SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY SEMIPAXY betjeningspanel Oppvatring og fast montering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering..."

Transkript

1

2 Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus Lage et delstykke program med GEKAPRO PC applikasjon Lage et delstykke program fra en dxf eller DSTV fil Andre operasjoner/funksjoner Prosesseringsmodus (utførelse av et program) Driftsmodus Beskrivelse av betjeningsfunksjoner Åpne fil Zoom-kontur Zoom-vindu Zoom-skala Sett Antall delstykker Start/Stopp tast Reset tast Hastighet Stansing / Merking Type stanseverktøy Status linje Definisjon av første hull Egenskaper for stansing JOG modus Beskrivelse av betjeningsfunksjoner Maskin referansekjøring, Xzero / Yzero Manuell kjøring av akser Programvare akse endegrenseverdier Programmert akse kjøring Verktøy kompensasjon Stanseverktøy valg Alarmer Nullstilling av alarm NØDSTOPP Utgangsdriver X-akse Utgangsdriver Y-akse Feil ved stanseverktøy posisjon Feil ved stanseverktøy posisjon Feil ved stanseverktøy posisjon Side : 1

3 8 - Feil ved stanseverktøy posisjon Referanseposisjon ikke satt for X-akse Referanseposisjon ikke satt for Y-akse Maskin innstillinger ikke gyldig X er programmert til mindre enn minimum X posisjon X er programmert til mer enn maksimum X posisjon Y er programmert til mindre enn minimum Y posisjon Y er programmert til mer enn maksimum Y posisjon Stanseverktøy ikke ved utgangsposisjon Merking tilkjøring Diagnose modus PLS innganger og utganger X/Y akse utgangsdrivere Beskrivelse av utgangsdriver meny Alarmkoder for utgangsdriver Set-up (oppsett) modus Språk Målesystem Hydraulikk stopper og hevetid DSTV filter Referanseverdier og programvare grenseverdier Maskintype Antall stanseverktøy Stanseverktøy korrigering; Maksimum og minimum Stanseverktøy posisjoneringstid Bor og merking (Opsjon) GEKA konfigurasjon Windows Embedded PosReady 2009 fil beskyttelse Sikkerhet Smøring av SEMIPAXY bord Side : 2

4 Generell beskrivelse av SEMIPAXY SEMIPAXY enheten er et to akset "X og Y" bord som ved hjelp av skrusleider forflytter endeanslagene (72-3 og 72-6 A) i henhold til koordinatene som har blitt programmert ved CNC styringen, slik at platemetallet posisjoneres enkelt og nøyaktig før en aktiviserer fotpedalen for å stanse et hull. Den består av: Bord (72-2) hvor materialet som skal stanses plasseres. Dybde endeanslag (72-3) eller "Y" akse anslag, som "X" akse anslaget forflyttes over (72-6A). To DC-motorer, en montert under bordet (72-2) for betjening av "Y" aksen og det andre endeanslaget (72-3) for "X" aksen. Fotpedal (P). Hele enheten er montert på en universalsaks, som er beskrevet i egen bruksanvisning. Side : 3

5 Betjeningspanel for styring av maskinen. Interne deler. PC montert i toppen av betjeningspanelet. PLS og aksestyringer i bunnen. Side : 4

6 SEMIPAXY betjeningspanel Styring av SEMIPAXY posisjoneringsbord utføres ved hjelp av en industri PC montert i betjeningspanelet. Valgbryteren "M & A" (72-55B) ved betjeningspanelet benyttes i posisjon "M", altså posisjonert til venstre, dersom en ønsker å arbeide med stanse maskinen på konvensjonell måte, som beskrevet i bruksanvisningen for maskinen. I posisjon "A", altså posisjonert til høyre, benyttes maskinen ilag med SEMIPAXY posisjoneringsbord. Den svarte trykkbryteren (72-55 D) sørger for avbrudd av et program. NØDSTOPP-bryteren (72-55E) sørger for at strømforsyningen blir utkoblet når det blir aktivisert, og videre vil alle bevegelsene ved SEMIPAXY bordet og maskinen bli satt i stillstands. Nødstopp-bryteren for blir i aktivisert tilstand når det har blitt trykket. For å deaktivisere den, må den røde soppformede bryteren trekkes opp igjen. Den hvite start bryteren (72-55 F) benyttes for å starte utføreslen av en program i automatisk modus. Fotpedalen (P) benyttes til å utføre STANSING og PUNKTING. Når valgbryter (72-55B) er posisjonert til "A" posisjon, vil stansen bare kjøres ned dersom anslagene som korresponderer med "X" og "Y" aksen har oppnådd sine programmerte koordinater. Den kan også benyttes til å sentrere verktøyet ved at valgbryter (72-55B) er posisjonert til "M" posisjon, altså i venstre posisjon, og at en arbeider med stansemaskinen på konvensjonell måte, som beskrevet i bruksanvisningen for maskinen. Side : 5

7 Oppvatring og fast montering Plasser maskinen på dens tiltenkte arbeidsområde, på en jevn betong fundamentflate, i henhold til kapittel 2 i bruksanvisningen for universalsaksen. Plasser maskinen på egnede føtter og fest disse fast til fundamentflaten. Vatre opp bordet (72-2) ved hjelp av bordet's justeringsføttene (72-19) og lås fast innstillingen. Side : 6

8 Beskrivelse av GEKAPRO PC Innledning GEKAPRO PC er en Windows applikasjon installert på PCen som er montert i betjeningspanelet til maskinen. Denne PCen programmerer PLSen som styrer maskinen. Slå på PCen ved å trykke på bryteren som bildet nedenfor viser når maskinen er slått på. Når du slår på PCen, vil applikasjonen etter noen sekunder automatisk bli startet etter at Windows operativsystemet har startet på PCen. Dersom ikke applikasjonen starter, dobbel-klikk på ikonet GEKAPRO PC på Windows skrivebordet. Som hovedregel er det ikke nødvendig å benytte dette ikonet ettersom applikasjonen vil starte automatisk når maskinen blir slått på. Vær oppmerksom slik at du ikke starter applikasjonen flere ganger ettersom dette vil føre til konflikt, og vil føre til feil operasjon av applikasjonen. Hovedmeny Applikasjonen viser en permanent hovedmeny i toppen av skjermen, som viset nedenfor: Det er sju knapper på topplinjen som gir tilgang til ulike menyer eller modus. RUN: Fra denne menyen kan du velge å kjøre og simulerer del programmer. Dette er alltid initial modus når applikasjonen blir startet. Side : 7

9 DESIGN: I design modus kan du legge til eller editere del programmer, og likeledes generere deler med GEKAPRO PC applikasjonen, eller disse kan importeres direkte fra dxf eller DSTV tegningsfiler. JOG: I denne modusen kan du utføre kjøring av aksereferanser, utføre manuell kjøring av akser eller til programmert akseposisjon, og for stansehoder med flere verktøy kan du utføre manuell valg av verktøy. ALARMER: Denne knappen vil blinke når en alarm har blitt aktivisert på maskinen. Den relevante menyen vil vise aktuell feilkode og en beskrivelse av alarmen. DIAGNOSE: Denne menyen viser informasjon om innganger og utganger på PLSen, og likeledes status for driverutgangene til X og Y motorene. SET-UP: Denne menyen benyttes for konfigurasjon av applikasjonen i henhold til maskinoppsett, som for eksempel modell, antall stanseslag, referanseverdier for aksene, etc. QUIT: Denne knappen benyttes for å avslutte applikasjonen. Den vil også avslutte windows operativsystemet. Avslutt alltid windows operativsystemet korrekt før du slår av maskinen. Informasjonsboks med informasjon om aktuell akseposisjon (X eller Y) med store tall. De små tallene viser posisjoneringsfeil ved aksen ved kjøring. Den grønne lampen vil lyse når korrekt posisjonering av aksen er oppnådd. Dette ikonet kan du også finne ved en del andre windows applikasjoner. Det har som regel samme funksjonalitet, og gir deg direkte tilgang til et virtuelt tastatur i Windows. Vær oppmerksom på at etter du har åpnet et inntastingsfelt hvor du ønsker å endre verdien, kan du benytte dette tastaturet. Husk å aktivisere nummerisk tastatur med låsetast slik at du enklere kan angi verdier. Meldingsfelt (rullegardin). Denne benyttes for å vise driftsmeldinger ved maskinen, eksempelvis manuell modus eller at stanseverktøy må byttes på maskinen, etc. Melding Stop due to pushbutton Stop due to emergency Stop due to automatic selector switch Stop due to alarm X-driver Stop due to alarm Y-driver Stop due to marker Stop due to error in punch selection Sending program Manual Punch change Beskrivelse Hver feilmelding vises når et program eller akseposisjonering har blitt avbrutt, og viser årsaken for at avbrudd/stopp ar oppstått. Selv om årsaken forsvinner; Meldingen vil fremdeles være i rullegardinfeltet, slik at du vet årsaken til avbruddet. Trykk start igjen, og programmet vil restarte fra posisjonen det ble avbrutt. Dersom årsaken til avbruddet er utbedret, vil feilmeldingen nullstille seg selv. Melding som vises hver gang et nytt program i driftsmodus blir valgt ved overføring av programdata fra PC til PLS. Valgbryter for manuell/automatisk driftsmodus er plassert i manuell modus, eller det er signalfeil fra bryter. I denne statusen kan det ikke utføres aksekjøring. Det er påkrevet å bytte stanseverktøy for å kunne fortsette prosessering av det aktuelle materialstykkket. Side : 8

10 Slå av maskinen VIKTIG: Husk at applikasjonen kjører under Windows operativsystem. Avslutt alltid applikasjonen med QUIT-tasten før du slår av PCen. Dette vil avslutte Windows operativsystem på korrekt måte. Slå BARE av hovedstrømbryteren til maskinen etter at du har avsluttet PCen på korrekt måte. Husk at betjeningspanelet får strømforsyning igjennom stansemaskinen, altså strømforsyningen til betjeningspanelet blir også slått av når du slår av hovedstrømbryteren til stansemaskinen. Side : 9

11 Design modus Menyen ser ut som vist nedenfor i design modus: Programmering av delstykkene utføres i denne driftsmodusen. Det finnes to metoder for å lage delstykke programmer: 1. Tegne delstykket ved hjelp av GEKAPRO PC applikasjonen. 2. Importere delstykket direkte fra en dxf eller DSTV tegningsfil. Lage et delstykke program med GEKAPRO PC applikasjon Dette avsnittet inkluderer et eksempel som du kan designe samtidig på betjeningspanelet slik at du blir kjent med bruken av den. Definisjon av delstykke konturene Ved hjelp av ikonet, Nytt dokument, åpnes en meny slik at du kan velge kontur formene av delstykke, enten kvadratisk, rektangulær eller ikke rektangulær: Side : 10

12 Dersom du velger formen "Non Rectangular", må du definere konturene til delstykket en etter en. Dersom du velger "Rectangular" form, vil følgende meny vises: Delstykke dimensjonene tastes inn, og gyldige verdier er maskinens maksimale kapasitet. For eksempelet vist ovenfor, lages et delstykke med dimensjoner 600x400 mm. Side : 11

13 Definisjon av stanseverktøy (punch) For å utføre stansing, må en først og fremst velge ønsket stanseverktøy. Det er tre typer stanseverktøy: Sirkulære, rektangulære og avlang. Det er et fjerde ikon for sentreringspunkt operasjoner. Bor og merke ikoner vil fremkomme avhengig av maskinkonfigurasjon. Type og målstrørrelser for det valgte verktøyet vises til høyre i denne menyen. Ved valg av verktøy, vil de relevante menyer hvor en må angi dimensjoner vises: I dette eksempelet har vi angitt et sirkulært stanseverktøy på 15 mm. Side : 12

14 Angi stansehull i delstykket Når du har definert type stanseverktøy, kan stansehullene angis ved bruk av fire ulike geometri typer. Type geometri, enkelt hull, lineær, sirkulær eller matrise stansing kan velges ved hjelp av ikonene: Hver av ikon feltene åpner sine relevante menyer, hvor en må angi dimensjonene for stansehullene: Tegningshøyder og assosierte dimensjoner må angis; Når du har angitt nødvendige dimensjoner, trykker du OK med følgende knapp:. I dette eksempelet, utfører vi stansing av en matrise med sirkulære stansehull med diameter 15 mm. Side : 13

15 Menyen vil skifte til som vist nedenfor straks du har trykket OK: Side : 14

16 For å se hele delstykket, justerer du delstykket ved hjelp av ikon feltet formene.. Nå kan du se de 6 angitte Side : 15

17 Endre stanseverktøy diameter: Angi den nå med sirkulær geometri: Side : 16

18 Resultatet, legge til et avlangt stansehull ved X=400 og Y=40 og et annet rektangulær ved X=400 og Y=360 vises i eksempelet vist nedenfor. Side : 17

19 Allokering av stanseverktøy og bane Med basis i et allerede tegnet delstykke, enten fra forrige avsnitt eller ved import fra en dfx eller DSTV fil, må du fullføre følgende to trinn før et delstykke program kan utføres av maskinen. 1. Allokering av stanseverktøy 2. Definisjon av bane mellom to stanseverktøy Klikk på dersom noen operasjon er utenfor maskin grenseverdiene, vil følgende feilmelding bli vist: Trykk "Acceptar" og prosessen vil fortsette. Operasjonene som er utenfor grenseverdiene vil blinke med rød farge. "Punch allocation" viser menyen for allokering av stanseverktøy: Ved maskiner med enkel stanseverktøy, kan bare stanseverktøy rekkefølgen endres. Uansett, ved maskiner med flere stanseverktøy, kan hvilken som helst stanseverktøy tilordnes til det ønskede stanseverktøy nummeret. For å endre på allokeringen, velg ønsket stanseverktøy nummer og tegn det til den nye posisjonen. Som standard vil programmet prøve å plassere det største stanseverktøyet til senter posisjonen i stanseverktøy holderen. Side : 18

20 I dette eksempelet, flytter vi 10 mm stanseverktøyet til P1 ved første settet: Dersom bakgrunnsfargen til stanseverktøyet er denne fargen, betyr det at det ikke er mulig å endre dette stanseverktøyet til en annen verktøyposisjon i holderen på grunn av dimensjoner eller posisjons begrensninger. Andre farger betyr at det bare er mulig å allokere til merket verktøy holder. Dersom det ved del tre er flere stanseverktøy typer enn maskinen kan holde, kan stansehullene for delstykket deles i ulike sekvenser. For hver sekvens, monter relevante stanseverktøy, som vi kaller for "sett". Stanseverktøy allokering for ulike "sett" vises ved hjelp av rader. Når de aktuelle "settene" er definert, trykk så deretter OK ikonet:. I vårt eksempel, det er 4 stanseverktøy i en maskin med bare 3 posisjoner i stanseverktøy holderen, og dermed er det altså 2 sett. Når stanseverktøy allokeringen er fullført, blir banen automatisk tilordnet slik at en kan utføre hullene ved det første settet. Du kan vise banen ved de ulike settene ved hjelp av ikonene avslutte delstykke programmet.. Du må gå til det siste settet for å Nå blir ikonet for produktside aktivt, og likeledes ikonet for prosessering (utførelse) aktivt. Du kan nå lagre delstykke programmet ved å klikke på ikonet "save" dersom du ønsker å lagre delstykke med stanseverktøy og bane allokering. Denne filen (med.gk endelse) inneholder stanseverktøy allokering og definerte baner. Filen er nå klar til bruk for prosessering i maskinen. Side : 19

21 Dersom du ønsker å avbryte stanseverktøy og bane allokeringsprosessen, trykker du på ikonet. Dersom du ønsker å starte prosessering av det nye designede delstykke i maskinen, trykker du på ikonet. Det er også mulig å starte utførelsen av et program uten at det først er lagret som en fil. I dette eksempelet i bruksanvisningen, er banen til det andre settet som følger: Side : 20

22 Produksjonssiden "Manufacturing sheet" ser slik ut: Rapporten inkluderer visning av delstykket med alle stansehullene og den relevante rekkefølgen for stansing av disse. I tillegg inneholder den noen få eksempler på ulike hullsett med informasjon om stanseverktøy allokering i forhold til ulike hulltyper i settet. Dersom du ønsker å skrive ut produksjonssiden, trykk på ikonet: Dersom du ønsker å lagre delstykke som en.gk fil, trykk på ikonet: Dersom du ønsker å avslutte Design modus, trykk på ikonet. Endre stansehull bane/rekkefølge Du kan endre stansehull rekkefølgen ved hvert enkelt sett til en hver tid dersom ønskelig. For å gjøre dette, slett den tilordnede banen ved å klikke på ikonet:. Dersom du ønsker å definere banen manuelt, klikk på hullene i rekkefølgen du ønsker at de skal utføres. Dersom du ønsker å reallokere banen av settet automatisk, trykk på ikonet:. Side : 21

23 Lage et delstykke program fra en dxf eller DSTV fil Ved å klikke på ikonet "open document" kan du åpne tre ulike filtyper: dxf eller DSTV tegningsfiler og - GK filer som applikasjonen benytter selv. Filene.GK lages av applikasjonen selv som beskrevet i forrige kapittel "Lage delstykke program med GEKAPRO PC applikasjon". GK-filer kan også lages at en importerer en dxf eller DSTV tegningsfil i applikasjonen og deretter lagrer den som.gk fil ved hjelp av GEKAPRO PC applikasjonen. Når du åpner en fil av typen dxf eller DSTV, vil den relevante tegningen vises på skjermen. Side : 22

24 Som eksempel, en dxf fil har blitt laget for det samme delstykket som eksempelet beskrevet i forrige kapittel. Når du åpner denne filen vil følgende tegning vises: Når du importerer en tegningsfil, kan delstykke posisjoneringen for materialet ikke være passende i forhold til den aktuelle maskinen. For å korrigere innmatingsposisjon av materialet på maskinen, finnes det tre verktøy tilgjengelig: Roterer materialet 90 med urretningen. Utfører speiling av delstykke i forhold til vertikalaksen. Utfører speiling av delstykke i forhold til diagonalaksen. Side : 23

25 Andre operasjoner/funksjoner Zoom-kontur Zoom-vindu Denne funksjonen zoomer inn delstykket i det viste området på skjermen. Benyttes for å forstørre størrelsen av et område; Klikk på de to område koordinatene som du ønsker en forstørret visning på skjermen av. Zoom-skala Denne funksjonen viser forstørrelse skala av delstykke området som vises på skjermen. Ønsket skaleringsverdi kan angis. Stansing - Merking Disse tastene gir brukeren mulighet til å endre en eksisterende operasjon til stansing eller merking. Når en stanseoperasjon er valgt, vil valgfeltet gi brukeren mulighet å endre fra stanseoperasjon til merkeoperasjon. For at du skal kunne endre fra merkeoperasjon til stanseoperasjon, må du først velge et punkt. Side : 24

26 Dersom du ikke velger et punkt, vil det ikke være mulig å aktivisere valgfeltet. Egenskaper meny Denne menyen kan åpnes ved å dobbelklikke på et hull etter at det er valgt. Menyvalgene er som følger: Valgfelt som benyttes for kopiering eller flytting av valgt operasjon. Side : 25

27 Egenskaper for stansehull Ved å velge dette menyvalget, vil en ny meny åpne seg hvor egenskapene til de valgte stansehullene kan vises eller modifiseres. Egenskapene til de spesifikke stansehullene er X og Y dimensjonsverdiene og likeledes stanseverktøy karakteristikken. Nedenfor vises de tre ulike menytypene: Klipp / Lim inn Denne funksjonen sletter stansehullet og kopierer det til utklippstavlen. Kopier / Lim inn Denne funksjonen kopierer stansehullet til utklippstavlen. Lim inn Denne funksjonen benyttes for å lime inn stansehullet fra utklippstavlen. Slett stansehull Denne funksjonen benyttes for å slette et stansehull Side : 26

28 Prosesseringsmodus (utførelse av et program) Før du starter, vær sikker på at du har lest og forstått maskinens bruksanvisning korrekt. Vær alltid forsiktig når du håndterer stanseverktøy! De kan bryte dersom de ikke anvendes korrekt! Ved anvendelse av store stanseverktøy, kan stopperne komme i konflikt med stanseområdet Dette er alltid initialmodus når applikasjonen starter opp. I denne driftsmodusen kan delstykke program velges og utføres, og produksjon av delstykket vises i sanntid. For å kunne åpne et delstykke program i prosesseringsmodus, må programmet først ha blitt laget ved hjelp av Designmodus hvor definisjon av stanseverktøy og bane allokering av stansehullene har blitt definert ( se kapittel om Designmodus ). Driftsmodus Åpne filen til delstykket som du ønsker å produsere. Visningen på skjermen er angitt nedenfor: Side : 27

29 Dersom ønskelig, velg antall du ønsker å produsere av det aktuelle delstykket. Kontroller om stanseverktøyene på maskinen samsvarer med stanseverktøyet vist på skjermen. Start. Når aksene posisjonereres til angitt posisjon for den første operasjonen (vil fargen av stansehull/merke ikonet endre farge til grønn), plasser delstykket inntil de automatiske stopperene og start stanseoperasjonen med fotpedalen. Figuren nedenfor viser hvordan hele operasjonen er markeres. Side : 28

30 Dersom delstykket har mer enn ett sett, som ved dette eksempelet, ved fullførelse av antall programmerte ganger av det første settet, blir programmet avbrutt for bytte av stanseverktøy. Skjermen som vises ser slik ut: Melding om at et nytt stanseverktøy skal monteres og likeledes beskrivelse dette stanseverktøyet blir vist på skjermen. Når stanseverktøyet er byttet, start maskinen igjen. Følgende sett blir så utført antall programmert ganger, og deretter stopper operasjonen. Side : 29

31 Det ferdig delstykket ser da ut som følger: Dersom du trykker START igjen, vil programmet utføres så mange ganger som tidligere programmert. Beskrivelse av betjeningsfunksjoner Åpne fil Klikk på dette ikonet for å åpne en fil med etternavn.gk. I denne driftsmodusen er det bare mulig å åpne filer av typen.gk. Dette er bare de filene som inneholder stanseverktøy og bane allokering for de definerte stansingene. Når en fil blir åpnet, vil dette automatisk bli delstykke programmet som lastes til PLS styringen. Zoom-kontur Denne funksjonen zoomer inn delstykket i det viste området på skjermen. Side : 30

32 Zoom-vindu Benyttes for å forstørre størrelsen av et område; Klikk på de to område koordinatene som du ønsker en forstørret visning på skjermen av. Zoom-skala Denne funksjonen viser forstørrelse skala av delstykke området som vises på skjermen. Ønsket skaleringsverdi kan angis. Sett Hvert sett er markert med forskjellige farger på pilene for å vise prosesseringsbane for stansingen. Bildet som vises her omfatter sett prosesseringsrekkefølge. Tegningen av det aktuelle settet er litt fremhevet slik at en kan skille det fra resten. For mer informasjon om sett, se kapittel vedrørende allokering av stanseverktøy og bane. Antall delstykker Består av to felt: 1. Øvre felt angir antall delstykker som allerede er ferdig laget ved det aktuelle programmet som kjører. Antall telleren blir automatisk nullstilt når applikasjonen starter eller at en åpner et delstykke program. 2. Andre felt viser antall delstykker programmert. Antall delstykker programmert kan endres ved at en åpner tekstboksen og angir en annen verdi. Telleren blir automatisk satt til 1 når applikasjonen åpnes eller en åpner et delstykke program. Programmet som kjører vil automatisk utføre programmert antall sykluser, altså slik at antall delstykker programmert samsvarer med antall delstykker produsert. Program med flere sett, utfører antall programsykluser for det aktuelle sette. Programmet blir så avbrutt slik at nødvendig bytte av stanseverktøy kan utføres. Trykk deretter start og programmet forsetter med antall programsykluser for det neste settet. Dette utføres helt til antall programmerte delstykker er utført for alle settene. Start/Stopp tast Ved hjelp av denne tasten så utføres start og stopp av maskinen. Tasten vil bytte farge avhengig av det er start eller stopp funksjon som er aktuell. Den blir rød når den er STOPP-funksjon, og grønn når den er START-funksjon. Side : 31

33 Reset tast Denne tasten blir deaktivert når et program kjører. RESET tasten benyttes for å gå tilbake til det første hullet i det aktuelle settet. Ved å trykke en gang til, vil en gå tilbake til starten av programmet, altså første hullet i det første settet. Det er også mulig å avbryte en stansing eller merkeoperasjon kommando ved hjelp av RESET tasten. Hastighet Aksehastigheten kan justeres fra null til maksimal hastighet ved hjelp av denne justeringsknotten. Klikk på justeringsknotten for å forstørre den slik at det blir lettere å betjen den. For å endre hastighet, klikk på hastighetspunktet og dra den til ønsket hastighet. Automatisk posisjonering utføres med lineær interpolering slik at begge akser oppnår ønsket posisjon samtidig. Stansing / Merking Ikonet viser operasjonen som skal utføres, henholdsvis stansning eller merking. Disse ikonene vises med grønn bakgrunn når maskinen er klar til å utføre den aktuelle operasjonen. Maskinen utfører posisjonering av akser i henhold til programmerte data og forespør utførelse av operasjon når bakgrunnen er grønn. Aksene vil ikke utføre ytterligere posisjonering før den aktuelle operasjonen er utført. Type stanseverktøy Denne funksjonen viser alle egenskapene til det monterte stanseverktøyet i henhold til det aktuelle delstykke programmet. Type stansevekrtøy: Sirkulær, rektangulær, avlang og målstørrelser. Bakgrunnen til det valgte stanseverktøyet blir grønn. Status linje Den venstre delen viser generelle dimensjoner av platen som bearbeides og koordinatene av aktuell posisjon til peker i tegningen. På høyre side vises katalogbanen til den aktuelle filen som er åpnet. Definisjon av første hull Det er mulig å angi hvilken som helst hull til å være det første hullet som skal utføres ved at en dobbelklikker på det. Hullene som er forutgående i programmet for dette hullet vil da bli satt som allerede utført, og med andre ord ikke utført. Side : 32

34 Egenskaper for stansing Når du beveger pekeren over hullene i delstykket, vil en tekstboks med informasjon om egenskapene for hullene vises: X og Y koordinatene, nummer for det relevante stanseverktøyet og type og dimensjonene for stanseverktøyet. Side : 33

35 JOG modus I denne driftsmodusen kan du utføre referansekjøring av akser, utføre manuell kjøring av akser eller posisjonere til en programmert posisjon. For maskiner med flere stanseverktøy, kan du også manuelt velge ønsket stanseverktøy. JOG-modus menyen er som vist nedenfor: Beskrivelse av betjeningsfunksjoner Maskin referansekjøring, Xzero / Yzero Maskinen registrere bare de satte referansepunkt, og derfor er det OBLIGATORISK å utføre referansekjøring av maskinen ved begge akser etter at maskinen har vært slått av eller det er tvil om målefeil eller posisjoneringsfeil. Side : 34

36 Disse bryterene benyttes for å utføre referansekjøring ved X og Y-akse. Respektiv bryter utfører referansekjøring ved respektive akse. Når en trykker START, vil referansekjøring ved valgt akse bli utført. Prosedyre for referansekjøring er som følger: Først kjøres aksen inntil endebryter for referansepunkt trigges. Dersom den er aktivisert, vil aksen kjøre i motsatt retning inntil den trigger den andre endebryteren for referansepunkt. Når endebryter er aktivisert, vil styringen kjøre til utgangsposisjon for motor posisjoneringsenkoderen (et fast punkt angitt i enkoder), som da er akse referansepunktet. Nå, ved dette trinnet vil aksen ta en fast referanseverdi som sin aktuelle posisjon, som defineres i maskin oppsett (set-up). Se kapittel vedrørende SET-UP, referanseverdier og programvare grenseverdier. Hastighet ved referansekjøring er fast, og kan ikke endres av bruker. Manuell kjøring av akser akser i alle retninger. Ved hjelp av disse tastene kan du utføre manuell kjøring av begge Ved disse justeringsknottene kan du endre hastighet for manuell kjøring ved aksene, uavhengig for hver av aksene. Hastigheten kan justeres fra null til maksimal hastighet. Klikk på justeringsknotten for å forstørre den, slik at det blir lett å betjene justeringsknotten. Klikk på hastighetsprikken og dra den til ønsket hastighet for å endre hastighet. Programvare akse endegrenseverdier Forflytningsområde ved aksene blir avgrenset ved hjelp av programvare endegrenseverdier, dette for å unngå at det oppstår kollisjon. Disse grenseverdiene er definert i maskin innstillingene (Set-up). Dersom en akse kommer utenfor sine endegrenser, vil en rød varsellampe lyse. Side : 35

37 Programmert akse kjøring Denne funksjonen benyttes for å utføre posisjonering av aksen til en ønsket posisjon. X og Y koordinatene som bruker ønsker å posisjonere aksen til blir tastet direkte inn i tekstboksene. Aksen vil da posisjonere til ønsket posisjon når en trykker START-bryter. Posisjoneringen utføres automatisk, og posisjoneringshastighet er angitt på forhånd ved menyen. Automatisk posisjonering utføres med lineær interpolasjon slik at begge akser oppnår programmert posisjoneringsverdi samtidig. Verktøy kompensasjon Dersom maskinen er utstyrt med stansverktøy holder med flere plasser, vil det være avvik mellom programmerte dimensjonsdata og maskin dimensjonsdata. Aktuell dimensjonsdata viser operasjonsposisjon på materialstykket til en hver tid, eksempelvis aktuell posisjon i forhold til materialstykke nullposisjon, hvor maskin dimensjonsdata viser dimensjonsdata nullposisjon i forhold til maskinens nullposisjon. Forskjellen mellom både dimensjonsdata omfatter verktøy kompensasjon definert i maskin oppsett (set-up). Stanseverktøy valg Grønn farge viser det aktuelle stanseverktøyet i operasjon, og rød de som er tilbaketrukket. Ved å klikke på ønsket stanseverktøy, kan du manuelt velge den du ønsker. Ledlampene ved hvert stanseverktøy indikerer statusen for sylinder sensorene for det aktuelle stanseverktøyet. Side : 36

38 Alarmer Tasten for alarm modus vil blinke når en alarm har blitt trigget. Dette gir brukeren informasjon om en hver aktiv alarm uavhengig av maskinens driftsmodus.i denne modusen vises alarmkoder og beskrivelse av de aktuelle alarmene. Menysiden ser ut som vist nedenfor: Liste over alarmkoder: Alarmkode Engelsk beskrivelse Norsk beskrivelse 1 Emergency NØDSTOPP 2 Alarm Driver X-axis Alarm utgangsdriver X-akse 3 Alarm Driver Y-axis Alarm utgangsdriver Y-akse 5 Failure of punch 1 position Feil ved stanseverktøy posisjon 1 6 Failure of punch 2 position Feil ved stanseverktøy posisjon 2 7 Failure of punch 3 position Feil ved stanseverktøy posisjon 3 8 Failure of punch 4 position Feil ved stanseverktøy posisjon 4 9 The X-Axis has no set home position Referanseposisjon ikke satt for X-akse 10 The Y-Axis has no set home position Referanseposisjon ikke satt for Y-akse 11 Set-up data not valid Maskin innstillinger ikke gyldig 12 X is programmed at less than minimum X X er programmert til mindre enn minimum X posisjon. 13 X is programmed at more than maximum X X er programmert til mer enn maksimum X posisjon. 14 Y is programmed at less than minimum Y Y er programmert til mindre enn minimum Y posisjon. Side : 37

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY SEMIPAXY betjeningspanel Oppvatring og fast montering... 6 Oppstart...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY SEMIPAXY betjeningspanel Oppvatring og fast montering... 6 Oppstart... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 4 Oppvatring og fast montering... 6 Oppstart...6 Beskrivelse av CNC 102-S betjeningspanel... 7 Aux modus... 8 Test av system innganger/utganger...

Detaljer

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)...

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)... Innhold 1. Beskrivelse av styringen... 2 2. Referanseposisjon (Origin)... 3 3. Alarmer... 4 4. Manuell driftsmodus... 4 5. Innstillinger / programmering... 5 5.1 Punkt-til-Punkt... 6 5.2 Flenser... 7 5.3

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innhold STYRING CFP - 120

Innhold STYRING CFP - 120 Innhold 1. Styring... 3 1.1 Bruksanvisning versjon...3 1.2 Beskrivelse av symbol benyttet i bruksanvisningen...3 1.3 Innledning...3 1.4 Beskrivelse av tekniske egenskaper...4 2. Betjening av maskin...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert.

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. Oppstart av DPS900 på borerigg En kort gjennomgang av oppstartsprosedyrer for DPS900. Utstyr: 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. 2 stk. Trimble Zephyr Rugged antenner Montering skjer

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

BRUKERMANUAL WR100 1

BRUKERMANUAL WR100 1 BRUKERMANUAL WR100 1 2 1: Hovedstrøms nøkkel 2: Fjernkontroll Fjernkontroll (Se side 5) 3: Enter knapp Ved forandring i parametrene må Enter knappen alltid trykkes inn både før og etter forandring. 4:

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukermanual SCAN COIN CDS 720

Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Brukermanual SCAN COIN CDS 720 Innskuddsautomat Mynt og sedler 2 Innholdsfortegnelse Bytte seddelboks... 7 FEILKODER - FEILSØK... 12 FEILSØK - SEDDELLESER N2... 13 FEILKODER - SEDDELLESER N2... 13 Generell

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E Brukermanual PLS type XV-152 Revisjon manual 01 Programversjon E Innhold Hovedmeny... 2 Innlogging... 2 Parameterliste (variabler)... 3 Endring av parameter:... 3 Kjølevariabler... 3 Vaskevariabler...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS Brukerveiledning JAWS og Braillex EL Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws og Braillex EL leselister Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Betjeningspanel (bilde)

Betjeningspanel (bilde) Betjeningspanel (bilde) Betjeningspanel funksjoner Dokument Side håndtering editering Bokmerke Innstillinger Help Dokument mode/ Fremvisnings metode Virtuelt X/Y Mode & Roter virtuelt X/Y Zoom inn avsnitt

Detaljer

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER.

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse 1. Generelle spesifikasjoner...2 2. Beskrivelse av tastatur funksjonene....3 3. Programmering av maskin parametere...4

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

2HLE-R bruksanvisning

2HLE-R bruksanvisning 2HLE-R bruksanvisning v1.1 19/04/2016 Endringsloggen Problemet Dato Endringer Jobb V1.0 12/05/2013 V1.0 produktet bruksanvisning V1.1 19/04/2016 Generell oppdatering og forbedring av hele dokumentet 2

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS Dette dokumentet er ment som et supplement til de originale manualene for produktene. Benytt derfor dette som en hjelp til å bli kjent med produktet, og ikke som en oppskrift for en ferdig installasjon.

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7 Innhold Generell beskrivelse... 3 Transport og installasjon av maskinen... 5 Generelle maskinstørrelser... 7 Beskrivelse av akser på maskinen... 9 Beskrivelse av betjeningspanel... 10 Start og stopp av

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av tre trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1

Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1 Veiledning Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1 Rev A NO HP har ikke testet ElitePad 900 med Windows 8.1 Av denne grunn anbefaler vi på det sterkeste at man ikke oppdaterer HP ElitePad 900

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Brukerhåndbok LogiComm styringssystem

Brukerhåndbok LogiComm styringssystem Brukerhåndbok LogiComm styringssystem P/N 7977 - Norwegian - Hovedmeny Denne brukerhåndboken beskriver vanlige oppgaver innen mønstergenerering, verifisering av produkter og trykkstyringsinnstilling. En

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer