ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse Transport og installasjon av maskinen Generelle maskinstørrelser... 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7"

Transkript

1

2 Innhold Generell beskrivelse... 3 Transport og installasjon av maskinen... 5 Generelle maskinstørrelser... 7 Beskrivelse av akser på maskinen... 9 Beskrivelse av betjeningspanel Start og stopp av maskinen Kalibrering (referansekjøring) av maskinen Ekstern smøresystem ved borestasjon Drift Innstillinger Maskinparametere for borestasjon smøresystem Intern borestasjon smøresystem (opsjon) Bor parametere Drift av maskinen Stopp av maskinen ved feil Bytte av tegnsett for merking Bytte av stanseverktøy For enkel stanseverktøy For trippel stanseverktøy Bytte av stansedyne Sentrering av dyneholder For enkel stanseverktøy For trippel stanseverktøy Spennefast / åpne boreverktøy Sylinderslag teller Bytte av knivblad Klippe vinkel Posisjonering - begrensning Hydraulikk Olje Side : 1

3 Periodisk smøring av maskinen med smørefett (grease) Test av PLS innganger og utganger Feilmeldinger Feilsøking av PLS feilmeldinger Sikkerhetsinstruksjoner Maskinstøy MDI funksjoner Programsekvens Program meldinger og feilmeldinger Fjern service og vedlikehold Rekalibreringsprosedyre Søk av X-akse referanseverdi Endre X-akse programvare grenseverdier Søk av Y-akse referanseverdi Søk av Z-akse referanseverdi Direkte posisjonsverdier Nullposisjon - Fotocelle kalibrering Verktøy nullpunkt Vedlegg Konstruksjonstegninger og reservedelslister Hydraulikk diagram Pneumatikk diagram Elektriske diagram Side : 2

4 Generell beskrivelse Komplett produksjonslinje for stansing, boring og klipping av plater. Nummerisk styrt og proggrammerbar ved hjelp av CNC - PC-basert styring. Kapasiteter (Basert på 52 Kg/mm 2 material fasthet) Plater fra 50 til 500 mm bredde og 35 mm tykkelse. (25 mm tykkelse for ALFA 25-MT) Materiallengder på opptil 6 meter avhengig av antall rullebaner. Egenskaper Innmatingssystem Profilen skyves igjennom ved hjelp av matevogn drevet av børsteløs motor og tanndrev/stag. Matevogn styres av CNC-styring og enkoder. Matehastighet er justerbar fra 0 til 24 m/min. Posisjonering X nøyaktighet: 0.25 mm mm/m Materialet indekseres inn mot faste ruller ved hjelp av pneumatiske sideruller for nøyaktig styring av materialet. Merkestasjon Tegnstørrelse: 14 x 10 mm Tegn utvalg: 40 stykker Merkekraft: 80 kn Merketid: Omlag 1 sekund pr. tegn. Posisjonering styres av CNC-styring som velger korteste vei. Stansestasjon ALFA-35: 2200 kn maks. stansekraft med senter stanseverktøy (1650 kn ved side stanseverktøy). ALFA-25: 1650 kn maks. stansekraft med senter stanseverktøy (1230 kn ved side stanseverktøy). Trippel stansehode 31/40/31 Automatisk valg av stanseverktøy ved hjelp av CNC FAGOR Maksimal posisjoneringshastighet Y akse 12 m/min Horisontal posisjonering ved hjelp av børsteløs motor og kuleskru. Borestasjon Vertikal borestasjon. Maks bore effekt: 15 kw. Verktøyholder: ISO 40 (ISO 50 som opsjon) Maks. hull diameter: 40 mm ved ISO 40 verktøyholder. Spindelhastighet 120 til 1500 omdr/min Maks. boretykkelse: 35 mm Verktøykjøling "Tåkesmøring". Intern MQL (Minimal kvantitet smøring) system som opsjon. Kompatibel med HSS (høy hastighet stål) og hard metall tungstein karbid borer. Klippestasjon ALFA 35: 90 Klipping av plater med kapasitet opptil 500 mm x 35 mm ALFA 25: 90 Klipping av plater med kapasitet opptil 500 mm x 25 mm Automatisk fastspenning av materialet ved hjelp av hydraulisk sylinder. Materialet holdes sideveis ved hjelp av stoppere i forhold til referanse linje ruller. Side : 3

5 Programmering Programmering ved hjelp av et spesielt program designet for GEKA for angivelse av nødvendige data til CNC- PC. CNC-PC enhet administrerer hele produksjonsprosessen. Program for del produksjon kan lagres slik at det kan hentes frem senere. FAGOR 8070 kontroller er Windows basert og har Ethernet netverkskort slik at den kan integreres i bedriftens lokale nettverk. Side : 4

6 Transport og installasjon av maskinen Maskinen transporteres i flere separate deler. Betjeningspult og maskin (en forpakning) Rullebaner (flere forpakninger) Rullebanene kan forflyttes med enten kran eller gaffel-truck. Forflytning av maskinen og betjeningspulten, utføres ved hjelp av kran som vist på etterfølgende tegning. Elektroskapet må tilkobles trefase strømforsyning som er sikret med treg sikring. Installert kraft 26 Kw Spenning 220 V 400 V 440 V Strøm 86 A 50 A 43 A Anbefalt kabel tverrsnitt 35 mm² / AWG2 16mm² / AWG5 16mm² / AWG5 Maskinen må tilkobles trykkluft forsyning med et trykk på 6 bar. Forbruk 1 m 3 /t. FORFLYTNING AV RULLEBANE: Side : 5

7 FORFLYTNING AV MASKIN: Det er viktig at det benyttes egnet og godkjent utstyr ved transport og forflytning av maskinen. Dette gjelder spesielt utstyr som kjeder, stropper, kroker, etc. Disse må benyttes i samsvar med deres instruksjoner. Maskinvekten er omlag kg. Ta i betraktning maskinvekten ved valg av kran og løfteutstyr. Side : 6

8 Generelle maskinstørrelser Nedenfor er omlage maskinstørrelser angitt for maskin og 6 meter innmatingsrullebane. Side : 7

9 Side : 8

10 Beskrivelse av akser på maskinen Figuren nedenfor viser akser som benyttes ved maskinen. Pilretningen viser positiv retning for verdiene X, Y, Z. Y aksen starter ved topp punktet til platen. X akse starter ved innmatingsenden til platen. INNMATING AV MATERIALE X Y Side : 9

11 Beskrivelse av betjeningspanel Side : 10

12 Betjeningspanelet har noen betjeningstaster som er spesielt tilpasset denne maskinen. Valgbryter for manuell - automatisk a) Manuell benyttes for å betjene manuell posisjonering ved hjelp av trykke brytere. Den øvre bryteren posisjonerer den valgte sylinderen: Merking, stansing eller klipping. De nedre 2 bryterene forflytter posisjonen til det valgte stasjonshodet: Boring, stansing eller klipping. Stasjonshode velges med tasten i automatisk posisjon ved hjelp av tastene på tastaturet for valg av stasjonshode. Den blå tasten må trykkes på samme tid i lag med når en av de andre bryterene trykkes, og fungerer som bekreftelse. En nødstopp-bryter er også plassert ved betjeningspanelet. ADVARSEL: Justeringsdrift utført med valgbryter i manuell posisjon skal bare utføres av personell som innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner. Under justeringsdrift må valgbryter for manuell / automatisk flyttes fra betjeningspanelet slik at den til en hver tid er under betjening/håndtering av operatøren som betjener maskinen. b) Automatisk - Å betjene maskinen med den numeriske styringen Beskrivelse av betjeningstaster ved tastaturer Valg av stasjonshode som skal betjenes med manuelle trykke brytere Innmatingssystem manuell drift. Side : 11

13 Posisjonering av akser med CNC-styringen i manuell modus Matestikke -> Status vises på AUTO skjermen Utmatingsmodus. Når valgt, vil restmaterialet i maskinen bli skyvd ut -> Status vises på AUTO skjermen. Setter maskinen i initial betingelser. Taster for manuell betjening av side fastspenningsruller Posisjonerer merkestasjon sylinderen bakover. Side : 12

14 Neste figur viser rullebane oppsett for maskinen som ikke har automatisk innmatingssystem: Liste over ruller: R1B: Rulle 1B. R1Abis: Rulle 1Abis. R1A: Rulle 1A. R1bis: Rulle 1bis. R1: Rulle 1. R2bis: Rulle 2bis. R2: Rulle 2. R3: Rulle 3. Liste over detektorer: DR1B: Detektor bord 3. DR1A: Detektor rulle 1A. DM2: Detektor bord 2. DR1: Detektor rulle 1. DM1: Detektor bord 1. DR2bis: Detektor rulle 2bis. DR2: Detektor rulle 2. DR3: Detektor rulle 3. Side : 13

15 Neste figur viser rullebane oppsett for maskinen som ikke har automatisk innmatingssystem: Liste over ruller: R1B: Rulle 1B. R1A: Rulle 1A. R1: Rulle 1. R2: Rulle 2. R3: Rulle 3. Liste over detektorer: DR1B: Detektor rulle 1B. DR1A: Detektor rulle 1A. DR1: Detektor rulle 1. DR2: Detektor rulle 2. DR3: Detektor rulle 3. Side : 14

16 Driftsmodus Automatisk modus. Benyttes for å kjøre programmer lagret i minne. Manuell modus. Benyttes for manuell posisjonering av akser. Ikke misforstå denne driftsmodusen med valgbryter i manuell posisjon. MDI modus. Edit modus. Benyttes for å skrive nye programmer eller modifisere eksisterende program. Aritmetiske parametere. Verktøy tabeller. Ikke i bruk. Verktøy. Tilgang til Windows. Side : 15

17 Start og stopp av maskinen For å starte maskinen utføres følgende operasjoner: Posisjoner hovedstrømbryter ved elektroskapet i "1" (på). PC-styringen vil starte automatisk og følgende meny vil vises på skjermen: Øvre del av skjermen vil være rød ettersom hydraulikk systemet ikke er slått på. For å starte hydraulikk systemet trykkes den HVITE TASTEN ved betjeningspanelet. Når hydraulikk systemet er satt i drift, vil feilmeldingen forsvinne ved at tasten RESET og ESC trykkes. Før maskinen settes i drift, må kalibrering (referansekjøring) utføres som forklart i neste kapittel. Det er mulig å lukke eller minimalisere STYRINGMENY modusen og betjene PC-styringen som en ordinær PC. For å avslutte STYRINGSMENY modus trykkes tastene Alt+F4 og skjermen vil vise standard Windows grensesnitt. For å minimalisere STYRINGSMENY modus trykkes tastene Ctrl+W og STYRINGSMENY vil da bli minimalisert som en oppgave på Windows oppgavelinjen. Slå av maskinen 1 - Stopp hydraulikk systemet ved hjelp av Nødstopp-bryter. 2 - Lukk STYRINGSMENY programmet ved hjelp av tastene Alt+F Avslutt Windows ved hjelp av Start-tasten, normal prosedyre for avslutning av Windows. VIKTIG: Kontroller at PC-styringen er korrekt avsluttet og avslått før strømforsyning slås av. Side : 16

18 Kalibrering (referansekjøring) av maskinen Hver gang maskinen slås på, må kalibrering (referansekjøring) utføres. Dersom en mistenker at distansen som maskinen posisjonerer ikke er korrekt, anbefaler vi at det utføres en referansekjøring. For å utføre referansekjøring, gjøres følgende: Plasser valgbryter i AUTOMATISK modus for å betjene STYRINGSMENYEN. Velg MANUELL driftsmodus ved styringen. Trykk "ZERO" tasten ved betjeningspanelet. Trykk "Start" tasten. En subrutine for referansekjøring av maskinen vil bli kjørt. VIKTIG: Når maskinen er slått PÅ, må verktøy posisjoneres i OPP posisjon. Dette gjelder stanseverktøy, klippeverktøy, bor og deres respektive hydrauliske holdestempler må være kjørt til øvre posisjon. Til dette formålet, må valgbryter ved betjeningspanelet posisjoneres fra automatisk til manuell, og deretter tilbake til automatisk posisjon. Borestasjon holdestempel vil ikke kjøre opp ettersom Z-akse ikke er kalibrert, men kalibreringsprosedyre kan ikke kjøres ettersom borestasjon holdestempel ikke er oppe. For å posisjonere borestasjon holdestempel i øvre posisjon før kalibrering (referansekjøring) av hele maskinen utføres, må du bare kalibrere Z-aksen først: Velg Manuell driftsmodus ved betjeningspanelet. Trykk "Z"-tasten (verdien til Z-aksen vil være vist i den gule boksen) Trykk "ZERO" tasten ved tastaturet. (Verdien til Z-aksen vil da vise "1"). Trykk "Start" tasten. Maskinen vil da bare utføre referansekjøring av Z-akse og borestasjon holdestempel vil automatisk bli kjørt til øvre posisjon. Deretter kan du utføre kalibrering (referansekjøring) av hele maskinen. Side : 17

19 Ekstern smøresystem ved borestasjon Borestasjonen er utstyrt med et automatisk smøresystem. Systemet har følgende hovedkomponenter. 1. Oljetank. 2. Doseringsenhet. 3. Pneumatisk ventil 4. Dyse Smøreolje viskositet VG32 - ISO 3448 Side : 18

20 Drift Dispenseren blir energiforsynt av den pneumatiske oljeventilen som sender ut oljedråper igjennom tilførselsrøret. Tilførselsrøret er tilkoblet dysen. I tillegg blir trykkluften sent til den eksterne delen av dysen. I dysen, blandes oljen med luft og sprayes deretter ut. Innstillinger Forbredelse Dersom tilførselsrøret er tomt, må du trolig utføre forbredende operasjon. Trekk manuelt i pumpestempelet som figuren nedenfor viser. Stempel slaglengde Hver gang trykkluft ventilen aktiveres, utføres et stempelslag. Stempel slaglengden angir mengde olje som tilføres til maskinen og kan justeres ved å dreie i ønsket retning som figuren nedenfor viser. Side : 19

21 Maskinparametere for borestasjon smøresystem I tillegg til innstillinger beskrevet i forrige kapittel, er det også noen maskinparametere relatert til borestasjon smøresystem. For å få tilgang til disse parameterene, gå til system menyen ved CNC-styringen ved å trykke tastene Ctrl+A og velg deretter "MASKINPARAMETERE" Maskinparameter menyen vises: Side : 20

22 Trykk tasten +(F/) og OEM (F2) tasten og følgende meny vil vises på skjermen: Velg MTBPAR tabellen: Side : 21

23 Velg i DATA tabellen: Parametere relatert til borestasjon smøresystem er: P23 = Tid i millisekund som elektroventilen er PÅ. P24 = Tid i millisekund som elektroventilen er AV. Elektroventilen vil slå seg PÅ og AV i henhold til tidene angitt ved disse parameterene under boresyklusen for smøring av borverktøyet. Intern borestasjon smøresystem (opsjon) Det valgfrie tilleggsutstyret mikro-smøresystemet som kan leveres med maskinen, kan sørge for en kontrollert oljespray igjennom spindelakselen. En finoptimalisert luft-olje blanding vil sørge for redusert verktøyslitasjoe og vil redusere termisk belastning både ved bor og materialdel. OLJETYPE: Bruk bare Steidle Lubricool olje. Maksimal anvendelige viskositet er 220 mm 2 /s ved 40 C. Ikke fyll på syreoljer, lappeoljer, løsemiddel eller andre abrasive væsker. Dette vil ødelegge stempelpumpen. Side : 22

24 Olje mengde per pumpe syklus Pneumatisk ventil feste skru Tid innstilling for pumpe Figur 1 - Mikro-smøresystem innstilling Prosedyre for å utføre en korrekt innstilling består av følgende trinn (Figur 1 - Mikro-smøresystem innstilling): 1. Åpne tappeventilen (plasser den i vertikal posisjon). 2. Aktiver den pneumatiske ventilen inntil noen oljedråper kommer under tappe ventilen. 3. Lukk tappe ventilen (plasser den i horisontal posisjon). 4. Fjern mikro-smøresystem slangen fra spindelen. 5. Lukk den eksterne luftstrømningen ved å rotere 1V1 ventilen. 6. Juster den interne luftstrømningen ved å rotere 1V2 inntil eksternt manometer viser 3.5 bar. 7. Juster oljedosering innstillingsuret (1P1) til maksimal verdi (6). 8. Aktiver den pneumatiske ventilen inntil noen oljedråper detekteres ved utløp av Mikro-smøresystem slangen. 9. Reduser oljedosering innstillingsuret til 1.5 (en verdi mellom 1.5 til 2.5 skal være OK for alle verktøy). 10. Koble slangen til spindelakselen. 11. Etter 10 sekunder skal mikrospray oljesmøresystemet sørge for at en minimal mengde med olje tilføres (detekteres med fingrene). Side : 23

25 Bor parametere Noen parametere indikert ved etterfølgende tabell kan en åpne fra menyen automatisk driftsmodus. D - Bor diameter. Kun avlesing, vil bli oppdatert når programmet som kjøres i automatisk modus utfører boreoperasjon. L - Verktøy totale lengde. Se P28 for informasjon. A - Borvinkel. Se P16 for informasjon. Ved bor operasjoner, kan noen andre verdier bli introdusert ved konfigurering av automatisk bearbeiding. Avhengig av boret som benyttes, kan du programmere fjerning av spon prosess som sørger for at boret kjøres både fremover og bakover. Denne prosedyren styres av P18 og P19 parameterene (sammenhengende boring og bakover rotasjon av bor). Dersom du ikke ønsker å fjerne/kutte sponet, settes parameteren P19 til 0 (ikke anbefalt). Zs - Start posisjon for boring. Se P25 for informasjon. B - Bakover rotasjon av bor. Se P19 for informasjon. Ov - Overkjøring. Se P17 for informasjon. Vc Maks - Skjærehastighet for små bor. Se P13 for informasjon. Vc Min - Skjærehastighet for store bor. Se P12 for informasjon. Mating = Er verktøymating pr. rotasjon av bor. Se P26 for informasjon. Orienterte verdier i henhold til test utført med 35 mm tykkelse materiale (merknad: det er avhengig av bor og må oppgis av verktøyleverandør) HSS verktøy HM verktøy med intern kjøling Verktøy diameter Vc MAKS = Vc MIN P18 (Kontinuerlig boring) P19 (Tilbakekjøring) P26 (Mating) P29 (Verktøylengde) Maksimal motorhastighet er 1450 omdr/min ved 50 Hz. Maksimal spindelhastighet er 750 omdr/min. Side : 24

26 I tillegg til de beskrevne parameterene med hensyn til bor smøring (P23 og P24), er det også noen parameterene ved samme meny som er relatert til boreoperasjoner. Dette er parameterene P10 til P28, som vist i bildet nedenfor: P10 = MAKSIMAL BOR DIAMETER: Angir maksimal bor diameter som kan benyttes. P11 = MINIMAL BOR DIAMETER: Angir minimal bor diameter som kan benyttes. P12 = SKJÆREHASTIGHET FOR MASKIMAL BOR DIAMETER og P13 = SKJÆREHASTIGHET FOR MINIMUM BOR DIAMETER: Det er de angitte skjærehastighetene for maskimal og minimum bor diameter. Maskinen vil kalkulere skjærehastigheten for et programmert bor ved å interpolere mellom disse to skjærehastighetene. Enhet er mm/min eller "/min. Disse dataene må oppgis av verktøyleverandøren. For HSS verktøy: Typisk til mm/min avhengig av bor diameter, kjøling og delstykke materiale. For HM verktøy: Typisk til mm/min avhengig av bor diameter, kjøling og delstykke materiale. P14 = MATING FOR MAKSIMAL BOR DIAMETER og P15 = MATING FOR MINIMUM BOR DIAMETER: (IKKE I BRUK) Maskinen vil kalkulere mating for en programmert bor ved å interpolere mellom disse to verdiene. Mating av bor i mm/omdr blir kalkulert som angitt nedenfor: Mating _ hastighet[ mm / omdr] = Mating Side : 25

27 P16 = BORSPISS VINKEL: Angi borspiss vinkel i henhold til figur nedenfor: Typisk 118 /120 /130 /140. Denne verdien har direkte påvirkning på kalkulert bordistanse og dybde ved blind hull. P17 = OVERKJØRING: Dette er den ekstra distansen som bores, det benyttes til å rengjøre enden av hullet. P18 = KONTINUERLIG BORING og P19 = TILBAKEKJØRING: Kontinuerlig boring er distansen uten stopp av mating og tilbakekjøring er returdistansen for å kutte spon. P20 = BOR SIKKERHET: Minimum gap mellom materialet og boret ved posisjonering av akse fra en bore operasjon til neste bore operasjon. P22 = BORE MATERIAL KONTAKT TID: (BRUKES IKKE VED MIKROSMØRE SYSTEM) Tiden som dyse elektroventilen er slått PÅ for fjerning av spon ved hver rengjøringssyklus. Rengjøringssyklus utføres hver gang boret heves opp. P25 = START POSISJON FOR BORING: Dette er minimum gap mellom materialet og boret når boret beveges med høy hastighet for å starte bor operasjonen. P26 = MATING (mm/omdr eller "/omdr): Data oppgis av verktøyleverandør. For HSS bor: Typisk 0.04 til 0.16 mm/omdr avhengig av bor diameter og delstykke materialet. For HM bor: Typisk 0.10 til 0.25 mm/omdr avhengig av bor diameter og delstykke materialet. P27 = BELASTNING PROSENT FOR MATERIAL DETEKSJON: Material deteksjon utføres ved overvåkning av belastning på borestasjonen. Verdien er bor belastning i prosent økning sammenlignet med bor belastning når rotasjonshastigheten er stabil og boret ikke berører materialet. Verdien skal bare endres dersom bor operasjonen starter før boret berører materialet. Standard verdier er mellom 10 og 20 %. P28 = BOR LENGDE: Lengden av boret, den benyttes for kalkulering av sikkerhetssone for borstasjonen. Dersom denne verdien skal være mye forskjellig fra reelle verdier, kan det eventuelt forekomme feil (kollisjon og material detektert korrekt). Denne verdien avhenger av kone og bor høyde. Etter montering av boret, må denne verdien måles (se bilde nedenfor). Side : 26

28 Drift av maskinen Når prosess for drift av maskinen er normal, følges etterfølgende stegvise beskrivelse: 1. Programmer stykket eller stykkene som skal produseres på LineProNET programvaren ved å følge instruksjonene angitt i den vedlagte bruksanvisningen. Når du har fullført arbeidet med denne programvaren, kan du lukke programvaren og gå tilbake til maskin styringsmenyen. linepronet programvaren genererer en tekstfil, og lagre denne på styringsdatamaskinen. Senere benytter maskinstyringen denne koden for å kjøre programmet. Innholdet i en typisk programkode er beskrevet i kapittelet som omhandler program sekvenser. 2. Sett styringen i automatisk driftsmodus. 3. Velg program som ønskes utført. I bildet under blir programmet "PR_03" valgt. 4. Monter korrekt verktøy i maskinen. I begynnelsen av programmet er det instruksjoner som indikerer størrelse verktøy som skal benyttes. 5. Lukk alle beskyttelsesdeksler på maskinen. 6. Last materialet i maskinen: 7. Dersom maskinen er utstyrt med automatisk innmatingssystem: Velg ønsket driftsmodus med tastene og. a) Automatisk innmatingssystem (AUT) PÅ: Dersom denne driftsmodusen er valgt, kan ikke material utmating (UT) bli deaktivert. Når materialstaven er ferdig bearbeidet, vil matevognen kjøre til endegrense for å skyve materialet ut av maskinen. Dersom lengden som skal mates ut er større enn verdien definert i den globale parameteren P200, vil programmet bli avbrutt og det vil være nødvendig å bekrefte driftsmodusen og trykke START igjen. Deretter vil matevognen returnere tilbake til initial posisjon, som må være bakom innmatingsbordet. Side : 27

29 b) Automatisk innmatingssystem (AUT) AV og material utmating (UT) PÅ: Når materialstaven er ferdig bearbeidet, vil matevogn kjøre til endegrense for å skyve resten av materialet ut av maskinen. Dersom lengden som skal mates ut er større enn verdien definert i den globale parameteren P200, vil programmet bli avbrutt og det vil være nødvendig å bekrefte driftsmodusen og trykke START igjen. Deretter vil matevogn returnere til posisjon i henhold til bearbeidet materiallengde pluss verdien definert i global parameter P201. c) Automatisk innmatingssystem (AUT) og material utmatingssystem (UT) AV: Når bearbeiding av materialstaven er ferdig, vil matevogn returnere til posisjon i henhold til bearbeidet materiallengde pluss verdien definert i global parameter P Kontroller at styringen er satt i automatisk driftsmodus. 9. Kontroller at ønsket program er valgt. 10. Trykk start-bryteren. Utøv den største forsiktighet ved material innmatingssiden og utmatingssiden slik at ulykkes hindres. kontroller at ferdig kuttet materiale eller rest materiale ikke påvirker nytt materiale som mates i maskinen. Side : 28

30 Stopp av maskinen ved feil Dersom et program som er under utførelse blir stoppet ved en feil, kontroller feilmeldingen og utbedre problemet i henhold til feilmeldingen. For å utbedre feilsituasjonen er det nødvendig å trykke "RESET". Dette betyr at utførelse av programmet blir stoppet og programmet vil returnere tilbake til første programsetning. Etter "RESET", har maskinen ingen informasjon om materialstørrelse. Av sikkerhetsmessige årsaker, vil ikke programmet styre rullene. Dersom du ønsker å fortsette programmet, må du programmere inn MDI modus funksjon M16 og deretter trykke START. Bruk av M16 funksjon, vil maskinen anta de samme verdiene for materialstørrelse som ved siste bearbeidet materialstykke. Du må kanskje fortsette programmet fra samme programsetning som programmet ble avbrutt. For å gjøre det, se på X verdien eller kontroller hva som er den siste utførte operasjonen. Etter RESET forflytt markøren til programsetningen som du ønsker å fortsette fra, og trykk deretter tasten "FIRS BLOCK" for å starte ved denne programsetningen. Side : 29

31 Bytte av tegnsett for merking For å bytte tegnsett, løsne skruen på siden av det aktuelle tegnet du ønsker å bytte og fjern deretter tegnet. Hold rede på posisjonen til tegnet i trommelen. Hvert tegn korresponderer med en posisjon i trommelen som styres av CNC-styringen. Det installerte tegnet må også settes inn i tabellen i programmet LineProNET. For å få tilgang til tabellen, gå til konfigurasjonsmenyen og trykk på følgende ikon: Side : 30

32 Bytte av stanseverktøy For å bytte stanseverktøy, velg manuell modus ved valgbryter Manuell - Automatisk. Aktiver den andre trykke bryteren ved den manuelle kran-type betjeningspanelet slik at sylinderen kjøres oppover så langt som mulig, over endebryter. Velg stasjonshode med tastene: Ved å benytte den første valgbryteren ved det manuelle kran-type betjeningspanelet, utfør hydraulisk stopp i et område hvor det ikke vil forhindre operasjonen. For enkel stanseverktøy For å bytte stanseverktøy, løsne mutteren som holder den i stanseverktøy holderen, deretter hurtig bytt verktøy ved å løsne en halv rotasjon. Dersom stanseverktøyet er oval formet, vær spesielt oppmerksom på at den plasseres i riktig posisjon. Formede stanseverktøy har en nøkkel for at de skal tilordnes korrekt. HOLDER MUTTER STANSEVERKTØY Side : 31

33 For trippel stanseverktøy For å bytte stanseverktøy, løsne mutteren som fester verktøyet og installer det nye stanseverktøyet. Stram så til mutteren igjen. Vær oppmerksom på korrekt posisjon ved formede stanseverktøy. Bytte av stansedyne Med bryteren ved betjeningspanelet satt i manuell, benyttes manuell styring på samme måte som ved bytte av stanseverktøy. Dyneverktøyene har en sentreringsskru i front av dyneholderen. For å bytte dyne, løsne skruen og bytt dyne. Vær spesielt oppmerksom på korrekt posisjonering av formede dyner. Det er ikke nødvendig å fjerne dyneholderen for å bytte dyne. Uansett, tilordning mellom dyne og stanseverktøy må kontrolleres straks det er utført bytte. For å kontrollere sentreringen, plasser den tredje valgbryteren ved manuell kran-type betjeningspanelet til tilkjøringsposisjon. Dette hindrer at stanseverktøyet kjøres opp igjen når du slipper trykke bryter for kjøring nedover. Ved trippel stansemaskiner, ved kontroll av sentreringen, er det bedre at det ikke er valgt noe stanseverktøy. Dette kan gjøres i MDI modus ved kjøring av følgende M funksjon: M27 ingen stanseverktøy valgt ved stansehode Y. Det er viktig å være oppmerksom på risikoen med hensyn til å kunne ødelegge stanseverktøyet ved feil sentrering. For å hindre slike ulykker, kontroller alltid sentreringen ved å kjøre sylinderen langsomt nedover. Dersom det brukes flere stansehoder, må denne kontrollen utføres ved ingen verktøy valgt. Bruk alltid vernebriller når du utfører kjøring av maskinen. Side : 32

34 Sentrering av dyneholder For enkel stanseverktøy Dersom stanseverktøy og dyne er ut av senter, må verktøyholder posisjonen justeres. Verktøyholderen er festet til bordet med 4 umbrakoskruer og holdes i senter ved hjelp av 8 justeringsskruer med låsemutter på siden. For å korrigere verktøyholder sentreringen, løsne de 4 festeskruene, løsne låsemutterene og juster posisjonen ved hjelp av justeringsskruene. For trippel stanseverktøy Verktøyholderen er festet til bordet med 4 umbrakoskruer og holdes i senter ved hjelp av 8 justeringsskruer med låsemutter på siden. For å korrigere verktøyholder sentreringen, løsne de 4 festeskruene, løsne låsemutterene og juster posisjonen ved hjelp av justeringsskruene. For å bytte dyneholder, lås opp den øvre kanten og fjern braketten for å trekke den ut. Side : 33

35 Side : 34

36 Spennefast / åpne boreverktøy Borestasjonen er utstyrt med en pneumatisk sylinder som spennerfast/åpner boreverktøyet ved manuelt bytte. Du må sette maskinen i manuell modus og boret må være posisjonert i øvre posisjon (øvre endebryter aktivert), for at du skal få lov til å bytte boreverktøyet. For å fjerne boreverktøyet, sørg for å støtte opp under boreverktøyet før du aktiverer bryteren til "åpne" posisjon, straks bryteren er trykket, vil verktøyet falle ned på grunn av gravitasjonskraften. Vær forsiktig, avhengig av verktøystørrelse, kan det være tungt. For å spennefast et borverktøy, sørg for å skyve det oppover fra bunnen av boret, og aktiver bryteren til "lukk" posisjon. Etter 1 sekund, vil boreverktøyet være fastspent. Kontroller at det er korrekt fastspent, ved at du prøver å trekke det ut av spindelen uten at du aktiverer bryteren. Det er 3 induktive sensorer som indikerer statusen til systemet: - Fastspenning åpen - Fastspenning lukket med boreverktøy korrekt festet - Fastspenning lukket men boreverktøy ikke korrekt festet. Verktøy innfesting induktive sensorer: - Midtre sensor: festet & OK - Nedre sensor: Fastspenning åpen - Midtre & øvre sensor: Verktøy ikke OK Bryter for åpne / lukke fastspenning av boreverktøy Side : 35

37 Sylinderslag teller På høyre side av menyen, er det en figur som indikerer valg stanseverktøy (i grønn farge) og antall sylindeslag for hver stanseverktøy. For å nullstille sylinderslag antall, trykkes tastene som indikert i tabellen samtidig: Verktøy Taster P1/P2/P3 (avhengig av valgt stanseverktøy) Boreverktøy Side : 36

38 Bytte av knivblad Det er 2 knivblad: Et bevegelig knivblad festet til knivbladholderen. Et fast knivblad festet til rammen. Knivbladene er festet til rammen med bolter fra utmatingssiden av maskinen. Klaring mellom knivblad er kontrollert med shims plassert mellom rammen og det nedre knivbladet. Klaringen må være omlag 8-10% i forhold til platetykkelsen, men er også avhengig av strekkfastheten til materialet. Klippe vinkel Klippestasjonen er utstyr med en kile mellom topp kniven og knivholderen. Denne kilen gir mulighet for justering av klippevinkel, slik at en oppnår optimale klippe betingelser. To ulike kiler er levert med maskinen: Med kilen PARALLELL, er klippevinkelen 3.5 grader. Med kilen 0.5 grader, kan vi oppnå en klippevinkel på 4 grader. og med en vinkel på 3 grader. Side : 37

39 Posisjonering - begrensning Det er viktig at en er oppmerksom på at noen X og Y posisjoner ikke kan programmeres. På grunn av geometrien av noen maskinkomponenter, er det noen begrensninger. Programvaren LineProNET og CNCstyringen tar hånd om at den programmerte materialstaven bearbeides av maskinen. Generelt, og på grunn av begrensningene ved klippingen, er det ikke mulig å bearbeide de siste 130 mm av materialet. Det er svært viktig å være oppmerksom på at noen X og Y posisjoner ikke kan programmeres. Maskinen i seg selv har noen begrensninger på grunn av geomterien til enkelte maskindeler. Manuell posisjonering er begrenset ved følgende måte: X-akse kan ha en konflikt med stansestasjon ved Y-akse. Posisjonering ved X-akse i + retning er begrenset ved disse betingelsene: Når det ikke har blitt utført referansekjøring av X-akse og Y-akse. Når det ikke har blitt utført referansekjøring av X-akse og Y-akse befinner seg i kollisjonsområde. Når X-akse befinner seg i kollisjonsområde med Y-akse og når det ikke har blitt utført referansekjøring av Y-akse. Når X-akse og Y-akse er i kollisjonsområde. Y-akse kan ha konflikt med matevogn (negativ retning). Posisjonering av Y-akse i negativ retning er begrenset ved disse betingelsene: Når det ikke har blitt utført referansekjøring av X-akse og Y-akse. Når det ikke har blitt utført referansekjøring av Y-akse og X-akse befinner seg i kollisjonsområde med Y-akse. Når det ikke har blitt utført referansekjøring av X-akse og Y-akse er i kollisjonsområde med matevognen. Når X-akse og Y-akse er i kollisjonsområde. Posisjonering av Y-akse i positiv retning er begrenset ved disse betingelsene: Når det ikke har blitt utført referansekjøring og den er i kollisjonsområde med klippestasjonen. Side : 38

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)...

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)... Innhold 1. Beskrivelse av styringen... 2 2. Referanseposisjon (Origin)... 3 3. Alarmer... 4 4. Manuell driftsmodus... 4 5. Innstillinger / programmering... 5 5.1 Punkt-til-Punkt... 6 5.2 Flenser... 7 5.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6 Innhold 1. Generelt... 6 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget... 6 1.2 Tekniske data... 7 1.3 Dokumentasjon... 13 1.3.1 Opphavsrett...13 1.3.2 Viktig informasjon...14 1.4

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Dokument tittel: Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Prosjekt: Prosjekt No: Småkraftverk kontrollsystem 8009 Dokument No: Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent 1.0 23.01.09 Første

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer