Årsrapport Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013

2 ORGANISASJONSKART 2013 Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder) Stig Sætre (nestleder) Wenche Dager (styremedlem) Helene Marie Mo (styremedlem) Marit Beverfjord (styremedlem)

3 OM BEDRIFTEN: Eierforhold/tiltaksarrangør Nordpolen Industrier AS er en vekstbedrift, med Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter (52 %) og Oslo kommune (48 %) som eiere. Bedriften er selvstendig styrt ut fra aksjeloven. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift med VTA tiltak (Varig Tilrettelagt Arbeid) og APS tiltak (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet). Vi har 10 stk godkjente tiltaksplasser for APS og 24 stk godkjente tiltaksplasser for VTA. Mål & visjon Det er godt å ha jobb - trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid Vi er en bedrift hvor mennesker i vekst står i fokus. Selskapets formål er å arrangere arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmende primært fra Oslo. Sysselsetningen skal bidra til at våre deltakere kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Sysselsetningen skal ha en hovedvekt på tjenesteyting i forhold til våre oppdragsgivere. Å bli bidragsyter istedenfor mottaker. Vårt primære mål er å gi mennesker med spesielle behov en mulighet til å være i arbeid. Målet vårt videre er å skreddersy arbeidstrening for deltakere i APS tiltaket, slik at vedkommende kan se hvilke jobbmuligheter en har og utvikle sine positive egenskaper i form av bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser. Vi tilbyr kartlegging og veiledning, samt opplæring og arbeidstrening, på veien mot ordinært arbeid. Dette får vi muligheten til gjennom vårt samarbeid med NAV. Nordpolen Industrier AS ønsker å tilby følgende (fra Strategisk plan): - Opprettholde og utvikle et arbeidstilbud tilpasset arbeidstakeren, med fokus på utvikling, vekst og trivsel. - Opprettholde og videreutvikle et variert arbeidstilbud for yrkeshemmede innen produksjon og tjenesteyting i nært samarbeid med markedet. - Etablere nye tiltak som er i tråd med den til enhver tid gjeldende arbeidsmarkedspolitikk. - Vi skal sørge for å oppfylle NAVs kravspesifikasjon og jobbe systematisk med den enkelte bruker i tråd med vedkommendes individuelle planer. - Opprettholde og videreutvikle kompetansen hos alle ansatte i Nordpolen Industrier AS, for å kunne møte dagens og framtidens utfordringer på samtlige av virksomhetens områder. - Bedriften skal drive bedriftsøkonomisk lønnsomhet med et resultatkrav på 4 % av omsetningen slik at vi har ressurser til å satse på videreutvikling av vårt tilbud. Det utbetales ikke utbytte fra selskapet. Personalet Pr bestod vår personalgruppe av 9 ordinært ansatte. Ragnhild Næss er daglig leder. Aina Berge er nestleder og attføringsleder. Liv Kristin Seglem er produksjonsleder. equass Vi ble resertifisert 4. november equass står for European Quality in Social Services og er et system for kvalitetssikring og sertifisering av levering av velferdstjenester. EQuass handler om 9 prinsipper for kvalitet i levering av velferdstjenester: Lederskap, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Personfokus, Helhetstanke, Resultatorientering og Kontinuerlig forbedring.

4 APS veileder Marit Beverfjord har ansvaret for arbeidet med equass ved vår bedrift. Vi skal resertifiseres høsten Aina Berge og Marit Beverfjord vil følge kurset «Kvalitetsledelse etter EQUASS-standarden" av Geir moen ved firmaet Equal, i regi av ASVL i Investeringer I Nordpolen Industrier AS sin strategiske plan for perioden kommer det frem planer for investeringer. Investeringer som går utover årets driftsbudsjett blir behandlet i styret. Investeringen gjennomført i 2013: - Kompetansehevende tiltak for personalet (Løft-kurs, arbeidsseminar ASVL osv) - Nye stoler til kantina - Nye kontormøbler - Ny bil-dekor på varebilen - Ny kjøkkenbenk, ny komfyr og bankterminal i kantina - Ny tørketrommel - 4 stk nye PCer: 2 stasjonære og 2 bærbare Forbedringsprosjekter i 2013 Vi har hatt følgende prosjekter gjennomført i 2013: 1) Forbedre arbeidet med deltakernes individuelle mål: Etter evaluering av målarbeid er det registrert mangelfulle resultater på måloppnåelse, spesielt blant VTA deltakerne. Dette gjelder spesifikt i forhold til målbarhet. På bakgrunn av dette øker vi fokuset på arbeidet med målarbeidet. Vi skal: - Sette opp SMARTE mål - Bedre dokumentering på Wis - Ansvarsfordeling - Oppfølging av målarbeid - Felles forståelse - Måle resultater underveis Prosjektet skal overvåkes av prosjektleder. Det skal lages en prosjektplan med frister for evaluering. 2) Epleslang: Epleslang er et prosjekt som lager ferskpresset og 100 % naturlig eplemost. Nordpolen Industrier sin oppgave er å plukke eplene, samt etikettere og ferdigstille flaskene for salg i butikk. Les mer under VTA-avdelingen. 3) Omstrukturering VTA: Vi ønsker å få mer struktur i VTA-avdelingen, og dermed dele denne i 3 avdelinger. Slik vil ansvarsområder for arbeidsledere og produksjons- og attføringsleder, samt hverdagen til deltakerne, bli mer oversiktlig og ryddig. Hver avdeling vil ha faste deltakere, samt faste arbeidsoppgaver/oppdrag. Dette startet på nyåret i 2013, og var tema under vår planleggingsdag på høsten. Selve prosjektet gjennomføres i 2014 Nordpolens suksessmål for 2013 var: Trivsel og helse for alle: Målet var 80%. Vi oppnådde 82%. Dette ble målt i form av spørsmål i brukerundersøkelsen og på medarbeidersamtale. Innfri målene i avtalen med NAV: Målet var 95%. Vi oppnådde 70%. Få flere ut i ekstern arbeidstrening både fra APS og VTA: Målet var 5 deltakere. Vi oppnådde å få 6 arbeidstreningsplasser fordelt på 5 deltakere.

5 Full sysselsetning: Målet var 100%. Vi oppnådde 80%. Dette ble målt ved å telle antall dager uten arbeidsoppdrag. VTA: jobbe med måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål: Målet var 90%. Vi oppnådde 46%. Dette ble målt ved gjennomgang av de individuelle handlingsplanene APS: jobbe med måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål: Målet var 70%. Vi oppnådde 46%. Dette ble målt ved gjennomgang av de individuelle kvalifiseringsplanene. Nordpolen Industrier vil generelt videreføre arbeidet med suksessmålene i 2014, og spesielt vektlegge målarbeid. VÅRE TILTAK: VTA avdelingen Nordpolen Industrier AS er godkjent med 24 arbeidsplasser for yrkeshemmede (VTA=Varig Tilrettelagt Arbeid), primært psykisk utviklingshemmede. I 2013 har bedriften hatt henholdsvis 27 stk VTA-ansatte tilknyttet virksomheten ved vår VTA-avdeling, med 18 kvinner og 9 menn. Det betyr at det 67 % som er kvinner. Vi ønsker å ha mer balanse mellom kjønnene, men ser at også våre søkere på ventelista er kvinner. 1 av de ansatte har betalingsordning kun via bydelen og 2 av ansatte er over pensjonsalder. VTA-ansatte kommer fra 14 forskjellige bydeler. Vi har 3-4 arbeidsledere ved denne avdelingen. VTA-ansatte ved Nordpolen Industrier AS har en høy gjennomsnittsalder. Den er 38 år. Vi har 2 ansatte på henholdsvis 67 og 72 år. VTA-ansatte hadde bonuslønn pålydende kr. 20,- pr. time i Vi har hatt 1 hospitant i første halvår av 2013, som jobbet 1 dag per uke mens hun gikk siste året på videregående. Hun reiste 1 år på folkehøyskole fra høsten Det er mulig hun søker plass hos Nordpolen Industrier AS fra høsten Vi har også hatt 1 hospitant 1 dag i uka i siste halvår av Hun blir hos oss 1 dag i uka til juni Hun går nå siste året på videregående. Etter dette har ikke Nordpolen noe tilbud til henne. VTA tiltaket tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til utvikling av deres ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. VTA tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Vi på Nordpolen Industrier AS holder et høyt fokus på ekstern arbeidstrening. NAV Tiltak ønsker for 2013 at flere VTA-ansatte skal ut å prøve seg i ekstern praksis. Utfordringen ligger i å skaffe passende praksisplasser, som vil ivareta våre VTA-ansatte. Dette jobbes det kontinuerlig med. I 2013 hadde vi 5 VTA-ansatte på faste arbeidstreningsavtaler med bedrifter i nærområdet. 1 person på Sagene Brannstasjon (vask og rengjøring), 1 person i OPT sin kantine, 2 personer hos Datek og 2 på hovedkontoret til ICA (rydde alle kantinene i de ulike etasjene). Videre har vi ved behov jobbet opp til 4 personer på hovedkontoret til ICA, hvor vi pakker kurspermer for ICA-skolen.

6 Vi har som mål å få flere ut i ekstern arbeidstrening, jfr. føringene fra Brofossutvalget og samarbeidsavtalen med NAV Tiltak. Videre har vi et mål om økt samfunnsengasjement og miljøansvar i VTA avdelingen. Det ble avholdt 2 medarbeidersamtaler i Vi har hatt et stort fokus på målene som de ansatte har i sine handlingsplaner og at disse blir fulgt opp på en god måte. Arbeid er viktig for alles utvikling og trivsel, og dermed deres livskvalitet. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med deres foresatte/bolig. Årsrapporter er skrevet og sendt NAV. Vi følger kravspesifikasjonen og fornyer samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. Vi gjennomfører en brukerundersøkelse hvert år og for 2013 viser resultatene at de ansatte ved VTA-avdelingen mener følgende: - 96% er fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet. - 81% er fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet. - 96% er fornøyd med arbeidsoppgaver og arbeidstid. - 98% er fornøyd med sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen - 88% er fornøyd med de sosial tiltakene vi har på Nordpolen Industrier Arbeidsoppgaver/produksjon: I vår VTA avdeling kan vi tilby ulike arbeidsoppgaver, hovedsaklig innenfor pakking, distribusjon og montering. Vi tilbyr også arbeid i vår interne kantine I kantina har vi 4 stk ansatte som jobber med å smøre bagetter, lage salater, samt dagens rett. De lager også noe catering/møtemat. Vi anser kantina som en god og reell arena for arbeidstrening. Epleslang Vi har i 2013 jobbet mye med Epleslang. Epleslang er et prosjekt som lager ferskpresset og 100 % naturlig eplemost. Vi vant en test i Aftenposten høsten 2013, hvor vi ble kåret til beste eplemost. Nordpolen Industrier hadde en presentasjon av Epleslang på Fagkonferansen til ASVL i Trondheim februar Denne eplemosten selges i butikker som Gutta på haugen, Jacobs på Holtet, the Thief på Tjuvholmen, Friends Fair Trade sine utsalg i Oslo osv. Nordpolen Industrier plukker epler i private hager i Oslo hele høsten. Disse blir deretter levert til Abildsø gård, og ferdig eplemost blir levert tilbake til oss. Vi vasker flaskene, setter på etiketter, og pakker de inn i emballasje. Høsten 2013 vasket og etiketterte vi flasker. Nordpolen Industrier AS har fått positiv medieoppmerksomhet i forbindelse med Epleslang i Vi har hatt med både Fabian Stang og Anne Lindmo ut i hagene på epleplukking. Anne Dubrau, som er initiativtaker for Epleslang, var i september gjest hos Anne Lindmo, NRK sitt lørdagsunderholdningsprogram. I oktober 2013 var et stort oppslag i Dagbladets MAGASINET (lørdagsavis), med mange fine bilder og intervju av oss på Nordpolen Industrier AS. Hedda startet hos Nordpolen 1 september 2013, og stortrives i vår kantine

7 Nordpolkassa Våre tradisjonelle jobber med post og reklameblader ser vi forsvinner mer og mer, og de blir erstattet av e-post, samt at enkel produksjon blir sendt ut av Norge. Vi er nødt til å følge samfunnets utvikling, og vi har et stort fokus på å finne alternative arbeidsoppgaver. Vi har lenge snakket om å starte med en egenproduksjon, og i regi av våre dyktige produksjonsleder Liv Kristin, har vi i 2013 startet med nettopp dette, i form av Nordpolkassa. Vi lager en pen trekasse som vi fyller med gode produkter, og selger denne primært til bedrifter som bruker den til gave til sine ansatte, for eks julegave. Vi har inngått samarbeid med bedrifter som selger produkter vi ønsker å identifisere oss med. Nordpolkassa inneholdt følgende: PUKKA-te, kokosboller fra Kokosbollefabrikken, kaffe fra Starbucks, brente mandler, tegneserie, samt en stor flaske eplemost fra Epleslang. Kassene blir laget på GOTT. Vi lagde også en rimeligere variant, i en pen papirpose: Nordpolposen. Vi henger på et koselig kort med en hyggelig hilsen fra oss. Vi lagde også en kampanje, som sa at om dere bestiller flere enn 10 kasser før jul, kommer vi personlig ut og leverer dem. Vi solgte og leverte ut mange Nordpolkasser i desember Vi leverte 215 stk Nordpolkasser til Umeo Catering på Lysaker. Det var en flott opplevelse for VTA-ansatte som var med (17 stk), og de ansatte på Umeo syntes det var et spesielt flott besøk. Vi var på Røde Kors og delte ut 17 juleposer, og fikk følgende på mail etterpå: «Takk for besøket. Alle syntes det var helt fantastisk. En skikkelig ekstra dimensjon på julegaven. For en gjeng. Jeg smiler fortsatt!» Vi var på Asker Politistasjon og delte ut 360 Nordpolposer. Vi fikk omvisning på stasjonen og fikk sitte i politibilen, veldig populært. Vi var også på Stortinget og delte ut Nordpolkasser til Arbeids- og sosialkomiteen sammen med ASVL. Der møtte vi hele komiteen, og fikk lunsj i Stortingskantina. Rune stempler på Nordpolen-logo på kassene Hedda og Karin med Arve Kambe (leder av Arbeids- og sosialkomiteen), og Ida, Silje, Navid og Patrick på Asker politistasjon

8 Til å ha en sen start, er vi veldig fornøyd med salget i november og desember. Det resulterte også i gode opplevelser for VTA-ansatte, og det er et produkt alle på Nordpolen Industrier AS kan være stolte av. I 2014 planlegger vi å øke produksjonen av Nordpolkassa; vi vil starte tidligere på året og lage/selge flere kasser, vi vil også selge denne til påske og til sommeren. Vi vil endre litt på innholdet, slik at det gir enda flere arbeidsoppgaver til oss, med blant annet tenn briketter som er en god arbeidsoppgave for alle på VTAavdelingen. Vi ønsker også å se på om vi kan lage marsipan og lignende. Vi vil investere i markedsføring av Nordpolkassa i Sosiale medier og kundebesøk I forhold til at vi må skaffe oss nye arbeidsoppgaver, samt at det er viktigere enn noen gang å markedsføre Nordpolen Industrier ute i markedet, ble det jobbet mye i 2013 med å bli synlige. Når det gjelder sosiale medier, jobber vi godt med vår facebook-side, som stadig oppdateres og stadig får flere medlemmer. Deilige hjemmebakte boller i kantina For å være mer synlig ute i markedet, har vi i løpet av 2013 vært på mange bedriftsbesøk. I starten av året bakte vi boller som vi dro rundt til kundene våre og leverte ut. Det er alltid populært å få Nordpolen Industrier på besøk. Og det er fint for VTA-ansatte å få et generelt innblikk i hvordan ordinært arbeidsliv virker, spesielt de bedriftene som vi jobber for. I november og desember var vi ute hos bedrifter og leverte Nordpolkassa til de bedriftene som hadde bestilt denne. Vi har et mål for 2014 om å få 1000 likes/medlemmer på facebook-siden vår. Kurs og opplæring for VTA-ansatte: Vi har hatt følgende kurstilbud til VTA-ansatte i 2013: Datakurs: Vårt tilbud om datakurs 2 ganger i året er nå godt etablert. Vi gjennomførte 2 kurs i Kosthold/trim/yoga: Vi opprettholder fokuset på fysisk aktivitet, kosthold og ernæring. Det gjennomføres trim/gym hver dag kl Vi har 2 faste turdager i uka, som er et tilbud til alle VTA-ansatte. Vi opprettholder sunn mat i kantina. Vi tilbyr yoga 4 ganger i året. Da kommer en yoga-instruktør hit og har yoga-time med alle som vil. Løft-kurs: Løft (løsningsfokusert tilnærming) er en metodisk tilnærming som bygger på en grunnleggende tro på at mennesker har ressurser til å utvikle seg og komme videre uansett hvor store problemene deres ser ut til å være. LØFT er en positiv og optimistisk tilnærming som fokuserer på det en gjør i dag som er riktig, nyttig og klokt. Små endringer kan lett skape store endringer på sikt ved å fokusere på det som er positivt. Nordpolen Industrier tilbyr våre ansatte et Løft-kurs som gir innsyn i hvem de er og sine ressurser, samt øke kjennskapen til sine muligheter og finne sin retning. Løft gir oss redskaper som kan anvendes i prosessen. I 2013 ble det avholdt 2 runder med Løft-kurs for de ordinært ansatte arbeidsledere/veiledere. Første kurset var både for VTA-ansatte og APS-deltakere, og det andre kurset kun for VTA-ansatte. Vi fortsetter med Løft-kurs i 2014.

9 Bedriftsbesøk Vi har tatt med hele VTA-avdelingen på omvisning på Haraldrud Miljøstasjon og på NRK Marienlyst. Pia, Silje & Vebjørn er godt utstyrt på Haraldrud Miljøstasjon APS avdelingen Nordpolen Industrier AS sin APS avdeling (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet) har 10 tiltaksplasser. APS er skilt ut som en egen avdeling ved vår bedrift. APS er et arbeidsmarkedstiltak for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. APS tilbys arbeidssøkere som mottar ytelser fra NAV, som har usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for tett og bred oppfølging. Vi får være med bak kamera på TV-sending på NRK Marienlyst. Spennende Målet for tiltaket er å vurdere deltakers arbeidsevne, hvor formidling til ordinært arbeid eller utdanning vil være et mål. APS innebærer tilrettelagt arbeidstrening, kartlegging, observasjon, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler vil være sosial trening, veiledning og motivering. Varigheten på tiltaket skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet. Vi har 3 ulike arbeidsstasjoner for APS-deltakere hos Nordpolen Industrier: Bedriftsbesøk er gode opplevelser for deltakerne. Samtidig lærer de noe. Etter besøket på Haraldrud Miljøstasjon merker vi at VTA-ansatte er blitt mer miljøbevisste og opptatt av kildesortering. 1) Miljøarbeider: APS-deltakere får da arbeidstrening som miljøarbeider/arbeidsleder i vår VTA-avdeling, og/eller arbeidstrening i enkelte boliger og dagsenter. 2) Barnehageassistent: Vi samarbeider med barnehagen Ragnas Hage om arbeidstrening i barnehage. 3) Kantinemedarbeider: Vi tilbyr arbeidstrening i vår interne kantine.

10 Formidlingsresultatene 2013 for APS: Antall deltakere som har sluttet hos oss i 2013: 10 personer derav: - Formidlet til ordinært arbeid: 0 stk - Andre aktive løsninger: 4 stk - Passive løsninger: 6 stk Gjennomsnittlig varighet på tiltaket i 2013 var 35 uker. Ved APS avdelingen skrives kvalifiseringsplaner med alle deltakerne, og de følges grundig opp. Deltakerne har jevnlig veiledersamtaler med sin APS veileder. Vi følger kravspesifikasjonen og fornyer samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. Les mer under VTA-avdelingen. Terapeutisk yoga: Vi har et tilbud om terapeutisk yoga for 1 APS-deltaker. Dette kurset gikk over 7 kvelder. Vi kan tilby dette ved behov for våre deltakere. Bedriftsbesøk/messer Vi har hatt følgende bedrifts- og messebesøk i 2013: - Bedriftsbesøk til PS Hotell på Vulkan i Oslo - Yrkes- og utdanningsmesse Oslo Spektrum 12. februar Jobbmesse i regi av NAV 17. april 2013 Vi gjennomfører en brukerundersøkelse hvert år og for 2013 viser resultatene at APS-deltakerne våre mente følgende: - 76% er fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet. - 83% er fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet. - 77% er fornøyd med arbeidsoppgaver og arbeidstid. - 80% er fornøyd med sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen - 80% er fornøyd med de sosial tiltakene vi har på Nordpolen Industrier. Kurs og opplæring for APS-deltakerne Vi har hatt følgende kurstilbud til APS-deltakerne i 2013: Løft-kurs: Nordpolen Industrier tilbyr våre deltakere et Løft-kurs som gir innsyn i hvem de er og sine ressurser, samt øke kjennskapen til sine muligheter og finne sin retning. Løft gir oss redskaper som kan anvendes i prosessen. I 2013 ble det avholdt 2 runder med Løft-kurs for deltakere på VTA og APS. Vi fortsetter med Løft-kurs for APS-deltakerne i Vi har hatt sommerlunsj på PS Hotellet og julelunsj på Egon på Storo. Kantina Vår interne kantine tilbyd både lunsjmat & catering. Vi har servert salater, bagetter med variert pålegg, smørbrød, snitter og frukt. Videre har vi dagens rett, som ofte er varm mat. Jeanette Partyka er kantineleder med ansvar for drift av kantina. Her jobber både VTA-ansatte og APS-deltakere.

11 ADMINISTRASJON Klager og avvik Nordpolen Industrier AS har skrevet 5 avviksmeldinger i løpet av 2013 og mottatt 2 klager. Personalet Vi gjennomfører en brukerundersøkelse hvert år og for 2013 viser resultatene at personalet ved Nordpolen Industrier mener følgende: - 75% er fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet. - 91% er fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet. - 79% er fornøyd med arbeidsoppgaver og arbeidstid. - 84% er fornøyd med sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen. - 78% er fornøyd med de sosial tiltakene vi har på Nordpolen Industrier. Endringer i 2013: - Jeanette Partyka ble fast ansatt som kantineleder - Aina Berge kom tilbake etter svangerskapspermisjon den Ansattes kompetanse: Vår kompetanse består både av formell teoretisk utdannelse og realkompetanse. Det er etablert gode systemer som er bygd opp rundt de enkelte tiltakene. Vi har i mange år hatt et VTA-tilbud og våre VTA-ansatte har vært hos oss over lang tid. Nordpolen Industrier AS er kjent for å ha et trygt, godt og inkluderende miljø. Vi jobber aktivt med trivsel på arbeidsplassen samt å ivareta og utvikle den enkeltes arbeidsevne, med et spesielt fokus på målene i de individuelle handlingsplanene. På vår APS-avdeling jobber vi i hovedsak med arbeidstrening og kartlegging. Vi legger til rette for at deltakerne kan se hvilke jobbmuligheter de har, og å utvikle sine positive egenskaper. Vi har i denne sammenheng fokus på bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser. Nordpolen Industrier AS er opptatt av å styrke og utvikle bedriftens kompetanse. Enkelte av våre ansatte mangler formell kompetanse. Vi har fokus på å styrke denne og vi følger en kompetanseutviklingsplan. Pr består personalgruppa på Nordpolen Industrier av følgende Kompetanse: - Maria Storberg sluttet som APS-veileder 1 juni Rhodora Caritavito jobbet hos oss som VTA-arbeidsleder i Arbeidspraksis i Ordinær Virksomhet gjennom NAV fra , og vil få tilbud om engasjement fra Therese Hansen sluttet som APS-veileder hos oss Silje Skoga jobber som arbeidsleder VTA frem til og gikk deretter over i stillingen som APS-veileder Daglig leder: Ragnhild Næss - Vernepleier, ferdig utdannet Oslo Vernepleierhøyskole Administrasjon og ledelse, Høyskolen i Akershus 1994/95. - Økonomikurs gjennom NARF. - Erfaring i arbeid som miljøterapeut. - Erfaring som boldere og avdelingsleder

12 Nestleder/attføringsleder: Aina Berge - Sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo (60 stp.) - Bedriftspedagogikk ved Høyskolen i Oslo & Akershus (60 stp.) - Spesialpedagogikk og Personalpsykologi ved Universitetet i Oslo og Bergen (emner) - Arbeids- og organisasjonspsykologi gjennom FLT (emner) - Erfaring som markedssjef fra privat bedrift VTA arbeidsleder Silje Skoga - Sosionom - Erfaring i arbeid med rusmisbrukere og eldre Produksjonsleder: Liv Kristin Seglem - Utdannet ergoterapeut, ved Ergoterapihøyskolen - Etterutdannelse i Ledelse - Selvstendig næringsdrivende i 10 år. - Drevet møbel- og interiørbutikk - Jobbet i Frogner bydel, i administrasjonen - Jobbet innen shipping VTA arbeidsleder: Rune Kristiansen - Sterk realkompetanse som han har opparbeidet gjennom arbeid med psykisk utviklingshemmede siden 1985 APS-veileder/eQuass ansvarlig: Marit Beverfjord - Sogn og Fjordane Distriktshøgskole. Førebyggande miljøarbeid for barn og unge. - Ex. Phil og pedagogisk grunnfag. - Personlighets- og utviklingsteori og - Motivasjon og læring (emne). - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Diploma in Projekt Management - Har erfaring som miljøterapeut og boleder. VTA arbeidsleder: Henning Larsen - Sosionom - Offentlig forvaltning fra HiOA (emne) - Erfaring fra arbeid med rusmisbrukere - Erfaring fra barnevernsarbeid - Fagbrev som mekaniker - Utdanning som teknisk mellomleder (videreutdanning i mekanikk)

13 Kompetanseheving og organisasjonsutvikling Vi har i dag en stab med et godt samhold og mye realkompetanse, men vi har fokus på opplæring som gir formell kompetanse og faglig påfyll til våre ansatte. Kurs/utdanning for ordinært ansatte i 2013 Nordpolen Industrier AS sine ansatte har deltatt på følgende kurs/konferanser: - ASVL Fagkonferanse februar 2013 i Trondheim: Alle i personalet + Vigdis Pedersen deltok på konferansen. Henning Larsen og Ragnhild Næss holdt også en presentasjon av Epleslang. - Excel-kurs 2 dager våren 2013: Liv Kristin Seglem VTA arbeidsleder/kantineansvarlig: Jeanette Partyka - 15 års erfaring med kantinedrift. Har drevet kantine på skole i 7 år, som selvstendig næringsdrivende - Praksis som skoleassistent - ASVL årsmøte våren 2013 på Sundvolden: Ragnhild Næss - Sosial entrepenøring, kurs i regi av SoPro i Trondheim 2 dager våren 2013: Liv Kristin Seglem. - Kurs om LØFT-metodikk, avholdt på Nordpolen Industrier, 2 dager. Alle i personalet deltok. - ASVL Øst konferanse på Sundvolden høst 2013: Aina Berge og Ragnhild Næss - Mindfulness, oppmerksomhetstrening i regi av ASVL: Marit Beverfjord og Ragnhild Næss - Kurs i Miljøfyrtårn integrert i HMS arbeid, 2 dager: Silje Skoga - Arbeids- og organisasjonspsykologi (gjennom FLT), 7,5 studiepoeng: Aina Berge

14 Fagtimen Vi ønsker kontinuerlig å utvikle oss og heve kompetansen vår på områder spesielt av interesse for Nordpolen. Samt å dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring. Fagtimen betyr at alle i personalgruppa får 1 studiedag, hvor de på påfølgende ledermøte legger frem et foredrag om på forhånd valgt og godkjent tema. I 2013 har vi hatt temaer som Prosjektledelse, Sosiale medier, Angst og depresjon og Løft-metodikk/kurs. Felles samlinger/seminarer i 2013 Planleggingsdag høsten 2013: Vi avholdt planleggingsdag i Nordpolen Industrier sine lokaler. Vi hadde med oss konsulent Ingebjørg Boye. Tema for dagen var å gjennomgå fjorårets, samt lage ny, årsplan/ansvarskart, samt Omstrukturering VTA. Liv Kristin (produksjonsleder) la frem ideene om Omstrukturering VTA, og vi diskuterte dette. Vi ønsker å få mer struktur i VTA-avdelingen, og dermed dele denne i 3 avdelingen. Slik vil ansvarsområder for arbeidsledere og produksjons- og attføringsleder, samt hverdagen til ansatte bli mer oversiktlig og ryddig. Hver avdeling vil ha faste personer, samt faste arbeidsoppgaver/oppdrag. Utkast til vår omstrukturering og forbedring av VTA-avdelingen..

15 Vi mener dette vil skape en enda bedre arbeidsplass for oss! Det ble en nyttig planleggingsdag og årsplanen ble ferdigstilt. unngår smitte. Nordpolen Industrier AS skifter bedriftshelsetjeneste til Stamina Helse fra Arbeidsmiljø Det er 9 ordinært ansatte ved bedriften, hvorav 7 damer og 2 menn. Vi har møter hver morgen kl hvor vi går igjennom dagsordenen, og kl dag i uken, hvor vi oppsummerer og gjennomgår avvik og klager. Videre avholder vi ledermøter hver 14. dag og APS-møte hver tredje uke. Alle de ansatte på VTA-avdelingen har morgenmøte hver mandag. Her informerer vi om ukas arbeidsoppdrag og annet av interesse for arbeidstakerne. Dette er et diskusjonsforum hvor alle kommer med sine innspill og ønsker etc. Den første mandagen i måneden tilbyr vi opplæring i bl.a. løfteteknikk, søppelsortering, hygiene, plikter og rettigheter. Videre går vi gjennom alle miljøreglene. I tillegg har de ansatte på VTA mulighet til å avholde møter uten at arbeidslederne er til stede. De har valgt egne møteledere for et år av gangen. De setter opp agendaen for dette møtet som de kaller for Vennskapsmøte. Høstens tur for VTA-ansatte Høsten 2013 reiste vi på tur med hele VTA avdelingen til Strømstad. Målet for turen var å skape felleskap, glede og gode minner! Vi reiste på dagstur til Strømstad. En stor buss kom og hentet oss på morgenen. Så kjørte vi til Strømstad, hvor vi spiste en deilig lunsj på Laholmen hotell. Deretter dro vi på shopping. Både butikken med mat og godis var populære. Noen handlet så mye at de trengte trillekoffert med på turen Deltakermøte på APS avdelingen avholdes ved behov. Vi arrangerer også bedriftsog messebesøk. Vi har et fokus på kosthold og helse, og vi har trim for alle hver dag i 10 minutter før lunsj. Bedriftshelsetjeneste Helsesituasjonen og arbeidsmiljøet ved bedriften er bra og viktig for oss. Arbeidsmiljø er et tema som vi jobber med kontinuerlig. Dette gjøres ved at vi på hvert ledermøte gir hverandre ros og positive tilbakemeldinger. Og videre har vi Arbeidsmiljø som tema på et arbeidsseminar. På bakgrunn av årets brukerundersøkelse, ser vi at det psykososiale arbeidsmiljø er bedret. Bedriftshelsetjenesten har blitt benyttet i forbindelse med at vi hadde lus i bedriften. Det ble laget prosedyre for hvordan skulle ta hensyn til dette, og Shopping i Strømstad! Så tok vi fergen Strømstad-Sandefjord hjem. På båten spiste vi middag i buffetrestauranten. Sent på kvelden kjørte bussen oss fra Sandefjord og hjem. Det var en sliten men fornøyd gjeng som ankom Oslo.

16 Åpen dag Vi ønsket å vise frem Nordpolen Industrier, og inviterte til Åpen dag 14. mai Det ble en flott dag. Vi ønsket velkommen og hadde en omvisning i våre lokaler, samt viste frem våre arbeidsoppdrag. Vi viste frem bilder fra Kieltur osv. Kenneth (VTA-ansatt) informerte om sitt arbeid på Sagene Brannstasjon. Bandet Hurricane spilte for oss. Vi hadde ca 100 personer innom, og av de celebre gjestene kan vi nevne ordfører i Oslo Fabian Stang! Julebord Eva svinger seg i dansen med Fabian Stang Vi hadde et tradisjonelt julebord på Linne hotell for VTA-avdelingen, personalet og styret. Det var deilig middag i restauranten. Etterpå spilte trekkspillklubben for oss, og vi danset og hygget oss. Glad gjeng og topp stemning på julebord på Linne hotell: Liv, Annika, Silje, Marianne, Jeanette & Patrick For deltakerne på APS avdelingen var vi på restaurant Egon på Storo senteret og spiste julelunsj. Julegaven i år var en klokke. Vi hadde også julekalender i år, hvor alle fikk en gave hver. Aina & Silje med trekkspillklubben i bakgrunnen Rune svinger seg med Wenche Dager

17 OPPDRAG & OMSETNING: I 2013 har vi hatt en økning på inntjening på arbeidsoppdragene. Arbeidsoppgavene i 2013 har hovedsakelig bestått av postbehandling, pakking, montering, Epleslang og Norpolkassa. VTA står for hoveddelen av denne produksjonen, men APS deltakerne har også bidratt. Vi har hatt en liten økning i noen av de gamle kundene, som SCA, Confex og Printhouse. Vi startet med Epleslang og vår egenproduksjon Nordpolkassa i Et par nye kunder som har kommet til. I 2013 var dette BI, Nortura og Stockfleths. Vi etiketterte stk kaffeposer fra Stockfleths før jul. Vi satte etiketter på kaffeposene, og når vi fikk de tilbake fra kaffeprodusenten med kaffe i, skrev vi på dato, samt pakket de i gaveesker (3 500 stk). På grunn av Epleslang og Nordpolkassene har vi hatt andre typer arbeidsoppdrag enn tidligere år. Det har vært bra for Nordpolen Industrier å kunne tilby mer varierte arbeidsoppgaver. Med Epleslang har vi hele høsten vært utendørs i hager og plukket epler. Det har likevel korte perioder uten arbeidsoppdrag. Det er en utfordring for oss å beholde full sysselsetting. Vi har mistet en kunde vi sendte ut blader for (etikettering). I løpet av året har vi merket at kundene våre har redusert sin kundemasse. De oppfordrer sine kunder igjen til å ta imot utsendinger per mail i stedet for per post. Vi ser at vi stadig mister flere posthåndteringskunder. Dette vil vi merke mer til i Vi har 4 datamaskiner, som arbeidstakerne disponerer. Disse brukes i ledige stunder. Da skriver de inn oppskrifter og notater, samt får benytte maskinene til pedagogiske spill. I kantina har vi i 2013 opprettholdt vår omsetning. Vi etiketterte kaffeposer i desember, blant annet denne JULEKAFFEN for Stockfleths

18 PLANER OG MÅL FOR Å bidra til, på en helhetlig måte, at alle tiltak som iverksettes er koordinerte og rettet mot deltakerens egne livskvalitetsmål. Nordpolen Industrier AS har følgende mål for 2014: 1) Omstrukturering VTA: Vi ønsker å få mer struktur i VTA-avdelingen, og dermed dele denne i 3 avdelinger. Slik vil ansvarsområder for arbeidsledere og produksjons- og attføringsleder, samt hverdagen til deltakerne bli mer oversiktlig og ryddig. Hver avdeling vil ha faste deltakere, samt faste arbeidsoppgaver/oppdrag. Dette startet på nyåret i 2013, og var tema under vår planleggingsdag på høsten. Selve prosjektet gjennomføres i ) Målarbeid VTA. Vi ønsker i 2014 å skrive enda bedre handlingsplaner. Vi ønsker å benytte Min Plan, som er en måte å lage handlingsplaner på utarbeidet av Equal Consulting AS. Min Plan er først og fremst en måte å tenke og arbeide på. Målsettingen er: Å utløse deltakerens egne ressurser, stimulere til aktiv deltakelse i eget ønsket liv, skape engasjement i egen situasjon, og mobilisere krefter til nye valg. Å skifte fokuset fra funksjonsnedsettelse til det som gir livet mening. At deltakeren blir bevisst sine livskvalitetsmål, og kommuniserer dem. Empowerment - å gi brukeren forutsetninger for å gjøre egne valg og kunne ta ansvar. Dette gjøres gjennom bl.a. å bygge opp hans/hennes kunnskaper og forståelse om egne forutsetninger, om rettigheter, forpliktelser og ansvar, og om muligheter, begrensninger og omkostninger (tid, krefter, belastning på andre mv) knyttet til ulike mulige løsninger. Å bidra til at deltakeren tar ansvar i forhold til sine egne livskvalitetsmål. Sentralt i Min Plan står samtaleprosesser der vi skal skape trygghet mellom deltakeren og veilederen, og der hensikten er å avklare brukerens individuelle livskvalitetsmål. Denne formen for handlingsplan, svarer godt til kravene fra equass. Vi starter opp med Min Plan for 4 VTA-ansatte våren 2014, i forbindelse med medarbeidersamtalene. 3) Ekstern arbeidstrening. Nordpolen Industrier skal ha et større fokus på å få APS-deltakere ut i ordinære bedrifter, da spesielt fokus på våre arbeidstreningsområder barnehage, miljøarbeid og kantine, men også innenfor andre områder (ref; samarbeidsavtalen med NAV Tiltak for 2014). Det skal være hensiktsmessig for attføringsløpet. Vi skal også jobbe for å skaffe gode arbeidstreningsarenaer for VTAansatte. Vi vil blant annet forsøke å få til et samarbeid med en matbutikk i nærheten. Vårt mål er at så mange som mulig av våre deltakere skal få arbeidstrening i det ordinære arbeidslivet, fortrinnsvis i vårt nærmiljø. 4) VTA-ansatte og APS-deltakere skal få mer kunnskap om kunder/markedet. Vi har som mål at VTA-ansatte og APS-deltakere skal få et større eierskap til produktene som Nordpolen Industrier jobber med (ref; samarbeidsavtalen med NAV Tiltak for 2014). Vi ønsker å ta de mer med ut i markedet, å besøke bedrifter som står bak det vi jobber med. For eksempel så setter vi på etiketter på kaffeposene for en kaffeprodusent, og vi ønsker å ta de ansatte med til firmaet bak, samt besøke et kaffebrenneri og kanskje ta de med til Norsk Kaffeinformasjon for å lære mer om hvordan kaffe blir laget. Dette gir god læring, større eierskap til jobbene våre og vil også gi et innblikk i ordinært arbeidsliv.

19 5) Full sysselsetting. Arbeidsoppdragene våre endrer seg, i takt med samfunnet ellers. Våre tradisjonelle jobber ser vi forsvinner mer og mer, de blir erstattet av mail, samt at enkel produksjon blir sendt ut av Norge. Vi har utfordringer i forhold til at arbeidsoppgavene blir mer komplekse, og det kreves tettere oppfølging av deltakerne som skal utføre dem. 7) Sosiale medier. Nordpolen Industrier AS ønsker å bruke sosiale medier som et ledd i vår markedsføring. Facebook-siden vår vil vi bruke til å gjøre oss mer synlig. Vi legger ut bilder og statusoppdateringer hver uke. Dette er en fin arena til å vise frem vår egenproduksjon, og dermed kunne øke salget av kassa vår. Vårt mål er å få 1000 likes på siden vår i løpet av 2014! Nordpolen Industrier skal jobbe med å finne arbeidsoppdrag som til enhver tid er tilpasset deltakernes arbeidsevne (ref; samarbeids-avtalen med NAV Tiltak). Vi jobber kontinuerlig med å beholde eksisterende kunder, samt å skaffe nye. Vi har startet med egenproduksjon i form av Nordpolkassa. Denne vil vi i 2014 selge til jul, påske og sommeren, dermed satser vi på at denne vil gi oss enkle og varierte arbeidsoppgaver hele året. Det er opp til oss selv hva som skal være innholdet i kassa, og her ligger mange muligheter for arbeidsoppgaver tilrettelagt for Nordpolen Industrier. Det har også vist seg populært for bedriftene at vi selv kommer ut og leverer kassene, og vi tenker å fortsette med dette i Dette ser vi også på som god markedsføring for Nordpolen Industrier, og gjerne kan resultere i andre arbeidsoppdrag også. Nordpolen Industrier er opptatt av å yte god attføring for våre VTAansatte og APS-deltakere, og mener dette skapes gjennom sysselsetting. Derfor er det viktig for oss å strebe etter godt og meningsfullt arbeid for alle. 6) Kosthold, trim og yoga. Et sunt kosthold og daglig trim øker vår livskvalitet. Vi fortsetter vårt fokus på kosthold og trim, i form av sunn mat, daglig trimtilbud for alle, samt yoga 4 ganger i året.

20 Et helhetlig menneskesyn er en viktig forutsetning for kvalitet på tilbud vi gir. Ansatte og deltakere må samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn. På Nordpolen Industrier er vi opptatt av å bidra til økt livskvalitet. Samfunnsmandatet til Nordpolen Industrier AS er å utvikle mennesker, og vår visjon er: Det er godt å ha jobb, trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid.

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

Tilbake i jobb med OrbitArena

Tilbake i jobb med OrbitArena INFORMASJONSAVIS 2015 Tilbake i jobb med OrbitArena OrbitArenas viktigste oppgave er å hjelpe mennesker tilbake i arbeid. Les historien om Per Holm på side 2 og 3. Les også: OrbitArena driver Ankertunet

Detaljer

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet Innhold 1. Innledning... 3 2. Presentasjon av Arbeid og Aktivitet... 4 2.1 HISTORIKK...4 2.2 ORGANISASJON...5 KONTAKTINFORMASJON...6 2.3 TILTAK OG TILBUD...7 2.4 MÅLGRUPPER...11

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE KOMPETANSE SERVICE beredt Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS 1969 Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969 02 VI BIDRAR TIL AT ANDRE

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede

Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede Aktivitet - Fellesskap - Selvfølelse - Glede Vi gir mennesker mulighet for Innhold: Side 03: Side 05: Side 06: Side 06: Side 08: Side 10: Side 12: Side 14: Hvem er Spekter Pluss? Bedriftens virkeområde

Detaljer

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2011 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret...

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret... Årsmelding 2013 Innhold: Daglig leder har ordet...side 4 Oppstart av Smia...side 6 Lager og butikk...side 8 Organisasjonskart...side 10 Styret...side 11 Visjon og verdier...side 12 Kvalitetspolitikk...side

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer