ORGANISASJONSKART 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSKART 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 ORGANISASJONSKART 2012 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: Faks.: E-post: Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen Ragna Ringdal og Oslo Kommune, med henholdsvis 52 % og 48 %. Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder) Stig Sætre (nestleder) Knut Slåtta (styremedlem) Helene Marie Mo (styremedlem) Marit Beverfjord (styremedlem) Daglig leder Ragnhild Næss Produksjonsleder Kjell André Røttervold Kantineansvarlig Jeanette Partyka VTA avdelingen Rune Kristiansen Arbeidsleder Silje Skoga Arbeidsleder og attføringsansvarlig VTA Henning Larsen Arbeidsleder APS avdelingen Marit Beverfjord Nestleder og veileder Maria Storberg Veileder 10 APS deltakere 20 VTA deltakere

3 OM BEDRIFTEN: Eierforhold/tiltaksarrangør Nordpolen Industrier AS er en vekstbedrift, med Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter (52 %) og Oslo kommune (48 %) som eiere. Bedriften er selvstendig styrt ut fra aksjeloven. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift med VTA tiltak (Varig Tilrettelagt Arbeid) og APS tiltak (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet). Vi har 10 stk godkjente tiltaksplasser for APS og 20 stk godkjente tiltaksplasser for VTA. Mål & visjon Det er godt å ha jobb - trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid Vi er en bedrift hvor mennesker i vekst står i fokus. Selskapets formål er å arrangere arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmende primært fra Oslo. Sysselsetningen skal bidra til at våre deltakere kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Sysselsetningen skal ha en hovedvekt på tjenesteyting i forhold til våre oppdragsgivere. Å bli bidragsyter istedenfor mottaker. Målet vårt videre er å skreddersy arbeidstrening for deltakere i APS tiltaket, slik at vedkommende kan se hvilke jobbmuligheter en har og utvikle sine positive egenskaper i form av bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser. Vi tilbyr kartlegging og veiledning, samt opplæring og arbeidstrening, på veien mot ordinært arbeid. Dette får vi muligheten til gjennom vårt samarbeid med NAV. Personalet Pr bestod vår personalgruppe av 9 ordinært ansatte, hvorav 1 person var ansatt i et svangerskapsvikariat. Ragnhild Næss er daglig leder. Aina Berge er nestleder og attføringsleder frem til august 2012 da hun gikk ut i svangerskapspermisjon. Kjell André Røttervold er produksjonsleder. equass Vi ble resertifisert 4. november equass står for European Quality in Social Services og er et system for kvalitetssikring og sertifisering av levering av velferdstjenester. Vårt primære mål er å gi mennesker med spesielle behov en mulighet til å være i arbeid. Vår bedrift skal gi yrkeshemmede reell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening, samt mulighet for varig tilrettelagt arbeid for deltakere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet.

4 EQuass handler om 9 prinsipper for kvalitet i levering av velferdstjenester: - Lederskap - Rettigheter - Etikk - Partnerskap - Deltakelse - Personfokus - Helhetstanke - Resultatorientering - Kontinuerlig forbedring APS veileder Marit Beverfjord har ansvaret for arbeidet med equass ved vår bedrift. EQuass hadde i 2012 utarbeidet nye og flere spørsmål. Det ble derfor nødvendig med en ny gjennomgang av kvalitetsprinsippene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med eqasss ansvarlig som prosjektleder. Dette arbeidet ble utført over en periode på ca. 6 måneder og parallelt med bedriftens basisoppgaver. Det viktigste er fortsatt at vi alle regelmessig arbeider etter equass-prinsippene. Den 2. november 2012 kom revisor og hadde intervju med ledelsen, representant fra styret, representant fra NAV tiltak, ordinært ansatte og deltakere fra begge avdelingene. Vi ble godkjent for 2 nye år. Investeringer I Nordpolen Industrier AS sin strategiske plan for perioden kommer det frem planer for investeringer. Investeringene er knyttet til tidligere omtalte strategiske valg og den daglige driften vi allerede har. De investeringene som er gjort i 2012 har vært av mindre størrelse og i henhold til strategisk plan. Investeringer som går utover årets driftsbudsjett blir behandlet i styret. Investeringen gjennomført i 2012: - Nye dataprogramvare. - 2 nye datamaskiner. - Enkel investering til daglig drift i kantinen. - Kompetansehevende tiltak for personalet. Planlagte investeringer for 2013: - Kompetansehevende tiltak for personalet, (Løft, arbeidsseminar ASVL) - Stoler til kantina. - Kontormøbler til daglig leder. - Nye biler. (ref: Nordpolen Industrier sin strategiske plan for ). VÅRE TILTAK: VTA avdeling Nordpolens suksessmål for 2012 var: Bedre kvalitet på de individuelle handlingsplanene til arbeidstakerne. Ivareta den enkeltes behov knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og ernæring. Tilby dokumenterbar realkompetanse. Nordpolen Industrier AS er godkjent med 20 arbeidsplasser for yrkeshemmede, primært psykisk utviklingshemmede. I hele 2012 har bedriften hatt henholdsvis 25 arbeidstaker tilknyttet virksomheten ved vår VTA avdeling, hvorav 10 menn og 15 kvinner. 5 av disse har betalingsordning kun via bydelene og 2 av dem er over pensjonsalder. Arbeidstakerne kommer fra 14 forskjellige bydeler. Vi har 3-4 arbeidsledere ved denne avdelingen.

5 Vi har hatt 2 hospitant i første halvår av fra Persbråten videregående skole og 1 fra Nydalen videregående skole. Begge jobbet 1 dag pr. uke. VTA tiltaket tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til utvikling av deres ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. VTA tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. 2 arbeidstaker har hatt ekstern arbeidstrening 1 dag i uken ved henholdsvis Sagene brannstasjon og OPT sin kantine. Vi har som mål å få flere ut i ekstern arbeidstrening, jfr. føringene fra Brofoss utvalget og samarbeidsavtalen med NAV Tiltak. I vår VTA avdeling kan vi tilby ulike arbeidsoppgaver, hovedsaklig innenfor pakking, distribusjon og montering. Vi tilbyr også arbeid i vår interne kantine. Høsten 2012 var vi på epleslang rundt i Oslos hager på oppdrag fra Epleslang AS. De bygger på 3 hovedprioriteringer: de ønsker å ta samfunnsansvar, være miljøvennlig og tilby topp kvalitet! De er en liten bedrift som ønsker å gjøre en stor forskjell, og som betyr mye for de som er en del av Epleslang! På lovlig epleslang! Henning, Anne Dubrau, Astrid, Elena og Rune Arbeidstakerne ved VTA avdelingen ved Nordpolen Industrier AS har en høy gjennomsnittsalder. Vi har 1 deltaker som fylte 70 år i 2012, videre 1 deltaker som når pensjonsalder medio VTA arbeidstakerne hadde bonuslønn pålydende kr. 19,25 pr. time i Vårt tilbud om datakurs 2 ganger i året er nå godt etablert. 8 arbeidstakere har deltatt og mottatt diplom i Karin, Kristin og Vebjørn Vi har jobbet med et prosjekt om kosthold og trim. I den forbindelse har vi: - utarbeidet nytt program til den daglige gymmen - jobbet med å motivere deltakerne til å bli med på gåtur 2 dager i uken - fokus på sunn mat i kantina, ikke salg av snop og lignende.

6 - vi har 1 arbeidstaker som er utnevnt til kostholdsekspert, og som ukentlig lager kostholdstips til oss. Disse henges opp på informasjonstavlen. Av og til skriver hun inn oppskrifter (på data) på sunn mat til oss, som hun deler ut til alle. Det ble avholdt 2 medarbeidersamtaler i Arbeidstakerne skriver sin egen handlingsplan og medarbeidersamtalene er med på å danne grunnlaget for denne planen. Medarbeidersamtale. Rune K. og Kenneth Aktivitet på turdagen. Vebjørn. Turgjeng i vårsola Vi har oppnådd høy deltakelse på både den daglige gymmen og på gåturene. Deltakerne har også gitt positive tilbakemeldinger på halvdagskurset. Vi skal fortsette å jobbe med dette prosjektet i 2013 hvor vi bl.a. vil tilby kurs i yoga og kosthold. I 2012 er det blitt skrevet årsrapporter for alle arbeidstakerne på vår VTA avdeling. Dette er gjort i nært samarbeid med den enkelte arbeidstaker. Det er kontinuerlig et nært samarbeid mellom arbeidsplass og foresatte/bolig. Vi har hatt et stort fokus på målene som arbeidstakerne har i sine handlingsplaner og at disse blir fulgt opp på en god måte. Vi ser at vi fortsatt kan bli bedre på dette og skal jobbe ytterligere med målarbeid i kommende år. Vi er opptatt av utvikling og læring for våre arbeidstakere, primært gjennom arbeid. En av våre deltakere har hatt som mål å øke lese- og skriveferdighetene. Vi har kjøpt inn diktbøker og hun skriver inn 1 dikt (på data) som hun øver på, og fremfører for alle i siste pausen på fredager. Vi følger kravspesifikasjonen og fornyer samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. Vi gjennomfører en brukerundersøkelse hver høst og for 2012 viser resultatene at: - 78% er fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet. - 80% er fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet.

7 - 90% er fornøyd med arbeidsoppgaver og arbeidstid. - 87% er fornøyd med sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen - 81% er fornøyd med de sosial tiltakene vi har på Nordpolen Industrier. Når det gjelder måloppnåelse har 70% nådd sine individuelle mål for APS avdeling Nordpolens suksessmål for 2012 var: Formidling til arbeid 10%. Andre aktive løsninger 30% Tilby undervisningsopplegg for læring i basisferdigheter. Fortsette implementering av arbeidstrening i barnehage. Nordpolen Industrier AS sin APS avdeling (Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet) har 10 tiltaksplasser. APS er skilt ut som en egen avdeling ved vår bedrift. APS er et arbeidsmarkedstiltak for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. APS tilbys arbeidssøkere som mottar ytelser fra NAV, som har usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for tett og bred oppfølging. Målet for tiltaket er å vurdere deltakers arbeidsevne, hvor formidling til ordinært arbeid eller utdanning vil være et mål. APS innebærer tilrettelagt arbeidstrening, kartlegging, observasjon, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler vil være sosial trening, veiledning og motivering. Varigheten på tiltaket skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet, innenfor maksimalgrensen som er 12 måneder. Vi tilbyr arbeidstrening som miljøarbeider, barnehageassistent og kantinemedarbeider. Nordpolen Industrier AS samarbeider med Ragnas hage om arbeidstrening i barnehage og med enkelte boliger og dagsenter angående arbeidstrening som miljøarbeider. Deltakerne jobber som miljøarbeider ved vår VTA avdeling de første månedene av tiltaksløpet. Vi har som mål om å skaffe ekstern arbeidstrening i løpet av de første 4-6 månedene av tiltaksløpet. Nordpolen Industrier AS har fokus på å tilby våre deltakere et så godt og tilpasset attføringsløp som mulig. NAV Tiltak Oslo har ønsket at alle arbeidsmarkedsbedriftene i Oslo skal spesialiseres, slik at alle har få, men gode arenaer for arbeidspraksis. Dette er nå godt innarbeidet hos oss. Attføringsleder har jobbet med et utviklingsprosjekt for å øke Nordpolens veilederkompetanse i barnehage, blant annet gjennom et 2 dagers kurs holdt av en student ved førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Det ble også utarbeidet en kompetanseplan og en opplæringsperm. Formidlingsresultatene 2012 for APS: Antall deltakere som har sluttet hos oss i 2012: 13 personer derav: - Formidlet til ordinært arbeid: 2 (15%) - Andre aktive løsninger: 2 (15%) - Passive løsninger: 9 (70%) Gjennomsnittelig varighet på tiltaket: 33 uker. Ved APS avdelingen skrives kvalifiseringsplaner med alle deltakerne, og de følges grundig opp. Deltakerne har

8 jevnlig veiledersamtaler med sin APS veileder, samt med attføringsleder. Vi følger kravspesifikasjonen og fornyer samarbeidsavtalen med NAV Tiltak årlig. Vi gjennomfører en brukerundersøkelse hver høst og for 2012 viser resultatene at: - 75% er fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet. - 78% er fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet. - 85% er fornøyd med arbeidsoppgaver og arbeidstid. - 80% er fornøyd med sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen - 80% er fornøyd med de sosial tiltakene vi har på Nordpolen Industrier. Når det gjelder måloppnåelse ut fra bestilling og kvalifiseringsplan har 70% nådd sine individuelle mål for Kantina Vår interne kantine har tilbudt både lunsjmat & catering i år. Vi har servert salater, bagetter med variert pålegg, smørbrød, snitter, frukt, karbonadesmørbrød etc. Videre har vi dagens rett, som ofte er varm mat. Vi har i 2012 hatt en kantineleder med ansvar for drift av kantina. Flinke deltakere fra begge tiltak har arbeidstrening i kantina. Vår kantine er godt egnet som arbeidstreningsarena da vi hovedsakelig lager mat til Nordpolens ansatte. Klager og avvik Nordpolen Industrier AS har skrevet 10 avviksmeldinger i løpet av 2012 og mottatt 8 klager. I 2012 har vi dessverre også hatt 2 personskader. Personalet Vi gjennomfører en brukerundersøkelse hver høst og for 2012 viser resultatene at: - 69,4% er fornøyd med det fysiske arbeidsmiljøet. - 86,3% er fornøyd med det psykososiale arbeidsmiljøet. - 72,8% er fornøyd med arbeidsoppgaver og arbeidstid. - 88,9% er fornøyd med sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen - 84,4% er fornøyd med de sosial tiltakene vi har på Nordpolen Industrier. Endringer i 2012: Jeanette Partyka har jobbet som driftsansvarlig i vår kantine i Dette var en prosjektstillingen som ble omgjort til fast 50% stilling fra 1. januar Jeanette har utover å drifte vår kantine jobbet 50% på VTA avdelingen.

9 Vi har hatt 1 person med tidsbestemt lønnstilskudd ansatt i vår kantine fra Aina M. Berge gikk ut i svangerskapspermisjon den Henning Larsen som arbeidsleder i 100 % stilling i et vikariat fra Marit Beverfjord er ansatt som APS veileder og fra vikar som nestleder. Silje Skoga jobber som arbeidsleder VTA og ble attføringsansvarlig på VTA fra sammenheng fokus på bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser. Nordpolen Industrier AS er opptatt av å styrke og utvikle bedriftens kompetanse. Enkelte av våre ansatte mangler formell kompetanse. Vi har fokus på å styrke denne og vi følger en kompetanseutviklingsplan. Pr består personalgruppa på Nordpolen Industrier av følgende kompetanse: Daglig leder: Ragnhild Næss - Vernepleier, ferdig utdannet Oslo Vernepleierhøyskole Administrasjon og ledelse, Høyskolen i Akershus 1994/95. - Økonomikurs gjennom NARF. - Erfaring i arbeid som miljøterapeut. - Erfaring som boldere og avdelingsleder Ansattes kompetanse: Vår kompetanse består både av formell teoretisk utdannelse og realkompetanse. Det er etablert gode systemer som er bygd opp rundt de enkelte tiltakene. Vi har i mange år hatt et VTA tilbud og våre deltakere har vært hos oss over lang tid. Nordpolen Industrier AS er kjent for å ha et trygt, godt og inkluderende miljø. Vi jobber aktivt med trivsel på arbeidsplassen samt å ivareta den enkeltes arbeidsevne. Nestleder/attføringsleder: Aina Berge - Sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo. - Spesialpedagogikk ved UiO (emne). - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Bedriftspedagogikk ved Høyskolen. - Erfaring med markedsføringsledelse/administrasjon På vår APS avdeling jobber vi i hovedsak med arbeidstrening og kartlegging. Vi legger til rette for at deltakerne kan se hvilke jobbmuligheter de har, og å utvikle sine positive egenskaper. Vi har i denne

10 Produksjonsleder: Kjell André Røttervold - Statens håndverks og industriskole, 3 års studium, -høgskolekandidat. - 1 årig praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere og kunsthåndverkere ved Høgskolen i Oslo. - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Erfaring i arbeid som miljøterapeut. VTA arbeidsleder: Rune Kristiansen - Sterk realkompetanse som han har opparbeidet gjennom arbeid med psykisk utviklingshemmede siden APS-veileder/eQuass ansvarlig/nestleder fra : Marit Beverfjord - Sogn og Fjordane Distriktshøgskole. Førebyggande miljøarbeid for barn og unge. - Ex. Phil og pedagogisk grunnfag. - Personlighets- og utviklingsteori og - Motivasjon og læring (emne). - Personalpsykologi ved Universitetet i Bergen (emne). - Diploma in Projekt Management - Har erfaring som miljøterapeut og boleder. VTA arbeidsleder/attføringsansvarlig på VTA fra : Silje Skoga - Sosionom - Erfaring i arbeid med rusmisbrukere og eldre

11 APS veileder: Maria Storberg - Hjelpepleier med videreutdanning i rehabilitering. - Barnepleier. - Voksenpedagogikk, Høyskolen i Telemark - Karriereveiledning - Erfaring i arbeid som miljøterapeut og stedfortreder i bolig. - Sosialpedagogisk rådgivning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Kompetanseheving og organisasjonsutvikling Vi har i dag en stab med et godt samhold og mye realkompetanse, men vi har fokus på opplæring som gir formell kompetanse og faglig påfyll til våre ansatte. Følgende forbedringsprosjekt er gjennomført i 2012: - Miljøfyrtårnsertifisering - Resertifisering av equass - Epleslang, oppstart av samarbeidsprosjekt med Epleslang AS - Kosthold og trim prosjekt - Videreutvikling av datakurs VTA arbeidsleder/kantineansvarlig: Jeanette Partyka - 15 års erfaring med kantinedrift. Har drevet kantine på skole i 7 år, som selvstendig næringsdrivende. - Praksis som skoleassistent. Utdeling av miljøfyrtårnpris på rådhuset. VTA arbeidsleder: Henning Larsen - Sosionom - Offentlig forvaltning fra HiOA (emne) - Erfaring fra arbeid med rusmisbrukere - Erfaring fra barnevernsarbeid - Fagbrev som mekaniker - Utdanning som teknisk mellomleder (videreutdanning i mekanikk) Eva skriver dikt

12 forhånd valgt og godkjent tema. Temaer til nå har vært Kosthold/helse for utviklingshemmede, Angelmanns syndrom, Down syndrom og demens, rus og MI (Motiverende Intervju). Vi fortsetter med Fagtimen i Glad gjeng Kurs for ordinært ansatte i 2012 Nordpolen Industrier AS sine ansatte har deltatt på følgende kurs/konferanser: - ASVL øst, dagskonferanse, daglig leder. - Diploma in Project Management, 12 dager, 1 APS veileder - Fagkonferansen ASVL, 2 dager, produksjonsleder og APS veileder - Sosialpedagogisk rådgiving, 8 dager, 1 APS veileder - HMS, 3 dager, daglig leder og verneombud - Enneagrammet 1, grunnkurs, 4 dager, daglig leder - equass, 1 dag, daglig leder og equass ansvarlig - Psykisk helse og arbeid, 1 dag, 3 arbeidsledere - ASVL vekstakademiet, tilrettelagt arbeid, 2 dager, daglig leder og en arbeidsleder - Styreseminar, 2 dager, alle Felles samlinger/seminarer i 2012 Årsplan: Utarbeidelse av årsplan på planleggingsdag i våre lokaler på Sinsen, halv dag (høsten 2012). Arbeidsseminar sammen med bedriftens styre i Strømstad over 2 dager: Strategisk plan for perioden var hovedtema. Ekstern konsulent ble innleid for å lede seminaret, Ingebjørg Boye. Det var gjort mye arbeid i forkant av seminaret. Blant annet fremla de som hadde jobbet med equass et hefte om Nordpolens politikk. Daglig leder orienterte om status og brukerundersøkelsene ved bedriften. Det vanket også da noen gode ord til hver enkelt ansatt. Videre foretok vi en grundig gjennomgang av strategisk plan og satte opp mål for perioden. Vi jobbet med dette i grupper. Det ble et nyttig seminar og planen ble ferdigstilt. Fagtimen Vi ønsker kontinuerlig å utvikle oss og heve kompetansen vår på områder spesielt av interesse for Nordpolen. Samt å dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring. Fagtimen betyr at alle i personalgruppa får 1 studiedag, hvor de på påfølgende ledermøte legger frem et foredrag om på

13 Vi bodde på Quality Spa & Resort Strömstad. Vi hadde middager sammen på kveldene, men det ble også litt tid til å nyte hotellets spaavdelinger. En innholdsrik og fin tur. opplæring i bl.a. løfteteknikk, søppelsortering, hygiene, plikter og rettigheter. Videre går vi gjennom alle miljøreglene. I tillegg har arbeidstakerne på VTA mulighet til å avholde møter uten at arbeidslederne er til stede. De har valgt egne møteledere for et år av gangen. De setter opp agendaen for dette møtet som de kaller for vennskapsmøte. Deltakermøte på APS avdelingen avholdes ved behov. Vi arrangerer også bedriftsbesøk 2 ganger i året. I 2012 var vi på utdanningsmessa på Lillestrøm og på Emma Hjort museum og sansehus. Vi har et fokus på kosthold og helse, og vi har trim for alle hver dag i 10 minutter før lunsj. ARBEIDSMILJØ Det er 9 ansatte ved bedriften, hvorav 6 damer og 3 menn. Vi representerer en vid aldersgruppe, fra 30 til 56 år. Vi har felles møter hver dag kl hvor vi går igjennom dagsordenen, og kl dag i uken, hvor vi oppsummerer dagen og gjennomgår avvik og klager. Videre avholder vi ledermøter hver 14 dag og APS møte hver tredje uke. Alle arbeidstakerne på VTA avdelingen har morgenmøte hver mandag. Her informerer vi om ukas arbeidsoppdrag og annet av interesse for arbeidstakerne. Dette er et diskusjonsforum hvor arbeidstakerne kommer med sine innspill og ønsker etc. Den første mandagen i måneden tilbyr vi Vår daglige trim og dans

14 Bedriftshelsetjeneste Helsesituasjonen og arbeidsmiljøet ved bedriften er bra og viktig for oss. Arbeidsmiljø er et tema som vi jobber med kontinuerlig. På bakgrunn av årets brukerundersøkelse ble det gjennomført en inneklimaundersøkelse i våre lokaler. Det ble her konstatert at inneklimaet var utilstrekkelig på 2 kontorer. Det ble i etterkant av undersøkelsen satt inn ekstra ventilasjon på disse kontorene. I de resterende kontorene ble det anbefalt å lufte i forkant av møter hvor det var mange til stede. Kiel. Høstens tur for VTA deltakerne. I september 2012 hadde bedriften sin årlige tur med alle arbeidstakerne på VTA. I år gikk turen til Kiel med Kielferga. Målet for turen var sammen å skape felleskap, glede og gode minner! Av aktiviteter vi gjorde kan vi nevne show, shopping, svømming, mat og dans. Noen landkrabber gikk i land i Kiel for å handle litt mens andre koste seg i bassenget. Alle var enige om at det var en fin tur. Gunnar nyter stemningen og en forfriskende drink Gutta klar for en bedre middag. Patric, Rune og Vebjørn Glade venner om bord i Kileferga. Karin, Elena og Kjell André Anne Katrine og Eva på lugaren.

15 Julebord Nordpolen Industrier AS hadde i år et annerledes julebord. Vi startet med å servere en velkomstdrink fra Epleslang i vårt verksted. Her kom både daglig leder og styreleder med noen velvalgte ord til forsamlingen. Deretter beveget vi oss inn i kantina hvor festkomiteen hadde duket til et herlig måltid. Vi spiste både godt og lenge for så å starte på ferden til Grorud kirke hvor vi overvar en flott julekonsert med Alexander Rybakk, Elisabeth Andrasson, Thor Endresen, Mariann Aas Hansen og Rune Larsen. Det ble en sterk opplevelse for mange, hvor både latter og tårer satt løst har hovedsakelig bestått av postbehandling, pakking og montering. VTA står for hoveddelen av denne produksjonen, men APS deltakerne har også bidratt. Vi har fått flere nye kunder, bl.a. Confex og Det norske Brenneri. For Confex pakket vi goodiebags med så mye som 20 ilegg, til kursdeltakere som ble sendt til alle de største byene i landet. For det norske brenneri har vi montert esker til juleakevitt. Vi hadde en stor jobb i forbindelse med VM i skiflyging og snowboard i februar Vi pakket matpakker som ble delt ut til et fornøyd publikum på vei til og i Holmenkollen. Vi hadde flere større utsendelser for EF Education First Språkreiser. Da har vi på noen hektiske uker pakket flere titusen brev. For deltakerne på APS avdelingen var vi på restaurant Egon på Storo senteret og spiste julelunsj. Julegaven i år var en kokebok. Vi hadde også julekalender i år, hvor alle fikk en gave hver. Pakking av matpakker OPPDRAG OG OMSETNING. Verkstedet I 2012 har vi hatt en redusert omsetning på verkstedet grunnet færre oppdrag fra faste kunder. Det har likevel vært få og korte perioder uten oppdrag. Arbeidsoppgavene i Confex

16 Ellers har vi oppdrag fra flere trykkerier. For dem gjør vi alt fra små hastejobber til store monteringsjobber. Vi har også i år hatt store jobber for Stiftelsen Organdonasjon og Landsforeningen uventet barnedød. Vi etiketterer flere blader og tidsskrift for en rekke kunder. Vi sender ut fakturaer for medlemskap, for noen organisasjoner. I de periodene hvor det har vært lite arbeidsoppdrag, har vi brukt tiden til øvelse i bruk av våre maskiner. Det trenes på skriving, telling, bruk av tellevekt, bretting av ark og mapper og lignende. Og videre blir tiden brukt til pedagogiske brettspill og dataspill. Dette øker tallforståelse, som igjen gir økte ferdigheter i forhold til telling og sortering, i tillegg til at det øker ferdighetene på data. Ledig tid blir også brukt til å rydde og vaske. Vi har 4 datamaskiner, som arbeidstakerne disponerer. Disse brukes i ledige stunder. Da skriver de inn oppskrifter og notater, samt får benytte maskinene til pedagogiske spill. Mange har etter hvert egen facebook profil, vi ser at økt bruk av facebook også gir bedre dataferdigheter. Nordpolen Industrier AS oppmuntrer og legger til rette for at deltakerne bruker sosiale medier. I perioder med store oppdrag og korte tidsfrister har vi vært så heldige at vi også i år har kunnet benytte oss av en klasse fra Bjølsen skole som har tjent penger til skoletur med Aktive Fredsreiser. De har jobbet på kveldstid. Arbeidslederne gjør en god innsats. De har benyttet ledig tid til å øke ferdigheten hos arbeidstakerne, som igjen øker selvstendigheten hos deltakerne. Dette fører videre til økt kvalitet på de produkter som vi leverer til våre kunder. Kantina Her ble det laget og solgt lunsj hver dag. Vi reduserte cateringtilbudet vårt i 2012, og har kun leverte møtemat til 3 faste kunder. PLANER OG MÅL FOR Nordpolens suksessmål for kommende år: Trivsel og helse for alle. 80% Innfri målene i avtalen med NAV. 95%. Få flere ut i ekstern arbeidstrening både fra APS og VTA. (min. 5 deltakere fra VTA). VTA: jobbe med måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål. 90% APS: jobbe med måloppnåelse for den enkelte i forhold til deres individuelle mål. 70% Full sysselsetning. Nr. 1. Målarbeid, VTA. Vi ønsker å forbedre arbeidet med deltakernes individuelle mål. Etter evaluering av målarbeid er det registrert mangelfulle resultater på måloppnåelse, spesielt blant VTA

17 deltakerne. Dette gjelder spesifikt i forhold til målbarhet, oppfølging av mål og videreutvikling av SMARTE mål. På bakgrunn av dette øker vi fokuset på arbeidet med målarbeidet. Vi skal: - Sette opp SMARTE mål - Bedre dokumentering på Wis - Ansvarsfordeling - Oppfølging av målarbeid - Felles forståelse - Wis; hva skal dokumenteres, hvorfor, hvor ofte, hvordan bruke Wis. - Måle resultater underveis Prosjektet skal overvåkes av attføringsansvarlig på VTA i samarbeid med equassansvarlig. Det skal lages en prosjektplan med frister for evaluering og skrives en prosjektrapport desember Nr. 2. Ekstern arbeidstrening. Epleslang. I august 2012 startet vi et samarbeid med Epleslang AS. Vi ønsker å videreutvikle etableringen av denne eksterne arbeidstreningsarenaen. Prosjektet skal overvåkes av 1 arbeidsleder på VTA i samarbeid med produksjonsleder. Det skal lages en prosjektplan med frister for evaluering og skrives en prosjektrapport medio Nye eksterne arbeidstreningsarenaer. Det skal i løpet av første halvår av 2013 utarbeides en plan for etablering av nye arbeidstreningsarenaer. Vi ønsker at flere av våre deltakere også skal få arbeidstrening i det ordinære arbeidslivet, fortrinnsvis i vårt nærmiljø. Nr. 3. Full sysselsetting. Nordpolen Industrier AS har hatt stabile kunder over år. Det har imidlertid vært en endring i oppdrag fra disse, og vi ser at arbeidsoppdragene blir mer avanserte og fører til mer personalarbeid. Oppdragene går i retning av mer montering og mindre postbearbeiding. Vi har mistet flere kunder av de enkleste arbeidsoppdragene, og det er faktorer som økte portopriser, enkeltheten med e- postkampanjer og at bedrifter sender mindre reklame og informasjonsmateriell som er største årsaken. Nordpolen Industrier AS har en produksjonsleder, som har som hovedoppgave å holde kontakt med eksisterende kunder og skaffe nye kunder. Det skal opprettes en prosjektgruppe som skal øke inntjening og skaffe nye og spennende oppdrag og se etter nye veier. F.eks. innen sosialt entreprenørskap. Produksjonsleder er prosjektleder. Nr. 4. Kosthold og trim. Et helhetlig menneskesyn er en viktig forutsetning for kvalitet på tilbud vi gir. Vi skal respektere fysiske psykiske og åndelige behov. Ansatte og brukere må samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn. På Nordpolen er vi opptatt av å bidra til økt livskvalitet.

18 Samfunnsmandatet til Nordpolen Industrier AS er å utvikle mennesker, og vår visjon er: Det er godt å ha jobb, trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid. Vi mener at et sundt kosthold og daglig trim øker den enkeltes livskvalitet. Vi skal fullføre prosjektet og implementere alle tiltakene i løpet av Under arbeidet med dette prosjektet har vi sett at deltakelsen i de forskjellige tiltakene har økt og at alle ansatte hos oss har økt fokuset på sunt kosthold og trim. 1 arbeidsleder fra VTA og equassansvarlig er i prosjektgruppa. Det er laget en prosjektplan med frister for evaluering og det skal skrives en prosjektrapport innen desember Nr. 5. Sosiale medier. Nordpolen Industrier AS opprettet en egen facebook side i 2012 som et ledd i vår markedsføring. Denne siden vil vi bruke til å gjøre oss mere synlig og den vil bli jevnlig oppdatert i tiden fremover. Vi kommer til å legge ut bilder og nyhetsoppdateringer fra vår hverdag. Det vil også bli opprettet en twitter konto.

19

ORGANISASJONSKART 2011

ORGANISASJONSKART 2011 ORGANISASJONSKART 2011 Nordpolen Industrier AS Sinsenveien 53 B 0585 Oslo Tlf.: 22 79 58 80 Faks.: 22 79 58 90 E-post: firmapost@nordpolen.no www.nordpolen.no Nordpolen Industrier AS eies av Stiftelsen

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 Årsrapport 2013 Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 ORGANISASJONSKART 2013 Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder)

Detaljer

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid.

Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Årsrapport 2014 1 Vår visjon: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner maksimalt, og oppnå trygghet og trivsel gjennom meningsfylt arbeid. Når håndverkere bytter vinduer i kantinen blir det felleslunsj

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport til NAV 2011

Årsrapport til NAV 2011 Årsrapport til NAV 2011 1 Årsrapport 2011 til NAV Organisering og arbeidstilbud Bedriftens navn, eierforhold og organisasjon JobbIntro as er en attføringsbedrift beliggende i Horten, og som er heleid av

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

Masvo - nye muligheter

Masvo - nye muligheter Masvo - nye muligheter Masvo - nye muligheter Sola symboliserer menneskene, de varme verdiene, relasjoner og det sosiale liv. Tannhjulet symboliserer økonomien, verktøy og produksjon. I 1993 ble det

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN SIDE 26 SIDE 22 SIDE 20 SIDE 5 FRANK LEHMANN FORTELLER OM PREGO

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN SIDE 26 SIDE 22 SIDE 20 SIDE 5 FRANK LEHMANN FORTELLER OM PREGO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 2 2013 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN SIDE 5 SIDE 20 SIDE 22 SIDE 26 HJELPTILHJELP.NO INTERVJU MED OVE HERADSTVEIT TILLITSPERSON.NO ET FELLES NETTVERK FOR

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2012 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet Innhold 1. Innledning... 3 2. Presentasjon av Arbeid og Aktivitet... 4 2.1 HISTORIKK...4 2.2 ORGANISASJON...5 KONTAKTINFORMASJON...6 2.3 TILTAK OG TILBUD...7 2.4 MÅLGRUPPER...11

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Årsrapporten er utarbeidet av:

Årsrapporten er utarbeidet av: ÅRSMELDING FOR HAMARTILTAKENE 2012 Forord Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling. Hamartiltakene

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN. Rycon feiret 20-år. Fredrik Langfeldt trer av som leder

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN. Rycon feiret 20-år. Fredrik Langfeldt trer av som leder LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 2 2014 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN Fredrik Langfeldt trer av som leder Asker Produkt AS viser vei Marit Sandberg får kongens fortjenestemedalje. Rycon

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2011 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2011 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester, som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle. Keops er navnet på den

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Meld deg på til Høstkonferansen. Nr 2. 2009. Nytt om Kreativ kommunikasjon. Iso og Equass - hva er forskjellen?

ANDSRÅD-NYTT. Meld deg på til Høstkonferansen. Nr 2. 2009. Nytt om Kreativ kommunikasjon. Iso og Equass - hva er forskjellen? ANDSRÅD-NYTT Nr 2. 2009 Meld deg på til Høstkonferansen Nytt om Kreativ kommunikasjon Iso og Equass - hva er forskjellen? Når brukerne tar kontroll St y re l e d e r Så ble det igjen duket for en ny runde

Detaljer