INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 03/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 03/14"

Transkript

1 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 03/14 Dato: Tid: Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning Referat fra Studentparlamentsmøte 02/14 Godkjenning SP-13/14 Revidering av økonomireglement Vedtak Saksbehandler: Kine Sørli SP-14/14 Studentenes ønsker til Høgskoleavisa Vedtak Saksbehandler: Karen Marie Skaret SP-15/14 Informasjon- og profileringsstrategi Vedtak Saksbehandler: Trine Kvistad Lorentsen Eventuelt Møtekritikk Sosialt etter møtet: For de som vil, går vi et eller annet egnet sted etter møtet. NB: Husk å melde fra (tlf el ) så tidlig som mulig om du ikke kan møte! Med vennlig hilsen Trine K. Lorentsen leder Kine Sørli Organisasjonskonsulent

2 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Medlem Øystein Haug (AFT) Medlem Tina Maria Skaar(AFT) Medlem Anders Lilleheim Vik(AFT) Medlem Francesca Frugård (AFT) Medlem Thomas Toft (AITeL) Medlem Ole Edward Johns Nystad (AITeL) Medlem Knut- Anders Kjelsrud(AHS) Medlem Andrea Ohna Harjo (AHS) FO Medlem Ida Kristine Foldvik (AHS) Medlem Morten Djupdal (ALT) Medlem Helle Jørstad (ALT) Medlem Sindre Augusto Garcia(ALT) FO Medlem Helga Steinsvåg (ASP) Medlem Håvard Hjeraas (ASP) FO Medlem Thor Axel Gamst Straume (HHiT) Medlem Ingvild Tajet (HhiT) Medlem Arve Lingsaas (HhiT) Vara Denis Muchiri(AHS) Vara Didrik Leganger(ALT) FD FO: forfall orientert, FD: forfall delvis, FU: forfall uorientert. Observatører: Innkalling: Godkjent Ordstyrer: Gina Helstad Referent: Kine Sørli Tellekorps: Rolf Erling Angelsen, Anne Finstad, Petter Aaker Referat fra Studentparlamentsmøte 02/14 Observatører: Ulf Nystuen(OK), Rolf Erling Angelsen(OK), Fredrik Oterhals(AITeL), Petter Aaker(HS), Anne Finstad(VT), Gunnar Bendheim(HiST), Jarle Alexander Møller(NTNU), Daniel S. Buseth(SU-AITeL) Referat fra Studentparlamentsmøte 01/14: Godkjent

3 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: SP-09/14 Valg Velferdstinget Saksbehandler innleder. Det stilles spørsmål til saken. Følgende kandidater stiller som fast representant: Fredrik Oterhals Øystein Haug Daniel Thomas Toft Det stilles spørsmål til kandidatene. Fredrik Oterhals, Øystein Haug, Fredrik Oterhals og Daniel S. Buseth velges som faste representanter til Velferdstinget Følgende kandidater stiller til vara: Ole Edward J. Nystad Karen Marie Eidem Skaret Petter Aaker Denis Muchiri Francesca Frugård Ingvild Tajet Tina Maria Skaar Følgende kandidater er valgt som vara til Velferdstinget: 1.vara Petter Aaker 2. vara Ole Edward J. Nystad 3. vara Denis Muchiri 4. vara Karen Marie Eidem Skaret 5. vara Francesca Frugård 6. vara Tina Maria Skaar 7. vara Ingvild Tajet SP-10/14 Regnskap 2013 Saksbehandler innleder saken. Det stilles spørsmål til saken. Regnskapet for 2013 godkjennes enstemmig. SP-12/14 Ordninger rundt semesteravgiften på HiST Saksbehandler innleder saken. Thomas Toft forklarer dissensen.

4 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Det stilles spørsmål til saken. Elementer fra debatt: - Bør man være mer pragmatiske rundt «prinsippet» om innbetalingen av medlemsavgiften til STØH? - Det er viktig at alle bidrar og det fungerer tydeligvis hos HhiT. - Er dette en sak som heller bør utsettes for å sikre synspunktene til studentutvalgene? - Hvem skal evt få støtte om en skal betale inn medlemsavgiften til en studentforening/linjeforeningen? - Hva med SAIH-tiern? Er dette det samme prinsippet og bør det da kunne tas opp i samme saken? - Er faglærere bevisst kopinor-avgiften som gir de lov til å kopiere pensum? - Kopinor-avgiften gir faglærer mulighet til å få med det siste innen for sine fagfelt, selv om det er midt i semesteret. - Vil det være problematisk for STØH og lignende studenforeninger å kreve inn medlemsavgiften på andre måter enn gjennom semesteravgiften? - Kan medlemsavgiften til studentforeningen sammenlignes med treningskjedene hvor de passive medlemmene er med å finansiere tilbudet til de aktive? - Kopinor-avgiften er nødvendig for den forskningsbaserte utdanningen og kommer til gode for studentene, selv om det koster litt ekstra utenom semesteravgifta. - Semesteravgiften bør ikke inneholde mer enn retten til å gå opp til eksamen. - Det er forskjell på å melde seg inn aktivt og bli passivt meldt inn i en organisasjon Endringsforslag fra Morten Djupdal 1. Saken utsettes. 2. Studentforeningene inviteres til en høring der de får uttale seg. Forslaget faller med seks stemmer for mot 10 stemmer i mot. Endringsforslag fra Arve Lingaas Saken forkastes i sin helhet. Forslaget faller med seks stemmer for og 10 i mot. Dissensen fra Thomas Jeg mener linje 86 bør strykes og setningen på 87 bør inneholde «til SiT, Kopinor, og..» Forslaget vedtas med 10 stemmer for og seks i mot. Endringsforslag fra Tina Maria Skaar Linje 136: «HiST har som langsiktig mål å ta halve regningen for kopinor-avgiften innen 3 år.» Faller som konsekvens

5 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Tilleggsforslag fra Thor-Axel Straume Linje 139: «Alle «SU» eller liknende organ ved HiSTs ulike avdelinger skal kunne ha en innmelding sammen ved betaling av semesteravgift. Fordelingen av midlene styres på lokalt nivå hos de respektive avdelinger/linjer.» Forslaget faller med sju stemmer for og ni stemmer i mot. Endringsforslag fra Ingvild Tajet Linje 137: Stryke linjen eller få inn studentforeningsavgiften. Første del faller med seks stemmer for og 10 i mot Andre del vedtas med alminnelig flertall. Endringsforslag fra Morten Djupdal Linje 137: «SP mener at ordningen med innkreving av medlemsavgift kan fortsette dersom alle studenter kan omfattes av den og om man kan la være å betale den, og likevel bli semesterregistret.» Forslaget faller som konsekvens. Tilleggsforslag fra Ole Edward Nystad Linje 138: etter studentweb «STØH skal få to semestre til å gjennomføre endringen dette vil medføre.» Forslaget faller som konsekvens. Det stemmes over helheten Helheten vedtas med 11 stemmer for mot fem stemmer i mot. ved krever at: - Det er kun semesteravgiften til SiT, kopinor, den valgfrie SAIH-avgiften og studentforeningsavgiften som skal betales inn via Studentweb. Protokolltilførsel Mindretalet ser seg sterkt usamd i vedtaket då det bryt med gratisprinsippet og prinsippet om organisasjonsfridom. Ein skeiv diskusjon førte til eit vedtak det er usikkert om er jurdisk forsvarlig og praktisk gjennomførbart. Signert av; Ole Edward J. Nystad, Francesca Frugård, Tina Maria Skaar, Øystein Haug, Helga Steinsvåg

6 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: SP-11/14 Revidering av måldokumentet Saksbehandler innleder saken. Elementer fra debatt: - SP har gjort en bra jobb så langt med profileringen og flere vet hva er og gjør. Det stemmes over helheten Måldokumentet vedtas enstemmig. Eventuelt Kine: Etterlyser en student som venter barn etter forespørsel fra Adressa Karen: StudiebyEN trenger to studenter til å promotere den flotte studentbyen Trondheim på Ocean-race på Tyholt den 7. mars og ber aktuelle ta kontakt. Arve: Oppfordrer OK til å se på forretningsorden. Trine: Deler ut pins og oppfordrer alle til å bruke den i offentlige sammenhenger. Øystein: Det har vært en del spam på It s Learning og har tatt kontakt med brukersenteret om at det skal legges inn et maks antall på mottakere. Møtekritikk Møtet heves Trine K. Lorentsen Leder Kine Sørli Referent

7 Saksbeh: Saksbeh: KSØ Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: SP-13/14 REVIDERING AV REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP Vedlegg Økonomireglement for Revidert økonomireglement Saksbehandler Kine Sørli Forkortelser SP HiST AU Arbeidsutvalget i SP OK Organisasjonskomiteen Hensikt skal revidere s økonomireglement. Bakgrunn I s vedtekter skal SP ha et eget økonomireglement som regulerer pengebruken. Endringer av slike styringsdokumenter kan gjøres på et møte og krever et kvalifisert flertall. s økonomireglement ble sist oppdatert i 2009 og i samråd med OK trenger det derfor en revidering for å opprettholde dagens nivå. Det er hovedsakelig satsene for reise og kostgodtgjørelse som er justert. Endringene er merket i rødt. Saksbehandlers vurdering har en nøysom økonomi som styres etter budsjettrammen fra HiST. De endringene som kommer fram i det reviderte forslaget til økonomireglement vil ikke påvirke til et overforbruk i SPs budsjett. Det er utarbeidet med utgangspunkt i økonomireglementene til tilsvarende organisasjoner, som Norsk Studentorganisasjon, Studenttinget og Velferdstinget. De største utgiftene i den daglige driften av SP går med til reise og kostutgifter. All reise i SPs ærend blir selvsagt refundert i etterkant. De siste årene har vi sett at satsene i det nåværende økonomireglementet ikke er tilstrekkelige til dagens utgifter. Saksbehandler har valgt å sette inn et avsnitt som omhandler bespisning på restaurant. Dette er gjort for å skille bedre mellom overtidsmat og arrangement i regi av SP. Et eksempel er å invitere ordstyrer på middag gir en god anledning til å gå i gjennom møtet i forkant og siden ordstyrer ikke får betalt for jobben, anses dette som en takk til ordstyrer. Dette gjelder også arrangement hvor det er bespisning i SPs regi, som for eksempel julebord og sommerfest.

8 Saksbeh: Saksbeh: KSØ Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: Saksbehandlers innstilling: vedtar revidert reglement for økonomi og regnskap for med de endringer som eventuelt fremkommer under møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtar revidert reglement for økonomi og regnskap for med de endringer som eventuelt fremkommer under møtet.

9 Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: REVIDERT REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Informasjon 2 Fullmakter/ansvarsforhold 2.1 SP 2.2 OK 2.3 Daglig ledelse 2.4 AU 2.5 Leder 2.6 Org Kons 3 Kompensasjon og dekning av utgifter 3.1 Kompensasjon av tillitsvalgte 3.2 Reisekostnader 3.3 Utgifter til barnepass 3.4 Utgifter til mat 3.5 Dekning av Telefonutgifter 4 Budsjett og regnskap 3.3 Budsjett 3.4 Regnskap 5 Gyldighet

10 Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Definisjoner/forkortelser/informasjon 1.1 Definisjoner/forkortelser SP HiST AU s arbeidsutvalg OK s Organisasjonskomité Org.Kons s Organisasjonskonsulent SiT Studentsamskipnaden i Trondheim Den daglige ledelsen: leder, nestleder og Organisasjonskonsulent 1.2 Informasjon Alle nyvalgte AU-medlemmer og nytilsatte Org Kons skal informeres om innholdet i økonomireglementet. 2 Fullmakter/Ansvarsforhold 2.1 SP - Disponerer over s midler gjennom å vedta budsjett og godkjenne regnskap. - Vedtak med økonomiske konsekvenser for organisasjonen skal vise til hvordan kostnadene skal dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. - Dersom vedtak gjort av strider mot s budsjett, går budsjettet foran. 2.2 OK - Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. - Skal se til at økonomiske disposisjoner er i samsvar med lovlige vedtak i organisasjonen. - Skal ha tilsendt regnskapsrapporter som blir lagt frem for ledelsen. 2.3 Daglig ledelse - Den daglige ledelsen disponerer s midler etter budsjett. - Har ansvaret for å attestere alle fakturaer for utbetaling. - Et medlem av den daglige ledelsen kan ikke attestere utbetalinger til seg selv. - Den daglige ledelsen disponerer s håndkasse. - Gjør innkjøp til daglig drift.

11 Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: AU - AU-vedtak som har økonomiske konsekvenser skal ha med henvisning til hvordan dette kan dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. 2.5 Leder - Økonomiansvarlig i AU. Har overordnet ansvar for at økonomiske disposisjoner er i tråd med vedtak fattet av. 2.6 Org Kons - Har økonomisk fullmakt til å gjøre innkjøp til den daglige drift, samt ansvaret for en eventuell håndkasse ved kontoret. - Ansvarlig for å skaffe regnskap og levere rapporter til AU. - Ansvarlig for klargjøring av bilag for utbetaling av lønn. - Ordner/lager utbetalingsanvisninger. - Skal bidra til budsjettkontroll. 3 Kompensasjon og dekning av utgifter 3.1 Kompensasjon av tillitsvalgte: Honorar utbetales av Høgskolen. Leder: Vervet er en heltidsstilling og kompenseres maksimalt etter Lånekassens til en hver tid gjeldende regler for rentefritak. Nestleder: Vervet er en heltidsstilling og kompenseres maksimalt etter Lånekassens til en hver tid gjeldende regler for rentefritak. AU-medlemmer: Hvert AU-medlem kompenseres med 20 % av leder/nestleders kompensasjon 3.2 Reisekostnader: Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. Ved reiser dekker billigst mulige reisemåte. Det kan likevel tillates dyrere reisemåter hvis billigste måte er til vesentlig hinder for den reisende. Dette gjelder for alle reiser foretatt på s regning. Det dekkes kjøregodtgjørelse etter Statens satser for kjøregodtgjørelse. Når avholder møter på kveldstid som avslutter etter siste bussavgang, kan utgifter til taxi til bopel dekkes av. Det forutsettes en fornuftig planlegging der møtedeltakere som bor i nærheten av hverandre deler taxi. Dekning av utgifter til taxi må på forhånd klareres med leder. Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig bilag forelegges Org Kons.

12 Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: I studieårets varighet dekkes den billigste kollektivtransportløsningen for leder og nestleder. Det gis ikke reiseforskudd. Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for dekkes utgifter til mat med inntil kr 450,- pr. døgn, mot spesifisert kvittering. Dersom det går mer enn fire timer mellom avreise/ankomst hjem, har vedkommende rett på diett etter følgende satser: Frokost kr 80,- Lunsj kr 150,- Middag kr 200,- Utgifter til mat dekkes kun ved reiser i forbindelse med s virksomhet. Utgifter til mat dekkes ikke ved møter/kurs/arrangementer dersom dette dekkes av arrangøren eller er inkludert i en evt. deltakeravgift. Kvitteringer for refusjon må leveres innen 2 måneder. 3.3 Utgifter til barnepass: I forbindelse med møter i dekkes utgifter til barnepass med inntil kr. 100,- pr time. Det gis dekning for en time før møtet starter og inntil en time etter møtet er avsluttet. Dekning av utgifter til barnepass gjelder kun for s representanter og personer som har møteplikt i henhold til vedtektene. Utgifter til barnepass refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon (refusjonsbilag) forelegges Org Kons. 3.4 Utgifter til mat: Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker utgifter til mat for AU/org.kons med inntil kr. 200,- pr. gang pr. person. Utgifter dekkes mot spesifisert kvittering, og gis ikke som diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter som AU har besluttet å delta på samt perioder med særlig stort arbeidspress hvor leder har besluttet at arbeidstid utover 10 timer er nødvendig. På arrangementer i SPs regi hvor det er felles bespisning på restaurant e.l., dekker SP utgifter med inntil kr pr. person. Det er AU som i hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt utgiftene skal dekkes av SP. I forkant av AU-møter vil alle som er innkalt få betalt mat i SiTs kantinetilbud eller tilsvarende. Utgifter til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke av. Kvitteringer for refusjon må leveres innen 2 måneder.

13 Saksbeh:KSØ Dato: Vår ref: Deres ref: Dekning av telefonutgifter Leder og nestleder får dekket hver sin mobiltelefon av HiST som følger vervet. 4 Budsjett og regnskap 4.1 Budsjett Budsjett for kommende år vedtas i høstsemesteret, helst før høgskolens frist for budsjettinnspill. 4.2 Regnskap Settes opp som en oversikt over utgifter og inntekter som reelt har forekommet i en periode. Regnskapet føres av høgskoleadministrasjonen. Org. Kons skal motta en månedlig regnskapsrapport. Den daglige ledelsen og OK skal orienteres om regnskapsrapporten. 5 Gyldighet Økonomiinstruks er underlagt "VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HiST". Økonomiinstruks ble vedtatt på s møte den

14 Saksbeh: Dato: EGS REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Informasjon 2 Fullmakter/ansvarsforhold 2.1 SP 2.2 OK 2.3 Daglig ledelse 2.4 AU 2.5 Leder 2.6 Org Kons 3 Kompensasjon og dekning av utgifter 3.1 Kompensasjon av tillitsvalgte 3.2 Reisekostnader 3.3 Utgifter til barnepass 3.4 Utgifter til mat 3.5 Dekning av Telefonutgifter 4 Budsjett og regnskap 3.3 Budsjett 3.4 Regnskap 5 Gyldighet

15 Saksbeh: Dato: EGS Definisjoner/forkortelser/informasjon 1.1 Definisjoner/forkortelser SP AU s arbeidsutvalg OK s Organisasjonskomité Org.Kons s Organisasjonskonsulent SiT Studentsamskipnaden i Trondheim den daglige ledelsen: leder, nestleder og Organisasjonskonsulent 1.2 Informasjon Alle nyvalgte AUmedlemmer og nytilsatte Org Kons skal informeres om innholdet i økonomireglementet. 2 Fullmakter/Ansvarsforhold 2.1 SP - Disponerer over s midler gjennom å vedta budsjett og godkjenne regnskap. - Vedtak med økonomiske konsekvenser for organisasjonen skal vise til hvordan kostnadene skal dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. - Dersom vedtak gjort av strider mot s budsjett, går budsjettet foran. 2.2 OK - Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. - Skal se til at økonomiske disposisjoner er i samsvar med lovlige vedtak i organisasjonen. - Skal ha tilsendt regnskapsrapporter som blir lagt frem for ledelsen. 2.3 Daglig ledelse - Den daglige ledelsen disponerer s midler etter budsjett. - Har ansvaret for å attestere alle fakturaer for utbetaling. - Et medlem av den daglige ledelsen kan ikke attestere utbetalinger til seg selv. - Den daglige ledelsen disponerer s håndkasse. - Gjør innkjøp til daglig drift.

16 Saksbeh: Dato: EGS AU - AU-vedtak som har økonomiske konsekvenser skal ha med henvisning til hvordan dette kan dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. 2.5 Leder - Økonomiansvarlig i AU. Har overordnet ansvar for at økonomiske disposisjoner er i tråd med vedtak fattet av. 2.6 Org Kons - Har økonomisk fullmakt til å gjøre innkjøp til den daglige drift, samt ansvaret for en eventuell håndkasse ved kontoret. - Ansvarlig for å skaffe regnskap og levere rapporter til AU. - Ansvarlig for klargjøring av bilag for utbetaling av lønn. - Ordner/lager utbetalingsanvisninger. - Skal bidra til budsjettkontroll. 3 Kompensasjon og dekning av utgifter 3.1 Kompensasjon av tillitsvalgte: Honorar utbetales av Høgskolen. Leder: Vervet er en heltidsstilling og kompenseres maksimalt etter Lånekassens til en hver tid gjeldende regler for rentefritak. Nestleder: Vervet er en heltidsstilling og kompenseres maksimalt etter Lånekassens til en hver tid gjeldende regler for rentefritak. AU-medlemmer: Hvert AU-medlem kompenseres med 5 % av leder/nestleders kompensasjon 3.2 Reisekostnader: Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. Ved reiser dekker billigst mulige reisemåte Det kan likevel tillates dyrere reisemåter hvis billigste måte er til vesentlig hinder for den reisende. Dette gjelder for alle reiser foretatt på s regning. Det dekkes kjøregodtgjørelse med 2 kr. per kilometer. Når avholder møter på kveldstid som avslutter etter siste bussavgang, kan utgifter til taxi til bopel dekkes av. Det forutsettes en fornuftig planlegging der møtedeltakere som bor i nærheten av hverandre deler taxi. Dekning av utgifter til taxi må på forhånd klareres med leder. Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig bilag forelegges Org Kons. I skoleårets varighet dekkes den billigste kollektivtransportløsningen for leder og nestleder.

17 Saksbeh: Dato: EGS Det gis ikke reiseforskudd. Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for dekkes utgifter til mat med inntil kr 400,- pr. døgn, mot spesifisert kvittering. Utgifter til mat dekkes kun ved reiser i forbindelse med s virksomhet. Utgifter til mat dekkes ikke ved møter/kurs/arrangementer dersom dette dekkes av arrangøren eller er inkludert i en evt. deltakeravgift. Kvitteringer for refusjon må leveres innen 2 måneder. 3.3 Utgifter til barnepass: I forbindelse med møter i dekkes utgifter til barnepass med inntil kr. 100,- pr time. Det gis dekning for en time før møtet starter og inntil en time etter møtet er avsluttet. Dekning av utgifter til barnepass gjelder kun for s representanter og personer som har møteplikt i henhold til vedtektene. Utgifter til barnepass refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon (refusjonsbilag) forelegges Org Kons. 3.4 Utgifter til mat: Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker utgifter til mat for AU/org.kons med inntil kr. 150,- pr. gang pr. person. Utgifter dekkes mot spesifisert kvittering, og gis ikke som diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter som AU har besluttet å delta på samt perioder med særlig stort arbeidspress hvor leder har besluttet at arbeidstid utover 10 timer er nødvendig. I forkant av AUmøter vil alle som er innkallet få betalt mat i SiTs kantinetilbud. Utgifter til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke av. Kvitteringer for refusjon må leveres innen 2 måneder. 3.5 Dekning av telefonutgifter Leder og nestleder får dekket hver sin mobiltelefon som følger vervet. 4 Budsjett og regnskap 4.1 Budsjett Budsjett for kommende år vedtas i høstsemesteret. 4.2 Regnskap Settes opp som en oversikt over utgifter og inntekter som reelt har forekommet i en periode.

18 Saksbeh: Dato: EGS Regnskapet føres av høgskoleadministrasjonen. Org. Kons skal motta en månedlig regnskapsrapport. Den daglige ledelsen og OK skal orienteres om regnskapsrapporten. 5 Gyldighet Økonomiinstruks er underlagt "VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HiST". Økonomiinstruks ble vedtatt på s møte den

19 Saksbeh: Saksbeh: KMS Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: SP- 14/14 Studentenes ønsker til Høgskoleavisa Ressurslitteratur: Saksbehandler Karen Marie Skaret Definisjoner HiST HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag DMMH Dronning Maud Minnes Høgskole Hensikt Diskutere og vedta hva studentene på HiST ønsker av ei høgskoleavis Bakgrunn Høgskoleavisa har vært opp til diskusjon hos de tre bidragsyterne(hist, DMMH og HiNT) flere ganger, sist gang på HiST var i 2008/2009, den gangen valgte HiST å fortsette med sitt bidrag til Høgskoleavisa. På høgskolestyremøtet til HiNT ble saken om høgskoleavisa tatt opp igjen og der rektor, Steinar Nebb, innstilte på at de ønsket å si opp sin avtale med Høgskoleavisa fra Dette etter et brev fra Studentorganisasjonen ved HiNT, datert 28. mai 2013, der de ytrer et ønske om at HiNT skal bruke ressursene på

20 Saksbeh: Saksbeh: KMS Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: forbedring av høgskolens informasjons- og kommunikasjonsarbeid både innad og utad i stedet for Høgskoleavisa. Saken ble utsatt på ubestemt tid, men om dette hadde gått gjennom i styret så ville det fått store konsekvenser for Høgskoleavisa. I 2014 støttet HiST Høgskoleavisa med kr. HiNT støttet med og DMMH med kr. Om Høgskoleavisa(fra «Høgskoleavisa er en redaksjonelt og politisk uavhengig avis for, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Dronning Mauds Minne Høgskole. Høgskoleavisa distribueres i posthyllene til alle ansatte ved HiST, HiNT og DMMH og i egne stativer på studiestedene. I tillegg har avisa omlag 600 eksterne abonnenter. Høgskoleavisa redigeres etter redaktørplakaten i Norsk presse. Høgskoleavisa kommer ut i vår- og høstsemesteret og har normalt et opplag på 4000 eksemplarer.» Dette er det nærmeste Høgskoleavisa kommer en formålsparagraf, per dags dato. Høgskoleavisa ble startet opp i Det er langt i fra alle høgskoler i Norge som har egen uavhengig avis. HiST, HiNT og DMMH har vært i en særklasse lenge, men nå er Høgskolen i Molde er i gang med å starte opp et prøveprosjekt med en egen uavhengig og nettbasert høgskoleavis, og Høgskolen i Oslo og Akershus har Khrono, som også er en nettbasert avis. Ved NTNU har de Universitetsavisa, som har vært å finne kun på nett siden Støttelitteraturen anbefales å sjekke ut for å få et inntrykk av hvordan det er på andre institusjoner. Saksbehandlers vurdering HiST er heldige som har Høgskoleavisa, for det er en av få uavhengige høgskoleaviser som finnes i landet. Det at det finnes et organ og forum som skal vise frem og være kritiske til HiST sin virksomhet vil kunne være med på å forbedre HiST og presse institusjonen til alltid å være frempå. Men i dag har høgskolen et medium for ansatte og studenter som kanskje ikke fungerer optimalt. Mange av studentene aner ikke at det finnes en egen avis for skolens ansatte og studenter. De ansatte vet nok om avisa, da de får den i posthylla si ved hver

21 Saksbeh: Saksbeh: KMS Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: utgivelse. Studentene ved HiST er online store deler av døgnet og generelt svært få av studentene leser papiraviser. Studenter er aktive i sosiale medier og bruker disse for å dele saker og debattere saker som angår seg og sin studiehverdag. Studentene i Trondheim har studentmediene i Trondheim, som Dusken.no(nettavisa) og Under Dusken(papirutgaven). I tillegg til radio revolt og student-tv. Dette er viktige kanaler for Trondheimsstudentene, men det er ikke alltid at sakene som angår HiST-studentene og ansatte passer inn her. For å nå ut til de ansatte, samt muligheten for å skape en åpen og god debatt mellom ansatte og studenter, så trengs det et forum der dette kan skje. Dette er ikke nødvendigvis studentmediene sin oppgave å legge til rette for, og dette kan det også være utfordrende å få til i ei papiravis som kommer ut ca. hver 14. dag. I 2014 går store deler av kommunikasjonen på nett, og nyhetssaker må komme raskt ut på nett og blir fort gammelt nytt. HiST bruker årlig 1 million kroner til støtte og drift av høgskoleavisa og derfor er det på sin plass at studentene skal få mer nytte av avisen. En avis som kommer ut hver 14. dag gjør det vanskelig å følge med i debatten da det blir vanskelig å følge opp innlegg og artikler. Khrono og Universitetsavisa finnes i dag kun på nett og dette gjør det enklere å oppdatere saker, komme med innlegg og kommentarer som er dagsaktuelle. Universitetsavisa har kun vært å finne på nett siden 2002 Et eksempel på at Høgskoleavisa faller litt utenfor er den gangen tidligere rektor offentliggjorde sin oppsigelse dagen etter avisa kom ut. Dermed ble nyhetens interesse svært lav da avisa slo opp denne saken 14 dager senere. En nettbasert avis vil lettere kunne følge opp det som skjer på campus og i studiebyen, og utviklingen av sakene vil kunne bli oppdatert mye fortere. Det bør derfor være i HiSTs interesse å skape en mer interaktiv avis for å få frem studentenes meninger og skape en mer levende og åpen debatt rundt høgskolens virksomhet. Hva ønsker så studentene av ei avis for s studenter og ansatte? Hva skal til for at studentene blir mer aktive brukere av den? 90

22 Saksbeh: Saksbeh: KMS Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: Arbeidsutvalgets innstilling: ved ønsker at: - Høgskoleavisa skal gå helt over til en nettbasert løsning. - Høgskoleavisa må synliggjøres på en måte som gjør at profilen blir for alle eiere, ansatte og studenter. - det blir utarbeidet en klar formålsparagraf for avisa, og at det blir opprettet et redaksjonsråd hvor studentene er representert. - Høgskoleavisa også i fremtiden skal fortsette sitt arbeid som en uavhengig og fristilt avis.

23 Saksbeh: Saksbeh: TKL Dato: Vår ref: 012-2(011.2) Deres ref: SP- 15/14 INFORMASJON- OG PROFILERINGSTRATEGI Vedlegg: Informasjonsstrategi Informasjons- og profileringsstrategi Saksbehandler Trine Kvistad Lorentsen Hensikt Sikre en helhetlig strategi for informasjons- og profileringsarbeidet i HiST. Bakgrunn Nåværende informasjonsstrategi har gyldighet fram til 2014 og informasjonsstrategien må derfor oppdateres. Informasjonsstrategien som er gjeldende per dags dato er tungrodd og vanskelig å navigere seg gjennom. Den er ikke et enkelt arbeidsverktøy for verken ledelsen eller medlemmene av i det som er en av våre største oppgaver, informasjons- og profileringsarbeid. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler mener at en lettlest informasjons- og profileringsstrategi, med fokus på våre viktigste målgrupper og informasjonsarenaer, er et godt verktøy for både ledelsen i det daglige arbeidet. Strategien gjelder også for s medlemmer. Hovedansvaret for informasjons- og profileringsarbeidet ligger hos den daglige ledelsen. Saksbehandler ser det som viktig å gi ledelsen en klar strategi for dette arbeidet, men samtidig ikke detaljstyre dette gjennom et langt dokument. viser tillit når de velger noen til å lede organisasjonen, og denne tilliten må også omhandle ledelsen evne til å styre informasjonsarbeidet. Strategien viser en tydelig retning innen for arbeidet, og hvem som er ansvarlig. Saksbehandler mener også at informasjons- og profileringsstrategien vil være et godt dokument for medlemmene av. Arbeidsutvalgets innstilling Arbeidsutvalget innstiller på Informasjons- og profileringsstrategi , med de endringer som måtte framkomme under møtet.

24 Informasjons- og profileringsstrategi for HiST Informasjons- og profileringsstrategi for HiST Side 1 av 6

25 Informasjons- og profileringsstrategi for HiST Informasjons- og profileringsstrategien består av følgende deler: Innhold Innledning... 3 Ansvarsfordeling... 3 Ledelsen Studentrepresentanter Målgrupper for informasjon internt på HiST... 4 Studenter... 4 Administrative og faglige ansatte, inkludert ledelsen ved HiST... 4 Målgrupper for informasjon eksternt... 4 Media... 4 Andre prioriterte områder for informasjons- og profileringsarbeid... 5 Campus... 5 Nettside... 5 Sosiale medier... 5 Facebook... 5 Twitter... 6 Instagram... 6 Studenttillitsvalgte Side 2 av 6

26 Informasjons- og profileringsstrategi for HiST Innledning Denne informasjonsstrategien er en helhetlig strategi for informasjons- og profileringsarbeidet i ved (SP). Vår visjon i informasjons- og profileringsarbeidet er at alle studenter skal vite at er det øverste politiske studentorganet ved HiST. Informasjon om vårt arbeid og våre saker skal være lett tilgjengelig for studentmassen. Vi skal være en aktiv informasjonsaktør rundt studentens vilkår på et lokalt nivå, og bygge opp under den nasjonale studentorganisasjonen, Norsk Studentorganisasjon, på nasjonalt nivå. Et av våre mål er å gjøre våre studenter opplyste om vårt arbeid, slik at de har muligheter til å gi sine innspill. Et annet mål vil være, gjennom profilering, å øke valgdeltakelsen til Studentparlamentsvalget og antall kandidater til de verv og utvalg vi velger og innstiller til. Ansvarsfordeling Ledelsen. Leder og nestleder har det daglige ansvar for informasjons- og profileringsarbeidet, og har som oppgave å følge opp alt mediearbeid. Leder er s ansikt utad og har hovedansvar for å følge opp SPs politiske saker i media. Nestleder er leders stedfortreder. Ledelsen har mulighet til å uttale seg på vegne av SP i saker der det ikke finnes vedtatt politikk, så lenge dette ikke strider mot tidligere vedtak. Det i hovedsak ledelsen sammen med arbeidsutvalget som har ansvar for planlegging av profilering rettet ut mot studentene. Side 3 av 6

27 Informasjons- og profileringsstrategi for HiST Studentrepresentanter. Medlemmene i SP har et ansvar for å være delaktig i profileringsarbeidet, og er bindeleddet mellom ledelsen og studentene ute på campus. Det forventes at medlemmene stiller opp på arrangementer arrangert av SP. Studentrepresentanter som sitter i råd og utvalg på vegne av SP skal være forberedt på sitt felt, og aktivt fremme studentstemmen Målgrupper for informasjon internt på HiST Studenter SP skal gjennom informasjon ut til studentene styrke deres kunnskap om de rettigheter og plikter man har som student ved HiST. Vi skal være en sterk informasjonsaktør ved høgskolen, og i tillegg til informasjon om vårt eget arbeid skal studentene bli informert om saker ved høgskolen som påvirker dem. Studenttillitsvalgte ved HiST skal få god informasjon og opplæring i sin rolle og sine oppgaver. Administrative og faglige ansatte, inkludert ledelsen ved HiST skal være studentenes talerør opp mot ansatte og ledelsen ved HiST. Vi skal være en informasjonsaktør og en bidragsyter, og skal fremme «studentstemmen» og vår kunnskap om studenttilværelsen på HiST. Målgrupper for informasjon eksternt Media skal aktivt jobbe for å fremme sine politiske saker gjennom medieoppslag i, i første rekke, Under Dusken, radio revolt, studentmedia og Adresseavisen, men også andre medier. Gjennom Høgskoleavisa skal vi synliggjøre HiST-studentenes synspunkter internt på HiST ovenfor de ansatte og ledelsen. Ledelsen og medlemmer av SP oppfordres sterkt til å aktivt delta med kronikker og leserinnlegg i media som omhandler vår politikk og de saker som angår våre studenter. Vi Side 4 av 6

28 Informasjons- og profileringsstrategi for HiST skal være en aktiv aktør i fortrinnsvis lokale medier, men også, i den grad det er mulig, i nasjonale medier for å fremme studentstemmen i samfunnet. Ved utvalgte saker, bestemt av den daglige ledelsen, vil det bli utsendt pressemelding til følgende medier; Under Dusken, Høgskoleavisa, Adresseavisen og NRK Trøndelag. Andre prioriterte områder for informasjons- og profileringsarbeid Campus skal være en synlig aktør ute på campus. Vi skal aktivt informere studentene om oss selv og aktuelle saker på HiST gjennom: - Plakater og flyers - Stands Nettside Nettsiden er SPs offisielle informasjonskanal på internettet. Den skal være et ressurssted for studentene, og andre interesserte, og skal oppdateres jevnlig. Våre gjeldende styringsdokumenter og vedtatt politikk skal være lett tilgjengelig på siden, samt skal det legges ut møteinnkalling og referat fra alle offisielle studentparlamentsmøter. Sosiale medier skal være en aktiv bruker av sosiale media i informasjons- og profileringsarbeidet. SP bruker per dags dato Facebook, Twitter og Instagram i dette arbeidet. Om det i fremtiden tas i bruk flere sosiale medier skal det utvikles en egen strategi for disse som skal revideres inn i informasjonsstrategien. Facebook Gjennom Facebooksiden skal studentparlamentet offentliggjøre relevant informasjon om og for studentene ved HiST. Side 5 av 6

29 Informasjons- og profileringsstrategi for HiST Twitter Gjennom Twitter skal SP vise seg som en aktør i samfunnsdebatten, og bidra med våre synspunkter og politikk. Twitter er også en kanal for videreformidling av relevant informasjon til studentene ved HiST. Instagram Gjennom vår Instagramkonto skal vi gi et innblikk i arbeidet gjør. Dette er en mer uformell kanal der vi fremmer de hverdagslige, men gode øyeblikkene. Studenttillitsvalgte Tillitskonferansen skal arrangeres i begynnelsen av hvert studieår. Dette er et opplæringstilbud for alle studenttillitsvalgte ved HiST. Konferansen arrangeres i samarbeid med HiST. Side 6 av 6

30 Informasjonsstrategi for HiST Informasjonsstrategi for HiST Side 1 av 8

31 Informasjonsstrategi for HiST Informasjonsstrategien består av følgende deler: Innledning Visjon Hvorfor informasjon og profilering? Ansvarsfordeling og samarbeid...3 Mellom ledelsen og medlemmene...3 Mellom SP og resten av studentdemokratiet på HiST Målgrupper for informasjon Generelt Studenter Beslutningstakere Media...Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. Budskap Generelt Studenter Ansatte og administrasjon Media...Feil! Bokmerke er ikke definert. 5. Hvordan skal informasjons- og profileringsarbeidet foregå? Generelt Studenter Trykksaker og informasjonsmateriell Andre studentorganer Lengre tiltak som arrangement, kampanjer, valg, semesterstart, tillitsvalgtkonferansen Internett Ansatte og administrasjon Media...Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.5 Økonomi Evaluering Resten av Studentdemokratiet...8 Side 2 av 8

32 Informasjonsstrategi for HiST Innledning Denne strategien er et ledd i en mer helhetlig tenkning om informasjons- og profileringsarbeid (PRIM) i (SP). Dette arbeidet har vært satt i mer system siden profileringsansvarlig i arbeidsutvalget, ble gjort om i Etter nærmere to år er det dermed naturlig at tanker man har gjort seg blir samlet i ett dokument, slik at man kan legge føringer for arbeidet i årene som kommer. En informasjonsstrategi er viktig for, slik at studentene kan vite hva vi holder på med, hvilken møter vi har, og når vi har valg. Med en informasjonsstrategi vil man få en struktur på hvordan man på best mulig måte vil fordele ansvar og formidling. Man ønsker å få informert studentene ved HiST på en god måte at finnes, hva SP holder på med og hvorfor man skal bry seg og delta. Et av de områdene hvor kan involvere studentene først er fagkritisk arbeid, noe som burde være av interesse for alle studenter. Det trengs da en allmenn oppfatning blant studenter at er organet for slike ting, og det skal være naturlig for dem å ta kontakt med oss når spørsmål rundt dette kommer opp. En informasjonsstrategi vil lette tilgangen til informasjon for den enkelte student, men også vedlikeholde et slags erfaringsdokument over strategier som har fungert for hvert år. Slik får man en kontinuitet i arbeidet, og velprøvde metoder kan brukes år etter år. Det skal hvert år utarbeides en informasjonsplan for det kommende året. Denne skal behandles på første møte i SP hvert kalenderår. Informasjonsstrategien skal ligge til grunn for utarbeidelsen av informasjonsplanen. Denne skal inneholde: - mediestrategisk plan over hvordan man skal profilere aktuelle saker i media - prioritering av det materiale og de publikasjoner man skal produsere - avklaring på ansvarsfordeling innad i arbeidsutvalget i forholdt til informasjons og mediearbeid - m.m 1. Visjon Hvorfor informasjon og profilering? Alle studenter ved HiST skal vite at SP er det øverste politiske studentorganet ved HiST, og hva vi gjør for dem. Meningen bak alt informasjons- og profileringsarbeidet til SP er å ivareta den rollen organet har som informasjonskanal til studentene, og å samtidig få innspill fra studentene om deres meninger. Dette arbeidet skal derfor først og fremst handle om hva SP faktisk gjør for studentene. Det bidrar også til å definere arbeidsoppgavene til SP, og fungerer dermed som en korreksjon. En viktig effekt av et slikt godt informasjons- og profileringsarbeid er god valgdeltakelse og sikring av at nye studenter ønsker å engasjere seg i organet. 2. Ansvarsfordeling og samarbeid Mellom ledelsen og medlemmene Medlemmene av har også et stort ansvar for informasjonsarbeidet i SP, derfor er ikke denne informasjonsstrategien kun for arbeidsutvalget. Det forventes at medlemmene i SP bidrar på alle arrangementer og annet informasjonsarbeid. Side 3 av 8

33 Informasjonsstrategi for HiST Medlemmene i SP velger en ledelse som skal ivareta studentenes stemme. Ledelsen kan uttale seg på vegne av SP i saker der det ikke finnes vedtatt politikk, så lenge dette ikke er i strid med tidligere vedtak. Medlemmene av SP kan også gå ut i media i kraft av å være medlem og ha meninger om studentpolitiske saker. Dette er et verktøy man kan bruke for å få i gang en debatt om saker som opptar studentene. Ledelsen skal støtte opp under og bidra til at medlemmene kan gå ut i media med egne innspill. Medlemmene skal i gjengjeld holde ledelsen oppdatert om eventuelle utspill i media. Mellom SP og resten av studentdemokratiet på HiST For å sikre at studentenes stemme blir hørt, er det viktig at SP samarbeider med resten av studentdemokratiet på HiST. Det er like naturlig med samarbeid på informasjonsarbeidet som på andre områder. 3. Målgrupper for informasjon 3.1 Generelt - SP skal være målrettet i forhold til hvem man ønsker å nå, og det er ledelsens oppgave å påse at man ved et hvert tilfelle av blesting har en sammenheng mellom hvem man vil nå, og hvordan man går fram for å gjøre det. - SP skal finne ut i grove trekk hva som er reelt og mulig angående de målene man setter seg. 3.2 Studenter - SP skal bidra til å styrke studenters kunnskap om egne rettigheter og muligheter. - SP skal konsentrere seg om å få ut informasjon til de studentene som ønsker å få informasjon, og gjennom disse nå en større andel av HiST-studentene. - SP skal konsentrere seg om å få personer med tillitsverv i studentdemokratiet generelt til å kjenne SP sine oppgaver og rolle, og klargjøre sine egne roller i forhold til SP. - SP skal øke studenters kunnskap og engasjement om SP og studentpolitikk. 3.3 Beslutningstakere - Det er viktig for SP å kunne påvirke og utøve innflytelse overfor ansatte, administrasjon og ledelsen ved HiST - SP skal alene og sammen med andre påvirke viktige beslutningstakere og premissleverandører for studentene ved HiST. - SP skal sørge for at ansatte og administrasjon kjenner til SP sin posisjon og arbeid, ved å i enkeltsaker se hvilke muligheter som finnes til å kontakte dem og opprette dialog. - For å være orientert er det viktig at SPs AU har en god kontakt med ledelsen ved HiST, og ansatte i de avdelinger i administrasjonen SP har mest interaksjon med. - Det er viktig at SP er tilgengelig og samarbeidsvillig overfor beslutningstakerne. - SP skal være en saklig aktør som representerer et legitimt syn på studentenes interesser og som alltid bidrar i debattene på en konstruktiv, men samtidig kritisk måte. - skal påvirke nasjonal studentpolitikk i kraft av sitt medlemskap i NSO. Særlig viktig er det å påvirke i saker som angår studenter ved HiST. - Vedtak fattet i SP, skal spres til aktuelle avdelinger og organisasjoner ved HiST. SPs ledelse har en viktig rolle i å formidle og sikre gjennomslag for SPs vedtatte politikk Side 4 av 8

34 Informasjonsstrategi for HiST Budskap 4.1 Generelt - SPs bevissthet i forhold til hvilke budskap som skal formidles må heves, og i mindre grad være basert på antatte sannheter om målgruppene. - Holdnings endringer til studentpolitikken, i den grad dette er mulig, må gjøres ved å fremme aktuelle saker. 4.2 Studenter - SP skal både få ut informasjon om sitt eget arbeid, og generell informasjon om studenters rettigheter og plikter. - SP skal være fokusert på enkeltsaker, også der det ikke er opplagt at man kan være det. - SP må sørge for at ulike verdier i studentpolitikken kommer frem. - SP skal være bevisst på forholdet mellom interne og eksterne oppfatninger av aktuelle saker. - SP må være klar over hvilket tidsaspekt ulike saker har, og dermed tilpasse de aktuelle sakene til målgruppen man retter seg etter. - Ledelsen i samarbeid med AU må i større grad profilere enkeltsaker ut til studentene. 4.3 Ansatte og administrasjon - SP skal være behjelpelig med å få frem sammenhengen og samarbeidet i studentdemokratiet. - SP skal gjøre sitt for at studentene fremstår som profesjonelle og løsningsorienterte. 5. Hvordan skal informasjons- og profileringsarbeidet foregå? Hvordan informasjons- og profileringsarbeidet skal foregå er avhengig av hvem som er målgruppa, og hva budskapet er. Dette er noe som ligger til grunn for all god informasjon, og dette er noe SP må ha et mer bevisst forhold til. SP skal bidra til å heve kompetansen til alle tillitsvalgte, for å skape bred deltakelse i alle beslutningsprosesser. Det er også meningen at SP skal fungere som et serviceorgan for resten av studentdemokratiet ved HiST. Arbeidet i studentutvalg og andre deler av studentdemokratiet er viktig for at SP skal få gjennomslag for si politikk. 5.1 Generelt - SP skal hvert år avholde kurs der man har som mål å bevisstgjøre sine medlemmer på hvordan man presenterer sitt verv og fremstår som representant ovenfor andre. På denne måten vil man sørge for at profileringen som kommer direkte fra egne medlemmer er god. - SP skal hvert semester avholde seminar for SPs medlemmer og med deltakelse fra resten av studentdemokratiet. - Ledelsen skal ha klare opplegg for hvilke daglige rutiner de har for informasjon og følge disse til daglig. - SP skal jevnlig informere i forkant av valg til ulike verv, råd og utvalg SP innstiller/velger till. Dette gjelder også økonomiske midler som man kan søke SP om. - Det skal komme tydelig fram at SPs møter er åpne for alle, og at alle studenter ved HiST har tale- og forslagsrett. Informasjon rundt møtene må blestes godt på forhånd. - SP skal delta, der det er hensiktsmessig, på andre studentmøter og studentarrangementer. - For å sikre en klar og enhetlig profil bør SP alltid brukes som betegnelse. SP skal ha en enhetlig grafisk profil over tid, beskrevet i form av en grafisk håndbok. Side 5 av 8

35 Informasjonsstrategi for HiST Studenter Kategoriene under er kanaler for å nå studenter Trykksaker og informasjonsmateriell - SP skal sørge for at det produseres informasjonsmateriell. - Informasjonsmateriellet skal brukes over flere år for å sikre et helhetlig inntrykk. - SP skal ha en visuell identitet og en grafisk profil for utforming av alt trykt materiell. Dette for å påse at det står i sammenheng med hvordan merket SP også blir brukt i andre fora. - Det kan være små personlige endringer fra år til år, men totalt skal inntrykket være det samme. - Som medlem av NSO får SP tilsendt informasjonsmateriell som er nyttig for studentene. Dette skal distribueres ut til studentene på mest hensiktsmessige måte Andre studentorganer - SP skal etablere samarbeid med andre studentorgan/grupper ved HiST der det ikke eksisterer i særlig grad, og følge opp Studentutvalgene med jevnlige møter. - SP skal forbedre og tydeliggjøre de fora som allerede eksisterer, og vurdere hvorvidt samarbeidet tjener SP målrettete informasjonsarbeid Lengre tiltak som arrangement, kampanjer, valg, semesterstart, tillitsvalgtkonferansen - Det er viktig for SP at medlemmene og ledelsen aktivt deltar på arrangementer og viser synlighet ovenfor studentene ved HiST. - SP skal sammen med HiST gjennomføre tillitsvalgtkonferansen hvert år. - Det er viktig at SP er synlig i forbindelse med immatrikuleringen for å opplyse nye studenter om vår rolle og det tilbudet vi kan gi. - I forbindelse med valg til ledelsen og SP er det viktig at SP er godt synlig for å skape best mulig oppslutning. - SP skal være prosjektbasert i forhold til informasjon- og profilering. Det vil også være viktig å være tilpasningsdyktige i forhold til å sette i gang prosjekter basert på ad-hoc saker. Dette er noe som det må være klare rutiner på. - SP sine faste medlemmer skal aktivt delta i prosjekter som blir satt i gang, og være involvert i ledelsens arbeid. - SPs ledelse skal ha en overordnet oversikt ved alle prosjekt som gjør at informasjonsflyten er god. - Quak! er fadderuka ved HiST, DMMH og NKF. Generalforsamlingen er SP, det er derfor naturlig å bruke Quak! som informasjonskanal ut til studentene. På arrangementer i regi av Quak! kan man informere og rekruttere! Internett - Hjemmesiden skal være SPs offisielle informasjonskanal på internett. - Hjemmesiden skal være et ressurssted for studenter generelt og studenter som er engasjert i studentpolitikk spesielt. - Hjemmesiden skal være ryddig og til enhver tid oppdatert, med innbydende grafikk og oversiktlig struktur. - Informasjon og tekst som legges ut, skal oppfattes som relevant for alle studenter. - Hjemmesiden skal estetisk vise en sammenheng med resten av informasjonsmateriellet. Side 6 av 8

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug FO Kristoffer Skorpen (AFT) FO Kristoffer Gjørtz(AFT) FU Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 Til Vår dato - referanse /- saksbehandler 29.09.14 Aina Kristiansen 73597475 SiT Konsern v/ Bente Soknes Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 VT-sak 40/14 Valg til Velferdstingets valgkomité

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/13 KSØ 19.11.12 011.1 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/13 24.01.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste Godkjenning Referat til

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Observatører: Petter Aaker(AFT), Morten Telle(DMMH), Nina J. Tollehaug(LS), Maria Honerød(Sti), Jone Trovåg(Sti), Thomas Toft(OK), Maiken Vasset(VT)

Observatører: Petter Aaker(AFT), Morten Telle(DMMH), Nina J. Tollehaug(LS), Maria Honerød(Sti), Jone Trovåg(Sti), Thomas Toft(OK), Maiken Vasset(VT) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Thomas K. Eriksen(AFT) Charlotte Gjerden(AFT) FO Ingrid Søfteland (AFT) Laila Gjertsen (AITeL) FO Fredrik

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. ANSVARSFORHOLD 2 LANDSMØTET 2 LANDSSTYRET 2 UTDANNINGSFORBUNDETS ØKONOMIFUNKSJON 2 ARBEIDSUTVALGET 2 KONSULENTEN 2 LOKALLAGSSTYRET 2 2. RUTINER

Detaljer

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for campusleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Campusleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for campusleder,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GRUNNLAG 2 2. ANSVARSFORHOLD I ORGANISASJONEN 2 LANDSMØTET 2 LANDSSTYRET 2 UTDANNINGSFORBUNDETS ØKONIMISEKSJON 2 ARBEIDSUTVALGET 2 LOKALLAGSSTYRET

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEINNKALLING. førstekonsulent

MØTEINNKALLING. førstekonsulent MØTEINNKALLING Dato tirsdag 28.02.17 Tid Kl. 16.15 Sted D152 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 02/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet SUs møte 31.01.17 * Ref-sak 03/17 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Om økonomireglementet I henhold til vedtektenes

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT

ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT ØKONOMIREGLEMENT FOR SOT Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 2.0 Ansvarsforhold... 1 3.0 Driftstøtte, økonomiske avtaler og lån... 1 4.0 Behandling av økonomiske saker... 2 5.0 Reisegodtgjørelse...

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Vedtatt på STi-møte den 30. august 2012 Gjelder fra 1.september 2012 Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for

Detaljer

Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Pia Helen Bjørsvik

Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Pia Helen Bjørsvik Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Pia Helen Bjørsvik Nestleder Olav Reppen Breivik Studiekvalitet Laila Solør (AFT) FO L&I Thea Indahl Mæhlum (ASP) Internasjonalt Per Christian Rasmussen (ALT) Hanne

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.11,

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden REFERAT MØTE 20/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG OSLO, 17.07.2012 Tid: Tirsdag 17.juli 2012, kl. 1530 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 07/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 27.8.14 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Gløshaugen Kl. 17.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Kommunikasjon og gjennomsiktighet

Kommunikasjon og gjennomsiktighet Kommunikasjon og gjennomsiktighet Et godt demokratisk prinsipp er, ifølge Store Norske Leksikon, at det skal være innsikt i demokratiske avgjørelser og at det enkelte medlem skal kunne enkelt se hva som

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON 1 2 ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre 3. juni 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer