Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben"

Transkript

1 Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning

2 ø

3 ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet , og hadde i 2008 sitt 16. driftsår.. Bedriftens formål er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede, som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud, samt tilby arbeidspraksis. Bedriften skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos yrkeshemmet. Det kan være muligheter for yrkesmessig attføring. Bedrifien skal levere varer og tjenester for det ordinære markedet.virksomheten drives i Levanger Kommune 2. AKSJONÆRER Bedriftens aksjekapital er kr fordelt på 100 aksjer pålydende kr Aksjene fordeler seg : Levanger kommune Frosta kommune 80 aksjer ( 80 % ) 20 «( 20 % ) 3. BEDRIFTENS STYRE Etter valget på generalforsamlingen 24. april 2008 fikk styret følgende sammensetning: Gunnhild Øvrum Nesgård, Eli Soknes Aunet styreleder på valg i 2009 (valgt som styreleder for 1 år) på valg 2010, nestleder for styre Gunnar L. Myhr, på valg 2010 Jonas Moksnes på valg 2009 Kari Lofgren, på valg 2010 Kjell Arne Aatlo på valg 2010 (ansattes styremedlem ) personlig varamedlem Knut Inge Falstad Vara 1: Vara 2: Vara 3: Peder Børresen Eli Leangen Torgeir Hynne på valg 2009 på valg 2009 på valg 2010

4 ø ø

5 Bedriftens regnskaper blir ført av Økonomiservice AS og revidert av Innherred Revisjon. Styret har i 2008 avholdt 9 (5) styremøter samt generalforsamling. Det er behandlet 34 (25) saker. 4. PERSONELL Rune Lyngen har i 2008 vært daglig leder i 100 % stilling. Det er 6 arbeidsledere i 100 % stilling, I attføringsansvarlig 100%, 1 arbeidsleder i 75, kontormedarbeider i 50 % og renholder i 46 % stilling og 2 hjelpearbeidere i 100%. Bedrifien er godkjent for 30 plasser VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid ) og 5 plasser APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.) I dag har bedrifien fordeling mellom kjønn: Styret 3 kvinner og 3 menn Bedriften har ellers følgende fordeling, 12 kvinner og 33 menn. Bedriften oppfordrer alle ansatte til kompetanseheving. 5. VIRKSOMHETEN I 2008 Leva-Fro As har hatt en rivende utvikling i 2008 noe som førte til at lokalene på havna ble for små. 4.august kjøpte vi 3000m2 bygning og nesten 9000m2 tomt på gamle Frol Videregående skole. Lotus ble lagt ned Avd. Tre hadde en omsetning på kr ,- (kr ,- ). Omsetningen fordelte seg på produkter som paller, potetkasser og hagemøbler. Avdelingen har også hatt ekstern utleie av folk. Avd. Lotus hadde en omsetning på kr ,- (kr ,- ) Avd.Frosta hadde en omsetning på kr ,- (kr ,- ) Frosta har produksjon av storkasser som dekker markedet på Frosta. Frosta betjener Gjenbrukstorget for Innherred Renovasjon 2 dager pr. uke. Denne avtalen ble forlenget med 4 nye år. Avd. Guttas Bilpleie hadde en omsetning på kr ,- ( ,-) Bilpleien driver med støvsuging, vask, rens og polering av biler. Avdelingen har sitt tilholdssted i Gamle kongeveg 92A. Avdelingen har hatt en betydelig økning i oppdragsmengde i år. Avd.Kantina Frosta Skole hadde en omsetning på kr ,- ( ,-) Avd.Mat & Prat hadde en omsetning på Kr ,- ( ,-) Avdelingen holder til i Levanger Rådhus.

6 ø ø

7 6. Arbeidsmiljø Bedriften har utarbeidet en håndbok for gjennomføring av vårt HMS-arbeide. Det arbeides kontinuerlig for å lette arbeide for den enkelte ansatt. Bedriften er medlem av IHMS. Bedriften har et HMS utvalg som består av daglig leder verneombud - 1 tillitsvalgt fra hver avdeling Bedrifien har ikke hatt skader i løpet av året Det er gjennomført vernerunde i 2008 i. h. t HMS manualen. Bedriften hadde i 2008 et sykefravær på 8,3 % og et totalt fravær på 13,5% Sykefraværet i bedriften er korttidsfravær. Arbeidsmiljøet i bedriften betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedring Bedriften arrangerer årlig turer for sine ansatte. Leva Fro AS har som mål at vi skal være en bedrift med full likestilling mellom kjønnene i forhold til lønn, avansement og rekruttering. I dag har bedriften fordeling mellom kjønn: Styret 3 kvinner og 3 menn Bedriften har ellers følgende fordeling, 12 kvinner og 33 menn. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø med utslzpp. 7. ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap et rettvisende bilde av resultatet av virksomheten og dens stilling Bedriften kommer ut med et overskudd på kr ,- ( kr ,- ) Overskuddet på kr ,- foreslås overført til annen egenkapital. Selskapet er i brev av fra Levanger ligningskontor.fritatt for oppgave og skatteplikt i henhold til skattelovens Styret hadde i 2008 en samlet godtgjørelse på kr (kr ). Revisors honorar for 2008 er utbetalt med kr ,- (kr ) for lovbestemt revisjon.

8 ø

9 8. Fortsatt drift Etter styrets og ledelsens vurdering er egenkapitalen forsvarlig ut fra risiko ved omfanget av selskapets virksomhet.. Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetning er til stede. Styret i Leva-Fro AS vil takke alle sin ansatte og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i Levanger, / t.1` b Gunnhild Øvrum Nesgårdj _ Eli Soknes Aunet Styrets leder Styrets nestleder GriinnarL. yhr Styremedlem onas Moksnes Styremedlem Il Kari Lø Styreme Kjell Arne Aatlo Styremedlem Rune Lyn Daglig leder

10 ø *

- klart me kan! Årsrapport 2005

- klart me kan! Årsrapport 2005 - klart me kan! Årsrapport 2005 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Personalleder YH Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Avdelingsleder/HMS

Detaljer

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for regnskapsåret 2006. Sameiet Gardinbrygga STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2006 Eierforhold Sameiet Gardinbrygga er eid av 20 seksjonseiere og består av alt fellesareal som tilhører eierseksjonssameiet Gnr 401, Bnr 120

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS 2012 Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. INNHOLD 2 Fakta om GIR

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2012, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Glåmdal Interkommunale Renova s j on s s e l s k a p IKS. 2 1 16 SA N DE R w w w.gir.hm.no 6 2 96 01 80

ÅRSMELDING 2011. Glåmdal Interkommunale Renova s j on s s e l s k a p IKS. 2 1 16 SA N DE R w w w.gir.hm.no 6 2 96 01 80 ÅRSMELDING 2011 Glåmdal Interkommunale Renova s j on s s e l s k a p IKS He rnesvegen 299 2 1 16 SA N DE R w w w.gir.hm.no 6 2 96 01 80 Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne,

Detaljer

Årsmelding 2009. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Årsmelding 2009. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Årsmelding 2009 Innhold Side I Andelseiere pr. 1.april 2010...3 II Tillitsvalgte / revisjon / ansatte i 2009...4 III Virksomhet...5 1. Møtevirksomhet...5 2. Utleie av møtelokaler:...5 3. Drift:...9 IV

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årshefte 2012. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2012 Side 1

Årshefte 2012. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2012 Side 1 Årshefte 2012 Gjøvik og Omegn Boligbyggelag Årshefte 2012 Side 1 Bilde: De nye boligene på Diseth, Biri Forord Driftsinntektene i 2012 ble på kr 18 484 399,- og resultatet ble kr. 874 797 før skatt. Resultatet

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsmelding 2014 Steinkjer Kornsilo SA Driftsår nr 76

Årsmelding 2014 Steinkjer Kornsilo SA Driftsår nr 76 Årsmelding 2014 Steinkjer Kornsilo SA Driftsår nr 76 Innhold: Innkalling til årsmøte 2015 på Mære Landbruksskole den 13. april kl 18:30 Årsberetning Informasjon om drift Regnskap og revisors beretning

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer