ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse Transport og installasjon av maskinen Generelle maskinstørrelser... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7"

Transkript

1

2 Innhold Generell beskrivelse... 3 Transport og installasjon av maskinen... 5 Generelle maskinstørrelser... 7 Beskrivelse av akser på maskinen... 9 Beskrivelse av betjeningspanel Start og stopp av maskinen Kalibrering (referansekjøring) av maskinen Ekstern smøresystem ved borestasjon Drift Innstillinger Maskinparametere for borestasjon smøresystem Intern borestasjon smøresystem (opsjon) Bor parametere Drift av maskinen Stopp av maskinen ved feil Bytte av tegnsett for merking Bytte av stanseverktøy For enkel stanseverktøy For trippel stanseverktøy Bytte av stansedyne Sentrering av dyneholder For enkel stanseverktøy For trippel stanseverktøy Spennefast / åpne boreverktøy Sylinderslag teller Bytte av knivblad Klippe vinkel Posisjonering - begrensning Hydraulikk Olje Side : 1

3 Periodisk smøring av maskinen med smørefett (grease) Test av PLS innganger og utganger Feilmeldinger Feilsøking av PLS feilmeldinger Sikkerhetsinstruksjoner Maskinstøy MDI funksjoner Programsekvens Program meldinger og feilmeldinger Fjern service og vedlikehold Rekalibreringsprosedyre Søk av X-akse referanseverdi Endre X-akse programvare grenseverdier Søk av Y-akse referanseverdi Søk av Z-akse referanseverdi Direkte posisjonsverdier Nullposisjon - Fotocelle kalibrering Verktøy nullpunkt Vedlegg Konstruksjonstegninger og reservedelslister Hydraulikk diagram Pneumatikk diagram Elektriske diagram Side : 2

4 Generell beskrivelse Komplett produksjonslinje for stansing, boring og klipping av plater. Nummerisk styrt og proggrammerbar ved hjelp av CNC - PC-basert styring. Kapasiteter (Basert på 52 Kg/mm 2 material fasthet) Plater fra 50 til 500 mm bredde og 35 mm tykkelse. (25 mm tykkelse for ALFA 25-MT) Materiallengder på opptil 6 meter avhengig av antall rullebaner. Egenskaper Innmatingssystem Profilen skyves igjennom ved hjelp av matevogn drevet av børsteløs motor og tanndrev/stag. Matevogn styres av CNC-styring og enkoder. Matehastighet er justerbar fra 0 til 24 m/min. Posisjonering X nøyaktighet: 0.25 mm mm/m Materialet indekseres inn mot faste ruller ved hjelp av pneumatiske sideruller for nøyaktig styring av materialet. Merkestasjon Tegnstørrelse: 14 x 10 mm Tegn utvalg: 40 stykker Merkekraft: 80 kn Merketid: Omlag 1 sekund pr. tegn. Posisjonering styres av CNC-styring som velger korteste vei. Stansestasjon ALFA-35: 2200 kn maks. stansekraft med senter stanseverktøy (1650 kn ved side stanseverktøy). ALFA-25: 1650 kn maks. stansekraft med senter stanseverktøy (1230 kn ved side stanseverktøy). Trippel stansehode 31/40/31 Automatisk valg av stanseverktøy ved hjelp av CNC FAGOR Maksimal posisjoneringshastighet Y akse 12 m/min Horisontal posisjonering ved hjelp av børsteløs motor og kuleskru. Borestasjon Vertikal borestasjon. Maks bore effekt: 15 kw. Verktøyholder: ISO 40 (ISO 50 som opsjon) Maks. hull diameter: 40 mm ved ISO 40 verktøyholder. Spindelhastighet 120 til 1500 omdr/min Maks. boretykkelse: 35 mm Verktøykjøling "Tåkesmøring". Intern MQL (Minimal kvantitet smøring) system som opsjon. Kompatibel med HSS (høy hastighet stål) og hard metall tungstein karbid borer. Klippestasjon ALFA 35: 90 Klipping av plater med kapasitet opptil 500 mm x 35 mm ALFA 25: 90 Klipping av plater med kapasitet opptil 500 mm x 25 mm Automatisk fastspenning av materialet ved hjelp av hydraulisk sylinder. Materialet holdes sideveis ved hjelp av stoppere i forhold til referanse linje ruller. Side : 3

5 Programmering Programmering ved hjelp av et spesielt program designet for GEKA for angivelse av nødvendige data til CNC- PC. CNC-PC enhet administrerer hele produksjonsprosessen. Program for del produksjon kan lagres slik at det kan hentes frem senere. FAGOR 8070 kontroller er Windows basert og har Ethernet netverkskort slik at den kan integreres i bedriftens lokale nettverk. Side : 4

6 Transport og installasjon av maskinen Maskinen transporteres i flere separate deler. Betjeningspult og maskin (en forpakning) Rullebaner (flere forpakninger) Rullebanene kan forflyttes med enten kran eller gaffel-truck. Forflytning av maskinen og betjeningspulten, utføres ved hjelp av kran som vist på etterfølgende tegning. Elektroskapet må tilkobles trefase strømforsyning som er sikret med treg sikring. Installert kraft 26 Kw Spenning 220 V 400 V 440 V Strøm 86 A 50 A 43 A Anbefalt kabel tverrsnitt 35 mm² / AWG2 16mm² / AWG5 16mm² / AWG5 Maskinen må tilkobles trykkluft forsyning med et trykk på 6 bar. Forbruk 1 m 3 /t. FORFLYTNING AV RULLEBANE: Side : 5

7 FORFLYTNING AV MASKIN: Det er viktig at det benyttes egnet og godkjent utstyr ved transport og forflytning av maskinen. Dette gjelder spesielt utstyr som kjeder, stropper, kroker, etc. Disse må benyttes i samsvar med deres instruksjoner. Maskinvekten er omlag kg. Ta i betraktning maskinvekten ved valg av kran og løfteutstyr. Side : 6

8 Generelle maskinstørrelser Nedenfor er omlage maskinstørrelser angitt for maskin og 6 meter innmatingsrullebane. Side : 7

9 Side : 8

10 Beskrivelse av akser på maskinen Figuren nedenfor viser akser som benyttes ved maskinen. Pilretningen viser positiv retning for verdiene X, Y, Z. Y aksen starter ved topp punktet til platen. X akse starter ved innmatingsenden til platen. INNMATING AV MATERIALE X Y Side : 9

11 Beskrivelse av betjeningspanel Side : 10

12 Betjeningspanelet har noen betjeningstaster som er spesielt tilpasset denne maskinen. Valgbryter for manuell - automatisk a) Manuell benyttes for å betjene manuell posisjonering ved hjelp av trykke brytere. Den øvre bryteren posisjonerer den valgte sylinderen: Merking, stansing eller klipping. De nedre 2 bryterene forflytter posisjonen til det valgte stasjonshodet: Boring, stansing eller klipping. Stasjonshode velges med tasten i automatisk posisjon ved hjelp av tastene på tastaturet for valg av stasjonshode. Den blå tasten må trykkes på samme tid i lag med når en av de andre bryterene trykkes, og fungerer som bekreftelse. En nødstopp-bryter er også plassert ved betjeningspanelet. ADVARSEL: Justeringsdrift utført med valgbryter i manuell posisjon skal bare utføres av personell som innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner. Under justeringsdrift må valgbryter for manuell / automatisk flyttes fra betjeningspanelet slik at den til en hver tid er under betjening/håndtering av operatøren som betjener maskinen. b) Automatisk - Å betjene maskinen med den numeriske styringen Beskrivelse av betjeningstaster ved tastaturer Valg av stasjonshode som skal betjenes med manuelle trykke brytere Innmatingssystem manuell drift. Side : 11

13 Posisjonering av akser med CNC-styringen i manuell modus Matestikke -> Status vises på AUTO skjermen Utmatingsmodus. Når valgt, vil restmaterialet i maskinen bli skyvd ut -> Status vises på AUTO skjermen. Setter maskinen i initial betingelser. Taster for manuell betjening av side fastspenningsruller Posisjonerer merkestasjon sylinderen bakover. Side : 12

14 Neste figur viser rullebane oppsett for maskinen som ikke har automatisk innmatingssystem: Liste over ruller: R1B: Rulle 1B. R1Abis: Rulle 1Abis. R1A: Rulle 1A. R1bis: Rulle 1bis. R1: Rulle 1. R2bis: Rulle 2bis. R2: Rulle 2. R3: Rulle 3. Liste over detektorer: DR1B: Detektor bord 3. DR1A: Detektor rulle 1A. DM2: Detektor bord 2. DR1: Detektor rulle 1. DM1: Detektor bord 1. DR2bis: Detektor rulle 2bis. DR2: Detektor rulle 2. DR3: Detektor rulle 3. Side : 13

15 Neste figur viser rullebane oppsett for maskinen som ikke har automatisk innmatingssystem: Liste over ruller: R1B: Rulle 1B. R1A: Rulle 1A. R1: Rulle 1. R2: Rulle 2. R3: Rulle 3. Liste over detektorer: DR1B: Detektor rulle 1B. DR1A: Detektor rulle 1A. DR1: Detektor rulle 1. DR2: Detektor rulle 2. DR3: Detektor rulle 3. Side : 14

16 Driftsmodus Automatisk modus. Benyttes for å kjøre programmer lagret i minne. Manuell modus. Benyttes for manuell posisjonering av akser. Ikke misforstå denne driftsmodusen med valgbryter i manuell posisjon. MDI modus. Edit modus. Benyttes for å skrive nye programmer eller modifisere eksisterende program. Aritmetiske parametere. Verktøy tabeller. Ikke i bruk. Verktøy. Tilgang til Windows. Side : 15

17 Start og stopp av maskinen For å starte maskinen utføres følgende operasjoner: Posisjoner hovedstrømbryter ved elektroskapet i "1" (på). PC-styringen vil starte automatisk og følgende meny vil vises på skjermen: Øvre del av skjermen vil være rød ettersom hydraulikk systemet ikke er slått på. For å starte hydraulikk systemet trykkes den HVITE TASTEN ved betjeningspanelet. Når hydraulikk systemet er satt i drift, vil feilmeldingen forsvinne ved at tasten RESET og ESC trykkes. Før maskinen settes i drift, må kalibrering (referansekjøring) utføres som forklart i neste kapittel. Det er mulig å lukke eller minimalisere STYRINGMENY modusen og betjene PC-styringen som en ordinær PC. For å avslutte STYRINGSMENY modus trykkes tastene Alt+F4 og skjermen vil vise standard Windows grensesnitt. For å minimalisere STYRINGSMENY modus trykkes tastene Ctrl+W og STYRINGSMENY vil da bli minimalisert som en oppgave på Windows oppgavelinjen. Slå av maskinen 1 - Stopp hydraulikk systemet ved hjelp av Nødstopp-bryter. 2 - Lukk STYRINGSMENY programmet ved hjelp av tastene Alt+F Avslutt Windows ved hjelp av Start-tasten, normal prosedyre for avslutning av Windows. VIKTIG: Kontroller at PC-styringen er korrekt avsluttet og avslått før strømforsyning slås av. Side : 16

18 Kalibrering (referansekjøring) av maskinen Hver gang maskinen slås på, må kalibrering (referansekjøring) utføres. Dersom en mistenker at distansen som maskinen posisjonerer ikke er korrekt, anbefaler vi at det utføres en referansekjøring. For å utføre referansekjøring, gjøres følgende: Plasser valgbryter i AUTOMATISK modus for å betjene STYRINGSMENYEN. Velg MANUELL driftsmodus ved styringen. Trykk "ZERO" tasten ved betjeningspanelet. Trykk "Start" tasten. En subrutine for referansekjøring av maskinen vil bli kjørt. VIKTIG: Når maskinen er slått PÅ, må verktøy posisjoneres i OPP posisjon. Dette gjelder stanseverktøy, klippeverktøy, bor og deres respektive hydrauliske holdestempler må være kjørt til øvre posisjon. Til dette formålet, må valgbryter ved betjeningspanelet posisjoneres fra automatisk til manuell, og deretter tilbake til automatisk posisjon. Borestasjon holdestempel vil ikke kjøre opp ettersom Z-akse ikke er kalibrert, men kalibreringsprosedyre kan ikke kjøres ettersom borestasjon holdestempel ikke er oppe. For å posisjonere borestasjon holdestempel i øvre posisjon før kalibrering (referansekjøring) av hele maskinen utføres, må du bare kalibrere Z-aksen først: Velg Manuell driftsmodus ved betjeningspanelet. Trykk "Z"-tasten (verdien til Z-aksen vil være vist i den gule boksen) Trykk "ZERO" tasten ved tastaturet. (Verdien til Z-aksen vil da vise "1"). Trykk "Start" tasten. Maskinen vil da bare utføre referansekjøring av Z-akse og borestasjon holdestempel vil automatisk bli kjørt til øvre posisjon. Deretter kan du utføre kalibrering (referansekjøring) av hele maskinen. Side : 17

19 Ekstern smøresystem ved borestasjon Borestasjonen er utstyrt med et automatisk smøresystem. Systemet har følgende hovedkomponenter. 1. Oljetank. 2. Doseringsenhet. 3. Pneumatisk ventil 4. Dyse Smøreolje viskositet VG32 - ISO 3448 Side : 18

20 Drift Dispenseren blir energiforsynt av den pneumatiske oljeventilen som sender ut oljedråper igjennom tilførselsrøret. Tilførselsrøret er tilkoblet dysen. I tillegg blir trykkluften sent til den eksterne delen av dysen. I dysen, blandes oljen med luft og sprayes deretter ut. Innstillinger Forbredelse Dersom tilførselsrøret er tomt, må du trolig utføre forbredende operasjon. Trekk manuelt i pumpestempelet som figuren nedenfor viser. Stempel slaglengde Hver gang trykkluft ventilen aktiveres, utføres et stempelslag. Stempel slaglengden angir mengde olje som tilføres til maskinen og kan justeres ved å dreie i ønsket retning som figuren nedenfor viser. Side : 19

21 Maskinparametere for borestasjon smøresystem I tillegg til innstillinger beskrevet i forrige kapittel, er det også noen maskinparametere relatert til borestasjon smøresystem. For å få tilgang til disse parameterene, gå til system menyen ved CNC-styringen ved å trykke tastene Ctrl+A og velg deretter "MASKINPARAMETERE" Maskinparameter menyen vises: Side : 20

22 Trykk tasten +(F/) og OEM (F2) tasten og følgende meny vil vises på skjermen: Velg MTBPAR tabellen: Side : 21

23 Velg i DATA tabellen: Parametere relatert til borestasjon smøresystem er: P23 = Tid i millisekund som elektroventilen er PÅ. P24 = Tid i millisekund som elektroventilen er AV. Elektroventilen vil slå seg PÅ og AV i henhold til tidene angitt ved disse parameterene under boresyklusen for smøring av borverktøyet. Intern borestasjon smøresystem (opsjon) Det valgfrie tilleggsutstyret mikro-smøresystemet som kan leveres med maskinen, kan sørge for en kontrollert oljespray igjennom spindelakselen. En finoptimalisert luft-olje blanding vil sørge for redusert verktøyslitasjoe og vil redusere termisk belastning både ved bor og materialdel. OLJETYPE: Bruk bare Steidle Lubricool olje. Maksimal anvendelige viskositet er 220 mm 2 /s ved 40 C. Ikke fyll på syreoljer, lappeoljer, løsemiddel eller andre abrasive væsker. Dette vil ødelegge stempelpumpen. Side : 22

24 Olje mengde per pumpe syklus Pneumatisk ventil feste skru Tid innstilling for pumpe Figur 1 - Mikro-smøresystem innstilling Prosedyre for å utføre en korrekt innstilling består av følgende trinn (Figur 1 - Mikro-smøresystem innstilling): 1. Åpne tappeventilen (plasser den i vertikal posisjon). 2. Aktiver den pneumatiske ventilen inntil noen oljedråper kommer under tappe ventilen. 3. Lukk tappe ventilen (plasser den i horisontal posisjon). 4. Fjern mikro-smøresystem slangen fra spindelen. 5. Lukk den eksterne luftstrømningen ved å rotere 1V1 ventilen. 6. Juster den interne luftstrømningen ved å rotere 1V2 inntil eksternt manometer viser 3.5 bar. 7. Juster oljedosering innstillingsuret (1P1) til maksimal verdi (6). 8. Aktiver den pneumatiske ventilen inntil noen oljedråper detekteres ved utløp av Mikro-smøresystem slangen. 9. Reduser oljedosering innstillingsuret til 1.5 (en verdi mellom 1.5 til 2.5 skal være OK for alle verktøy). 10. Koble slangen til spindelakselen. 11. Etter 10 sekunder skal mikrospray oljesmøresystemet sørge for at en minimal mengde med olje tilføres (detekteres med fingrene). Side : 23

25 Bor parametere Noen parametere indikert ved etterfølgende tabell kan en åpne fra menyen automatisk driftsmodus. D - Bor diameter. Kun avlesing, vil bli oppdatert når programmet som kjøres i automatisk modus utfører boreoperasjon. L - Verktøy totale lengde. Se P28 for informasjon. A - Borvinkel. Se P16 for informasjon. Ved bor operasjoner, kan noen andre verdier bli introdusert ved konfigurering av automatisk bearbeiding. Avhengig av boret som benyttes, kan du programmere fjerning av spon prosess som sørger for at boret kjøres både fremover og bakover. Denne prosedyren styres av P18 og P19 parameterene (sammenhengende boring og bakover rotasjon av bor). Dersom du ikke ønsker å fjerne/kutte sponet, settes parameteren P19 til 0 (ikke anbefalt). Zs - Start posisjon for boring. Se P25 for informasjon. B - Bakover rotasjon av bor. Se P19 for informasjon. Ov - Overkjøring. Se P17 for informasjon. Vc Maks - Skjærehastighet for små bor. Se P13 for informasjon. Vc Min - Skjærehastighet for store bor. Se P12 for informasjon. Mating = Er verktøymating pr. rotasjon av bor. Se P26 for informasjon. Orienterte verdier i henhold til test utført med 35 mm tykkelse materiale (merknad: det er avhengig av bor og må oppgis av verktøyleverandør) HSS verktøy HM verktøy med intern kjøling Verktøy diameter Vc MAKS = Vc MIN P18 (Kontinuerlig boring) P19 (Tilbakekjøring) P26 (Mating) P29 (Verktøylengde) Maksimal motorhastighet er 1450 omdr/min ved 50 Hz. Maksimal spindelhastighet er 750 omdr/min. Side : 24

26 I tillegg til de beskrevne parameterene med hensyn til bor smøring (P23 og P24), er det også noen parameterene ved samme meny som er relatert til boreoperasjoner. Dette er parameterene P10 til P28, som vist i bildet nedenfor: P10 = MAKSIMAL BOR DIAMETER: Angir maksimal bor diameter som kan benyttes. P11 = MINIMAL BOR DIAMETER: Angir minimal bor diameter som kan benyttes. P12 = SKJÆREHASTIGHET FOR MASKIMAL BOR DIAMETER og P13 = SKJÆREHASTIGHET FOR MINIMUM BOR DIAMETER: Det er de angitte skjærehastighetene for maskimal og minimum bor diameter. Maskinen vil kalkulere skjærehastigheten for et programmert bor ved å interpolere mellom disse to skjærehastighetene. Enhet er mm/min eller "/min. Disse dataene må oppgis av verktøyleverandøren. For HSS verktøy: Typisk til mm/min avhengig av bor diameter, kjøling og delstykke materiale. For HM verktøy: Typisk til mm/min avhengig av bor diameter, kjøling og delstykke materiale. P14 = MATING FOR MAKSIMAL BOR DIAMETER og P15 = MATING FOR MINIMUM BOR DIAMETER: (IKKE I BRUK) Maskinen vil kalkulere mating for en programmert bor ved å interpolere mellom disse to verdiene. Mating av bor i mm/omdr blir kalkulert som angitt nedenfor: Mating _ hastighet[ mm / omdr] = Mating Side : 25

27 P16 = BORSPISS VINKEL: Angi borspiss vinkel i henhold til figur nedenfor: Typisk 118 /120 /130 /140. Denne verdien har direkte påvirkning på kalkulert bordistanse og dybde ved blind hull. P17 = OVERKJØRING: Dette er den ekstra distansen som bores, det benyttes til å rengjøre enden av hullet. P18 = KONTINUERLIG BORING og P19 = TILBAKEKJØRING: Kontinuerlig boring er distansen uten stopp av mating og tilbakekjøring er returdistansen for å kutte spon. P20 = BOR SIKKERHET: Minimum gap mellom materialet og boret ved posisjonering av akse fra en bore operasjon til neste bore operasjon. P22 = BORE MATERIAL KONTAKT TID: (BRUKES IKKE VED MIKROSMØRE SYSTEM) Tiden som dyse elektroventilen er slått PÅ for fjerning av spon ved hver rengjøringssyklus. Rengjøringssyklus utføres hver gang boret heves opp. P25 = START POSISJON FOR BORING: Dette er minimum gap mellom materialet og boret når boret beveges med høy hastighet for å starte bor operasjonen. P26 = MATING (mm/omdr eller "/omdr): Data oppgis av verktøyleverandør. For HSS bor: Typisk 0.04 til 0.16 mm/omdr avhengig av bor diameter og delstykke materialet. For HM bor: Typisk 0.10 til 0.25 mm/omdr avhengig av bor diameter og delstykke materialet. P27 = BELASTNING PROSENT FOR MATERIAL DETEKSJON: Material deteksjon utføres ved overvåkning av belastning på borestasjonen. Verdien er bor belastning i prosent økning sammenlignet med bor belastning når rotasjonshastigheten er stabil og boret ikke berører materialet. Verdien skal bare endres dersom bor operasjonen starter før boret berører materialet. Standard verdier er mellom 10 og 20 %. P28 = BOR LENGDE: Lengden av boret, den benyttes for kalkulering av sikkerhetssone for borstasjonen. Dersom denne verdien skal være mye forskjellig fra reelle verdier, kan det eventuelt forekomme feil (kollisjon og material detektert korrekt). Denne verdien avhenger av kone og bor høyde. Etter montering av boret, må denne verdien måles (se bilde nedenfor). Side : 26

28 Drift av maskinen Når prosess for drift av maskinen er normal, følges etterfølgende stegvise beskrivelse: 1. Programmer stykket eller stykkene som skal produseres på LineProNET programvaren ved å følge instruksjonene angitt i den vedlagte bruksanvisningen. Når du har fullført arbeidet med denne programvaren, kan du lukke programvaren og gå tilbake til maskin styringsmenyen. linepronet programvaren genererer en tekstfil, og lagre denne på styringsdatamaskinen. Senere benytter maskinstyringen denne koden for å kjøre programmet. Innholdet i en typisk programkode er beskrevet i kapittelet som omhandler program sekvenser. 2. Sett styringen i automatisk driftsmodus. 3. Velg program som ønskes utført. I bildet under blir programmet "PR_03" valgt. 4. Monter korrekt verktøy i maskinen. I begynnelsen av programmet er det instruksjoner som indikerer størrelse verktøy som skal benyttes. 5. Lukk alle beskyttelsesdeksler på maskinen. 6. Last materialet i maskinen: 7. Dersom maskinen er utstyrt med automatisk innmatingssystem: Velg ønsket driftsmodus med tastene og. a) Automatisk innmatingssystem (AUT) PÅ: Dersom denne driftsmodusen er valgt, kan ikke material utmating (UT) bli deaktivert. Når materialstaven er ferdig bearbeidet, vil matevognen kjøre til endegrense for å skyve materialet ut av maskinen. Dersom lengden som skal mates ut er større enn verdien definert i den globale parameteren P200, vil programmet bli avbrutt og det vil være nødvendig å bekrefte driftsmodusen og trykke START igjen. Deretter vil matevognen returnere tilbake til initial posisjon, som må være bakom innmatingsbordet. Side : 27

29 b) Automatisk innmatingssystem (AUT) AV og material utmating (UT) PÅ: Når materialstaven er ferdig bearbeidet, vil matevogn kjøre til endegrense for å skyve resten av materialet ut av maskinen. Dersom lengden som skal mates ut er større enn verdien definert i den globale parameteren P200, vil programmet bli avbrutt og det vil være nødvendig å bekrefte driftsmodusen og trykke START igjen. Deretter vil matevogn returnere til posisjon i henhold til bearbeidet materiallengde pluss verdien definert i global parameter P201. c) Automatisk innmatingssystem (AUT) og material utmatingssystem (UT) AV: Når bearbeiding av materialstaven er ferdig, vil matevogn returnere til posisjon i henhold til bearbeidet materiallengde pluss verdien definert i global parameter P Kontroller at styringen er satt i automatisk driftsmodus. 9. Kontroller at ønsket program er valgt. 10. Trykk start-bryteren. Utøv den største forsiktighet ved material innmatingssiden og utmatingssiden slik at ulykkes hindres. kontroller at ferdig kuttet materiale eller rest materiale ikke påvirker nytt materiale som mates i maskinen. Side : 28

30 Stopp av maskinen ved feil Dersom et program som er under utførelse blir stoppet ved en feil, kontroller feilmeldingen og utbedre problemet i henhold til feilmeldingen. For å utbedre feilsituasjonen er det nødvendig å trykke "RESET". Dette betyr at utførelse av programmet blir stoppet og programmet vil returnere tilbake til første programsetning. Etter "RESET", har maskinen ingen informasjon om materialstørrelse. Av sikkerhetsmessige årsaker, vil ikke programmet styre rullene. Dersom du ønsker å fortsette programmet, må du programmere inn MDI modus funksjon M16 og deretter trykke START. Bruk av M16 funksjon, vil maskinen anta de samme verdiene for materialstørrelse som ved siste bearbeidet materialstykke. Du må kanskje fortsette programmet fra samme programsetning som programmet ble avbrutt. For å gjøre det, se på X verdien eller kontroller hva som er den siste utførte operasjonen. Etter RESET forflytt markøren til programsetningen som du ønsker å fortsette fra, og trykk deretter tasten "FIRS BLOCK" for å starte ved denne programsetningen. Side : 29

31 Bytte av tegnsett for merking For å bytte tegnsett, løsne skruen på siden av det aktuelle tegnet du ønsker å bytte og fjern deretter tegnet. Hold rede på posisjonen til tegnet i trommelen. Hvert tegn korresponderer med en posisjon i trommelen som styres av CNC-styringen. Det installerte tegnet må også settes inn i tabellen i programmet LineProNET. For å få tilgang til tabellen, gå til konfigurasjonsmenyen og trykk på følgende ikon: Side : 30

32 Bytte av stanseverktøy For å bytte stanseverktøy, velg manuell modus ved valgbryter Manuell - Automatisk. Aktiver den andre trykke bryteren ved den manuelle kran-type betjeningspanelet slik at sylinderen kjøres oppover så langt som mulig, over endebryter. Velg stasjonshode med tastene: Ved å benytte den første valgbryteren ved det manuelle kran-type betjeningspanelet, utfør hydraulisk stopp i et område hvor det ikke vil forhindre operasjonen. For enkel stanseverktøy For å bytte stanseverktøy, løsne mutteren som holder den i stanseverktøy holderen, deretter hurtig bytt verktøy ved å løsne en halv rotasjon. Dersom stanseverktøyet er oval formet, vær spesielt oppmerksom på at den plasseres i riktig posisjon. Formede stanseverktøy har en nøkkel for at de skal tilordnes korrekt. HOLDER MUTTER STANSEVERKTØY Side : 31

33 For trippel stanseverktøy For å bytte stanseverktøy, løsne mutteren som fester verktøyet og installer det nye stanseverktøyet. Stram så til mutteren igjen. Vær oppmerksom på korrekt posisjon ved formede stanseverktøy. Bytte av stansedyne Med bryteren ved betjeningspanelet satt i manuell, benyttes manuell styring på samme måte som ved bytte av stanseverktøy. Dyneverktøyene har en sentreringsskru i front av dyneholderen. For å bytte dyne, løsne skruen og bytt dyne. Vær spesielt oppmerksom på korrekt posisjonering av formede dyner. Det er ikke nødvendig å fjerne dyneholderen for å bytte dyne. Uansett, tilordning mellom dyne og stanseverktøy må kontrolleres straks det er utført bytte. For å kontrollere sentreringen, plasser den tredje valgbryteren ved manuell kran-type betjeningspanelet til tilkjøringsposisjon. Dette hindrer at stanseverktøyet kjøres opp igjen når du slipper trykke bryter for kjøring nedover. Ved trippel stansemaskiner, ved kontroll av sentreringen, er det bedre at det ikke er valgt noe stanseverktøy. Dette kan gjøres i MDI modus ved kjøring av følgende M funksjon: M27 ingen stanseverktøy valgt ved stansehode Y. Det er viktig å være oppmerksom på risikoen med hensyn til å kunne ødelegge stanseverktøyet ved feil sentrering. For å hindre slike ulykker, kontroller alltid sentreringen ved å kjøre sylinderen langsomt nedover. Dersom det brukes flere stansehoder, må denne kontrollen utføres ved ingen verktøy valgt. Bruk alltid vernebriller når du utfører kjøring av maskinen. Side : 32

34 Sentrering av dyneholder For enkel stanseverktøy Dersom stanseverktøy og dyne er ut av senter, må verktøyholder posisjonen justeres. Verktøyholderen er festet til bordet med 4 umbrakoskruer og holdes i senter ved hjelp av 8 justeringsskruer med låsemutter på siden. For å korrigere verktøyholder sentreringen, løsne de 4 festeskruene, løsne låsemutterene og juster posisjonen ved hjelp av justeringsskruene. For trippel stanseverktøy Verktøyholderen er festet til bordet med 4 umbrakoskruer og holdes i senter ved hjelp av 8 justeringsskruer med låsemutter på siden. For å korrigere verktøyholder sentreringen, løsne de 4 festeskruene, løsne låsemutterene og juster posisjonen ved hjelp av justeringsskruene. For å bytte dyneholder, lås opp den øvre kanten og fjern braketten for å trekke den ut. Side : 33

35 Side : 34

36 Spennefast / åpne boreverktøy Borestasjonen er utstyrt med en pneumatisk sylinder som spennerfast/åpner boreverktøyet ved manuelt bytte. Du må sette maskinen i manuell modus og boret må være posisjonert i øvre posisjon (øvre endebryter aktivert), for at du skal få lov til å bytte boreverktøyet. For å fjerne boreverktøyet, sørg for å støtte opp under boreverktøyet før du aktiverer bryteren til "åpne" posisjon, straks bryteren er trykket, vil verktøyet falle ned på grunn av gravitasjonskraften. Vær forsiktig, avhengig av verktøystørrelse, kan det være tungt. For å spennefast et borverktøy, sørg for å skyve det oppover fra bunnen av boret, og aktiver bryteren til "lukk" posisjon. Etter 1 sekund, vil boreverktøyet være fastspent. Kontroller at det er korrekt fastspent, ved at du prøver å trekke det ut av spindelen uten at du aktiverer bryteren. Det er 3 induktive sensorer som indikerer statusen til systemet: - Fastspenning åpen - Fastspenning lukket med boreverktøy korrekt festet - Fastspenning lukket men boreverktøy ikke korrekt festet. Verktøy innfesting induktive sensorer: - Midtre sensor: festet & OK - Nedre sensor: Fastspenning åpen - Midtre & øvre sensor: Verktøy ikke OK Bryter for åpne / lukke fastspenning av boreverktøy Side : 35

37 Sylinderslag teller På høyre side av menyen, er det en figur som indikerer valg stanseverktøy (i grønn farge) og antall sylindeslag for hver stanseverktøy. For å nullstille sylinderslag antall, trykkes tastene som indikert i tabellen samtidig: Verktøy Taster P1/P2/P3 (avhengig av valgt stanseverktøy) Boreverktøy Side : 36

38 Bytte av knivblad Det er 2 knivblad: Et bevegelig knivblad festet til knivbladholderen. Et fast knivblad festet til rammen. Knivbladene er festet til rammen med bolter fra utmatingssiden av maskinen. Klaring mellom knivblad er kontrollert med shims plassert mellom rammen og det nedre knivbladet. Klaringen må være omlag 8-10% i forhold til platetykkelsen, men er også avhengig av strekkfastheten til materialet. Klippe vinkel Klippestasjonen er utstyr med en kile mellom topp kniven og knivholderen. Denne kilen gir mulighet for justering av klippevinkel, slik at en oppnår optimale klippe betingelser. To ulike kiler er levert med maskinen: Med kilen PARALLELL, er klippevinkelen 3.5 grader. Med kilen 0.5 grader, kan vi oppnå en klippevinkel på 4 grader. og med en vinkel på 3 grader. Side : 37

39 Posisjonering - begrensning Det er viktig at en er oppmerksom på at noen X og Y posisjoner ikke kan programmeres. På grunn av geometrien av noen maskinkomponenter, er det noen begrensninger. Programvaren LineProNET og CNCstyringen tar hånd om at den programmerte materialstaven bearbeides av maskinen. Generelt, og på grunn av begrensningene ved klippingen, er det ikke mulig å bearbeide de siste 130 mm av materialet. Det er svært viktig å være oppmerksom på at noen X og Y posisjoner ikke kan programmeres. Maskinen i seg selv har noen begrensninger på grunn av geomterien til enkelte maskindeler. Manuell posisjonering er begrenset ved følgende måte: X-akse kan ha en konflikt med stansestasjon ved Y-akse. Posisjonering ved X-akse i + retning er begrenset ved disse betingelsene: Når det ikke har blitt utført referansekjøring av X-akse og Y-akse. Når det ikke har blitt utført referansekjøring av X-akse og Y-akse befinner seg i kollisjonsområde. Når X-akse befinner seg i kollisjonsområde med Y-akse og når det ikke har blitt utført referansekjøring av Y-akse. Når X-akse og Y-akse er i kollisjonsområde. Y-akse kan ha konflikt med matevogn (negativ retning). Posisjonering av Y-akse i negativ retning er begrenset ved disse betingelsene: Når det ikke har blitt utført referansekjøring av X-akse og Y-akse. Når det ikke har blitt utført referansekjøring av Y-akse og X-akse befinner seg i kollisjonsområde med Y-akse. Når det ikke har blitt utført referansekjøring av X-akse og Y-akse er i kollisjonsområde med matevognen. Når X-akse og Y-akse er i kollisjonsområde. Posisjonering av Y-akse i positiv retning er begrenset ved disse betingelsene: Når det ikke har blitt utført referansekjøring og den er i kollisjonsområde med klippestasjonen. Side : 38

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)...

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)... Innhold 1. Beskrivelse av styringen... 2 2. Referanseposisjon (Origin)... 3 3. Alarmer... 4 4. Manuell driftsmodus... 4 5. Innstillinger / programmering... 5 5.1 Punkt-til-Punkt... 6 5.2 Flenser... 7 5.3

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2 Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper...3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...5

Detaljer

UNIVERSALSAKS HYDRACROP. 0. Innledning... 2. 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...

UNIVERSALSAKS HYDRACROP. 0. Innledning... 2. 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk... Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk... 4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle instruksjoner... 3 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen... 4 3.1 Beskrivelse av maskinen... 4 3.2 Tekniske data... 5 3.3 Bruksområde... 7 3.4 Standardutstyr...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V8 LIFT CROSS SKIKE V8 LIFT SPEED Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING...

Detaljer

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE...4 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...5 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...6 3.1 Elektrisk utstyr... 6 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 7 3.3 Forskrifter

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den Har du nok tid og penger så er det nesten mulig å maskinere alle typer metaller med de verktøyene du har. Du har sikkert ikke ikke råd eller tid til å eksprimentere hver dag for å finne den optimale verktøyløsningen,

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer