i kompetansegrupper for anskaffelser. Ved å åpne for deltakelse på en del av samlingene via nettmøter vil kommunene kunne spare betydelig reisetid. Det var anskaffet system for dette og GKI hadde dette alternativet på plass tidlig i På grunn av tekniske forhold, så har GKI valgt å si opp sine standardlisenser sommeren Programvaren omfattet «samtidighetsdeling / dokumentdeling». GKI har valgt å øke antall lisenser for gjestelesere til innkjøpsverktøyet TendSign. 8

9 Telefonkonferanser kan også benyttes i større grad, og det er tilrettelagt for slik bruk i ny rammeavtale for telefoni, inngått våren GKI og Samarbeidsrådet vil innen første kvartal 2015 etablere kompetansegrupper for alle prioriterte rammeavtaleområder i inneværende år. En etablering av alle kompetansegruppene tidlig på året skaper en større forutsigbarhet for alle de som er involvert i prosessene. 8. MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR GKI vil fortsatt arbeide for å opprettholde fokus på miljø og samfunnsansvar i anskaffelser og kontraktsoppfølging, bl.a. ved bruk av anskaffelsesreglement og kontraktsmaler. 9

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Årsmelding 2013

GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET. Årsmelding 2013 GKI GRENLANDSKOMMUNENES INNKJØPSENHET Årsmelding 2013 Rune Hagøy 28.03.2014 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Styret... 3 4 Samarbeidsrådet... 3 5 Kompetansegrupper...

Detaljer

Årsrapport 2012. BTV Innkjøp. BTV Innkjøp

Årsrapport 2012. BTV Innkjøp. BTV Innkjøp BTV Innkjøp BTV Innkjøp april 2013 Innhold 1. INNLEDNING...4 1.1 Generelt...4 1.2 Ressursinnsats...4 2. RAMMEAVTALER...5 2.1 Rammeavtaler...5 2.2 Rammeavtalestrategi...7 2.3 Enkeltanskaffelser...8 3. INFORMASJON

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Administrasjonsutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 1/14 13/00356-5 Elektronisk handel - hovedprosjekt 1

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling Innkjøpsstrategi MK 2015-22

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Innkjøpsavtalene ALTA KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009. Innkjøpsavtalene ALTA KOMMUNE www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2009 Innkjøpsavtalene ALTA KOMMUNE INNHOLD 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS KONKLUSJONER... 1 0.3 ANBEFALINGER... 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status

Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status Norsk Militært Logistikkforum 15.11.2011 Lars Rønning 2 Agenda Innledning Regelverket om offentlige anskaffelser Innkjøpsprosessen Behovsspesifikasjon

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT FORVALTNINGSREVISJON AV IKT RENNESØY KOMMUNE oktober 2014 IKT - 2 - Rennesøy kommune INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer