ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013-2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Formål Huser Gårdsbarnehage er en heldagsbarnehage som tilbyr muligheter for barn til å oppleve gårdsliv og fritidsaktiviteter. Huser Gårdsbarnehage har også et utvidet tilbud innen musikk og bevegelse. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnets hjem. Visjon Trivsel, Trygghet, Toleranse og Tro på egne evner Aksjene fordeler seg slik Geir og Liv Hilde Høidal er eiere av Huser Forvaltning AS. Huser Forvaltning AS eier Huser Gårdsbarnehage AS. Styremedlemmer Styreleder Geir Høidal Styremedlem Liv Høidal Evaluering av årsplanen På foreldremøte (våren) gikk det frem at foreldrene var fornøyde med året som var gått. Kom inn forslag om tema for neste barnehageår. Forbedringsarbeid Vi har nå faste avtaler i forhold til svømming (Rødsmyra skole) og gymsalen på Floren skole. Foreldrene er meget fornøyde med dette tilbudet og vi fortsetter med dette neste barnehageår. Det er ellers et sterkt ønske om at vi har et noe sterkere engasjement i forhold til dyra gården/barnehagen (høner, kaniner, hest og hund). Dette innebærer at vi har et større ansvar i forhold til stell og mating av dyra, og at barna bidrar i sterkere utstrekning. Det gjelder også spesifikk riding og ponniene på gården. Vi setter opp planer for ulike grupper som har ansvar, og dokumenterer for utført praksis. 2

3 Når det gjelder overgang barnehage skole, er det mye som skjer det siste året i barnehagen. Barna deltar på ulike aktiviteter i regi skole og samarbeid mellom barnehagene. Dette er viktig for at barna skal gjøre seg kjent med barn de skal starte på skole sammen med. Samarbeidet fungerer bra. Evaluering forrige årsplan og hvordan man tok opp ulike tema. Som utgangspunkt hadde man fire hovedtemaer man holdt på med tre måneder om gangen. Dette viste seg å være en mindre gunstig måte å arbeide på. Det er nå valgt å endre til å ha fokus på noen temaer gjennom hele året. For øvrig har samtlige grupper evaluert årsplan se egen perm for evaluering (Kompetanseheving og Kvalitet) Kontinuerlig forbedring (Kvalitetssirkelen) Det utarbeides årsplan for barnehagen hvert år. Det er dokumentert hvordan prosessen for utarbeidelse av årsplanene foregår. Det er faste rammer for hvordan man utarbeider årsplanen, gjennomføringen, evalueringen og forbedringer til ny plan skjer, og dette sammenfaller med metoden som er etter modellen PUKK, som kjennetegnes ved en periodisk arbeidsmåte: a) Planlegge tiltak (mål) b) Utføre tiltakene, c) Kontrollere resultatene ved å måle d) Korrigerende tiltak iverksettes. Det er utarbeidet tidsplan (styringskalender) og prosedyrer for gjennomgang og revisjon av planene. Planene er styregodkjent. Samme modellen blir brukt til kvalitetsforbedringsprosjekter. Hendelser barnehageåret Personalet Nye ansettelser - Christina Eden (pedagogisk leder) 3

4 Personer som har sluttet - Liv Bjønnes har gått av som styrer (Linda Krogsrud er nå styrer) Praksisopphold Barne- og ungdomsarbeiderfaget; 1 ungdom går som lærekandidat Innovasjon og utvikling Vi har som mål å bli sertifisert gjennom kvalitetsstandarden equass i løpet av Pedagogisk utvikling /kompetanseheving blant ansatte Barnehagen og samfunnet Barnehagen besøker det lokale eldresenteret hvert år hvor de går lucia og serverer lussekatter. Dette har blitt en fin tradisjon. For øvrig er det planer om å besøke eldresenteret en gang annenhver mnd. Likestilling Prosedyre A1,A2,B 11 følges. Lønnspolitikk og arbeidstidsordninger har fulgt stilling og ikke kjønn. Det har ikke forekommet forskjellsbehandling ved avansement og rekruttering. For å forebygge forskjellsbehandling og diskriminering er det laget en egen prosedyre. Miljø Vi har liten forurensende effekt på det ytre miljøet. Vi har fokus på avfallshåndtering (kildesortering). 4

5 Kompetanseheving Kurs blant ansatte - Tidlig intervensjon (Kvello) - Å ja Alfred (Lars Grinstad) evalueringsskjema Høsten Livredningskurs oppdateres for dem som må det - Førstehjelpskurs samtlige høsten 2014 Kundeundersøkelser Hadde ikke kundeundersøkelse barnehageåret Skal holdes kundeundersøkelse høsten Mål å ha kundeundersøkelser årlig. Klager/avvik 10 avvik Ingen kundeklager Avvikene ble håndtert i tråd med rutiner for håndtering av klager og avvik, prosedyre B 21. Sykefravær Det totale sykefraværet er 5.5 % i Egenmeldt sykefravær er 1.1% Legemeldt sykefravær mer enn 16 dager er 3.6% Samarbeidspartnere Barnehagen har samarbeid jevnlig med Hvaler kommune, helsesøster, PPT, skole og barnevern, og ikke minst foreldre/foresatte. 5

6 Overgang barnehage skole fungerer bra. Barna har mulighet til å kjent med sin skole og nye medelever det siste året før skolestart, noe som ser ut til å ha meget positiv betydning i forhold til blant annet barnets trygghet. Helsesøster, PPT og barnevern tar kontakt ved behov, ved oppfølging av enkeltbarn ol. Faste tverrfaglige møter hver 3.mnd. Vurderer i forkant hvem man ønsker å ha med på møtene. Dette avhenger av mål for møtet, og hvilke behov vi har. Dette fungerer bra. Vi utarbeider høsten 2014 individuell aktivitetsplan for hvert enkelt barn i samarbeid med foreldrene/foresatte. Denne evalueres, og tas opp på foreldresamtalene. Individuell aktivitetsplan inneholder brukers ønskede situasjon, overordnede mål, konkrete målbare delmåi, metoder/teknikker som kanskje benyttes, involvert personell og ansvarsfordeling. Målene skal angå brukerens livskvalitet. Virksomhetsledermøter er hver 3.mnd. Tar opp ulike temaer og man utveksler erfaringer med øvrige barnehager i kommunen. Evalueres på referatet. Ekstern veileder vurderer vi å ta i bruk høsten Evaluering av samarbeidspartnere og vårt utbytte av samarbeidet (tilleggsverdien) skjer i henhold til prosedyre A1 og B 22 (Ansatte- og personalmøter). Det tas nå opp som eget punkt (dokumentasjonsbok møtereferat). Tjenestetilbud i bedriften Huser gårdsbarnehage er en pedagogisk virksomhet som er underlagt Lov om barnehager. Det er gitt lovmessig ramme for å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter. I barnehagen skal barnet få prøve å videreutvikle det som er grunnlagt hjemme. Her blir perspektivene utvidet, barna kan få nye opplevelser og utvikle andre nære relasjoner. Barna kan da gjøre erfaringer som de ikke kan gjøre hjemme. 6

7 Lovverket Barnehagens drift er regulert av Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager». Barnehagelovens formålsbestemmelse og rammeplanen gir retningslinjer for hvilke verdier og holdninger barnehagen skal formidle. Det er faste ansvarlige voksne i forhold til små barnegrupper (gruppesammensetninger). Dette fungerer bra. I foreldreinformasjonen har man nøkkelprosesser som er sentrale ift det arbeidet som gjøres i barnehagen. Dette er rutinesituasjoner og er en stor del av det arbeidet som gjøres i barnehagen. Disse er sentrale for driften og er prosesser som alle må styres og forbedres. Disse nøkkelprosessene er viktige fordi de gjelder på tvers av grupper og ansvarsområder. Økonomisk status Etter omlegging av finansieringssystem for barnehager, er det i stor grad usikkerhet knyttet til hvilke økonomiske rammer man kan forholde seg til. Det har vært godt belegg i barnehagen det året som har gått. 7

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan 2010-2012 Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.

Årsplan 2010-2012 Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa. Årsplan 2010-2012 Del A andelsbarnehage Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.no Innholdsfortegnelse Innledning Innledning side 3 Barnehagens formål

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august 2014 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for

Detaljer