Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mal Gevinstplan Versjon (3.0)"

Transkript

1 Gevinstplan

2 . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med grunnlag i beste praksis, velkjent metodikk og kvalitetssikret, det betyr at du slipper å kopiere feil andre har gjort. Ved å bruke en mal tar man utgangspunkt i vår samlede erfaring og maler revideres ved behov. Når dokumentene våre har et lett gjenkjennelig utseende og har fellestrekk fra prosjekt til prosjekt, kan tid spares for den som skal lese. Noe av teksten vil ikke være relevant for det konkrete prosjekt. Da er det praksis at man klipper bort den del av teksten som er overflødig, eventuelt kan man skrive ikke relevant. Denne malen tar utgangspunkt i Gevinstrealisering. En innføring i planlegging og oppfølging av gevinster (SSØ 2010 oktober).

3 Innholdsfortegnelse 1. Hva er gevinster og gevinstplan Når i prosjektet Hvorfor gevinstplan Hvem bør involveres Hvordan realisere gevinster Prosjektets resultatmål og virksomhetsledelsens gevinster Hvordan måle og følge opp Mal for gevinstplan... 6

4 1. HVA ER GEVINSTER OG GEVINSTPLAN Gevinster er nyttevirkninger eller positive effekter som kan forventes oppnådd med et prosjekt eller tiltak. Gevinstplan for e-handel er en oversikt over potensielle gevinster av et prosjekt, og sentrale forutsetninger for at disse realiseres Når i prosjektet Gevinstplanen utarbeides i planfasen av prosjektet og ideelt sett i forbindelse med en e-handelsanalyse (se veileder for e-handelsanalyse) Hvorfor gevinstplan Hensikten med gevinstplanen er å vise hvordan et e-handelsprosjekt kan sette mål for prosjektet og mål for virksomheten (gevinster). Mål og gevinster ved et prosjekt er gjerne sammenfallende, ettersom både mål og gevinster er noe man ønsker å oppnå og vurdere oppnåelse av i etterkant. Gode mål er en forutsetning for å måle resultater av innføring av e-handel, for deretter å vurdere nødvendige tiltak. Målene bør være avledet av den enkelte virksomhets innkjøpsstrategi dersom det foreligger, som igjen bør være avledet av virksomhetens formål eller visjon Hvem bør involveres E-handelsprosjektet dreier seg hele tiden om interessenter; hvem gjør vi dette for, hvem andre kan bli påvirket, hvem er beslutningstakerne, hvem kan bli eller er negative til innføring av e-handel. Ingen e-handelsprosjekter i et endringsperspektiv kommer utenom å ta stilling til spørsmålet om motivasjon. I e-handelssammenheng handler motivasjon om vilje til å ta i bruk e-handel med nye ansvarsoppgavefordeling det medfører. For å lykkes med hente ut gevinster av denne innføringen, bør man derfor gjennomføre en interessentanalyse og involvere interessentene i utarbeidelsen av planlagte gevinster for e- handel. Har man begrenset med ressurser vil det være hensiktsmessig at en person får hovedansvaret for å utføre arbeidet, men med bidrag fra andre Hvordan realisere gevinster Det er ikke nok å lage en gevinstplan for å realisere gevinster. På e-handelsområdet anbefaler vi at det utarbeides en operativ handlingsplan (gevinstrealiseringsplan) med tiltak på bakgrunn av e- handelsanalysen. Følgende områder bør håndteres i en gevinstrealiseringsplan: Interessenter kommunikasjon Anskaffelser prosess og rutiner E-handelsløsning kataloghåndtering Organisasjon roller og ansvarsfordeling 1.5. Prosjektets resultatmål og virksomhetsledelsens gevinster Et e-handelsprosjekt skal legge til rette for at virksomheten kan ta ut gevinster av innføring av e-handel. Prosjektet i seg selv skal ikke stå ansvarlig for å måle og følge opp gevinstene. Prosjektet skal en dag overlevere driften av e-handel og dermed overlate ansvaret til ledelsen for å ta ut gevinstene. Derfor er det viktig å skille mellom hva som er prosjektets resultatmål og ledelsens mål for gevinstuttak. Det kan gjøres

5 ved å spørre seg hvorfor prosjektet er etablert (gevinster), og identifisere hva prosjektet skal oppnå (resultatmål). I tabellen nedenfor gis det eksempel på dette: Mål Forklaring Eksempel Gevinster Beskriver hva virksomhetsledelsen skal oppnå (tilrettelagt av prosjektet i prosjektperioden). Resultatmål Beskriver hva prosjektet skal oppnå. 15 prosent reduserte innkjøpskostnader. 100 prosent kompetente bestillere 1.6. Hvordan måle og følge opp Resultatindikator eller styringsparameter er størrelser som benyttes til å måle og følge opp i hvilken grad virksomheten oppnår sine mål. Etablering av resultatindikatorer (også kalt KPI--er) kan knyttes til flere dimensjoner av gevinstene og resultatmålene. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er hensiktsmessig å måle for å gi et riktig bilde avutviklingen. Hovedtyper av resultatindikatorer er volum, kroner, produktivitet, kvalitet og effektivitet. Eksempel på resultatindikator: Mål Eksempel på mål Eksempel på resultatindikator Gevinst 15 prosent reduserte Antall kroner. innkjøpskostnader. Resultatmål Kompetente bestillere Antall sertifiserte bestillere.

6 1.7. Mal for gevinstplan Nedenfor er det utarbeidet en mal for gevinstplan. Den inneholder mange forslag til prosjektets mål og virksomhetens potensielle gevinster. Det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig at den enkelte virksomhet setter seg som mål å ivareta alle disse målene. Vi anbefaler at dere ut fra innkjøpsstrategi og andre overordnede mål i virksomheten plukker ut de mest relevante målene for deres virksomhet. Mål Resultat Resultatindikator Resultatmål (prosjektmål) Hva oppnås; beskrivelse av en ønsket tilstand eller et ønsket resultat Implementere e- handelsverktøy. Effektiv administrasjon, drift, vedlikehold og videreutvikling av e-handel. Kompetente medarbeidere i innkjøpsorganisasjonen Enklere innkjøpsprosesser som gir reduserte kostnader ved innkjøpsfunksjonen Bedre innkjøpsprosesser ved økt brukertilfredshet, avtalelojalitet og reduserte innkjøpskostnader Sikrere innkjøpsprosesser ved færre feil, bedre styringsinformasjon til ledelse, økt internkontroll og økt utnyttelse av kompetanse og ressurser i virksomheten. Attraktiv samarbeidspartner for leverandører Tillit til virksomhetens innkjøp Hva skal måles; størrelser som benyttes til å måle og følge opp om mål og gevinst er oppnådd (feks antall) Antall/andel avdelinger løsningen er implementert Felles funksjon for administrasjon, drift, vedlikehold og videreutvikling av e-handelsløsningen. - Antall sertifiserte bestillere - Antall bestillere (færre) - Tidsbruk ved avrop, varemottak, faktura og feil og avviksbehandling (besparelse på fakturabehandling) - Andel tilfredse brukere av e-handelsløsningen - Volum i kroner over Ehandelsplattformen* - Andel vare eller tjeneste kjøpt fra elektronisk katalog (og eventuelt over fritekst)avtalelojalitet)) - Økt budsjettkontroll (forhåndsanvisning og disposisjonsregnskap) - Antall dokumenterte innkjøp (økt sporbarhet) - Antall feilaktige bestillinger - Antall revisjonsmerknader(flere innkjøp i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.) - - Antall tilbydere ved utlysning av konkurranse - Negativ eller positiv omtale i media *Volum i kroner bør måles i omsetning i kroner og prosent av beregningsgrunnlag over e-handelsløsning (25 prosent av driftskostnadene på Ehandelsplattformen)

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE. Vedleggshefte. Administrasjonsutvalget. Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Administrasjonsutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 1/14 13/00356-5 Elektronisk handel - hovedprosjekt 1

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer