ORGANISASJONSKART 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSKART 2011"

Transkript

1

2 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: Faks.: E-post: Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen Ragna Ringdal og Oslo Kommune, med henholdsvis 52 % og 48 %. Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder) Stig Sætre (nestleder) Knut Slåtta (styremedlem) Helene Marie Mo (styremedlem) Marit Beverfjord (styremedlem) Daglig leder Ragnhild Næss Nestleder/ Attføringsleder Aina Berge Produksjonsleder Kjell André Røttervold Kantineansvarlig Magnus Kristiansen VTA-avdelingen Arbeidsledere: Rune Kristiansen Silje Skoga Jeanette Partyka (50 %) 20 VTA-arbeidstakere APS-avdelingen Veiledere: Marit Beverfjord Maria Storberg 10 APS-deltakere

3 OM BEDRIFTEN: Eierforhold/tiltaksarrangør Nordpolen Industrier AS er en vekstbedrift, med Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter (52 %) og Oslo kommune (48 %) som eiere. Bedriften er selvstendig styrt ut fra aksjeloven. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift med VTA tiltak (Varig Tilrettelagt Arbeid) og APS tiltak (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet). Vi har 10 stk godkjente tiltaksplasser for APS og 20 stk godkjente tiltaksplasser for VTA. Styret har fått en ny representant, etter at Marie Brattebakke sluttet i styret. Ny representant heter Helene Marie Mo. Mål & visjon Vår visjon er som følger: Det er godt å ha jobb - trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid Vi er en bedrift hvor mennesker i vekst står i fokus. Selskapets formål er å arrangere arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmende primært fra Oslo. Sysselsetningen skal bidra til at de enkelte yrkeshemmede kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Sysselsetningen skal ha en hovedvekt på tjenesteyting i forhold til våre oppdragsgivere. Vårt primære mål er å gi mennesker med spesielle behov en mulighet til å være i arbeid. Vår bedrift skal gi yrkeshemmede reell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening, samt mulighet for varig tilrettelagt arbeid for deltakere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet. Målet vårt videre er å skreddersy arbeidstrening til deltakere, slik at vedkommende kan se hvilke jobbmuligheter en har, og utvikle sine positive egenskaper i form av bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser. Vi tilbyr kartlegging og veiledning, samt opplæring og arbeidstrening, på veien mot ordinært arbeid. Dette får vi muligheten til gjennom vårt samarbeid med NAV. Ny logo, grafisk identitet og internettside. Vi startet en prosess tidlig i 2011 med oppgradering av profilen vår. Vi har et godt samarbeid med Kreativ Strek, som har utformet vår nye profil i samarbeid med oss. Vi er veldig fornøyde med resultatet. Vårt nye utseende ble lansert på 20-årsdagen vår 13. oktober 2011.

4 Vår nye logo ser slik ut: Som vår i vår gamle logo, er jordkloden med. Sammen med Nordstjerna. Den har vist vei for mange farende opp gjennom århundrene. Nordpolen Industrier AS er et fast punkt i livet og viktig for mange mennesker. Jubileum Nordpolen Industrier AS var 20 år i 2011, og 13. oktober markerte vi dette med en fest! Vi inviterte styret, pårørende, boliger, tidligere ansatte og ASVL. Vi hadde oppgradert lokalene våre noe før festen, med blant annet nytt inngangsparti. Vi lanserte vår nye profil på festen, med avduking av stort skilt med den nye logoen vår. Vi serverte wraps, kaker, kaffe og brus. Vi har ikke bare ny logo som nevnt, men en gjennomgående ny profil. Fotograf Cathrine Dokken var hos oss en hel dag og tok bilder til vår nye hjemmeside og diverse brosjyrer og annet materiell. Den flotte marsipankaken med vår nye logo! Det ble holdt taler, og alle som har jobbet her i alle de 20 årene, mottok en gave. Ragnarock spilte, og koret vårt sang 3 flotte sanger for oss. Den nye profilen ble lansert på jubileumsfesten vår i oktober 2011 Det var et stort antall gjester og vi fikk mange tilbakemeldinger på at de syntes festen var en fin markering, samt generelt at Nordpolen Industrier AS gjør en god og viktig jobb.

5 Investeringer I Nordpolen Industrier AS sin strategiske plan for perioden , kommer det frem planer for investeringer. Det er gjort investeringer i 2011, samt at det skal gjennomføres investeringer for Dette er ønsker som er framkommet og som det vil være aktuelt for Nordpolen Industrier AS å investere i. Investeringene er knyttet til tidligere omtalte strategiske valg og den daglige driften vi allerede har. Disse investeringene vil bli behandlet i styret i den grad de er av strategisk betydning og vil bli knyttet opp mot det enkelte års budsjett. Investeringen gjennomført i 2011, eller som er planlagt gjennomført i 2012: - Ny sveisemaskin - Ny sekketralle - Nye dataprogramvare - Nye stoler - Kraftig kjøkkenmaskin - Service/bestikk/knivsliper - Pedagogiske hjelpemidler til brukere, som trykkfølsom skjerm og større skjerm (ref: Nordpolen Industrier sin strategiske plan for ). Det vil også bli investeringer i forhold til våre nye prosjekter for 2012, som innføring av Miljøfyrtårn. APS avdeling Nordpolen Industrier AS har en APSavdeling (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet) med 10 tiltaksplasser. APS er skilt ut som en egen avdeling ved vår bedrift. APS er et arbeidsmarkedstiltak for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. APS tilbys arbeidssøkere som mottar arbeidsavklaringspenger, som har usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for tett og bred oppfølging. Målet for tiltaket er å vurdere arbeidsevne på deltakerne, hvor formidling til ordinært arbeid eller utdanning vil være et mål. APS innebærer tilrettelagt arbeidstrening, kartlegging, observasjon, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler vil være sosial trening, veiledning og motivering. Varigheten på tiltaket skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet, innenfor maksimalgrensen som er 12 måneder. Nytt av året er at vår APS avdeling nå er delt i 2 arbeidsstasjoner; vi har 5 stk plasser i vår interne kantine, samt 5 stk plasser for barnehage/miljøarbeid. Nordpolen Industrier AS har fokus på å tilby våre APS-deltakere som er på tiltak fra NAV et så godt og tilpasset attføringsløp som mulig. NAV Tiltak Oslo har ønsket at alle arbeidsmarkedsbedriftene i Oslo skal

6 spesialiseres, slik at alle har få -men gode -arenaer for arbeidspraksis. Tanken er at da skal vi bli flinkere og dyktigere på det spesifiserte/spesialiserte områder. For Nordpolen ønsker NAV Tiltak Oslo at vi endrer vår avdeling og legger til rette for 5 plasser i kantine og 5 plasser i ekstern barnehage/miljøarbeid; arbeidstrening som miljøarbeider ved vår VTA-avdeling eller i ekstern barnehage. Vi har inngått et samarbeid med barnehagen Ragnas Hage. Dette startet opp høsten Samarbeid med ekstern barnehage skal implementeres i Nordpolens attføringstilbud. Vi gjennomgår hva som kreves av kompetanse for å veilede deltakere på arbeidstrening i barnehage, og hvordan veilederkompetansen hos Nordpolen kan øke. Attføringsleder jobber med et utviklingsprosjekt for å øke Nordpolens veilederkompetanse i barnehage, blant annet gjennom et 2 dagers kurs holdt av en student ved førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Dette vil gjennomføres i januar Formidlingsresultatene 2011 for APS: Antall deltakere som har sluttet hos Oss i 2011: 10 stk derav: - Formidlet til ordinært arbeid: 2 stk - Utdanning: 2 stk - Andre aktive løsninger: 0 - Passive løsninger: 6 stk Gjennomsnittelig varighet på tiltaket: 1-10 måneder: måneder: 5 Ved APS avdelingen skrives kvalifiseringsplaner med alle deltakerne, og de følges grundig opp. Deltakerne har jevnlig veiledersamtaler med sin APS veileder, samt med attføringsleder. Vi følger kravspesifikasjonen fra NAV. Vår VTA avdeling Nordpolen Industrier AS er godkjent med 20 arbeidsplasser for yrkeshemmede, primært psykisk utviklingshemmede. I hele 2011 har bedriften hatt henholdsvis 23 arbeidstaker tilknyttet virksomheten ved vår VTA avdeling, hvorav 10 menn og 13 kvinner. Arbeidstakerne kommer fra 12 forskjellige bydeler. Vi har 3-4 arbeidsledere ved denne avdelingen. I slutten av 2011 fylte en arbeidstaker 70 år og han mister dermed automatisk sin VTA-plass hos oss, men vi lar han likevel jobbe hos oss inntil videre. Per hadde vi altså 22 arbeidstakere på VTA-avdelingen. Vi har hatt 1 hospitant i 2011 (fra mai), fra Persbråten videregående skole. Hun har jobbet én dag per uke. VTA tiltaket tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til utvikling av deres ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av

7 varer og tjenester. VTA tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. 1 arbeidstaker har arbeidstrening på Sagene brannstasjon hver fredag. 1 arbeidstaker jobber fast en dag i uka i OPT sin kantine. I vår VTA avdeling kan vi tilby ulike arbeidsoppgaver, hovedsaklig innenfor pakking- og distribusjon og montering, men det finnes også mulighet for arbeid i vår interne kantine og i barnehage. Arbeidstakerne ved VTA avdelingen ved Nordpolen Industrier AS har en høy gjennomsnittsalder. Vi har 1 deltaker som fylte 70 år i 2011, videre 1 deltaker som fyller 70 år i VTA arbeidstakerne hadde bonuslønn pålydende kr. 17,25 per time i I 2011 er det blitt skrevet årsrapporter for alle arbeidstakerne på vår VTA avdeling. Dette er gjort i nært samarbeid med den enkelte arbeidstaker. Vi skriver handlingsplan for og med arbeidstakerne. Disse utgjør underlaget for medarbeidersamtaler med arbeidstakerne. Det ble avholdt 2 medarbeidersamtaler i Det er kontinuerlig et nært samarbeid mellom arbeidsplass og foresatte/bolig. Vi har et stort fokus på målene som arbeidstakerne har i sine handlingsplaner, så disse blir fulgt opp. Vi er opptatt av utvikling og læring for våre arbeidstakere, primært gjennom arbeid. Vi har fokus på Kosthold & helse og vi har en arbeidstaker som er utnevnt til kostholdsekspert, og som ukentlig lager kostholdstips til oss. Disse henges opp på informasjonstavlen. Av og til skriver hun inn oppskrifter (på data) på sunn mat til oss, som hun deler ut til alle. Videre har vi lesing av dikt hver fredag. Det er en fast arbeidstaker som har ansvaret for dette. Vi har kjøpt inn diktbøker og i løpet av uka skriver hun inn et dikt (på data) som hun øver på, og fremfører for alle i siste pausen på fredager. Vi følger kravspesifikasjonen fra NAV.

8 Kantina Vår interne kantine har tilbudt både lunsjmat & catering i år. Vi har servert salater, bagetter med variert pålegg, smørbrød, snitter, frukt, karbonadesmørbrød etc. Videre har vi dagens rett, som ofte er varm mat. Vi har i 2011 hatt en kantineleder med ansvar for drift av kantina, en videreført prosjektstilling. Denne prosjektstillingen ble opprettet i desember APS veileder arbeider som veileder for APS deltakerne som jobber i kantina. I tillegg til 5 stk APS deltakere, jobber også 3 stk arbeidstakere fra VTA- avdelingen i kantina. vår). Vi øker da den halve arbeidslederstillingen i VTA-avdelingen, og ansetter en ny person som arbeidsleder i 100 % stilling, foreløpig i et 6 måneders engasjement. Ny arbeidsleder har jobbet som fulltids vikar hos oss i august og september Vi har flinke og faste VTA-arbeidstakere som gjør en veldig god jobb i kantina vår. Disse får fortsette kantinearbeidet i Klager og avvik Nordpolen Industrier AS har skrevet 4 avviksmeldinger i løpet av Vi har ikke mottatt noen klager. Mer enn forespeilet er APS-tiltaket et lavterskeltilbud, og på grunn av mindre arbeidskapasitet enn vi forventet, vil vi fra 1. januar 2012 endre kantina fra sin nåværende form. Vi skal fortsatt lage intern lunsj, samt møtemat til styremøter på Nordpolen og Ragna Ringdal, men inntil videre slutter vi med catering. Det betyr at prosjektstillingen i kantina reduseres til halv stilling, og denne overtas av en arbeidsleder (som tidligere har hatt ansvaret for kantina

9 Personalet Pr bestod vår personalgruppe av 7 ordinært ansatte, 1 prosjektstilling og 1 person ansatt i et engasjement. Ragnhild Næss er daglig leder. Aina Berge er nestleder og attføringsleder. Kjell André Røttervold er produksjonsleder. Magnus Kristiansen har jobbet som driftsansvarlig i vår kantine i Denne prosjektstillingen reduseres fra 1. januar 2012 til halv stilling, og overtas av Jeanette Partyka. Vi ansetter da Henning Larsen som arbeidsleder i 100 % stilling, foreløpig i et 6 måneders engasjement. Marit Beverfjord og Maria Storberg er ansatt som APS-veiledere. Jeanette Partyka har jobbet i vår VTA avdeling som arbeidsleder. Rune Kristiansen er ansatt som arbeidsleder på VTA med utvidet ansvar. Manuela Zehe sluttet som arbeidsleder hos oss i juli 2011, og Silje Skoga overtok som arbeidsleder i hennes stilling fra 1. oktober I august og september hadde vi vikar (Henning Larsen) på fulltid. Ansattes kompetanse: Vår kompetanse består både av formell teoretisk utdannelse og realkompetanse. Det er etablert gode systemer som er bygd opp rundt de enkelte tiltakene. Vi har i mange år hatt et VTA tilbud og våre deltakere har vært hos oss over lang tid. Nordpolen Industrier AS er kjent for å ha et trygt, godt og inkluderende miljø. Vi jobber aktivt med trivsel på arbeidsplassen samt å ivareta den enkeltes arbeidsevne. På vår APS avdeling jobber vi i hovedsak med arbeidstrening og kartlegging. Vi legger til rette for at deltakerne kan se hvilke jobbmuligheter de har, og å utvikle sine positive egenskaper. Vi har i denne sammenheng fokus på bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser. Nordpolen Industrier AS er opptatt av å styrke og utvikle bedriftens kompetanse. Enkelte av våre ansatte mangler formell kompetanse. Vi har fokus på å styrke denne. Vi følger en kompetanseutviklingsplan.

10 Pr består personalgruppa på Nordpolen Industrier av følgende kompetanse: Daglig leder: Ragnhild Næss - Vernepleier, ferdig utdannet Oslo Vernepleierhøyskole Administrasjon og ledelse, Høyskolen i Akershus 1994/95. - Økonomikurs gjennom NARF. - Erfaring i arbeid som miljøterapeut. - Erfaring som boldere og avdelingsleder Nestleder/attføringsleder: Aina Berge - Sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo. - Spesialpedagogikk ved UiO (emne). - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Bedriftspedagogikk ved Høyskolen. - Erfaring med markedsføringsledelse/administrasjon Produksjonsleder: Kjell André Røttervold - Statens håndverks og industriskole, 3 års studium, -høgskolekandidat. - 1 årig praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere og kunsthåndverkere ved Høgskolen i Oslo. - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Erfaring i arbeid som miljøterapeut. APS-veileder/eQuass ansvarlig: Marit Beverfjord - Sogn og Fjordane Distriktshøgskole. Førebyggande miljøarbeid for barn og unge. - Ex. Phil og pedagogisk grunnfag. Personlighets- og utviklingsteori og Motivasjon og læring (emne). - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Har erfaring som miljøterapeut og boleder.

11 VTA- arbeidsleder: Rune Kristiansen - Sterk realkompetanse som han har opparbeidet gjennom arbeid med psykisk utviklingshemmede siden APS- veileder: Maria Storberg - Hjelpepleier med videreutdanning i rehabilitering. - Barnepleier. - Voksenpedagogikk, Høyskolen i Telemark - Erfaring i arbeid som miljøterapeut og stedfortreder ved bolig. - Studerer nå Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. VTA- arbeidsleder: Silje Skoga - Sosionom - Erfaring i arbeid med rusmisbrukere og eldre VTA- arbeidsleder: Jeanette Partyka - 15 års erfaring med kantinedrift. Har drevet kantine på skole i 7 år, som selvstendig næringsdrivende. - Praksis som skoleassistent. - Jeanette vil overta som kantineansvarlig hos Nordpolen industrier AS fra Hun har også tidligere hatt denne stillingen hos oss.

12 Kompetanseheving og organisasjonsutvikling VTA- arbeidsleder: Henning Larsen - Sosionom - Offentlig forvaltning fra HiOA (emne) - Erfaring fra arbeid med rusmisbrukere - Erfaring fra barnevernsarbeid - Fagbrev som mekaniker - Utdanning som teknisk mellomleder (videreutdanning i mekanikk) - Henning starter hos oss som VTAarbeidsleder fra Kantine ansvarlig: Magnus Kristiansen - Utdannet kokk - Jobbet hos Nordpolen Industrier AS til Vi har i dag en stab med et godt samhold og mye realkompetanse, men vi har fokus på opplæring som gir formell kompetanse og påfyll våre ansatte. 1 ansatt gjennomfører studiet Karriereveiledning, i regi av ASVL på Høyskolen i Oslo og Akershus (pågår). 3 ansatte studerte Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen frem til juni Utviklingsprosjekt: APS i barnehage. Nestleder/attføringsleder gjennomfører studiet Bedriftspedagogikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun skriver nå et utviklingsprosjekt, hvor temaet er kompetanseheving hos Nordpolen: Å styrke vår veilederkompetanse i barnehage. Problemstillingen er: Hvilken kompetanse bør en APS veileder som veileder APS-deltakere på arbeidstrening i barnehage ha? Effektmålene er: 1. Vi har styrket vårt attføringstilbud ved å igangsette et samarbeid med ekstern barnehage for arbeidstrening for våre deltakere, i møte med NAV Tiltak Oslo sitt ønske. 2. Vi har et mer attraktivt tilbud for deltakere som trenger bistand til å komme tilbake til ordinært arbeidsliv.

13 3. Vi svarer på equass sitt krav om utvikling. Resultatmålene er: 1. Kompetansekartlegging: Å kartlegge kompetanse er nyttig for å få et bilde av hvilken kompetanse vi har i bedriften i dag, og hva som kreves/forventes av kompetanse for veileder i barnehage. Slik vil vi ha et utgangspunkt for å kunne se på hvilke læringstiltak som er nyttige. 2. Kurs: Vi skreddersyr et kursopplegg for våre 2 APS-veilderne, i samarbeid med bachelor student i Førskolelærerutdanningen ved HiOA. Målet er styrket veilederkompetanse i barnehage. Kurset vil avholdes i januar Utarbeide et ARBEIDSDOKUMENT: Veiledere skal observere og vurdere deltakers arbeidsevne i barnehagearbeid. Det betyr at de skal vurderes i forhold til stillingsinstruks og krav som barnehager har til sine assistenter. Vi utarbeider et HEFTE som inneholder kompetansemålene for APSdeltakeren i barnehage. Dette vil fungere som et arbeidsdokument for veilederen. Som igjen vil være et godt grunnlag for vår sluttrapport på deltakeren (til NAV). Kurs for ordinært ansatte i 2011 ASVL sin Fagkonferanse, februar 2011, 2 dager i Trondheim: 2 VTA-arbeidsledere deltok. Temaene på Fagkonferansen var: - Medarbeidersamtale med VTA - Vekst og Attføringsbedrifter og seksuelle overgrep - Digitale virkemidler - Veileder-, arbeidslederrollen og tilretteleggerrollen - Individuelle løp og ulike metoder og virkemidler - Arbeid og livskvalitet: Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid? - Vekstbedriftenes plass i arbeidsmarkedspolitikken - Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler Innføring av FAGTIMEN Vi har fra høsten 2011 innført FAGTIMEN for personalgruppa. Vi ønsker å kontinuerlig utvikle oss og heve kompetansen vår på områder spesielt av interesse for Nordpolen. Fagtimen betyr at alle i personalgruppa får 1 studiedag, hvor de på påfølgende ledermøte legger frem et foredrag om på forhånd valgt og godkjent tema. Temaer til nå har vært Kosthold/helse for utviklingshemmede, Angelmanns syndrom, Down syndrom og demens og MI (Motiverende Intervju). Vi fortsetter med Fagtimen i 2012.

14 Felles samlinger/seminarer i 2011 Årsplan: Utarbeidelse av årsplan på planleggingsdag, 1 dag (november 2011). Informasjon/seminar om LAR: Hele personalet hos Nordpolen Industrier AS deltok i starten av året på et seminar hvor temaet var Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR). LAR vil si at vedkommende blir behandlet med metadon eller suboxone/subutex. Flere deltakere ved vår APS-avdeling er knyttet til LAR og det er derfor viktig for oss å få mer kunnskap om dette. arbeidsoppgaver. Det ble et nyttig seminar. Eventyrlige Island Blid gjeng i snøværet foran fossefallet Gullfoss på Island Island: Vi avholdt et 3-dagers arbeidsseminar med ekstern konsulent på Reykjavik på Island. Temaet for seminaret var samarbeid, ansvarsoppgaver og ansvarsfordeling. Fokuset var på arbeidsmiljø. Vi utarbeidet et ansvarskart og fordelte Ragnhild & Marit på Island Vi bodde på Hotel Arnarhvoll i Reykjavik, og besøkte og badet i den blå lagune, og var på utflukt til de varme kildene ved Geysir, samt fossefallet Gullfoss (bildet). Selv om været var litt ruskete, hadde vi en flott og opplevelsesrik tur.

15 ARBEIDSMILJØ Det er 9 ansatte ved bedriften, hvorav 6 damer og 3 menn. Vi representerer en vid aldersgruppe, fra 29 til 55 år. Vi har felles møter hver dag kl hvor vi går igjennom dagsordenen, og kl dager i uken, hvor vi oppsummerer dagen. Videre avholder vi ledermøter hver 14 dag og APS møte hver tredje uke. Alle arbeidstakerne på VTA avdelingen har morgenmøte hver mandag. Her informerer vi om ukas arbeidsoppdrag og annet av interesse for arbeidstakerne. Dette er et diskusjonsforum hvor arbeidstakerne kommer med sine innspill og ønsker etc. Videre går vi gjennom alle miljøreglene. I tillegg har arbeidstakerne på VTA mulighet til å avholde møter uten at arbeidslederne er til stede. De har valgt egne møteledere for et år av gangen. De setter opp agendaen for dette møtet som de kaller for vennskapsmøte. Vi har et fokus på kosthold og helse, og vi har trim for alle VTA-deltakerne hver dag i 10 minutter før lunsj. Bedriftshelsetjeneste Vi gjennomførte en utredning av vårt ergonomiske arbeidsmiljø våren Vi hadde ergoterapeut fra Medica på besøk, som sjekket våre sittestillinger, lysforhold osv, samt avholdt samtaler med alle. Både arbeidstakerne på VTA samt personalet var med på dette. Ergoterapeuten hjalp til med å justere stoler. Vi kjøpte inn støttebrett for bena for de som ikke hadde dette, samt at vi kjøpte noen nye stoler ved behov. Førstehjelpskurs for alle i personalet ble gjennomført 25. mars Vi gjennomførte en fagdag om tannhelse for alle arbeidstakerne på VTA. En tannlege kom til Nordpolen og underviste oss i tannpuss og tannpleie. Det var nyttig og informativt. Deltakermøte på APS avdelingen avholdes ca. annenhver måned. Undervisning om tannhelse Vår daglige trim og dans Helsesituasjonen og arbeidsmiljøet ved bedriften er bra og viktig for oss. Arbeidsmiljø er et tema som vi jobber med kontinuerlig.

16 Haraldvangen I september 2011 hadde bedriften sin årlige tur med alle arbeidstakerne på VTA samt personalgruppa. Vi var også i år på Haraldvangen, i 3 dager. Der hadde vi aktive dager med fint program. Elena, Vebjørn, Anne Kathrine og Camilla på båttur. Hurdalssjøen Vi hygget oss med god middag og dans i storstua og i lavvoen på kvelden. Vi hadde en veldig innholdsrik og fin tur! Vi var på båtturer på idylliske Hurdalssjøen, spilte bocca og fotball, og for de tøffeste av oss var det tur med taubanen. Vebjørn og Elena i full speed. Marianne får kjøre båten! To gode venner: Jan og Camilla

17 Vebjørn & Silje (ny arbeidsleder) Per koser seg på Hurdalsfjorden. Julebord Nordpolen Industrier AS hadde tradisjon tro sitt årlige julebord på Linne Hotell. Dette var for VTA deltakerne samt personalet. Alle hadde pyntet seg med finstasen og vi spiste deilig julemat, etterpå var det kaffe og dans. Det var høy stemning og alle hygget seg. Gunnar så flott i dress på julebordet For deltakerne på APS avdelingen var vi på Mat & Mer på Bjølsen og spiste julelunsj. Julegaven i år var en toalettmappe med navnet deres på. Vi hadde også julekalender i år, hvor alle fikk en gave hver. Kenneth & Kristin

18 OPPDRAG OG OMSETNING. Verkstedet Arbeidsmengden og ordretilgangen har vært jevnt stor i Det har vært få og korte perioder uten oppdrag. Arbeidsoppgavene i 2011 har hovedsakelig bestått av postbehandling, pakking og montering. VTA står for hoveddelen av denne produksjonen, men APS deltakerne har også bidratt. I 2011 har vi hatt en fin omsetning på verkstedet. Vi har fått flere nye kunder og våre faste kunder har gitt oss nye og flere oppdrag. Vi hadde en stor jobb i forbindelse med VM på ski Vi pakket matpakker som ble delt ut til et fornøyd publikum på vei til og i Holmenkollen. Vi hadde flere større utsendelser for EF Education First Språkreiser. Da har vi på noen hektiske uker pakket flere titusen brev. Rune Larsson er fornøyd med å jobbe for EF Education First! Ellers har vi oppdrag fra flere trykkerier. For dem gjør vi alt fra små hastejobber til store monteringsjobber. Vi har også i år hatt store jobber for Stiftelsen Organdonasjon og Landsforeningen Uventet barnedød. Vi etiketterer flere blader og tidsskrift for en rekke kunder. Vi sender ut fakturaer for medlemsskap, for mange organisasjoner. I de få periodene hvor det har vært lite arbeidsoppdrag, har vi brukt tiden til øvelse i bruk av våre maskiner. Det trenes på skriving, telling, bruk av tellevekt, bretting av ark og mapper og lignende. Og videre blir tiden brukt til pedagogiske brettspill og dataspill. Dette øker tallforståelse, som igjen gir økte ferdigheter i forhold til telling og sortering, i tillegg til at det øker ferdighetene på data. Ledig tid blir også brukt til å rydde og vaske. Vi har 4 stk datamaskiner, som arbeidstakerne disponerer. Disse brukes i ledige stunder. Da skriver de inn oppskrifter og notater, samt får benytte maskinene til pedagogiske spill. Mange har etter hvert Facebookprofil, vi ser at økt bruk av Facebook, også gir bedre dataferdigheter. Nordpolen Industrier AS oppmuntrer og legger til rette for at deltakerne bruker sosiale medier. I perioder med store oppdrag og korte tidsfrister har vi vært så heldige at vi har kunnet benytte oss av en klasse fra Bjølsen skole som har tjent penger til skoletur med Aktive Fredsreiser. De har jobbet på kveldstid. Arbeidslederne gjør en god innsats. De har benyttet ledig tid til å øke ferdigheten hos arbeidstakerne, som igjen øker vår kvalitet på de produkter som vi leverer til våre kunder. Kantina Her ble det laget og solgt lunsj hver dag. Vi hadde også catering, og leverte en del møtemat i nærmiljøet og rundt om i Oslo.

19 UTFORDRINGER FOR Nr. 1. Å kontinuerlig ha 10 APSdeltakere inne. I samarbeid med NAV Tiltak har endret våre 10 stk tiltaksplasser (APS) til kun 2 arbeidsstasjoner: 5 deltakere i kantina og 5 deltakere i barnehage/miljøarbeider. Vi har utarbeidet prosjektrapporter for begge avdelingene. Meningen er at vi kun skal ta inn deltakere som er egnet for arbeidstrening på en av disse arenaene. Regjeringens budsjett gir konsekvenser for landets vekst- og attføringsbedrifter. Nytt i 2012 er at arbeidsmarkedsbedrifter i Oslo skal få tilskudd for APS etterbetalt fra 1/7-12. Ved å fjerne dagens ordning med forhåndsgodkjente plasser og seks måneders oppsigelsesfrist, fratas bedriftene vesentlig økonomisk forutsigbarhet. De foreslåtte endringene vil gjøre det vanskelig å planlegge og ivareta god kompetanse. Dermed vil tilbudet til personer som står utenfor arbeidslivet bli dårligere. Dette vil i praksis si at vi får betalt for hvor mange deltakere vi hadde inne sist måned. Vi kan risikere å få kun 70 % tilskudd om vi har 7 deltakere en måned. Tidligere har vi fått tilskudd for 10 plasser hver måned uansett. Det blir viktig for Nordpolen å ha 10 APS-deltakere inne. Per hadde vi 7 deltakere. Da vi nylig har endret våre arbeidsstasjoner, er det vanlig med treghet i systemet som gjør at det tar tid før saksbehandlere hos NAV vet om vårt tilbud og bruker oss. Vi får mange henvendelser, så det kan virke som flere etter hvert vet om våre tilbud og søker deltakere til Nordpolen. Nr. 2. Rekruttere nye kunder. Nordpolen Industrier AS hadde i 2011 en god omsetning i produksjonen. Her arbeider vi hovedsaklig med posthåndtering og enkel montering. Nordpolen Industrier AS har hatt stabile kunder over år. Det har imidlertid vært en endring i oppdrag fra disse, og vi ser at arbeidsoppdragene blir mer avanserte og fører til mer personalarbeid. Oppdragene går i retning av mer montering og mindre postbearbeiding. Vi har mistet flere kunder av de enkleste arbeidsoppdragene, og det er faktorer som økte portopriser, enkeltheten med e-postkampanjer og at bedrifter sender mindre reklame og informasjonsmateriell som er største årsak. Vi ser at det vil bli mindre arbeid i januar og utover, og Nordpolen Industrier AS har en produksjonsleder, som har som hovedoppgave å holde kontakt med eksisterende kunder og skaffe nye kunder. Fokus for 2012 vil være å skaffe flere kunder som kan gi oss faste og ikke for avanserte jobber.

20 NYE PROSJEKTER Nr. 1. Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Nordpolen Industrier AS har bestemt seg for å bli en Miljøfyrtårn-bedrift, og er alt i gang med arbeidet med dette. Miljøfyrtårn er en miljøsertifisering som hjelper bedrifter med å drive lønnsomt og miljøvennlig. Nr. 2. Implementering av tiltaket: Barnehage (APS) Dette utviklingsprosjektet er godt i gang, og vil være klart juni 2012, gjennom studiet Bedriftspedagogikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Dette innebærer opplæring av våre APS-veiledere i barnehagearbeid, kompetansemålene for barnehagearbeid av førskolelærer, samt utarbeidelse av et arbeidsdokument, som vil være et nyttig hjelpemiddel for veiledning i barnehage. Nr. 3. Resertifisering equass Vi ble equass-sertifisert 22. november equass står for European Quality in Social Services og er et system for kvalitetssikring og sertifisering av levering av velferdstjenester. Først skal vi gå gjennom en miljøanalyse, og deretter må vi oppfylle våre bransjekrav. Deretter vil vi bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn vil bety noen endringer og tiltak ved Nordpolen Industrier AS. Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig. Vi har satt opp en prosjektgruppe som skal jobbe med implementeringen av Miljøfyrtårn. Denne gruppen består av Silje Skoga (prosjektleder), Rune Kristiansen, Ragnhild Næss, Aina Berge og en konsulent fra Miljøfyrtårn. equass handler om 9 prinsipper for kvalitet i levering av velferdstjenester: - Lederskap - Rettigheter - Etikk - Partnerskap - Deltakelse - Personfokus - Helhetstanke - Resultatorientering - Kontinuerlig forbedring APS-veileder Marit Beverfjord har ansvaret for arbeidet med equass ved vår bedrift. Vi skal resertifiseres 22. november og det vil bli noe arbeid i den forbindelse. Men det viktigste er at vi alle regelmessig arbeider etter equass-

ORGANISASJONSKART VTA. APS Marit Beverfjord 25% Maria Storberg (arbeidsleder) Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo

ORGANISASJONSKART VTA. APS Marit Beverfjord 25% Maria Storberg (arbeidsleder) Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo ÅRSRAPPORT 2010 ORGANISASJONSKART Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2012

ORGANISASJONSKART 2012 Årsrapport 2012 ORGANISASJONSKART 2012 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 Årsrapport 2013 Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 ORGANISASJONSKART 2013 Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder)

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS 0 Innhold 1 Innledning.... 2 1.1 Foretningsidé og visjon... 3 1.2 Hovedmål.... 3 1.3 Tjenester og produkter... 4 2 Kjøpskriterier.... 4 2.1 Kjøpskriterier

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Innholdsfortegnelse: På forsiden: APS-avdelingen ved Nordpolen Industrier er på julelunsj og omvisning på Hadeland Glassverk

Innholdsfortegnelse: På forsiden: APS-avdelingen ved Nordpolen Industrier er på julelunsj og omvisning på Hadeland Glassverk Innholdsfortegnelse: Organisasjonskart OM BEDRIFTEN o Eierforhold/tiltaksarrangør o Mål & visjon o Personalet o EQuass o Miljøsertifisering o Investeringer o Organisasjonsutvikling o Forbedringsprosjekter

Detaljer

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Organisasjonskart Balder Tekstil as Baldersgate 9 0263 Oslo Tlf.: 23 27 13 00 Faks.: 22 55 53 40 E-post: balder.tekstil@getmail.no www.balder-tekstil.no STYRET Balder

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet Ernæring, levevaner og helse Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med bransjeforeningen Attføringsbedriftene og Høgskolen i Akershus Studiet gir

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f)

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Sluttrapport TRØ TE (2012-1-613)(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Prosjektleder Monika Nerheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for prosjektet/målsetting... 3 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll.

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Eiermøtet i Asker Kommune, 07.05.2013. Daglig leder Marit Sandberg Mål og resultater for arbeidstakere

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 47, år 2015, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere Brukeroversikt 31.12.2012 Varig Tilrettelagt 61 Lærekandidater 13 Attføring 178 Totalt til enhver tid 252 Årlig ca 360 Kompetanseprofil 31.12.12 43 ordinært ansatte antall med videregående 1 antall med

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Innledning

Detaljer

Dagskonferanse 1 mars 2016

Dagskonferanse 1 mars 2016 Dagskonferanse 1 mars 2016 «NAV; situasjonsbilde og virkemidler» Grunde Grimsrud/ NAV-leder i Porsgrunn Det er opp til kommunene hvilke integreringstjenester de ønsker at NAV skal ha ansvar for i kommunen

Detaljer

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset - Hansnses - Kantina Møtedato: 23.02.2006 Tid: 1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS - en Vekst 7/ i - M/ bedrift Årsmelding For Driftsåret 2015 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS - en Vekst bedrift Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 3 Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter 11.3.214 Jon Qvortrup Attføringsbedriftene Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og problemstilling... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 A2G Gruppen AS Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 Informasjon om bedriften: Et konsern, består av A2G Gruppen AS og 7 datterselskap Arbeidsmarkedsbedrift- ledende leverandør av arbeidsrettede tjenester

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf 2017 / 2018 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger. I tillegg til

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/ ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/ ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/1940-1 ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Referat fra møte i RGB nr. 452 Nr.452

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Molde voksenopplæring: Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Regional lederkonferanse, Trondheim 27.-28.

Molde voksenopplæring: Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Regional lederkonferanse, Trondheim 27.-28. Molde voksenopplæring: Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 27.-28.februar 2014 Hva er opplæring i grunnleggende ferdigheter? Voksne

Detaljer

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Lyngtua Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Vinterkonferansen 2.- 3. februar 2010 Clarion Hotel Oslo Airport. Faglig utvikling og nettverks- bygging

Vinterkonferansen 2.- 3. februar 2010 Clarion Hotel Oslo Airport. Faglig utvikling og nettverks- bygging Vinterkonferansen 2.- 3. februar 2010 Clarion Hotel Oslo Airport Faglig utvikling og nettverks- bygging Program tirsdag 2. februar 10.00 10.05 Åpning av Vinterkonferansen Dag Sandvik, Direktør ASVL 10.05

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer