Altern. Kto. Arb.g. avg. pliktig =A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altern. Kto. Arb.g. avg. pliktig =A"

Transkript

1 til enkelte felt: var.: F betyr at lønnarten kun skal benyttes ved registrering på fastlønnslinje, V betyr at den både kan registreres på fastlønnslinje og som variabel lønn LT-kode: er som har LT-kode skal registreres på innberetningse er (10xxx eller 1160x/1165x-serien). Vær derfor varsom med å overstyre på lønnart er som ikke er merket med LT-kode aldri skal styres mot er i serien 10xxx eller 1160x/1165x-serien. Disse ene skal kun inneholde poster med innberetningsplikt Tilsvarende gjelder for "investeringser" 0xxxx. navn 100 Månedslønn... F 111A , 10104, 10106, 10109, 102XX, 103XX, 1075X A T F P = tannhelse = vaktmester = tillitsvalgt = annet personell = renholdspers. NB vær obs på at riktig er registrert 101 Månedslønn lærling. F 111A nei A T F 104 Diverse lønn m/... V 111A A P F P Må reg. beløp, ikke antall. Kun ikke ped.pers. Må reg. 105 Diverse lønn u/... V 111A A P F Må reg. beløp, ikke antall. Kun ikke ped.pers. Må reg. 106 Månedslønn sysselsatt... F 141A nei A T F P Ans. sysselsatt via NAV 107 Ulempelønn lør-/søndag turnus. F 111A nei A T F P 108 Ulempelønn kveld/natt turnus.. F 111A nei A T F P 110 Timelønn... V 111A 102xx,, A T F P Må reg. antall. Kun ikke ped.pers. NB må registrere. Timer sommervikarer bygg reg. kto Troms fylkeskommune Side 1 Ajour pr

2 navn 111 Timelønn lærling... V 111A nei A T F Må reg. antall. Kun ikke ped.pers. Skal alltid ha prosjekt Personlig Tillegg... F 111A A T F P Med beløp 113 Smusstillegg... F 151A A T F P Med beløp 114 Hovedverneombud... F 111A nei A T F P Med beløp 115 Tillitsvalgt... F 111A nei A T F P Med beløp 116 Brannvernleder... F 111A nei A T F P Med beløp 117 Åremålstillegg... F 111A nei A T F P Med beløp 118 Klinikksjeftillegg... F 111A nei A T F P Kun for tannhelse. Med beløp 119 Stabiliseringstillegg... F 111A nei A T F P Kun for tannhelse. Med beløp 120 Veiledertillegg... F 111A nei A T F P Kun for tannhelse. Med beløp 121 Klinikkkoordinator... F 111A nei A T F P Kun for tannhelse. Med beløp 122 Overtid 50 %... V 111A nei A P F Må reg. antall. Kun ikke ped.pers. 123 Overtid 100 %... V 111A nei A P F Må reg. antall. Kun ikke ped.pers. 124 Overtid 133,33 %... V 111A nei A P F Må reg. antall. Kun ikke ped.pers. Kun ekstravakter utenom turnus 125 Diff overtid 50 %... V 111A nei A P F Må reg. antall. Kun ikke ped.pers. 126 Diff overtid 100%... V 111A nei A P F Må reg. antall. Kun ikke ped.pers. 127 Diff overtid 133,33%... V 111A nei A P F Må reg. antall. Kun ikke ped.pers. Kun ekstravakter utenom turnus 130 Timelønn ist V 111A 102xx,, A P F Fast sats kr 175 pr t. Må reg. antall. Kun ikke ped.pers. NB må registrere. 131 Lørdag/søndagstill... V 111A nei A P F 132 Kvelds og nattillegg... V 111A nei A P F 133 Helligdagstillegg 133 1/3... V 111A nei A P F Kun for vakt i turnus 134 Kvelds/nattillegg ikke turnus. V 111A nei A P F 140 Møtegodtg UFR inntil 4 timer.. V 111A nei A P Ungdommens Fylkesråd 141 Møtegodtg UFR over 4 timer... V 111A nei A P Ungdommens Fylkesråd Troms fylkeskommune Side 2 Ajour pr

3 navn 142 Klesgodtgj. feltassistent... V 199A nei A P Kun kulturetaten 143 Tapt arbeidsfortjeneste... V 111A nei A P F Prøvenemnd 144 Møtegodtg inntil 4 timer... V 111A nei A P Politikere/styremedl. 145 Møtegodtg over 4 timer... V 111A nei A P Politikere/styremedl. 146 Møtegodtg fagopplæring... V 111A nei A P Prøvenemnd, kun utdanning 147 Kursavgift... V Bet. kurs ifm reiseregning. NB skal ikke brukes på stipend. Se l-art 151/ Besøksreiser til hjemmet... V nei Politikere 149 Svalbardinntekt... V 913A nei A P Prøvenemnd 150 Honorar... V 111A ja A P Må reg. beløp, ikke antall 151 stipend... V 161A nei A T Kontakt PO for spørsmål 152 fritt stipend... V nei Kontakt PO for spørsmål 155 Delt dagsverk... V 111A nei A T F P Må reg. antall, kun ikke ped.pers. 160 Vakttillegg tannlege lør/søn.. V 111A nei A P F Kun for tannhelse 161 Vakttillegg tannlege høytid... V 111A nei A P F Kun for tannhelse 162 Vakttillegg tannsekr lør/søn.. V 111A nei A P F Kun for tannhelse 163 Vakttillegg tannsekr høytid... V 111A nei A P F Kun for tannhelse 164 Ambuleringstillegg... V 111A nei A P F Kun for tannhelse 165 Ubekvemstillegg tannleger... V 111A nei A P F Kun for tannhelse 166 Ubekvemstillegg tannhelsesekr. V 111A nei A P F Kun for tannhelse 167 Ubekvemstillegg tannpleier Åsg V 111A nei A P F Kun for tannhelse 168 Veil ekstern praksis tann... V 111A nei A P F Kun for tannhelse 169 Narkosetil. tannlege før kl 13 V 111A nei A P F Kun for tannhelse 170 Selvstendig næringsdrivende... V Kun for lønn - send bilag til PO for reg 171 Narkosetil. tannlege e/ kl 13. V 111A nei A P F Kun for tannhelse 172 Narkosetil. tannh.sekr før 13. V 111A nei A P F Kun for tannhelse 173 Narkosetil. tannh.sekr e/kl 13 V 111A nei A P F Kun for tannhelse 174 Veil ekstern praksis tann 2 st V 111A nei A P F Kun for tannhelse 175 Veil ekstern praksis tann 3 st V 111A nei A P F Kun for tannhelse Troms fylkeskommune Side 3 Ajour pr

4 navn 176 Bonusutbetaling tannhelse... V 111A nei A P F Kun for tannhelse 177 Veil ekstern praksis tann 4 st V 111A nei A P F Kun for tannhelse 180 Etableringstillskudd tannhelse V 111A nei A P Kun for tannhelse 200 Månedslønn pedagogisk... F 111A xx, A T F P 201 Kveldsundervisning 30%... F 111A xx, A T F P 202 Månedslønn Utland pedagogisk.. F 113A xx, A T F P 203 Naturalytelser Utland... F 136A nei A P 204 Div lønn pedagogisk m/. V 111A xx, A P F P Må reg. beløp, ikke antall. Kun ped.personell 205 Div lønn pedagogisk u/. V 111A xx, A P F Må reg. beløp, ikke antall. Kun ped.personell 206 Rådgiver tillegg... F 111A nei A T F P Fast beløp Fast overtid lærer... F 111A nei A T F 208 Kontaktlærertillegg... F 111A nei A T F P Fast beløp Samlingsstyrer... F 111A nei A T F P 210 Fagansvarlig... F 111A nei A T F P 211 Teamleder... F 111A nei A T F P 212 Webleder... F 111A nei A T F P 213 Lokalt tillegg/ SMI... F 111A nei A T F P Stillingsavhengig. 100 %= SOSPE-tillegg... F 111A nei A T F P 216 Timelønn pedagogisk... V 111A 10102, 102xx, A T F P Må ha årsramme. Kun ped.personell. Må reg. 217 Overtid 50% pedagogisk... V 111A nei A P F Må ha årsramme. Kun ped.personell 218 Overtid 100% pedagogisk... V 111A nei A P F Må ha årsramme. Kun ped.personell 219 Tilsyn... V 111A nei A P F Må reg. antall, kun ped. Personell Troms fylkeskommune Side 4 Ajour pr

5 navn 220 Sensorhon. privatist muntlig.. V 111A nei A P Kan reg både beløp og antall 221 Sensorhonorar... V 111A nei A P Kan reg både beløp og antall 222 Klagesensur/privat/elev... V 111A nei A P Kan reg både beløp og antall 223 Byrdefull undervisning... V 111A xx, A T F P Må reg beløp, ikke antall. 224 Eksamensvakt... V 111A nei A P F Må reg. antall 225 Kompensasjon int.stat.flyfag.. F 111A nei A T F P Med beløp 227 Rådgiver tillegg Utland ped... F 113A nei A T F P Fast beløp Timelønn ped. penjonist... V 111A xx, A T F Sats 175. Må ha årsramme 240 Godtgjørelse musikkinstrument. V nei Må reg med beløp. Kun ped.personell 400 daglønn... V 111A A T F Må konteres, splittes ikke på flere lønnslinjer 459 Skattepl. Km med sats A P Brukes for overskytende sats skoleskyss. 710 Innber.nat.ytelser 112A... V 112a nei A Kontakt PO ved spørsmål 711 Innber.nat.ytelser 111 A... V 111A nei A Kontakt PO ved spørsmål 799 BRUTTO UTBETALT... Kun info-art, ikke registrering 902 Reiseregning... Generert fra Travel, kun info 998 Øreavrunding NETTO UTBETALT nei Kun info-art, ikke registrering Troms fylkeskommune Side 5 Ajour pr

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: 01.05.2015 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F Månedslønn Øvrige ansatte 100

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

HÅNDTERING AV TDI I PROSJEKTMODUL OG REGNSKAP

HÅNDTERING AV TDI I PROSJEKTMODUL OG REGNSKAP U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N HÅNDTERING AV TDI I PROSJEKTMODUL OG REGNSKAP 13.05.2015 Anita Vigstad, Randi Nordås og Kari Eidsheim 1 Agenda Bakgrunn Kostnads- og inntektsoverhead Hvordan legge

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING Medielønn Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer 03.01.2014 bruk-2a.doc Medielønn Veiledning ved utfylling av lønnsstatistikk for funksjonærer MERK! Alle

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK TIL SSB INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG

LØNNSSTATISTIKK TIL SSB INNRAPPORTERING AV LØNNSKATEGORI OG FASTE TILLEGG TARIFFnytt Nr: 57/2012/SH Dato: 11.09.2012 Sendt til: Virksomheter bundet av : Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten og Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester LØNNSSTATISTIKK TIL SS

Detaljer

Reiseregninger i ESS. Oppdatert høsten 2011

Reiseregninger i ESS. Oppdatert høsten 2011 Reiseregninger i ESS Oppdatert høsten 2011 Agenda Beskrivelse av prosessen i ESS Valg av reiseskjema (type reise) Registrering av generelle data Flere reisemål Kostgodtgjørelse og fradrag Nattillegg Kilometergodtgjørelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

E-skjema for ansatte

E-skjema for ansatte E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

Velkommen til årsavslutning 2012

Velkommen til årsavslutning 2012 Velkommen til årsavslutning 2012 Faglig innhold 1. Hva skjer i DFØ 2. Elektronisk kommunikasjonstjeneste 3. Hva bør vi sjekke før hovedlønn desember Kvoter 4. Hovedlønn desember Forklaring skatteberegning

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 1 Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende - LØNN eller NÆRING 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 2 Definisjoner: Tjeneste: I økonomiske betegnelser er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy.

Tillitsvalgte og virksomhetsleder drøfter hva som er nødvendig arbeidstøy. LOKALE SÆRAVTALER Askim kommune Rutiner: Endringsdato : 01.03.2012 Versjon nr: 5 HR -enheten 1.1 VAREKLÆR Arbeidsgiver stiller nødvendig arbeidstøy/fottøy til disposisjon Tillitsvalgte og virksomhetsleder

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer