ORGANISASJONSKART 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSKART 2011"

Transkript

1

2 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: Faks.: E-post: Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen Ragna Ringdal og Oslo Kommune, med henholdsvis 52 % og 48 %. Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder) Stig Sætre (nestleder) Knut Slåtta (styremedlem) Helene Marie Mo (styremedlem) Marit Beverfjord (styremedlem) Daglig leder Ragnhild Næss Nestleder/ Attføringsleder Aina Berge Produksjonsleder Kjell André Røttervold Kantineansvarlig Magnus Kristiansen VTA-avdelingen Arbeidsledere: Rune Kristiansen Silje Skoga Jeanette Partyka (50 %) 20 VTA-arbeidstakere APS-avdelingen Veiledere: Marit Beverfjord Maria Storberg 10 APS-deltakere

3 OM BEDRIFTEN: Eierforhold/tiltaksarrangør Nordpolen Industrier AS er en vekstbedrift, med Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter (52 %) og Oslo kommune (48 %) som eiere. Bedriften er selvstendig styrt ut fra aksjeloven. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift med VTA tiltak (Varig Tilrettelagt Arbeid) og APS tiltak (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet). Vi har 10 stk godkjente tiltaksplasser for APS og 20 stk godkjente tiltaksplasser for VTA. Styret har fått en ny representant, etter at Marie Brattebakke sluttet i styret. Ny representant heter Helene Marie Mo. Mål & visjon Vår visjon er som følger: Det er godt å ha jobb - trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid Vi er en bedrift hvor mennesker i vekst står i fokus. Selskapets formål er å arrangere arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmende primært fra Oslo. Sysselsetningen skal bidra til at de enkelte yrkeshemmede kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Sysselsetningen skal ha en hovedvekt på tjenesteyting i forhold til våre oppdragsgivere. Vårt primære mål er å gi mennesker med spesielle behov en mulighet til å være i arbeid. Vår bedrift skal gi yrkeshemmede reell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening, samt mulighet for varig tilrettelagt arbeid for deltakere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet. Målet vårt videre er å skreddersy arbeidstrening til deltakere, slik at vedkommende kan se hvilke jobbmuligheter en har, og utvikle sine positive egenskaper i form av bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser. Vi tilbyr kartlegging og veiledning, samt opplæring og arbeidstrening, på veien mot ordinært arbeid. Dette får vi muligheten til gjennom vårt samarbeid med NAV. Ny logo, grafisk identitet og internettside. Vi startet en prosess tidlig i 2011 med oppgradering av profilen vår. Vi har et godt samarbeid med Kreativ Strek, som har utformet vår nye profil i samarbeid med oss. Vi er veldig fornøyde med resultatet. Vårt nye utseende ble lansert på 20-årsdagen vår 13. oktober 2011.

4 Vår nye logo ser slik ut: Som vår i vår gamle logo, er jordkloden med. Sammen med Nordstjerna. Den har vist vei for mange farende opp gjennom århundrene. Nordpolen Industrier AS er et fast punkt i livet og viktig for mange mennesker. Jubileum Nordpolen Industrier AS var 20 år i 2011, og 13. oktober markerte vi dette med en fest! Vi inviterte styret, pårørende, boliger, tidligere ansatte og ASVL. Vi hadde oppgradert lokalene våre noe før festen, med blant annet nytt inngangsparti. Vi lanserte vår nye profil på festen, med avduking av stort skilt med den nye logoen vår. Vi serverte wraps, kaker, kaffe og brus. Vi har ikke bare ny logo som nevnt, men en gjennomgående ny profil. Fotograf Cathrine Dokken var hos oss en hel dag og tok bilder til vår nye hjemmeside og diverse brosjyrer og annet materiell. Den flotte marsipankaken med vår nye logo! Det ble holdt taler, og alle som har jobbet her i alle de 20 årene, mottok en gave. Ragnarock spilte, og koret vårt sang 3 flotte sanger for oss. Den nye profilen ble lansert på jubileumsfesten vår i oktober 2011 Det var et stort antall gjester og vi fikk mange tilbakemeldinger på at de syntes festen var en fin markering, samt generelt at Nordpolen Industrier AS gjør en god og viktig jobb.

5 Investeringer I Nordpolen Industrier AS sin strategiske plan for perioden , kommer det frem planer for investeringer. Det er gjort investeringer i 2011, samt at det skal gjennomføres investeringer for Dette er ønsker som er framkommet og som det vil være aktuelt for Nordpolen Industrier AS å investere i. Investeringene er knyttet til tidligere omtalte strategiske valg og den daglige driften vi allerede har. Disse investeringene vil bli behandlet i styret i den grad de er av strategisk betydning og vil bli knyttet opp mot det enkelte års budsjett. Investeringen gjennomført i 2011, eller som er planlagt gjennomført i 2012: - Ny sveisemaskin - Ny sekketralle - Nye dataprogramvare - Nye stoler - Kraftig kjøkkenmaskin - Service/bestikk/knivsliper - Pedagogiske hjelpemidler til brukere, som trykkfølsom skjerm og større skjerm (ref: Nordpolen Industrier sin strategiske plan for ). Det vil også bli investeringer i forhold til våre nye prosjekter for 2012, som innføring av Miljøfyrtårn. APS avdeling Nordpolen Industrier AS har en APSavdeling (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet) med 10 tiltaksplasser. APS er skilt ut som en egen avdeling ved vår bedrift. APS er et arbeidsmarkedstiltak for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. APS tilbys arbeidssøkere som mottar arbeidsavklaringspenger, som har usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for tett og bred oppfølging. Målet for tiltaket er å vurdere arbeidsevne på deltakerne, hvor formidling til ordinært arbeid eller utdanning vil være et mål. APS innebærer tilrettelagt arbeidstrening, kartlegging, observasjon, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler vil være sosial trening, veiledning og motivering. Varigheten på tiltaket skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet, innenfor maksimalgrensen som er 12 måneder. Nytt av året er at vår APS avdeling nå er delt i 2 arbeidsstasjoner; vi har 5 stk plasser i vår interne kantine, samt 5 stk plasser for barnehage/miljøarbeid. Nordpolen Industrier AS har fokus på å tilby våre APS-deltakere som er på tiltak fra NAV et så godt og tilpasset attføringsløp som mulig. NAV Tiltak Oslo har ønsket at alle arbeidsmarkedsbedriftene i Oslo skal

6 spesialiseres, slik at alle har få -men gode -arenaer for arbeidspraksis. Tanken er at da skal vi bli flinkere og dyktigere på det spesifiserte/spesialiserte områder. For Nordpolen ønsker NAV Tiltak Oslo at vi endrer vår avdeling og legger til rette for 5 plasser i kantine og 5 plasser i ekstern barnehage/miljøarbeid; arbeidstrening som miljøarbeider ved vår VTA-avdeling eller i ekstern barnehage. Vi har inngått et samarbeid med barnehagen Ragnas Hage. Dette startet opp høsten Samarbeid med ekstern barnehage skal implementeres i Nordpolens attføringstilbud. Vi gjennomgår hva som kreves av kompetanse for å veilede deltakere på arbeidstrening i barnehage, og hvordan veilederkompetansen hos Nordpolen kan øke. Attføringsleder jobber med et utviklingsprosjekt for å øke Nordpolens veilederkompetanse i barnehage, blant annet gjennom et 2 dagers kurs holdt av en student ved førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Dette vil gjennomføres i januar Formidlingsresultatene 2011 for APS: Antall deltakere som har sluttet hos Oss i 2011: 10 stk derav: - Formidlet til ordinært arbeid: 2 stk - Utdanning: 2 stk - Andre aktive løsninger: 0 - Passive løsninger: 6 stk Gjennomsnittelig varighet på tiltaket: 1-10 måneder: måneder: 5 Ved APS avdelingen skrives kvalifiseringsplaner med alle deltakerne, og de følges grundig opp. Deltakerne har jevnlig veiledersamtaler med sin APS veileder, samt med attføringsleder. Vi følger kravspesifikasjonen fra NAV. Vår VTA avdeling Nordpolen Industrier AS er godkjent med 20 arbeidsplasser for yrkeshemmede, primært psykisk utviklingshemmede. I hele 2011 har bedriften hatt henholdsvis 23 arbeidstaker tilknyttet virksomheten ved vår VTA avdeling, hvorav 10 menn og 13 kvinner. Arbeidstakerne kommer fra 12 forskjellige bydeler. Vi har 3-4 arbeidsledere ved denne avdelingen. I slutten av 2011 fylte en arbeidstaker 70 år og han mister dermed automatisk sin VTA-plass hos oss, men vi lar han likevel jobbe hos oss inntil videre. Per hadde vi altså 22 arbeidstakere på VTA-avdelingen. Vi har hatt 1 hospitant i 2011 (fra mai), fra Persbråten videregående skole. Hun har jobbet én dag per uke. VTA tiltaket tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til utvikling av deres ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av

7 varer og tjenester. VTA tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. 1 arbeidstaker har arbeidstrening på Sagene brannstasjon hver fredag. 1 arbeidstaker jobber fast en dag i uka i OPT sin kantine. I vår VTA avdeling kan vi tilby ulike arbeidsoppgaver, hovedsaklig innenfor pakking- og distribusjon og montering, men det finnes også mulighet for arbeid i vår interne kantine og i barnehage. Arbeidstakerne ved VTA avdelingen ved Nordpolen Industrier AS har en høy gjennomsnittsalder. Vi har 1 deltaker som fylte 70 år i 2011, videre 1 deltaker som fyller 70 år i VTA arbeidstakerne hadde bonuslønn pålydende kr. 17,25 per time i I 2011 er det blitt skrevet årsrapporter for alle arbeidstakerne på vår VTA avdeling. Dette er gjort i nært samarbeid med den enkelte arbeidstaker. Vi skriver handlingsplan for og med arbeidstakerne. Disse utgjør underlaget for medarbeidersamtaler med arbeidstakerne. Det ble avholdt 2 medarbeidersamtaler i Det er kontinuerlig et nært samarbeid mellom arbeidsplass og foresatte/bolig. Vi har et stort fokus på målene som arbeidstakerne har i sine handlingsplaner, så disse blir fulgt opp. Vi er opptatt av utvikling og læring for våre arbeidstakere, primært gjennom arbeid. Vi har fokus på Kosthold & helse og vi har en arbeidstaker som er utnevnt til kostholdsekspert, og som ukentlig lager kostholdstips til oss. Disse henges opp på informasjonstavlen. Av og til skriver hun inn oppskrifter (på data) på sunn mat til oss, som hun deler ut til alle. Videre har vi lesing av dikt hver fredag. Det er en fast arbeidstaker som har ansvaret for dette. Vi har kjøpt inn diktbøker og i løpet av uka skriver hun inn et dikt (på data) som hun øver på, og fremfører for alle i siste pausen på fredager. Vi følger kravspesifikasjonen fra NAV.

8 Kantina Vår interne kantine har tilbudt både lunsjmat & catering i år. Vi har servert salater, bagetter med variert pålegg, smørbrød, snitter, frukt, karbonadesmørbrød etc. Videre har vi dagens rett, som ofte er varm mat. Vi har i 2011 hatt en kantineleder med ansvar for drift av kantina, en videreført prosjektstilling. Denne prosjektstillingen ble opprettet i desember APS veileder arbeider som veileder for APS deltakerne som jobber i kantina. I tillegg til 5 stk APS deltakere, jobber også 3 stk arbeidstakere fra VTA- avdelingen i kantina. vår). Vi øker da den halve arbeidslederstillingen i VTA-avdelingen, og ansetter en ny person som arbeidsleder i 100 % stilling, foreløpig i et 6 måneders engasjement. Ny arbeidsleder har jobbet som fulltids vikar hos oss i august og september Vi har flinke og faste VTA-arbeidstakere som gjør en veldig god jobb i kantina vår. Disse får fortsette kantinearbeidet i Klager og avvik Nordpolen Industrier AS har skrevet 4 avviksmeldinger i løpet av Vi har ikke mottatt noen klager. Mer enn forespeilet er APS-tiltaket et lavterskeltilbud, og på grunn av mindre arbeidskapasitet enn vi forventet, vil vi fra 1. januar 2012 endre kantina fra sin nåværende form. Vi skal fortsatt lage intern lunsj, samt møtemat til styremøter på Nordpolen og Ragna Ringdal, men inntil videre slutter vi med catering. Det betyr at prosjektstillingen i kantina reduseres til halv stilling, og denne overtas av en arbeidsleder (som tidligere har hatt ansvaret for kantina

9 Personalet Pr bestod vår personalgruppe av 7 ordinært ansatte, 1 prosjektstilling og 1 person ansatt i et engasjement. Ragnhild Næss er daglig leder. Aina Berge er nestleder og attføringsleder. Kjell André Røttervold er produksjonsleder. Magnus Kristiansen har jobbet som driftsansvarlig i vår kantine i Denne prosjektstillingen reduseres fra 1. januar 2012 til halv stilling, og overtas av Jeanette Partyka. Vi ansetter da Henning Larsen som arbeidsleder i 100 % stilling, foreløpig i et 6 måneders engasjement. Marit Beverfjord og Maria Storberg er ansatt som APS-veiledere. Jeanette Partyka har jobbet i vår VTA avdeling som arbeidsleder. Rune Kristiansen er ansatt som arbeidsleder på VTA med utvidet ansvar. Manuela Zehe sluttet som arbeidsleder hos oss i juli 2011, og Silje Skoga overtok som arbeidsleder i hennes stilling fra 1. oktober I august og september hadde vi vikar (Henning Larsen) på fulltid. Ansattes kompetanse: Vår kompetanse består både av formell teoretisk utdannelse og realkompetanse. Det er etablert gode systemer som er bygd opp rundt de enkelte tiltakene. Vi har i mange år hatt et VTA tilbud og våre deltakere har vært hos oss over lang tid. Nordpolen Industrier AS er kjent for å ha et trygt, godt og inkluderende miljø. Vi jobber aktivt med trivsel på arbeidsplassen samt å ivareta den enkeltes arbeidsevne. På vår APS avdeling jobber vi i hovedsak med arbeidstrening og kartlegging. Vi legger til rette for at deltakerne kan se hvilke jobbmuligheter de har, og å utvikle sine positive egenskaper. Vi har i denne sammenheng fokus på bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser. Nordpolen Industrier AS er opptatt av å styrke og utvikle bedriftens kompetanse. Enkelte av våre ansatte mangler formell kompetanse. Vi har fokus på å styrke denne. Vi følger en kompetanseutviklingsplan.

10 Pr består personalgruppa på Nordpolen Industrier av følgende kompetanse: Daglig leder: Ragnhild Næss - Vernepleier, ferdig utdannet Oslo Vernepleierhøyskole Administrasjon og ledelse, Høyskolen i Akershus 1994/95. - Økonomikurs gjennom NARF. - Erfaring i arbeid som miljøterapeut. - Erfaring som boldere og avdelingsleder Nestleder/attføringsleder: Aina Berge - Sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo. - Spesialpedagogikk ved UiO (emne). - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Bedriftspedagogikk ved Høyskolen. - Erfaring med markedsføringsledelse/administrasjon Produksjonsleder: Kjell André Røttervold - Statens håndverks og industriskole, 3 års studium, -høgskolekandidat. - 1 årig praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere og kunsthåndverkere ved Høgskolen i Oslo. - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Erfaring i arbeid som miljøterapeut. APS-veileder/eQuass ansvarlig: Marit Beverfjord - Sogn og Fjordane Distriktshøgskole. Førebyggande miljøarbeid for barn og unge. - Ex. Phil og pedagogisk grunnfag. Personlighets- og utviklingsteori og Motivasjon og læring (emne). - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Har erfaring som miljøterapeut og boleder.

11 VTA- arbeidsleder: Rune Kristiansen - Sterk realkompetanse som han har opparbeidet gjennom arbeid med psykisk utviklingshemmede siden APS- veileder: Maria Storberg - Hjelpepleier med videreutdanning i rehabilitering. - Barnepleier. - Voksenpedagogikk, Høyskolen i Telemark - Erfaring i arbeid som miljøterapeut og stedfortreder ved bolig. - Studerer nå Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. VTA- arbeidsleder: Silje Skoga - Sosionom - Erfaring i arbeid med rusmisbrukere og eldre VTA- arbeidsleder: Jeanette Partyka - 15 års erfaring med kantinedrift. Har drevet kantine på skole i 7 år, som selvstendig næringsdrivende. - Praksis som skoleassistent. - Jeanette vil overta som kantineansvarlig hos Nordpolen industrier AS fra Hun har også tidligere hatt denne stillingen hos oss.

12 Kompetanseheving og organisasjonsutvikling VTA- arbeidsleder: Henning Larsen - Sosionom - Offentlig forvaltning fra HiOA (emne) - Erfaring fra arbeid med rusmisbrukere - Erfaring fra barnevernsarbeid - Fagbrev som mekaniker - Utdanning som teknisk mellomleder (videreutdanning i mekanikk) - Henning starter hos oss som VTAarbeidsleder fra Kantine ansvarlig: Magnus Kristiansen - Utdannet kokk - Jobbet hos Nordpolen Industrier AS til Vi har i dag en stab med et godt samhold og mye realkompetanse, men vi har fokus på opplæring som gir formell kompetanse og påfyll våre ansatte. 1 ansatt gjennomfører studiet Karriereveiledning, i regi av ASVL på Høyskolen i Oslo og Akershus (pågår). 3 ansatte studerte Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen frem til juni Utviklingsprosjekt: APS i barnehage. Nestleder/attføringsleder gjennomfører studiet Bedriftspedagogikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun skriver nå et utviklingsprosjekt, hvor temaet er kompetanseheving hos Nordpolen: Å styrke vår veilederkompetanse i barnehage. Problemstillingen er: Hvilken kompetanse bør en APS veileder som veileder APS-deltakere på arbeidstrening i barnehage ha? Effektmålene er: 1. Vi har styrket vårt attføringstilbud ved å igangsette et samarbeid med ekstern barnehage for arbeidstrening for våre deltakere, i møte med NAV Tiltak Oslo sitt ønske. 2. Vi har et mer attraktivt tilbud for deltakere som trenger bistand til å komme tilbake til ordinært arbeidsliv.

13 3. Vi svarer på equass sitt krav om utvikling. Resultatmålene er: 1. Kompetansekartlegging: Å kartlegge kompetanse er nyttig for å få et bilde av hvilken kompetanse vi har i bedriften i dag, og hva som kreves/forventes av kompetanse for veileder i barnehage. Slik vil vi ha et utgangspunkt for å kunne se på hvilke læringstiltak som er nyttige. 2. Kurs: Vi skreddersyr et kursopplegg for våre 2 APS-veilderne, i samarbeid med bachelor student i Førskolelærerutdanningen ved HiOA. Målet er styrket veilederkompetanse i barnehage. Kurset vil avholdes i januar Utarbeide et ARBEIDSDOKUMENT: Veiledere skal observere og vurdere deltakers arbeidsevne i barnehagearbeid. Det betyr at de skal vurderes i forhold til stillingsinstruks og krav som barnehager har til sine assistenter. Vi utarbeider et HEFTE som inneholder kompetansemålene for APSdeltakeren i barnehage. Dette vil fungere som et arbeidsdokument for veilederen. Som igjen vil være et godt grunnlag for vår sluttrapport på deltakeren (til NAV). Kurs for ordinært ansatte i 2011 ASVL sin Fagkonferanse, februar 2011, 2 dager i Trondheim: 2 VTA-arbeidsledere deltok. Temaene på Fagkonferansen var: - Medarbeidersamtale med VTA - Vekst og Attføringsbedrifter og seksuelle overgrep - Digitale virkemidler - Veileder-, arbeidslederrollen og tilretteleggerrollen - Individuelle løp og ulike metoder og virkemidler - Arbeid og livskvalitet: Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid? - Vekstbedriftenes plass i arbeidsmarkedspolitikken - Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler Innføring av FAGTIMEN Vi har fra høsten 2011 innført FAGTIMEN for personalgruppa. Vi ønsker å kontinuerlig utvikle oss og heve kompetansen vår på områder spesielt av interesse for Nordpolen. Fagtimen betyr at alle i personalgruppa får 1 studiedag, hvor de på påfølgende ledermøte legger frem et foredrag om på forhånd valgt og godkjent tema. Temaer til nå har vært Kosthold/helse for utviklingshemmede, Angelmanns syndrom, Down syndrom og demens og MI (Motiverende Intervju). Vi fortsetter med Fagtimen i 2012.

14 Felles samlinger/seminarer i 2011 Årsplan: Utarbeidelse av årsplan på planleggingsdag, 1 dag (november 2011). Informasjon/seminar om LAR: Hele personalet hos Nordpolen Industrier AS deltok i starten av året på et seminar hvor temaet var Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR). LAR vil si at vedkommende blir behandlet med metadon eller suboxone/subutex. Flere deltakere ved vår APS-avdeling er knyttet til LAR og det er derfor viktig for oss å få mer kunnskap om dette. arbeidsoppgaver. Det ble et nyttig seminar. Eventyrlige Island Blid gjeng i snøværet foran fossefallet Gullfoss på Island Island: Vi avholdt et 3-dagers arbeidsseminar med ekstern konsulent på Reykjavik på Island. Temaet for seminaret var samarbeid, ansvarsoppgaver og ansvarsfordeling. Fokuset var på arbeidsmiljø. Vi utarbeidet et ansvarskart og fordelte Ragnhild & Marit på Island Vi bodde på Hotel Arnarhvoll i Reykjavik, og besøkte og badet i den blå lagune, og var på utflukt til de varme kildene ved Geysir, samt fossefallet Gullfoss (bildet). Selv om været var litt ruskete, hadde vi en flott og opplevelsesrik tur.

15 ARBEIDSMILJØ Det er 9 ansatte ved bedriften, hvorav 6 damer og 3 menn. Vi representerer en vid aldersgruppe, fra 29 til 55 år. Vi har felles møter hver dag kl hvor vi går igjennom dagsordenen, og kl dager i uken, hvor vi oppsummerer dagen. Videre avholder vi ledermøter hver 14 dag og APS møte hver tredje uke. Alle arbeidstakerne på VTA avdelingen har morgenmøte hver mandag. Her informerer vi om ukas arbeidsoppdrag og annet av interesse for arbeidstakerne. Dette er et diskusjonsforum hvor arbeidstakerne kommer med sine innspill og ønsker etc. Videre går vi gjennom alle miljøreglene. I tillegg har arbeidstakerne på VTA mulighet til å avholde møter uten at arbeidslederne er til stede. De har valgt egne møteledere for et år av gangen. De setter opp agendaen for dette møtet som de kaller for vennskapsmøte. Vi har et fokus på kosthold og helse, og vi har trim for alle VTA-deltakerne hver dag i 10 minutter før lunsj. Bedriftshelsetjeneste Vi gjennomførte en utredning av vårt ergonomiske arbeidsmiljø våren Vi hadde ergoterapeut fra Medica på besøk, som sjekket våre sittestillinger, lysforhold osv, samt avholdt samtaler med alle. Både arbeidstakerne på VTA samt personalet var med på dette. Ergoterapeuten hjalp til med å justere stoler. Vi kjøpte inn støttebrett for bena for de som ikke hadde dette, samt at vi kjøpte noen nye stoler ved behov. Førstehjelpskurs for alle i personalet ble gjennomført 25. mars Vi gjennomførte en fagdag om tannhelse for alle arbeidstakerne på VTA. En tannlege kom til Nordpolen og underviste oss i tannpuss og tannpleie. Det var nyttig og informativt. Deltakermøte på APS avdelingen avholdes ca. annenhver måned. Undervisning om tannhelse Vår daglige trim og dans Helsesituasjonen og arbeidsmiljøet ved bedriften er bra og viktig for oss. Arbeidsmiljø er et tema som vi jobber med kontinuerlig.

16 Haraldvangen I september 2011 hadde bedriften sin årlige tur med alle arbeidstakerne på VTA samt personalgruppa. Vi var også i år på Haraldvangen, i 3 dager. Der hadde vi aktive dager med fint program. Elena, Vebjørn, Anne Kathrine og Camilla på båttur. Hurdalssjøen Vi hygget oss med god middag og dans i storstua og i lavvoen på kvelden. Vi hadde en veldig innholdsrik og fin tur! Vi var på båtturer på idylliske Hurdalssjøen, spilte bocca og fotball, og for de tøffeste av oss var det tur med taubanen. Vebjørn og Elena i full speed. Marianne får kjøre båten! To gode venner: Jan og Camilla

17 Vebjørn & Silje (ny arbeidsleder) Per koser seg på Hurdalsfjorden. Julebord Nordpolen Industrier AS hadde tradisjon tro sitt årlige julebord på Linne Hotell. Dette var for VTA deltakerne samt personalet. Alle hadde pyntet seg med finstasen og vi spiste deilig julemat, etterpå var det kaffe og dans. Det var høy stemning og alle hygget seg. Gunnar så flott i dress på julebordet For deltakerne på APS avdelingen var vi på Mat & Mer på Bjølsen og spiste julelunsj. Julegaven i år var en toalettmappe med navnet deres på. Vi hadde også julekalender i år, hvor alle fikk en gave hver. Kenneth & Kristin

18 OPPDRAG OG OMSETNING. Verkstedet Arbeidsmengden og ordretilgangen har vært jevnt stor i Det har vært få og korte perioder uten oppdrag. Arbeidsoppgavene i 2011 har hovedsakelig bestått av postbehandling, pakking og montering. VTA står for hoveddelen av denne produksjonen, men APS deltakerne har også bidratt. I 2011 har vi hatt en fin omsetning på verkstedet. Vi har fått flere nye kunder og våre faste kunder har gitt oss nye og flere oppdrag. Vi hadde en stor jobb i forbindelse med VM på ski Vi pakket matpakker som ble delt ut til et fornøyd publikum på vei til og i Holmenkollen. Vi hadde flere større utsendelser for EF Education First Språkreiser. Da har vi på noen hektiske uker pakket flere titusen brev. Rune Larsson er fornøyd med å jobbe for EF Education First! Ellers har vi oppdrag fra flere trykkerier. For dem gjør vi alt fra små hastejobber til store monteringsjobber. Vi har også i år hatt store jobber for Stiftelsen Organdonasjon og Landsforeningen Uventet barnedød. Vi etiketterer flere blader og tidsskrift for en rekke kunder. Vi sender ut fakturaer for medlemsskap, for mange organisasjoner. I de få periodene hvor det har vært lite arbeidsoppdrag, har vi brukt tiden til øvelse i bruk av våre maskiner. Det trenes på skriving, telling, bruk av tellevekt, bretting av ark og mapper og lignende. Og videre blir tiden brukt til pedagogiske brettspill og dataspill. Dette øker tallforståelse, som igjen gir økte ferdigheter i forhold til telling og sortering, i tillegg til at det øker ferdighetene på data. Ledig tid blir også brukt til å rydde og vaske. Vi har 4 stk datamaskiner, som arbeidstakerne disponerer. Disse brukes i ledige stunder. Da skriver de inn oppskrifter og notater, samt får benytte maskinene til pedagogiske spill. Mange har etter hvert Facebookprofil, vi ser at økt bruk av Facebook, også gir bedre dataferdigheter. Nordpolen Industrier AS oppmuntrer og legger til rette for at deltakerne bruker sosiale medier. I perioder med store oppdrag og korte tidsfrister har vi vært så heldige at vi har kunnet benytte oss av en klasse fra Bjølsen skole som har tjent penger til skoletur med Aktive Fredsreiser. De har jobbet på kveldstid. Arbeidslederne gjør en god innsats. De har benyttet ledig tid til å øke ferdigheten hos arbeidstakerne, som igjen øker vår kvalitet på de produkter som vi leverer til våre kunder. Kantina Her ble det laget og solgt lunsj hver dag. Vi hadde også catering, og leverte en del møtemat i nærmiljøet og rundt om i Oslo.

19 UTFORDRINGER FOR Nr. 1. Å kontinuerlig ha 10 APSdeltakere inne. I samarbeid med NAV Tiltak har endret våre 10 stk tiltaksplasser (APS) til kun 2 arbeidsstasjoner: 5 deltakere i kantina og 5 deltakere i barnehage/miljøarbeider. Vi har utarbeidet prosjektrapporter for begge avdelingene. Meningen er at vi kun skal ta inn deltakere som er egnet for arbeidstrening på en av disse arenaene. Regjeringens budsjett gir konsekvenser for landets vekst- og attføringsbedrifter. Nytt i 2012 er at arbeidsmarkedsbedrifter i Oslo skal få tilskudd for APS etterbetalt fra 1/7-12. Ved å fjerne dagens ordning med forhåndsgodkjente plasser og seks måneders oppsigelsesfrist, fratas bedriftene vesentlig økonomisk forutsigbarhet. De foreslåtte endringene vil gjøre det vanskelig å planlegge og ivareta god kompetanse. Dermed vil tilbudet til personer som står utenfor arbeidslivet bli dårligere. Dette vil i praksis si at vi får betalt for hvor mange deltakere vi hadde inne sist måned. Vi kan risikere å få kun 70 % tilskudd om vi har 7 deltakere en måned. Tidligere har vi fått tilskudd for 10 plasser hver måned uansett. Det blir viktig for Nordpolen å ha 10 APS-deltakere inne. Per hadde vi 7 deltakere. Da vi nylig har endret våre arbeidsstasjoner, er det vanlig med treghet i systemet som gjør at det tar tid før saksbehandlere hos NAV vet om vårt tilbud og bruker oss. Vi får mange henvendelser, så det kan virke som flere etter hvert vet om våre tilbud og søker deltakere til Nordpolen. Nr. 2. Rekruttere nye kunder. Nordpolen Industrier AS hadde i 2011 en god omsetning i produksjonen. Her arbeider vi hovedsaklig med posthåndtering og enkel montering. Nordpolen Industrier AS har hatt stabile kunder over år. Det har imidlertid vært en endring i oppdrag fra disse, og vi ser at arbeidsoppdragene blir mer avanserte og fører til mer personalarbeid. Oppdragene går i retning av mer montering og mindre postbearbeiding. Vi har mistet flere kunder av de enkleste arbeidsoppdragene, og det er faktorer som økte portopriser, enkeltheten med e-postkampanjer og at bedrifter sender mindre reklame og informasjonsmateriell som er største årsak. Vi ser at det vil bli mindre arbeid i januar og utover, og Nordpolen Industrier AS har en produksjonsleder, som har som hovedoppgave å holde kontakt med eksisterende kunder og skaffe nye kunder. Fokus for 2012 vil være å skaffe flere kunder som kan gi oss faste og ikke for avanserte jobber.

20 NYE PROSJEKTER Nr. 1. Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Nordpolen Industrier AS har bestemt seg for å bli en Miljøfyrtårn-bedrift, og er alt i gang med arbeidet med dette. Miljøfyrtårn er en miljøsertifisering som hjelper bedrifter med å drive lønnsomt og miljøvennlig. Nr. 2. Implementering av tiltaket: Barnehage (APS) Dette utviklingsprosjektet er godt i gang, og vil være klart juni 2012, gjennom studiet Bedriftspedagogikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Dette innebærer opplæring av våre APS-veiledere i barnehagearbeid, kompetansemålene for barnehagearbeid av førskolelærer, samt utarbeidelse av et arbeidsdokument, som vil være et nyttig hjelpemiddel for veiledning i barnehage. Nr. 3. Resertifisering equass Vi ble equass-sertifisert 22. november equass står for European Quality in Social Services og er et system for kvalitetssikring og sertifisering av levering av velferdstjenester. Først skal vi gå gjennom en miljøanalyse, og deretter må vi oppfylle våre bransjekrav. Deretter vil vi bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn vil bety noen endringer og tiltak ved Nordpolen Industrier AS. Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig. Vi har satt opp en prosjektgruppe som skal jobbe med implementeringen av Miljøfyrtårn. Denne gruppen består av Silje Skoga (prosjektleder), Rune Kristiansen, Ragnhild Næss, Aina Berge og en konsulent fra Miljøfyrtårn. equass handler om 9 prinsipper for kvalitet i levering av velferdstjenester: - Lederskap - Rettigheter - Etikk - Partnerskap - Deltakelse - Personfokus - Helhetstanke - Resultatorientering - Kontinuerlig forbedring APS-veileder Marit Beverfjord har ansvaret for arbeidet med equass ved vår bedrift. Vi skal resertifiseres 22. november og det vil bli noe arbeid i den forbindelse. Men det viktigste er at vi alle regelmessig arbeider etter equass-

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler Ting som engasjerer Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement er gratis ved henvendelse

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret 2012. Regnskap oversendes etter godkjenning

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2012 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø 25. 27. april

ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø 25. 27. april Bli med til Tromsø 25. 27. april ANDSRÅD-NYTT Nr 1-2007, 21. årgang Vårkonferansen i Tromsø Arbeidsplassen - plass for alle? Systemtenking - er det noe vi gjør? En skikkelig grisehistorie Fikk fagbrev

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer