ORGANISASJONSKART 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSKART 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 ORGANISASJONSKART 2012 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: Faks.: E-post: Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen Ragna Ringdal og Oslo Kommune, med henholdsvis 52 % og 48 %. Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder) Stig Sætre (nestleder) Knut Slåtta (styremedlem) Helene Marie Mo (styremedlem) Marit Beverfjord (styremedlem) Daglig leder Ragnhild Næss Produksjonsleder Kjell André Røttervold Kantineansvarlig Jeanette Partyka VTA avdelingen Rune Kristiansen Arbeidsleder Silje Skoga Arbeidsleder og attføringsansvarlig VTA Henning Larsen Arbeidsleder APS avdelingen Marit Beverfjord Nestleder og veileder Maria Storberg Veileder 10 APS deltakere 20 VTA deltakere

3 OM BEDRIFTEN: Eierforhold/tiltaksarrangør Nordpolen Industrier AS er en vekstbedrift, med Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter (52 %) og Oslo kommune (48 %) som eiere. Bedriften er selvstendig styrt ut fra aksjeloven. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift med VTA tiltak (Varig Tilrettelagt Arbeid) og APS tiltak (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet). Vi har 10 stk godkjente tiltaksplasser for APS og 20 stk godkjente tiltaksplasser for VTA. Mål & visjon Det er godt å ha jobb - trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid Vi er en bedrift hvor mennesker i vekst står i fokus. Selskapets formål er å arrangere arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmende primært fra Oslo. Sysselsetningen skal bidra til at våre deltakere kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Sysselsetningen skal ha en hovedvekt på tjenesteyting i forhold til våre oppdragsgivere. Å bli bidragsyter istedenfor mottaker. Målet vårt videre er å skreddersy arbeidstrening for deltakere i APS tiltaket, slik at vedkommende kan se hvilke jobbmuligheter en har og utvikle sine positive egenskaper i form av bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser. Vi tilbyr kartlegging og veiledning, samt opplæring og arbeidstrening, på veien mot ordinært arbeid. Dette får vi muligheten til gjennom vårt samarbeid med NAV. Personalet Pr bestod vår personalgruppe av 9 ordinært ansatte, hvorav 1 person var ansatt i et svangerskapsvikariat. Ragnhild Næss er daglig leder. Aina Berge er nestleder og attføringsleder frem til august 2012 da hun gikk ut i svangerskapspermisjon. Kjell André Røttervold er produksjonsleder. equass Vi ble resertifisert 4. november equass står for European Quality in Social Services og er et system for kvalitetssikring og sertifisering av levering av velferdstjenester. Vårt primære mål er å gi mennesker med spesielle behov en mulighet til å være i arbeid. Vår bedrift skal gi yrkeshemmede reell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening, samt mulighet for varig tilrettelagt arbeid for deltakere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet.

4 EQuass handler om 9 prinsipper for kvalitet i levering av velferdstjenester: - Lederskap - Rettigheter - Etikk - Partnerskap - Deltakelse - Personfokus - Helhetstanke - Resultatorientering - Kontinuerlig forbedring APS veileder Marit Beverfjord har ansvaret for arbeidet med equass ved vår bedrift. EQuass hadde i 2012 utarbeidet nye og flere spørsmål. Det ble derfor nødvendig med en ny gjennomgang av kvalitetsprinsippene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med eqasss ansvarlig som prosjektleder. Dette arbeidet ble utført over en periode på ca. 6 måneder og parallelt med bedriftens basisoppgaver. Det viktigste er fortsatt at vi alle regelmessig arbeider etter equass-prinsippene. Den 2. november 2012 kom revisor og hadde intervju med ledelsen, representant fra styret, representant fra NAV tiltak, ordinært ansatte og deltakere fra begge avdelingene. Vi ble godkjent for 2 nye år. Investeringer I Nordpolen Industrier AS sin strategiske plan for perioden kommer det frem planer for investeringer. Investeringene er knyttet til tidligere omtalte strategiske valg og den daglige driften vi allerede har. De investeringene som er gjort i 2012 har vært av mindre størrelse og i henhold til strategisk plan. Investeringer som går utover årets driftsbudsjett blir behandlet i styret. Investeringen gjennomført i 2012: - Nye dataprogramvare. - 2 nye datamaskiner. - Enkel investering til daglig drift i kantinen. - Kompetansehevende tiltak for personalet. Planlagte investeringer for 2013: - Kompetansehevende tiltak for personalet, (Løft, arbeidsseminar ASVL) - Stoler til kantina. - Kontormøbler til daglig leder. - Nye biler. (ref: Nordpolen Industrier sin strategiske plan for ). VÅRE TILTAK: VTA avdeling Nordpolens suksessmål for 2012 var: Bedre kvalitet på de individuelle handlingsplanene til arbeidstakerne. Ivareta den enkeltes behov knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring. Tilby dokumenterbar realkompetanse. Nordpolen Industrier AS er godkjent med 20 arbeidsplasser for yrkeshemmede, primært psykisk utviklingshemmede. I hele 2012 har bedriften hatt henholdsvis 25 arbeidstaker tilknyttet virksomheten ved vår VTA avdeling, hvorav 10 menn og 15 kvinner. 5 av disse har betalingsordning kun via bydelene og 2 av dem er over pensjonsalder. Arbeidstakerne kommer fra 14 forskjellige bydeler. Vi har 3-4 arbeidsledere ved denne avdelingen.

5 Vi har hatt 2 hospitant i første halvår av fra Persbråten videregående skole og 1 fra Nydalen videregående skole. Begge jobbet 1 dag pr. uke. VTA tiltaket tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til utvikling av deres ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. VTA tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. 2 arbeidstaker har hatt ekstern arbeidstrening 1 dag i uken ved henholdsvis Sagene brannstasjon og OPT sin kantine. Vi har som mål å få flere ut i ekstern arbeidstrening, jfr. føringene fra Brofoss utvalget og samarbeidsavtalen med NAV Tiltak. I vår VTA avdeling kan vi tilby ulike arbeidsoppgaver, hovedsaklig innenfor pakking, distribusjon og montering. Vi tilbyr også arbeid i vår interne kantine. Høsten 2012 var vi på epleslang rundt i Oslos hager på oppdrag fra Epleslang AS. De bygger på 3 hovedprioriteringer: de ønsker å ta samfunnsansvar, være miljøvennlig og tilby topp kvalitet! De er en liten bedrift som ønsker å gjøre en stor forskjell, og som betyr mye for de som er en del av Epleslang! På lovlig epleslang! Henning, Anne Dubrau, Astrid, Elena og Rune Arbeidstakerne ved VTA avdelingen ved Nordpolen Industrier AS har en høy gjennomsnittsalder. Vi har 1 deltaker som fylte 70 år i 2012, videre 1 deltaker som når pensjonsalder medio VTA arbeidstakerne hadde bonuslønn pålydende kr. 19,25 pr. time i Vårt tilbud om datakurs 2 ganger i året er nå godt etablert. 8 arbeidstakere har deltatt og mottatt diplom i Karin, Kristin og Vebjørn Vi har jobbet med et prosjekt om kosthold og trim. I den forbindelse har vi: - utarbeidet nytt program til den daglige gymmen - jobbet med å motivere deltakerne til å bli med på gåtur 2 dager i uken - fokus på sunn mat i kantina, ikke salg av snop og lignende.

6 - vi har 1 arbeidstaker som er utnevnt til kostholdsekspert, og som ukentlig lager kostholdstips til oss. Disse henges opp på informasjonstavlen. Av og til skriver hun inn oppskrifter (på data) på sunn mat til oss, som hun deler ut til alle. Det ble avholdt 2 medarbeidersamtaler i Arbeidstakerne skriver sin egen handlingsplan og medarbeidersamtalene er med på å danne grunnlaget for denne planen. Medarbeidersamtale. Rune K. og Kenneth Aktivitet på turdagen. Vebjørn. Turgjeng i vårsola Vi har oppnådd høy deltakelse på både den daglige gymmen og på gåturene. Deltakerne har også gitt positive tilbakemeldinger på halvdagskurset. Vi skal fortsette å jobbe med dette prosjektet i 2013 hvor vi bl.a. vil tilby kurs i yoga og kosthold. I 2012 er det blitt skrevet årsrapporter for alle arbeidstakerne på vår VTA avdeling. Dette er gjort i nært samarbeid med den enkelte arbeidstaker. Det er kontinuerlig et nært samarbeid mellom arbeidsplass og foresatte/bolig. Vi har hatt et stort fokus på målene som arbeidstakerne har i sine handlingsplaner og at disse blir fulgt opp på en god måte. Vi ser at vi fortsatt kan bli bedre på dette og skal jobbe ytterligere med målarbeid i kommende år. Vi er opptatt av utvikling og læring for våre arbeidstakere, primært gjennom arbeid. En av våre deltakere har hatt som mål å øke lese- og skriveferdighetene. Vi har kjøpt inn diktbøker og hun skriver inn 1 dikt (på data) som hun øver på, og fremfører for alle i siste pausen på fredager. Vi følger kravspesifikasjonen og fornyer samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. Vi gjennomfører en brukerundersøkelse hver høst og for 2012 viser resultatene at: - 78% er fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet. - 80% er fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet.

7 - 90% er fornøyd med arbeidsoppgaver og arbeidstid. - 87% er fornøyd med sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen - 81% er fornøyd med de sosial tiltakene vi har på Nordpolen Industrier. Når det gjelder måloppnåelse har 70% nådd sine individuelle mål for APS avdeling Nordpolens suksessmål for 2012 var: Formidling til arbeid 10%. Andre aktive løsninger 30% Tilby undervisningsopplegg for læring i basisferdigheter. Fortsette implementering av arbeidstrening i barnehage. Nordpolen Industrier AS sin APS avdeling (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet) har 10 tiltaksplasser. APS er skilt ut som en egen avdeling ved vår bedrift. APS er et arbeidsmarkedstiltak for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. APS tilbys arbeidssøkere som mottar ytelser fra NAV, som har usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for tett og bred oppfølging. Målet for tiltaket er å vurdere deltakers arbeidsevne, hvor formidling til ordinært arbeid eller utdanning vil være et mål. APS innebærer tilrettelagt arbeidstrening, kartlegging, observasjon, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler vil være sosial trening, veiledning og motivering. Varigheten på tiltaket skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet, innenfor maksimalgrensen som er 12 måneder. Vi tilbyr arbeidstrening som miljøarbeider, barnehageassistent og kantinemedarbeider. Nordpolen Industrier AS samarbeider med Ragnas hage om arbeidstrening i barnehage og med enkelte boliger og dagsenter angående arbeidstrening som miljøarbeider. Deltakerne jobber som miljøarbeider ved vår VTA avdeling de første månedene av tiltaksløpet. Vi har som mål om å skaffe ekstern arbeidstrening i løpet av de første 4-6 månedene av tiltaksløpet. Nordpolen Industrier AS har fokus på å tilby våre deltakere et så godt og tilpasset attføringsløp som mulig. NAV Tiltak Oslo har ønsket at alle arbeidsmarkedsbedriftene i Oslo skal spesialiseres, slik at alle har få, men gode arenaer for arbeidspraksis. Dette er nå godt innarbeidet hos oss. Attføringsleder har jobbet med et utviklingsprosjekt for å øke Nordpolens veilederkompetanse i barnehage, blant annet gjennom et 2 dagers kurs holdt av en student ved førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Det ble også utarbeidet en kompetanseplan og en opplæringsperm. Formidlingsresultatene 2012 for APS: Antall deltakere som har sluttet hos oss i 2012: 13 personer derav: - Formidlet til ordinært arbeid: 2 (15%) - Andre aktive løsninger: 2 (15%) - Passive løsninger: 9 (70%) Gjennomsnittelig varighet på tiltaket: 33 uker. Ved APS avdelingen skrives kvalifiseringsplaner med alle deltakerne, og de følges grundig opp. Deltakerne har

8 jevnlig veiledersamtaler med sin APS veileder, samt med attføringsleder. Vi følger kravspesifikasjonen og fornyer samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. Vi gjennomfører en brukerundersøkelse hver høst og for 2012 viser resultatene at: - 75% er fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet. - 78% er fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet. - 85% er fornøyd med arbeidsoppgaver og arbeidstid. - 80% er fornøyd med sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen - 80% er fornøyd med de sosial tiltakene vi har på Nordpolen Industrier. Når det gjelder måloppnåelse ut fra bestilling og kvalifiseringsplan har 70% nådd sine individuelle mål for Kantina Vår interne kantine har tilbudt både lunsjmat & catering i år. Vi har servert salater, bagetter med variert pålegg, smørbrød, snitter, frukt, karbonadesmørbrød etc. Videre har vi dagens rett, som ofte er varm mat. Vi har i 2012 hatt en kantineleder med ansvar for drift av kantina. Flinke deltakere fra begge tiltak har arbeidstrening i kantina. Vår kantine er godt egnet som arbeidstreningsarena da vi hovedsakelig lager mat til Nordpolens ansatte. Klager og avvik Nordpolen Industrier AS har skrevet 10 avviksmeldinger i løpet av 2012 og mottatt 8 klager. I 2012 har vi dessverre også hatt 2 personskader. Personalet Vi gjennomfører en brukerundersøkelse hver høst og for 2012 viser resultatene at: - 69,4% er fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet. - 86,3% er fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet. - 72,8% er fornøyd med arbeidsoppgaver og arbeidstid. - 88,9% er fornøyd med sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen - 84,4% er fornøyd med de sosial tiltakene vi har på Nordpolen Industrier. Endringer i 2012: Jeanette Partyka har jobbet som driftsansvarlig i vår kantine i Dette var en prosjektstillingen som ble omgjort til fast 50% stilling fra 1. januar Jeanette har utover å drifte vår kantine jobbet 50% på VTA avdelingen.

9 Vi har hatt 1 person med tidsbestemt lønnstilskudd ansatt i vår kantine fra Aina M. Berge gikk ut i svangerskapspermisjon den Henning Larsen som arbeidsleder i 100 % stilling i et vikariat fra Marit Beverfjord er ansatt som APS veileder og fra vikar som nestleder. Silje Skoga jobber som arbeidsleder VTA og ble attføringsansvarlig på VTA fra sammenheng fokus på bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser. Nordpolen Industrier AS er opptatt av å styrke og utvikle bedriftens kompetanse. Enkelte av våre ansatte mangler formell kompetanse. Vi har fokus på å styrke denne og vi følger en kompetanseutviklingsplan. Pr består personalgruppa på Nordpolen Industrier av følgende kompetanse: Daglig leder: Ragnhild Næss - Vernepleier, ferdig utdannet Oslo Vernepleierhøyskole Administrasjon og ledelse, Høyskolen i Akershus 1994/95. - Økonomikurs gjennom NARF. - Erfaring i arbeid som miljøterapeut. - Erfaring som boldere og avdelingsleder Ansattes kompetanse: Vår kompetanse består både av formell teoretisk utdannelse og realkompetanse. Det er etablert gode systemer som er bygd opp rundt de enkelte tiltakene. Vi har i mange år hatt et VTA tilbud og våre deltakere har vært hos oss over lang tid. Nordpolen Industrier AS er kjent for å ha et trygt, godt og inkluderende miljø. Vi jobber aktivt med trivsel på arbeidsplassen samt å ivareta den enkeltes arbeidsevne. Nestleder/attføringsleder: Aina Berge - Sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo. - Spesialpedagogikk ved UiO (emne). - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Bedriftspedagogikk ved Høyskolen. - Erfaring med markedsføringsledelse/administrasjon På vår APS avdeling jobber vi i hovedsak med arbeidstrening og kartlegging. Vi legger til rette for at deltakerne kan se hvilke jobbmuligheter de har, og å utvikle sine positive egenskaper. Vi har i denne

10 Produksjonsleder: Kjell André Røttervold - Statens håndverks og industriskole, 3 års studium, -høgskolekandidat. - 1 årig praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere og kunsthåndverkere ved Høgskolen i Oslo. - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Erfaring i arbeid som miljøterapeut. VTA arbeidsleder: Rune Kristiansen - Sterk realkompetanse som han har opparbeidet gjennom arbeid med psykisk utviklingshemmede siden APS-veileder/eQuass ansvarlig/nestleder fra : Marit Beverfjord - Sogn og Fjordane Distriktshøgskole. Førebyggande miljøarbeid for barn og unge. - Ex. Phil og pedagogisk grunnfag. - Personlighets- og utviklingsteori og - Motivasjon og læring (emne). - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Diploma in Projekt Management - Har erfaring som miljøterapeut og boleder. VTA arbeidsleder/attføringsansvarlig på VTA fra : Silje Skoga - Sosionom - Erfaring i arbeid med rusmisbrukere og eldre

11 APS veileder: Maria Storberg - Hjelpepleier med videreutdanning i rehabilitering. - Barnepleier. - Voksenpedagogikk, Høyskolen i Telemark - Karriereveiledning - Erfaring i arbeid som miljøterapeut og stedfortreder i bolig. - Sosialpedagogisk rådgivning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Kompetanseheving og organisasjonsutvikling Vi har i dag en stab med et godt samhold og mye realkompetanse, men vi har fokus på opplæring som gir formell kompetanse og faglig påfyll til våre ansatte. Følgende forbedringsprosjekt er gjennomført i 2012: - Miljøfyrtårnsertifisering - Resertifisering av equass - Epleslang, oppstart av samarbeidsprosjekt med Epleslang AS - Kosthold og trim prosjekt - Videreutvikling av datakurs VTA arbeidsleder/kantineansvarlig: Jeanette Partyka - 15 års erfaring med kantinedrift. Har drevet kantine på skole i 7 år, som selvstendig næringsdrivende. - Praksis som skoleassistent. Utdeling av miljøfyrtårnpris på rådhuset. VTA arbeidsleder: Henning Larsen - Sosionom - Offentlig forvaltning fra HiOA (emne) - Erfaring fra arbeid med rusmisbrukere - Erfaring fra barnevernsarbeid - Fagbrev som mekaniker - Utdanning som teknisk mellomleder (videreutdanning i mekanikk) Eva skriver dikt

12 forhånd valgt og godkjent tema. Temaer til nå har vært Kosthold/helse for utviklingshemmede, Angelmanns syndrom, Down syndrom og demens, rus og MI (Motiverende Intervju). Vi fortsetter med Fagtimen i Glad gjeng Kurs for ordinært ansatte i 2012 Nordpolen Industrier AS sine ansatte har deltatt på følgende kurs/konferanser: - ASVL øst, dagskonferanse, daglig leder. - Diploma in Project Management, 12 dager, 1 APS veileder - Fagkonferansen ASVL, 2 dager, produksjonsleder og APS veileder - Sosialpedagogisk rådgiving, 8 dager, 1 APS veileder - HMS, 3 dager, daglig leder og verneombud - Enneagrammet 1, grunnkurs, 4 dager, daglig leder - equass, 1 dag, daglig leder og equass ansvarlig - Psykisk helse og arbeid, 1 dag, 3 arbeidsledere - ASVL vekstakademiet, tilrettelagt arbeid, 2 dager, daglig leder og en arbeidsleder - Styreseminar, 2 dager, alle Felles samlinger/seminarer i 2012 Årsplan: Utarbeidelse av årsplan på planleggingsdag i våre lokaler på Sinsen, halv dag (høsten 2012). Arbeidsseminar sammen med bedriftens styre i Strømstad over 2 dager: Strategisk plan for perioden var hovedtema. Ekstern konsulent ble innleid for å lede seminaret, Ingebjørg Boye. Det var gjort mye arbeid i forkant av seminaret. Blant annet fremla de som hadde jobbet med equass et hefte om Nordpolens politikk. Daglig leder orienterte om status og brukerundersøkelsene ved bedriften. Det vanket også da noen gode ord til hver enkelt ansatt. Videre foretok vi en grundig gjennomgang av strategisk plan og satte opp mål for perioden. Vi jobbet med dette i grupper. Det ble et nyttig seminar og planen ble ferdigstilt. Fagtimen Vi ønsker kontinuerlig å utvikle oss og heve kompetansen vår på områder spesielt av interesse for Nordpolen. Samt å dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring. Fagtimen betyr at alle i personalgruppa får 1 studiedag, hvor de på påfølgende ledermøte legger frem et foredrag om på

13 Vi bodde på Quality Spa & Resort Strömstad. Vi hadde middager sammen på kveldene, men det ble også litt tid til å nyte hotellets spaavdelinger. En innholdsrik og fin tur. opplæring i bl.a. løfteteknikk, søppelsortering, hygiene, plikter og rettigheter. Videre går vi gjennom alle miljøreglene. I tillegg har arbeidstakerne på VTA mulighet til å avholde møter uten at arbeidslederne er til stede. De har valgt egne møteledere for et år av gangen. De setter opp agendaen for dette møtet som de kaller for vennskapsmøte. Deltakermøte på APS avdelingen avholdes ved behov. Vi arrangerer også bedriftsbesøk 2 ganger i året. I 2012 var vi på utdanningsmessa på Lillestrøm og på Emma Hjort museum og sansehus. Vi har et fokus på kosthold og helse, og vi har trim for alle hver dag i 10 minutter før lunsj. ARBEIDSMILJØ Det er 9 ansatte ved bedriften, hvorav 6 damer og 3 menn. Vi representerer en vid aldersgruppe, fra 30 til 56 år. Vi har felles møter hver dag kl hvor vi går igjennom dagsordenen, og kl dag i uken, hvor vi oppsummerer dagen og gjennomgår avvik og klager. Videre avholder vi ledermøter hver 14 dag og APS møte hver tredje uke. Alle arbeidstakerne på VTA avdelingen har morgenmøte hver mandag. Her informerer vi om ukas arbeidsoppdrag og annet av interesse for arbeidstakerne. Dette er et diskusjonsforum hvor arbeidstakerne kommer med sine innspill og ønsker etc. Den første mandagen i måneden tilbyr vi Vår daglige trim og dans

14 Bedriftshelsetjeneste Helsesituasjonen og arbeidsmiljøet ved bedriften er bra og viktig for oss. Arbeidsmiljø er et tema som vi jobber med kontinuerlig. På bakgrunn av årets brukerundersøkelse ble det gjennomført en inneklimaundersøkelse i våre lokaler. Det ble her konstatert at inneklimaet var utilstrekkelig på 2 kontorer. Det ble i etterkant av undersøkelsen satt inn ekstra ventilasjon på disse kontorene. I de resterende kontorene ble det anbefalt å lufte i forkant av møter hvor det var mange til stede. Kiel. Høstens tur for VTA deltakerne. I september 2012 hadde bedriften sin årlige tur med alle arbeidstakerne på VTA. I år gikk turen til Kiel med Kielferga. Målet for turen var sammen å skape felleskap, glede og gode minner! Av aktiviteter vi gjorde kan vi nevne show, shopping, svømming, mat og dans. Noen landkrabber gikk i land i Kiel for å handle litt mens andre koste seg i bassenget. Alle var enige om at det var en fin tur. Gunnar nyter stemningen og en forfriskende drink Gutta klar for en bedre middag. Patric, Rune og Vebjørn Glade venner om bord i Kileferga. Karin, Elena og Kjell André Anne Katrine og Eva på lugaren.

15 Julebord Nordpolen Industrier AS hadde i år et annerledes julebord. Vi startet med å servere en velkomstdrink fra Epleslang i vårt verksted. Her kom både daglig leder og styreleder med noen velvalgte ord til forsamlingen. Deretter beveget vi oss inn i kantina hvor festkomiteen hadde duket til et herlig måltid. Vi spiste både godt og lenge for så å starte på ferden til Grorud kirke hvor vi overvar en flott julekonsert med Alexander Rybakk, Elisabeth Andrasson, Thor Endresen, Mariann Aas Hansen og Rune Larsen. Det ble en sterk opplevelse for mange, hvor både latter og tårer satt løst har hovedsakelig bestått av postbehandling, pakking og montering. VTA står for hoveddelen av denne produksjonen, men APS deltakerne har også bidratt. Vi har fått flere nye kunder, bl.a. Confex og Det norske Brenneri. For Confex pakket vi goodiebags med så mye som 20 ilegg, til kursdeltakere som ble sendt til alle de største byene i landet. For det norske brenneri har vi montert esker til juleakevitt. Vi hadde en stor jobb i forbindelse med VM i skiflyging og snowboard i februar Vi pakket matpakker som ble delt ut til et fornøyd publikum på vei til og i Holmenkollen. Vi hadde flere større utsendelser for EF Education First Språkreiser. Da har vi på noen hektiske uker pakket flere titusen brev. For deltakerne på APS avdelingen var vi på restaurant Egon på Storo senteret og spiste julelunsj. Julegaven i år var en kokebok. Vi hadde også julekalender i år, hvor alle fikk en gave hver. Pakking av matpakker OPPDRAG OG OMSETNING. Verkstedet I 2012 har vi hatt en redusert omsetning på verkstedet grunnet færre oppdrag fra faste kunder. Det har likevel vært få og korte perioder uten oppdrag. Arbeidsoppgavene i Confex

16 Ellers har vi oppdrag fra flere trykkerier. For dem gjør vi alt fra små hastejobber til store monteringsjobber. Vi har også i år hatt store jobber for Stiftelsen Organdonasjon og Landsforeningen uventet barnedød. Vi etiketterer flere blader og tidsskrift for en rekke kunder. Vi sender ut fakturaer for medlemskap, for noen organisasjoner. I de periodene hvor det har vært lite arbeidsoppdrag, har vi brukt tiden til øvelse i bruk av våre maskiner. Det trenes på skriving, telling, bruk av tellevekt, bretting av ark og mapper og lignende. Og videre blir tiden brukt til pedagogiske brettspill og dataspill. Dette øker tallforståelse, som igjen gir økte ferdigheter i forhold til telling og sortering, i tillegg til at det øker ferdighetene på data. Ledig tid blir også brukt til å rydde og vaske. Vi har 4 datamaskiner, som arbeidstakerne disponerer. Disse brukes i ledige stunder. Da skriver de inn oppskrifter og notater, samt får benytte maskinene til pedagogiske spill. Mange har etter hvert egen facebook profil, vi ser at økt bruk av facebook også gir bedre dataferdigheter. Nordpolen Industrier AS oppmuntrer og legger til rette for at deltakerne bruker sosiale medier. I perioder med store oppdrag og korte tidsfrister har vi vært så heldige at vi også i år har kunnet benytte oss av en klasse fra Bjølsen skole som har tjent penger til skoletur med Aktive Fredsreiser. De har jobbet på kveldstid. Arbeidslederne gjør en god innsats. De har benyttet ledig tid til å øke ferdigheten hos arbeidstakerne, som igjen øker selvstendigheten hos deltakerne. Dette fører videre til økt kvalitet på de produkter som vi leverer til våre kunder. Kantina Her ble det laget og solgt lunsj hver dag. Vi reduserte cateringtilbudet vårt i 2012, og har kun leverte møtemat til 3 faste kunder. PLANER OG MÅL FOR Nordpolens suksessmål for kommende år: Trivsel og helse for alle. 80% Innfri målene i avtalen med NAV. 95%. Få flere ut i ekstern arbeidstrening både fra APS og VTA. (min. 5 deltakere fra VTA). VTA: jobbe med måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål. 90% APS: jobbe med måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål. 70% Full sysselsetning. Nr. 1. Målarbeid, VTA. Vi ønsker å forbedre arbeidet med deltakernes individuelle mål. Etter evaluering av målarbeid er det registrert mangelfulle resultater på måloppnåelse, spesielt blant VTA

17 deltakerne. Dette gjelder spesifikt i forhold til målbarhet, oppfølging av mål og videreutvikling av SMARTE mål. På bakgrunn av dette øker vi fokuset på arbeidet med målarbeidet. Vi skal: - Sette opp SMARTE mål - Bedre dokumentering på Wis - Ansvarsfordeling - Oppfølging av målarbeid - Felles forståelse - Wis; hva skal dokumenteres, hvorfor, hvor ofte, hvordan bruke Wis. - Måle resultater underveis Prosjektet skal overvåkes av attføringsansvarlig på VTA i samarbeid med equassansvarlig. Det skal lages en prosjektplan med frister for evaluering og skrives en prosjektrapport desember Nr. 2. Ekstern arbeidstrening. Epleslang. I august 2012 startet vi et samarbeid med Epleslang AS. Vi ønsker å videreutvikle etableringen av denne eksterne arbeidstreningsarenaen. Prosjektet skal overvåkes av 1 arbeidsleder på VTA i samarbeid med produksjonsleder. Det skal lages en prosjektplan med frister for evaluering og skrives en prosjektrapport medio Nye eksterne arbeidstreningsarenaer. Det skal i løpet av første halvår av 2013 utarbeides en plan for etablering av nye arbeidstreningsarenaer. Vi ønsker at flere av våre deltakere også skal få arbeidstrening i det ordinære arbeidslivet, fortrinnsvis i vårt nærmiljø. Nr. 3. Full sysselsetting. Nordpolen Industrier AS har hatt stabile kunder over år. Det har imidlertid vært en endring i oppdrag fra disse, og vi ser at arbeidsoppdragene blir mer avanserte og fører til mer personalarbeid. Oppdragene går i retning av mer montering og mindre postbearbeiding. Vi har mistet flere kunder av de enkleste arbeidsoppdragene, og det er faktorer som økte portopriser, enkeltheten med e- postkampanjer og at bedrifter sender mindre reklame og informasjonsmateriell som er største årsaken. Nordpolen Industrier AS har en produksjonsleder, som har som hovedoppgave å holde kontakt med eksisterende kunder og skaffe nye kunder. Det skal opprettes en prosjektgruppe som skal øke inntjening og skaffe nye og spennende oppdrag og se etter nye veier. F.eks. innen sosialt entreprenørskap. Produksjonsleder er prosjektleder. Nr. 4. Kosthold og trim. Et helhetlig menneskesyn er en viktig forutsetning for kvalitet på tilbud vi gir. Vi skal respektere fysiske psykiske og åndelige behov. Ansatte og brukere må samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn. På Nordpolen er vi opptatt av å bidra til økt livskvalitet.

18 Samfunnsmandatet til Nordpolen Industrier AS er å utvikle mennesker, og vår visjon er: Det er godt å ha jobb, trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid. Vi mener at et sundt kosthold og daglig trim øker den enkeltes livskvalitet. Vi skal fullføre prosjektet og implementere alle tiltakene i løpet av Under arbeidet med dette prosjektet har vi sett at deltakelsen i de forskjellige tiltakene har økt og at alle ansatte hos oss har økt fokuset på sunt kosthold og trim. 1 arbeidsleder fra VTA og equassansvarlig er i prosjektgruppa. Det er laget en prosjektplan med frister for evaluering og det skal skrives en prosjektrapport innen desember Nr. 5. Sosiale medier. Nordpolen Industrier AS opprettet en egen facebook side i 2012 som et ledd i vår markedsføring. Denne siden vil vi bruke til å gjøre oss mere synlig og den vil bli jevnlig oppdatert i tiden fremover. Vi kommer til å legge ut bilder og nyhetsoppdateringer fra vår hverdag. Det vil også bli opprettet en twitter konto.

19

ORGANISASJONSKART VTA. APS Marit Beverfjord 25% Maria Storberg (arbeidsleder) Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo

ORGANISASJONSKART VTA. APS Marit Beverfjord 25% Maria Storberg (arbeidsleder) Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo ÅRSRAPPORT 2010 ORGANISASJONSKART Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av

Detaljer

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 Årsrapport 2013 Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 ORGANISASJONSKART 2013 Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder)

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Organisasjonskart Balder Tekstil as Baldersgate 9 0263 Oslo Tlf.: 23 27 13 00 Faks.: 22 55 53 40 E-post: balder.tekstil@getmail.no www.balder-tekstil.no STYRET Balder

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Innholdsfortegnelse: På forsiden: APS-avdelingen ved Nordpolen Industrier er på julelunsj og omvisning på Hadeland Glassverk

Innholdsfortegnelse: På forsiden: APS-avdelingen ved Nordpolen Industrier er på julelunsj og omvisning på Hadeland Glassverk Innholdsfortegnelse: Organisasjonskart OM BEDRIFTEN o Eierforhold/tiltaksarrangør o Mål & visjon o Personalet o EQuass o Miljøsertifisering o Investeringer o Organisasjonsutvikling o Forbedringsprosjekter

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS 0 Innhold 1 Innledning.... 2 1.1 Foretningsidé og visjon... 3 1.2 Hovedmål.... 3 1.3 Tjenester og produkter... 4 2 Kjøpskriterier.... 4 2.1 Kjøpskriterier

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll.

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Eiermøtet i Asker Kommune, 07.05.2013. Daglig leder Marit Sandberg Mål og resultater for arbeidstakere

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset - Hansnses - Kantina Møtedato: 23.02.2006 Tid: 1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f)

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Sluttrapport TRØ TE (2012-1-613)(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Prosjektleder Monika Nerheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for prosjektet/målsetting... 3 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

PERSONALET: BARNEGRUPPEN

PERSONALET: BARNEGRUPPEN PERSONALET: Siren Benedicte Quandt: pedagogisk leder Cecilie Bjørkelund: barne og ungdomsarbeider Pakamart Kopol: assistent Silje Kleppe: lærling TELEFONNR. DIREKTE: 55513122 BARNEGRUPPEN Det er 19 barn

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 47, år 2015, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010

Studiet Ernæring, levevaner og helse. Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet Ernæring, levevaner og helse Else Marie Johansen Januar 2010 Studiet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med bransjeforeningen Attføringsbedriftene og Høgskolen i Akershus Studiet gir

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Deltakerprosessene i Klæbu Industrier AS

Deltakerprosessene i Klæbu Industrier AS Deltakerprosessene i Klæbu Industrier AS Vi ved Klæbu Industrier AS ønsker at alle deltakere skal få en individuell behandling. Med dette mener vi at alle blir behandlet utfra eget ståsted og hva slags

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 A2G Gruppen AS Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 Informasjon om bedriften: Et konsern, består av A2G Gruppen AS og 7 datterselskap Arbeidsmarkedsbedrift- ledende leverandør av arbeidsrettede tjenester

Detaljer

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS - en Vekst 7/ i - M/ bedrift Årsmelding For Driftsåret 2015 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS - en Vekst bedrift Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01/0448 Prosjektnavn: Ut på ski- Polar Bear -klubben slår til Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord

Detaljer

Asker Rådhus. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Asker Rådhus. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk Eierdagen for å redigere 25.april tittelstil 2017 Asker Rådhus Klikk for å redigere undertittelstil i malen AGENDA ASKER PRODUKT OG RESULTATER 2016 VERDIBASERT ARBEID, ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR STRATEGISKE

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere Brukeroversikt 31.12.2012 Varig Tilrettelagt 61 Lærekandidater 13 Attføring 178 Totalt til enhver tid 252 Årlig ca 360 Kompetanseprofil 31.12.12 43 ordinært ansatte antall med videregående 1 antall med

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Plan for mat/måltid. fysisk aktivitet i Tollmoen barnehage. forbindelse med at vi deltar i prosjektet. «Gode vaner starter tidlig»

Plan for mat/måltid. fysisk aktivitet i Tollmoen barnehage. forbindelse med at vi deltar i prosjektet. «Gode vaner starter tidlig» Plan for mat/måltid og fysisk aktivitet i Tollmoen barnehage i forbindelse med at vi deltar i prosjektet «Gode vaner starter tidlig» Innledning «Personalet skal bidra til at barna kan tilegne seg gode

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 3 Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter 11.3.214 Jon Qvortrup Attføringsbedriftene Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og problemstilling... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Innledning

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Vinterkonferansen 2.- 3. februar 2010 Clarion Hotel Oslo Airport. Faglig utvikling og nettverks- bygging

Vinterkonferansen 2.- 3. februar 2010 Clarion Hotel Oslo Airport. Faglig utvikling og nettverks- bygging Vinterkonferansen 2.- 3. februar 2010 Clarion Hotel Oslo Airport Faglig utvikling og nettverks- bygging Program tirsdag 2. februar 10.00 10.05 Åpning av Vinterkonferansen Dag Sandvik, Direktør ASVL 10.05

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan siden oktober 2011, og tiden er nå inne for evaluering i form av rapport. Vi kommer til

Detaljer