Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven"

Transkript

1 Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole Daglig leder, Tor Kjærstad

2 Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Hvordan finne anbud? Litt praktisk informasjon.

3 Presentasjon av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Etablert 2001, samlokalisert med ØRU på Tunet, Sør-Gardermoen Opprettet som vertskommuneselskap Har 3 årsverk som jobber med anskaffelser og deler en administrativ stilling sammen med ØRU på regnskap/lønn, utvider med 1 årsverk fra 1.8 Rapporterer faglig til rådmannsutvalget og administrativt til ØRU

4 Finansieres via sekretariatsbidrag på 1,25% av omsetningen på avtalene. Det er utarbeidet et felles reglement for anskaffelser som er vedtatt av alle kommunene, dette gjelder også for interkommunale selskap (egenregi) Vi gjennomfører alle anskaffelser med kontraktsverdi over 200 tusen Har egen hjemmeside Samarbeider tett med innkjøpsansvarlig, produktansvarlig og brukere/brukergrupper i kommunene

5 Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene til ØRIK kan inndeles i følgende hovedområder: Informasjonsaktiviteter mot kommunens ledelse/politikere og brukere samt marked/bransjer. Leverandøroppfølging. Kontraktsforvaltning. Rådgivning. Forbedringsprosjekter, e-handel og andre innkjøpsfaglige oppgaver. Lede og gjennomføre enkeltanskaffelser for kommunene. Lede og gjennomføre interkommunale rammeavtaleprosjekter.

6 Produksjon 2011 Vi har ca 140 interkommunale rammeavtaler som dekker ca 68 ulike produkt- og tjenesteområder. Produksjon2011: 19 anbudskonkurranser på interkommunale rammeavtaler 6 anbudskonkurranser på rammeavtaler for enkeltkommuner 48 anbudskonkurranser på enkeltanskaffelser.

7 Rammeavtaler Vi har per desember 2011, 140 interkommunale rammeavtaler som dekker 68 produktområder. Vi har per desember 2011, 88 rammeavtaler for enkeltkommuner. Rammeavtaler er en ressursbesparende anskaffelsesmetode, spesielt innenfor: repeterende småkjøp og kjøp av standardiserte varer og tjenester. Rammeavtalene har forskjellige anskaffelsesmekanismer: - Rammeavtaler med en leverandør. - Parallelle rammeavtaler (minimum 3 leverandører). - Rammeavtaler med minikonkurranser per anskaffelse.

8 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kilde: KS advokatene

9 Hva er en anskaffelse? Kommunen velger fritt om man ønsker å produsere varen eller tjenesten selv eller kjøpe den i markedet. Hvis kommunen først bestemmer seg for å kjøpe varen/tjenesten fra andre enn kommunen selv, er kjøpet en anskaffelse. Som hovedregel ingen betydning om det kjøpes fra private eller en annen offentlig virksomhet.

10 Hvilket regelverket? Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) Forskrift om offentlige anskaffelser inne forsyningssektorene (VETT) Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO-konvensjon 94)

11 Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige anskaffelser 1: Bidra til økt verdiskapning Sikre effektiv ressursbruk Forretningsmessighet og likebehandling Gode interne rutiner i forbindelse med anskaffelser Reduserer faren for korrupsjon Men anskaffelsesregelverket hindrer ikke alene korrupsjon Reglene en del av EØS-avtalen og praksis i EU/EØS har derfor betydning for hvordan de norske reglene tolkes. Norge har strengere regler enn det EØS-avtalen krever.

12 Anskaffelsesprosessen PLANLEGGING AV ANSKAFFELSE BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE SPESIFIKASJON GJENNOMFØRING AV ANSKAFFELSE KONKURRANSEGRUNNLAG LEVERANDØRVALG BESTILLING/KONTRAKT OPPFØLGING AV ANSKAFFELSE KONTRAKTSOPPFØLGING LIVSSYKLUSKOSTNADER UTFASING

13 Grunnleggende prinsipper for anskaffelsesprosedyren LOA Ikke-diskriminering Konkurranse Likebehandling Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Forretningsmessighet Proporsjonalitet/forholdsmessighet 5

14 Kravet til konkurranse Anskaffelsen skal så langt som mulig være basert på konkurranse Hva betyr så det? Virkemiddel for effektive anskaffelser Gjelder også ved direkte anskaffelser under terskelverdiene

15 Regelverket betydning? Når tilbudene først er kommet inn, kan ikke krav, spesifikasjon og tildelingskriterier (vilkår for valg av leverandør) endres! Det må derfor gjøres en god jobb FØR konkurransen utlyses! Hvis det viser seg at du har valgt feil/gjort en for dårlig jobb, har du to valg: Forhold deg til konkurransen og få et dårligere produkt Avlys konkurransen og risiker å få erstatningskrav

16 Konsekvenser av brudd på regelveket Litt om KOFA Overtredelsesgebyr Krav om midlertidig forføyning Søksmål for ordinære domstoler: Erstatning for positiv kontraktsinteresse Erstatning for negativ kontraktsinteresse

17 Og hva er så handlingsrommet? Stor frihet til å bestemme hva som ønskes anskaffet, forutsatt Stor frihet til å fastsette krav til leverandørene, forutsatt Stor frihet til å fastsette hva som skal vektlegges ved tildeling av kontrakt, forutsatt MEN

18 For å skaffe seg handlingsrom kreves det: Profesjonalitet gjennom hele prosessen God planlegging ikke hastehandling Fokus på godt internt arbeid Godt samspill mellom politisk og administrativt nivå Godt arbeid gir besparelser Godt arbeid gir riktige kjøp

19 Politisk contra administrativt nivå Politisk nivå skal involvere seg i den første fasen. Hva vil vi ha? Hvordan vil vi ha det? I neste fase bør administrasjonen gjøre jobben Administrasjonen bør ha ansvaret for evaluering av tilbud og tildeling Administrasjonen bør håndtere klager

20 Hvordan finne anbud?

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Litt praktisk informasjon

31 Litt om terskelverdier (beregnes i kontraktsverdi/periode) Anskaffelser under 100 tusen følger Lov og forskrift del I. Ingen formelle krav til prosedyre. Skal være tilstrekkelig publisert. Anskaffelser under 500 tusen følger Lov og forskrift del I. Ingen formelle krav til prosedyre. Krav om attester og protokoll. Skal være tilstrekkelig publisert. Anskaffelser over 500 tusen følger Lov og forskrift del II. Formelle krav til prosedyre og gjennomføring. Krav om attester og protokoll. Skal publiseres på doffin.no Anskaffelser over 1.6 million (BA 40.5 millon) følger Lov og forskrift del III (det finnes enkelte unntak). Krav om attester og protokoll. Kjøp med forhandlinger er ikke tillatt (det finnes enkelte unntak). Skal publiseres på doffin.no ted.europa.eu

32 Konkurransegrunnlag Normal består et konkurransegrunnlagav følgende: Invitasjon, info om oppdragsgiver, konkurranseform. Kvalifikasjonskrav (krav til tilbyder). Tildelingskriterier, valg av tilbyder (skal være knyttet til anskaffelsens gjenstand). Kravspesifikasjon. Prisskjema.

33 Hva skal være med i et tilbud? Normalt består et tilbud av følgende dokumenter som leverandør skal levere inn. - Attester (skatt, mva og HMS ved tjenestekjøp). - Firmaattest. - Regnskap - Referanser - Tilbudsbrev med beskrivelse av tilbudt tjeneste/løsningsforslag eller varebeskrivelse. - Priser.

34 Viktige informasjon/tips for leverandører til anbudskonkurranser. - Register deg som leverandør på doffin.no og få informasjon om alle anbud i ditt produktområde automatisk tilsendt via e-post. - Sjekk jevnlig orik.no (kun anbud til kommunene på Øvre Romerike). - Les nøye gjennom konkurransegrunnlag og evt. medfølgende dokumenter og merk alt som kreves innlevert. - Merk deg frist for innlevering av tilbud. - Besvar det dere blir bedt om og lever tilbudet etter anvisning. - Merk begrepsforskjellen mellom kvalifikasjonskrav (krav til leverandør) og tildelingskriterier (kriterier for valg av leverandør, skal være knyttet til vare eller tjenesten som skal leveres).

35 Takk for oppmerksomheten. Spørsmål?

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune Innkjøpsreglement Ibestad kommune Vedtatt av kommunestyret 20.11.2013 1 INNLEDNING... 3 2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER... 3 1. Forholdsmessigprinsippet... 4 2. Krav til konkurranse...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Reglement for innkjøp. Sør-Varanger kommune

Reglement for innkjøp. Sør-Varanger kommune Reglement for innkjøp Sør-Varanger kommune Vedtatt av rådmannen august 2011 Innhold Innhold... 2 1. Formål og omfang... 3 2. Ansvar... 3 3. Begrepsdefinisjoner... 3 4. Generelle krav til innkjøpsarbeidet...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune Offentlige anskaffelser Høylandet kommune Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Omstillingsmidler forvaltning og bruk Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Innkjøp i Vennesla kommune

Innkjøp i Vennesla kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Vennesla kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser Leverandørutvikling

Detaljer

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Lederkurs i offentlige anskaffelser Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

INNKJØP - ETTERLEVELSE

INNKJØP - ETTERLEVELSE INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nordre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2015 2015-408/RG/SØJ FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing av prosjektet... 5 1.4 Gjennomføring

Detaljer

Offentlige anskaffelser endringer 2014

Offentlige anskaffelser endringer 2014 Survey om forenklingsutvalgets forslag «Enklere regler, bedre anskaffelser» gjennomført av NBEF i perioden 2.1 5. 214 Offentlige anskaffelser endringer 214 Skreddersydd rapport Link til spørreskjema: https://easyfact.no/reply/zspkfvoohxp

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT felles for alle enheter. Versjon 08.09.15

INNKJØPSREGLEMENT felles for alle enheter. Versjon 08.09.15 felles for alle enheter Versjon 08.09.15 1 INNLEDNING... 4 1.1 Hensikt... 4 1.2 Bruk... 4 1.3 Anskaffelsesprosessen... 4 2 INNKJØPSTRATEGI... 5 2.1 Hovedmål... 5 2.2 Strategi for å oppnå hovedmålet...

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer